REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135581 Seemarani - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ವಾಗದರೆ ಲಖನಗಾಂವ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135671 Shobha Bai Biradar - D/O: ನೀಲಕಂಟರಾವ ಬೀರಾದಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135720 Shamala Bai - W/O ಶಿವಾಜಿ ರಾವ ಲಖಣಗಾ೦ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135934 Deepali - W/O ಸುಜೀತಕುಮಾರ ವೈರಾಗೆ ಲಖಣಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136044 Rajeshwari - S/O: ಮಣೀಕರಾವ #4/219 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136182 Nagrabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಬಾ ಲಖನಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136217 Sulochana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಯಾದವರಾವ ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136221 Ramya - W/O ಭೀಂಗೊಂಡ ಕೊರೆ ಲಖನಗಾಂವ ಲಖನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136222 Basawaraj - S/O: ಶರಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136292 Anjana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಮಲಾಕರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136295 Bharatbai - W/O: ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಡಾಮ್ಬ್ರೇ # PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136296 Jyoti - ವಿಠಲರಾವ ಶಿವಾ ನಗರ ಶಿವಾ ನಗರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136299 Vidyavati - W/O: ದೀಲಿಪ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136310 Devika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧನಾಜಿ ಲಖನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300136317 Priyanka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧನಾಜಿ ಲಖಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136325 Sushila Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುರಲಿಧರ ಲಖನಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136330 Sarasvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136331 Shakuntala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಪ್ಪ ಲಾಖಂಗವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300136332 Radhika Bai - W/O: ಶೇಷರಾವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136333 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - W/O: ಸಂಜೀವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136334 Rukhiya Begum - C/O ಗಫಾರ #4/205 1 ಲಖನಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300136337 ಅಂಬಿಕಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಿವರ್ತಿರಾವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136338 Supriya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಕನಾಥ ಚಾಂದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300136339 Padmini - W/O ಸಂಗ್ರಾಮ ಸೋನಾಳೆ ಲಖನಗಾಂವ ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300136357 Shridevi - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ 2/50/1 ಲಖನಗಾಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300136377 Nilofar - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಫೀಕ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136379 Shridevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂತೆಶ್ವರ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300136380 Chandrakala - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136382 Jabin Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಡಿ ರಫ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560300136383 ಸತ್ಯ ಬಾಯಿ - W/O: ಭೀಮ್ ರಾವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136384 Kajal - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ ಮಡಗೂಳೆ 4/24 PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136386 Sheshabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಯಂಕಪ್ಪಾ ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136387 Vivekanand - S/O: ಅಶೋಕ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136388 Anusaya - W/O: ಧೊಂಡಿರಾಮ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136392 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಲಖನಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136393 Aruna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಷರಾವ ಲಖನಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136395 Sunanda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾನಾಜಿ ಲಖನಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136397 Kamalbai - S/O: ಅಂಬಾಜಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136400 ರಾಧಿಕಾ - S/O: ವಾಮಾನ್ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300136452 Shobhabai - S/O: ದೌಲತ್ ರಾವ್ ಬೋಬಡೆ ಲಖನಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136455 Ambika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಲಖPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136467 Shobhavati - C/O ಪರಮೇಶ್ವರ 1 1 ಲಖನಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136494 Maheboob Beguma - S/O: ಒಸ್ಮಾನ್ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136496 Panchapula - W/O: ಬಾಲಾಜಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136503 Savita - W/O: ಅಶೋಕರಾವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136525 Laxmi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಚಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136535 Govind - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದರಾವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136536 Annapurna - S/O: ಬಾಬುರಾವ್ ಸೋನಾಳೆ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300136537 Ayodhya - W/O ರಮೇಶ ಧುಮಾಳ ಲಖನಗಾಂವ ಲಖನಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300136558 Shamim - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಫೀರೋಜ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136581 Jyoti - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136591 Sundrabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಣಾಥNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136593 Sangashetti - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136594 Najiya Begum - W/O: ಮಕಬುಲ್ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136595 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136627 Anita - S/O: ವೆಂಕಟರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136647 Ranjana - W/O: ಶಕಾರಾಮ ಚಾಂದಿವಾಲೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136648 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾನಾಜಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136650 Saminabee - W/O: ಹಜೀಮಲಂಗ ಜಮಾದಾರ 4/66 ಆತನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136652 Anita - W/O: ಬಾಲಾಜಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136725 Sangeeta - ಮಹದೇವ ಲಖನಗಾಂವ ತಾಲೂಕಾ ಭಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136729 Daivata Bai - W/O: ವಸಂತ್ ರಾವ್ ತಗರಖೇಡೇ ಲಖನಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300136805 Ahilyabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136808 Latabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನಾಜಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136819 Aminabai - W/O: ರಹಿಮನ್ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136822 Meera - W/O ಸುನೀಲ ಧುಮಾಳ ಲಖನಗಾಂವ ಲಖನಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560300136825 Gorima - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಹಮಾನ್ ಸಾಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136830 ಅನೀತಾ - W/O: ಸಂತೋಷNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136839 Asha - W/O ಗುರಪ್ಪಾ ಪಲ್ಲಾಪುರೆ 234 # PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136843 Mahananda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ ತಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300136844 Shweta - W/O ಓಂಕಾರ ಜಡಗೆ ಲಖನಗಾಂವ ಲಖನಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300136846 Vimal Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ ತಗರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300136847 Nilavati - W/O: ಪ್ರಲಾಹದರಾವ್ ವಾಗಧರೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136864 Tejamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಲಖನಗಾಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300136912 ಆಶಾ - W/O: ನರಶಿಂಗ ಬೋರುಲೇ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136924 Reshma - W/O: ಹುಸೇನ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136925 Jyoti - W/O: ಸಿದ್ರಮಪಾ ಪಟ್ನೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136926 Jagdevi - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೊರೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136929 Raja Bai - W/O ರಮೇಶ ಕೊರೆ ಲಖನಗಾಂವ ಲಖನಗಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136930 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136938 Chandrakala - W/O: ಸಾಂಗಯ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136961 Bhima Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಲಖನಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136975 Srideevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಬೋಳಿಕೆ PHH(NK) / NCS