REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135834 Shridevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಏಕನಾಥ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136134 Roopa - W/O ಈಶ್ವರ . .PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136260 Bhagyasree - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸೋನಕಾಂಬಳೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136468 ಅಂಜನಾಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಯಾನಂದ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136521 Vandhana - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಮಲಾಕರ #00 ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137158 Mahejubi - W/O ತೋಫಿಕ ಶೈಕ 1 1 PHH(NK) / NCS------100000000-
560300137397 Meghavati - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ ಸುರೆ ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300137615 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಣುಜಕುಮಾರ ಮೋಹಿತೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138459 Saru Bai - W/O ಅಶೋಕ್ ರಾವ್ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560300138517 Seetal - W/O ಸಂತೋಷ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300138520 Jaibun Bee - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೇಜ ತಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138528 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCS------400000000-
560300138652 Seema - W/O ಶಿರಾಜ ಸಾಬ # 1 PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138661 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜಿವಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138669 Sushila Bai - W/O ಶಾಲಿವಾನ್ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138726 Sandhyarani - W/O ಮಿಥುನ್ ಜಾಧವ 234 # PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138984 Priyanka - W/O ಸಂಗಮೇಶ ಪಾಟಿಲ್ #2/94 . PHH(NK) / NCS------250000000-
560300138985 Shilavati. - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಹರ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300139019 Leela - D/O ವಿಶ್ವನಾಥಪ್ಪಾ ಕಾಸರತುಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300139132 Bharat Bai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ್ . . ಕಲ್ಸರ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560300139167 Asha Rani - W/O ಪ್ರದೀಪ , . ಕಲ್ಸರ್ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139214 Vandana - S/O ಸಂಗ್ರಾಮ ಜಾಧವ ಕಾಸರತುಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------300000000-
560300142336 Vandana - S/O: ಗುಂವಂತ ಜಾಧವ್ ಕಲ್ಸರ್ ತುಗಾಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142398 Aarthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಜಾಧವ ಕಲ್ಸರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142405 Suvarna - W/O ಗಣೇಶ ಕಾಸರತುಗಾಂವ ಕಾಸರತುಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300142447 Usha - W/O ಅನಂದ ಜಾಧವ್ 3/30 # ಕಲ್ಸರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560300142460 Babita - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೋನಾಳೆ # 1 ಕಲ್ಸರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300142522 Santoshi Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮ ಜಾಧವ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300142792 Mayadevi - W/O ಸಚಿನ್ ಜಾಧವ್ 23 # ಕಲ್ಸರ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300142905 Nirmala - S/O ಮಣೀಕರಾವ 4/3 ಕಳಸರ ತುಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300142954 Anusaya - S/O: ನರಶಿಂಗ ಜಾಧವ್ ಕಾಸರತುಗಾಂವ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300143082 Sreedevi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಸಾಕೋಳೆ ಕಾಸರತುಗಾಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143124 Shobhavati - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143263 Sridevi - W/O ನಾಗರಾಜ್ 0 ಕಳಸರ್ ತುಗವನ್ ವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143302 Mallamma - W/O ದಯಾನಂದ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143344 Shital - W/O ಅಮರದಾಸ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300143396 Sheelabai - W/O ನಾಮದೇವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143812 Triveni - S/O: ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾವ ಕಾಸರತುಗಾಂವ್ ವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143910 Dhanaraj - S/O: ಧೊಂಡೀಬಾ ಬಿರಾದಾರ ಕಾಸರತುಗಾಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143935 Maruti Biradar - S/O ಬಾಬು ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ ಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144496 Gayatri - W/O ಉತ್ತಮ ಪಾಟಿಲ 00 ಕಾಸರ ತುಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300144524 Putalabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಿಪತಿ ಕಾಸPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144540 Jyoti - S/O: ದಯಾನ0ದ ಬಿರಾದಾರ ಕಲ್ಸರ್ ತುಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560300144638 Maya Ashok Gayakawad - W/O ಅಶೋಕ ಗಾಯಕವಾಡ . . ಕಲ್ಸರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300144749 Ginyan - W/O ಅಂಬಾದಾಸ ಬಿರಾದಾರ ಕಾಸರತುಗಾಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300144846 Laxmibai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಧಾನರಾಜ ಕಪಲಾಪುರೆ 1/8NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144889 Kalpana - W/O ಜಗನಾಥ 3-01 # ಕಲ್ಸರ್ ತುಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144964 Rizawana - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ . . ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144969 Vanita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜೀವ್ ಅಟ ಪೋಸ್ಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144970 Mangala - S/O ಬಾಬುರಾವ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144972 Sangeeta - W/O ರವಿಂದ್ರ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300144985 Sadhana Rajesh Patri - D/O ಬಾಬೈಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರಾಯಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300144986 Shilpa - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸೋನಾಲೇ 3/5/ಏ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300144993 Sundra Bai - W/O ಗಂಗಾರಾಂ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144994 Shanta Bai - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಾಳಸPHH(NK) / NCS------250000000-
560300145004 Harivandabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಗೀಂದರ . . ಕಾಸರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300145005 Shalika - W/O ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ಕ ಭಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300145007 Shobha - W/O ನಾಗಣಾಥ ಕಂಚೇ 23 # ತಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145010 Shaline - W/O ಶಿವರಾಜ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145013 Sushila - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 12 # ಕಾಸರತುಗಾಂPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145018 Shkuntala Rangrao Berajdar - W/O ರಂಗರಾವ ಕೇಶವರಾವ ಬಿರಾದಾರ 2/PHH(NK) / NCS------50000000-
560300145176 Ambrapali - S/O ಚಂದ್ರಶಕರ್ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300149355 ಮಹಬುಬ ಸಾಬ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149356 kalavati - ಕಾಲಸರತುಗಾಂವ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149357 ಶಂಕರ - ಶಂಕರ್ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಮು: ಕಾಸರತುಗಾಂAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149358 ತಾತೆರಾವ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300149359 ರಾಧಾ ಬಾಯಿ - ಭುಜಂಗರಾವ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಕಾಸರತುಗಾಂPHH(NK) / NCS------100000000-
560300149360 ಪದಮಿನ್ ಬಾಯಿ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149361 Arunadevi - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149362 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗ/ಂ ಅಶೂಕ ಕಪಲಾಪೂರೆ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149363 Jagadevi - ಕಮಲಾಕರ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಮು: ಕಾಸರ ತAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149365 Kousarbee w/o fakirasab soudag - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149366 laximi bai - ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಧವರಾವ ಮು: ಕಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300149367 ದಯಾನಂದ - ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಕಾಸರತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149368 ಮುದ್ರಿಕಾ - ಶಂಕರ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಯಿಲ ಕಾಸರ ತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149369 ಸಂಗಮ್ಮ - ಸಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ ಕಾಸರ ತುಗಾಂPHH(NK) / NCS------50000000-
560300149370 ganpati rao - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300149371 Prabhavati - ಶ್ರೀರಂಗ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಕಾಸರತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149372 ಧನಾಜಿ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149373 shanta bai - ಶಾಂತಬಾಯಿ ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300149374 Shantabai - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300149375 ಲಕ್ಷೀ ಬಾಯಿ - ಲಕ್ಚೀಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೆಂಕಟ ಕಾಸರ ತುಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149376 ವಂದನಾ - ಮಾಲನಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧನ ಕಾಸರ ತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149377 kondabai - ಕೊಂಡಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮೈಲಾರಿ ಕಾಸರ ತುಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300149378 Parabatabai - ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಮೇಘಾಜಿ ಕಾಸರತುಗಾಂPHH(NK) / NCS------100000000-
560300149379 ಭಗವಾನ - ಭಗವಾನ ತಂದೆ ಚಂದರ ಕಾಸರತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149380 Bandemma - ಬಂಡೆಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗುರುಬಸಯ್ಯ ಕಾಸರತುಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149381 Sangeeta - ಕಾಸರತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149382 Ujwalabai - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149383 ಪಾರವತಿ - ಪರವತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧನಾಜಿ ಮು ಕಾಸರತುಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300149384 ಬಾನು ದಾಸ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300149385 ಪ್ರದೀಪ್‌ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149386 parbati bai - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149387 ಭೀಮಾ ರಾವ - ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ಗುಣವಂತರಾವ ಕಾಸರ ತುಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560300149388 sri shobha - ಶ್ರೀ ಶೋಭಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಕಾಸರುಗಾವವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300149389 ಸುರೇಶ - ಸುರೇಶ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ AAY(NK) / NCS------350000000-
560300149390 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ರುದ್ರಯ್ಯ ಕಾಸರ ತುPHH(NK) / NCS------50000000-
560300149391 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ವೆಂಕಟರಾವ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣರಾವ ಕಾಸರ ತAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149392 ತಾನಾಜಿ - ತಾನಾಜಿ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮು: ಕಾಸರ AAY(NK) / NCS------350000000-
560300149393 Shaminabee - ಮಹ್ಮದಸಾಬ ತಂದೆ ಆರಿಫಸಾಬ ಮು: ಕಾಸPHH(NK) / NCS------200000000-
560300149394 Vidyavathi - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149395 Ujwala - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300149396 ಧನಾಜಿ - ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಸೇಶಾರಾವ ಕಾಸರ ತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149397 ರಾಧಾ ಬಾಯಿ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300149398 ಯುವ ಗುಜಿ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300149399 ಉಮಾಕಾಂತ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300149400 ಸುದಾಕರ - ಕಾಸರತುಗಾಂವ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300149402 ಶಿವರಾಜ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300162637 ಬಾಲ ರಂಗ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300162639 Sumitrabai - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162640 ರಾಮು - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162641 Dhurpata Bai - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300162642 ಪಂಡರಿನಾಥ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162643 ವಿಠಲ - ವಿಠಲ ತಂದೆ ಧೋಂಡಿಬಾ ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162644 ಉದ್ದವ ರಾವ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162645 Geeta Bai - ಸುದಾಕರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟ ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162646 LALITA w/o Janardhan - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162647 pula bai - ಕಾಲಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162648 ಕೌಶಲ್ಯಾ ಗ/ೊ ಪಂಡರಿನಾಥ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162649 ಅಬ್ದುಲ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162650 ಶಾಂತವೀರ - ಶಾಂತವೀರ ತಂದೆ ಯಶವಂತಪ್ಪ ಕಾಸರತುಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162651 shankrappa - ಶಂಕರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಸರತುPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162652 Gangamma - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162653 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162654 ಕಮಲಾಕರ - ಕಮಲಾಕರ ತಂದೆ ಕಾಶಿರಾಮ ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162655 Padamavati - ಸಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮನೋಹರ ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162656 Nilamma - ಓಂಕಾರ ತಂದೆ ಮನೋಹರ ಕಾಸರತುಗಾಂವ ತಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162657 ಸೋಮನಾಥ - ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162658 ಬಲ ಭೀಮ - ಬಲಭೀಮ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300162659 ಪ್ರಕಾಶ - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಗೊವಿಂದ ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162660 nirmalabai - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162661 ಮೊಹನ - ಮೊಹನ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162662 Putalabai - ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಮು: ಕಾಸರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300162663 ಮುದ್ರಿಕಾ ಬಾಯಿ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300162664 Lalita Bai - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300162665 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300162666 Pushpavati - ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162667 Uma - ಕಾಳಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162668 ಶಿವಾಜಿ - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಸರತುಗಾಂPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162669 ರಮೇಶ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162670 Sarojan - ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162671 ಘಾಳೇಪ್ಪಾ - ಘಾಲೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮು: ಕಾಸರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162672 ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ - ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪ ಕಾಸರತುಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162673 basamma - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162674 ಧನರಾಜ - ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಅಣೆಪ್ಪಾ ಮು ಕಾಸರತುಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162675 ವಚಲಾಬಾಯಿ - ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮು: ಕಾಸರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300162676 ನಾಗನಥ - ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ವಿಶ್ವಾನಾಥ ಮು: ಕಾಸರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162677 Sushilabai - ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------300000000-
560300162679 Mangala - ಕೇಶವ ತಂದೆ ಬಾಜಿರಾವ ಮು: ಕಾಸರತುಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162680 ವಿಲಾಸ - ವಿಲಾಸ ತಂದೆ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ಕಾಸರತುಗಾಂPHH(NK) / NCS------250000000-
560300162682 Parvati - ಬಸ್ವರಾಜ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ಮು ಕಾಸರತುPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162683 ಮುಕ್ತಮ್ಮಾ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162684 Kalavati - ಷಡಕ್ಷರ ತಂದೆ ಮಹಾರಯದ್ರಪ್ಪಾ ಮು ಶಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162685 Laximi Bai - ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮನ್ಮತಯ್ಯಾ ಕಾಸರPHH(NK) / NCS------300000000-
560300162686 ಸಿದ್ರಾಮ - ಸಿದ್ರಾಂ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಕಾಸರತುPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162687 ಗುಲಾ ಸಾಬ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162688 ನರಸಿಂಗ್ - ನರಸಿಂಘ ತಂದೆ ತುಳಸಿರಾಮ ಮು: ಕಾಸರತPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162689 Bharatbai - ವಿನೊದ ದತಂದೆ ಕೇಶವರಾವ ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162690 ಬಾಲಾಜಿ - ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300162691 ಸತೀಶ್ - ಸತಿಶ ಮು; ಕಾಸರತುಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300162692 ದತ್ತು - ದತ್ತು ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮು ಕಾಸರತುಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162693 ಶರಣಪ್ಪ - ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162694 Jana Bai - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162695 ರಾಮ - ಕಾಲಸರತುಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300162696 Shanta Bai - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮು: ಕಾಸರತುಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162697 Lakshmibai - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಮು ಕಾಸರತPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162698 Kantabai - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಮು ಕಾಸರತುಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162699 Gaya Bai - ಸ್ವರೂರ್ ತಂದೆ ಮಾಧವ ಮು ಕಾಸರತುಗಾಂPHH(NK) / NCS------300000000-
560300162700 ರಘುನಾಥ - ರಗುನಾಥ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಮು ಕಾಸರತುಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162701 Gopika - ಬೀರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಘುನಾಥ ಮು ಕಾಸರತುಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560300162702 lalita bai - ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162703 Mahadevi - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ಕಾಸರತುಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300162704 Parvati - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಮುಕುಂದ ಕಾಸರತುಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300162705 lakshman rao - ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162706 Savita - ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------300000000-
560300162707 ವಸಂತ - ವಸಂತ ತಂದೆ ಕೇಶವ ಕಾಸರತುಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300162708 ಮಾಧವರಾವ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162709 Prabhavati - ಮನೋಜ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಕಾಸರತುಗಾವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162710 Shalu Bai - ಬೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಶ್ರೀಪತರಾವ ಕಾಸರತುಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162711 ಗುಣವಂತ - ಗುನವಂತ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮು ಕಾಸರತೂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162712 raja bai - ಮಾಣಿಕ ತಂಞದೆ ನರಸಿಂಘ ಮು: ಶಿವಣಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300162713 ಮುಕುಂದ - ಮುಕುಂದ ತಂದೆ ನರಸಿಂಘ ಮು: ಕಾಸರತುಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162714 ರಾಧಾಬಾಯಿ ಮದನ - ಕಾರಸ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162715 vithal - ವಿಠಲ ತಂದೆ ಮದನ ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162716 ಗುರುಬಸಪ್ಪಾ - ಗುರಬಸಪ್ಪಾ ಮು: ಕಾಸರತುಗಾವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162717 Shobhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜ ಕುಮಾರ 1/77 ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162718 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆಮಾನಿಕರಾವ ಕಾಸರತುಗಾಂPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162719 Nanda - ಮಲ್ಲಿಕಾಜು೵ನ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಕಾಸರತುಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300162720 ವೀರಶೆಟ್ಟಿ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162721 ಬಾಬು - ಬಾಬು ತಂದೆ ಕಾಶಿರಾಂ ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162722 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಬಾಬು ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162723 ವಂಕಟ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162724 kashibai sidram - ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಸಿದ್ರಾಮ ಮು: ಕಾಸರತುಗಾಂPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162725 ತಾನಾಜಿ - ತನಾಜಿ ತಂದೆ ರಾಮಾ ಮು: ಕಾಸರತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300162726 Suman - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162727 ಬಾಬು ರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಭಿವಾಜಿ ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162728 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಸರತುಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162729 ಸುನಿತಾ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162730 Meena - ಸೂರ್ಯಾಕಾಂತ ತಂದೆ ಶ್ರಾವನ ಮು ಕಾಸರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162731 Meena - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ದೇವರಾವ ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162732 ರಾಜಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ಮು: ಕಾಸರತುಗಾಂವ ತಾ:ಭಾಲPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162733 ಭೀಮರಾವ - ಭೀಮ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162734 ದಿಲಿಪ - ದಿಲಿಪ ತಂಞದೆ ಗಂಗಾರಾಮ ಮು: ಕಾಸರತುPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162735 ಭೀಮಾ ರಾವ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162736 ನರಸಿಂಗ್ - ನರಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಬಾಪುರಾವ ಕಾಸರತುಗಾಂPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162737 SUNDER - ರಾಮ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162738 SUMAN - ಅಶೊಕ ಮು: ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162739 SINA BAI - ಸೀನಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಣಪತಿ ಮು: ಕಾಸರತುPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162740 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಮು: ಕಾಸರತುಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162741 ದೇವಿಂದ್ರ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162742 ಸುದಾಕರ - ಸುಧಾಕರ ತಂದೆ ಶಶಿರಾಮ ಕಾಸರತುಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300162743 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162744 ಅನುಸಯಾ - ಶ್ರೀಮಂಥ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮು: ಕಾಸರತPHH(NK) / NCS------250000000-
560300162745 ಧೋಂಡಿ ಬಾ - ಧೊಂಡಿಬಾ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಸರತುಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300162746 KALI DAS - ಕಲಿದಾಸ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ಕಾಸರತುಗಾಂPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162747 ಸಂಜು - ಸಂಜು ಮು: ಕಾಸರತುಗಾವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162748 Rabeeya - ರಬಿಯಾಬೀ ಗಂಡ ರಹಿಮೊದಿನ ಕಾಸರತುಗಾಂAAY(NK) / NCS------350000000-
560300162749 ಕವಿತಾ - ಮಲ್ಲಿಕಾಜು೵ನ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಕಾಸರತPHH(NK) / NCS------250000000-
560300162751 ಬಾಲಾಜಿ - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಎಕನಾಥ ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162752 ಪ್ರಲ್ಹಾದ - ಪ್ರಲ್ಹಾದ ತಂದೆ ಬಾಪುರಾವ ಕಾಸರತುಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162753 ಬಬ್ರು ವಾನ - ಬಬ್ರುವಾನ ಮು: ಕಾಸರತುಗಾವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162754 ಪುಂಡಲಿಕ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162755 ಅಕಬ್ಬರ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162756 ರಜಾಕ ಮಿಯ್ಯಾ - ರಜಾಕಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಶಮಶೋಧ್ದಿನ ಕಾಸರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162757 Geetabai - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162758 ಪ್ರಭುರಾವ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162759 Chenama - ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಮಪ್ಪ ಕಾಸರತPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162760 ಶಿವ ಬಸಪ್ಪ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162761 ಮಿನಾಕ್ಷಿ - ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162762 Zaitun Bee - ಮೈನೋದಿನ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಮು ಕಾಸರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162763 ಸೈಯದ ದಿನ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162764 shantamma - ವಿಶ್ವನಾಥ ಮು:ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162765 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162766 ಸುರೆಕಾಂತ್‌ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162767 Sita Bai - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162768 ಧನ್‌ರಾಜ್‌ - ಧನಾರಾಜ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಮು: ಕಾಸರ ತುಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162769 VAIJINATH - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ಕಾಸರ ತುಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162770 ರಾಜಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಕಾಸರತುಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162771 Laximi Bai - ಅಶೊಕ ತಂದೆ ರತ್ನಪ್ಪ ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162772 ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ - ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಕಾಸರತPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162773 Sarswati - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162775 Gouramma - ಸಿದ್ದಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ಕಾಸರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162776 ರಾಜಿಂದರ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162777 Savita - ಮನೊಹರ ತಂದೆ ಜೊಕೆಶ ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300162778 ಪಾರ್ವತಿ - ಶಿವದಾಸ್ ತಂದೆ ರಾಮು ಕಾಸರ ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162779 ದೀಪಕ - ದಿಪಕ ತಂದೆ ಪಂಡರಿನಾಥ ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162780 ರಾಮ - ಕಾಲಸರತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162781 ವೇದಾವತಿ - ಕಾಸರತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162782 Usha - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300162783 ಶಾಲುಬಾಯಿ ಗ/ಂ ಸುಧಾಕಾರ ನಾಗಾಶಂಕರೆ - ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162784 Kerubai - ಎಕನಾಥ ತಂದೆ ರಗುನಾಥ ಕಾಸರತುಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300162785 Kanta Bai - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300162786 Savita - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162787 ಅಶೋಕ - ಅಶೋಕರಾವ ತಂದೆ ಕೇಶವರಾವ ಕಾಸರತುಗಾಂAAY(NK) / NCS------350000000-
560300162788 ಇಂದ್ರಜಿತ್‌ - ಇಂದ್ರಾಜಿತ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಕಾಸರ ತುPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162789 Shantamma - ನಿಲಕಂಠ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಸರತುಗಾಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162790 kausar bi - ಕೌಸರ ಗಂಡ ಚಾಂದಪಾಶಾ ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300162791 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ಶಾಲಿವಾನ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಕಾಸರ ತುಗಾಂPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162792 ಛಾಯಾಬಯಿ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162793 ನಾಗ ಬಸಯ್ಯಾ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162794 ಸೋಮನಾಥ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162795 ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162796 Bayina Bai - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಮುಕಿಂದರಾವ ಕಾಸರ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162797 govid - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162798 ನಾಮದೇವ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162799 ಸೂಯಱಕಾಂತ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162800 Bilakis - ಮಹೇಬೂಬ ತಂದೆ ಸಾಬ ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162801 Phatrubi - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300162802 ಅಹೆಮ್ಮದ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162803 kalawati - ತುಳಸಿರಾಮ ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಕಾಸರತುಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560300162804 ಬಸವರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಕಾಸರತುಗಾಂPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162805 ಕಾಂತು - ಕಾಂತು ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಕಾಸರತುಗಾಂವ ವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162806 Kashibai - ಕಾಸರತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162807 saru bai - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162808 jashree - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300162810 Lalita Bai - ಜೈವಂತ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162811 ಬಾಬು ರಾವ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300162812 ಕಿಶೋರ - ಕೀಶನ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿ ಮು.ಕಾಸರ ತುಗಾಂPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162813 gangamma - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162814 Mahadevi - ಗೊಪಿನಾಥ ತಂದೆ ನಿವೃತಿ ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162815 Sampavati - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162816 Kevalabai - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300162817 Parvati - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300162818 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162819 ಜೈಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಕಾಂತು ರೇವಯ್ಯ ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162820 Hemavati - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300162821 Rajeshree - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300162822 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162823 vaijinath - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ರಾಚುತಿ ಕಾಸರ ತುಗಾಂAAY(NK) / NCS------350000000-
560300162824 Chanchala Bai - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162825 Shantamma - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300162826 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162827 ಪರವಿನ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162828 Haseena - ರಸಿದ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದಸಾಬ ಕಾಸರ ತುಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300162829 ಸಮದ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300162830 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300162831 Vijay Laximi - ಕಾಸರತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162832 Jagdevi - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300162833 ಶರಣಯ್ಯಾ - ಶರಣಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಗುರುಪಾದಯ್ಯಾ ಕಾಸರ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300162834 ಶಂಕ್ರಯ್ಯ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162835 ಹಾವಗಿ ರಾವ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300162836 ರಾಚಯನ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300162837 ಸಿದ್ರಾಮ - ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಮಹಾದಯ್ಯ ಕಾಸರತುಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300162838 ಸುಶಿಲ ಬಾಯಿ - ಪಂಚಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮಹದಯ್ಯಾ ಮು ಕಾಸರತುPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162839 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಮಲ್ಲಿಕಾಜು೵ನ ತಂದೆ ಮಹಾದಯ್ಯ ಕಾಸರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300162840 ಬಾಲಾಜಿ - ಕಾಸರ ತುಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162841