REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135796 Sharada - S/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಣಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136168 Asha - C/O ಸೋಪನ #134 ಶಿವನಿ ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/2022150010000016/05/2022
560300136783 Mahebubee - S/O: ಸತ್ತಾರಸಾಬ 22 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137771 Ambika - S/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಶಿವಣಿ PHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/202212008000018/05/2022
560300137838 Savita - W/O ಬಂಡಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ . . PHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20226004000017/05/2022
560300137914 Laxmibai - S/O ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಣಿ, ತಾ-ಭPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/2022150010000018/05/2022
560300138042 Gundamma - W/O ಸಂಜೀವ ಊ ಶಿವಣಿ PHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/202212008000018/05/2022
560300138055 Avidhya Bai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶಿವಣಿ, ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/202212008000017/05/2022
560300138163 Mangalabai - W/O ಪ್ರಶಾಂತ ಶಿವನಿ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/202212008000018/05/2022
560300138254 Vandanabai - W/O ನಾಮದೆವ ಭಂಗೆ #2/93 ನಿಯರ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300138297 Reshma - S/O ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಶಿವಣಿ, ತಾ-PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138358 Chinnamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಚೀಂದ್ರ ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20226004000018/05/2022
560300138422 Sudharani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಶಂಕರ 2PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138879 Balaji Biradar - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿರಾದಾರ # 1 PHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/20226004000016/05/2022
560300138932 Asha - S/O ಭೀಮ್ ರಾವ್ ಶಿವನಿ, ತಾ-PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140317 Mahadevi - S/O ದ್ಹೊಂಧಿಬಾ ಶಿವಣಿ PHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/202212008000016/05/2022
560300140331 Saroja - S/O ದಶರತ #2/195 # PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140400 Rupa - W/O ಸಂದೀಪ ಶಿವನಿ ಶಿವನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20229006000017/05/2022
560300140413 Nirmala - S/O ನಾಗನಾಥ್ ಶಿವಣಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140425 Jayabai - W/O ಭೀಮ . . PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141349 Prithi - W/O ಓಂಕಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಶಿವಣಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300141872 Kevala Bai - S/O ವಿಶ್ವ೦ಬರ ಶಿವಣಿ, ತಾ-ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141901 Vachala Bai - S/O ಶಂಕರ ರಾವ್ ಶಿವಣಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142466 Asha - W/O ಜಾಲಿಂದರ್ 2/101 # ಶಿವಾನಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300142472 Anita - W/O ವಜೀನಾತ ಜಾಗತಪ . . ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20229006000017/05/2022
560300142511 Lakshmibai - W/O ಶಿವಾಜಿ ಶಿವಣಿ ಶಿವಣಿ ಶಿವಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300143088 Satyabhama - S/O ವಿಶ್ವ೦ಬರ ರಾವ್ ಶಿವಣಿ,PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143281 Bhagyashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಭದ್ರಪ್ಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143295 Reshma - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಾಯ್ಕವಾಡ್ . . ಶಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300143364 Hasina Bee - W/O ಮೊಹದ್ದೀನ್ # 2/87 1 ಶಿವಾನPHH(NK) / NCS------180000000-
560300143844 Manya Bai - W/O ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಶPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143964 Daivshila - W/O ದಿಲೀಪ್ ಶಿವನಿ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143980 Manoj Biradar - S/O ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಶಿವನಿ ಭNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144057 Prabhavati - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಿವನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144080 Bayamma - C/O ಮಣೀಕರಾವ 20-4-18 . ಶಿವಾನಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144669 Laxmi - W/O: ದಶರತ್ ವಿಭೂತೆ ಶಿವಾನಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/202212008000017/05/2022
560300144940 Rajabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಮರಾವ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/20226004000016/05/2022
560300144942 Mathura Bai - D/O: ಬಲಿರಾಮ ಶಿಂದೆ ಶಿವಣಿ ಶಿವಣಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300144943 Suvarna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗುರಾವ ಜಗPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20226004000017/05/2022
560300144947 Vaishnavi - W/O ದಯಾನಂದ್ ಶಿವನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/202212008000016/05/2022
560300144949 Hasina - W/O ಅಮ್ಜದ್ ಪಟೇಲ # 1 ಶಿವಾನಿ ಶPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145020 Anuradha - W/O ರಾಮರತನ ಶಿವಾನಿ ಶಿವಣಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145060 Nagaveni - W/O ಸೋಮನಾಥ್ ಬಿರಾದರ್ ಶಿವಣಿ ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145265 Veershetty - S/O ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಿವಣಿ, ತಾ-ಭNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145750 Shivananda - C/O ನರಸಿಂಗ 2/88 ಶಿವಣಿ ಶಿವಾನಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300149403 ಪರಾಗಾ ಬಾಯಿ - ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149404 ಅಜರು ದೀನ ಸಾಬ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149405 ರಸಿಕಾ ಬಾಯಿ - ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/2022200015000018/05/2022
560300149406 Shivamma - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶೇಶರಾವ ಶಿವಣಿ ತಾ:AAY(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/2022200015000017/05/2022
560300149407 ವಿಲಾಸ - ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/2022200015000016/05/2022
560300149408 ಅರುಣಾ ಬಾಯಿ - ಅರುಣಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬು ವಿಭೋತೆ ಮು:PHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20223002000018/05/2022
560300149409 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ - ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149410 putala bai - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20223002000017/05/2022
560300149411 ವಂಕಟ - ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149412 ತುಕಾರಾಮ - ತುಕರಾಮ ತಂದೆ ಇರಣಾರಾವ ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300149413 laxmi bai - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149414 prakasha - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149415 Kashi Bai - ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149416 Mahadevi - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300149417 ನಿಲಮ್ಮ - ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/2022200015000018/05/2022
560300149418 paramma - ಪಾರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಕಲಪ್ಪಾ ಮು: ಶಿವಾನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/20226004000016/05/2022
560300149419 ಮುನಿರ - ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149420 husana bi - ಹುಸಾಯಿನಾ ಬೀ ತಂದೆ ಖಾಸಿಮ್ ಸಾಬ PHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/20223002000016/05/2022
560300149421 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಪ್ರಭು - ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/2022200015000018/05/2022
560300149422 ವಾಮನ - ವಾಮನ ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಮು: ಶಿವಣಿ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149423 ಸೀನಾ ಬಾಯಿ - ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/2022200015000017/05/2022
560300149424 ಕರುಣಾದೇವಿ ಗಂಡ ಝೆಟಿಂಗ್್ - ಸೊಪಾನ ತಂದೆ ಜಟಿಂಗರಾವ ಶಿವಣಿ ತಾ: AAY(NK) / NCS------200000000-
560300149425 ನಿಲಾ ಕಾಂಠ - ನಿಲಕಂಠ ತಂದೆ ಜಟಿಂಗರಾವ ಶಿವಾನಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149426 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ರಾಂಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಝಟಿಂಗರಾವ ಶೀವಣೀ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149427 ಪುತಳಬಾಯಿ - ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149428 ದಿಲೀಪ - ದಿಲಿಪ್. ತಂದೆ ರಾಮರಾವ ಮು; ಶಿವಾನAAY(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/2022200015000017/05/2022
560300149429 ಕಾಶಿನಾಥ - ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/20223002000016/05/2022
560300149430 ಕಮಲಾಕರ - ಕಮಲಾಕರ ತಂದೆ ಮೋನಪ್ಪಾ ಮು: ಶಿವಣಿ AAY(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/2022200015000016/05/2022
560300149431 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149432 ತಾತೆ ರಾವ - ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149433 teja bai - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149434 Mahananda - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ಶಿವಣಿ ತಾ: AAY(NK) / NCS------200000000-
560300149435 Kamala Bai - ಗೊರಬಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಶೀವಣಿ ತಾ: AAY(NK) / NCS------200000000-
560300149436 vithabai - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149437 ವಂದನಾ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20226004000018/05/2022
560300149438 ಮೀನಾ ಬಾಯಿ - ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149439 ನರಸಿಂಗ - ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಅಜು೵ನ ಶಿವಣಿ ತಾ: ಭಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149440 ಯಾದವರಾವ - ಯಾದವ ತಂದೆ ಭವಾಣಿ ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149441 ಸುಶಿಲ - ಸುಶಿಲ ಗಂಡ ಮುಕಿಂದ ಶಿವಾನಿ ತಾ ಭಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/2022200015000018/05/2022
560300149442 ರಮೇಶ - ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/2022200015000018/05/2022
560300149443 ಹುಸೆನ - ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಚಂದರ ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149444 ಉಜ್ವಲಾ - ಉಜ್ವಲಾ ಗಂಡ ಸುಖಲಾಲ ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149445 ರಾಯಶೋಕ - ಶೀವಣಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149446 ವಂಕಟ - ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ಗೊರಬಾ ಶಿವಣಿ ತಾ: ಭಾಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149448 ಕಮಲಾಕಾರ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20226004000017/05/2022
560300149449 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಶಿವಾನಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149450 ಸಂಪತಾ ಬಾಯಿ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300149451 ಅಭಂಗ - ಅಭಂಗ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಶಿವಣಿ ತಾ: ಭಾಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/2022200015000018/05/2022
560300149452 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪಾ ಶಿವಾನಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149453 ramanna - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149454 vidhyavati - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20223002000017/05/2022
560300149455 paryaga bai - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149456 ದಾದಾರಾವ ಶ್ರಾವಣ - ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/2022200015000018/05/2022
560300149457 kavita - ಕವಿತಾ ಗಂಡ ನಾಮದೆವ ಮು: ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300149458 Komala - ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/2022200015000016/05/2022
560300149459 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149460 ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ - ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಳಿರಾಮ ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300149461 Sangamma - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/202212008000016/05/2022
560300149462 ನಾಗನಾಥ - ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ಗುಲಾಬ ಶಿವಣಿ ತಾ: ಭಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149463 putala bai - ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶಿವಣಿ ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149464 ಶಿವರಾಮ - ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149465 ಚನ್ನ ಬಸವ - ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರ ಮು: ಶPHH(NK) / NCS------60000000-
560300162856 ಬಾಲಾಜಿ - ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/2022200015000016/05/2022
560300162857 namadeva - ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ದಸರಥ ಶಿವಾನಿ ತಾ: ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20223002000018/05/2022
560300162858 ಗಜಾನಂದ - ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ರಾಮಜಿ ಶೀವಣಿ ತಾ: ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300162859 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಶೀವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20223002000017/05/2022
560300162860 ಪಂಚಾಬಾಯಿ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಶಿವಣಿ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300162861 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300162862 ಬಾಯಿ - ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಗಂಡ ಧೋಂಡಿಬಾ ಮು: ಶಿವಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560300162863 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಮಾಣಿಕರಾವ ತಂದೆ ಜಟಿಂಗರಾವ ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300162864 Eramma - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300162865 Gangamma - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/202212008000016/05/2022
560300162866 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ರುಕ್ಮಿಣಿ ಗಂಡ ಸಂಗ್ರಾಮ ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162867 ರಾಮ - ರಾಮ ತಂದೆ ದುಳಪ್ಪಾ ಶಿವಣಿ ತಾ: ಭಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162868 Sunita - ವಿಠಲ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಂ ಶಿವಣಿ ತಾ: ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/202212008000017/05/2022
560300162869 ಬಜ್ಜಮ್ಮ - ಜನಬಾ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಶಿವಣಿ ತಾ: ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/202212008000017/05/2022
560300162870 Sarswathi - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162871 Vimala Bai - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/2022150010000017/05/2022
560300162872 veeramma - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300162873 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆಕಾವಪ್ಪಾ ಶಿವಣಿ ತಾ: ಭPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20229006000017/05/2022
560300162874 ಬಸವರಾಜ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/202212008000017/05/2022
560300162875 shobha bai - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20223002000017/05/2022
560300162876 ಮನೋಹರ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20226004000017/05/2022
560300162877 shivkanth - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300162878 ಬಸವರಾಜ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/20226004000016/05/2022
560300162879 ಬಾಬು ರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಶಿವಣಿ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/20229006000016/05/2022
560300162880 Sangeeta - ವಿಶ್ವಂಬರ್ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಮು; ಶಿವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162881 Chandrakala - ಅಶೊಕ ತಂದೆ ದೂಳಪ್ಪ ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300162882 ದಿಲಿಪ - ದಿಲಿಪ ತಂದೆ ದುಳಪ್ಪ ಶಿವಣೀ ತಾ: ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/202212008000018/05/2022
560300162883 Laxmi Bai - ಶೀವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/2022150010000018/05/2022
560300162884 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20229006000018/05/2022
560300162885 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಶಿವಣಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300162886 ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162887 ಪಾರ್ವತಿ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20223002000018/05/2022
560300162888 gangamma - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300162889 mangala - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/2022150010000016/05/2022
560300162890 Choti Bee - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/2022150010000017/05/2022
560300162891 kevala bai - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/2022180012000018/05/2022
560300162892 ವೈಜಿನಾಥ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20229006000017/05/2022
560300162893 ಮನೋಹರ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162894 ಶಿವಮೂರತೆಪ್ಪಾ - ಶಿವಮೂರತೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಶೀವPHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/2022150010000016/05/2022
560300162895 ಗಣಪತಿ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/2022150010000018/05/2022
560300162896 sushila bai - ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಮು: ಶPHH(NK) / NCS------90000000-
560300162897 Indra Bai - ರಮಣ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಮು; ಶಿವಣಿ ತಾ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560300162898 Kasatur Bai - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/2022180012000018/05/2022
560300162899 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಪ್ರಭಾವತಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀರಂಗ ಮು:ಶಿವಾನPHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/20226004000016/05/2022
560300162900 jana bai - ಜನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರರಾವ ಮು: ಶಿವಾನPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20226004000017/05/2022
560300162901 bharat bai - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20226004000017/05/2022
560300162902 ಉಮಾಕಾಂತ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/202212008000017/05/2022
560300162903 ಬಾಬುರಾವ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/202212008000017/05/2022
560300162904 ಮಾರುದ್ರಪ್ಪ - ಮಾಹಾರುದ್ರಾಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದಪ್ಪಾ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20226004000018/05/2022
560300162905 ಬಾಬು - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20226004000018/05/2022
560300162906 ರವಿ ಕುಮಾರ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20229006000018/05/2022
560300162907 Saru Bai - ಮನೊಹರ ಮು: ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/20226004000016/05/2022
560300162908 ಸುಶಿಲ ಬಾಯಿ - ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20226004000018/05/2022
560300162909 ಮಹಾದೇವಿ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/2022150010000017/05/2022
560300162910 nagamma - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20223002000017/05/2022
560300162911 ಪ್ರಬುಶೆಟ್ಟಿ - ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300162912 rajkumar - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300162913 hare bai - ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/2022150010000018/05/2022
560300162914 ಬಸವರಾಜ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162915 Anita - ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಗುರುನಾಥ ಶೀವಣಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20226004000018/05/2022
560300162916 ಸಿದ್ರಾಮ - ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಗುರುನಾಥ ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/2022150010000018/05/2022
560300162917 shivshankar - ಶಿವಶಂಕರ ತಂದೆ ಕರಬಸಯ್ಯಾ ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300162919 Sunita - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾಕಾಂತ ಮು: ಶಿವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162920 Indra Bai - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಗೊವಿಂದರಾವ ಶಿವಣಿ ತಾAAY(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/2022200015000018/05/2022
560300162921 ತಾತೆರಾವ - ತಾತೆರಾವ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಶಿವಣಿ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162922 ಉಷಾ ಬಾಯಿ - ಉಷಾ ಗಂಡ ಅಶೋಕ ವಿಭುತೆ ಮು: ಶಿವಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162923 Gangamma - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300162924 vishvanath - ವಿಸ್ವಾನಾಥ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಶಿವಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300162925 ವಿರಶಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಮನೊಹರ - ವಿರಶಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಮನೊಹರ ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300162927 Vishawaparbha - ಗೋಪಾಲರಾವ ತಂದೆ ಬಾಬು ಮು: ಶಿವಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300162928 ಗೊವಿಂದ - ಗೊವಿಂದ ತಂದೆ ಝಟಿಂಗರಾವ ಮು: ಶಿವಾನPHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/20223002000016/05/2022
560300162929 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮು: ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162930 Shridevi - ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಶೀವಣಿ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20226004000018/05/2022
560300162931 ಲಕ್ಷಣ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಮು:ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20226004000018/05/2022
560300162932 ನರಸಿಂಗ - ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300162933 ಬಾಲಾಜಿ - ಸಾ\\ ಶಿವಣಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560300162934 ismail bi - ತಾಜುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಅಬ್ಡುಲ್ ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300162935 ಸಂತೋಷ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300162936 ಶ್ರಾವಣ - ಶ್ರಾವಣ ತಂದೆ ಎಕನಾಥ ಶಿವಣಿ ತಾ: ಭಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300162937 ಸುದಾಕರ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162938 Sunita - ರಾಜಕುಮಾರ ಮು: ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300162939 ಲಕ್ಷಣ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶಿವಾನಿ ತಾ: ಭಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162940 Kalavati - ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300162941 priyanka - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162942 ತುಕಾರಾಮ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300162943 ವಿನಾಯಕ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162944 ವಂಕಟ ರಾವ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/20229006000016/05/2022
560300162945 ಬಾಬು ರಾವ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162946 ಶರಣಪ್ಪ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300162947 ಅಶೂಕ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300162948 Asha - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/20223002000016/05/2022
560300162949 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/2022150010000018/05/2022
560300162950 .shashi rao - ಶೇಶಿರಾವ ತಂದೆ ಹಾವದೆರಾವ ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300162951 kashi bai - ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಮು: ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300162952 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾತ ಶಿವಣಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300162953 ಭಗಮ್ಮ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300162954 Lalita - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/202212008000018/05/2022
560300162955 ಸೋಮ್‌ನಾಥ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300162956 ಪರಮಶ್ವರ - ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಜೈಹಿಂದ ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/202212008000018/05/2022
560300162957 ಶಿವರಾಜ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162958 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಶಿವಾನಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300162959 kashi bai - ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮನೋಹರ ಮು; ಶಿವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300162960 ವಿರಮ್ಮಾ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/202212008000016/05/2022
560300162961 Solechana - ಸುಲೋಚನಾ ಗಂಡ ಶೇಷರಾವ ಶಿವಾನಿ ತಾ ಭPHH(NK) / NCS------30000000-
560300162962 ವೀರಶೆಟ್ಟಿ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/2022150010000017/05/2022
560300162963 Kastur Bai - ಸುಭಾಷ ಮು: ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300162964 ದಾಮೋದರ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300162965 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162966 kamla bai - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162967 ಮನೋಹರ - ಮಾನೋಹರ ತಂದೆ ಹಣಮಂಥ ಮು: ಶಿವಾನಿ ತAAY(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/2022200015000018/05/2022
560300162968 sarsvati - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****260118/05/2022FPS****260118/05/2022150010000018/05/2022
560300162969 ಮಕ್ಬುಲ್‌ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/202212008000017/05/2022
560300162970 ಮಾಣಿಕ ಬಾಯಿ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300162971 Shivnanda - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/202212008000018/05/2022
560300162972 ನೂರ ಪಾಶ - ನೂರಪಾಶ ತಂದೆ ರಹಿಮಸಾಬ ಶಿವಾನಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300162973 ಚಾಂದ ಪಾಶ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300162974 ಶಾನಾಜ ಅಮಿನಸಾಬ - ಶಿವನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162975 ರಶಿದ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162976 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20229006000017/05/2022
560300162977 ಮಹಮ್ಮದ ಸಾಬ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/20229006000016/05/2022
560300162978 ಪತ್ರು ಬಿ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20226004000017/05/2022
560300162979 ಇಸಾಕ ಮಿಯ್ಯಾ - ಇಸಾಕಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಸಮಸೊದ್ದಿನ ಶೀವಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162980 ಮಹಮದ ಸಾಬ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20226004000018/05/2022
560300162981 Zulekha - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****260118/05/2022FPS****260118/05/202212008000018/05/2022
560300162982 ಅಬುಲ ಸತ್ತಾರ್‌ - ಶಿವನಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162983 ಶಿವಾಜಿ - ಶಿವಾಜಿ ಮು: ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20229006000018/05/2022
560300162984 ಬಾಬುರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಝೆಟಿಂಗ ಶಿವಣಿ ತಾ:ಭPHH(NK) / NCS------210000000-
560300162985 ಶೋಭಾಬಾಯಿ - ಶಿವಣೀPHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/2022150010000016/05/2022
560300162986 DORPATI - ದ್ರೊಪತಿ ಮು: ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300162987 ambu bai - ವ್ಯೆಜಿನಾಥ ತಂದೆ ರಾಣುಬಾಇ ಮು: ಶಿವPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20226004000017/05/2022
560300162988 ಮಚೆಂದ್ರ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20226004000018/05/2022
560300162989 Limba Bai - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಮು: ಶಿವಾನPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20226004000018/05/2022
560300162990 ಅಜರತ ಬೀ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300162991 ಬಾಬು ರಾವ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300162992 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರಾ ಮು: ಶPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/2022150010000018/05/2022
560300162993 ಫುಲಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20229006000017/05/2022
560300162994 Iramma w/o shesharao Biradar - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20223002000017/05/2022
560300162995 ಅಲ್ಲಾವೂದ್ದಿನ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/20226004000016/05/2022
560300162996 Rukhiya Beguma - ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162997 ಕಾಶಿನಾಥ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20226004000018/05/2022
560300162998 Dhanubai - ಧನ್ಯ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಮು: ಶಿವಾನPHH(NK) / NCS------180000000-
560300162999 Bhaga Bai - ದತ್ತು ತಂದೆ ಝಟಿಂಗರಾವ ಮು: ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163000 ದೀಪಕ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/202212008000016/05/2022
560300163001 ಕೊಂಡ ಬಾಯಿ - ಮೊಹನ ರಾವ ತಂದೆ ರಾಘೊಬಾ ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20229006000018/05/2022
560300163002 ತಾತೆ ರಾವ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/202212008000018/05/2022
560300163003 ಅಭಂಗ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/202212008000017/05/2022
560300163004 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20226004000017/05/2022
560300163005 ಮಾಧವ ರಾವ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/202212008000017/05/2022
560300163006 ಶ್ರಾವಣ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20226004000018/05/2022
560300163007 savita - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163008 Lalita Bai - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/2022150010000017/05/2022
560300163009 ದಿಲಿಪ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628016/05/2022FPS****628016/05/20229006000016/05/2022
560300163010 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163011 ಅಬ್ದುಲ್‌ ಸತ್ತಾರ್‌ - ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163012 ಹನಿಫ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20226004000018/05/2022
560300163013 ರೀಹಾನಾ ಬಿ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163014 Rukhiyabi - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163015 ವಂಕಟ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/2022180012000017/05/2022
560300163016 ಮಸ್ತಾನ - ಮಸ್ತಾನಸಾಮ ಮು: ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300163017 ವಾಹೀದ ಖಾನ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163018 ಇಸಾಕ - ಇಸಾಖ ಮು: ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163019 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದೇವರಾವ ಮು: ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163020 gonda bai - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163021 ಶೇಷರಾವ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20226004000018/05/2022
560300163022 ತಾತೆ ರಾವ - ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163023 ದಾದಾರಾವ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163024 ವಾಮನ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163025 ಸೊಪಾನ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163026 ಭೀಮ ರಾವ - ಭಿಮರಾವ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಶಿವಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163027 padmini - ಪದ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅನಂದ ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163028 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಝಟಿಂಗ್ ಶಿವಣಿ ತಾ: PHH(NK) / NCS------150000000-
560300163029 Chaaya - ರಾಜೇದ್ರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಶಿವಾನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163030 ತ್ರಿಮುಕ್‌ - ತ್ರಿಮುಕ್ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಶಿವಣಿ ತಾ: AAY(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/2022200015000017/05/2022
560300163031 ಗುನಾ ಜಿ - ಗುನಾಜಿ ತಂದೆ ಗ್ಯಾನೋಬಾ ಶಿವಾನಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20226004000018/05/2022
560300163032 gauri bai - ಗೌರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗ್ಯಾನೊಬಾ ಶೀವಣಿ ತಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163033 Manjula Bai - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮು ಶಿವಾನಿ ತಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163034 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ಶಿವಾಣಿ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163035 ಭೀಮ ರಾವ - ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ಸಾಧು ಶೀವಣಿ ತಾ: ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20229006000018/05/2022
560300163036 ಸೋಜರಾಬಾಯಿ - ಸಂಜು ತಂದೆ ಶ್ರಾವಣ ಶಿವಣಿ ತಾ:ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300163037 ವನಮಾಲಾ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/20226004000017/05/2022
560300163038 ಸುಬಾಷ - ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಶಿವಾನಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163039 ಉಜವಲಾ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163040 ರಾಜಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗುರಾವ ಶಿವಾನಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163041 Kera Bai - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/2022180012000018/05/2022
560300163042 ಸುರೇಖಾ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163043 ರಘುನಾಥ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163044 ಸುರೆಶ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163045 ಭಾರತ ಬಾಯಿ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****628017/05/2022FPS****628017/05/202212008