REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300136123 Irphanabegum - S/O ಇಮಾಮ . . ಕಾಕನಾಳ ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300136125 Inayat Bee - W/O: ಇಬ್ರಾಭೀಂಸಾಬ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136127 Shila - W/O: ರತನ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136143 Rangmma - W/O: ಧನಾಜಿ ಬೋರೊಳೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136153 Vandana Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136191 Balika - W/O: ಶಹಜಿ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136209 Parvin Begum - S/O: ಮೌಳ್ಳಾಸಾಬ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136343 Sangeeta - S/O: ಜೆನಕರಾಜ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136422 Shalika - C/O ಸಂತೋಷ 2/132 ಕಾಕನಾಲ್ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560300136539 Arunabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136541 Mera Bai - W/O: ಸಂತೋಷ ಮೆತ್ರೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136573 Saru Bai - S/O: ವಿಠಲ ರಾಉ ಅಸ್ಥೂರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136670 Kavita - S/O: ರಾಮರಾವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136761 Narasha Bai - W/O: ಮಾಧವ ರಾವ್ ಅಟ್ ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300136804 Urmila - W/O ಬಳಿರಾಮ ಬಿರಾದಾರ 123 ನಿಯರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137062 Kastur Bai - W/O: ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ್ ಚಿತೆ ಅಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137137 Manisha Bai - W/O: ಸತ್ಯವನ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137198 Noorjahan - D/O: ಇಸಾಕಮಿಯಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137270 Shyama Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137276 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಧುರಾಮ ಕಾಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560300137281 Sarojana - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137442 Renuka - S/O: ಧಂಜಯ್ ರಾವ್ ಮಾರಕೆ ಅಟ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137455 Heena - W/O ಜಮೀಲ್ 255 ಕಾಕನಾಳ ಕಾಕನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137488 Pooja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ್ ಜಾಧವPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300137610 Narasabai - W/O ಸಂದೀಪ ಕಾಕನಾಳ ಕಾಕನಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137693 ಮಹಾದೇವಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮನಾಥ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137723 Vanita - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಬೀರಾದಾರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137800 Sakkubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವರಾವ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137801 Priyanka - S/O: ಜನಕರಾಜ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137806 Jyoti - S/O: ವೈಜೀನಾಥ ಕಲಬೂರಗೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137808 Renuka - S/O: ಬಾಬುರಾವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137811 Swathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137814 Shilpavati - S/O: ಶಿವರಾಜ ಅಸ್ತುರೆ ಜೀ ಏಚ್‌PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137815 Kashamma - W/O: ಹನಮಂತಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137826 Dwaraka Bai - W/O: ಬಾಬುರಾವ್ ಬೀರಾದಾರ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137828 Vithalrao - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗನಬಸಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137865 Surekha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಧೊಂಡಿರಾಮ್ ಮೆಹತ್ರೆ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300137868 Shantabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಡಾಜಿ 137PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137874 Karuna - W/O: ಗೌತಂ ವನ್‍ಖೆಡೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137975 ಮಹಾದೇವಿ - S/O: ಬಾಬುರಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138066 Taslim Bee - W/O ಲಾಲಮದ 1 ಕಾಕನಾಳ ಕಾಕನಾಳ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138266 Surekha - S/O ಬಸವಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138333 Jayana Bee - S/O: ಚಂದಸಾಬ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138381 Shalubai - W/O: ಧೊಂಡೀಬಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138396 Anusaya - W/O ಬಸವರಾಜ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138416 Ganga - W/O ಪ್ರಮೋದ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138514 Kamlabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀರಂಗ ಕಾಕನಾಳ ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300138562 Kusum - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತುಮನಪಳ್ಳೇ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138579 Nikita - W/O ಕೈಲಾಸ ವಾಘೆ # 1 ಕಾಕನಾಳ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138607 Sheema - S/O ಬಲಿರಾಂ 249 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300138744 Narayan - W/O ನಾರಾಯಣ ಕಾಕನಾಳ ಕಾಕನಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138794 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾದೆವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139013 Usha - W/O ಗುರಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ 1 ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139026 Sangashetti - W/O ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಫುಲಾರಿ 107 . PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139137 Radhika - W/O ದೀಲಿಪ . . ಕಾಕನಾಳ್ ಲಖನಗಾಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139168 Hamida Bee - W/O ಆರೀಫ್ . . ಕಾಕನಾಳ್ ಲಖನಗಾಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139174 Renuka - W/O ಶ್ಯಾಮ ರಾವ ಕಾಕನಾಳ ಕಾಕನಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140221 Rukamin Bai - W/O: ಅಶೋಕ್ ರಾವ್ ಅಟ್ ಕಾಕನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140334 Shahinabhi - S/O ಶೈಕ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #2/93 ಕಾಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140348 Rupali - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140460 Tarabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140524 Shahu - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಶರಥ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140554 Anavar - D/O ನಿಜ್ಯಮೊದ್ದೀನ್ ಜೋಶಿ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141399 Nazneen Begum - D/O ಅಮೀನುದ್ದೀನ್ ನಿಯರ್ ಪತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141459 Meera - S/O: ಶಿವಾಜಿ ವಾಘೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141465 Uma Bai - S/O: ಮೋಹನ್ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141466 Savita - S/O: ಬಸವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141468 Pooja - S/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141546 Shruti - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142455 Asha - W/O ಭೀಮರಾವ ವಾಘ್ಮರೆ #212 . ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142495 Rajeshri - W/O ಮಾಧವ ವಾಘಮಾರೆ # ಅಂಬೇಡ್ಕರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142967 Sarika - W/O: ಭಗವಾನ ಪಾಟೀಲ 111 ಕಾಕನಾಳ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143037 Savita - W/O ಅಂಬಾದಾಸ ಕಾಕನಾಳ ಕಾಕನಾಳ ಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143292 Meera - W/O: ಸತೀಶ್ ವನ್‍ಖೆಡೆ ಕಾಕನಾಳ್ ಲಖPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143323 Vimalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಹರ ಕಾಕನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143368 Radhika - W/O ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ 1 1 ಕಾಕನಾಳ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300143433 Sumitra - W/O ಶಾಮರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಕಾಕನಾಳ ಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143462 Anjum - W/O ಮುಜೀಬ ಲಿಂಬಾಪುರೆ ಕಾಕನಾಳ ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143709 Rukhasana - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಳೆ ಸಾಬ್ ಮುಲಾವಾಲೆ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143949 Chhaya Satywan Biradar - W/O ಸತ್ಯವಾನ ಬಿರಾದಾರ 94 ಗೋವ್ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143968 Vimalabai - W/O: ರಾಮರಾವ ಪಾಟೀಲ 111/1 ಕಾಕನಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144079 Anjanabai - W/O: ಹರಿಕಿಶನ ಪಾಟೀಲ 111/1 ಕಾಕನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144213 Anita - S/O: ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300144448 Umadevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಚಿಟ್ಟೆ ಕಾಕನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144473 Usha - S/O ವಿಷ್ಣು ಮಾಡಗುಳೆ 58 ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144491 Satyakala - W/O ದ್ನ್ಯಾನೆಶ್ವರ ಪಾಂಚಳ . . ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144636 Vidhyavati - W/O ನಿತೀನ್ ಬಿರಾದಾರ 1 1 ಕಾಕನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144707 Nilesh - W/O ನಿಲೇಶ್ ಎಡ್ಟೇ . . ತಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145789 Rajesri - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ . . ಕಾಕನಾಳ್ ಲಖPHH(NK) / NCS------90000000-
560300149466 Jakerabi - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149467 ಅಶೂಕ - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149468 Sushila - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149469 Kashinath - ಸುಧಾಕ ತಂದೆ ರಾಮರಾವ ಮು: ಕಾಕನಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300149470 ಸುರೇಶ - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149471 ಬಾಬುರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಮಧವರಾವ ಮು. ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149472 hajarat bi - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149473 gundabai - ಗುಂಡಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುರೆಬಾನ ಪೆಸೆಟ್ಟೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149474 ಅಂಕುಶ - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149475 laxmibai - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149476 ತ್ರಿವನಾಬಾಯಿ - ವಾಮನ ತಂದೆ ಕಾಶಿರಾಮ ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149477 ರಾಜೆಂದ್ರ - ರಾಜೆಂದ್ರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಕಾಕನಾಳ ತಾ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560300149478 ಸೀತರಾಮ - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149479 ಜಯಾಬಾಯಿ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ದಶರಥ ಕಾಕನಾಳ ತಾ:ಭಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149480 ನಾಮದೇವ - ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಮೌಲು ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149481 ಉಜವಲಾ - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149482 ನರಸಿಂಗ್ - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149483 ರಮಾಬಾಯಿ - ರಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಣಪತಿ ಮು: ಕಾಕನಾಳ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149484 ವೈಜಿನಾಥ - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149485 Hirkanbai - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300149486 ವಾಮನ ರಾವ - ವಾಮನರಾವ ತಂದೆ ರಾಮ ಕಾಕನಾಳ ತಾ: ಭಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149487 Ismal Bee - ಉತ್ತಾನ ಸಾಬ ತಂದೆ ರಾಸೋಲ ಸಾಬ ಮು: PHH(NK) / NCSBiometric****532117/05/2022FPS****532117/05/20229006000017/05/2022
560300149488 chayya bai - ಅಶೊಕ ತಂದೆ ತುಳಸಿರಾಮ ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149489 ಜಾನಿ ಮಿಯ್ಯ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149490 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಮು: ಕಾಕನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149491 ಗುಂಡಾಜಿ - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149492 ಹರಿಹರ - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149493 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149494 Gajrabai - ವೆಂಕಟರಾವ ತಂದೆ ಮಧವರಾವ ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149495 ತುಕಾ ರಾಮ - ವಿಳಾಸ: ಕಾಕನಾಳ ಗ್ರಾಂ ಪಂ ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149496 ಭಾಗಿ ರತಿ - ಭಾಗಿರಾತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ರೆವಣಪ್ಪಾ ಕಾಕನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149497 ಮಹೇತಾಬ್‌ಸಾಬ - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149498 ಮ್ಯನು ಉದ್ದಿನ - ಮೈನೋದಿನ್ ತಂದೆ ಹುಸೆನ್ ಸಾಬ ಮು ಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149499 Narsubai - ಶಂಕರ್ಚ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮು: ಕಾಕನಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149500 Laxmi Bai - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಮಹಾಧು ಮು. ಕಾಕನಾಳ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149501 ವಿಠೂಲ - ವಿಠ್ಠಲ ಮು: ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149502 ಭಾಗೀರತಿ ಬಾಯಿ - ತ್ರೀಂಬಕ ತಂದೆ ರಾಮ ಮು ಕಾಕನಾಳ ತಾ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300149503 ಬಸವಕುಮಾರ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶೀದ್ ಕಾಕನಾಳ ತಾ: ಭಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149504 sainath - ಜನಾರ್ಧನ ಮು:ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149505 ಭಾರತಬಾಯಿ - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149506 Kamalabai - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149507 SARU BAI - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149508 Shalubai - ಮಾಧವರಾವ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಮು: ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163162 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163163 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಸಂಗ್ರಾಮು ಮು: ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163164 khatu bi - ಖಾತು ಬಿ ಗಂಡ ಖಾಜಾ ಸಾಬ ಕಾಕನಾಳ ತಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163165 putalabai - ಪುತಳಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾವಸಾಬ ಮು. ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163166 ಫರೀದ ಸಾಬ - ಫರಿದ ಸಾಬ ತಂದೆ ಮೌಲನಾಸಾಬ ಕಾಕನಾಳ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300163167 ನಬಿ ಸಾಬ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163168 Jagadevi - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163169 ಬಾಬು ರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿರಾವಕಾಕನಾಳ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163170 ಶಿವಾಜಿ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163171 ಶಿವ ರಾಜ - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಕಾಕನಾಳ ತಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163172 ಭೀಮ ರಾವ - ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ಭಾವರಾವ ಮು: ಕಾಕನಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300163173 ಬಸವ ರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ಮು: ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163174 ಮಲಾನಬಿ - ಸತ್ತಾರ ಸಾಬ ತಂದೆ ಶರಪೊದ್ದಿನ ಕಾಕನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163175 ರಜಾಕ ಮಿಯ್ಯಾ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163176 ಮಾಣೀಕಪ್ಪ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163177 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಪಾಂಡುರಂಗ ಮು: ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163178 ನರಸಿಂಗ ರಾವ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163179 CHAYA BAI - ರುಕಮಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪಾ ಮು : ಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300163180 Panchu Bai - ಪಂಚುಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೆಂಕಟರಾವ ಕಾಕನಾಳ ತPHH(NK) / NCS------180000000-
560300163181 ಅನುಶಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ:ಕಾಕನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂ ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163182 ಮನೋಹರ - ಮನೋಹರ ತಂದೆ ರಾಮರಾವ ಮು: ಕಾಕನಾಳ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163183 KALAVATI - ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀಪತರಾವ ಕಾಕನಾಳ ತಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163184 ಬಾಬು ರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂಥರಾವ ಮು: ಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163185 Fulabai - ಹರಿ ತಂದೆ ಗೋದರಾವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163186 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163187 ನಾಮದೇವ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163188 ಸಂಜೀವ - ಸಂಜು ತಂದೆ ಸೊಪಾನ ಮು: ಕಾಕನಾಳ ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163189 ಉಮಾಕಾಂತ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163190 ಸತ್ಯಭಾಮಾ - ಸತ್ಯವಾನ ತಂದೆ ವಿಶಾಂಬರ್ ಕಾಕನಾಳ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163191 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಾಕನಾಳ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163192 ಶ್ರೀಮಂತ - ಶ್ರೀಮಂಥ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಮು: ಕಾಕನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163193 CHITRA BAI - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163194 ಮಾಣಿಕ - ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ವಿಠಲ ರಾವ ಮು: ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163195 KAMALA BAI - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಮಾಹದಪ್ಪಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163196 ಸುಂದರ ಬಾಯಿ - ಸುಂದರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮರಾವ ಮು. ಕಾಕನಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163197 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163198 ಶಬ್ಬಿರ ಸಾಬ - ಶಬ್ಬಿರ ಸಾಬ ತಂದೆ ಕರೀಮ ಸಾಬ ಕಾಕನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163199 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ತಂದೆ ರಸುಲಸಾಬ ಕಾಕನಾಳ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163200 AKTAR BI - ಖಾಸಿಮ ಸಾಬ ತಂದೆ ದಾವುದ ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163201 ಜಬ್ಬಾರ ಸಾಬ - ಜಬ್ಬಾರ ಸಾಬ ಮು: ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163202 ಲತೀಫಾ ಬೀ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163203 ಪ್ರಭು - ಪ್ರಭು ತಂಞದೆ ಕಾಶಿರಾಮ ಮು: ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163204 SAKU BAI - ಸರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೋವಿಂದರಾವ ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163205 ಪ್ರಕಾಶ - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದರಾವ ಮು: ಕಾಕನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163206 ಶಿವಾಜಿ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300163207 Amar - ಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಣರಾವ ಕಾಕನಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163208 ವಿಶಾಲ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163209 ವಿಠಲ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163210 ಸುನಿಲ - ಸುನಿಲ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163211 ರಾಮ - ರಾಮ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163212 ತುಕಾರಾಮ - ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಕಾಕನಾಳ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163213 ನಿರ್ಮಲಾ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163214 SANGEETA - ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ಮು: ಕಾಕನಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300163215 ಕಮಲಾಕಾರ - ಕಮಲಾಕರ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಮು: ಕಾಕನಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163216 ವೈಜಿನಾಥ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163217 Indubai - 46 ಕಾಕನಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163218 ಶಕುಂತಲಾ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163219 ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ - ಜ್ಯಾನೆಶ್ವರ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163220 ವಿಠಲ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163221 ಅರ್ಜುನ - ಶಿವಣಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300163222 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163223 ಬಾಬು ರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ಮು: ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163224 prayga bai - ಪ್ರಯೊಗಬಾಯಿ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗರಾವ ಮು ಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163225 hira bai - ಶ್ರೀಪತ ತಂದೆ ನರಸಿಂಘ ಮು: ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163226 Sunitabai - ವಿಶೋನಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಣ ಮು: ಕಾಕನಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300163227 ರೇಖಾ - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ಕಾಕನಾಳ ತಾ: PHH(NK) / NCS------120000000-
560300163228 ಶಿವ ಝೀ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163229 ಅರ್ಜುನ - ಅಜು‍್ನ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ಕಾಕನಾಳ ತಾ: PHH(NK) / NCS------60000000-
560300163230 Vaijinath - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪನ್ನಾ ಮು ಕಾಕನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163231 Mehraj Bee - ಅಕ್ಬರ ತಂದೆ ಸದರಸಾಬ ಮು: ಕಾಕನಾಳ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163232 Maheboob Bee - ವಿಳಾಸ: ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163233 Rahimanbee - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163234 ಬಾಬು - ಬಾಬು ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಕಾಕನಾಳ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163235 Tejamma - ಶಿವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಮು: ಕಾಕನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163236 Shaluka - ವಿಳಾಸ: ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163237 konda bai - ವಿಳಾಸ: ಕಾಕನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂ ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163238 venkat rao - ವಿಳಾಸ: ಕಾಕನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂ ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163239 ಬಾಲಾಜಿ - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಶ್ರೀಗಂಗಾ ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163240 ದಿಗಂಬರ - ದಿಗಾಂಬರ್ ತಂದೆ ಸಕರಾಮ ಮು: ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163241 ಬಾಬು ರಾವ - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300163242 ವೈಜಿನಾಥ - ವ್ಯಜಿನಾಥ ಮು: ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163243 ಕೆರಾಬಾ - ಕೇರೊಬಾ ತಂದೆ ಬಾಲಪ್ಪಾ ಮು ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------330000000-
560300163244 Ranjanabai - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮು: ಕಾಕನಾಳ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163245 Laxman - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಬಾಲಪ್ಪಾ ಮು; ಕಾಕನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300163246 Santabayi - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163247 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163248 ಕೊಂಡಿ ಬಾ - ಕೊಂಡಿಬಾ ಮು: ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163249 ಗಯಾ ಬಾಯಿ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300163250 ಶೇಷರಾವ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163251 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163252 Hira Bai - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300163253 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163254 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಮು: ಕಾಕನಾಳ PHH(NK) / NCS------210000000-
560300163255 ಮೈನು ಸಾಬ - ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163256 ರೆಹಾನಾಬೀ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163257 ಹುಸೆನ್ ಸಾಬ - ವಿಳಾಸ: ಕಾಕನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂ ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163258 Vimalabai - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವರಾವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163259 ಜಗನಾಥ - ಜಗನಾಥ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮು ಕಾಕನಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300163260 ಕುಶಾಲ್ - ಕುಶಾಲ ತಂದೆ ರೆವಣಪ್ಪಾ ಮು ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163261 ದಸ್ತ ಗಿರಿ ಜಂಗುಸಾಬ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163262 ದಿಲಿಪ - ದಿಲಿಪ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಮು: ಕಾಕನಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300163263 Yamunabai - ವಿಳಾಸ: ಕಾಕನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂ. ಶಿವಣಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163264 ಮೊಹನರಾವ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163265 Sumanbai - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163266 Kasturbai - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163267 ಲಕ್ಷಣ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300163268 Houshabai - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163269 ಮುನಾ ಜಲಾ ಬಾಯಿ - ಮೈಲಾಸಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಂಗಶೇಟ್ಟಿ ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163270 ಭಾಗವತ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163271 PADMA BAI - ಪದ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗರಾವ ಕಾಕನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163272 KASHI BAI - ಅಣ್ಣರಾವ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ತಾ: ಭಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163273 ಹುಲೆಪ್ಪಾ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163274 Vandana - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163275 ಲತಾ ಬಾಯಿ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300163276 Sulochana - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163277 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ಭೌರಾವ ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163278 ಅಪ್ಪರಾವ - ಅಪ್ಪಾರಾವ ತಂದೆ ಭಾವರಾವ ಮು: ಕಾಕನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163279 ಸೊಪಾನ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163280 ದೇವ ರಾವ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163281 ಜಾನಕಾ ರಾಜ - ಜಾನಾಕಾರಾಜ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಮು: ಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163282 ಮಂಗಲಾ - ದಿಗಾಂಬರ್ ತಂದೆ ಜ್ಞಾನಬಾ ಮು: ಕಾಕನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163283 ಕಾಶಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ:ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163284 ಶಿವಾಜಿ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163285 Saraswati - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163286 janu bai - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163287 ನಾಮ ದೇವ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163288 Savita - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163289 ಪರಾಗ ಬಾಯಿ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163290 ರೇಣುಕಾ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300163291 Aruna - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300163292 ಅಂಕೊಶ - ಅಂಕೋಶ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163293 ಬಾನು ರಾವ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163294 Aruna Bai - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163295 ಸುಭಾಷ್ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163296 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163297 ಮಕಬೂಲ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163298 Mumtaz Bee - ಅಬದುಲಸಾಬ ಮು: ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163299 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163300 sula bai - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163301 Parwati - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163302 ಜಬ್ಯರ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163303 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ತಂದೆ ಗುರುಸಾಬ ಕಾಕನಾಳ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163304 digam bar rao - ವಿಳಾಸ: ಶಿವಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163305 ಅಂಬಾ ಬಾಯಿ - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163306 vaijinath - ವ್ಯೆಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪಾ ಮು: ಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163307 Khutababi - ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಹುಸೆನ ಕಾಕನಾಳ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163308 ಅಮಿನಾಬೀ - ತುರಬಸಾಬ ತಂದೆ ನಬಿಸಾಬ ಮು.ಕಾಕನಾಲ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300163309 ಪಂಡಿತ ರಾವ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163310 ರಸುಲ ಸಾಬ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163311 ಝೆರೆಪ್ಪ - ಝರೆಪ್ಪಾ ಮು: ಕಾಕನಾಳ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163312 narayan bai - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163313 ರಂಗರಾವ - ರಂಗರಾವ ತಂದೆ ಗಣಪತರಾವ ಮು ಶೀವನಿ ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163314 ಕವಿತಾ - ವಿಠಲ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163315 ಗುಂಡಾಜಿ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163316 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163317 ಮಹಾನಂದಾ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163318 Sumanbai - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163319 ಕಲಾವತಿ - ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ನಾಗನಾಥ ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163320 Balika - ಗೊರಬ ಮು: ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300170733 ಬಾಲಾಜಿ - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170734 ಸಂಜಿವ - ಕಾಕ ನಲೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170735 ಸಂಪದ್‌ ಬಾಯಿ - KaknalNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170736 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170737 ಸಂಜಂುು ಕುಮಾರ - ಸಂಜಿವ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಕಾಕನಾಳ ತಾ:ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170738 DAVAR KA BAI - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170739 ಹರಿಕಿಶನ - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170740 ಪ್ರಕಾಶ - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಯಶ್ವಂತರಾವ ಕಾಕನಾಳ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170741 ರಾಮರಾವ್‌ - ರಾಮರಾವ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170742 ಸೀಲರ ಸಾಬ - ಶಿಲಾರಸಾಬ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ ಕಾಕನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170743 ರಂಗರಾವ - ರಂಗರಾವ ಗಂಡ ಪವತರಾವ ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170744 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170745 ರೇಣುಕಾ - ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಗಂಗರಾಮ ಕಾಕನಾಳ ತಾ: ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176263 Dnyaneshwar Gundaji - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176269 Dnyaneshwar Vaijinath Kalburge - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300176432 ಮಾರುತಿ ಜಾಧವ್‌ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300176563 Deelip Vishwanath - ದೀಲಿಪ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಾ: ಕಾಕನಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176565 Rasidabi - ಈಮಾಮ ಈಸಮಾಲಸಾಬ ಬೊರೊಲೆ ಸಾ:ಕಾಕನಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300176567 Rekha - ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ತಾಜೆಂದ್ರ ಕಲಬುರ್ಗೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300176568 Balaji ramrao Ghatchirale - ಬಾಲಾಜಿ ರಾಮರಾವ ಸಾ:ಕಾಕನಾಳ ತಾ: ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176569 Nagamma - ಸಾ: ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300176622 Bhagwat Kerba Tarshette - ಭಗವಂತ ಕೇರಬಾ ತರಶೇಟ್ಟೆ ಸಾ: ಕಾಕನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176857 Tukaram S/o Ramchandra Borole - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176860 Baliram Ramchandra Borole - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176871 Tanaji Venkatrao Nalbile - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176872 ಸುಮನ - ಕಾಕನಾಳ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176873 Uttam S/o Kerba Tarshette - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177187 Ambika Vaijinath Kalburge - ಕಾಕನಾಳ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300177312 Mahadev s/o shivaraj - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178092 Mina Bai - ಕಾಕನಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300178306 Shivaji Mallari Shinde - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300178308 Sharubai Kashappa Tumanpalle - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178337 Ajeembee Akbarsab - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300178367 Laximbai Nagappa Hugar - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178368 Rahimodin Manjusab Mullavale - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179221 Prabhavati - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179223 Premala - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179224 Nagamma - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300179226 ವಿನಾಯಕ್‌ ಸಾಳುಂಕೇ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179228 ನರಸಾಬಾಯಿ ತಾರಶೇಟ್ಟೆ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179229 ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್‌ ನಲಬಲೆ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179230 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಾಂಬರೆ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179231 Rukaminbai mehatre - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300179233 ವೆಂಕಟ್‌ ರಾವ ಬಿರಾದಾರ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179234 ದಿಲೀಪ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಜಾಧವ್‌ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300179235 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179236 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179237 ಮೀರಾಬಾಯಿ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179238 ವೆಂಕಟ್‌ ರಾವ ಬೀರಾದಾರ - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179239 Sheshikala - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300179240 ಕಾಶೀನಾಥ್‌ ಜಾಧವ್‌ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300179241 ಸುಂದ್ರಾಬಾಯಿ ತಾರಶೇಟ್ಟೆ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300179242 HARUBAI - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300179243 Usha Bai - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300179244 ಮನೋಹರ ಬೀರಾದರ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179245 ಧಾನರಾಜ್‌ ಸಿಂಧೆ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179246 ಗೊರಿಮಾ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179247 Bebi Sarojini - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300179248 ಇಂದ್ರಬಾಯಿ ಮಸ್ಕೆ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179249 ರವೀಂದ್ರ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179251 ಬಾಲೀಕಾ ಸಿಂಧೆ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179252 ರಮೇಶ್ ತುಮನಪಳೆ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179253 Abeda Bee - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179254 ಲಿಂಗಮ್ಮಾ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300179255 Prayagbai nalbale - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300179256 ಭಾರತಬಾಯಿ - kaknalPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179257 ಕವಿತಾ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179258 ಅಜೀಜಾ ಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾವಾಲ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179260 ಪ್ರದಿಪ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179261 ರಮೇಶ್ ದಾರಕೋಬಾ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179262 ಫ್ರಭು ಅಸ್ಟುರೆ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179264 Maya - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300179266 ಭಾನುದಾಸ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179267 MAINABAI - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300179268 Kareembee mulla - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179269 ಸರುಬಾಯಿ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179270 ಸುನಿಲ ಬೀರಾದಾರ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300179271 ದಿನಕರ್‌ ನಲಬಲೆ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179272 ಬಾಲಾಜಿ ಗುತೆ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179273 ಸುಧಾಕರ್‌ ನಲಬಲೆ - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300179275 Sunita - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179276 ಶೇರದಕುಮಾ ಬಿರಾದಾರ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300179277 ಸುಧಾಕರ್‌ ತಾಂಬರೆ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179278 Bhagubai marade - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300179279 ಕಾಶೀನಾಥ್‌ ಬೋರೋಳೆ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179282 ಕಮಲಬಾಯಿ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179283 Sampatabai jadhav - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300179285 ಯಂಕಮ್ಮಾ ಮಾಡಗೋಳೆ - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300179286 ಶ್ರಿನಿವಾಸ್ ಎಡತೆ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179287 ಕಿಶನ್‌ ರಾವ ಬೀರಾದರ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179288 Anusaya - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300179289 ನಾಗನಾಥ ವಾನಖೇಡೇ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179291 Vachalabai - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------210000000-
560300179292 ಸಂಜಯ ಸಾಗರ್ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179293 Mayavati - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179294 KAVITA - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179295 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಮೇತ್ರೆ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179296 ಸುಭಾಸ ಜಾಧವ್‌ - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300179298 KUSHALBAI - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300179299 ದೈವತಾಬಾಯಿ ಬೀರಾದರ - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179300 Shakira - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300179301 ಶಿವಾಜಿ ಸೋಳಂಕೆ - ಕಾಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300179636 Laximan Nagnathrao Jadhav - ಕಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179640 Prabhavati - ಕಾಕನಾಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560300179656 Balaji Manikrao Maske - ಕಾಕನಾಳ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179659 Dhanaji - ದಾನಾಜಿ ಸಂಗ್ರಾಮ ಕ್ಕಾನಾಳ ತಾ:ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300179660 Sujata - ಬಾನುದಾಸ ಸಂಗ್ರಾಮ ಕಕ್ಕಾನಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179674 Baburao - ಕಾಕನಾಳ ತಾ|| ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179731 champabai venkatrao Biradar - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179735 Gundaji Sripatrao Sakole - ಕಾಕನಾಳ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179759 Jaisirabai Gundaji Panchal - ಕಕ್ಕಾನಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179761 Kashibai Sugriv Suryavansi - ಕಕ್ಕಾನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179764 Maheboob Manjlesab Mullavale - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180034 Manojkumar Gangaram Shurshette - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180036 Ibrahimsab - ಕಾಕನಾಳ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180219 Maherajbee - ಮೇಹರಾಜ (ಬಿ) ಎಸಮಾಯಿಲ್ಸಸಾಬ ಕಾಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180249 Bhagwan Rameshrao Biradar - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180324 Archana - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-