REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135604 Deelip - S/O: ಜನಾರ್ಧನ ರಾವ್ ಗಾಯಕವಾಡNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300135610 Kirti - C/O ಸಚಿನ ಗಾಯ್ಕವಾಡ #27 . ಅಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135841 Ushabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ 117 ಮಾನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136500 Kashibai - S/O ಲಿಂಬಾಜಿ ಒಗಳೇ 121 ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136538 Nagin Bai - W/O ಅರವಿಂದ್ ಆಟರ್ಗಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136552 Savitabai - W/O ಜೋತಿರಾಮ ಆಟ್ಟರಗಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136705 Pandurang - W/O: ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಗರಢೊ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136707 Shivnanda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧರಮ ಪೇಜ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136709 Murhari - S/O: ಬಾಪುರಾವ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136710 Sangeeta - W/O: ಪ್ರಮೆಶ್ವರ ಮಾನಕೆಶ್ವರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136711 Radha - W/O: ಗೌತಂ ಜಾಧವ್ ಮಾನಕೆಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136712 Prathiba - W/O: ಅನಂಥ ಮಾನಕೆಶ್ವರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136713 Khushal Bai - W/O: ವೆಂಕಟ ರಾವಾರತ ಟಗರೆ ಮಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136715 Prthibha - W/O ತುಕಾರಾಮ 1 1 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136719 Janabai - W/O: ಪಂಡರಿ ದಾಬಕೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136721 Mudrikabai - W/O: ದ್ನಯಾನೋಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136723 Kambala Bai - W/O: ನರಸಿಂಗ್ ರಾವ್ ಪವಾರ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136726 ಶರೀಕ ಬಾಯಿ - W/O: ಶೆಷೇರವ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136727 Shahu Bai - W/O: ಭಾರತ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಮನಾಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136813 Ashvini - W/O ಪ್ರತಾಪ ಸೋಂಫುಲೇ 78 ಅತ್ತರಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136862 Shantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಗದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136881 Usha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಕಾಂತ #00 ಅಟ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136883 Subhadra Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಲರಾಮ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136884 Visranta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ 33PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136887 Vanamala - S/O: ಅಂಬಾದಾಸ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಟ್ಟರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300136891 Rekha - W/O ದಿಲೀಪ ಅಟ್ಟರಗಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136899 ಸುನೀತಾ - S/O ಸ್ವರುಪರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ ಆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300136902 Sadhanabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿನೋದರಾವ ಜಾಧವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136904 ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ - W/O ರಾಮದಾಸ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300136933 Manda Bai - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಗರಢೊ ಮಾನಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136952 Yogita - W/O: ಮಹೇಶ್ ಮಗರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137025 Prabhavati - W/O ಶೆಷೆರಾವ್ ಬಿರಾದರ್ ತಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137057 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾರತ ಪವರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137059 Mudrika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಂತಗೀರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137109 Bharat - S/O: ಭರತ ನಾಗುರೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137146 Rekha - W/O ಪ್ರದೀಪ್ ಆಟರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137591 Sunita Bai - W/O ನಂದಕುಮಾರ್ ಅಟ್ಟರಗಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137641 Premnath - S/O ವಾಮನ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137859 Maya - S/O ಕಾಶಿರಾಮ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138148 Megha - W/O ಪ್ರದೀಪ್ ಅಟ್ಟರಗಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138151 Jyoti - W/O ದೀಪಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138169 Ujawala - S/O: ರಾಮ ಸಾಗಾವೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138171 Rekha - S/O ಕಿಶನರಾವ ಅಟ್ಟರಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138208 Archan - S/O ತಾತೆರಾವ್ ಆಟ್ಟರಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138294 Siminntabai - W/O ಜ್ಞಾನೋಬಾ ಆಟ್ಟರಗಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138406 Bharat Bai - S/O ನಿವರ್ತಿರಾವ ಅಟ್ಟರಗಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138484 Saheb Khan - S/O ಖಾಸಿಂಖಾನ್ ಪಠಾಣ 180 ಅಟ್ಟರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300138521 Kalubai - W/O: ಶ್ರೀರಂಗ್ಹ್ ವಾಘಮಾರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138907 Bhagyashri - W/O ಗಣಪತಿ 48 - PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138946 Nagara Bai - S/O ದ್ಯ್ನೋಬಾ ಅಟರ್ಗಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300138947 Udhav - S/O: ರಾಮ ರಾವ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138996 Jyoti - W/O ನಿತಿನ್ ಅಟ್ಟರಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139009 Laxmi Bai - W/O ಶೆಷೆರಾವ್ ಆಟ್ಟರಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139016 Bhgyashree - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗಿರಿಧರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139049 Supriya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಮೋರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140216 Usha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಲಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140228 Rekha - W/O ಅಶೋಕ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಾ ಭPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140300 Anita - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಟ್ಟರಗಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140398 Lata Bai - S/O ವಿಠಲರಾವ್ ಆಟ್ಟರಗಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140485 Jaishree - W/O: ಗಂಗಾತರ ಮಾನಕೆಶ್ವರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141588 Radha - W/O ದತ್ತಾತ್ರಯ ಅಟರ್ಗಾ ಭಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300141685 Vachala Bai - W/O: ವಿಶ್ವಂಬರ್ ಪ್ಯಾಟಿಲ್ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142426 ಕಾಲಿಂದಾ - D/O ಸತೀಶ ಪ್ಯಗೆ 0 # ಮಣಿಕೇಶ್ವPHH(NK) / NCS------180000000-
560300142516 Kusum - W/O ಶಿವದಾಸ್ #01 . ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300143301 Kalavati. - S/O ನಿವರ್ತಿ ರಾವ ಅಟ್ಟರಗಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143816 Rasna - W/O ಗಣಪತಿ ಅಟ ಮಾನಕೇಶ್ವರ ಪೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143997 Sharda - W/O ಸಂತೋಷ್ ಆಟರ್ಗಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144051 Laxmi - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ 116 ಅಟ್ಟರ್ಗಾ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144278 Ravi - S/O ಅಂಕುಶ್ ಶಿಂದೆ ತಾ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144313 Sulakshana Tagre - W/O ಸುದಂ ಟಗರೆ #170 ಮಂಕೇಶ್ವರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144315 Sudam Tagre - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಟಗರೆ #170 ಮಂಕೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145768 Prema - S/O ನಿವರ್ತಿರಾವ್ ೧೪೪ ಪೋಸ್ಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300149540 Kavita - ಅಟ್ಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149541 Vanita - ಅಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149542 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಅಟ್ಟರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149543 kavita bai w/oi digambar - ಅಟ್ಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149544 Shakuntala - ಅಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149545 ಭಾಗವತಿ - ಅತ್ತಾಗಾರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149546 ಲಿಂಬಾಜಿ - ಅತಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149547 shri vanta bai - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149548 sunita - ಅತ್ತಾಗಾರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149549 diganbar - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149550 mukta bai - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149551 Sunanda - ಅಟ್ಟರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149552 ದೊಂಡಿ ಬಾ - ಅಟ್ಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149553 ಸರು ಪಂುು - ಅತ್ತಾಗಾರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149554 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149555 ಅಂಕುಶ - ಅತ್ತಾಗಾರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149556 ರಾಮ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300149557 ಗೊರೋಬಾ - ಅಟ್ಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149558 Kalpana - ಅಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149559 ಲಾಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಅತ್ತಾಗಾರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149560 ದಾದಾ ರಾವ - ಅತ್ತಾಗಾರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149561 ಪಾಂಡು - ಅತ್ತಾಗಾರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149562 ಪುಲಾ ಬಾಯಿ - ಅತರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149563 ವಧವ - ಅಟ್ಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149564 nirmala - ಅಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149565 Ranjana - ಅಟ್ಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149567 Suwarna - ಅಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149568 sushila bai - ಅಟರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149569 Sunita - ಅಟ್ಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149570 maduka bai - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149571 ನರಸಾಬಾಯಿ - ಅಟ್ಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149572 ಗುಂಡು - ಅಟ್ಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149573 ಜಾಲಿಂದರ - ಅಟ್ಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149574 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಆಟ್ಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149575 ಹರಿಬಾ - ಅಟ್ಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149576 ಬೀವಾ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149577 ಸುಬದ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಅಟರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149578 ಶೆಷಬಾಯಿ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149579 ದೇವರಾವ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149580 ರತನ ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಅಟ್ಟರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149581 ವಾಮನ - ಅಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149582 ಮೋಹನ್‌ - ಅಟರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****574317/05/2022FPS****574317/05/20226004000017/05/2022
560300149583 Muktaabai - ಅಟ್ಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149584 jai sri w/o narsing - ಅಟರಗ಻AAY(NK) / NCS------200000000-
560300149585 Sukumari - ಅಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149586 sunita - ಅಟ್ಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149587 GAJIRA BAI w/o ranga rao - ಸಾ,ಅಟ್ಟರರ್ಗಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149588 ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಧರ್ಮಾ - ಅತರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149589 ಶೆಷ ರಾವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಆತ಻ರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149590 ಉಧವ - ಮಾನಿಕೆಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149591 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149592 ನಾಗನಾಧ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149593 ಭಗವಂತ್‌ - ಮಾನಿಕೆಶವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300149594 ಶಿವಾಜಿ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149595 ತಾನಾಜಿ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149596 ಗೋವಿಂದ - ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300149597 ಬಾಬು - ಮಾನಿಕೆಶವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149598 ಕುಂದನ್ ಬಾಯಿ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149599 rukmini - ಮಾನಿಕೆಶವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149600 ಲಂಬಾಜಿ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149601 ಧನಾಜಿ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149602 kasa bai - ಮಾನಿಕೆಶವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149603 Narsabai - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149604 ಮಧುಕರ್ - ಮಾಣಿಕೆಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149605 Meera Bai - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149606 ಶ್ರಿ ರಂಗ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149607 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149608 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149609 ವೈಜಿ ನಾಥ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149610 ಏಕ ನಾಥ - ಮಾಣಿಕೆಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149611 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಮಾನಿಕೆಶವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149612 ಶ್ರಿ ಹರಿ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149613 ಬಾನು ದಾಸ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149614 Vishwranti - ಮಾನಿಕೆಶವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300149615 ಜನಾ ಬಾಯಿ - ಮಾನಿಕೆಶವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149616 ರಂಗ ರಾವ - ಮಾನಿಕೆಶವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149617 ಲಕ್ಷಣ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149618 ಯಶೋದ - ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149619 Sulochana Bai - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149620 ಸುಭಾಷ್ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149621 ನಾಗ ನಾಥ - ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149622 ಗಣಪತಿ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149623 ವೀರಪ್ಪಾ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149624 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮಾನಿಕೆಶವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149625 ಬಬ್ರುವಾನ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149626 shesha bai - ಮಾನಿಕೆಶವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149627 ಮಾಧವ - ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149628 ಕೆರಬಾ - ಮಾನೀಕೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149629 ಭೀಮಾ - ಮಾನಿಕೆಶವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300149630 ಗುಣವಂತ್‌ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149631 ಖಂಡೆಪ್ಪಾ - ಮಾಣಿಕೆಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149632 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149633 ವಿನೋದ - ಮಾನಿಕೆಶವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300149634 ದಿಗಂಬರ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149635 vagabara - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149636 Rukameen Bai - ಮಾನಿಕೆಶವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300149637 Koushabai - ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149638 ಶೇಷಾ ರಾವ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149639 ಗೋವಿಂದ - ಮಾನಿಕೆಶವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149640 ಲಾಲು ಬಾಯಿ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149641 ಝಟಿಂಗ ರಾವ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149642 ನಿರ್ವತಿ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149643 Shanta Bai - ಮಾನಿಕೆಶವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300149644 ರಹ ಮುದ್ದೀನ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149645 ಮುಸಾ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149646 Shanta Bai - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149647 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149648 ಹರಿ ಚಂದ್ರ - ಮಾಣಿಕೆಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149649 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149650 ಪುಷ್ಪ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149651 ಬಾಯಿ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149652 ಈಶ್ವರ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149653 ಉತಮ್‌ - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149654 Rama Bai - ಮಾನಿಕೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163358 kamla bai - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300163359 ಸುದಾಕರ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163360 Lata - ಅಟರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163361 ಸುರುಪ ರಾವ್‌ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163362 YAMUNA BAI - ಅಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163363 Yogita - ಅಟ್ಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163364 ದಿನಕರ್‌ - ಅಟ್ಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163365 lochana bai - ಅಟರಗಾ ಶಿಂದೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163366 ಕವಶಾ ಬಾಯಿ - ಅಟ್ಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163367 nivriti - ಅಟ್ಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163368 shesh rao - ಅಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163369 Houshabai - ಅಟ್ಟರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163370 kevsha bai - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163371 Chanpavathi - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163372 Aruna - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163373 ಭಾವ ಸಾಬ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163374 ವಂಕಟ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163375 jagadevi - ಅಟ್ಟರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300163376 Ganga Bai - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300163377 ಭಾನುದಾಸ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163378 RAJA RAM - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163379 ಉಧ್ವಗಿರಿ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163380 ಸಂಗೀತಾ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163381 ಅಂಜನಾ ಬಾಯಿ - ಅಟ್ಟರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300163382 ಶಿವಾಜಿ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163383 laxmi bai - ವಿಳಾಸ:ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163385 ವೈಜ್ಯನಾಥ್‌ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163386 Sunanda Bai - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163387 Lalitaa - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163388 ರಮೇಶ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163389 ಅಶೂಕ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163390 ಅಶೋಕರಾವ್ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163391 ದೀಲಿಪರಾವ್ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163392 Kalavati - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300163393 ಬಾಲಾಜಿ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163394 omsaya bai - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163395 ವಿಠಲ ರಾವ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163396 Shivananda - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163397 Shobha Bai - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163398 Muktabai - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163399 ತುಕ್ಕರಾಮ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163400 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163401 ರಾಘವೇಂದ್ರ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163402 ನಿರ್ಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163403 Sarojani - ಅಟ್ಟರಂಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163404 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163405 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163406 Uttambai - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163407 ಬಬ್ರುವಾನ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163408 ಬಾಲಾಜಿ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163409 Kalavati - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163410 ಲಿಂಬ ಬಾಯಿ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163411 kalavati - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163412 ಬಾಲಾಜಿ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163413 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163414 saku bai - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163415 ಮಾಧವ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163416 ಹಣಮಂತ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163417 usha bai - ಅಟರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163418 ಶಾಹಾಜಿ ರಾವ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163419 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163420 Savita - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300163421 ಸುಮನ್ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163422 Kalavathi - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163423 Chandrakalabai - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163424 Shalivan Bai - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163426 ಭಾಗವತ ಗೀರ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163427 ಸುದಿರಗಿರ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163428 Vaishali - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163429 ಯ್ಯಗಾಜೀ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163430 Chandrakala - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163431 Jana Bai - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163432 Satyakala Bai - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163433 ಸೇಶಾ ರಾವ - ಅತ್ತಾಗಾರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163434 ವೆಂಕಟಿ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163435 ರಾಂಬಾ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163436 ಸುಗ್ರೀವ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163437 ಮಾಧವ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163438 Surekh - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163439 Parvatibai - ಆಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163440 prameela bai - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163441 shakuntala - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163442 ಮುನಾ ಬೀ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163443 ಪ್ರಕಾಶ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163445 ಲಿಂಬಾಜಿ ರಾವ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300163446 ಬಾಲಾಜಿ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163447 ರಮೇಶ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163448 chabu bai - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163449 Bhamabai - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163450 ಬಾಬು ರಾವ - ಅತ್ತಾಗಾರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163451 Prayga Bai - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163452 ಮಹಾದು - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163453 laxmi bai - ಅಟರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163454 Premala - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163455 ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್‌ - ಅತ್ತಾಗಾರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300163456 ವಿಲಾಸ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163457 ಬಲ ಬೀಮ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163458 saru bai - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163459 ropavati - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163460 ದಯಾನಂದ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163461 Panchapula - ಅತ್ತಾಗಾರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300163462 ಶಕುಂತಲಾ - ವಿಳಾಸ:ಅಟ್ಟಗಾ೵ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163463 vandana bai - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163464 ನರಸಿಂಗ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163465 ವಂಕಟ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163466 ನಾಗು ರಾವ್‌ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163467 ರೊಹಿದಾಸ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163468 ಸಿಕಂದರ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300163469 ಅಭಂಗ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163470 satyabhama - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163471 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163472 ರಾಮು - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163473 ದಿಲಿಪ - ಅತ್ತಾಗಾರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163474 ಭಾವ ರಾವ್‌ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163475 ರಾಮ ಸಾಬ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163476 ಸುಬಾಶ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163477 Sesha Bai - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163478 Padmini Bai - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300163479 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163480 Kashi Bai - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163481 Gajara Bai - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163482 kushal bai - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163483 ಬಾಲಾಜಿ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163484 Phula Bai - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300163485 ಸೂಯಱಪ್ರಕಾಶ್‌ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163486 ಡಗ್ಡು - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163487 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಅಟ್ಟರಗಾ`PHH(NK) / NCS------60000000-
560300163488 ಕಾಶಿ ರಾಮ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163489 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163490 ತ್ರಿವೇಣಿ ಬಾಯಿ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163491 Sugala - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163492 ದಿನಕರ್‌ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163493 ಲಿಂಬಾಜಿ ರಾಮ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163494 ಕೆರಬಾ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163495 ಜ್ಞಾನೋಬ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163496 ರಾಜೀವ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163497 ಅವಿನಾಶ - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163498 chandrakala - ಅಟ್ಟರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163499 Chandrakala - ಅಡರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163500