REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135912 Renuka - W/O ರವಿ ಸಜ್ಜನಶೇಟ್ಟಿ ಅಳವಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136666 Mangala Bai - W/O: ನಿಮಿನಾಥ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137136 Balikabai - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ PHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20226004000024/05/2022
560300137208 Jayshree - W/O: ನೆತಾಜಿ ಶಿಂದೆ PHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20226004000024/05/2022
560300138050 Sukpalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವರಾವ ಅಟ ಹರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300138051 Prayag Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ ಅಟ ಹರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300138056 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರವಿಂದ ಅಟ ಹರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300138658 Rekha - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಜಿರೋಬೇ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138675 Mahadevi - W/O: ಕಾಳಿದಾಸ PHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20229006000024/05/2022
560300138684 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮದಾಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138872 Mahananda - W/O ರಾಮೇಶ್ವರ ಮೆಹತ್ರೆ . . ಅಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139023 Tanuja - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಜೀವ ಚಿನ್ತಲವಾದ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139043 ಪೂಜಾ - S/O: ನಾಗುರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20226004000024/05/2022
560300139055 Sumanbai - W/O ಶಿವಾಜಿ 48 ಅಳವಾಯಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139056 Kalindabai - W/O ಸೋಪನ 48 ಅಳವಾಯಿ PHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20226004000024/05/2022
560300139109 Meenakshi - W/O ಮಹದೇವ 123 . ಅಳವಾಯಿ ಅಳವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140213 Haushabai - S/O ಪುಂಡಲಿಕ # 1 PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140262 Muktabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನರಸಿಂಗರಾವ ಶುಯವನಾಶೀ PHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/202212008000024/05/2022
560300140378 Savita - W/O: ಬಾಬು ರಾಮಚಿರೆ ಅಟ್ ಹಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140379 Jai Shri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹರಿಬಾ ತಳೆಗಾವೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140850 Sangita - W/O ರಾಮರಾಜೇ , ಅಳವಾಯಿ ಅಳವಾಯಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141444 Bhagyashree - S/O: ಪ್ರಭೂರಾವ್ ಬೋರೋಲೇ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141548 Pranita Gaikwad - W/O ನಿತಿನ್ ಗಾಯ್ಕವಾಡ 176 . ಅPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20226004000024/05/2022
560300141815 Dawarka - W/O: ಸಂಜೀವ ಅಟ ಹರಿ ವಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141891 Sumanbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಮಂತರಾವ 49 ಅಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142382 Ram - S/O: ಚತುರರ್ಭುಜ ಅಳವಾಯಿ ಅಳವಾಯಿ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143471 Seleja Bai - W/O: ಖಂಡೇರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಳವಾಯಿ PHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20229006000024/05/2022
560300143622 Pratibha - W/O ರಾಮದಾಸ #112 ಅಳವಾಯಿ ಅಳವಾಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143629 Minabai - W/O ಮಾಧವ 486 ಅಳವಾಯಿ ಅಳವಾಯಿ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/202212008000024/05/2022
560300143633 Rajeshree - S/O ವೆಂಕಟರಾವ ಮಾನೆ , ಅಳವಾಯಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143657 Shakuntala - W/O ಹರಿಚಂದ್ರ . . ಅಳವಾಯಿ . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143658 Kavita - W/O ಅಶೋಕ #150 ಅಳವಾಯಿ ಅಳವಾಯಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143739 Jaitunbee - W/O ಹಾಜು ಸಯ್ಯದ #479 ಅಳವಾಯಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300143789 Saida Bee - W/O ಮೈನೋದ್ದಿನ್ 455 ಅಳವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143906 Vilas - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವಂತಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143937 Vachhala - W/O ರಾಜಕುಮಾರ . . ಹರೆವಾಡಿ ಅಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144052 ಸಂಗೀತಾ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸತೀಶ ತಳೆಗಾವೆ ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144167 Prapalabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭಾನುದಾಸ್ ಪಿನತತೆ ಯೆಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****438619/05/2022FPS****438619/05/20226004000019/05/2022
560300144316 Dnyaneshwar - S/O ಗುಂಡೇರಾವ ಲಾಂಡಗೆ ಅಟ್.ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144332 Sunita - W/O ದೀಪಕ #0 ಹರಿವಾಡಿ ಅಳವಾಯಿ PHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022240016000024/05/2022
560300144333 Laxmibai - W/O ವೆಂಕಟ #100 ಅಳವಾಯಿ ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022180012000024/05/2022
560300144350 Nazema - S/O ಮುಕ್ಟ್ಟಾರ ಪಟೇಲ #505 ಅಳವಾPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/202212008000024/05/2022
560300144383 Sushilabai - W/O ನಾರಾಯಣ , ಅಳವಾಯಿ ಅಳವಾಯಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144413 Premalabai - D/O ಮಾಧವ ರಾವ 2/225 ಅಳವಾಯಿ ಅಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144424 Bharat Marutirao Landage - S/O: ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ಲಂಡಗೆ ಶಿವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144438 Kantabai - S/O ರಾಮ #0306 ಅಳವಾಯಿ ಅಳವಾಯಿ PHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022210014000024/05/2022
560300144441 Arifa - S/O ಜವರಖಾ 513 ಅಳವಾಯಿ ಅಳವಾಯಿ PHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/202212008000024/05/2022
560300144442 Suvarna - W/O ಸತೀಶ ಗಂದಗೆ . , ಅಳವಾಯಿ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144454 Gangubai - S/O ನಿವರತ್ತೀರವ ತಾ ಭಾಲಕ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300144497 Fursan - W/O ಸತ್ತಾರ ಪಟೇಲ 505 . ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20229006000024/05/2022
560300144498 Chotima - W/O ಹಜೀಮಸ್ತಾನ #0 ಅಳವಾಯಿ ಅಳವಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144557 Sugrabee - S/O ಜೀಕ್ರೋದ್ದೀನ್ 468 00 ಅಳವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144564 Afreen Begum - W/O ಫಾರುಖಮಿಯ #468 , ಅಳವಾಯಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300144565 Sujata - S/O ಗುರುನಾಥ #0 ಅಳವಾಯಿ ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20226004000024/05/2022
560300144608 Mahadevi - C/O ರಾಜಕುಮಾರ #292 ಅಳವಾಯಿ ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144612 Sushma - W/O ಕಿಶೋರ , ಅಳವಾಯಿ ಅಳವಾಯಿ ಅPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144613 Shamina - W/O ಮಹೆತಾಬ #457 ಅಳವಾಯಿ ಅಳವಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20229006000024/05/2022
560300144632 Vanita - W/O ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಯಾಂಕಾರ 374 ಅಳವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144666 Manisha - W/O ಬಂಡು ಲಾಂಡಗೆ #0 ಅಳವಾಯಿ ಅಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144686 Laxmibai - W/O ವೀಲಾಸ #46 ಅಳವಾಯಿ ಅಳವಾಯಿ PHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/202212008000024/05/2022
560300144687 Pushpavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ 276 ಅಳವಾಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144697 Jainaf - W/O ಜಫಾರ #10 ಅಳವಾಯಿ ಅಳವಾಯಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300144716 Suman - W/O: ಸೂರ್ಯಾಕಾಂತ್ ಅಟ್ ಹಾರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144735 Yasmeen - S/O ಜಫರಸಾಬ್ ಶೈಖ್ , ಅಳವಾಯಿ ಅಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144766 Simanthabai - S/O ಬಾಪು ರಾವ 348 00 ಅಳವಾಯಿ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144774 Kavitha - W/O ಸಂಜೀವ 300 ಅಳವಾಯಿ ಅಳವಾಯಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300144899 Mangalabai - D/O ವಿಠಲ್ ಪುಲೆ 495 ಅಳವಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300144906 Sangeeta Bai - W/O ದೇವದಾಸ #198 ಅಳವಾಯಿ ಅಳವಾಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144909 Zannatabi - W/O ಶರ್ಫುದ್ದೀನ , ಅಳವಾಯಿ ಅಳವಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300144911 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿನೋದ #0 ಅಳವಾಯಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144913 Rupali - W/O ಪ್ರಭು #0 ಅಳವಾಯಿ ಅಳವಾಯಿ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145229 Peeraji - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಮರಾವ ಅಳವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145426 Trimbakrao - S/O ಸಾಖರಾಮ ಲಾಂಡಗೆ #111 ಅಳವಾಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145619 Sujata - W/O ದತ್ತಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಅಳವಾಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145672 Jayshree - S/O ಸುಖವಂತರಾವ # 1 ಅಳವಾಯಿ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300149655 ಕೇಶವ/ ಎಕನಾಥ - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022200015000024/05/2022
560300149656 ಮಧುಕರ / ಎಕನಾಥ - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149657 ನಾಗುರಾವ್‌ - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149658 ಗನಪತ ಅರಾವ - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149659 ಅಂಕುಶ - ಆಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022150010000024/05/2022
560300149660 ಸುಪ್ರಿಯಾ - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022200015000024/05/2022
560300149661 ರಾಮ - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149662 Kalu Bai - ಆಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149663 satya bai - ಆಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149664 Lalita Bai - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149665 ಶೇಫೀ ಹಮದ - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022200015000024/05/2022
560300149666 ವನೀತಾ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149667 mudrika - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149668 ನಾಮ - ಆಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20226004000024/05/2022
560300149669 ಉತಮ್‌ - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149670 ತಾತೆ ರಾವ - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022200015000024/05/2022
560300149671 ಮಾಣಿಕ - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149672 nagar bai - ಆಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149673 Limba Bai - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022200015000024/05/2022
560300149674 ಕೇರಾ ಬಾ - ಆಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022180012000024/05/2022
560300149675 ಸುಬಾಷ - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022200015000024/05/2022
560300149676 ಕೆರ ಬಾ - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022200015000024/05/2022
560300149677 ಮಾರುತಿ - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149678 ತ್ರಿಂಬಕ್‌ ಅರಾವ - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022200015000024/05/2022
560300149679 kambala bai - ಆಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20223002000024/05/2022
560300149680 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022200015000024/05/2022
560300149681 ಯಾದವ - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022200015000024/05/2022
560300149682 ಧನಂಜಿ - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149683 ಶಾಮಾಬಾಯಿ - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149684 ಯಾದವ - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149685 Kamala Bai - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149686 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಆಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149687 SHIVA RAJ - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149688 ಶಿವಾಜಿ - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022200015000024/05/2022
560300149689 ಸುಭಾಷ - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022200015000024/05/2022
560300149690 mudrika - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022200015000024/05/2022
560300149691 ಕೊಂಡ ಬಾಯಿ - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022200015000024/05/2022
560300149692 mudrika - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022200015000024/05/2022
560300149693 Rekha Bai - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149694 ಭಾರತ್ ಬಾಯಿ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300149695 ಶಾಮ ರಾವ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300149696 ಜನಾರ್ಧನ - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149697 ಸರು ಬಾಯಿ - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149698 ಜೈಮಂತ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149699 Sevanta Bai - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/202212008000024/05/2022
560300149700 ಮಹಾದೇವ - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149701 hausa bai - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20223002000024/05/2022
560300149702 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149703 kamala bai - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149704 ಕಾಶಿನಾಥ - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022200015000024/05/2022
560300149705 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ಆಳವಾಯಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300149706 ರತನ ಬಾಯಿ - ಆಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149707 ದತ್ತು - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149708 Rukamin Bai - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022200015000024/05/2022
560300149709 phatala bai - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149710 haru bai - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149711 ನಾಗಮ್ಮ - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149712 ದತ್ತು - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149713 ಗುಣವಂತ - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149714 ಬಾಬು - ಆಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300149715 ಸೋಪಾನ - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149716 ಶಿವರಾಜ - ಆಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149717 Kamalabai - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149718 ಶಿವಾಜಿ - ಅಳವಯAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149719 ಬಂಡು - ಮೊ ಪೊ ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149720 ವೈಜಿನಾಥ - ಆಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149721 jag devi - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149722 ಗುಂಡು - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149723 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149724 ಬಬ್ರುವಾಣ - ಆಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/202212008000024/05/2022
560300149725 ಮೀನಾ ಬಾಯಿ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300149726 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149727 jeekruddin - ಆಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149728 ಸೌಕತಅಲಿ - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149729 irappa - ಅಳವಾಯAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149730 ತುಕಾರಾಮ - ಅಳವಾಯAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163567 ಮಾದವರಾವ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163568 Ambu Bai - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20229006000024/05/2022
560300163569 ಧನರಾಜ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163570 ಗುಣವಂತ್‌ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20229006000024/05/2022
560300163571 ಜ್ನಾನೋಬಾ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20226004000024/05/2022
560300163572 ರಾಜೆಂದ್ರ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163573 ಕುಂಬಕರ್ಣ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163574 ಸುಧಾಮ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300163575 ಹರಿಬಾ - ಆಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163576 Laxmibai - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163577 Gangu Bai - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163578 ಸುದಾಕರ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163579 ಉದ್ದವ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163580 Surekh - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20229006000024/05/2022
560300163581 ಗುಣವಂತ್‌ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163582 Laxmi Bai - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163583 ಶಿವಾಜಿ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163584 ಶೆಷರಾವ್‌ - ಆಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163585 ವಂಕಟ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163586 ದಿಲಿಪ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163587 bharata bai - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163588 ಜ್ನಾನೋಬಾ - ಆಳವಾಇPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163589 Radhabai - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20229006000024/05/2022
560300163590 Sushilabai - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163591 ಕುಡಿಬಾನಂದ - ಆಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163592 ಕಡಾಬಾಯಿ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20226004000024/05/2022
560300163593 ಕಾಳಿದಾಸ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300163594 ದಗಡು - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/202212008000024/05/2022
560300163595 ತಾನಾಜಿ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20229006000024/05/2022
560300163596 ಮಾಧವ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300163597 ತಾನಾಜಿ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20226004000024/05/2022
560300163598 ಹವಗಿರಾವ್‌ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300163599 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300163600 ರುಸ್ತಮ್‌ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163601 ಅಯುಬ - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300163602 Rehana - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/2022200015000024/05/2022
560300163603 ಉಸ್ಮಾನ ಸಮದ ಪಟೆಲ - ಸಾ:ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****006124/05/2022FPS****006124/05/20226004000024/05/2022
560300163604 r