REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135755 Vishrant - W/O ಅಭಂಗ್ ನಾರದಾ ಸಂಗಮ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300137141 ಸವಿತಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಉತ್ತಮ್ ಕರಗPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300137154 Shivaji - S/O: ರಾಮ ರಾಠೋಡ 207 ಮೆಹಕರ ಥPHH(NK) / NCS------30000000-
560300137538 Shilpa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರಾವಣ 95PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137842 Sharadabai - W/O ರಾವನ ನಾರದಾ ಸಂಗಮ PHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300138198 Eramma - S/O ಮಾಧವ ರಾವ ೬೨ ಬೋಳೆಗಾ೦ವ PHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20229006000022/05/2022
560300138328 Ambika - S/O: ಭಿಮರಾವ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138505 Jagadevi Patil - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ 60PHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20229006000022/05/2022
560300138556 Vaishali - S/O ಪರಮೇಶ್ವರ ಬುಳ್ಳಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138613 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ . . ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20226004000023/05/2022
560300138732 Nikita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಂದ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20226004000023/05/2022
560300138733 Pandurang - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೇಶವರಾವ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138736 Kesarabayi - W/O ಗೋವಿಂದ ಮಾಕನೆ 7 # PHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300138821 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದ್ನ್ಯಾನೆಶರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138891 Shweta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಮೋದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138902 Shobha Bai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬೋಳೆಗಾ೦ವ PHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20226004000023/05/2022
560300138904 Sarubai - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮ್ಹೆತ್ರೆ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20226004000023/05/2022
560300138949 Chamundeshwari - W/O ಕೆದರ #40 ಬೋಲೆಗಾಂವ ಬೊಳೆಗPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20229006000023/05/2022
560300138968 Pushpa - W/O ತುಳಸಿರಾಮ ಬಿರಾದಾರ ಹೌಸ್ ನ 8PHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20229006000022/05/2022
560300139084 Jaya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ 1PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139095 Muttamma - W/O ರವೀಂದ್ರ 2-48 . ಬೊಳೆಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300139172 Mallamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಓಂಕಾರ ಬುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/202212008000022/05/2022
560300140012 Kashi Bai - W/O ಅಂಬಾದಾಸ ಕಾಂಬಳೆ 23 #PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140013 Hirkanbai - W/O ಮಾರುತಿ ಕಾ೦ಬಳೆ ಪಾ೦ಡ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300140309 Anita - W/O ನಿಲೇಶ # 1 PHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/20229006000024/05/2022
560300140516 Vanita Bai - S/O ಕಾಶಿರಾಮ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/202212008000022/05/2022
560300140534 Bharatbai Shingrupe - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಶಿಂಗೃೂಪೆ . . ನPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300140535 Shakuntala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಬಾಜಿ ನಾರದಾಸPHH(NK) / NCS------30000000-
560300141534 Jegadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧುಳಪ್ಪಾ 3NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142331 Shama Bai - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ ರಾವ್ ೧೦೮ ಭಾತಂಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143129 Alka Bai - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೋಳೆಗಾ೦ವ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143130 Sujata - W/O ಸಂತೋಷ್ ಬೋಳೆಗಾ೦ವ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20229006000022/05/2022
560300143160 Sunita - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಬೋಳೆಗಾ೦ವ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143192 Shantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಗ್ರೀವ 12 ಬೋಳೆಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143305 Sujarbayi - S/O ಮನೋಹರ್ ಬೋಳೆಗಾ೦ವ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/20229006000024/05/2022
560300143319 Yashoda - W/O ಸತೀಶ್ ಬೋಳೆಗಾ೦ವ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20226004000022/05/2022
560300144100 Bhaghyashree - C/O ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಓ ದೀಪಕ್ 2/60 ಬೋಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144202 Jyotiba - S/O ಅಶೋಕರಾವ ಸಾಳೂಂಕೆ 165 , ಮPHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/20226004000019/05/2022
560300144504 Sangita - W/O ಮಹೇಶ 30 ಮೇನ್ ರೊಡ ಬೊಳೆಗಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300144728 Reshma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭುಜಂಗ ಬೋನೆ ಬೋಲೆಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/2022150010000023/05/2022
560300145069 Malashri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ್ ಬಿರಾದಾರ 7PHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/2022150010000022/05/2022
560300145495 Megha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300149861 liyakhatabee - ಬೋಲೇಘಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/2022150010000023/05/2022
560300149864 ರಾಮ - ಭೋಳೆಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149865 ಮೇಹಾರಾ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20226004000022/05/2022
560300149866 ಗಯಾ ಬಾಯಿ - ಬೋಲೆಗಾವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/2022180012000022/05/2022
560300149867 mirabai - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20223002000023/05/2022
560300149868 chandrayya - ಬೋಲೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20223002000021/05/2022
560300149869 ವಂಕಟ - ಬೋಳೆಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022200015000021/05/2022
560300149871 sunita - ಭೋಳೆಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/2022200015000022/05/2022
560300149872 tulsiram - ಬೊಳೇಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149873 ಶ್ರವಣ - ಬೋಳೆಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/2022200015000022/05/2022
560300149874 Shobhavati - BOLEGAONAAY(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/2022200015000022/05/2022
560300149876 ಚಾನ ಸಾಬ - ಬೋಳೆಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/2022200015000022/05/2022
560300149877 ಯುವರಾಜ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20226004000022/05/2022
560300149878 shanta bai - ಭೋಳೆಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149879 ಹರಿಶ - ಬೋಲೇಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/2022200015000022/05/2022
560300149880 Madhubai - ಭೋಳೆಗಾಮವAAY(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022200015000021/05/2022
560300149881 ಭಗವಾನ - ಬೊಳೆಗಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/202212008000023/05/2022
560300149882 ಪಾಂಡು ರಂಗ - BOLEGAONAAY(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/2022200015000022/05/2022
560300149883 ಸಿದ್ರಾಮ - BOLEGAONNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300149884 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಭೋಳೆಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022200015000021/05/2022
560300149885 shobavati - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಂಗ್ರಾಮಪ್ಪಾ, ಬೊಳೆಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/2022200015000023/05/2022
560300149886 ಭಾರತ ಬಾಯಿ - ಬೋಳೆಗಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300149887 gauramma - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20223002000021/05/2022
560300149888 Rukminibayi - ನಾರದ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300149889 ಇಂದ್ರ ಬಾಯಿ - ನಾರದ ಸಂಗಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149890 ಧೋಂಡುಬಾಯಿ - ನಾರದ ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022200015000021/05/2022
560300149891 Ranjana - ನಾರದಾಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/2022200015000024/05/2022
560300149892 ಪರ್ಭತ್ ಬಾಯಿ - ನಾರದಾಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/2022200015000024/05/2022
560300149893 ಧನರಾಜ - ನಾರದಾಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022200015000021/05/2022
560300149894 ಮಾರೋತಿ - ನಾರದಾಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022200015000021/05/2022
560300149895 ಸುನಿಲ - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300149896 ವಂಕಟ ರಾವ - ನಾರದಾಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/2022200015000024/05/2022
560300149897 ಜ್ಙಾನೋಬಾ - ನಾರಾದಾಸಂಗಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149898 ವಾಚಿಲಾ ಬಾಯಿ - ನಾರದಾ ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022200015000021/05/2022
560300149899 nagam - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300149900 ಮಾಧನಾ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20223002000021/05/2022
560300149901 Sojarbai - ನಾರದಾಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022200015000021/05/2022
560300149902 ಸೊಪಾನ ರಾವ - ಆರಾಸಂಗಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149903 pooja - ನಾರಾದಾಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022200015000021/05/2022
560300149904 Vimalabayi - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300149905 Rahubai - ನಾರದಾಸಮಗAAY(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022200015000021/05/2022
560300149906 ಗುರುನಾಥ - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20223002000021/05/2022
560300152318 ಸುನಿತಾ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164375 Shantabai - ಬೋಲೇಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300164376 ಶರಣಪ್ಪ - BOLEGAONPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20229006000023/05/2022
560300164377 ಆಪ್ಪಾ ಸಾಬ - BOLEGAONPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20229006000022/05/2022
560300164378 bhagyashri - ಭಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/202212008000023/05/2022
560300164379 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164380 ಮನೋಹರ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20226004000022/05/2022
560300164381 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20226004000022/05/2022
560300164382 raghunath - ಬೋಳೇಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20223002000023/05/2022
560300164383 kamalabai - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300164384 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಬೋಳೆಗಾಮೌPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164385 shanta bai - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164386 ರಾಜಕುಮಾರ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300164387 ರಾಜೆಂದ್ರ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164388 ನರಸಿಂಗ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164389 Kanta Bai - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/2022180012000023/05/2022
560300164390 ಶಿವಾಜಿ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164391 ಭಾವರಾವ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164392 vimalabai - ಬೋಲೇಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300164393 Vimalabai - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/202212008000022/05/2022
560300164394 Mangala - ಬೋಲೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/20229006000024/05/2022
560300164395 Vadhanabai - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300164396 ಚಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ - BOLEGAONPHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/202212008000024/05/2022
560300164397 ಪಾರಬತಿ ಬಾಯಿ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022150010000021/05/2022
560300164398 padmina bai - BOLEGAONPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20229006000023/05/2022
560300164399 ಕೈರುನಿಸಾ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164400 ವಾಮನ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164401 ನಿವರ್ತಿ - ಬೋಳೇಗಾಂಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164402 ಪಂಚ ಬಾಯಿ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164403 chandra bai - ಬೋಲೆಗಾವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164404 Laxmi Bai - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20229006000022/05/2022
560300164405 Nagamma - BOLEGAONPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164406 ಪೂಲಾಬಾಯಿ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164407 ಅಭಂಗರಾವ್‌ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20226004000023/05/2022
560300164408 ಪುಂಡಲಿಕರಾವ್‌ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20226004000022/05/2022
560300164409 ರುಕಮಿಣಾ ಬಾಯಿ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20226004000022/05/2022
560300164410 ಮಿರಾಬಾಯಿ - ಭೋಳೇಗಾಂಔPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164411 ಸರಸ್ವತಿ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20226004000023/05/2022
560300164412 anubai - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/2022150010000023/05/2022
560300164413 ಪಾರವತಿ ಬಾಯಿ - bolegaonPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164414 ಶ್ರೀಮಂತ - ಬೋಳೆಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300164415 ಗುಂಡಾಜಿ - ಭೊಳೆಗಾಮೌPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20226004000022/05/2022
560300164416 ನಾಗನಥ - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20226004000022/05/2022
560300164417 ಭೀಮ - BOLEGAONAAY(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/2022200015000022/05/2022
560300164418 ಅರ್ಜುನ - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20229006000023/05/2022
560300164419 ಶಿವಾಜಿ - ಬೋಳೆಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300164420 ಗಣಪತರಾವ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164421 rupa bai - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164422 ಲಕ್ಷಣ - ಬೊಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164423 ಕಿಶನ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/2022180012000022/05/2022
560300164424 Chababayi - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/2022150010000022/05/2022
560300164425 ಸುಭಾಷ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20229006000023/05/2022
560300164426 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಭೊಲೇಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20226004000022/05/2022
560300164427 ranubai - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20226004000022/05/2022
560300164428 ಪ್ರಕಾಶ - ಭೋಳೆಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022200015000021/05/2022
560300164429 ಲಲಿತಾ - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20229006000022/05/2022
560300164430 ಗಂಗಾಧರ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20229006000023/05/2022
560300164431 ತುಕಾರಾಮ - ಬೋಳೆಗಾವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20229006000023/05/2022
560300164432 Padmini Bai - ಭೋಳೆಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022200015000021/05/2022
560300164433 Kalavati - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164434 chandrakala - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/202212008000022/05/2022
560300164435 ಶಿವದಾಸ್‌ - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164436 ಶ್ರೀರಂಗ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20226004000022/05/2022
560300164437 ಮಾದಾಜಿ - ಬೋಳೇಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20226004000022/05/2022
560300164438 Gundamma - ಭೋಲೇಘಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20226004000022/05/2022
560300164439 ಶ್ರಾವಣ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164440 Laximi Bai - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164441 sunita - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/202212008000022/05/2022
560300164442 ವಿಮಲ್ಬಿ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300164443 ಭೀಮ - BOLEGAONPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300164444 ಶ್ರೀಮಂತ - BOLEGAONPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164445 ಅಶೂಕ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20226004000023/05/2022
560300164446 Rashika - ಬೋಳೇಘಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022150010000021/05/2022
560300164447 Bhagyalaxmi - ಬೋಲೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/202212008000022/05/2022
560300164448 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164449 ಮೊಹನ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/202212008000023/05/2022
560300164450 kastur bai - ಭೋಳೇಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/2022150010000023/05/2022
560300164451 Chandrakala - ಭೋಳಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164452 ಕಾಶಿನಾಥ - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20226004000022/05/2022
560300164454 surekha bai - BOLEGAONPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20229006000022/05/2022
560300164455 Putala Bai - ಭೋಲೆಗಾಮೌPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20223002000021/05/2022
560300164456 ಜಗನಾಥ - ಬೋಳೆಗಾವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20226004000023/05/2022
560300164457 ನಾರಾಯಣ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164458 ಗುರುನಾಥಯ್ಯಾ - ಬೋಳೇಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20223002000021/05/2022
560300164459 ಧನರಾಜ - ಬೋಳಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164460 savita - ಬೊಳೆಗಾವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/2022150010000022/05/2022
560300164461 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164462 shridevi - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164463 Nagamma - ಬೋಲೆಗಾವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20223002000023/05/2022
560300164464 Putala Bai - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/202212008000022/05/2022
560300164465 Nagamma - BOLEGAONPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022180012000021/05/2022
560300164466 ಮಹಾದೇವ - BOLEGAONPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20229006000023/05/2022
560300164467 ಕಾಶಿನಾಥ - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20226004000023/05/2022
560300164468 ದಯಾನಂದ - BOLEGAONPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164469 Surekha - ಭೋಳಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022180012000021/05/2022
560300164470 chandrakalabai - BOLEGAONPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/2022150010000022/05/2022
560300164471 ಸಂತೋಷ - ಬೋಲೆಗಾಂಔPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/202212008000022/05/2022
560300164472 ಶರಣಪ್ಪ - ಭೊಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/202212008000022/05/2022
560300164473 ವಿರಪ್ಪಾ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/2022150010000022/05/2022
560300164474 ರಾಜಕುಮಾರ - ಬೋಳೇಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20229006000023/05/2022
560300164475 Sukadevi - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/202212008000022/05/2022
560300164476 ದತ್ತಾಜಿ - ಬೋಲೇಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022150010000021/05/2022
560300164477 ವಿಮಾಲಬಾಯಿ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20226004000023/05/2022
560300164478 ನಂದಿಮತಿನ - ಬೋಳಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20226004000022/05/2022
560300164479 Janabai - BOLEGAONPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20229006000023/05/2022
560300164480 ಅರುಣಾ - ಬೋಲೇಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20229006000022/05/2022
560300164481 ಮಹೇಶ - BOLEGAONPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20229006000023/05/2022
560300164482 ಕಾಶಿನಾಥ - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20229006000023/05/2022
560300164483 Kallayya - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/2022150010000023/05/2022
560300164484 manusha bai - ಬೋಳೆಗಾಂಔPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022150010000021/05/2022
560300164485 godavari - ಭೊಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20223002000023/05/2022
560300164486 renuka - BOLEGAONPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022210014000021/05/2022
560300164487 ಪರಮೆಶ್ವರ - BOLEGAONPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/202212008000022/05/2022
560300164488 Meenakashi - BOLEGAONPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022150010000021/05/2022
560300164489 ಓಂ ಕಾರ - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20229006000022/05/2022
560300164490 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20229006000023/05/2022
560300164491 Pasha Bee - ಭೋಲೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/2022180012000024/05/2022
560300164492 ಸಂಗಿತಾ - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164493 ಮಹಾದೇವ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20229006000022/05/2022
560300164494 ರೇಣುಕಾ - ಬೋಳೇಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20229006000025/05/2022
560300164495 ಸಡಕಯ್ಯಾ - ಬೋಳೇಗಾಂಭPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164496 pola bai - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164497 ವೆಂಕಟ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164498 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164499 ನಿವರ್ತಿ ರಾವ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20226004000022/05/2022
560300164500 ಉಷಾ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/202212008000022/05/2022
560300164501 Lalita - BOLEGAONAAY(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/2022200015000022/05/2022
560300164502 ರಾಮಚೆಂದ್ರ - ಬೊಳೇಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/2022180012000022/05/2022
560300164503 rukmini bai - ಬೋಳೇಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300164504 ಶಿವ ರಾಜ - ಬೊಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/2022150010000023/05/2022
560300164505 rekha bai - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164506 Jagadevi - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300164507 Anushaya Bai - BOLEGAONPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/202212008000022/05/2022
560300164508 Priyanka - ಭೋಳೆಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300164509 bhart bai - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/2022150010000023/05/2022
560300164511 Shanthabai - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022180012000021/05/2022
560300164512 ಶಿವಯೋಗಿ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20226004000022/05/2022
560300164513 ಅನುಸುಯಾಬಾಯಿ - BOLEGAONNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300164514 Pushpavati - ಬೋಳೇಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20226004000022/05/2022
560300164515 Kashibai - ಬೋಲೇಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164516 ಧುಳಯ್ಯಾ - ಬೋಳಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164517 Kamala bai - ಭೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/2022150010000022/05/2022
560300164518 ನಾಗನಾಥ - ಭೋಳೆಗಾಂಔPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/202212008000022/05/2022
560300164519 Satya Vati - ನಾರದ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022180012000021/05/2022
560300164520 ಬಾಬು ರಾವ - ನಾರದ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164521 kavita - ನಾರದ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164522 ಕಾಶಿ ನಾಥ - ನಾರದ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164523 ಧನರಾಜ - ನಾರದ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300164524 ಸೊಮ ನಾಥ - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164525 ವಿರಶೆಟ - ವೀಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ ಮು: ನPHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/2022150010000024/05/2022
560300164526 ಗುಣವಂತ ರಾವ - ನಾರದಾಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/2022200015000024/05/2022
560300164527 ತುಳಸಿರಾಮ - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164528 ಭೀಮ ರಾವ - ಆರಾಸಂಗಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560300164529 ಪ್ರಹಲಾದ್‌ - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164530 ಬಾಬುರಾವ - ಆರಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164531 balika bai - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164532 ಸುರೇಬಾನ - ನಾರದಾ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164533 ಲಂಕು - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164534 ಅಂಕುಶ - ಆರಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164535 ಪ್ರಕಾಶ - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164536 ಬಬ್ರು ವಾನ - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164537 ಅರ್ಜನ - ನಾರದಾ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164538 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300164539 ಪಂಚಯ್ಯ - ಆರಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164540 ಕಮಲಾಕರ - ನಾರದಾ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300164541 Gajarabai - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022180012000021/05/2022
560300164542 ಲಲ್ಲೂ ಬಾಯಿ - ನಾರಾಧಾ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164543 ಶಿವಾಜಿ - ಆರಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164544 ತಾತೆ ರಾವ - ನಾರದಾ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164545 ವೈಜಿನಾಥ - ನಾರದಾ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/202212008000024/05/2022
560300164546 Pratibhaa - ಆರಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300164547 ನಿರಮಲಾ - ಆರಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022180012000021/05/2022
560300164548 ವಿಠಲ ರಾವ - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164549 ಜೀವನ್‌ - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/202212008000024/05/2022
560300164550 Sunita - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/20226004000024/05/2022
560300164551 ವಾಮನರಾವ್‌ - ನಾರದಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/2022150010000024/05/2022
560300164552 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164553 ವಿಲಾಸ - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164554 ವಂಕಟ ರಾವ - ಆರಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/20226004000024/05/2022
560300164555 ಮಧವ - ಆರಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300164556 Ravannbai Sangita - ಮೇಹಕರPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300164557 Vimalabai - ಆರಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164558 ಚಿತ್ರಾಬಾಯಿ - ನಾರದ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164559 ವಿಠಲ - ಆರಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20223002000021/05/2022
560300164560 ವಂಕಟ ರಾವ - ನಾರದಾ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164561 Dayanand - ಆರಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164562 Sunita - ನಾದಾರಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022180012000021/05/2022
560300164563 ಆನಂದ - ಆರಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164564 Prabhavati - ಆರಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300164565 padma bai - ಆರಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164566 ಧೋಂಡಿಬಾ - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164567 Bhama Bai - ನಾರದಾ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/202212008000024/05/2022
560300164568 sunita bai - ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಘುನಾಥ ಮು: ಆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164569 ದೇವ ರಾವ - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164570 teja bai - ನಾರದಾ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022150010000021/05/2022
560300164571 ಗೋವಿಂದ - ಆರಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164572 Sita Bai - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164573 ಸಂಬಾಜಿ - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300164574 ಶ್ರೀಮಂತ ರಾವ - ನಾರದಾಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022200015000021/05/2022
560300164575 ಜಾನಕಿ ಬಾಯಿ - ನಾರದಾಸಂಗಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560300164576 ಗೋವಿಂದ - ನಾರದ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300164577 ಬಾಬು ರಾವ - ನಾರದ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300164578 ನಾನುಬಾ - ನಾರದ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164579 ಲಿಂಭಾಜಿ - ನಾರಾದಾ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300164580 Rupavant Bai - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164581 ಬಸವಂತ - ನಾರದಾ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/20226004000024/05/2022
560300164582 Sathyabhama - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164583 ಶಿವಾಜ - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022180012000021/05/2022
560300164584 ಚತುರಾ - ನಾರದ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164585 Laxmi bai - ನಾರದಾ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164586 ದಿನಕರ್‌ - ನಾರದಾ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/20229006000024/05/2022
560300164587 ಮಾದವರಾವ್‌ - ನಾರಡಾ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164588 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ - ನಾರದಾ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/20229006000024/05/2022
560300164589 ವೀಲಾಸ - ನಾರದಾ ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300164590 ಗೊರಬಾ - ಆರಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/20226004000024/05/2022
560300164591 Anusaya - ನಾರದಾ ಸಂಗಮ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022150010000021/05/2022
560300164592 ಕಾಶಿನಾಥ - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164593 ಧನಾಜಿ - ನಾರದಾಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/2022200015000024/05/2022
560300164594 ಯಾದವ - ಆರಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300164595 Lalitha Bai - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022150010000021/05/2022
560300164596 ಉತಮ - ನಾರದಾಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/2022200015000021/05/2022
560300164597 Mangala - ಆರಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/20229006000024/05/2022
560300164598 ರಾವಸಾಬ - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20229006000021/05/2022
560300164599 ರಾಮ - ನಾರದಾಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/202212008000024/05/2022
560300170830 ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌ - BOLWGAONNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170831 ಬಾಬುರಾವ - BolegaonNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170833 ರಘುನಾಥ - ಭೋಳೆಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170835 ಅಪ್ಪಾಶಿವಯ್ಯ - BOLWGAONNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170836 Indumati - ಬೋಳೆಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170837 Nirmalabai - ನಾರದ ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175540 Pramleelabai - Methi MElkundaNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176587 OMKAR S/O BABURAO - ಬೊಳೆಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20226004000023/05/2022
560300176925 ವಿನಾಯಕರಾವರ ಕಾನುಜಿ - ಬೋಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20229006000023/05/2022
560300178645 lalitabai pundlik - ಬೂಲೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20229006000022/05/2022
560300178659 parbhurao jutiram - ಬೂಲೆಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****647823/05/2022FPS****647823/05/20226004000023/05/2022
560300178665 ASHOK S/O SHIVAJI - ಬೊಳೆಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/20226004000022/05/2022
560300178668 GANESH S/O SHRAWAN - ಬೊಳಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300180121 kalavati pandurang - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20223002000021/05/2022
560300180369 santosh subhash - ನಾರದ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20226004000021/05/2022
560300180371 ನಾರಾಯಣ ಶ್ರಿಮಂತ - ಎನ್. ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300180373 Simabai - ಎನ್ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/202212008000021/05/2022
560300180434 rajeshwar s/o apparao - ಭೂಳೇಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180510 pandurang keshevrao - ನ ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180518 ಸಂದೀಪ ವೆಂಕಟ - ಸಾ: ನಾರದಾಸಂಗಮ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/20226004000024/05/2022
560300180704 ಅಂಬಾದಾಸ ವ್ಯಜಿನಾಥ - ನಾರದ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/20226004000024/05/2022
560300180709 ಸಂತೊಶ ಸೊಪಾನ - ನಾರದ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****647821/05/2022FPS****647821/05/20223002000021/05/2022<