REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300137313 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಿತಿನ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20226004000024/05/2022
560300137396 Lalit - W/O: ರಾಮರತನ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137608 Kantabai - W/O: ನೀಲಕಂಠ PHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20226004000024/05/2022
560300137616 Chandrasenabai - W/O: ನಾರಾಯಣ್ PHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20226004000024/05/2022
560300137629 Pratibha - W/O: ಬ್ರಮಾನಂದ PHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20226004000024/05/2022
560300137632 ರತನಾಬಾಯಿ - W/O: ಬಸವಂತರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/2022150010000025/05/2022
560300137642 Trivanbai - W/O: ವಾಮಾನ್ರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022---60040000-
560300137709 Shobha - W/O ಮುಕುಂದ ನುದನೂರೆ #117 ಕೊಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20223002000024/05/2022
560300137720 Jayashi - W/O: ದಯಾನಂದ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137722 Laxmibai - W/O: ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ದೇಶ್ಮುಖ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137725 Radhika - W/O: ದತಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137730 Kavshalya - W/O ಸತ್ಯವಾನ ಸಾತಾಭಾಯಿ 60 ಕೊಂಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137735 Arthi - W/O: ಬಸಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20226004000022/05/2022
560300137741 Laximibi - W/O: ದತಾ ಮೆಹತ್ರೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137873 Pooja - S/O ದೀಲಿಪ ರಾವ ಡೊಬಳೆ 19 ಕೊಂಗಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137925 Sitabai - W/O: ಸುನೀಲರಾವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138007 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅರವಿಂದ ಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022150010000024/05/2022
560300138574 Balika - W/O ಸಿದ್ರಾಮ ವಂಜರ್ಖೆಡಾ ೧PHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022150010000024/05/2022
560300138948 Chandrakalabai - W/O: ತಾತೇರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138950 Mukatabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಜ 01 PHH(NK) / NCS------180000000-
560300139008 Mangala - W/O ರಾಜೀವ ಮೆತ್ರೆ - - PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139180 Bhagyashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ 110 ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/20226004000025/05/2022
560300140287 Chayabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 1/PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140537 Savita - S/O: ಧಣಸಿಂಗ್ ಚವನ್ ಕೊಂಗಳಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143034 ಪ್ರತಿಭಾ - S/O ಬಾಲಾಜಿ ಕಾಂಬಳೆ ಕೊಂಗಳಿ ಕೊಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143063 Surekha - S/O: ವೈಜೀನಾಥ ರಾವ್ ಮೆತ್ರೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300143222 Anusaya - W/O: ಸುಭಾಶ್ ಕೊಂಗಲಿ ತಂಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143224 Shalabai - W/O ರಾಜು 152 ಕೊಂಗಳ್ಲಿ ತಂಡಾ ವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143225 Anita - S/O ಭಿಮರಾವ್ 51 ಕೊಂಗಳ್ಲಿ ತಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143743 Naginbai - W/O ಭಾನುದಾಸ ಧೊಬ್ಲೆ 0 0 ಕೊಂಗ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144379 Jijabai - W/O ಮಾಧವ 163 ಕೊಂಗಳಿ ಕೊಂಗ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300144400 Gaya Bai - W/O ಅಣ್ಣಾರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೊಂಗ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144514 Jaimala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300144674 Umabai - W/O ಹನ್ಮಂತ ಕಾಂಬಳೆ 134 ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300144706 Hiranaik Varsha - W/O ಹಿರಾನಾಯಕ ದಯಾನಂದ ಕೊಂಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144983 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ ದಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145151 Rama Bai - W/O ಬಾಬು ರಾವ ಶಿಂದೆ ಕೊಂಗಲಿ ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145155 Sushila Prabhu Rathod - S/O ಭಿಮ್ರಾವ್ ರಾಠೋಡ 383 ಕೊಂಗಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145158 Bhagyashree - S/O ಝಟಿಂಗರಾವ #52 ಕೊಂಗಳಿ ಕೊಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/202212008000025/05/2022
560300149907 Manjula - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/2022200015000025/05/2022
560300149908 ಪದ್ಮಿಣಬಾಯಿ - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149909 ಸೂರ್ಯಭಾನು - ಕೋಂಗಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300149910 ಬಳಿರಾಮ - ಕೋಂಗಳೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149911 sarubai - ಕೊಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149912 ಪ್ರಮಿಲಾ - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149913 ಮಹಾದ ಬಾಯಿ - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149914 limba bai - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300149915 ಬಾಲಾಜಿ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149916 Shakuntala - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149917 Shrimant - ಕೋಂಗಳೀPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/20223002000025/05/2022
560300149918 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/2022200015000025/05/2022
560300149919 Ratnabai - ಕೋಂಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149921 Kerabai - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149922 ನಿರ್ಮಲಾ - ಕೋಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300149923 ಬಾಲಾಜಿ - ಕೋಂಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149924 ಸುಬಿದ್ರಾಬಾಯಿ - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149925 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಕೋಂಗಳೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149926 ಸಾರುಬಾಯಿ - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149927 gavtamma - ಕೋಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300149928 ಶಿವಾಜಿ - ಕೋಂಗಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300149929 sangram - ಕೋಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149930 shalu bai - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149931 Dalit - ಕೋಗಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149932 Shivamma - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300149933 ನಾಗನಾಧ - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300149934 ತಾನಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149935 ಮೊಹನ - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149936 ಧನಾಜಿ - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149937 ಜ್ಞಾನೋಬಾ - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149938 ಬಬನ - ಕೋಂಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149939 ದಿಲಿಪ - ಕೋಂಗಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300149940 konda bai - ಕೋಂಗಳೀAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300149941 ರಮೇಶ - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300149942 ನರಸಿಂಗ - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/2022200015000025/05/2022
560300149943 Meena - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300149944 prabhavati - ಕೋಂಗಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300149945 ಗೌರಮ್ಮ - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300149946 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಕೊಂಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300149947 ದೇವಿದಾಸ - ಕೋಂಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149948 ಬಾಬುರಾವ - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149949 Janabai - ವೆಂಕ಻ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149950 ಸಂಗೀತಾ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022150010000024/05/2022
560300149951 Sundrabai - ಕೋಂಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149952 ಶೊಭಾ - ಕೊಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149953 ವೈಜಿನಾಥ - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300149954 Dhond Bai - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300149955 Nilavati Naganath - ಕೋಂಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149956 Balika Ganpathrao - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300149957 Kanta Bai - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149958 ಜ್ಞಾನೋಬಾ - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300149959 ಕಿಶನ ಗಿರ - ಕೋಂಗಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300149960 ಮೀನಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149961 sona bai - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300149962 Sukumarabai - ಕೋಂಗಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/2022200015000025/05/2022
560300149963 Devalabai - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149964 Anubai - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149965 Vilabai - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149966 ಮನೋಹರ - ಕುಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149967 ಲಕ್ಷ ಮನ - ಕೊಂಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149968 ದೇವತಾಬಾಯಿ - ಕೋಣಗಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300149969 Jija Bai - ಕೋಂಗಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300164600 ಬಾಜಿರಾವ - ಕೋಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164601 ಶ್ರಿ ರಂಗ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164602 ಗೊವಿದರಾವ - ಕೊಂಗಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300164603 ಶಾವುರಾಜ - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300164604 Bharat Bai - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300164605 Prayag Bai - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/2022200015000025/05/2022
560300164606 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022150010000024/05/2022
560300164607 Nirmala Bai - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022150010000024/05/2022
560300164608 ಮಹದೆವ - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20226004000024/05/2022
560300164609 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20229006000024/05/2022
560300164610 Kanta Bai - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164611 ಗೊಂಡಾ ರಾವ - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300164612 Susilabai - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300164613 ನಾಗೇಶ - ಕೊಂಗಳೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300164614 Kishabai - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022150010000024/05/2022
560300164615 kamala bai - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300164616 Parubai - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/20229006000025/05/2022
560300164617 ಬಾಬು ರಾವ - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164618 ವೆಂಕಟ - ಕೋಂಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300164619 ವೆಂಕಟ - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164620 ಶಿವಾಜಿ - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300164621 ವಿಠಲ ಸೋಪಾನ - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/20226004000025/05/2022
560300164622 Mangalabai - ಕೋಂಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/2022180012000025/05/2022
560300164623 Satayabhama - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022150010000024/05/2022
560300164624 ಮಹಾದೇವ - ಸಾ. ಕೊಂಗಳಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164625 Meerabai - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300164626 ಸಂಜಿವ - ಕೋಂಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300164627 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164628 ವೈಜಿನಾಥ - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164629 Ramka - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300164630 ಯುವರಾಜ - ಕೊಂ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164631 Begadabai - kungaliPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164632 ಭಾರತಿ ಬಾಯಿ - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300164633 Shivakanta - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164634 Kalpana - ಕೊಂಗಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300164635 ತ್ರಿವಾಂಬಾಯಿ - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164636 ಬಾಬು - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20229006000024/05/2022
560300164637 Premalabai - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/202212008000025/05/2022
560300164638 Anusayya - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300164639 subhadra - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164640 ದೇವತಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164641 ರಾಜು - ಕೋಂಗಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300164642 Meerabai - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/20229006000025/05/2022
560300164643 majalas bai - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164644 Mudrika - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300164645 ಜ್ಞಾನೋಬ - ಕೋಂಗಳೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164646 Surekha - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164647 Lalita Bai - ಕೋಂಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300164648 shanta bai - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022150010000024/05/2022
560300164649 ಮಹಾದೇವ - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300164650 ವೆಂಕಟ - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164651 ಚಂದ್ರ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300164652 ಸೂರ್ಯ ಭಾನ್‌ - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20226004000024/05/2022
560300164653 ಬಂಕಟ - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164654 ಭೀಮ - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300164655 Chanchalabai - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/20229006000025/05/2022
560300164656 ತುಕಾ ರಾಮ - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164657 ವಿಠಲ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164658 Ravubai - ಕೋಗಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300164659 ಮಹಾದೆವ - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300164660 ಪಿರಾಜಿ - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164661 ಸುದಾಮ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20226004000024/05/2022
560300164662 ರಾಮ - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164663 anusuya - ಕೋಂಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300164664 ಗಣೇಶ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164665 ತುಳಸಿರಾಮ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300164666 Kushal Bai - ungaliಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20229006000024/05/2022
560300164667 babau rao - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164668 Prabhavati - ಕೋಂಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300164669 ಸಮುತ - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300164670 Savitabai - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300164671 ಛಾಯಾ - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300164672 Vaishali - kungaliPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164673 Sandhyarani - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****120123/05/2022FPS****120123/05/2022200015000023/05/2022
560300164674 SHANTA BAI - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300164675 ಬಾಬು ರಾವ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164676 Shobha - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/202212008000025/05/2022
560300164677 paravathi - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300164678 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಕೋಂಗಳೀPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20229006000024/05/2022
560300164679 ಮಾಹಾದಪ್ಪ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20226004000024/05/2022
560300164680 Kastur Bai - ಕೋಂಗಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164681 ambu bai - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300164682 ದಸರಥ - ಕೊಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20226004000024/05/2022
560300164683 ಮಾರುತಿ - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20229006000024/05/2022
560300164684 ಗೋವಿಂದ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/20226004000025/05/2022
560300164685 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164686 ಬಾಲಾಜಿ - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/202212008000025/05/2022
560300164687 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20229006000024/05/2022
560300164688 Vanda Govindrao Bagdure - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022180012000024/05/2022
560300164689 sampatha - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022210014000024/05/2022
560300164690 ವಿಷ್ಣು - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164691 Sulochana - ಕೊಂಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300164692 ರಂಗ ರಾವ - ಜಮುಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164693 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164694 Savita - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164695 ಕಿಶನ ರಾವ - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300164696 Chaman - ವಿಳಾಸ; ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164697 ನಾಗನಾಧ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164698 ವೆಂಕಟ - ಕಂಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300164699 dhondiba - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164700 ಶಾಮ ರಾವ - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/202212008000025/05/2022
560300164701 ಸಾವಿತ್ರಾ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164702 ನರಸಿಂಗ - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164703 ಶ್ರಿ ವೇಣಿ - ಕೋಗಂಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164704 ದಿಲಿಪ - ಕೋಂಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20229006000024/05/2022
560300164705 ರಂಜಿವ - ಕೊಂಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20229006000024/05/2022
560300164706 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಕೊಂಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20229006000024/05/2022
560300164707 Jayshree - ಕೊಂಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300164708 ದತ್ತಾಜಿ - ಕೊಂಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/2022150010000025/05/2022
560300164709 Neelavati - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300164710 ಸುರೇಶ - ಕೊಂಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164711 ಅಶೋಕ - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20226004000024/05/2022
560300164712 Shobhavati - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022150010000024/05/2022
560300164713 ವಸಂತ - ಕೊಂಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164714 ಸಂಬಾಜಿ - ಕೊಂಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164715 ಶಿವಾಜಿ - ಕೊಂಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164716 Anusayi - ಕೊಂಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022180012000024/05/2022
560300164717 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಕೊಂಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20229006000024/05/2022
560300164718 chandrakala - ಕೊಂಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20226004000024/05/2022
560300164719 Rathikabai - ಕೊಂಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300164720 Sumanbai - ಕೊಂಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300164721 simabai - ಕೊಂಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164722 ಶಿವಾಜಿ - ಕೊಂಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164723 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300164724 kalavati - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164725 ತಾನಾಜಿ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164726 Avsha Bai - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300164727 ದುಶಾಂತ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164728 ಅಣೆಗದ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300164729 ಬೇಗಡಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164730 BHAGI RADHA - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164731 Shantabai - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022150010000024/05/2022
560300164732 Kesarbai - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300164733 ಮಚಿಂದರ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164734 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300164735 ಮಹಾದೇವ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164736 ನರಸಿಂಗ - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164737 vithal - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164738 ಶಕುಂತಲಾ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164739 Shinabai - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300164740 ಸೂಲೊಚನಾ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164741 Sagaravayi - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300164742 mekavati - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164743 Tulasabai - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164744 Savita - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164745 ಅಯೋದ್ಯಾ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300164746 ವಿಲಾಸ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20226004000024/05/2022
560300164747 ಬಾಬುರಾವ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20229006000024/05/2022
560300164748 ಸೇಶಾ ರಾವ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164749 ತಾನಾಜಿ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20226004000024/05/2022
560300164750 ವೆಂಕಟ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164751 Savita - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164752 ಶಿವಾಜಿ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164753 ಶಿವಾಜಿ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300164754 ಅಂಕುಶ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164755 Shivkumar - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164756 Kavita - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300164757 Varsha - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022180012000024/05/2022
560300164758 ದಾದಾ ರಾವ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164759 Mudrika - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164760 Rajemma - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300164761 ಜಾನಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20229006000024/05/2022
560300164762 malan bai - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164763 ಮಹಾದೇವ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164764 ವಾಮನ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/20229006000025/05/2022
560300164765 ಗೋರಖ - ಕಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/20226004000025/05/2022
560300164766 Bharatbai - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/20226004000025/05/2022
560300164767 Minabai - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300164768 Parbati - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164769 ಮಾಧವ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300164770 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164771 Ushabai - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300164772 ಶಿವ ಪ್ರಸಾಧ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164773 ಉದ್ದಾ ವ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022150010000024/05/2022
560300164774 ಯಾದವ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164775 ಅಶೋಕ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300164776 ಸಂಬಾಜಿ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164777 ಗೋವಿಂದ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300164778 ratna bai - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164779 ಡಗ್ಡು - ಕೊಂಗಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164780 ಬಾಲಾಜಿ - ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300164781 ಸುರೇಂದ್ರ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164782 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164783 Mangalabai - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20223002000024/05/2022
560300164784 ವಿನಾಯಕ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20226004000024/05/2022
560300164785 Subhdra - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300164786 ವಿಮಲ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164787 ಮೋಹನ್‌ - ಕೊಂಗಳೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164788 Bhamabai - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300164789 Babita - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300164790 Sita Bai - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164791 Shantabai - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164792 Gundan Bai - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300164793 ಅನಿಲ - ಕೊಂಗಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164794 Rama - ಕೊಂಗಳಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300164795 anusaya - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20223002000024/05/2022
560300164796 Shobha - ಕೊಂಗಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/202212008000025/05/2022
560300164797 Meenabai - ಕೊಂಗಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164798 ನಾರಾಯಣ - ಕೊಂಗಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/2022150010000025/05/2022
560300164799 Sarubai - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300164800 Dadarao - ಕೊಂಗಳಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300164801 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಕೊಂಗಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20226004000024/05/2022
560300164802 ಛಾನು ಬಾಯಿ - ಕೊಂಗಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164803 ವಿಲಾಸ - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20229006000024/05/2022
560300164804 ಬಾಲಾಜಿ - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300164805 Tejabai - ಕೋಂಗಳೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164806 ರಮೇಶ - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20229006000024/05/2022
560300164807 Kusuma bai - ರಘುನಾಥPHH(NK) / NCS------180000000-
560300164808 ಗೀತಾ - ಕೋಂಗಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300164809 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಕೋಣಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20229006000024/05/2022
560300164810 Dhonda Bai - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300164811 Surekha - ಕೋಂಗಳೀPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/20223002000025/05/2022
560300164812 Sojar Bai - ಕುಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164813 Kalavati - ಕೊಂಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022150010000024/05/2022
560300164814 ವೆಂಕಟ - ಕೋಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022210014000024/05/2022
560300164815 ಬಿನಾಜಿ - ಕೋಂಗಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170838 ನಾರಾಯಣ - ಕೊಂಗಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170839 ಬಳಿ ರಾಮ - ಕೊಂಗಳಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170840 shalika - ಕೊಂಗಳಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170841 ಮೋಹನ್‌ - ಕೋಂಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170842 ವಿಠಲ - ಕೊಂಗಳಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170843 Kalpana - ಕುಂಗಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177151 Ram - ಕೊಂಗಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180074 Manjula - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184721 Chandrakala - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300184724 Kamalabai Hiranaik - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300184726 ಸುಮನ ಸಾತಭಾಯಿ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184731 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಕೊಂಗಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20229006000024/05/2022
560300184733 Suman - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184735 Prabhavati - ಕೊಂಗಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184737 Suman - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184741 Maina Bai - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022150010000024/05/2022
560300184744 ಗೋಪಾಲ್‌ - kungaliPHH(NK) / NCS------150000000-
560300184746 Shantabai - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300184749 ಸವಿತ್ರಬಾಯಿ ಢೋಬಳೆ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300184752 SARIKA - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300184754 ನರಸಿಂಗರಾವ ಸಪಾಟೆ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300184758 Shesherao - ಕೊಂಗಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184760 ಮಹೇಶ ಢೋಬಳೆ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20223002000024/05/2022
560300184761 ಶಿವಾಜಿ ದೇಶಮುಖ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184763 Surekha - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/20226004000025/05/2022
560300184766 Indumati - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184774 ರಾಜು ಮೇತ್ರೆ - ಕೊಂಗಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184776 Mahananda - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300184780 ದಿಲಿಪ ಪಾಟಿಲ - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300184784 ಚತುರಾಬಾಯಿ ಜಾಧವ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20226004000024/05/2022
560300184786 ಸುಲಾಬಾಯಿ ಮೇಹೆತ್ರ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184790 ವೈಜಿನಾಥ - KongliPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184793 Panchaphula - ಕೊಂಗಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184795 ಸುನಿತಬಾಯಿ ಸಾತಭಾಯಿ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184798 ಸುರೇಖಾ ಸಾತಭಾಯಿ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20223002000024/05/2022
560300184802 ರಂಗರಾವ ಹೂಲುಸೂರೆ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184805 ಗೋರಕ ಶಿರೋಳೆ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300184807 ಶತ್ರುಘಾನ್‌ ದಗಡಗಾವೆ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184810 Mahanda Hunusnale - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184812 Ratnabai Mathapathi - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184815 ಶ್ರೀದರ್‌ ಡಾವರಗಾವೆ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184818 Anusaya - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022180012000024/05/2022
560300184820 Savita - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184822 ಸಂಜೀವ ಪಾಟಿಲ - ಕೊಂಗಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184825 Minabai - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20226004000024/05/2022
560300184826 ಬಾಪುರಾವ ಡಾಂಗೆ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184831 Nelavati - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300184833 ಮಾರುತಿ ಲೋಹಾರ - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/2022200015000024/05/2022
560300184836 Shimita bai - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300184837 Vimalabai - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184839 ಗುಂಡೇರಾವ್‌ ಸಾತಭಾಯಿ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184841 ತಾತ್ಯಾರಾವ ಮೇತ್ರೆ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300184842 Panchaphula - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184843 ದಿಲಿಪ - ಕೊಂಗಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20229006000024/05/2022
560300184845 Shivnanda - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120125/05/2022FPS****120125/05/2022150010000025/05/2022
560300184848 ಮಾಧವರಾವ್‌ ಢೋಬಳೆ - ಕೊಂಗಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184849 ಕಮಲಾಕರ - KongliPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184850 ಗಣೇಶ ಡಾವರಗಾವೆ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184852 VISHVANATHA - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300184859 Sukumarabai Lade - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300184860 ರಮೇಶ ಮೋರೆ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184861 Mudrikabai - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184862 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹೀರಾನಾಯಕ - ಕೊಂಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300184865 ಪ್ರೇಮಲಾ ಗೀರಿ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184867 ಗೌತಮ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184870 ಭಗವಾನ ಡಾಂಗೆ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300184873 ಕುಶಲಾಬಾಯಿ ಸಾತಭಾಯಿ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20229006000024/05/2022
560300184877 Sarasvati - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184879 ಸಂಜೀವ ಧೋಬಳೆ - ಕೊಂಗಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184880 ಗುಂಡಾಜಿ ಕಾಂಬಳೆ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/202212008000024/05/2022
560300184884 nagini bai - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20229006000024/05/2022
560300184886 Kavita - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****120124/05/2022FPS****120124/05/20229006000024/05/2022
560300184892 daivata - ಕೊಂಗಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184893 ಭಾನು ದಾಸ - ಕೊಂಗಳಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300184896 ಬಾಲಾಜಿ ಸಾತಭಾಯಿ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184898 ಕಮಳಾಬಾಯಿ ಸಾತಭಾಯಿ - ಕೊಂಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184900 Sathyabhamabai - ಕೊಂಗಳಿNPHH(NK) / NCS------00