REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300138599 Anjali - S/O ವಿಕ್ರಮ ಬಗದೂರೆ # 99 ವಾಂಜರPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/202212008000024/05/2022
560300138644 Ashwini - S/O: ಪಂಡುರಂಗ ಗೋಪಾಲೆ ವಾಂಜರಖೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20229006000024/05/2022
560300138663 Zahura Fatima - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಸೀಮ - ವPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022150010000024/05/2022
560300138683 Sarita - S/O: ಭಗವಾನ ಕಾಂಬಳೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138698 Roopa - S/O: ಕೆರ್ನಥ್ ಕಾಂಬಳೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138721 Aruna - S/O: ಮೋಹನ್ ರತೋಡ್ ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300138753 ಅಂಜುಂ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೂಸ ಪಟೇಲ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138774 Farjana Bee - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಫುಲರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138909 Raisa - W/O: ಷಯಕ ಪಟೇಲ PHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20229006000024/05/2022
560300139222 Balika - W/O: ಗೋವಿಂದ ರವ್ ಪಾಟಿಲ ವಾಂಜರಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140322 ನಸೀಮಾ - W/O: ದಸ್ತೆಗೀರ ಪಟೇಲ PHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20229006000024/05/2022
560300140346 Yasmeen - W/O: ಸೈಯದ್ ಪಟೇಲ PHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/202212008000024/05/2022
560300140497 Chaya - S/O: ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಲಬೋಣೆ PHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20229006000024/05/2022
560300140498 ಆಶ್ಮಾ ಬೀ - S/O: ಮೊಹಮೂದ್ ಸಯ್ಯೆದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022150010000024/05/2022
560300140499 Savita - S/O: ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಲಬೋಣೆ PHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20229006000024/05/2022
560300140501 Roobina Bee - W/O: ಖಲೀಲ್ ಫಕೀರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140505 Sandhya - W/O: ರಮೇಶ್ ಮೋರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20226004000024/05/2022
560300140510 ಕಂಲಾಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಗ್ರೀವ ಪ್ಯಾಟಿಲ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140514 Indubai - S/O: ವೆಂಕಟ ರಾಮ್ ಕಾಂಬಳೆ PHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/202212008000024/05/2022
560300140523 ಆಶಾ - W/O: ವಿಷ್ಣುದಾಸ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142339 Vijayabai - S/O ನಾಮದೇವ #126 ವಾಂಜರ್‌ಖೇಡಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142341 Shanta Bai - W/O ವಾಮನ ರಾಠೋಡ 197 ವಾಂಜರ್‌ಖೇNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142532 Karuna - S/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಶಾಟೆ . ವಾಂಜರಖೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142776 Minaxi - W/O ದಯಾನಂದ ಜಾಧವ . ವಾಂಜರ್‌ಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142849 Bhanubai - W/O ದ್ನ್ಯಾನೆಶ್ವರ . . ವಾಂಜರಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022150010000024/05/2022
560300142854 Sharika - W/O ಸಂತೋಷ 183 ವಾಂಜರ್‌ಖೇಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300142947 Anuradha - S/O ಅಶೋಕ ಬೀರಜದಾರ ವಾಂಜರ್‌ಖೇಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/202212008000024/05/2022
560300143219 Shivkanya - S/O ನರಸಿಂಗ #25/2 ವಾಂಜರ್‌ಖೇಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143227 Navshad - S/O ಹುಸೇನ್ ಷಾಹ್ 01 00 ವಾಂಜರಖPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/202212008000024/05/2022
560300143346 Aarti - S/O ಅಶೋಕರಾವ ಬಿರಾಜದಾರ #182 ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022150010000024/05/2022
560300143365 Madhubala - W/O ಸಂಜೀವ ಕಾಂಬಳೆ #82 ವಾಂಜರ್‌PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143692 Mangal Navnath Bolsure - W/O ನವನಾಥ 159 00 ವಾಂಜರಖೇಡಾ ವPHH(NK) / NCSBiometric****229525/05/2022FPS****229525/05/20226004000025/05/2022
560300143733 Shakera Bee - D/O ಸಮದ ಶೈಖ #167 ವಾಂಜರ್‌ಖೇಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143896 Yogita Kalidas Patil - W/O ಕಾಳಿದಾಸ ಪಾಟಿಲ 02 00 ವಾಂಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144064 Satyabhama - S/O: ಬಸಪ್ಪ ಮೂಳೆ ವಾಂಜರಖೇಡಾ ವಾಂಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144354 Sima Bai - W/O: ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೂಗವೆ ವಾಂಜರಖೇಡಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300144360 Kasemmabayi - W/O ಜಗನಾಥ 93 0 ವಾಂಜರಖೇಡಾ ವಾಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144428 Heena Bee - W/O ಶೇಕ್ ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ 118 00 PHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/202212008000024/05/2022
560300144431 Hanima - S/O ನಾವಾಜ 120 ವಾಂಜರ್‌ಖೇಡ ವಾಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144445 Asha Bai - W/O ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ 77 00 ವಾಂಜರಖNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144487 Kalpana - D/O: ವೆಂಕಟ ರಾವ ಮೂಳೆ ವಾಂಜರಖೇಡಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144509 Shamala - W/O ಬಾಲಾಜಿ ವಾಘಮಾರೇ . ವಾಂಜರ್‌PHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022150010000024/05/2022
560300144515 Sushilabai - W/O: ಗಣಪತಿ ಬಗದೂರೆ ವಾಂಜರಖೇಡಾ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144528 Tayababee - W/O ಮಕದೂಮ #108 ವಾಂಜರಖೇಡ ವಾಂಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560300144539 Bhagyashri - S/O: ನಾಗನಾಥ ರಾವ್ ಪಾಟಿಲ್ ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144574 Afrin - W/O ಸುಲೇಮಾನ 118 ವಾಂಜರಖೇಡಾ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20226004000024/05/2022
560300144631 Ashwini - S/O ಮಾಹದಣ್ಣ ಬೀರಗೆ ವಾಂಜರ್‌ಖೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20226004000024/05/2022
560300144637 Salma - S/O: ಮುಸ್ತಫ ಲಾಸುನೆ ವಾಂಜರಖೇಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20229006000024/05/2022
560300144661 Shilabai - W/O ಬಾಲಾಜಿ #1/10 , ವಾಂಜರಖೇಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144664 Seema - W/O ಖಾಜಾ ಪಟೇಲ 0 0 ವಾಂಜರಖೇಡಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300144665 Shabanna - S/O: ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ ಲಾಸುನೆ ವಾಂಜರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300144725 Umabai - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ 26/4 00 ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300144726 Basamma - W/O ನಾಗಣಾಥ 95 0 ವಾಂಜರಖೇಡಾ ವಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300144734 Chhaya - W/O ಮುಕೇಶ #28 ವಾಂಜರ್‌ಖೇಡ ವಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20229006000024/05/2022
560300144845 Renuka - W/O ರಮೆಶ ಗಾಯ್ಕವಾಡ ವಾಂಜರ್‌ಖೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20226004000024/05/2022
560300145055 Tayarabi - W/O ಸಲೀಮ ಪಟೇಲ 156 ವಾಂಜರ್‌ಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022180012000024/05/2022
560300145071 Lalita - W/O ಶ್ರೀಮಂತ ಗಾಯಕವಾಡ ವಾಂಜರ್‌ಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20226004000024/05/2022
560300145190 Anjana - W/O ಜಲಿಂದರ್ ಕಂಬಳೆ . . ವಾಂಜರಖPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145194 Arati - W/O ಸದಾನಂದ ಮದನುರೆ #88 ವಾಂಜರಖPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145509 Saraswati - W/O ಗಣೇಶ ಕಾಂಬಳೆ ವಾಂಜರ್‌ಖೇಡಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145510 Pooja - W/O ಯೋಗೇಶ್ ಗಾಯ್ಕವಾಡ ವಾಂಜರ್‌ಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20226004000024/05/2022
560300145511 Shantabai - W/O ಗಣಪತಿ #93 ವಾಂಜರ್‌ಖೇಡಾ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/202212008000024/05/2022
560300145512 Manjusha Dinesh Kamble - W/O ದಿನೇಶ ಕಾಂಬಳೆ , ವಾಂಜರಖೇಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300145515 Satekala - D/O ಮುರಳೀಧರ 60 ವಾಂಜೇರ್‌ಖೇಡ ವPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20223002000024/05/2022
560300145517 Rama - W/O ರಾಹುಲ ಕಾಂಬಳೆ ವಾಂಜೇರ್‌ಖೇಡ PHH(NK) / NCSBiometric****229525/05/2022FPS****229525/05/20226004000025/05/2022
560300145518 Shahinbee - S/O ಸಜ್ಜನ್ ಪಟೇಲ್ # ವಂಕಜರ್ಖೇಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145592 Sunita - W/O: ನಾಗನಾಥ ಘೊಡ್ಕ ವಾಂಜರಖೇಡಾ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20226004000024/05/2022
560300149970 ರಿಯಾಜ - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149971 ಕೆರ ನಾಥ - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300149972 ಹರಿ ಬಾ - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149973 Vimal - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149974 Sukmarbai - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300149975 ಜನತಾ ಬಿ - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20226004000024/05/2022
560300149976 shant bai - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20223002000024/05/2022
560300149977 Parvathi - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149978 ಶಶ ರಾವ - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149979 ಮಾಧವ - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300149980 ತಾನಾಜಿ - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300149981 ಭರತ - ವಾಂಜಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300149982 ನರಸಿಂಗ - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300149983 ಪೀರಾ ಜೀ - ವಾಂಜರಖೇಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149984 kailash - ವಾಂಜರಖೇಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149985 ನರಸಿಂಗ - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149986 pandu rang - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149987 Narasabai - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300149988 ಸುಭಾಷ್ - ವಾಂಜರಖೆಡAAY(NK) / NCSBiometric****229525/05/2022FPS****229525/05/2022200015000025/05/2022
560300149989 ಶ್ರಿ ಪತಿ - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20226004000024/05/2022
560300149990 Kashibai - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149991 ನಿವೃತಿ - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300149992 ರಂಗ - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300149993 ದಿಲಿಪ - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300149994 laya khat bee - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300149995 ಅಜೀಮ್‌ - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCSBiometric****229525/05/2022FPS****229525/05/2022200015000025/05/2022
560300149996 Malan - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300149997 Gousiya Bee - ವಾಂಜರಖೆಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300149998 ಚಾಂದ ಶಾ - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300149999 Surekha - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCSBiometric****229525/05/2022FPS****229525/05/20226004000025/05/2022
560300150000 ಬಾಲಾಜಿ - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150001 malan bee - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150002 ಶಾಹಿದಾಬೀ - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150003 ರಾಜಾ ಖಾನ - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150004 Ruksana Bee - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20229006000024/05/2022
560300150005 ganga bai - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20223002000024/05/2022
560300150006 ಸೀತಾ ವಾನ್‌ - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150007 ಸುರೇಶ - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150008 Rabiya Bee - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150009 put lan bee - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150010 ಭಿಮರಾವ್‌ - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150011 ಪ್ರಕಾಶ್ - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150012 Savita Bai - ವಾಂಜರಖೆದಾAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150013 ಪ್ರಭು - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150014 susala bai - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150015 Afzal Bee - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150016 Sabera Bee - ವಾಂಜರಖೆಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150017 Gori Bee - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150018 Kamalbai - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCSBiometric****229525/05/2022FPS****229525/05/2022200015000025/05/2022
560300150019 Mangal Bai - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****229525/05/2022FPS****229525/05/2022200015000025/05/2022
560300150020 Mangala Bai - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150021 ಅಶೂಕ - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150022 ಶಿವ ನಂದಾ - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150023 Indumati - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150024 malamma bai - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150025 ರಶಿದಾ ಬಿ - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20226004000024/05/2022
560300150026 Gauramma - ವಾಂಜಕೇಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150028 aktar bee - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150029 ರಹೀಮ ಖಾಜಾ - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150030 ಫರವಿನ್‌ ಬಿ - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150031 Nasirabee - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150032 ರಾಜೆಶಾ ಫಕಿರ - ವಾಂಜರಖೇಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150033 Sushila Bai - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150034 ಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ವಾಂಜರಖೆಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150035 Kevalabaii - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300150036 ಅಪ್ಪರಾವ - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150037 ವನಂದಾ ಬಾಯಿ - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150038 ವಂಕಟ - ವಾಜಂರಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150039 ಶಾಂತ ಲಿಂಗಯ್ಯ - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150040 shakuntala - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150041 ವಿಠಲ - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150042 Sangita - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150043 ಸಹ ಬಾರೀ - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150044 ಅಲ್ಲಾಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300150045 ಸೀತಾ ರಾಮ - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150046 ಸುಲಾಬಾಯಿ ಮೋಹನ - ವಾಂಜರಖೆಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300150047 sakina bee - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150048 ಭಗವಾನ್‌ - ವಂಜರ ಕೇಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300164816 maharu navi - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164817 ರಮೇಶ - ವಾಂಜರಖೆಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20226004000024/05/2022
560300164818 ದಶರಥ್‌ ರಾವ - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164819 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****967814/05/2022FPS****967814/05/20226004000014/05/2022
560300164820 ಶಶಿ ರಾವ - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164821 maga - ವಾಂಜರಖೆಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300164822 Sultana Bee - ವಾಂಜರಖೇಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300164823 ತಾಜುದ್ದಿನ್‌ - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022150010000024/05/2022
560300164824 ಗಿರಜಾ ಶಂಕರ - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164825 Bharat Bai - ವಾಂಜರಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300164826 ಮಾಣಿಕ - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCSBiometric****229525/05/2022FPS****229525/05/20223002000025/05/2022
560300164827 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164828 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20229006000024/05/2022
560300164829 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022150010000024/05/2022
560300164830 Sangeeta Bai - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300164831 ವಿಲಾಸ - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164832 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164834 Jayshri - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/202212008000024/05/2022
560300164835 shala bai - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20229006000024/05/2022
560300164836 ಖಾಲೀದ್ - ವಾಂಜರಖೆಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300164837 Shanur Bee - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164838 shakeela bee - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164839 ಹನ್ನು - ವಾಂಜರಖೆಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/202212008000024/05/2022
560300164840 Pasha Bee - ವಾಂಝರಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022150010000024/05/2022
560300164841 ಎಕಬಾಲ - ವಾಂಜರಖೇಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300164842 ಘುಡು - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20226004000024/05/2022
560300164843 Hasinabee - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022180012000024/05/2022
560300164844 parma bai - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022180012000024/05/2022
560300164845 ಚಬುಬಾಯಿ - ವಾಂಜರಖೇಢAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300164846 ಸಾಧು - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022150010000024/05/2022
560300164847 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20226004000024/05/2022
560300164848 Areefa Bee - ವಾಂಜರಖೆಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300164849 Alimun Bee - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300164850 Afrin Aslam Shaikh - ವಾಂಜರಖೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/202212008000024/05/2022
560300164851 ತಾತಾ ರಾಯ - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300164852 Kondabai - ವಾಂಜರಖೆಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20229006000024/05/2022
560300164853 ರವೀಂದ್ರ - ವನಜ್ರಕಹಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300164854 ಅನ ಕಾತ - ವಾಂಜರಖೆಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/202212008000024/05/2022
560300164855 ಮಾಧವ - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20223002000024/05/2022
560300164856 ಪಂಡರಿ - ವನಜ್ರಕಹಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20226004000024/05/2022
560300164857 Datta - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164858 Kevalabayi - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022180012000024/05/2022
560300164859 ಗೌತಮ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164860 Ratna Mala - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/202212008000024/05/2022
560300164861 ಕಮಲಾಕಾರ - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/202212008000024/05/2022
560300164862 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022150010000024/05/2022
560300164863 laxmi bai - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164864 ಶ್ರೀನಿವಾಸ - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560300164865 Ariphani - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300164866 ಸುಭಿದ್ರಾ ಬಾಯಿ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164867 ಸಂಗೀತಾ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164868 Kasturbai - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300164869 Usha - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164870 ಮಾಧವ - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****229525/05/2022FPS****229525/05/202212008000025/05/2022
560300164871 ಮಂಗಲಬಾಯಿ - ವಂಜರ ಕೇಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300164872 ಶಿವಾಜಿ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022150010000024/05/2022
560300164873 Bilakis Begum - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164874 Hurinisa - ವಾಂಜಖೇಢAAY(NK) / NCS------200000000-
560300164875 ಸಲರ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20229006000024/05/2022
560300164876 ahmad bi - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20223002000024/05/2022
560300164877 ಮ್ರನೊದ್ದಿನ - ವಾಂಜರಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300164878 ಮಹ್ಮದ - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****229525/05/2022FPS****229525/05/2022150010000025/05/2022
560300164879 ಪಂಡರಿ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/202212008000024/05/2022
560300164880 ಲಿಮಂಬಾಜಿ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20226004000024/05/2022
560300164881 ಕಾಶಿನಾಥ - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20226004000024/05/2022
560300164882 ಅಂಕುಶ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229525/05/2022FPS****229525/05/20226004000025/05/2022
560300164883 ಮರಿಬಾ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164884 ಅಶೋಕ - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20229006000024/05/2022
560300164885 ಶಂಕರ - ವಾಂಜಖೇಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300164886 Sunita - ವಾಂಜರಖೆಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300164887 ಕೆರಬಾ ದ್ಯೊಲತರಾವ - ವಾಂಜರಖೆಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/202212008000024/05/2022
560300164888 ತುಕಾರಾಮ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20226004000024/05/2022
560300164889 ಬಸವಂತ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229525/05/2022FPS****229525/05/20229006000025/05/2022
560300164890 Shesharam - ವಂಜರ ಕೇಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300164891 ರಮೇಶ - ವಂಜರ ಕೇಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300164892 ಸಿವರಾಮ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229525/05/2022FPS****229525/05/20226004000025/05/2022
560300164893 sukmar - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164894 ಮಹಾದೇವ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164895 sharda bai - ವಾಂಜರಖೆಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022240016000024/05/2022
560300164896 ಹುಸನ ಸಾಬ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20226004000024/05/2022
560300164897 ಮಹೇಬೂಬ್‌ - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164898 Chandra Bhag - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20226004000024/05/2022
560300164899 ನಸಿಮಾ - ವಂಜರ ಕೇಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300164900 ಜಲಿಲ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022180012000024/05/2022
560300164901 Phainabi - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/202212008000024/05/2022
560300164902 nahnu - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300164903 ರುಖಿಯಾ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300164904 ಶಬಾನಾ ಬಿ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164905 ಸಂಜೀವ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300164906 nagin - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/202212008000024/05/2022
560300164907 Tayara - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022210014000024/05/2022
560300164908 Raphathabi - ವಂಜರ ಕೇಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300164909 Malan Bai - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022180012000024/05/2022
560300164910 ವಿಠಲ - ವಂಜರ ಕೇಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300164911 ದಶರತ - ವಾಂಜರಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/2022200015000024/05/2022
560300164912 ಚಾಂದ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20229006000024/05/2022
560300164913 ವಿಠಾ ಬಾಯಿ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300164914 ವಲಿ ಬೇಗ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229525/05/2022FPS****229525/05/20229006000025/05/2022
560300164915 ಖುರಸಿದ ಬಿ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20229006000024/05/2022
560300164916 ಸತ್ತಾರ್‌ - ವಂಜರ ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****229525/05/2022FPS****229525/05/20229006000025/05/2022
560300164917 Ameer Bee - ವಂಜರ ಕೇಡಾ