REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
520200390361 Nagini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜೇಂದ್ರ #130 ಹಲPHH(NK) / NCSBiometric****824312/05/2022FPS****824312/05/202212080000012/05/2022
560300135975 Rangamma - S/O ಮಾದಪ್ಪ ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಿ ಹಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136216 Vijaylaxmi - W/O ಸುದೆಯಕುಮಾರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136218 Chennamma - W/O ಯುವರಾಜ್ ಬಿರಾದರ್ ತಾ. PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136224 ಅಂಬಿಕಾ - W/O ಸಿದ್ರಾಮ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300136225 Kanakavati - D/O ಧನರಾಜ್ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300136226 Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****457623/05/2022FPS****457623/05/20226004000023/05/2022
560300136227 Shantamma - S/O ಮಾರುತಿ ರಾವ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022150010000019/05/2022
560300136228 Anuradha - S/O ಸಂಗ್ರಾಮ್ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20226004000019/05/2022
560300136230 Laxmibai - W/O ಶಂಕರ ರಾವ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/20226004000017/05/2022
560300136231 Joyti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವ ಪಾಟೀಲ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136234 Sugala Bai - W/O ವಿಠಲ್ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20226004000019/05/2022
560300136235 Kanta Bai - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ೧೧೯ PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300136247 ರೇಖಾ - W/O ಸತೀಶ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136248 Ram - S/O: ರಘುನಾಥ್ PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20223002000019/05/2022
560300136250 Naginbai - W/O ದೇವಿಂದ್ರ ಗೋಖಲೆ ತಾ. ಭPHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022150010000019/05/2022
560300136251 Logajabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀಲೆಸ್ ರಾವ್ ಜಮಾದಾರPHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/20229006000017/05/2022
560300136252 Sujata - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/20229006000017/05/2022
560300136253 Padamavati - S/O ರತನಲಾಲ ಪಾಟೀಲ ತಾ. ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136254 ಪ್ರಭಾವತಿ - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300136255 Kalavati Bai - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಬಿರಾದರ್ ತಾ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136256 Sunanda. - W/O ಮಧುಕರ್ 123 . ಹಲಸಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136471 Sugnadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಮೇಶ್ವರ PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20226004000019/05/2022
560300136619 Ashwini - S/O ದತ್ತು 0 0 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136791 Renuka - S/O ಶರಣಪ್ಪ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022180012000019/05/2022
560300136906 Sundarbai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿರಾವ್PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20226004000019/05/2022
560300136909 ವಂದನಾ ಬಾಯಿ - W/O ಗೋವಿಂದ ರಾವ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138135 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಲಸಿ PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300138735 Joti - ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಭೀಮ ನಗರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/20226004000017/05/2022
560300138758 Sapnapriya - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಧಬಾಲೇ ತಾ.ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300141641 Tulsi Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಪತರಾವ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142321 Dadarao - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಮರಾವ 52NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142439 Yashodha - S/O ವಾಮನ್ ರಾವ್ ತಾ. ಭಾಲ್ಕAAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300142509 Sujatha - S/O ಸೋಮನಾಥ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಹಲಸPHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20226004000019/05/2022
560300142528 Jayamma - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ #166 . ಹಳ್ಸಿಲಕPHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/20226004000017/05/2022
560300142533 Radhika - S/O ಬಾಲಾಜಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಹಲಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142542 Reshma - S/O ಮಧುಕರ 118 . ಹಳ್ಸಿಲಕ್ಕಮದೇPHH(NK) / NCSBiometric****457623/05/2022FPS****457623/05/20226004000023/05/2022
560300142702 Anusaya - S/O ಬಸ್ವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ ತಾ. PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143726 ಸಿಂಡ್ಧ್ರೆಲಾ - W/O ಶಿವಪುತ್ರ . . ಹಳ್ಸಿಲಕ್ಕಮದPHH(NK) / NCSBiometric****457623/05/2022FPS****457623/05/20226004000023/05/2022
560300143761 Renuka - W/O ರಮೇಶ್ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಹಲಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144075 Bhagyashree M Mathpati - S/O ಸಿದ್ರಾಮಯ ಮಥ್ಪತಿ ೧೦೮೭ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144857 Gopavva - W/O ಕಾಶನಾಥ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300145163 Ushabai - W/O ರಾವಣ #135 ಹಲಸಿ (ಏಲ್) ಹಳ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145166 Sarita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಗುರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/20229006000017/05/2022
560300145170 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಮದೇವ 148 ಹಲಸಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300150131 ಬಿಸಂಬ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150132 ದತ್ತು - ವಿಳಾಸ: ಹಸ್ಸಿ (ಎಲ್)AAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300150133 ಬಾಲಾಜಿ - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)AAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300150134 ರಾಧಾ ಬಾಯಿ - ಹಲಸಿ ಎಲAAY(NK) / NCSBiometric****457623/05/2022FPS****457623/05/2022200015000023/05/2022
560300150135 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ವಿಳಾಸ:ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300150136 ಶಿವ ಮುತ್ರೆಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300150138 Raja Bai - ಶಿವಾಜಿ ಮು:ಹಲಸಿAAY(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/2022200015000017/05/2022
560300150139 ನಿವರ್ತಿ ರಾವ - ಹಲಸಿ ಲAAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300150140 ಗುಂಡಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300150141 ಭಾರತ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150142 ರಾವಣ - ಹಲಸಿ ಲAAY(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/2022200015000016/05/2022
560300150144 ಪ್ರಭಾವತಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300150145 ಮಿರಾಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150146 ಮಾರುತಿ - ಹಲಸಿ ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150147 ದಯಾ ನಂದ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/2022200015000016/05/2022
560300150148 ಚಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150149 ಎಂಕಮ್ಮ - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)AAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300150150 ರಘು ನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಹಲ್ಸಿ (ಎಲ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150151 ಕುಮಾರ - ಹಲಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20226004000019/05/2022
560300150152 ವೈಜಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/202212008000017/05/2022
560300150153 ಜ್ಙಾನ ದೇವಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150154 ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150155 ಬಸವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300150156 ಪ್ರೇಮಲತಾ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150157 Bharat Bai - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300150158 CHAYA - ಹಲಸಿ ಲAAY(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/2022200015000017/05/2022
560300165211 PUTLA BAI - ವಿಳಾಸ: ಹಲ್ಸಿ (ಎಲ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300165212 Pranita - ಹಲಸಿ ಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165213 ಚನ್ನ ವೀರಯ್ಯ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300165214 ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20226004000019/05/2022
560300165215 ಶಿವಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457623/05/2022FPS****457623/05/20229006000023/05/2022
560300165216 ಬನಸಿ ಲಾಲ - ಹಲಸಿ ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165217 ಶಣಮುಖಯ್ಯ - ಹಲಸಿ ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165218 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300165219 ಮಿನಾಕ್ಷಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300165220 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣರಾವ - ವಿಳಾಸ:ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCS------210000000-
560300165221 ತುಕಾರಾಮ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300165223 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ : ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300165224 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ:ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300165225 ಪ್ರಕಾಶ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCS------180000000-
560300165226 BHAGHYAMMA - ವಿಳಾಸ: ಹಲ್ಸಿ (ಎಲ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300165227 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300165228 ರಮೇಶ - ಹಲಸಿ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****457623/05/2022FPS****457623/05/202212008000023/05/2022
560300165229 Vimala Bai - ವಿಳಾಸ:ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300165230 ಶೊಭಾ ವತಿ - ವಿಳಾಸ ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300165231 ಗೊಪಾಲ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300165232 ಪ್ರಸಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300165233 ಶಿವದಾಸ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300165234 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)AAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300165235 ಸಾಣರ ಬಾಯಿ - ಹಲಸಿ ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165236 ಭಾಗಿ ರತ್ನ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300165237 ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ:ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300165238 Sulochana - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300165239 ಸತ್ಯವತಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲ್ಸಿ (ಎಲ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300165240 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20226004000019/05/2022
560300165241 ರವಿ ರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300165242 Laxmi Bai - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300165243 ಹನುಮಾ ಶಟ್ಟಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300165245 ರಾಜಾ ಬಾಯಿ - ಹಲಸಿAAY(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/2022200015000017/05/2022
560300165246 ವೈಜಂತಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/20229006000017/05/2022
560300165247 ಭಗವಾನ - ಹಲಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165248 ನರಸಿಂಗ - ಹಲಸಿ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****002722/05/2022FPS****002722/05/20223020000022/05/2022
560300165249 ನಾಗು - ಹಲಸಿ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20226004000019/05/2022
560300165251 ಮಧುಕರ - ವಿಳಾಸ : ಹಲಸಿ(ಎಲ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165252 ಪರಚಾತಾ - ವಿಳಾಸ:ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300165253 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಹಲಸಿAAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300165254 ಬಳಿ ರಾಮ - ವಿಳಾಸ:ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300165255 ಅಭಂಗ - ಹಲಸಿ ಲ)AAY(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/2022200015000017/05/2022
560300165256 RUKUMINI - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/2022210014000016/05/2022
560300165257 ಕೊಂಚಾ ಬಾಯಿ - ಹಲಸಿ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/20226004000016/05/2022
560300165258 ಬಾಲಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300165259 ಸುರೇಶ - ವಿಳಾಸ:ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20226004000019/05/2022
560300165260 ಶಿವರಾಜ - ಹಲಸಿ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300165261 ಲಕ್ಷಣ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/2022150010000017/05/2022
560300165262 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲ್ಸಿ (ಎಲ್)AAY(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/2022200015000016/05/2022
560300165263 ಶಿವಕಾಂತಾ - ಹಲಸಿ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/202212008000016/05/2022
560300165264 ದೀನಾ ನಾಥ - ಹಲಸಿ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20226004000019/05/2022
560300165265 ನರಸಿಂಗ - ಹಲಸಿ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/20223002000017/05/2022
560300165266 ವಂಕಟ - ವಿಳಾಸ:ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/2022200015000017/05/2022
560300165267 ಅಶೋಕ - ವಿಳಾಸ: ಹಲ್ಸಿ (ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300165268 ಅಯುದ - ಹಲಸಿ ಲAAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300165269 ಇಂದ್ರ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165270 ವಿಠಲ - ಹಲಸಿ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300165271 ಲಹು - ಹಲಸಿ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300165272 SUNDARA BAI - ಸುಂದರಾಬಾಯಿ ಮು:ಹಲಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/20223002000016/05/2022
560300165274 PHOOLA BAI - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/20226004000017/05/2022
560300165275 ಸೋಪಾನ - ಹಲಸಿ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/202212008000016/05/2022
560300165276 ಧೋಂಡಿಬಾ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/2022150010000017/05/2022
560300165277 ಸುಧಕರ - ವಿಳಾಸ:ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20226004000019/05/2022
560300165278 ವಂಕಟ ರಾಯ - ಹಲಸಿ ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165279 ದೇವಿದಾಸ - ವಿಳಾಸ:ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20226004000019/05/2022
560300165280 ಸೆವಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/2022180012000016/05/2022
560300165281 ಬಾನು ದಾಸ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ (ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300165282 ದಿಲಿಪ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/20226004000017/05/2022
560300165283 ಅಂಬದಾಸ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022150010000019/05/2022
560300165284 Kambalabai - ವಿಳಾಸ; ಹಲ್ಸಿ (ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300165285 SUSHILA - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ (ಎಲ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300165286 ಅಶೋಕ - ವಿಳಾಸ:ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300165287 CHIMANA BAI - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300165288 ಸರಸ್ವತಿಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300165289 ಸುನಿಲ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300165290 SHOBHA - ಹಲಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165291 ದತ್ತು ಸಿಂಗ - ವಿಳಾಸ: ಹಲ್ಸಿ (ಎಲ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300165292 DAYA BAI - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300165293 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300165294 ದಿಗಂಬರ - ಹಲಸಿ ಲAAY(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/2022200015000016/05/2022
560300165295 saraswati - ಹಲಸಿ ಲAAY(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/2022200015000017/05/2022
560300165296 ಗಂಗಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: ಹಲ್ಸಿ (ಎಲ್)AAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300165297 vimala bai - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/2022200015000017/05/2022
560300165298 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300165299 ಚಾಂಗು ದೇವ - ಹಲಸಿ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300165300 Arjun - ಹಲಸಿ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/20226004000017/05/2022
560300165301 ಅಭಂಗ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCS------180000000-
560300165302 ಮಹಾದೇವಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****457623/05/2022FPS****457623/05/20223002000023/05/2022
560300165303 laxmi bai - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022150010000019/05/2022
560300165304 Ranubai - ಹಲಸಿ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300165305 ಮನೋಹರ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/202212008000017/05/2022
560300165306 Saraswati - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022150010000019/05/2022
560300165307 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ:ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300165308 ವಿದಯವತಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300170865 ರಾವ ಸಾಬ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170866 ಪದ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - Halasi (L)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170867 ರಾಮಪ್ಯಾರಿ - ಹಲಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170868 ಮದನ ಲಾಲ - Halasi (L)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170869 ನಾಗಶಟ್ಟೀ - ವಿಳಾಸ:ಹಲಸಿ(ಎಲ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170870 ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170871 ಉಮಾ ದೇವಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ(ಎಲ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170872 ವರ್ಷ - ಹಲಸಿ ಎಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176221 Jagadevi - ಹಲಸಿ (ಎಲ್)ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/2022150010000016/05/2022
560300176222 Chandrakant Soma - ಸಾ:ಹಲಸಿ (ಎಲ್) ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176230 Sagarabai Nilakant - ಸಾ:ಹಲಸಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176477 Ranjeeta - ಸಾ:ಹಲಸಿ (ಎಲ್)ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/20229006000016/05/2022
560300176483 Dilip Sharanappa - ಹಲಸಿ (ಎಲ್)ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176486 Sangeeta - ಹಲಸಿ (ಎಲ್) ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022150010000019/05/2022
560300176594 ಮೋತಿ ಲಾಲ - ಸಾ. ಹಲಸಿ (ಎಲ್) ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. PHH(NK) / NCS------90000000-
560300176595 ಕಾಶಿನಾಥ ಲದ್ದೆ - ಹಲಸಿ ಏಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300176596 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - Halasi (L)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20226004000019/05/2022
560300176597 Vijaylaxmi - ಹಲಸಿ ಏಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300176598 ಓಂಕಾರ ಬಿರಾದರ - ಹಲಸಿ ಏಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300176599 Kashemma - ಹಲಸಿ ಏಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/2022200015000016/05/2022
560300176600 ವಾಮನರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ಹಲಸಿ ಏಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20226004000019/05/2022
560300176601 ಮಹೇಶ - Halasi (L)PHH(NK) / NCSBiometric****457623/05/2022FPS****457623/05/20229006000023/05/2022
560300176602 chndrakantha - Halasi (L)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300176603 ಕಸ್ತೂರ ಬಾಯಿ - Halasi (L)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300176639 Shivmangala - Halasi (L)PHH(NK) / NCSBiometric****457623/05/2022FPS****457623/05/20229006000023/05/2022
560300176640 ರಮೇಶ ಪೋಸ್ತೆ - ಹಲಸಿ ಏಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300176641 ಸವಿತಾ - ಹಲಸಿ ಏಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****457623/05/2022FPS****457623/05/2022200015000023/05/2022
560300176642 ನಾರಾಯಣರಾವ್‌ ಪಾಟೀಲ - ಹಲಸಿ ಏಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300176643 ಛಾಯಾ ಬಾಯಿ - halsi(l)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300176644 Shivalila - ಹಲಸಿ ಏಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300176645 ಮಚೆಂದ್ರ - Halasi (L)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022180012000019/05/2022
560300176646 Minakshi - ಹಲಸಿ ಏಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300176647 ಬಂಡೆಪ್ಪ - halsi(l)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300176648 Neelamambika - ಹಲಸಿ ಏಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300176676 Mahadevi - Halasi (L)AAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300176677 Sunitha - ಹಲಸಿ ಏಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300176678 Sampavati - Halasi (L)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300176680 ಮಹಾದೇವಿ ಮಡಪತಿ - ಹಲಸಿ ಏಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300176681 ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ - Halasi (L)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300176682 ಸೋಮನಾಥ - Halasi (L)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176683 vidhay vati - ಹಲಸಿ ಏಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****457623/05/2022FPS****457623/05/20223002000023/05/2022
560300176684 ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ್‌ ಮೀರಗಾಜಿ - ಹಲಸಿ ಏಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/2022210014000017/05/2022
560300176685 ವೀಲಾಸ್‌ ಮೀರಗಾಜಿ - ಹಲಸಿ ಏಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/2022150010000017/05/2022
560300176686 Rachemma - ಹಲಸಿ ಏಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****107121/05/2022FPS****107121/05/202212080000021/05/2022
560300176687 ಗಾಜೇಂದ್ರ ಮೀರಗಾಜಿ - ಹಲಸಿ ಏಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20226004000019/05/2022
560300176688 ವಿಂಶ್ರಾತ ಪುಂಡೆ - ಹಲಸಿ ಏಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300176689 ತುಕಾರಾಮ ಮೀರಗಾಜಿ - ಹಲಸಿ ಏಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/2022200015000016/05/2022
560300176690 ಸನಮುಖಯ್ಯಾ ಹಿರೆಮಠ - ಹಲಸಿ ಏಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300176691 Sojarbai - ಹಲಸಿ ಏಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/202212008000017/05/2022
560300176692 ಶಿವಾಜಿ ಗಾಯಕವಾಡ - ಹಲಸಿ ಏಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/20229006000016/05/2022
560300176693 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೀರಗಾಜಿ - ಹಲಸಿ ಏಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/2022150010000016/05/2022
560300176694 Latabai - ಹಲಸಿ ಏಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022150010000019/05/2022
560300176695 ಕಲ್ಲಮ್ಮಾ - Halasi (L)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300176696 Basamma - Halasi (L)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300176697 ಬಾಲಾಜಿ - Halasi (L)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300176698 sataya bhama - ಹಲ್ಸಿ (ಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300178870 vijay soma - ಸಾ: ಹಲಸಿ ಎಲ್ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560300180395 Laxmi Bai - ಹಲಸಿ (ಎಲ್)AAY(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/2022200015000017/05/2022
560300180398 Shakuntala Bai - ಸಾ: ಹಲಸಿ (ಎಲ್) ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022210014000019/05/2022
560300180527 nataji vithalrao - ಹಲಸಿ ಎಲ್ ತಾ;ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300180577 DHANRAJ ZATINGRAO - ಸಾ: ಹಲಸಿ (ಎಲ್) ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20223002000019/05/2022
560300180674 KAVITA - ಸಾ: ಹಲಸಿ (ಎಲ್) ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: PHH(NK) / NCS------90000000-
560300181533 ಬಂಡೆಪ್ಪ - Halasi (L)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300181535 ಅರವಿಂದ ಪಾಟೀಲ - ಹಲಸಿ ಏಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300181538 Renuka - Halasi (L)PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/2022150010000017/05/2022
560300188581 ಅರ್ಜುನರಾವ ಜಮಾದಾರ - ಹಲಸಿ ಏಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022200015000019/05/2022
560300188923 ಶಶಿಕಲಾ ಪಾಟೀಲ - ಹಲಸಿ ಏಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300188933 ವಿಜಯದೇವಿ ಪೋಸ್ತೆ - ಹಲಸಿ ಏಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188947 ಬಾಬು ರಾವ - Halasi (L)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300189490 ಭಾಗೀರಥಿ - ಹಲಸಿ ಏಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20226004000019/05/2022
560300189513 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - Halasi (L)AAY(NK) / NCSBiometric****457623/05/2022FPS****457623/05/2022200015000023/05/2022
560300189522 ಲಕ್ಷಣ ರಾವ್‌ - Halasi (L)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300189523 ಬಸವರಾಜ - Halasi (L)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300189537 ಸರಸ್ವತಿ ಬಾಯಿ - ಹಲ್ಸಿ (ಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300189755 JAIRAJ S/O SHIRAJ CHANNASHETTY - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ (ಎಲ್) ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189778 Kishanrao S/o Vamanrao Patil - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189779 Dhanalaxmi - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193373 Rajshree - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300193374 Pallavi - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300193375 ರಾಣಿ - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300193377 Sarasvati Bai - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)AAY(NK) / NCSBiometric****457623/05/2022FPS****457623/05/2022200015000023/05/2022
560300193382 Panchaakshari s/o Basavnayya S - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300193383 Muralidhar S/o Ramarao Mirgaji - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/20226004000016/05/2022
560300193384 Sunandabai W/o Dhanraj Jagatap - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20226004000019/05/2022
560300193385 Shevamma W/o Sharanappa Poste - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ))PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300193386 Vijaysing S/o Chandrabhan Pati - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300193387 Veerashetty S/o Basavaraj Chen - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300193388 Sunil S/o narsingrao Mirgaji - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/202212008000017/05/2022
560300193389 Sunil S/o Dhulappa mirgaji - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300193390 Chandrakant S/o Vithalrao Bir - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300193391 Sonabai W/o Kashiinath Davarge - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193392 Maahadevi W/o gampu biradar - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193393 Gadgeppa S/o Vishwanath Birada - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20223002000019/05/2022
560300193394 Shivputra S/o Rajshekhar Patil - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193395 mallikarjun S/o Devidasrao Met - ಸಾ//ಹಲಸಿAAY(NK) / NCSBiometric****066717/05/2022FPS****066717/05/2022200015000017/05/2022
560300193396 Beerappa S/o Shivadas Beergond - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300193399 Gundappa S/o Devidas Metre - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300193400 Kishor S/o Chandrabhan Patil - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457623/05/2022FPS****457623/05/20226004000023/05/2022
560300193401 Kalpana W/o Santosh - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457623/05/2022FPS****457623/05/2022210014000023/05/2022
560300193402 Sheenabai W/o Mahapa Kanekar - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300193406 Rangamma - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022150010000019/05/2022
560300193407 Naganath S/o Chandrappa poste - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300193408 Sujata - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300193409 Shantamma W/o Prabhushetty Cha - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193527 ರಾಜಕುಮಾರ ತ/ಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300193542 Anil S/o Narasingrao Mirgaji - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/202212008000017/05/2022
560300193543 Shantabai W/o Bharat Dhange - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/20226004000016/05/2022
560300193544 Suryakant S/o Narasingrao Bira - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300193577 Dhanaraj S/o Dadarao patil - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/2022150010000019/05/2022
560300193580 Lalita W/o Laximan Biradar - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300193581 Saraswati - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300193582 Kasatur Bai - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300193583 Lokesh S/o Vilasrao Jamdar - ವಿಳಾಸ: ಹಲಸಿ (ಎಲ್)PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/20229006000017/05/2022
560300193584 Hanamant S/o Shivakant Suryava - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/20226004000017/05/2022
560300193653 ಸೂರ್ಯಕಲಾ - ಸಾ//ಹಲಸಿ(ಲ)PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20226004000019/05/2022
560300195693 Indumathi - ಶ್ರಿಕೀಶನ ತಂದೆ ಮದನಲಾಲ ದುಬಿ 7NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196310 ಸುವರ್ಣಾ - ಅನೀಲಕುಮಾರ 2/1 ಹಲಸಿ ಎಚ್ ಹಲಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300203231 Basavaraj Biradar - S/O ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ತಾ.NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203480 Vidya - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಸಾದ್ ದುಬೇ 63 ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203538 Biradar Santosh - S/O ಬಸವರಾಜ್ ೧೦೬ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203546 Saraswati - W/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಡೂಗರ್ಗೆ ತಾ.NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300204751 Gundamma - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಧಬಾಲೇ ತಾ. ಭNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206069 Nirmala - S/O ಗುರಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ್ ತಾ. NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300207165 Ujvala - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ 00 ಹಳಸಿ ಹಳ್ಸಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300207431 Sunita Prakash Biradar - C/O ಪ್ರಕಾಶ್ 107 ಹಲಸಿ (ಏಲ್) ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208509 Vaijinath - S/O: ವೈಜೀನಾತ್ #15 ಹಳಸಿ(ಎಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209024 Sikandra - S/O ನರಸಿಂಗ್ ರಾವ್ ತಾ.ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300209786 Parvati - S/O: ಪರಮೇಶ್ವರ ಜೋಗಿ ಖಟಕ ಚಿಂಚೊಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209995 Meerabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ್ ಮಹತ್ರೇ PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/202212008000019/05/2022
560300210215 Anita Ramkishan Dube - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೋಹನಳಾಲ್ ದುಬೇ 66 ಹಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210320 Meena Bai - W/O ಪ್ರತಾಪ ರಾವ ಪಾಟೀಲ ತಾ.NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210555 Shilparani - W/O ಅಮರ 135 ಘೊಡಿಚಿನ್ಚೋಲಿ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300211116 Renuka - W/O ರಾಜಪ್ಪಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಹಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300211117 Jagadevi - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300211808 Changuna - C/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಕಾಂಬಳೆ #45 ಹಲಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/20229006000016/05/2022
560300211853 Kaushabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಕಾಶ 73 ಹಳ್ಸಿಲಕ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20223002000019/05/2022
Top