REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300136241 Ramabai - S/O ಗಣಪತರಾವ ಗಾಯಕವಾಡ ತಾ. PHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300136243 Daivata - W/O ಜಿತೇಂದ್ರ ಮಾಳಚಾಪುರೆ 42 ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300136244 Anita - S/O: ಬಜರಂಗ ಸಿಂಗ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136249 Bhagyashree - S/O ನರಸಿಂಗರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136441 Bharath Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗಣಪತರಾವ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136464 Sangeetha - S/O ಪಂಧರಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136540 Sheshaa Bai - S/O ಭೀಮಣ್ಣಾ ಇನ್ಚುರೆ ತಾ. NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136543 Vidyavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಧಾಕರ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136551 Panchashil - S/O ಭಾವ ರಾವ್ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136555 Umabai - S/O ಶೇಶಾರಾವ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136556 Pooja - S/O ಶಂಕರ ರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20226004000025/05/2022
560300136559 Jayashree - S/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಸಾಳ೦ಕೆ ತಾ. PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136561 Laxmi Bai - S/O ಗೋವಿಂದರಾವ ತಮಗಾಳೆ ತಾ.PHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20229006000025/05/2022
560300136563 Rajeshweri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬುರಾವ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20226004000024/05/2022
560300136569 Pushpa Bai - W/O ಜನಾರ್ಧನ್ ರಾವ್ ತಾ.ಭಾಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300136577 Nilavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾನುದಾಸ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20226004000024/05/2022
560300137860 Mhadavi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ . . ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20229006000025/05/2022
560300137981 Sampata - S/O ಸೋಮನಾಥ್ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138359 Sangeeta - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿರಾದರ ತಾ. ಭPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20226004000025/05/2022
560300138789 Geeta - W/O ಸಂತೋಷ ತಾ .ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20226004000025/05/2022
560300138790 Nilavati - W/O ವಜಿನಾಥ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20223002000025/05/2022
560300138852 Jaishri - W/O ಬಾಬು ರಾವ್ ಬಿರಾದರ್ ಲಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300138892 Sulochana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪೀರಪ್ಪಾ ಇಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300138893 Rekha - W/O ಗುರುನಾಥ್ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20226004000025/05/2022
560300138894 Kamala - W/O ಮಾಧವರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138895 ಬೆಬಾವತಿ - D/O ಬಾಲಾಜಿರಾವ ಜವಳಗೆ ತಾ. PHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20229006000025/05/2022
560300138896 ಗೋದಾವರಿ - S/O ವೆಂಕಟರಾವ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138897 Rukmin Bai - W/O ನಾಮದೇವ್ ರಾವ್ ತಾ.ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138966 Malamma - W/O ಸೋಪಾನರಾವ್ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300138997 Ranjana - W/O ದೀಲಿಪಕುಮಾರ್ ಘೋರವಾದೆ 1 1 PHH(NK) / NCSBiometric****391622/05/2022FPS****391622/05/2022150010000022/05/2022
560300139024 Sudharani - W/O ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ ಮಹಾಗವೆ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139067 Noushaad - S/O ಲಿಯಕತ ಅಲಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139074 Kaushallya - S/O ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140167 Sangeeta - W/O ದಯಾನಂದ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140481 Sulochana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ್ ಪಂಚಲ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300141618 Lalitabai - S/O ಶಂಕರಸಿ೦ಗ ಠಾಕೂರ ೬೯ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141935 Sunita - D/O ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಗತಾಪ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141993 Kalavati - S/O ಗಣಪತರಾವ ೫೩ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141995 Annapurana - S/O ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ ಮಹಾಗಾವೆ ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143578 Babita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ #22 ಲಾಧಾ ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144224 Shantabai - W/O ಬಾಬುರಾವ . . ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300144253 Sunita - W/O ಸೋಮನಾಥ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಲಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144645 Shobhavati - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ತಾ. ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144928 Suchita - S/O ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20229006000025/05/2022
560300145096 Idika Bai - S/O ಮಾರುತಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/20229006000023/05/2022
560300145100 Meenabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಪಾನರಾವ ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145104 Mangala - S/O ಭವ ರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಲಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145106 Sweta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 3PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145107 Rekha - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಾಯಕವಾಡ ೩೭ ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145110 Savitha - S/O ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಲಾಧಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145116 Surykant - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ . . ಲಾದಾ . ಲPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20226004000025/05/2022
560300145832 Vijay Laxmi - W/O ರಾಮಕೃಷ್ಣಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145836 Vidhyavati - W/O ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ತಾ. ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150159 Rangamma - ವಿಳಾಸ : ಲಾದಾAAY(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/2022200015000025/05/2022
560300150160 Bandamma - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300150161 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150162 Rukmini - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300150163 SUNITA - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300150164 ನಿರ್ಮಲಾ - ವಿಳಾಸ:ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150165 SANGAMMA - ಲಾಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300150166 ಶೆಷರಾವ್‌ - ಲಾಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300150167 Parvati - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300150168 ವಿಮಾಲಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150169 ತಾಜೋದ್ದಿನ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300150170 ಮ್ರನೊದ್ದಿನ - ಲಾಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300150171 Gangamma - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/2022200015000023/05/2022
560300150172 KALAVATI - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20223002000025/05/2022
560300150173 ವಿಠಲ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150174 Shakuntala - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/2022200015000023/05/2022
560300150175 Anwarbee - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300150176 Gayabai - ಈಶ್ವರರಾವ ತಂದೆ ವಿಠಲ್ರಾವ ಮು: ಲಾಧAAY(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/2022200015000023/05/2022
560300150177 Parvati Bai - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300150178 ಉಮಾಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300150179 Shemaa Bai - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/2022200015000025/05/2022
560300150180 ಪ್ರಕಾಶ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20226004000025/05/2022
560300150181 ಶಂಕರ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300150182 Tukamma - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300150183 ಗ್ಯಾನೋಬಾ - ಲಾಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/2022200015000023/05/2022
560300150184 SEVAMMA - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150185 ಪಂಡರಿ ನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/2022200015000025/05/2022
560300150186 ವಿನೋದ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300150187 PARVATI - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150188 Reshma - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/2022200015000025/05/2022
560300150189 ಭಗವಾನ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300150190 SOPAN - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150191 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ:ಲಾದಾAAY(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/2022200015000025/05/2022
560300150192 ಮೋತಿರಾಮ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150193 ದಿಲಿಪ - ಮು: ಲಾಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300150194 ಸಂಜೀವ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300150195 ವಿಶ್ವನಾತ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300150196 Kasturi Bai - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150197 ವೆಂಕಟ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150198 ತುಳಸಾ ಬಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150199 Sundar Bai - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300150200 ಬಾಲಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150201 Uttama Bai - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150202 Ashwini - ವಿಳಾಸ:ಲಾದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150203 NAGAMMA - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/2022200015000025/05/2022
560300150204 Sarala Bai - ವಿಳಾಸ:ಲಾದಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300161871 Anusaya Kiran Biradar - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಿರಣ #65 ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165309 TIPPA - ಲಾಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165310 Mangla Bai - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165311 ಪಾರವತಿ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300165312 ರಂಗು ನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165313 Shakuntala - ಲಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20226004000025/05/2022
560300165314 ಸೋಮಂತ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165315 Bharatabayi - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300165316 ಮಲ್ಕಣ್ಣ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20226004000024/05/2022
560300165317 Mahadevi - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165318 Laxmi Bai - ವೀಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20229006000025/05/2022
560300165319 SUSHALA BAII - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165320 KASHEPPA - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165321 ಗೋವಿಂದ - ವಿಳಾಸ : ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300165322 GODAVARI - ವಿಳಾಸ : ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165323 ಸತೀಶ್ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20226004000025/05/2022
560300165324 ಲಕ್ಷಣ - ಲಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165325 ರಾಮಲಿಂಗ್ - ಲಾಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165326 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165327 Prabhavati - ಲಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300165328 KAMALA BAI - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20223002000024/05/2022
560300165329 Vimala Bai - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022150010000024/05/2022
560300165331 Padmini Bai - ಮು: ಲಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/2022210014000025/05/2022
560300165332 Kavita - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/202212008000023/05/2022
560300165333 Sulochana - ಮು:ಲಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/2022150010000023/05/2022
560300165334 kastur bai - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/202212008000014/05/2022
560300165335 ಗಯಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165336 ಸಿದ್ರಾಮ - ಸಾ// ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165337 Saraswati - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165338 Shashikala - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300165339 ರವಿರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300165340 ಬಾಬುರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300165341 Sharada Bai - ಲಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300165342 Shushila - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300165343 Shamala - ಲಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022150010000024/05/2022
560300165344 ಉಮಾ ರಾಮ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165345 Komala - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022150010000024/05/2022
560300165346 ದುಳಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300165347 Mahananda - ವಿಳಾಸ:ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165348 ಶರಣಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20223002000024/05/2022
560300165349 Prabhavathi - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300165350 ರಾಜ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165351 Shantabai - ವಿಳಾಸ:ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022180012000024/05/2022
560300165352 ಸಿದ್ರಾಮ - ಮು:ಲಾಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165353 TENGAMMA - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165354 Sunita - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300165355 Shantamma - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165356 SHARA BAI - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165357 ವೈಜಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20223002000024/05/2022
560300165358 ಬಾಬುರಾವ - ವಿಳಾಸ:ಲಾದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165359 ಬಸಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ:ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300165360 ದೇವಪ್ಪಾ - ladhaPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165361 CHANDRAMMA - ವಿಳಾಸ : ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165362 SOBHA - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165363 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165364 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165365 NAGAMMA - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20223002000025/05/2022
560300165366 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20229006000025/05/2022
560300165367 Jayshri - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300165368 SANGAMMA - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20223002000025/05/2022
560300165369 ಸನ್ಮೂಕಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022150010000024/05/2022
560300165370 REVAMMA - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165371 Surekha - ಸಾ//ಲಾಧಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/2022150010000025/05/2022
560300165372 Subhadra Bai - ಲಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022240016000024/05/2022
560300165373 ಅಶೂಕ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300165374 Putala Bai - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300165375 ಶಿವಮ್ಮ - ಲಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165376 Shobha - ಲಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165377 ಅನ ಗತ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165378 ಪಾರ್ವತೀ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165379 Nirmala - ಲಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300165380 Sabiyabegum - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/2022180012000023/05/2022
560300165381 KERA BAII - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/20229006000023/05/2022
560300165382 Parvati - ಲಾಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165383 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/2022150010000025/05/2022
560300165384 Gunda Bai - ಲಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022180012000024/05/2022
560300165385 Chandrakala - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300165386 ಜನಾಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ:ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165387 ಹಣಮಂತ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165388 ಅರವಿಂದ - ವಿಳಾಸ:ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165389 ನಾರಾಯಣ - ವಿಳಾಸ:ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300165390 ಸಿದ್ರಾಮ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300165391 ಮೈಬುಬಾಸಾಬ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20226004000025/05/2022
560300165392 Manjula - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/2022200015000023/05/2022
560300165393 Premala Bai - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20229006000025/05/2022
560300165394 RAJBAI - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165395 ವಿಲಾಸ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/202212008000023/05/2022
560300165396 ಮಂಡಲಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20226004000025/05/2022
560300165397 ದಿಲಿಪ ರಾವ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/2022150010000023/05/2022
560300165398 ಗಣಪತಿ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20223002000024/05/2022
560300165399 Ushabai - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300165400 ಕಸ್ತುರಾ ಬಾಯಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165401 Anita - ವಿಳಾಸ:ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165402 ಅಶೂಕ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165403 ಸಾಗರ ಬಾಯಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165404 Vijaya Bai - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300165405 ರಮೇಶ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300165406 ಮಹಮದ ಅಜಮತ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300165407 SAHIRABEGUM - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/202212008000023/05/2022
560300165408 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ:ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/202212008000023/05/2022
560300165409 ಸಿದ್ರಾಮ - ವಿಳಾಸ:ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165410 ಪುಂಡಲಿಕ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165411 PARVATI - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/2022150010000025/05/2022
560300165412 Sunitabai - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022150010000024/05/2022
560300165413 ಸುದಾಕರ - ವೀಳಾಸ :ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165414 Shantabayi - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/2022210014000025/05/2022
560300165415 Laxmi Bai - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20223002000024/05/2022
560300165416 ಸೋಮನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/2022200015000025/05/2022
560300165417 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165418 NARAYAN - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20223002000024/05/2022
560300165419 ನರಸಿಂಗ್ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/20223002000023/05/2022
560300165420 ಶಿವಾಜಿ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300165421 ESMAIL - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165422 SOPAN - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165423 ವಿಠಲ - ವಿಳಾಸ:ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165424 Subadra Bai - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300165425 Suvarna - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20229006000025/05/2022
560300165426 ಧೋಂಡಿಬಾ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/20229006000023/05/2022
560300165427 ಜಿಜಾಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165428 ವಿಲಾಸ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/20226004000023/05/2022
560300165429 ಕಿಶನ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20226004000024/05/2022
560300165430 ರಘುನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300165431 ಕೆರ ಬಾಯಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/20226004000023/05/2022
560300165432 Aruna - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165433 ದಾದಾ ರಾಯ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165434 ಬಾಬು ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165435 ಕಾಶಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300165436 Shanta Bai - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165437 ಭೀಮ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165438 ಪಾರ್ವತಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/2022150010000025/05/2022
560300165439 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಮು: ಲಾಧಾ, PHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022150010000024/05/2022
560300165440 Triveni - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165441 Nirmala Bai - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20226004000024/05/2022
560300165442 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560300165443 SUSHILA BAI - ಕ್ರಷರ್ಣಪ್ಪಾ ಮು: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165444 Vimala Bai - ವಿಳಾಸ:ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165445 Bharatha Bai - ಸಾ//ಲಾಧಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165446 ಬಾಬುರಾವ - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165447 ಸಂಬಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165448 SHANTA BAI - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165449 Rukmin Bai - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165450 Archana - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022180012000024/05/2022
560300165451 Varsha Bai - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20226004000024/05/2022
560300165452 Muktabai - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165453 ವಿಲಾಸ ರಾವ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20226004000024/05/2022
560300165454 ಪದ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300165455 Annapurna - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300165456 Gaja Bai - ವಿಳಾಸಳ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20229006000025/05/2022
560300165457 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165458 ಶಾಮ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165459 ಕಿಶನರಾವ್‌ - ವಿಳಾಸ:ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165460 SHARADA BAI - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165461 Rukminibai - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165462 ಕಾಶಿನಾಥ - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165463 Archana - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165464 ದೀಲಿಪ - ವಿಳಾಸ:ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165465 Kalavati - ವಿಳಾಸ:ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165466 Savita - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300165467 Daivata Bai - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165468 Shashikala - ಸಾ//ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165469 ಜನಕಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20223002000024/05/2022
560300165470 Radhika Bai - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165471 Shantaa Bai - ವಿಳಾಸ:ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300165472 ಈರಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300165473 ವಿಠಲ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165474 ಭವಾರಾವ್‌ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165475 Kalima Begam - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/2022240016000020/05/2022
560300165476 ಅಂಗದ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20229006000025/05/2022
560300165477 Sona Bai - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022180012000024/05/2022
560300165478 Prabhavati - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300165479 Nirmala - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/20229006000023/05/2022
560300165480 ಚಂದ್ರ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165481 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165482 ಕಾಶಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300165483 ವೆಂಕಟ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/2022150010000025/05/2022
560300165484 Reshu bai - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/2022200015000025/05/2022
560300165485 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಸಾ//ಲಾಧಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20229006000025/05/2022
560300165486 ದೀನಾನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20226004000025/05/2022
560300165487 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/20226004000023/05/2022
560300165488 Dhanraj - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165489 Bhagirathi - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165490 Lalitabai - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20226004000024/05/2022
560300165491 Priyanka - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾAAY(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/2022200015000023/05/2022
560300165492 ಮಹಾದೇವ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20226004000024/05/2022
560300165493 ವಿಸ್ವನಾಧ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165494 Lata Bai - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165495 Aruna Bai - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300165496 ಶಂಕುತಲಾ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/2022150010000023/05/2022
560300165497 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ವಿಳಾಸ:ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20229006000025/05/2022
560300165498 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165499 ಭಾರತ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ:ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20226004000025/05/2022
560300165500 Bharata bai - ಭಾರತಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾವಸಾಬ ತಾಮಗಲೆ ಮು:PHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/20223002000023/05/2022
560300165501 Kasiabai - ವಿಳಾಸ:ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/2022150010000023/05/2022
560300165502 ಬಾಬುರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300165503 ರೀಯಾಜೋದ್ದಿನ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165504 Mumtazbegum - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300165505 Naziya - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300165506 ಮ.ಯುಸುಫ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165507 Atiyabegam - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165509 Rekha - ವಿಳಾಸ:ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022150010000024/05/2022
560300165510 Shakuntala Bai - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165511 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20226004000024/05/2022
560300165512 ಧನರಾಜ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/2022150010000025/05/2022
560300165513 Basvaraj - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165514 ಬಸ್ಸಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165515 ಅನೀಲ ಕುಮಾರ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165516 Ravamma - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022200015000024/05/2022
560300165517 Gangamma - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300165518 Gangamma - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165519 Rekha - ವಿಳಾಸ:ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165520 Prabhavati - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165521 Sharada Bai - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300165522 Sumanta - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165523 ಶರಣಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165524 ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20223002000024/05/2022
560300165525 ಶಿವಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165526 ವಂಕಟ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20226004000025/05/2022
560300165527 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022180012000024/05/2022
560300165528 ವೈಜಿನಾಥ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165529 ಕಲಾವತಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165530 Sumitra - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/2022150010000025/05/2022
560300165531 ಶಕುಂತಲಾ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300165532 ಓಂಕಾರ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165533 ಪಾಂಡುರಂಗ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165534 Paramma - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300165535 vimala bai - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165536 Nagmini - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165537 ಬಿವಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/20229006000023/05/2022
560300165538 Tulasa - ವಿಳಾಸ:ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165539 Saraswati - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165540 ಹಣಮಂತ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300165541 Shanta - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20229006000025/05/2022
560300165542 Sulochana - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165543 Yamunabai - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300170873 ದೇವಿಂದ್ರ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170874 ಸುನಿಲಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ:ಲಾದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170875 ಬೇಬಾವತಿ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170876 ಸಿದ್ರಾಮ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170877 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ:ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170878 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಸಾ//ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170879 ವೆಂಕಟ ರಾವ್‌ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170880 ಜನಾರ್ದನ - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170881 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಸೋಮಾಜಿ ಮು:ಲಾಧಾ ತಾ: ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170882 ಜೈಹಿಂದ - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170883 ಶ್ರೀಮಂತ - ವಿಳಾಸ: ಲಾದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170884 ಮಹಾರುದ್ರ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170885 ಶಿವರಾಜ - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170886 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ:ಲಾದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170887 ಆನೀಲಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170888 ವಿಠಲ ರಾವ - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175977 anand - ಸಾ : ಲಾಧಾ ,ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ.ಜಿ,ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176178 anita - ಲಾಧಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176228 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಸಾ:ಲಾಧಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176471 chamanbai bhurao - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20226004000024/05/2022
560300176472 Sunita - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300176473 ಶಿವಾರಾಜ ಸಂಗ್ರಮಪ್ಪಾ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300176474 nilakantrao shivaraj - ಸಾ:ಲಾಧ ತಾ;ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176475 gyanoba tukaram - ಸಾ:ಲಾಧಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ.ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176699 Anjana Bai - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300176700 KAMALA BAI - ಲಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20223002000024/05/2022
560300176701 ದ್ಯಾನೇಶ್ವರ ಬಿರಾದರ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20223002000025/05/2022
560300176702 ದೀಲಿಪ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/2022150010000024/05/2022
560300176703 Vaishali - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300176704 ಮುನ್ನಬಾಯಿ ಮಾಹಾಗಾವೆ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/20229006000023/05/2022
560300176705 ಅನೀತಾ - ಲಾಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176706 Savita - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20229006000025/05/2022
560300176707 ಮಹಾರುದ್ರ ಮಾಹಾಗಾವೆ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176708 Sonu - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176709 Jyoti - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176710 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿರಾದರ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176711 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಬುಶೇಟ್ಟೆ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/20229006000025/05/2022
560300176712 ಸುಭಾಷ್‌ ಬೇಲೂರೆ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300176713 ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿರಾದರ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300176714 ಪ್ರಭು ಬಿರಾದರ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/202212008000024/05/2022
560300176715 Laxmi Bai - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/2022180012000025/05/2022
560300176716 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್‌ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300176717 Shridevi - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/2022150010000025/05/2022
560300176718 ನಾರಾಯಣ ಲೊಕೆಂಡ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176719 Urmila - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/2022150010000025/05/2022
560300176720 ಭೀಮ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300176721 Shantamma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300176722 ಗಣೆಶ ಠಾಕುರ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176723 Chandrakala Bai - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176724 Ayudhya Bai - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176725 Rukmini Bai - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752025/05/2022FPS****752025/05/202212008000025/05/2022
560300176726 Parvati - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300176727 ವೈಜಿನಾಥ ಕುಂಜೆ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752024/05/2022FPS****752024/05/20229006000024/05/2022
560300176728 Iramma biradar - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300176729 Nagini - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****752023/05/2022FPS****752023/05/2022300