REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135863 Jyoti - W/O ಶ್ರೀರಂಗ ಖುದಾವ೦ದಪುರ ಖNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136112 Saya Bai - W/O ತ್ರಿ೦ಬಕ ರಾವ್ ಇಂಚುರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022180012000017/05/2022
560300136908 Kalapana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುರಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20226004000016/05/2022
560300137472 Meenabai - S/O ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಇಂಚುರ್ ತPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20229006000017/05/2022
560300137738 Roopavati - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಣಜೆ . . PHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300138387 Housha - S/O ಧನಾಜಿರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಇ೦ಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560300138674 Parvati - W/O ಸಂತೋಷ್ ಇ೦ಚುರ ತಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300138954 Mangala Bai - C/O ಕೇಶವ ರಾವ ಬಿರಾದಾರ . . ಇನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139077 Pawan - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಇ೦ಚುರ.ತಾ .ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300140830 Anusaya - W/O ಏಕನಾಥ 95 . ಇನ್ಚೋರ ಇನ್ಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560300141883 Prabhavati - S/O ತ್ರಿ೦ಬಕರಾವ ಇ೦ಚುರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141985 Mira Bai - W/O ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ಇಂಚುರ್ ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142330 Chandrakala Mehtre - W/O ಧನರಾಜ ಮೆತ್ರೆ ಇಂಚೂರ ಇಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142612 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದತ್ತಾತ್ರಿ ಇಂಚೂರ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143852 Channamma - ಧನಜಿ 117 ಇಂಚೂರ ಇಂಚೂರ ಇನ್ಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144072 Padmini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆತ್ಮರಾಜ 93 ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144263 Shivalila - W/O ಗುಂಡುರಾಜ #104 ಇಂಚೂರ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144330 Mayuri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೇಂದ್ರ ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300144782 Pinkabai - S/O ಕಾಶಿರಾಂ ಇನ್ಚುರ್ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300144783 Gangamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಸೀರಾಮ 1PHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20229006000017/05/2022
560300144784 Bhagyashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಯಾನಂದ ರಾವPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20226004000018/05/2022
560300144785 Mangala Bai - W/O ಶ್ರೀಮಂತ್ ರಾವ್ ಇ೦ಚುರ PHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300144786 Usha - W/O ರಾಮ ಇ೦ಚುರ. ತಾ. ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300144789 Preeti - S/O ಕೊಂಡಿಬ ಇಂಚುರ. ತಾ. ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20226004000018/05/2022
560300144790 Sangeetabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹನುಮಂತರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/202212008000018/05/2022
560300144792 Satyabhama - W/O ಜ್ಞಾನದೇವ ೧೧೧ ಇ೦ಚುರ. ತPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300145725 Manisha - S/O ವಿಲಾಸ್ ರಾವ್ ಇಂಚುರ್ ತPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300145726 Nandabai - S/O ಬಾಜಿ ರಾವ್ ಇಂಚುರ್ ತಾ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560300150205 ಗುಣವಂತ - ಇಂಚೋರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300150206 anusuya bai - ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300150207 ನರಸಿಂಗ್ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20226004000018/05/2022
560300150208 PADMINI BAI - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300150209 ಮಹಾದೇವಿ - ವಿಳಾಶ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300150210 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300150211 Parega Bai - ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300150212 Pallavi - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150213 ರಾಮ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300150214 ಅವಶಾ ಬಾಯಿ - ವೀಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300150215 ಪಂಡರಿ - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150216 kasturi bai - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150217 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300150218 ಸೇವಂತ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300150219 Shobha Bai - ಇಂಚೂರವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022150010000018/05/2022
560300150220 Balika Bai - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300150221 ಭಾರತಿ ಬಾಯಿ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150222 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300150223 lakshmi bai - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300150224 ಗಣಪತಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300150225 ಶ್ರಾವಣಾ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300150226 ಮೀರಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300150227 Geeta - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300150228 ಪ್ರಕಾಶ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300150229 ಶಾಮರಾವ್‌ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150230 Radhika - ವೀಳಾಸ : ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300150231 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300150232 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚುರAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300150233 ವಂಕಟರಾವ ಸೋಪುರೆ - ವಿಳಾಸ :ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300150234 ಸುಭಾಷ್ - ವಿಳಾಸಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300150235 mahan bai - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20223002000017/05/2022
560300150236 ಸುಂದರ ಬಾಯಿ - ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300150237 ಅಂಕುಶ - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300150238 chandramma - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150239 ಪ್ರಕಾಶ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300150240 ಬಾಬು ರಾವ - ವಿಳಾಸ :ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300150241 narasamma - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300150242 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300150243 ಪುಲಾ ಬಾಯಿ - ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300150244 ಛಬು ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300150245 Chandrakala - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300150246 ಶಿವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300150247 Kamala Bai - ಇಂಚುರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300165544 jija bai - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165545 ಗೋವಿಂದ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300165546 ಸುಶಿಲಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300165547 ಅಂಗದ - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022150010000018/05/2022
560300165548 ಗುಂಡ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165549 ಕಿಶನ - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165550 rashika bai - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165551 kashi bai - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165552 Narasa Bai - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300165553 ಬಕುಲಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20229006000017/05/2022
560300165554 ವಿಲಾಸ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300165555 ಮಹಾನಂದಾ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300165556 Narsing - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300165557 Laximibai - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/202212008000018/05/2022
560300165558 ಕಾಶಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300165559 ಛಾಯಾ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/20226004000015/05/2022
560300165560 ಪ್ರಕಾಶ - ಇಂಚುರAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300165561 Nirmalabai - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300165562 Shila Bai - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022180012000018/05/2022
560300165563 ಆಶಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300165564 ಕೊಂಡಿ ಬಾ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20226004000018/05/2022
560300165565 ದಿಗಂಬರ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300165566 ಪಾಂಡುರಂಗ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300165567 ವಂಕಟ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165568 ರಾವ ಸಾಬ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300165569 ಝರೇಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300165570 ಮಾಣಿಕ - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300165571 ನರಸಿಂಗ್ - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300165572 ಬಬ್ರು ವಾನ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022210014000017/05/2022
560300165573 Rukmin Bai - ವಿಳಾಸ : ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300165574 ಪ್ರಭು - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300165575 ನರಸಿಂಗ್ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300165576 ಯುವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300165577 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022180012000018/05/2022
560300165578 ರಸಿಕಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20223002000017/05/2022
560300165579 Dhanavantha Bai - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300165580 ವೈಜಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/202212008000018/05/2022
560300165581 Vanita - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300165582 ಮುರಹರಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300165583 ಬಾಲಾಜಿ - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165584 ದೇವ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20223002000017/05/2022
560300165585 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ : ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20229006000017/05/2022
560300165586 ಭಾರತಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165587 Jana Bai - INCHURAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300165588 ಶಾಮ ರಾವ - ವೀಳಾಸ : ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165589 Paru Bai - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300165590 ಬಾಬು ರಾವ - ವಿಳಾಸ : ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022150010000018/05/2022
560300165591 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300165592 ಹನುಮಂತ ರಾವ - ಇಂಚುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165593 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20229006000017/05/2022
560300165594 ಹನುಮಂತ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300165595 Phula Bai - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300165596 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165597 ಕರಣ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300165598 rukmini bai - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165599 ಶಾಮ - ವಿಳಾಸ : ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300165600 Anitabai - ವಿಳಾಸ ; ಇಂಚೂರೆPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300165601 kashi bai - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20229006000017/05/2022
560300165602 ಸೋಜರಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/202212008000018/05/2022
560300165603 ದೇವಿದಾಸ - ವಿಳಾಸ : ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165604 Prabhabai - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300165605 ಭರತ - ಇಂಚುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165606 ಸಂತೋಷ - ವಿಳಾಸ : ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300165607 Limban Bai - ಮು:ಇಂಚುರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20229006000017/05/2022
560300165608 Tulasa Bai - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022150010000018/05/2022
560300165609 Shakuntala - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20229006000017/05/2022
560300165610 chitra bai - ಇಂಚುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165611 bhagu bai - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20223002000017/05/2022
560300165612 ಅಭಂಗ - inchurAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300165613 Narmada Bai - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022180012000017/05/2022
560300165614 ಶ್ರಾವಣಾ - ಇಂಚುರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/202212008000018/05/2022
560300165615 Shantabai - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300165616 Limba Bai - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300165617 ಚಂದ್ರ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20226004000018/05/2022
560300165618 ದಶರಥ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20229006000017/05/2022
560300165619 Dhanvantbai - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022150010000018/05/2022
560300165620 ದೇವಿದಾಸ - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300165621 ಕಿಶನ - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300165622 ಮಲ್ಲಾರಿ - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300165623 ಶಿವರಾಜ - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165624 ಶೇಷಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165625 ಲಹು - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300165626 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300165627 ಮಿಠಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300165628 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165629 ಮಾಧವ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/202212008000018/05/2022
560300165630 Seemantabai - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/202212008000018/05/2022
560300165631 ಸವಿತಾ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022150010000018/05/2022
560300165632 Shalika Bai - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300165633 ದತ್ತತ್ರಿ - ವೀಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165634 ಗುಣವಂತ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300165635 ಬಾಬು ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300165636 ನಿರ್ಮಲಾ ಬಾಯ - ವೀಳಾಸ :ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20223002000017/05/2022
560300165637 ತ್ರಿಮುಖ್‌ - ವಿಳಾಸ :ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165638 ಸಂತೋಷ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300165639 ಚಂಪಾಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300165640 ಭರತ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022150010000018/05/2022
560300165641 Satyvati - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300165642 ಇಸಾಮೊದ್ದಿನ - ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165643 ರಮೇಶ - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165644 ವಿಠಲ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300165645 Vaishali - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300165646 ದಾ`ಲು - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300165647 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165648 ದೌಲಾತ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165649 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300165650 ಭೀಮ ರಾವ - ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165651 ಗುಣವಂತ ರಾವ - ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300165652 ಎಕ ನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300165653 narasa bayi - ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300165654 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ವಿಳಾಸ; ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300165655 ಶೋಭಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165656 Jyoti - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165657 ರಾಮ ರಾಯ - ವಿಳಾಸ : ಇಂಚುರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300165658 ಪ್ರಭಾವತಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300165659 ಬಾಬು ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300165660 Durga - ವೀಳಾಸ : ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300165661 ವೈಜಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300165662 ಸುದಮ್‌ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300165663 ನರಸಿಂಗ್ - ಇಂಚುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165664 ಸುನಿಲ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300165665 ಅನಿಲ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165775 Rasika Bai - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300170889 nirmala bai - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170890 ಕಾಶಿನಾಥ ರಾಯ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170891 ಯಶ್ವಂತ್‌ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170892 ಬಾಲಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170893 ನಾಮದೇವ - ಇಂಚುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170895 ದೌಲತ ರಾಯ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170896 ಮಹಾಳಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ:ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170897 ತುಕಾರಾಮ - ಮು: ಇಂಚುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170898 ರಾಮ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170899 ಅರ್ಜುನ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170900 ಮಲಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170901 ಬಾಬು ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175542 SANGEETA w/o SOMANATH - ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಸೊಮನಾಥ ಸಾ:ಇಂಚೂರ,ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300175551 Shantabai madhavrao - ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಧವರಾವ ಸಾ: ಇಂಚೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175655 marutirao devrao - ಸಾ:ಇಂಚೂರ.ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ.ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175893 Sheetal - ಸಾ: ಇಂಚೂರು ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300176175 madhavrao devrao - ಸಾ.ಇಂಚೂರ.ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ.ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176176 rajkumar rangrao - ಸಾ.ಇಂಚೂರ,ತಾ,ಭಾಲ್ಕಿ,ಜಿ,ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176223 Savita - ಸಾ:ಇಂಚೂರು ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300176226 Pawan Ramrao - ಇಂಚೂರುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176229 Sham Gunavantarao - ಸಾ:ಇಂಚೂರು ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300176245 Sheshabai w/o Narasappa - ನರಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಾ: ಇಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20223002000017/05/2022
560300176493 venkatrao kishanrao - ಸಾ;ಇಂಚೋರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176735 Sukumarbai - INCHOORPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022210014000017/05/2022
560300176736 ವಂಕಟ ಮೇಹತ್ರೆ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300176737 ವಿಲಾಸ - ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176738 ಬಜರಂಗ ಮೇತ್ರೆ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022150010000018/05/2022
560300176739 ಹನುಮಂತರಾವ್‌ ಮೇಹೆತ್ರ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300176740 ಸುಮನಬಾಯಿ ಸಾಗಾವೆ - ಇಂಚುರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/202212008000018/05/2022
560300176741 ಅಂಬಾಜಿ ಜಗತಾಪ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300176742 ವೈಶಾಲಿ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022180012000017/05/2022
560300176743 ಗೋವಿಂದ ಮೇತ್ರೆ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022180012000017/05/2022
560300176744 ಶಿವಾಜಿ ಜಗತಾಪ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176745 ವಂದಾಬಾಯಿ ಬಿಜಾಪುರೆ - ಇಂಚುರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20229006000017/05/2022
560300176746 Bhimabai sopure - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300176747 ತಾತೇರಾವ್‌ ಸೋಪುರೆ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300176748 Rukmini Bai - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300176749 ಶ್ರೀಹರಿ ಸಾಗಾವೆ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/202212008000018/05/2022
560300176756 ಗೋವಿಂದರಾವ್‌ ಲಾಖೆ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300176757 Ashwini - ಇಂಚುರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022150010000018/05/2022
560300176758 ಅಶೂಕ ರಾವ - inchoorPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176759 Ashabai - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300176760 Rukmin Bai - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300176761 Sampatha - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300176762 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - inchurPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300176763 ಹರವಿಂದ್‌ ಬಿರಾದರ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300176764 Shukuntala Bai - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300176765 ಶೇಷಬಾಯಿ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300176766 Anushabai Suryavanshi - ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176767 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20229006000017/05/2022
560300176768 ಭಾಲೆರಾವ ಸಾಗಾವೆ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300176769 ಗೋವಿಂದರಾವ್‌ ಸೋಪುರೆ - ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300176770 ಮಾಧವರಾವ್‌ ಬಿರಾದರ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300176771 Indumati - ಇಂಚುರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300176772 Purwadisha - inchoorPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300177205 ಅನೀಲ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300177206 ಶ್ರೀಹರಿ ಮೇಹೆತ್ರ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300177207 ಅಶೋಕ - ಇಚುಂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300178318 MAHDHAVRAO - ಇಂಚುರು ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178319 BHARAT S/O BAJIRAO - ಇಂಚುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178875 ನರಸಿಂಗ ಸೋಪಾನರಾವ - ಸಾ: ಇಂಚೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300178877 Daivata - ಸಾ: ಇಂಚೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300179498 bharatbai nagurao - ಸಾ: ಇಂಚೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179501 balaji tulasiram - ಸಾ: ಇಂಚೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300179504 Varsha - ಸಾ: ಇಂಚೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300180280 BASWARAJ MADHAVRAO - ಇಂಚುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180798 ABHANGRAO GOPALRAO - ಸಾ: ಇಂಚೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181541 ಆಂಬಾದಾಸ್‌ ಸಾಗಾವೆ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300181542 ganga bai - ಇಂಚುರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20223002000017/05/2022
560300181544 ರಾಮ ಮೇತ್ರೆ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300181547 ಬಾರತಿಬಾಯಿ - ಇಂಚುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181550 ಹನ್ಸಾ ರಾಜ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20229006000017/05/2022
560300181551 Sandhayrani - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300181553 ಬಾಬು ರಾವ - INCHOORPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300181555 ಆಭಂಗ್‌ ಜಗತಾಪ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300181557 anuradha - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300181559 ಕಾಶಿರಾಮ್‌ ಮೇತ್ರೆ - ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182437 VIKASRAO DAULATRAO PATIL - ಇಂಚುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182449 vankatrao namdava - ಇಂಚುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185625 AVINASH DAULATRAO PATIL - ಇಂಚುರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300185969 BALAJI G BIRADAR - ಸಾ: ಜೀರಗ್ಯಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186774 Ashwini - S/O ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಇಂಚುರ್ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300187898 ಧನವಂತಬಾಯಿ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300187899 ಸುಭಾಶರಾವ ಕಳಸದಾಳೆ - ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300188582 ಶಾಮರಾವ್‌ ಬಿಜಾಪುರೆ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300188583 Shobhabai Metre - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300188584 ಜನಾರ್ಧನ - inchurPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300188585 ಗೋಪಾಳರಾವ ಸಾಗಾವೆ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20229006000017/05/2022
560300188591 ಉತ್ತಮ - ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300188692 Kushalabai - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20229006000017/05/2022
560300189292 Balika - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300189452 Sakhubai - ಇಂಚುರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022180012000018/05/2022
560300189454 ಪ್ರಭು ಲಾಖೆ - ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300189564 ಜಿಜಾಬಾಯಿ ಕಳಸದಾಳೆ - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20223002000017/05/2022
560300189754 Shrimant Shinde S/o Laximanrao - ಸಾ//ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189810 Sushilabai W/o Vijaykumar Bira - ಸಾ//ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191808 Annarao S/O Bajirao - ವೀಳಾಸ:ಇಂಚುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191814 Jijabai w/o Laxmanrao - ಸಾ || ಇಂಚುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191815 Rajkumar S/o Daulatrao Biradar - ಸಾ// ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191818 Govindrao S/O Bhimrao - ವೀಳಾಸ:ಇಂಚುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192526 Maruti S/o Ramrao Metre - ಸಾ//ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022200015000017/05/2022
560300192528 Vijaylaxmi - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022180012000017/05/2022
560300192529 Shivaji S/o Sharanappa Gaikava - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/202212008000018/05/2022
560300192530 Chandrakalabai - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022180012000017/05/2022
560300192531 Tanaji S/o Pundlikrao Biradaar - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192532 Laxmibai W/o Shivajirao Sagave - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300192533 Dhanaji S/o Ram Biradar - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20229006000017/05/2022
560300192535 ನಾಗರಬಾಯಿ - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20226004000018/05/2022
560300192538 Shiltal - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300192539 Deepak S/o Ravasab Suryavanshi - ಸಾ//ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192542 Shaam S/o Chandar Sinde - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300192543 Meena - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300192545 Raghunath S/o Chandar Shinde - ಸಾ//ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192547 Dhanaji S/o Dadarao patil - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022210014000017/05/2022
560300192548 Manik S/o Mareppa Bhangare - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20229006000017/05/2022
560300192549 Rani - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300192550 Sandeep S/o Govindrao Bhangare - ಸಾ//ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192553 Kishan S/o Arjun Metre - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300192554 Meenabai W/o Govindrao Biradar - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300192561 Aruna - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300192562 Sandhya - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300192565 ಸುನೀತಾಬಾಯಿ ಗ/ಂ ದಾದಾರಾವ - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218220/05/2022FPS****218220/05/20229006000020/05/2022
560300192567 Arjun S/o Madhavarao - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300192569 Dipali - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300192571 Sh0bha W/o Dnyaneshwar Sagave - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20229006000017/05/2022
560300192572 Venkat S/o Lahu Metre - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300192573 Pundlik S/o Lahu Metre - ಸಾ//ಇಂಚುರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022180012000017/05/2022
560300192574 Tanaji S/o Jhareppa Suryvanshi - ಸಾ//ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192575 Pooja - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300192576 Shivananda - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20229006000017/05/2022
560300192577 Vinayak S/o Prabhu Phule - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300192578 Madhavrao S/o Prabhhurao Phule - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300192579 Bheem S/o Narasingrao Gayakvad - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20226004000018/05/2022
560300192583 Jaimala - ಸಾ ಇಂಚುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192584 Premkumar S/o Laxmanrao - ಸಾ|| ಇಂಚುರPHH(NK) / NCSBiometric****261917/05/2022FPS****261917/05/202210000000017/05/2022
560300192585 Gouramma - ವಿಳಾಸ: ಇಂಚುರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20229006000017/05/2022
560300192586 Rajkumar S/o Baburao Sagave - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192587 Jyoti - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192588 ಮೀನಾ - ಸಾ/ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022150010000018/05/2022
560300192590 Prameela - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300192591 Ram S/o Gunavantrao Koli - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300192601 Laxmibai - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300192602 Santoshkumar S/O Baburao - ವೀಳಾಸ:ಇಂಚುರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300192603 Sarojana - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300192604 Gunda Bai - ಸಾ//ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192605 Shivaji S/o Arjunrao Metre - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300192607 Anil S/o Sudhamrao Jagatap - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/202212008000018/05/2022
560300192609 Laxmibai W/o Vishwanathrao Bir - ಸಾ//ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192610 Suresh S/o Vithalarao Biradar - ಸಾ//ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192614 Shivaji S/o Ramrao Metre - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300192617 Kishorkumar S/o Madhavrao Saga - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300192618 Madhavarao S/o Baburao Sagave - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300192620 Sarojabai - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300192622 Jhating S/o Sharanappa Gayakwa - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300192624 Bhagyashree - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300192626 Haranabai - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300192628 Rekha - ಸಾ//ಇಂಚೂರ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/202212008000018/05/2022
560300193568 Champabai - ವೀಳಾಸ:ಇಂಚುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193569 Archana - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300193570 Madhavarao S/o Devarao Sagave - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300193632 Rukaman - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300193633 Dnyaneshwar S/o Venkatrao Jaga - ಸಾ//ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20226004000018/05/2022
560300193634 Vasanth S/o Laximanrao Shindhe - ಸಾ//ಇಂಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194652 Nirmala - ಸಾ//ಇಂಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/2022200015000018/05/2022
560300195703 kanupatra - ಕನುಪಾತ್ರ 138 ಇಂಚೂರ ಇಂಚೂರ ಇPHH(NK) / NCSBiometric****940513/05/2022FPS****940513/05/20229060000013/05/2022
560300195983 Shobha Bai - ಶೋಬಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮನೋಹರ ಬಿಜಾಪುರೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300196062 Mudrikabai - ಮುದ್ರಿಕಾಬಾಯಿ ಶಿವರಾಮ 93 ಇನ್ಚPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300196063 Laxmi Bai - ಇಂಚೂರ ಇಂಚೂರ ಇಂಚೂರ ಇನ್ಚುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300196119 Bhagyashree - ಸುನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ 2/25PHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300196552 ಭಾರತಬಾಯಿ ಗಂಡ ದೌಲತರಾವ - ಭಾರತಬಾಯಿ ಗಂಡ ದೌಲತರಾವ 2-67 ಇಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196777 Subabai - ಮುನ್ನಪ್ಪಾ 23 ಇಂಚೂರ ಇಂಚೂರ ಇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197851 Meenakshi - ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ಬಳಿರಾ ಮೇತ್ತೆ 2-4PHH(NK) / NCSBiometric****460020/05/2022FPS****460020/05/202212008000020/05/2022
560300197853 Pratibha - ಪ್ರತಿಭಾ ಗಂಡ ದೇವಿದಾಸ ಸಾಗವೆ 1/PHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300197854 ಶಿಲಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ - ಶಿಲಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ 2/156 ಇಂಚೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300197855 Saraswathi - ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗ 2/121 ಇಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20229006000017/05/2022
560300197861 Gayabai - ಗಯಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೆಂಕಟರಾಂವ 1/65 ಇPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20223002000017/05/2022
560300198492 Sangithabayi - ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ 51 ಹಲಸಿ PHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300198493 Ranjeeta - ರಂಜಿತಾ ಗಂಡ ರಾಮ ಸಿಂದೆ 124 ಇಂPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300198494 Kokilabai - ಕೋಕಿಲಾಬಾಯಿ 7 ಇಂಚೂರ ರಸ್ತೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198495 Sukumar - ಭುಜಂಗ ಶಿವರಾಮ 72 ಇನ್ಚುರ್ ಇನ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198498 Rupa devi - ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ 0/97 ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198511 Saroja Bai - ರಾಜಕುಮಾರ 304 ಇಂಚೂರ ಇಂಚೂರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198512 Kundabai - ಕೊಂಡಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪಿರಾಜಿ ಬಿಜಾಪುರೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198513 Ankita - ಲಕ್ಚ್ಮಣ 48 ಇನ್ಚುರ್ ಇನ್ಚುರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300198514 janabai - ದತ್ತಾ ಅಣ್ನಾರಾವ 14 ಲಕ್ಷಿ ಮಂದPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300198515 Kalavathibai - ವೆಂಕಟರಾಂವ ತಂದೆ ಪರಬತರಾಂವ ಇಂಚೂPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300198516 Laxmi Bai - ಮಹಾದಪ್ಪಾ 23 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಇನ್ಚುPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022210014000017/05/2022
560300198517 Rani - ರಾಣಿ ಗಂಡ ರಾಹುಲ ವಾಗಮಾರೆ 1/156 PHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300198518 Gayabai - ಅರುಣಾ ಗಂಡ ಕಿರಣ ವಾಗಮಾರೆ 1/156PHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300198519 Priyanka - ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ 34 ಇಂPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300198520 Saraswathi - ಯೋಗೇಶ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾಂವ 1/64 ಇಂPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300198910 Santoshkumari - ಸಂತೋಷಿ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ ವಾಡೆ 1/75 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300199089 Mallamma - ಅರ್ಜುನ ಧೊಂಡಿಬಾ 109 ಇನ್ಚುರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199215 ಗಂಗಬಾಯಿ - ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ಅಂಬಾಜಿರಾವ ಬಿರಾದರ 1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203235 Sheshabai - W/O ನಾರಾಯಣರಾವ ೩೭ ಇ೦ಚುರ. ತNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203272 Kushalbai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲರಾವ್ ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205705 Pratibha R Patil - C/O ಬಾಜಿರಾವ ಏಚ್‌ ನ 35 ತಾ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206548 Karuna - S/O ಮಾಲಬಾ . . ಸಿದಾರ್ಥ ನಗರ ಭNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206777 Laxmi Bai - S/O ಶಿವರಾಮ ೧೧೩ ಇ೦ಚುರ. ತಾ.PHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300207097 Ashwini - S/O ಹನ್ಮಂತ್ ರಾವ್ ಬಿರಾದರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20226004000018/05/2022
560300207145 Lateeta Bai - W/O ಅಣ್ಣ ರಾವ್ ಇನ್ಚುರ.ತ.ಭPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300207148 Sarja Bai - W/O ತುಕಾರಾಂ ಇ೦ಚುರ. ತಾ. ಭPHH(NK) / NCS------30000000-
560300207502 Kushal - W/O ಲಕ್ಷ್ಮನ್ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300207573 Sharada Shrihari Biradar - C/O ಶ್ರೀಹರಿ ಬಿರಾದಾರ ಇಂಚೂರ ಇಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208104 Minakshi - S/O ವೆಂಕಟರಾವ್ ಇ೦ಚೂರ ಇ೦ಚೂPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300208124 Uttamabai - W/O ಪ್ರಭಾಕರರಾವ್ ಇನ್ಚುರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208820 Sarswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮ ಬಿರಾದಾರ 1-75 PHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300209061 Pallvi - S/O ನಾಮದೇವ ಇ೦ಚುರ. ತಾ. ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/20226004000017/05/2022
560300209062 Archana - C/O ಜೀವನ ರಾವ . . ಇನ್ಚುರ್ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300209374 Laxmibai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ 55 NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300209634 Anushya Bai - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಇಂಚುರPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300209713 Usha - C/O ಮೋಹನ್ #158 ಇಂಚೂರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20226004000018/05/2022
560300210285 Sunanda S B - ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಮದಕಟ್ಟಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210287 Satyakala Bai - W/O ರಮೇಶ್ ಮೂಳೆ ಭಾಟಸಾಂಗವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210313 Pranita - C/O ಅಭಂಗಾರಾವ ಬೋಬಡೆ 1/13 . ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210514 Soumya - W/O ಯೋಗೇಶ ಪಾಟಿಲ . . ನಿಡೆಬಾಣ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210536 Nayar Sultana - W/O ಮಹಮದ್ ಯೌಸುಫ್ ಭಾತಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210708 Kavita - W/O ಭರತ ಜಗತಾಪ ಇಂಚುರ ತಾ. PHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/2022150010000017/05/2022
560300211746 Chandrakala - C/O ವೀಲಾಸ ರಾವ್ 11 ಇಂಚೂರ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300211862 Sapna - S/O ದತ್ತುರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20226004000018/05/2022
Top