REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300136130 Sharada - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136542 Anjanbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಿವರತಿರಾವ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136777 Ashalata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136966 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಮಂತ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137352 Megha - W/O ವಿನೋದ ಕುಮಾರ ಪಾಟಿಲ 1 ನಿಯರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137355 Prabhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಶಿಕಾಂತ 204 ಮೊರಂPHH(NK) / NCSBiometric****082022/05/2022FPS****082022/05/20223002000022/05/2022
560300137802 ನಾಗಮಾ - D/O: ಶಿವರಾಜ ಮೆತ್ರೇ ನೀಯರ ಓPHH(NK) / NCS------120000000-
560300138017 Basamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಓಂಕಾರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138361 Veeramma - W/O ಶಂಕರ ಹೂಗಾರ #42 # PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138372 Shiladevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138374 Kalpana - W/O ಬಾಲಾಸಾಬ ಪಾಟೀಲ ೭೭ ಪೋಸ್ಟ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139038 Vijayalaxmi - S/O ರವಿ ಅಳ್ಳೇ # ನಿಯರ ಬಸವೆಶ್ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139098 Sunitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಹುಲಸೂರೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139160 Shushila Bai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಮೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139173 Mallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಮೊರಂಬಿ ಮೊರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140618 Rekha - S/O ತುಳಶಿರಾಮ ಮೆತ್ರೆ ಮೊರಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141384 Bhagyashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142099 ತಾರಾಬಾಯಿ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಮದೇವರಾವ್ ಹಲಲ್ಲೇ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145577 Pooja - W/O ದೇವೇಂದ್ರ 156 ಮೊರಂಬಿ - PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145871 Manjulabai - C/O ಜೇರಪ್ಪ . ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150297 Sarojana - ಮೋರಂಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300150298 Sahebee - ಮೂರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150299 ವಿಜಯ - ಮೋರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150300 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಮೂರಂಬಿ`AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150301 ಶಿವರಾಜ - ಮೂರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150302 ಮಾರುತಿ - ಮೂರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150303 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಮೂರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150304 Khurshid Bee - ಮೂರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150305 ಹುಸೆನ - ವಿಳಾಸ: ಮೂರಂಬಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150306 ಬಾಲಚಂದ್ರ - ಮುರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150307 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಲಕ್ಷಿಮಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ಮೋರಂಬಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300150308 ಶ್ರಾವಣ - ವಿಳಾಸ: ಮೂರಂಬಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150309 ಬಾಬುರಾವ - ಮೂರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150310 uttama bai - ಮೂರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150311 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಮೂರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150312 ಬಾಬುರಾವ - ಮೂರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150313 ಭದ್ರು ಪಟೆಲ - ಮೂರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150314 Lata Bai - ಮೂರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150315 ಶಾಂತ ಬ - ಮೂರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150316 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ಮೂರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150317 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ : ಮೂರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150319 mahadevi - ಮೂರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150320 ಕಮಲಾಕಾರ - ಮೂರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150321 ಶಿವರಾಜ - ಮೂರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150322 ಲಕ್ಷಿ ಬಯಿ - ಮೂರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165841 khairunisa - ಮೊರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165842 Tukkavva - ವಿಳಾಸ: ಮುಂರಬಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165843 ಶಿವರಾಜ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165844 ಪದ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಕರೆಪ್ಪಾ, ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165845 Rangamma - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165846 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165847 Savita - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165849 ಧನರಾಜ - ವಿಳಾಸ: S/o ವೈಜಿನಾಥ., ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165850 Balika - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300165851 Jagdevi - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165852 ಅಶೋಕ - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165853 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - ವಿಳಾಸ : ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165854 gangamma - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165855 ಪ್ರಭು - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165856 jija bai - ವಿಳಾಸ: ಮುರಂಬಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165857 narsamma - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165858 ದಶರಥ್‌ - ವಿಳಾಸ: ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165859 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165860 ಬಸಯ್ಯಾ - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165861 ಜಗನ್ನಾಥಪ್ಪ - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165862 chitramma - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165863 ತುಕಾರಾಮ - ಮೋರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165864 ಗುರಪ್ಪಾ - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165865 gauramma - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022150010000022/05/2022
560300165866 ಶಂಕರ - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165867 Godavari - ವಿಳಾಸ: ಮುರಂಬಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165868 ಕಮಲಾಕಾರ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165869 ಗೌರಮ್ಮಾ - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165870 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165871 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300165872 Kastura Bai - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165873 ಸಂತೋಷ - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165874 ಸುಬಾಶ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165875 ಅರ್ಜುನ ರಾವ್‌ - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165876 ಶಿವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: S/o ರೆವಣಪ್ಪಾ, ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165877 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165878 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165879 ಶಿವರಾಜ - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165880 ಅಫ್‌ಜಲ್‌ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಹೆಬೂಬ, ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165881 Laximi Bai - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165882 Anjana Bai - ವಿಳಾಸ : ಮುರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165883 Shahedabe - ಮೊರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165884 ramu - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165885 sangamma - ವಿಳಾಸ : ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165886 bhagamma - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165887 ಶಿವರಾಜ - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165888 ಚಾಂದ ಪಾಶಾ - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165889 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165890 ಪೃಥ್ವಿರಾಜ - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165891 Sangeeta - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165892 ಶಿವಾಜಿ - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165893 rukmini bai - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165894 ವೀರ ಶೆಟ್ಟಿ - ವಿಳಾಸ: ಮುರಂಬಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: PHH(NK) / NCS------150000000-
560300165895 Jayshree - ವಿಳಾಸ: ಮೋರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165896 Sharamma - ವಿಳಾಸ : ಮೋರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165897 ಧೋಂಡಿಬಾ - ವಿಳಾಸ : ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165898 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶರಣಪ್ಪಾ, ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165899 ಬಸ್ವರಾಜ - ಮೂರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165900 Addemma - ಮೂರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165901 Ambika - ಮುರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165902 sugalamma - ಮೂರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165903 ಚೋಟಿಬಿ - ವಿಳಾಸ : ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165904 ಬುದ್ದ ರಾಜ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165905 ಕಾಶಿಬಾಯಿ - ಮೋರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165906 ನಾಮ ದೇವ - ಮೋರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165907 mohan - ವಿಳಾಸ : ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165908 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165909 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಳಾಸ: S/o ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ, ಮೊರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165910 ಭೀಮ - ಮೊರಂಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165911 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175467 Anita - ಗ್ರಾಮ ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175468 Mahetab S/o shamasu patel - ಗ್ರಾಮ ಮೋರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300175470 manchaka S/o dattarao itape - ಗ್ರಾಮ ಮೋರಂಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300175474 Chandramma - ಸಾ: ಮೋರಂಬಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------240000000-
560300175480 sharipha moulansab inamadar - ಸಾ: ಮೊರಂಬಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175485 Kallappa S/o Ram - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175492 SHIVRAJ S/o SIDRAMAPPA ALLE - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175496 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175498 Anantkumar S/o Mallikarjun - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300175521 Sidramappa mahadevappa Gundag - ಸಾ:ಮೊರಂಬಿ ,ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ/ji:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175523 Jyoti Sharnappa - ಸಾ:ಮೊರಂಬಿ.ತಾ,ಭಾಲ್ಕಿ.ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176609 Galeppa madappa chandapure - ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಮಾದಪ್ಪಾ ಚಂದಾಪೂರೆ ಸಾ: PHH(NK) / NCS------30000000-
560300177267 kevalabai shivaji itape - ಸಾ,ಮೊರಬಿ.ತಾ,ಭಾಲ್ಕಿ.ಜಿ,ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300178277 Tukaram Laxuman - ಮೊರಂಬಿ ತಾ; ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179650 Mallikarjun Jagnathappa - ಮೊರಂಬಿ ತಾ; ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300180236 Nilamma Maruti Mhetre - ಮೋರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300180377 Shasikala Rajkumar - ಸಾ: ಮೊರಂಬಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180575 ಎಂಕಮ್ಮಾ ಬಸವರಾಜ - ಸಾ: ಮೊರಂಬಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181134 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಸಾ: ಮೋರಂಬಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181285 Mumtaj Bi - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181286 ನೀಲಕಂಠ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181287 JITENDRA - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181288 ಮಾರುತಿ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181289 Sundra Bai - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300181290 ರಾಜಕುಮಾರ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181291 ರವೀಂದ್ರ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181292 Akhaliyabegam - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181293 ರಾಜಕುಮಾರ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181294 ರಾಮ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181295 Punyamma - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300181296 ರಘುನಾಥರಾವ ಮೊಹಿತೆ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181297 ಮಾರುತಿ - ಮೊರಂಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181298 ಶ್ರೀಮತ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181299 ಅಂಮ್ಮತಪ್ಪಾ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181300 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181302 ಶಾರ್ವಣ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181303 ದಿಲೀಪ್‌ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181304 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181305 Shalika - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181306 Housabai - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181307 MANGALA - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181308 ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ - At-MorambiPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181309 Jagadevi - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181310 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181311 Premala - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181312 ಆಜಮ್‌ ಶ್ಯ - ಮೊರಂಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181313 ರಾಜಪ್ಪ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181314 SHARADA BAI - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181315 ದಸರಥ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181316 ಅನಂತ ರಾವ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181317 Jagadevi - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181318 ಶಂಕರ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181319 ಶಂಕರ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181320 sushila bai - ಮೂರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181321 ನರಸಿಂಗ್ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300185325 ಸೋಮನಾಥ್‌ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185326 ಬಸಿರ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185328 ಪಂಡಿತ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185329 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185332 Sumana Bai - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185334 ಸಿದ್ರಾಮ - at/post-morambiPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185337 MANGAL - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185338 ಮಾಮನರಾವ್‌ ಮೊಹಿತೆ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185339 SUSILA - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185340 Bhagamma - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185342 ಅಶೋಕರಾವ್‌ ಮೊಹಿತೆ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185343 ಯಾಖುಬ ಪಟೇಲ್‌ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300188979 ಬೀರಪ್ಪಾ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300189217 ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿ. ಪುಂಡಲಿಕರಾ - ಮೊರಂಬಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189349 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189508 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189583 Rabani - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189584 ಇಸ್ಮಯಿಲ್‌ - At-MorambiPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189585 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191017 Aslam sab s/o Akbar sab - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191023 Maruti Bhimsha - ಮೋರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191027 Jafarsha S/o Usamansha - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191030 Gaphur Patel - ವಿಳಾಸ: ಮೋರಂಬಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191038 Sharanappa - ವಿಳಾಸ: ಮೂರಂಬಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191039 ASHOK - ವಿಳಾಸ: ಮೊರಂಬಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191040 Lalita - ವಿಳಾಸ: ಮುರಂಬಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191042 Sarasvati - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191043 Yasminbee - ಮೋರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191044 Manisha - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾರುತಿರಾವ, #230, ಮೊPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191045 Manik Bai - ವಿಳಾಸ: ಮೋರಂಬಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191046 Anilkumar s/o Vaijinath - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191047 Tanaji - ಮೋರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191050 ರಾಮಶಟ್ಟಿ - ವಿಳಾಸ: ಮೋರಂಬಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191052 appana s/o vishwanath - ವಿಳಾಸ : ಮೋರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191053 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - ವಿಳಾಸ :- ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191055 Manjula - ಮೋರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300191057 KALLAMMA W/O ANNEPPA - ವಿಳಾಸ: ಮೊರಂಬಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191059 Shivappa - ವಿಳಾಸ: ಮೋರಂಬಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191060 baliram - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191061 GOVIND ISMALAPPA - ವಿಳಾಸ: ಮೊರಂಬಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191063 shivraj s/o kallappa - ವಿಳಾಸ : ಮೋರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191066 Maruti - ವಿಳಾಸ: ಮೋರಂಬಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191068 shrimant dhondiba - ಮೋರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300191070 Nirmalabai - ಮೋರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191071 Fatima - ವಿಳಾಸ: ಮೊರಂಬಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191073 Satyamma - ಮೋರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191075 ನಿಲಕಂಠ - ವಿಳಾಸ: ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300192975 Sanjeevkumar - ಮೋರಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194698 Sharanappa - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಮು ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195377 Sangamesh - ವಿಳಾಸ: ಮೋರಂಬಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300195496 JYOTIKA - ವಿಳಾಸ: ಮೊರಂಬಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195497 Sunita - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300195732 ಅಂಕಿತಾ - ನಿವರತಿರಾವ 36 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300195759 Padmavati - ಪದ್ಮಾವತಿ ಬಸವರಾಜ 171 ಮೊರಂಬಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300195762 Kavitha - ಬಸವರಾಜ ಆಳ್ಳೇ 15 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300195763 Sarala - ಅಂಕುಶರಾವ ತುಳಸಿರಾಮ 76 ಮೊರಂಬಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300195945 Anita Bai - ವಿಮಲಾಬಾಯಿ 31 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿ PHH(NK) / NCS------210000000-
560300195999 Kasturbai - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿರಾದಾರ 242 ಮೊರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300196102 Sangeeta - ಸುರೆಶ 139 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿ ಮೊPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196237 Shridevi - ಶರಣಪ್ಪಾ 188 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300196280 Shivamangala - ಕಮಲಾಕರ 182 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮೊರಂಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196293 Sharamma - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 182 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300196302 Kasturibai - ಸುನಿಲ 003 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿ ಮೊPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196389 Laxmi Bai - ಕಾಶಿನಾಥ 259 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300196464 Prabhu - ತುಕಾರಾಮ 226 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300196475 Ashwini - ಭರತ 333 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196678 Sangita - ವ್ಯಜಿನಾಥ 106 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300196754 Mallikarjun - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಿದ್ರಾಮ 126 ಮೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197771 Iramma - ಮಾರುತಿ 282 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿ ಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300197772 Umadevi - ರಾಮಚಂದ್ರ 2/96 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300197773 Kashamma - ಬಸವರಾಜ 89 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿ ಮೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197774 Jaherabi - ಹಸನುಪಟೆಲ 79 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300197775 sugamma - ಲಲಿತಾಬಾಯಿ 249 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300197776 Shakuntala - ರಾಮರಾವ 71 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿ ಮೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197777 Janabai - ನಾಗನಾಥ 123 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197780 reshma - ಚಂದ್ರಕಾಂತ 131 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560300197781 Sangeeta - ಮಾರುತಿ 507 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300197782 Bebavati - ಸುರೇಶ ದೊಳಪ್ಪಾ 64 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197788 Rangamma - ಶರಣಪ್ಪಾ 154 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300197794 Nilamma - ವಿರಯ್ಯಾ 295 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300197797 Vahedabi - ಚಾಂದಶಾ 5 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿ ಮೊರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300197798 Ashok - ಅಶೊಕ ಹಾಲಹಳ್ಳೆ 38 ಮೊರಂಬಿ ಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300198840 Lata - ರವಿಂದ್ರ 25 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300198866 Rajubai - ರಾಮಚೆಂದ್ರ 136 ಮೋರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300199145 Banubee - ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ 283 ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300203472 Surekha - S/O ಕರಬಸಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಮೊರಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203476 Kundanbai - W/O ಬಾಬುರಾವ ಕಾಗೆ ತಾ. ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203515 Shivraj - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುನಾಥಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203516 Nivedita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೀಲಕಂಠ ಉಚೇಕರ ಮೊರಂಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203541 Sharada Bai - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಸೀ-34 . ಮೊರಂಬಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203544 Neelamma - W/O ಸಕಾರಾಮ ಭಾಲ್ಕಿ ಮೊರಂಬಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203548 Laleeta Bai - S/O ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಮೊರಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203553 Arunabai Patil - W/O: ವಿಲಾಸರಾವ ಪಾಟೀಲ ನಿಯರ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203683 Prabhavati - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಉಚ್ಛೇಕರ ಮೊರಂಬಿ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203819 Punyamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಣಮುಖಪ್ಪಾ ಉಚೇಕರ ಮೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203937 Soumya Lakshmi Raj S.K - C/O ಮಂಗೇಶ 311 ಮೊರಂಬಿ ತಾ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206411 Limbabai - W/O ಗೌತಮ ಭಾಲ್ಕಿ ಮೊರಂಬಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206578 Babita - C/O ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ #283 # ಮೊರಂಬಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300207195 Sangeeta - W/O ಸತ್ಯವಾನ ಲಂಜವಾಡೆ 91 ನಿಯರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300207298 Rama - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಲಲೇ 37 ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300207552 Sangeeta - W/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ . . ಮೊರಂಬಿ ಮೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300208221 Lalita - C/O ಜೈದ್ರತ್ ಹಲ್ಲಾಳೇ # # ಮೊರಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300208273 Shmima Bee - S/O ಮುಸಾ ಪಟೇಲ್ ಮೊರಂಬಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209072 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಮೊರಂಬಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300209213 Mallamma - D/O ಸುರೇಶ ಕಾಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560300209581 Shital - S/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಮೋರಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209982 Shobhavati - W/O ಗುರಯ್ಯಾ ಹೀರೆಮಠ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210238 Nagshetty - C/O ಬಸವನಪ್ಪ 34 , ಮೊರಂಬಿ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210260 Kamalabai - S/O ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210327 Sridevi - W/O: ಜಗನಾಥರಾವ್ ಡೋಣಗಾಪುರೆ 4-6-NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210457 Ayesha Siddiaqua - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಹಿಮ #0 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210531 Baburao - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲೀಬಾಜೀರಾವ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300211216 Parvati - S/O ಮಾರುತಿ ರಾವ ಭಾಲ್ಕಿ ಮೊPHH(NK) / NCS------90000000-
560300211289 Mathurabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸನಮುಖಪ್ಪ 13 ಮೊರಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300211581 Chinnamma - C/O ಸೈಬಣ್ಣಾ 122 ನಿಯರ್ ಲಕ್ಷ್ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300211804 Minakshi - D/O ಮಾರುತಿ ಮೊರಂಬಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300211893 Jijabai - W/O ವೆಂಕಟರಾವ್ ೧-೧-೯೮-೧ ಹಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
Top