REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135895 Pradeep - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ ಉಚ್ಚಾ ಭಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300136013 ಶಕುಂತಲಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಓಂಕಾರ್ ಸಜನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136116 Malanbee - S/O ಹುಸೇನ್ಸಾಬ್ 1 1 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136117 Gudumabee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಲೀಂ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136144 Jahedabi - W/O ನಸಿರೋದೀನ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136145 Chand Bee - S/O ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136146 Riyana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾಜೋದ್ದೀನ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136147 Salmma - W/O ರಿಯಾಜ್ ಉಚ್ಹಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136171 Shameem - W/O: ರಜಾಕ್ ಮಚಅಕುರಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136179 Beebi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಾಂದಸಾಬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136185 Rekha - C/O ಸಿದ್ರಾಮ ನಿಜಲಿಂಗೇ 160/3 #PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136186 Khatija - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಹೇಬ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136204 Hasina - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಲೌದ್ದೀನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136290 Mohammad Sab - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುಮಿಯಾ ಶPHH(NK) / NCS------30000000-
560300136370 Rueshana - S/O ಪಾಷಾಮೀಯಾ 56 # ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300136420 Parammaa - S/O: ಚಂದಪ್ಪ ನೌಬಾದ್ದೇ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136435 ರೇಖಾ - S/O: ಬಸವರಾಜ ವರದ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136572 Hanumant Rao - S/O ನರಸಿಂಗ್ ರಾವ 2/135 . ಭಾಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300136578 Shahin - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುಮಿಯಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136580 Husen Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುಮಿಯಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136762 Vandana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬೂರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136763 Ambika - S/O: ನರಶಿಂಗ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136892 Hema Bai - W/O: ರೂಪೇಶ್ ನೌಬಾದೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137138 Ruksana - W/O ದಸ್ತಗೀರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137140 Ruksana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಕ್ ರಜಾಕ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137336 Shilpa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ #2NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137337 Chandramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137341 Rangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137495 Jaishree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಾಯವಂಥ ಉಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137496 Halnure Dhan Laxmi - S/O ಆನಂದ ರಾವ . . ಭಾಲ್ಕಿ . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137713 Ratanamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೃತಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137717 Pallavi - C/O ರಾಜಕುಮಾರ ಹುಣಜೆ . . ಉಚ್ಚPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137718 Kallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರಎಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137843 Sushila - W/O: ಜಗನಾಥ ಮೆತ್ರೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137845 Vidyavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹನುಮಂತಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137847 Vidhyavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಂತವೀರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137849 Bhagyashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಲ್ಹಾದರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137852 ರಾಧಾ ಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಂಗಾರಾಂ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137855 Shridevi - S/O: ಭೀಮರಾವ ಕಾಳೇಕರ್ ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138121 Maheshdevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅನೀಲ ಹೌಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138414 Pooja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138662 Minabai - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138778 ಕಪಿಲಾಬಾಯಿ - W/O: ಸುಭಾಷ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138782 Pankej - W/O: ಸಿದರಾಮ ಅಳ್ಳೇ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140099 Khaja Bee - S/O ಖದ್ದಿರ್ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140108 Afrin Banu - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ 0 ಉಚ್ಚಾ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140164 Padmini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140225 Aktar Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ ಉಚ್ಚPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140237 Taherabi - W/O ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ್ ಶೈಖ 45 # PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140247 Kalpanna - W/O ಶಿವಾಜಿ ಈಟಗೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140336 Shakunthala - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ # 1-68 ಉಚ್ಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560300142318 Shridevi - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಬೀರಾದಾರ ಉಚ್ಚಾ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143603 GEETA - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 429 ಉಚ್ಚಾ ಮೊರಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143645 Meenakshi - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ 401 ನಿಯರ್ ಶರಣ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143702 Suvrana - W/O: ಶಿವರಾಜ್ ಮಾಲಿಪಾಟಿಲ್ ಉಚ್ಚಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143723 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾಂತೇಶ . . ಉಚ್ಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144175 Sunanda - W/O ಸಂತೋಷ 1 1 ಉಚ್ಚಾ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144183 Nilamma - D/O ಭಿಮರಾವ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಉಚ್ಚPHH(NK) / NCS------30000000-
560300144500 Sakshee - W/O ರಾಜಕುಮಾರ . ಹನುಮಾನ ನಗರ ಉಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144798 Ashivanta - S/O ಲಕ್ಷ್ಮನರಾವ ಉಚ್ಹಾ ಉಚ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145316 Jyoti - S/O ಬಂಡು 110 ಉಚ್ಚಾ ಮೊರಂಬಿ ಮೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145540 Chandrakala - W/O ಹನಮಂತ 8 ಮೇನ್ ರೋಡ ಉಚ್ಚಾ ಮPHH(NK) / NCS------180000000-
560300145643 Renuka - S/O: ಬಾಬುರಾವ ಮಾನಕರಿ 1-290 ಉಚ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560300145678 Vimalabai - S/O ಉಧವರಾವ್ ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145866 Santoshi Bai - S/O: ವೆಂಕಟ ರಾವ ಪಂಡರೆ ಉಚ್ಚಾ ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300150318 Gayabai - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300150345 ವಿಲಾಸ - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150346 Ratanamma - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150347 ಲಕ್ಷಣ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150348 SHANTAMMA - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150349 SHAMALA - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150350 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150351 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150352 BASAMMA - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150353 ಬಾಬು ರಾವ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150354 ನಾಗಣಾ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150355 ಅಂಬು ಲಾಲ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150356 ಚಂದು ಲಾಲ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150357 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬೀ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150358 zahada bee - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150359 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150360 Rajeshree - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150361 VACHALA - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150362 Nirmala - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150363 ಸಿದ್ದಮ್ಮ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150364 Sagarbai - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150365 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150366 ಪದ್ಮಿನಿ ಬಾಯಿ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150367 ಭರತ ಬಾಯಿ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150368 ನಾಮದೇವ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150369 GANGABAI - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150370 ಹಣಮಂತ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150371 ಶಿವ ರಾಮ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150372 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150373 ಕಾಶಿನಾಥ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150374 ಭರತ ಬಾಯಿ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150375 ಮಾಣಿಕ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150376 PARAMMA - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150377 ರಾಜಕುಮಾರ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150378 ಕಳಪ್ಪಾ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150379 Shivamma - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150380 ಹಾವಮ್ಮ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150381 ಉಮಾದೇವಿ - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150382 Anita - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150383 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150384 Sangeeta - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150385 ರಾಮ ರಾವ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150386 Sopiyabi - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150387 ಕಾಶಿನಾಥ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150388 ಲಕ್ಷಣ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150389 SUNITA - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150390 ಶಿವಕಾಂತಾ ಬಾನು - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150391 ಶಿವರಾಜ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165967 ಪ್ರಭಾ ಕಾರ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165968 Mahadevi - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300165969 ಪದ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165970 ವಿಲಾಸ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165971 ದಿಲಿಪ - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165972 KAMALA BAI - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165973 ಬಾಬು - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165974 Saraswati - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165975 ಅನೀಲ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165976 ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165977 ಮಲ ಬಾ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165979 Vimlabai - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165980 ಶಂಕರ - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165981 LAXMI BAI - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165982 Shakuntala - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300165983 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165984 Sangeeta - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165985 SUREKHA - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165986 ದೇವಿಂದ್ರ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165987 HANMANTH - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165988 Tejamma - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165989 ನಾಗಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: W/o ದಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ, ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165990 ಸೊಪಾನ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300165991 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165992 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165993 RANGAMMA - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300165994 ಸೋಪಾನ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165995 ಗುರಮ್ಮಾ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165996 sanathamma - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165997 ಮೈನೊದ್ದಿನ - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165998 Mahanand - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300165999 sasikala - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166000 ಕಸ್ತುರ ಬಾಯಿ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300166001 Vachala Bai - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166002 ಸುರೇಶ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166003 ನೀಲಕಂಠ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166004 ಜಗನಾಥ - ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166005 Dhondu Bai - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166006 eramma - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166007 ಉತ್ತಮ ರಾವ - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166008 ನಿವೃತ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166009 ಲಲಿತಾ - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166010 Chinamma - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166011 kalavati - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166012 ಹಣಮಂತ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166013 ವಂದನ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300166014 ಶಿವ ಯೋಗಿ - ವಿಳಾಸ:: ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166015 omakara - ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166016 Rekhabai - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166017 ವಿಠಲ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166018 ಬಸವ ರಾಜಾ - ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166019 Shantabai - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166020 Anita - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166021 ಹಣಮಂತ - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166022 RUKAMINI BAYI - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166023 GORAMMA - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166024 Mahadevi - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166025 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166026 SANGAMMA - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166027 Laximi Bai - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166028 ವಿಠಲ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166029 ಕಸ್ತುರಾ ಬಾಯಿ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166030 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166031 ನೀಲಕಂಠ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166032 Laxmibai - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCSBiometric****862013/05/2022FPS****862013/05/2022180120000013/05/2022
560300166033 savitha - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166034 ಬಸವ ರಾಜಾ - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166035 ಬಾಬು ರಾವ್‌ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300166036 Sarojana - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300166037 ನಾಗಯ್ಯಾ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166038 Mallamma - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166039 ತುಳಸಿ ದಾಸ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166040 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166041 Shakuntala - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166042 ಸುರೇಶ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166043 GOVRAMMA - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166044 Kalavati - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166045 Bhagirathi - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300166046 ಮಾರುತಿ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166047 KAMALA BAYI - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166048 ಮನ್ವರಾ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166049 ಕಲ್ಯಾಣರಾವ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166050 ಜಗನಾಥ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166051 Kaveri - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166052 ಶಾಂತಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166053 ಜಗದೇವಿ - ವುಚ್ಚಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ದಿ:ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166054 ಮನೊಹರ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166055 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166056 sharanappa - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166057 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166058 Renuka - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166059 pareg bai - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166060 ಬೇಬಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166061 ಆಣೆಪ್ಪಾ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166062 Shakuntala - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------240000000-
560300166063 vanita - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166064 Meenakshi Dharmanna - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166065 sumitra - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166066 ಸುಂದರ ಬಾಯಿ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166067 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166068 surekha - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300166069 ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166070 ಬಾಬುರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166071 Jayshree - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------240000000-
560300166072 Basamma - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------240000000-
560300166073 Sheshikala - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166074 malamma - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166075 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166076 ಶಿವಲಾಲ - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166077 ಬಾಬುರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166078 Sabera Bi - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166079 ಶಾಮ ಲಾಲ - ವಿಳಾಸ:ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166080 ಶಿವನಂದ - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166081 ನಬಿ ಸಾಬ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166082 Shreedevi - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166083 Laxmi Bai - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166084 SHOBHA - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166085 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ವಿಳಾಸ: W/o ದಿ.ಧನರಾಜ, ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166086 ಅಶೋಕ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166087 ರಘುನಾಥ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166088 Amar - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166089 Sonali - ವಿಳಾಸ:ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166090 ನರಸಿಂಗ್‌ - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166091 sangita - ಉಚ್ಚಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166092 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166093 ಶಿವನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166094 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166095 mudrika - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166096 Jharemma - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166097 ಬಾಬುರಾವ - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300169755 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಮಹಾದು - ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170912 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170913 ಶಿವ ರಾಜಾ - ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170914 ವೀರಶೆಟ್ಟಿ - ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170915 ಗಂಗಾರಾಮ - ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170916 ಶೆರಣಮ್ಮ - ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170917 ವಿಠೂಲ ರಾವ - ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170918 ಪ್ರೀಂುುಗ - ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170919 ಪ್ರಕಾಶ - ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170920 ಬಸವರಾಜ - ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170921 ವೈಜಿನಾಥ - ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170922 ಗೋವಿಂದ - ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170923 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಮು.ಉಚ್ಛಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175456 ರಸಿಕಾಬಾಯಿ - ಗ್ರಾಮ ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175462 Shobha - ಸಾ: ಉಚ್ಚಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300175463 ನಾಗನಾಥ ವೈಜಿನಾಥ ಬಿರಾದಾರ - ಸಾ: ಉಚ್ಚಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175469 ಕಾಮ್ರಾಜ್ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ್ ಮೇತ್ರೇ - ಗ್ರಾಮ ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300175473 Ravishankar S/o Basayya hudage - ಗ್ರಾಮ ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175476 nilamma - ಗ್ರಾಮ ಉಚ್ಚPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175477 Ishwari - ಗ್ರಾಮ ಉಚ್ಚPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175478 Sulochana - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300175487 ರೆಹಾನಾ ಬೀ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300175495 Sandeep vaijinathrao - ಸಾ: ಉಚ್ಚಾ,ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ,ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175657 Surekha w/o venkatarao - ಗ್ರಾಮ್ ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176253 Sangeeta - ಗ್ರಾಮ ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176875 Nirmala - ಸಾ:ಉಚ್ಚಾ,ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300176876 Goribee - ಉಚ್ಚಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179632 Somananth Shivaraj - ಸಾ:ಉಚ್ಚಾ.ತಾ:ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300179654 Mahesh Shivaraj - ಸಾ:ಉಚ್ಚಾ,ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ.ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****147723/05/2022FPS****147723/05/202212008000023/05/2022
560300180386 ಸುಲೊಚನಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಸಾ:ಉಚ್ಚಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181015 Saheb Chnadpasha - ಸಾ: ಉಚ್ಚಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181096 Sudharani - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181112 Ghudu chansab - ಸಾ: ಉಚ್ಚಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181136 ಹುಸೇನ ಚಾಂದಸಾಬ - ಸಾ: ಉಚ್ಚಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181331 Prmala - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181332 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181333 ಮೊಹನರಾವ - At-UchhaNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181334 ಅನೀಲ - ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181335 ನಿವರ್ತಿ ರಾವ್‌ - ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181336 ಗುರ್ರಮ್ಮ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181337 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181338 Rukminibai - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300181339 ಶೀವರಾಜ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181340 Mamata - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181341 mukind - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181342 Kalavati - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181343 Revamma - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181344 Mahananda - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181345 ಜಯರಾಜ್‌ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181346 MANIKA BAI - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300181347 ಧಾರ ಸಿಂಗ್ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181348 Shivleela - at-uchhaPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181349 Balika - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181351 ತಾರಾ ಭಿ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181352 ಶಿವಕುಮಾರ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181353 RENUKA - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181354 Laxmibai - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181355 Sangamma - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300181356 RAJAMMA - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300181357 Shantamma - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181358 ಮಹಾತ ಬೀ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181359 ಶಿವಾಜಿ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181360 Jana Bai - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181361 ಶ್ರೀ ಮಂತ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181362 ಮನ್ಮಥಯ್ಯಾ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181363 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181364 KAVITHA - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300181365 Sheelabai - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181366 Shilavati W/o Suresh - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181367 Chandra Bai - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181368 ಶಾಂತಮ್ಮಾNandgave - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181369 ಸುನೀತಾ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181370 Suvarna - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300181371 Shakuntala - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300181372 Bharatbai - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181373 ಚಾಂದ್ ಬೀ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181374 ರೇವಣಯ್ಯಾ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186716 Shobha - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186718 ಗೋವಿಂದ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186719 ಶಾಮ ಬಾಯಿ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300186721 Sunita - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186722 Mangala - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186724 Savitra - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300186726 Damvanti - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186728 Gundamma - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300186730 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300186732 ಭೀಮ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186733 Nirmala - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300186735 ಧನಶೇಟ್ಟಿ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300188126 Shashikala - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300188127 Archana - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300188128 Kalavati - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300188720 Parnita - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಧನ್ನೆಪ್ಪಾ ಸಂಕಣ್ಣಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300188725 Maruti - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ರಾಮಾ ಸಾ-ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300188726 Anusaya - ಸತ್ಯವಾನ ಕಾಶಿನಾಥ ಮಾನಕರೆ ಮು-ಉಚ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300188809 laxman bandu mane - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಂದು ಮಾನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188977 LAKSHMI BAI - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300188983 ಲಿಂಬಾಜಿ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300188985 JAGADEVI - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300188986 ಶ್ರಿಮಂತ - ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188987 ಕವಿತ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300188989 Vijay Laxmi - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300188992 Nagamma - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189041 Eshwari Bai - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189216 ಜಕಿರಾಬಿ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189293 Vanita - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189326 ವಿರಶೇಟ್ಟಿ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189494 ಪ್ರಕಾಶ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191393 Mandodhari - C/O ಪುಂಡಲೀಕರಾವ ಹಾಲನೂರೆ ಉಚ್ಚಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300192176 Prabhavathi - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300193397 Gangamma - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193517 Eramma - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193685 Mallamma - ಶೀವಪುತ್ರ ತಂ. ಧನಶೇಟ್ಟಿ ಶಂಕನ್ನಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193686 ರಾಜಪಾಲ ತಂದೆ ಬಂಡುಲಾಲ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193696 sanatamma - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300193697 sharnappa - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193698 ಸುರೇಶ - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193711 Lakshmi - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193713 Babu - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193714 SAVITA - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193725 Shekamma w/o Jagannath - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300193726 ಸರಸ್ವತಿ - ವಿಳಾಸ ುಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193728 SUDHA W/O BALAJI PATIL - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193757 Parvati - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193786 mallamma - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193809 Iranna - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193810 sangamma - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300193923 Mallammaa - ವಿಳಸ:-ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193924 Shivaji - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193936 Shilpa w/o subhash - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193939 Sujata - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/2022150010000014/05/2022
560300193944 Sujata - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193945 shankarav - ಉಚ್ಚPHH(NK) / NCS------30000000-
560300193946 VISWAMBAR - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193947 ಪ್ರಿಯಾಗ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300194015 Babanarao s/o Gangaram - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194016 Subash - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300194077 Isamail - ವಿಳಾಸ ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194134 Raviprakash - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300194248 PRAMILA - ಉಚ್ಚ್ಆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300194419 Shoubai - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300194543 pravanti - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194769 Dilipkumar Nagappa - ವಿಳಾಸ :ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300194797 Arvind - ವಿಳಾಸ : ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300194798 Mahebubu - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300194800 Neelamma - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300194801 Sarswati W/o Vishwanath - ವಿಳಾಸ: ಸರಸ್ವತಿ ಗಂ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194802 Mehaboob Sab S/o Chand Sab - ಮು:- ಉಚ್ಚಾ ತಾ!! ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ!! ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560300194803 Faijul S/o Mehaboob Sab - ಮು:- ಉಚ್ಚಾ ತಾ!! ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ!! ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560300194897 RIYAZ S/O MAKATUMSAB - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194898 Santosh Pundalik - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300194899 Nila Bai - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300194901 Samudrabai - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300194902 Rajendra Biradar - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300194903 devidas - ವಿಳಾಸ ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300194904 Nannu S/o Mehaboob Sab - ಉಚ್ಚಾ ತಾ!! ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ!! ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300194964 Anita - ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300195168 ravindra - ವಿಳಾಸ: ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195599 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ಯುರಾಜ 2 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300195769 Kasturi bai - ವಿಶ್ವನಾಥಯ್ಯಾ 2/14 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300195793 Khajabi - ಮಹೆಬುಬ 17 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್PHH(NK) / NCSBiometric****992918/05/2022FPS****992918/05/20229060000018/05/2022
560300195798 Reshma - ನಬಿಬಸಾಬ ಪಾಶಮಿಯನ 17 ಉಚ್ಚಾ ಉPHH(NK) / NCS------30000000-
560300195802 Reshama - ರಾಹುಲ 132 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರೋಡ ಉಚ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300195847 Kastur Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂತೋಷ #103/2 ಸPHH(NK) / NCS------180000000-
560300195866 Badima - ಉಸ್ಮಾನ 15 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300195924 Laxmi Bai - ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ 127 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196039 Nirmala - ಶಂಕರ 187 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196088 Khashmma - ಉಚ್ಚಾ 2/33 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರೋಡ ಉಚPHH(NK) / NCS------30000000-
560300196089 Neelamma - ರಮೇಶ ಆಳ್ಳೆ 75/2/1 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196126 Mallamma - ಮಲ್ಲಮ್ಮ 194 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉಚPHH(NK) / NCS------30000000-
560300196158 Jagadevi - ಮಾರುತೆಪ್ಪಾ 162 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300196159 Kavita - ನಟರಾಜ 94 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರೋಡ ಉಚ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300196160 KAVERI - ಬಾಬಗುಂಡಾ ಮೇತ್ರೇ 999 ಕಲ್ಯಾಣ ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196163 roopa - ನಾಗನಾಥ 1102 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196165 Tukamma - ತುಕ್ಕಮ್ಮಾ 2/119 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300196176 Gangamma - ಸಂಗಪ್ಪಾ 2/7 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉಚPHH(NK) / NCS------30000000-
560300196276 Sunitha - ಬಸ್ವರಾಜ 158 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196277 Chitramma - ಶಿವರಾಮ 181 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್PHH(NK) / NCS------210000000-
560300196297 Satyavati - ಶಿವರಾಜ 126 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196298 Renuka - ಸಂತೋಶ 76 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196391 Kavita - ಕವಿತಾ 186 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196393 Geetabai - ಅಡೆಪ್ಪಾ 181 ಭಾಲ್ಕಿ ಉಚ್ಚಾ ಉPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196395 Shaheen Bee - ಹುಸೆನಸಾಬ 137 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196397 Chitrakala - ಮಾರುತಿ 2/90 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196398 Ushadevi - ವಿರಶೆಟ್ಟಿ 999 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300196468 Parvati - ಪಾರವತಿ ಪಾಂಡ್ರೆ 40/2 ಗ್ರಾ ಪ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300196545 ಕಮಲ - ಊಚ್ಚಾ 1 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಉಚ್ಚಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300196546 Kavita - ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 90 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300196563 shashikala - ನೀಲಕಂಠ 2/113 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196598 Lalahamed - ಮುಲಾಸಾಬ 28 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300196601 Lakshimi - ಸೋಪಾನರಾವ 2/122 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಉಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196602 rukksana - ನಿಜಾಮ 25 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300196604 Parveen Bee - ಜಹಾಂಗಿರ 28 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300196605 Mahaboob Bi - ಹುಸೆನ 26 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196688 Sushilabai - ಅಡೇಪ್ಪಾ ನರಸಪ್ಪಾ 181 ಶರಣಬಸವ ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196707 Minabai - ಮಿನಾಬಾಯಿ 176 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300196756 Bijanbi - ಚಾಂದಸಾಬ 58 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉಚPHH(NK) / NCS------180000000-
560300197476 ಸವಿತಾ - ಜಗದೀಶ 241 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197635 Laximbai - ಭೀಮರಾವ 2/78 ಉಚ್ಚಾ ಉಚ್ಚಾ ಉPHH(NK) / NCS------150000000-