REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135596 Kaveri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136152 Kalavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡಿತರಾವ 1 . ಹಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136190 Jyoti - S/O: ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕಾಳೇ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136261 ಮಮತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದೇವ ಹಾಲಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136354 Prabhavati - S/O: ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಕಾಳೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136985 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಿವಾಸರಾವ 1/ಏ ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139101 Amaravati - W/O: ಸುಧಾಕರ ಪಾಟೀಲ 08 ಹಾಳಗೋರ್ಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560300140267 Kamakshi - W/O ವಿನೋದ್ ಹಾಲಗೋರ್ಟ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141517 Sapna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142970 Putlamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗ್ರಾಮಪ್ಪಾ 31 ಹಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142979 Sumabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡರಿನಾಥ್ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143429 ಸುಭಿದ್ರಾಬಾಯಿ - W/O ಜನಾರ್ಧನ #45 ಹಾಲಗೊರ್ತಾ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144915 Suvarna - W/O ಮಹೇಶ , ಹಾಲಗೋರ್ಟಾ ವರವಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145285 Pradeep - S/O ಅಶೋಕ್ ರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145708 Shakuntala - W/O ಬಸವರಾಜ ಹಾಲ್ಗೊರ್ಟಾ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300150392 Gyanabai - ವಿಳಾಸ: ಹಾಲಗೊರ್ಟಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150394 ವಿಠಲ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300150395 Sonamma - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150396 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150397 Kasutrabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರವಿ ಹೌಸ ನಬರ 171 ವಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150398 kalavati - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150399 ಸುಮನ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150400 Sumitra Bai - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150401 Deelipkumar - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150402 ಜ್ನಾನದೇವಿ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150403 ಬಾಬು - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150404 Laxmi Bai - ಆಲಗೊಟಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150405 Nagamma - ಆಲಗೊಟಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150406 Godavari - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300166098 Tangemma - ಹಾಲಗೋರಟಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300166099 pundalik - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300166101 JAGADEVI - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166102 Sunita - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166103 ಗೀತ್‌ ಬಾಯಿ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166104 ಅಂಬಾದಾಸ - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166105 ಸುಶಿಲಮ್ಮ - ಆಲಗೊಟಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300166106 ಕಲಮ್ಮ - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166107 ಶಿವರಾಜ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300166108 Prabhavati - ಆಲಗೊಟಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166109 ಓಂಕಾರ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166110 ಅಣ್ನಾರಾಜ್‌ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166111 Gunawantbai - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300166112 ದುರ್ಗಾ ಜೀ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166113 ಸರೋಜಾ ಬಾಯಿ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166114 MEERABAI - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300166115 Renuka - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166116 Siddamma - ಆಲಗೊಟಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166117 Manya Bai - ಆಲಗೊಟಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166118 ಮುರಾಲಿಧರರಾವೆ ಧರ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300166119 Savita - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166120 ಅಂಗದ ರಾವ - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300166121 ಮೊಹನ ರಾವ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166122 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಆಲಗೊಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166123 Suryakanth - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166124 ವಿನಾಯಕ ರಾವ - ಆಲಗೊಟಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300166125 ನಾಗಣಾ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166126 Mahadevi - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166127 ಕಾಂತಪ್ಪ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166128 ವೈಜಿನಾಥ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166129 Sugamma - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166130 TUKKAMMA - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300166131 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಹಾಳಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166132 ರಾಜಪ್ಪ - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166133 ರಾಮಾ ರತನ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166134 ಜೈವಂತ್‌ - ಆಲಗೊಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166135 Tangemma - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166136 ಶ್ರೀಮಂತ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300166137 Jayshree - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166138 Jagdevi - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166139 Gundamma - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300170924 ಶ್ರೀಮಂತ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಹಾಲಗೊರ್ಟಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170925 ಜಗದೇವಿ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170926 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170927 ಸುಭಾಶ ರಾವ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170928 ರಾಜೆಂದ್ರ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170929 ಪಂಡರಿನಾಥ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170930 ಕಾಶಿನಾಥ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180961 Deepa Baliram - ಹಾಲ ಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300181085 Sangeeta Chandrakanth - HalgortaPHH(NK) / NCS------50000000-
560300181328 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181329 ದತ್ತಾ ರಾವ್‌ - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181330 ತ್ರೀ ವನ ಬಾಯಿ - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181375 ಸವಿತಾ - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181376 Shridevi - halgortaPHH(NK) / NCS------200000000-
560300181377 ದಯಾನಂದ - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300181378 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300181379 Nagappa - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300181380 ಕುಶಾಲ ಬಾಯಿ - At-HalagortaPHH(NK) / NCS------50000000-
560300181381 KAVITA - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300181382 SARSWATI - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181383 ಸುಗಂಧ ಬಾಯಿ - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300181384 ವಂಕಟ - At-HalagortaPHH(NK) / NCS------100000000-
560300181385 Premala - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300181386 Ashok - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181387 Ujvala - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300181388 Gayabai - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181389 ಎಕನಾಥ - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181390 Nagamma - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300181391 Chandrabhaga - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300181392 ಶರಣಮ್ಮ - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300189542 Vidyawati - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300190677 ಸುದೇಶನಾ - ಹಾಳಗ್ರೊಟಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300191198 Indrasen s/o Vaijinath - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191199 Shakreppa s/o Sharanappa - ವಿಳಾಸ: ಹಾಲಗೋಟಾ೵ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191201 Devindra - ವಿಳಾಸ: ಹಾಲಗೋಟಾ೵ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300191203 Pravin - ವಿಳಾಸ: ಹಾಲಗೋಟಾ೵ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300191207 Murageppa s/o Shankreppa - ಹಾಳಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300191209 Shridevi - ವಿಳಾಸ: ಹಾಲಗೋರ್ಟಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300191211 ANITA - ಮಲಿಕಾಜುನ ತಂದೆ ಬಸವನಾಪಾ ಸಾ|ಹಾಲಗೂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300191212 Babita - ವಿಳಾಸ: ಹಾಲಗೋರಟಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300191213 Sunita - ಹಾಳಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300191214 RAJKUMAR S/O BASAVARAJ - ವಿಳಾಸ: ಹಾಲಗೊರ್ಟಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.PHH(NK) / NCS------250000000-
560300191215 Laxmi Bai - ಹಾಲಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300191216 Sudeshana - ವಿಳಾಸ: ಹಾಲಗೊರ್ಟಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.PHH(NK) / NCS------100000000-
560300192189 ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ ತಂದೆ ಶ್ರೀಪತರಾವ - ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ ತಂದೆ ಶ್ರೀಪತರಾವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300192743 Jana Bai - ವಿಳಾಸ: ಹಳಗೋಟ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCS------250000000-
560300193398 Jyoti - ವಿಳಾಸ: ಹಾಲಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300193691 VISHAL S/O VAMANRAO - ಹಾಲಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300195608 Trivenibai - ಸುರೇಶರಾವ 10 ಹಾಲಗೊರ್ಟಾ ಹಾಲಗೊPHH(NK) / NCS------100000000-
560300195781 padminibai - ನಾರಯಣರಾವ 42 ಹಾಲಗೊರಟಾ ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300195808 Sujata - ಪಂಢರಿನಾಥ 8 ಹಾಲಗೊರ್ಟಾ ಹಾಲಗೊರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195843 Kalavati - ರಮೆಶ 85 ಹಾಳಗೋರ್ಟ ಹಾಳಗೋರ್ಟ PHH(NK) / NCS------300000000-
560300196036 Kalavati - ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ರಂಗರಾವ 32 ಹಾಳಗ್ರೋPHH(NK) / NCS------350000000-
560300196086 Surekha - ಶೆಷಿಕಾಂತ 31 ಹಾಳಗೊರ್ಟಾ ಹಾಳಗೊPHH(NK) / NCS------150000000-
560300196296 supriya - ಬಳಿರಾಮ 56 ಹಾಳಗೊರ್ಟಾ ಹಾಳಗೊರ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560300196352 ಸುವರಣಾ - ನಿತೇಶ 50 ಹಾಳಗೊರ್ಟಾ ಹಾಳಗೊರ್ಟPHH(NK) / NCS------200000000-
560300196624 Subhadra - ರಾಜಕುಮಾರ ಬಿರಾದರ 24 ಹಾಳ ಗೊರಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300196679 Surekha - ಮಾರುತಿ 78 ಹಾಳಗೊರ್ಟಾ ಹಾಳಗೊರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300197683 Nilamma - ಧನರಾಜ 34 ಹಾಳಗೋರ್ಟಾ ಹಾಳಗೋರ್ಟPHH(NK) / NCS------100000000-
560300197685 Sumanbai - ರಾಧಿಕಾ 50 ಹಾಲಗೊರ್ಟಾ ಹಾಲಗೊರ್PHH(NK) / NCS------50000000-
560300197686 Mallamaa - ರೇವಣಪ್ಪಾ 22 ಹಾಲಗೊರ್ಟಾ ಹಾಲಗೊPHH(NK) / NCS------100000000-
560300197687 Sumanabai - ಪ್ರಕಾಶರಾವ 32 ಹಾಲಗೊರ್ಟಾ ಹಾಲಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197688 Surekha - C/O ದತ್ತು ರಾವ್ ಚಿಂಚೊಳೆ 42 . PHH(NK) / NCS------150000000-
560300197689 Shivalila - ಶಿವಲೀಲಾ 83 ಹಾಲಗೋರ್ಟಾ ಹಾಲಗೋರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300197690 Sharanamma - ಸಾರಾನಾಥ 97 ಹಾಲಗೊರಟಾ ಹಾಲಗೊರಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197692 Shipla - ಆಕಾಶ 73 ಹಾಲಗೊರ್ಟಾ ಹಾಲಗೊರ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197693 Sarojabai - ಸರೋಜಾಬಾಯಿ 3 ಹಾಲಗೋರ್ಟಾ ಹಾಲಗೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197694 Mangalabai - ಅಶೊಕರಾವ 42 ಹಾಲಗೊರಟಾ ಹಾಲಗೊರಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197695 Aasha - ವೀರಶೇಟ್ಟಿ 34 ಹಾಲಗೋರಟಾ ಹಾಲಗೋPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203418 Sujata - S/O: ಬಸವಣಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಮನೆ ನ 15NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203430 Jagdevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಹಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203467 Shantamma - S/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ 1-38 ಹಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203474 Baburao - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರಪ್ಪಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203489 Nita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೀಪಕ್ . ಹಾಲಗೋರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203493 Satish - S/O ವಸಂತ್ ರಾವ 5 . ಹಾಳಗೋರ್ಟ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203494 Sidram - S/O ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಬಿರಾದಾರ ಗ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203495 Ambika - S/O: ವೈಜೀನಾಥ ಬಿರಾದಾರ ಹಾಳಗೋರ್ಟ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203498 Nilavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಜೇಂದ್ರರಾವ್ 1/ಏ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203501 Omkar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಣೀಕರಾವ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203539 Tanajirao - D/O: ತಾನಜಿ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಳಗೋರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203542 Prayagbai - W/O: ತಾನಾಜಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಳಗೋರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203608 Sharada Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಂಡಲಿಕ ರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203821 Girirajkumar - S/O: ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ಹಾಳಗೋರ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300206451 Rajeshwari - W/O: ಜಯರಾಜ ಹಾಲಗೋಟ ಹಾಲಗೋಟ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206483 Basavakumar - C/O ಬಸವಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ 14 # ಹಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300207196 Rasikabai - W/O: ಹಣಮಂತ ರಾವ್ ಚಿನ್ಚೋಳೆ 44 AAY(NK) / NCS------350000000-
560300207360 Subamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥಪ್ಪಾ ಹಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300207921 Satyabhama - C/O ಜನಾರ್ಧನ 136 . ಹಾಳಗೋರ್ಟ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300208055 Rajeshri - C/O ಅಶೋಕ ಪಾಟೀಲ #06 ಹಾಲಗೋರ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208095 Ratnama - S/O ಝಟಿಂಗರಾವ 33 # ಹಾಳಗೋರ್ಟ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300208105 Snehalata - W/O ಜೈದೀಪ್ . . ಹಾಳಗೋರ್ಟ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208609 Venkatrao - S/O: ವೆಂಕಟರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಳಗೋರ್ಟ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208668 Sidram - S/O: ವೈಜೀನಾಥ ಬಿರಾದಾರ ಹಾಳಗೋರ್ಟ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208672 Nagurao - C/O ದಶರಥ ರಾವ #11 ಹಾಳಗೋರ್ಟ್ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208696 Vijaybai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ರಾವ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208815 Suman Bai - W/O ವಿಶ್ವಂಬರರಾವ #12 1 ಹಾಳಗೋರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300208943 Rani - W/O ಪ್ರದೀಪ #02 ಹಾಳಗೊರ್ಟಾ ಹಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208944 Mangala Bai - W/O: ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಳಗೋರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208947 Supriya - ದ್ನ್ಯಾನೆಶ್ವರ 10 ಹಾಳಗೋರ್ಟ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210002 Megha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂತೋಷ #42 ಹಾಲಗೋರ್ಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210227 Punemma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಣ್ಣಾ ಹಾಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560300210261 Priyadarshani - C/O ಬಸವರಾಜ 1/51 ಜೈಯಗಾಂವ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300211029 Sunanda - ಗಂಡ:ನಂದುಕುಮಾರ್ #42 ಭಾಲ್ಕಿ ತಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300211946 Meenakshi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ 1-3-92 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300212367 Sobhavati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಧನರಾಜ #29 ಹಾಲಗೋರ್ತPHH(NK) / NCS------150000000-
Top