REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
350100634675 Sangeetha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ನಂ 85 PHH(NK) / NCS------200000000-
560300135780 Kaveri Bai - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 198 ಆರ್ ಗೌಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142475 Kaveri - W/O ಶಿವಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಆರ್ ಗೊಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142590 Nageshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಚಪ್ಪ ಎಸ್ ಹುಡ್ಗೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142690 Manjushri - W/O ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ 288, ರಾಚಪ್ಪಗೊಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142744 Anjanabai - W/O: ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 294 ಆರ ಗೌಂPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143640 Vachananjali - W/O ಭೀಮರಾವ ಪಾಟಿಲ 201 ರಾಚಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300143671 Anusaya - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶರಣಪ್ಪಾ ಗಾಯಕವಾಡ್ ರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144180 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಲೀವನ 79 ರಾಚಪ್ಪಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560300145015 Priyanka - W/O ವಿಕಾಸ್ 287 ರಾಚಪ್ಪಗೋಂಡಗಾವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145298 Satyavathi - W/O ಸಂಗಪ್ಪಾ 47 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ರಾಚPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145301 Shivaling - S/O: ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಡುಬಲಗುಂಡೆ ರಾಚPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145304 Tashlim Bee - S/O: ಲತೀಫ್ ಮಿಯಾ ಹವೆಲಿ ರಾಚಪ್ಪಗೊPHH(NK) / NCS------150000000-
560300145307 Nafeeza Begum - W/O ಮೈಸಾನಸಬ . . ಮೊರಂಬಿ ಮೊರಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300145311 Nagamma. - D/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ . . ರಾಚಪ್ಪಗೊಂಡPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150407 Prabhavati - ರ ಗೌಂಡಗಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300150408 sundramma - ವಿಳಾಸ ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150409 Sundar Bai - ಗೌಡ ಗಾಂವ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560300150410 Kalavati - ರಾಚಪ್ಪಾಗೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150411 jija bai - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300150412 ಬಾಬು - ವಿಳಾಸ:ಆರ್ ಗೌಡಗಾಂವ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150413 malamma - ರಾ. ಗೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150414 Phula Bai - ರಾ.ಗವಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150415 Sarita - ವಿಳಾಸ: ಆರ್.ಗೌಡಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300150416 Sundramma - ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150417 Jagadevi - ರಾ ಗೌಂಡಗಾವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150418 Nirmmala - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150419 ಪ್ರಕಾಶ - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150420 Laxmi Bai - ರಾ ಗೌಂಡಗಾವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150421 ತೂಕ್ಕಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ : ರಾ ಗೌಂಡಗಾವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150422 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150423 ರಾಹುಲ - ಆರ.ಗೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150424 ಮರೆಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150425 Kevala Bai - ಆರ ಗೂಗಾವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150426 Shobha - ವಿಳಾಸ: ಆರ್ ಗೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150427 Mallamma - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150428 vinayka - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150429 Rajamma - ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150430 Godavari - ರಾಚಪ್ಪ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150431 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - AAY(NK) / NCS------350000000-
560300150432 SUSHILA BAI - ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150433 Sidhamma - ರಾ.ಗೋಡಗಾವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150434 ಪರೆಗಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್,ಗೌಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300150435 KARUNA BAI - ವಿಳಾಸ : ಆರ್ ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150436 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ರಾ.ಗವಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150437 Mallamma - ಗುಂಡಗಾನAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150439 ಕಲಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150440 Mahadevi - ಆರ್. ಗೌಂಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150441 Kalmma - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150442 ಶಶೀಕಲಾ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವ್ ತಾ: ಭಾಲ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150443 Shivamma - ವಿಳಾಸ:: ರಾಚಪ್ಪ ಗೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150444 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ವಿಳಾ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವ್ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
560300150445 Shobha - ಅರ್ .ಗೌಂಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150446 Putala Bai - ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300150447 ಕಾರ ಬಸಪ್ಪ - ಆರ್ ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300150448 Kavita - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150449 Kashamma - ರಾ.ಗೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150450 ರಾಮ ಲಿಂಗಯ್ಯ - ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300166140 ಆಣೆಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಗೌಂಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300166141 ಚಾಂದ ಸಾಬ - ಆರ್ ಗೌಂಡವಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300166142 kasturi bai - ಗೌಂಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300166143 Kevala Bai - ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166144 Neelamma Patil - ಆರ್.ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166146 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಗವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166148 Guna Bai - ವಿಳಾಸ: ಆರ್.ಗೌಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166149 ರಾಚಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166150 Ratna Bai - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300166151 ನಾಮದೇವ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್.ಗೌಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166152 vandanabai - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166153 ಕಾರಬಸಯ್ಯ - ಆರ್ .ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166154 ಸದಾನಂದಾ - ರಾಚಪ್ಪ ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166156 Pavitra - ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166157 ಮ್ಯೆನೊದಿನ - ಆರ್ ಗೌಡಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166159 Zakhera - ರಾಚಪ್ಪ ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166160 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166161 bharata bai - ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166162 ನರಸಿಂಗ್ - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166163 Mangala Bai - ರಾಚಾಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166164 Parvati - ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166165 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ರಾ.ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166166 ಭೀಮ ರಾವ್‌ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166167 Putalabai - ರಾಮ ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಮು: ಆರPHH(NK) / NCS------350000000-
560300166168 Malan Bi - ವಿಳಾಸ: ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560300166169 Sangeeta - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166170 ವೈಜಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166171 sangeeta - ವಿಳಾಸ: ಗೌಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166172 Ujalabai - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300166173 ಬಾಲಾಜಿ - ರಾ. ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166174 ಕಾಸಯ್ಯ - ವಿಳಾಸ: ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166175 Jagadevi - ವಿಳಾಸ: ಆರ್.ಗೌಡಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
560300166176 Bhagyavanti - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166177 puranima - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166178 ನಾಗಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166179 ಕಮಲಾಕಾರ - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166180 ಮನವರ - ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166181 ಭೀಮ - ವಿಳಾಸ: ರಾಚಪ್ಪ ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166182 ದೇವಿಂದ್ರ - ವಿಳಾಸ:ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166183 nagamma - ಗೌಂಡಗಾವನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166184 ಮಾಲಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್.ಗೌಡಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300166185 Jaishila - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166186 ಗುರು ಲಿಂಗಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166188 kamla bai - ಗೌಂಡಗಾವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300166189 Padminibai - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300166190 Champa Bai - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌದಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166191 ರವಿ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166192 Malan Bee - ವಿಳಾಸ: ಆರ್.ಗೌಡಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
560300166193 ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್.ಗೌಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166194 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300166195 bhagirathi - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300166196 ಮಲ್ಲಿರ್ಕಾಜುನ - ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166197 Mallamma - RACHAPPA GAUDGAONPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166198 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300166199 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300166200 Anitabai - ರಾ ಗೌಂಡಗಾವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166201 ರವಿಂದ್ರ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಂಗಪ್ಪಾ, ಆರ್.ಗೌಡಗಾಂPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166202 ಭಾರತಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166203 Usha Bai - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166204 Imbalabai - ವಿಳಾಸ: ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166205 Nilamma - At-R.GoundgaonPHH(NK) / NCS------300000000-
560300166206 ಹಣಮಂತ - ಆರ್.ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166207 ಉಮಾಕಾಂತ - ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166208 Bharat Bai - ಆರ ಗೌಂಡಗಾವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166209 shiv raj - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166210 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಮವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166211 ಅಣೆಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166212 ಬಾಬು ರಾವ್‌ - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166213 Vimala - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166214 Prbhavathi - ವಿಳಾಸ: ಆರ್.ಗೌಡಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300166216 Kavita - ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166217 sarasavati - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166218 ಸೋಮನಾಥ ಗೊಪಳರಾವ ಖೆಳ್ಗೆ - ವಿಳಾಸ ಗೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300166219 Saraswati - ಆರ್.ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166220 Siddamma - ಆರ್.ಗುಂಡಗಾನPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166221 Guramma - ಸಾ:ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------300000000-
560300166222 ರವಿಂದ್ರ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಂಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166223 ವ್ರಜಿನಾಥ - ರಾ.ಗೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300166224 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ : ರಾ ಗೌಂಡಗಾವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166225 ಶಿವ ರಾಜ - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166226 laxmi bai - ವಿಳಾಸ: ಆರ್.ಗೌಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166227 ದೇವಿಂದ್ರ - ಆರ್ ಗಾಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166228 ಮಂಜು ಸಾಬ - ವಿಳಾಸ ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------450000000-
560300166229 ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300166230 ರಮೇಶ - ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166231 Rekha - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166232 Payagabai - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166233 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ - ರಾಚ್ಚಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300166234 Kavita - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166235 ಅರವಿಂದ ರಾವ್‌ - ರಾ.ಗವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166236 Champabai - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗಾವಡಗಾವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166237 Chandrakala - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೊಂಡಗಾವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166238 ಸಿದ್ರಾಪ್ಪ - ರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300166239 ರವಿಂದ್ರ - ರಾ.ಗವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166240 malamma - ವಿಳಾಸ: ಆರ್ ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166241 Ambika - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166242 ಮಹಾ ಲಿಂಗ - ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166243 ಬಾಲಾಜಿ - ವಿಳಾಸ : ರಾ ಗೌಂಡಗಾವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166244 ಶ್ರೀಮಂತ ರಾವ್‌ - ರಾ ಗೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300166245 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ರ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166246 ಕಲಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ ರಾ.ಗೌಂಡಗಾವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300166247 JIJA BAI - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166248 imlabai - ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300166249 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ವಿಳಾಸ ; ರಾ ಗೌಂಡಗಾವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166250 ಮಾಣಿಕ ಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166251 ಸನ್ಮೂಕಪ್ಪಾ - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166252 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166253 ಮಹೆಬುಬ ಸಾಬ - ರಾ.ಗವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166254 ಡೀಗಂಬರ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್.ಗೌಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166255 Bharat Bai - ರಾ ಗೌಂಡಗಾವPHH(NK) / NCS------350000000-
560300166256 rajendra - ರಾಚ್ಚಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166257 ದತ್ತು ಗಿರಿ - ವಿಳಾಸ: ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166258 Shobhavati - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಂಡಗಾಂವ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300166259 Sarswati - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166260 Jyothi - ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300166261 Sudha - ರಾಚಪ್ಪಾಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166262 ಬಾಬು ಸಾಬ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300166263 Siddamma - ವಿಳಾಸ: ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166264 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166266 Lakshmibai - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166267 Prayag Bai - ಆರ್. ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------300000000-
560300166268 Rekha - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300166270 ಅನಿಲ - ವಿಳಾಸ: ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300170931 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಗೌಂಡಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170932 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್.ಗೌಡಗಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170933 ಬಾಬು ರಾವ್‌ - ರಾ ಗೋಡಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170934 ರನಜಿತ - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170935 ಶಕುಂತಲಾ - ವಿಳಾಸ : ಗೌಂಡಗಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170937 ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರಾವ್ - ರಾ ಗೋಡಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175459 Basavakiran - ಗ್ರಾಮ ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300175460 ಶಿವರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೋಳೆಗಾಂವೆ - ಸಾ: ರಾಚ್ಚ್ಪ್ಪಾಗೌಂಡಗಾಂವ ತಾ: ಬಾಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175461 Chandrakala - ಸಾ: ಮೋರಂಬಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175497 ಪರಯಾಗ ಬಾಯಿ - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300175518 shobhavati - ಗೌಂಡಗಾಂವ ತಾ,ಭಾಲ್ಕಿ,ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------350000000-
560300175779 ಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300175786 ಶಿವಶಂಕರ ಬಿರಾದರ - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300176666 Goushiya Begum - ಆರ್.ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300177265 mastan S/o sradarpatel - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300180133 Jagadevi - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------300000000-
560300180370 ಫಾತಿಮಾ - ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300180380 Sarswati Prakash - ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300180500 Baswarj S/o Vaijinath Patil - ಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180940 ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಹಲಬರ್ಗೆ - ಆರ್ ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300180998 Sharnamma S/o Baswanappa - ಆರ್ ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300181076 ಲಾಲ ಅಹ್ಮದ - ಸಾ: ರಾಚ್ಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲPHH(NK) / NCS------300000000-
560300181090 Yusuf Fhatrusab - ರಾಚಪ್ಪಗೌಡಗಾಂವ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------300000000-
560300181095 AMBADAS s/o NARAYAN WADE - ಸಾ: ರಾಚ್ಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560300181123 Vandana - ರಾಚ್ಚಪ್ಪ ಗೌಡಗಾಂವ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181393 Shantamma - ಗುಂಡಗಾನPHH(NK) / NCS------200000000-
560300181394 ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300181395 ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಬಿರಾದರ - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300181396 lakshmi bai - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300181397 Shobha - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300181398 ಜೈಶೀಲಾ ಶಿಂದೆ - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181399 ಸಂಜುಕುಮಾರ ಬಿರಾದರ - at/R.goudagaon post morambiPHH(NK) / NCS------100000000-
560300181400 ಶ್ಶಿದೇವಿ ಪಾರಣ್ಣ - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181401 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - At-R.GoundgaonPHH(NK) / NCS------100000000-
560300181405 ಲಥಿಫನಿಯಾ ಹವೇಲಿ - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300181406 ಸುಭಾಶ - at-R-goudgaoNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181407 ಶಂಕರ ರೈಪಳ್ಳೆ - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181408 ಹಣಮಂತಪ್ಪ - R goudgaonPHH(NK) / NCS------300000000-
560300181409 ಶೆರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300181410 Sangeeta - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300181411 ವಿದ್ಯಾವಾನ ಮಾಶೆಟ್ಟೆ - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300186711 Shridevi - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300186712 ಬಾಬು ರಾವ - At-R.GoundgaonNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186714 Jyoti - at-Rgoudgao post/morambiPHH(NK) / NCS------150000000-
560300186715 ಸೊಮನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300188723 Nilamma basappa paranna - ನೀಲಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಪಾರಣಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300188724 Revamma - ಗೌರಮ್ಮಾ ಅಶೋಕ ಬಿರಾದಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188930 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ರಾ.ಗವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300189200 Lalita Bai - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------300000000-
560300191553 PINTU S/O ASHOK - ವಿಳಾಸ: ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191554 Sudharani - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300193321 Sarswatibai - ರಾ ಗೌಂಡಗಾವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300193322 Somnath s/o Sangappa - ರಾ ಗೌಂಡಗಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193372 Sidram - ವಿಳಾಸ: ಆರ್.ಗೌಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300193518 PRABHU SIDRAMAPPA - ವಿಳಾಸ: ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193520 Dayanand Bhimrao - ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300193521 Rasid Patel s/o Sikurpatel - ರಾ ಗೌಂಡಗಾವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300193522 Siddamma w/o Dhulappa - ರಾ ಗೌಂಡಗಾವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300193524 Gouramma - ರಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------300000000-
560300193525 Rekha - ರಾ ಗೌಂಡಗಾವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300193576 Narayan s/o madhavarao - ರಾ ಗೌಂಡಗಾವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300193585 SANGEETA HANJNALE - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193693 Ramchandar - ರಾಮಚಂದರ ತಂದೆ ಹಾನಮಂತರಾವ ಸಾ"ರ ಗೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194091 Eramma - ವಿಳಾಸ: ಆರ್.ಗೌಡಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300194125 Shivalila - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಂಡಗಾವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300194126 Parayagabai - ಶರಣಯ್ಯಾ ತಂ ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300194127 Geeta (Sangeeta) - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300194128 SURYAKANTH S/O GUNDAPPA - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300194333 Yankamma - ವಿಳಾಸ: ಆರ್. ಗೌಡಗಂವ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCS------200000000-
560300194563 Dhoolappa - ವಿಳಾಸ: ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300194564 SARASWATI - ವಿಳಾಸ: ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194685 Kashinath S/o Chandrappa - ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194738 Jaishila - ರಾ ಗೌಂಡಗಾವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300194840 Mahanada - ವಿಳಾಸ: ಆರ್.ಗೌಂಡಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300195318 Vanita - ವಿಳಾಸ: ಆರ್ ಗೌಂಡಗಾಂವ ತಾ.,ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300195319 Nazamin Begam - ಮಹೆತಾಬ ಸಾಬ ತಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ ಹಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300195321 ಮದಾರಸಾಬ - ಮಧಾರಸಾಬ ತಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ ಹವೇಲಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300195682 tukkamma - ಪ್ರಲಾದ 287 ರಾಚಪ್ಪಗೊಂಡಗಾಂವ ರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300195719 Sudharani - ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300195753 Sharnamma - ಶರಣಮ್ಮ 153 ರಾಚಪ್ಪಗೊಂಡಗಾಂವ ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195860 Rupavati - ಅಶೋಕ 127 ರಾಚಪ್ಪಗೊಂಡಗಾಂವ ರಾಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195867 Anusayya - ದಿಪಕ 182 ರಾಚಪ್ಪಗೊಂಡಗಾಂವ ರಾಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195954 sugunamma - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಸಂಗಪ್ಪಾ 139 ರಾಚಪ್ಪPHH(NK) / NCS------100000000-
560300196183 Mallamma - ವೈಜಿನಾಥ 53 ರಾಚಪ್ಪಗೊಂಡಗಾಂವ ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196266 Siddamma - ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ 96 ರಾಚಪ್ಪಗೊಂಡಗಾಂವ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196396 Daivata Bai - ಶಿವಾಜಿರಾವ 102 ರಾಚಪ್ಪಗೊಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300196820 Ashwini - ಆಕಾಶ 287 ರಾಚಪ್ಪಗೊಂಡಗಾಂವ ರಾಚPHH(NK) / NCS------150000000-
560300197150 Kastura Bai - ಶಿವರಾಜ ಶಾಂತಪ್ಪಾ 120 ರಾಚಪ್ಪಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197151 Shridevi - ನರಸಿಂಗ 304 ರಾಚಪ್ಪಗೊಂಡಗಾಂವ ರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300197153 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ವಿದ್ಯಾವತಿ 242 ರಾಚಪ್ಪಗೊಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300197154 Sunanda - ಸುನಂದಾ 304 ರಾಚಪ್ಪಗೊಂಡಗಾಂವ ರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300197155 Shalamma - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 198 ರಾಚಪ್ಪಗೊಂಡಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198079 Kashi Bai - ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ರಾಚಪ್ಪಾ 75 ಕುಂಟೆಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201239 Roopa Bai - ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300203468 Joti Bai - W/O ರಾಚಪ್ಪಾ ಪಾಟಿಲ ೫-೬-೭೩ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205451 Rasika Bai - W/O ಮಾಣಿಕ ರಾವ ಮೈನಾಳೆ . ರಾಚಪ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206908 Kavitha Dilip Patil - C/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಟಿಲ 168 # ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206985 Padmavati - S/O ರಂಜೀತರಾವ ೭೩ ರಾ.ಗೌ೦ಡಗಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300207377 Premala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಂಗರಾವ ಬಿರಾದಾರ ರಾಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207467 Kalavati - S/O: ಝರಣಪ್ಪಾ ಪಾರಣ್ಣಾ ರಾಚಪ್ಪಗೊಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300208106 Sunitabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಣಜೀಟರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ರಾಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208168 Arti - C/O ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟಿಲ ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌPHH(NK) / NCS------200000000-
560300208799 Gouramma - S/O ಅಶೋಕ ಸ್ವಾಮಿ 308/2 ರಾಚಪ್ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
560300208810 Balika Venkat Patil - S/O ಕೇಶವರಾವ್ ಪಾಟಿಲ್ . . .NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209701 Patil Prachi Vivek - S/O: ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ್ ರಾಚಪ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209950 Godavari - W/O ಸೋಮಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210022 Neha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಗಾಯ್ಕವಾಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210086 Shakuntala - W/O: ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ್ ಪಾಟಿಲ ರಾಚಾಪ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210183 Shakuntala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ 60 PHH(NK) / NCS------100000000-
560300210360 Amar Rajole - S/O ವಿದ್ಯಾಧರ್ ರಜೋಳೆ ವಲಸಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210628 Shivlingappa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹಾವಗಪ್ಪಾ #237/ಏ ಲಂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300211473 Shakutala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರತಾಪಕುಮಾರ್ ಸಾಯಿಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300211474 Shridevi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 12 ರಾಚಪ್ಪ ಗೌಡಗವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300211475 Putala Bai - S/O: ಗುರುಪಾದಪ್ಪಾ ಮಾಶೆಟ್ಟಿ ರಾಚಪPHH(NK) / NCS------100000000-
560300211716 Shruti Alle - ಝರಣಪ್ಪಾ 131 ಭಾಲ್ಕಿ ರಾಚಪ್ಪಗೊಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300211745 Archana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಓಂಕಾರ 08 PHH(NK) / NCS------150000000-
560300212057 Bhavaneshwari - C/O ಸುನಿಲಕುಮಾರ #143 . ಶಂಶೀಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300212536 Rukmani Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉತ್ತಮ ರಾಚಪ್ಪಗೊಂಡಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300212538 Satyavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥಪ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560300212541 Ningamma - S/O: ವೀರಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ರಾಚಪ್ಪಗೊಂಡಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560300212911 Jyoti - C/O ನಾಗರಾಜ 130 ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಂಡಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300212923 Shabana Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೈನೋದ್ದಿನ #44 ರಾಚಪPHH(NK) / NCS------100000000-
Top