REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135802 Anita - S/O ಭಿಮರಾಯ ಬಿರಾದಾರ . .NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135806 Jayashri - S/O ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ೧/೫೧/ಅ೧/NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300137346 Manik Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವನಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137994 Parvati - S/O: ಶರಣಾಪ್ಪಾ ಏಳುರೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138633 Vanisri - S/O ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ 1/75PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138860 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300143279 Chana Bai - C/O ವಿನೋದ ಕುಮಾರ 1/127 ಹೊನ್ನಳPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560300144819 Sharanamma - W/O ಅಶೋಕಕುಮಾರ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300144892 Savita Bai - W/O ತಾತೇರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ #1/24 #PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145123 Nageni - W/O: ಸತೋಷ ಧುಮಂಸುರೆ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145565 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಪ್ಪಾ ಮುಲಗೆ ಹೊನ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300150451 Sunita Bai - ಹೊನ್ನಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300150452 niramal - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150453 SULA BAI - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150454 ಅಂಬದಾಸ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150455 ತುಳಸಮ್ಮ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150456 ಪ್ರಬಣ್ಣ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150457 jagdevi - ವಿಳಾಸ : ಹೋನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150458 Vijaykumar - ಹೋನ್ನಾಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150459 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ - ವಿಳಾಸ: ಹೋನಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150460 Supriya - ವಿಳಾಸ ಹೊನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300150461 ಸಿದ್ರಾಮ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150463 premila bai - ವಿಳಾಸ: ಹೋನಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150464 Parwati - ವಿಳಾಸ: ಹೋನ್ನಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300150465 ಝಟಿಂಗ - ಹೊನ್ನಳ್ಳೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150466 SHANKARA - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150467 Kalavati - ವಿಳಾಸ : ಹೋನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300150468 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ - ವಿಳಾಸ : ಹೋನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150469 Bhagamma - ವಿಳಾಸ: ಹೋನಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150470 Anusaya - ವಿಳಾಸ: ಹೋನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150471 Shashikala - at-honnalliAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150473 ಶಿವ ರಾಜ - ಹೋನ್ನಾಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150474 ರತ್ನಮ್ಮಾ - At-HonnaliAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166271 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ: ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166272 Godavri - ವಿಳಾಸ : ಹೋನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166273 Shobhavathi - ಹೋನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166274 Tejamma - ವಿಳಾಸ: ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166275 Siddamma - At-HonnaliPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166276 ಚನ್ನಪ್ಪಾ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166277 Shridevi - ವಿಳಾಸ : ಹೋನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166279 ಪ್ರಯಾಗ ಬಾಯಿ - ಹೋನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166280 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಹೋನ್ನಳ್ಳೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166281 Parbati - At-HonnaliPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166282 ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಹೋನಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166283 Chitrabai - ವಿಳಾಸ : ಹೋನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166284 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ : ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166285 Sarasvathi - ವಿಳಾಸ: ಹೋನಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166286 Kantamma - ವಿಳಾಸ : ಹೋನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166287 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಹೊನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166288 Kastura Bai - ಹೊನಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166289 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಹೋನ್ನಾಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166290 Mudrik - ಹೋನ್ಣಳ್ಳೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560300166292 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಹೊನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166293 GOURAMMA - ಹೋನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166294 Sharadamma - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****264321/05/2022FPS****264321/05/202212008000021/05/2022
560300166296 ರಾಜೆಪ್ಪಾ - ಹೋನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166297 PADMINI BAI - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166298 ಶರಣಪ್ಪ - PHH(NK) / NCS------180000000-
560300166299 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166300 ಪುಂಡಲಿಕ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166301 ವಿಠಲ ರಾವ್‌ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166302 ಹಣಮಂತ - ಹೋನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166303 ಪಾರವತಿ ದೇವಿ - ಹೋನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166304 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166305 Sarswati - ವಿಳಾಸ: ಹೊನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166306 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166307 ಚಂದ್ರಶೇಖರ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166308 ಶಂಕರಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಿರಪ್ಪಾ, ಹೊನ್ನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166309 Surekha - ವಿಳಾಸ: ಹೊನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166311 Shalikabai - At-HonnaliPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166312 ಶಿವ ರಾಜ - honnaliPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166313 Jijabai - ವಿಳಾಸ :: ಹೋನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166314 Rukmini - ವಿಳಾಸ ಹೊನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166315 Kanakavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ 1PHH(NK) / NCS------120000000-
560300166316 ಗಣಪತ್ ರಾವ್‌ - ಹೋನಾಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166317 ವೈಜಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ : ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166318 Prayag Bai - ವಿಳಾಸ: ಹೋನಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166319 NILAMMA - ವಿಳಾಸ : ಹೋನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166320 Rupavati - ಹೋನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166321 Rajemma - At-HonnaliPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166322 Shakuntalabai - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166323 Padminbai Shesharao Biradar - ಹೋನ್ನಾಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166324 Putalabai - ವಿಳಾಸ: ಹೋನಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166325 SARASWATI - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166326 ನಾಗನಥ - ವಿಳಾಸ ; ಹೋನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166327 ಶೆಶಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ : ಹೋನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300166328 ಮಾದ ರಾವ್‌ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166329 ಯಾಧವ ರಾವ್‌ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166330 ಪ್ರಹಲಾದ್‌ - ಹೋನ್ನಾಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166331 Prabhavati - ಹೋನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166332 ಬಸಣ್ಣಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ: ಹೋನಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166334 ವಿಠಲ ರಾವ್‌ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166335 Malashree - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166336 Hemavati - ಹೋನ್ನಾಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166337 KUSHALA BAI - ವಿಳಾಸ: ಹೊನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166338 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166340 ಶಿವ ಲಿಂಗಪ್ಪಾ - At-HonnaliPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166342 Shridevi - ವಿಳಾಸ: ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166343 ಮುತ್ತಮ್ಮ - At-HonnaliNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166344 Shivanada - at honnalliPHH(NK) / NCS------180000000-
560300166345 ರಮೇಶ - ವಿಳಾಸ : ಹೋನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166346 ಹಣಮಂತ - ಹೊನ್ನಳ್ಳೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560300170938 ಪೆಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಹೊನ್ನಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170941 ಶಿವ ರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ಹೊನ್ನಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170942 LALITAMMA - ಹೊನಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170943 ವಿಠಲ ರಾವ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ 1/30/1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170944 ರಾಜಕುಮಾರ - ಹೊನ್ನಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175472 Sarika - ಹೊನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175484 ಶಕುಂತಲಾ ಬಾಯಿ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300175791 Umadevi - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180605 ಕವಿತಾ - ಗ್ರಾಮ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181412 ಸುಧಾಕರ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181413 ಸುಲೋಚನಾ ಬಾಯಿ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181414 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - HONNALLIPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181415 ದಿಲೀಪ್‌ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300181416 Prayag Bai - honnalliPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181417 Jyotirmala - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181418 Ratnamma - At HonnalliAAY(NK) / NCS------200000000-
560300181419 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181420 Swati - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181421 Suvarna - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181422 Sheshikala - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181423 ಓಂಕಾರ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181424 Vaishali - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181425 Erramma - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181426 UMA DEVI - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181427 Shridevi - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181428 RANGAMMA - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181429 ಉಮಾದೇವಿ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300181431 Shobhavati - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300188984 ಶಿವರಾಜ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300190674 RAJKUMAR GHALEPPA - ವಿಳಾಸ: ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190675 Indumati - ಅಶೋಕ ತಂ ವಿಠಲರಾವ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಮು. ಹೊPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190676 Chaya - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300190678 nagamma - ಹೊನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/202212008000024/05/2022
560300190679 Babitabai - ವಿಳಾಸ: ಹೋನಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300190680 Renuka - ವಿಳಾಸ: ಹೋನಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300190681 GANANPATHI S/O MARUTI - ವಿಳಾಸ: ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560300190682 Hemavati - ಹೊನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300190683 Shkuntala - ವಿಳಾಸ: ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560300190684 Saraswati w/o ramchandra - ಹೊನ್ನಳ್ಳೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560300190686 Veershetty - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190688 Kastura Bai - ಹೊನಾಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300190692 ಸಂಗೀತಾ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300190694 HANMATAPPA DHULAPPA - ವಿಳಾಸ: ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300190702 SHASHIKALA w/o DEVINDRA - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300190708 Shridevi - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300191853 Kalvati - ವಿಳಾಸ: ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300192974 SANGAMESH - ಹೋನ್ನಾಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192976 Shashikala - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300195870 Draupati Bai - ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ 16 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195901 Jaishri - ತಂದೆ ವಿರಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ 160/1/51/ಎPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196029 Jhoti - ಜ್ಯೋತಿ 20 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನಳ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300196030 Putlabai - ಪುತಳಾಬಾಯಿ 20 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196038 Mahadevi - ಭಿಮರಾಯ 48 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನಳ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560300196043 Pratibha - ಉಮಾಕಾಣತ 1/63 ಹೊನ್ನಳಿ ಹೊನ್ನಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196124 Shakuntala Bai - ಸೀದ್ರಾಮಪ್ಪಾ 1/54 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196320 Nagamma - ಬಸವರಾಜ 1/86 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196641 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ 133 ಹೊನ್ನಳ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300196706 Shiladevi - ವಿರಶೇಟ್ಟಿ 91 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊನ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300197662 Kashi Bai - ಗಂಗಾರಾಮ 133 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197663 Sujata - ವಿರಶೇಟೆಪ್ಪಾ 73 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197664 Jaishri - ರಮಾಕಾಂತ 125 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನPHH(NK) / NCS------180000000-
560300197665 Chennamma - ಪಿರಪ್ಪಾ 126 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300197666 ಕಮಳಮ್ಮಾ - ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ 43 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊನ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300197667 Kalavati - ದವಲಥ 133 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನಳ್ಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197668 Kamala Bai - ಕಾಶಪ್ಪಾ 1 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನಳ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300197670 Shobhavati - ಶೋಭಾ 1/53 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನಳ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197671 lakshmibayi - ಸಂತೋಷ 1/131 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300197672 Shantamma - ಮಾಹಾರದ್ರಪ್ಪಾ 1/79 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300197673 Parvati Bai - ಗುಡ್ಡಪ್ಪಾ 1/64 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560300197674 Sarojani - ನಾಗಶೆಟಿ 63 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197680 Shakuntala - ಮಹಪತರಾವ 122 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197682 Pushpavati - ದಿಲೀಪರಾವ 1/106 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197805 Parvati Bai - ಪಾರವತಿಬಾಯಿ 1/57 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198297 VEERAMMA - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 42 ಹೊನ್ನಳಿ ಹೊನPHH(NK) / NCS------180000000-
560300199568 Sugamma - ಸುಗಮ್ಮಾ 1/61 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊನ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300204706 Rajesh - S/O: ಶಿವಾಜಿ ರಾವ ಪಾಟಿಲ ಹೊನ್ನಳ್ಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206788 Shanamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಶರಥ ಏಳುರೇ ಹೊPHH(NK) / NCS------120000000-
560300207099 Sneha - W/O ಅಂಕುಶ ಪಾಟಿಲ 1/106 ಹೊನ್ನಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300207202 Madhu - C/O ವೆಂಕಟ 00 ನಾರ್ ಮಾದೇವ ಟೆಂಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560300208156 Janabai - W/O ಇಂದ್ರಜೀತ #96 ಹೊನ್ನಳಿ ಹೊನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300208945 Saraswati - W/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ನಿಯರ ಮಹಾದೇವ ಟೆಂಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560300209490 Prema. - W/O ಗುರುನಾಥ . . ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560300209539 Sulochana - W/O ರಘುನಾಥ 00 ಹೊನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209996 Vidyavati - W/O: ರಮೇಶ್ ಮೇತ್ರೇ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಅPHH(NK) / NCS------90000000-
560300210654 Prayagabai - W/O ಸಿವಶ೦ಕರೆಪ್ಪ ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300211261 Sangeeta - W/O ಪ್ರಭು ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300211698 Mandakini - S/O ಶಂಕರಪ್ಪ 1-1-287/12 ಹೊನ್ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300211702 Shruti - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಿಲೇಜ್ ಹೊನ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300211806 Shantamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಾಳಿದಾಸ 36 ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560300211866 Meera - C/O ಕಿರಣಕುಮಾರ್ #1/20 ಹೊನಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
Top