REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150400217538 Ashwini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣ್ಣೇಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****282723/05/2022FPS****282723/05/20229006000023/05/2022
150500423883 Lalita Bai - C/O ರಾಜ ಕುಮಾರ್ #166/1 ಖಟಕಚಿಂPHH(NK) / NCSBiometric****873124/05/2022FPS****873124/05/20226004000024/05/2022
560300135583 Shabanayajmin - S/O: ಸುಲ್ತಾನಸಾಬ ಖಟಕ ಚಿಂಚೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135996 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈವರ್ಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136005 Godavari - S/O ಬಸವರಾಜ ಧರಮಕ್ 800 ಖಾತಕ ಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300136016 Godavari - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜಾಡರು ತ್ಕ.ಭPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20229006000023/05/2022
560300136021 Sultana - W/O: ಖದೀರ ಚಲಕಪುರ ರೋಡ ಪೆಅಟ PHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022180012000022/05/2022
560300136033 Rani. - W/O ಸುಭಾಷ್ . . PHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20226004000023/05/2022
560300136081 Mahumadi Begum - W/O ಶಿರಜೂದ್ದೀನ್ . . ಖಟಕ ಚಿಂPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300136082 Renuka - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ತಾಲ್ಕ.ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300136083 Lalita Bai - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300136090 Laxmi - 01 ಖಟಕ ಚಿನ್ಚೋಲಿ ಖಟಕ ಚಿಂಚೊಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300136097 Asha - W/O ಶಿವಕುಮಾರ . . ಖಟಕ ಚಿಂಚೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/20229006000024/05/2022
560300136098 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ 583 PHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/202212008000023/05/2022
560300136108 Shainaz Begum - S/O ಮನಸುರ ಅಲಿ ಹುಲಸೂರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20229006000023/05/2022
560300136451 Renuka - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತ್ಕಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****492420/05/2022FPS****492420/05/202212008000020/05/2022
560300136453 Surekha - W/O ಹಣಮಂತ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300136489 Shobha - S/O ಬಸವರಾಜ 505/2 ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20229006000023/05/2022
560300136495 Sudharani - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ . . . . PHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300136534 Meenakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022180012000022/05/2022
560300136574 Jagadevi. - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ . . PHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20229006000023/05/2022
560300136597 Parvati - W/O ರಾಜಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20226004000023/05/2022
560300136601 Mallikarjun - S/O: ಶಿವಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136623 Asha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣ್ಣೇಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300136779 Sunita - W/O ಸುಭಾಷ್ . . PHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300137007 Afreen Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಐಯುಬ ಮಿಯ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20226004000023/05/2022
560300137023 ಶಾಂತಮ್ಮ - W/O ಶ್ರವಣಕುಮಾರ. ಕೊಳ್ಳೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137407 Shakuntala - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ದಿಂಡೆ , , PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137557 Jagadevi - W/O ರಮೇಶ PHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/20226004000024/05/2022
560300137562 Pavitra - S/O ಓಂಕಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ತ್ಕ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****282720/05/2022FPS****282720/05/202212008000020/05/2022
560300138571 ಗಂಗಮ್ಮಾ - W/O ಮಡೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138619 Sridevi - W/O ನವನಾಥ ರಾಜೋಳೇ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138626 Ramakka - W/O ಹಣಮಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20226004000023/05/2022
560300138651 Shajaabe - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೆಫೀಯೂದ್ದೀನ PHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300139233 Anita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಶಾ ಖಟಕ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141649 Shakera Banu - S/O ಘುಡುಸಾಬ 486 ಎದುರ್ಗಡೆ ಪೋಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142344 Zeremma - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ಖಟಕ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142583 Priyadarshini - W/O ಮಚ್ಚೀಂದ್ರನಾಥ್ . . ಖಟಕ ಚಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142670 Radha. - W/O ಮೊಗಲಪ್ಪ ಜಾದವ್ . . ಖಟಕ ಚಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142671 Savita - S/O ಮಲ್ಲಾರಿ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಖPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300142998 Renuka - S/O ಲಕ್ಷಿಮಣ್ ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143472 Reshma Begum - S/O ತಮಿಜ ಮಿಯ್ಯ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20229006000023/05/2022
560300143665 Basamma - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ . . ಖಟಕ ಚಿಂಚೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300143835 Rajkumar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143855 Kalavati - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ , ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ಖಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143872 Jyothi - W/O ನಾಗಪ್ಪಾ ವಾಡೆರ ಹುಂನಾಬದ ಖಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143961 Shakuntala - W/O ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಖಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144340 Samina - S/O ಚಂದಪಾಶಾ ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300150475 Begambi - ಸುಲ್ತಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ AAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150476 ಶ್ರೀಮಂತ - ಖತಕ ಚೀಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/2022200015000023/05/2022
560300150477 Siddamma - ಸವೀತಾ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಸಾ| ಖಟಕಚಿಂಚೋAAY(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/2022200015000024/05/2022
560300150478 Shantamma - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300150479 ಶಾಮ ರಾವ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150480 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/2022150010000023/05/2022
560300150481 enkamma - ನಾಗಾಮಾ ಗ್ಂಡ್ ಯ್ಂಕಾಪಾ ಸಾ| PHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300150483 ಚಂದ್ರ ಸಾಬ - ಚಾಂದಸಾಬ ತಂದೆ ಹನ್ನುಸಾಬ ಸಾ| ಖಟPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/20226004000021/05/2022
560300150484 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150485 AMINA - ಅಮಿನಾಬೀ ಗಂಡ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ ಸಾ| PHH(NK) / NCS------30000000-
560300150486 ಲಾಲಬಿ - ಲಾಲಾಬೀ ಗಂಡ ಹನ್ನುಸಾಬ ಸಾ| ಖಟಕಚPHH(NK) / NCSBiometric****282721/05/2022FPS****282721/05/20223002000021/05/2022
560300150487 PASHA BEE - ಬದೀಸಾಬ್ ತ್ಂದೆ ರ್ಜಾಕ್ ಸಾಬ್ AAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150488 ವೈಜಿನಾಥ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150489 Vita Bai - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300150490 ಪಂಚಯ್ಯಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150491 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20223002000022/05/2022
560300150492 ಭಕ್ತಾ ರಾಜ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150493 Shakuntala - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150494 Ratnamma - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20226004000023/05/2022
560300150495 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150497 ವಿಠಲ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/2022200015000024/05/2022
560300150498 ಆಶಾಪ್ಪ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150500 shridevi - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150501 ಮಾಲಪ್ಪ - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಾಶಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖಟAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150502 Kalavati - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150503 ದಶರಥ - ಸಾ| ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/2022200015000023/05/2022
560300150504 sugamma - ಸುಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಸಾ| ಖಟPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20223002000022/05/2022
560300150505 ಶೆರಣ್ಣಪ್ಪ - ಸಾ| ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.AAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150506 ಗೌರಮ್ಮ - ಖಡಕ ಚೀಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150507 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300150508 Mahadevi - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150509 ಶೆರಣಪ್ಪಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150510 Gouramma - ತಿಪ್ಪಾನಾ ತಂದೆ ಇಸಮಾಎಲ ಸಾ|ಖಟಕಚಿಚAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150511 Noorja - ಖುರುಸಿದ ಅಲಿ ತಂದೆ ಮಹೆಬುಬಸಾಬ್ AAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150512 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150513 ಮಾರುತಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150514 ಶ್ರೀದೇವಿ - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಯಾದರಾವ ಸಾ|ಖಟಕಚಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150515 ಧೋನಡಿಬಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150516 ಹಣಮಂತ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150517 Jagdevi - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/2022200015000023/05/2022
560300150518 ನರಸಮ್ಮಾ - ನರಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷುಮಣ ಸಾ| ಖಟಕಚAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150519 Siddamma - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150520 ಬಸವ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/2022200015000024/05/2022
560300150522 ತುಕಾರಾಮ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300150523 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150524 bheem bai - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150525 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150526 ಜಗನಾಥ - ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಗುಂದಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300150527 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೊಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300150550 Bramarambika - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150623 Nagamma - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166347 Shridevi - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಸಾ| ಖಟಕಚಿಂAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300166348 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20223002000023/05/2022
560300166349 ಹನಿಸ ಸಾಬ - ಹಾನಿಫ್ ತಂದೆ ನಬಿಸಾಬ್ ಸಾ| ಖಟಕಚಿಂAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300166351 ಮಾದಪ್ಪ - ಖತಕ ಚಿಂಚೊಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300166352 ಯಾಧವ ರಾವ - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166353 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300166354 jaibun bee - ಖತಕ ಚೀಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300166356 ಲಾಯಕ ಮಿಯ್ಯಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166357 ಅಶೋಕ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166358 ಚಂದ್ರಮಾ - ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖಟಕPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/2022150010000023/05/2022
560300166359 ಶಬಿರಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586225/05/2022FPS****586225/05/20229006000025/05/2022
560300166360 Indumati - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/202212008000023/05/2022
560300166361 ಜಗನಾಥ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586225/05/2022FPS****586225/05/20226004000025/05/2022
560300166362 ಗಣಪತಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166364 sangappa - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166366 Anusha - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****974223/05/2022FPS****974223/05/202212008000023/05/2022
560300166367 Enkamma - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300166368 ಅಯುಬ - ಆಯುಬ ತಂದೆ ಇಸಾಕಮಿಯಾ ಸಾ|ಖಟಕಚಿಚೊಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166369 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20229006000023/05/2022
560300166370 iramma - ಸಾ| ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166371 Mahadevi - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ದಾನಪ್ಪಾ ಸಾ|PHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300166372 ಬೀರಣ್ಣ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166373 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/2022210014000024/05/2022
560300166374 Sharda Bai - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/20226004000024/05/2022
560300166375 Shivalila - ವೀರಪಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖಾPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/202212008000024/05/2022
560300166376 Gangamma - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022180012000022/05/2022
560300166377 Saraswati - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20223002000022/05/2022
560300166378 Kantamma - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022180012000022/05/2022
560300166379 Lalita - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/2022150010000023/05/2022
560300166380 Tukamma - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/2022150010000023/05/2022
560300166381 Raihimabi - ಮಹೆಮುದಸಾಬ ತಂದೆ ಮಹೆಬುಬಸಾಬ ಸಾ|ಖಟPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300166382 ಬಸಪ್ಪ - ಬಸ್ವರಜ ತಂದೆ ಲಿಂಗಾಪಾ ಖಟಕಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300166383 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/20226004000024/05/2022
560300166384 lalitha - ಜಗನ್ನಾತ ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20229006000023/05/2022
560300166385 shvamma - ಶೇಶಣಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಖಟಕಚಿಂಚAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300166386 ದಶರಥ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20223002000022/05/2022
560300166387 shanthama - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/202212008000023/05/2022
560300166388 chitramma - ಖತಕ ಚೀಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300166389 Radhika - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300166390 Hajira Begum - ಈಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ ತಂದೆ ಈಸಾಕಮಿಯ್ಯಾ PHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/2022180012000023/05/2022
560300166391 ಇಬ್ರಹಿಮ್ಮ - ಇಬ್ರಾಹಿಮಸಾಬ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲಸಾಬ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/20229006000024/05/2022
560300166392 manick bai - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166393 ಧರ್ಮಣ್ಣಾ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20229006000023/05/2022
560300166394 Lakshmi Bai - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/2022150010000023/05/2022
560300166395 Sushila Bai - ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ತಂದೆ ರಮಯ್ಯಾ ಸಾ| ಖPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022180012000022/05/2022
560300166396 Geeta - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166397 ಜಗದೇವಿ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300166398 Sharda - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022180012000022/05/2022
560300166399 ನರಸಪ್ಪಾ - ನರಸಾಪಾ ತಂದೆ ಸಾಂತಾಪ್ಪಾ ಸಾ|ಖಟಕಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300166400 ಮುಕ್ತಾರ್‌ ಅಲ್ಲಿ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300166401 ಶಿವ ರಾಜ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300166402 Kamalabaai - ಓಂಕಾರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖಟಕಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300166403 Lalita - ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖಟಕಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300166405 puthla bai - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****451618/05/2022FPS****451618/05/202212080000018/05/2022
560300166406 ಸಿದ್ರಮಯ್ಯ - ಖಟಕಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/2022180012000023/05/2022
560300166407 ಚನ್ನಯ್ಯಾ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300166408 Lakshmi - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022180012000022/05/2022
560300166409 ಶೋಭಾವತಿ - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖಟಕPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300166410 ರತ್ನಮ್ಮ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166411 Narasamma - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300166412 ಯಾಕುಬ ಸಾಬ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/202212008000023/05/2022
560300166413 ಪ್ರಮೋದ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300166414 ಪ್ರಭು - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20226004000023/05/2022
560300166415 ಬಾಬು - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300166416 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300166417 ಪ್ರಭಾವತಿ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಸಾ|ಖತಕಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/20229006000024/05/2022
560300166418 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ಶಿವಕುಮರ ತಂದೆ ಚನ್ನಯ್ಯಾ ಸಾ| ಖಟPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/20229006000024/05/2022
560300166420 ಕಾಂಟೆಪ್ಪಾ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****282721/05/2022FPS****282721/05/202212008000021/05/2022
560300166421 shobha vati - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಸಾ |ಖಟPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300166424 ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166426 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166427 Gangamma - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/2022180012000023/05/2022
560300166429 ಸಲೀಮ - ಸಲೀಮ ತಂದೆ ಈಸ್ಮಾಲಸಾಬ ಖುರುಷಿ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****282721/05/2022FPS****282721/05/202212008000021/05/2022
560300166430 ಅಜಗರ ಅಲ್ಲಿ - ಅಜಗರ ತಂದೆ ಮೈನೋದ್ದಿನ ಸಾ| ಖಟಕಚPHH(NK) / NCSBiometric****282723/05/2022FPS****282723/05/202212008000023/05/2022
560300166431 ಶಿವಮ್ಮಾ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20223002000022/05/2022
560300166432 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300166433 prabhavati - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300166434 ದೌಲಪ್ಪಾ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300166435 Siddamma - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/2022150010000023/05/2022
560300166436 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/20226004000024/05/2022
560300166437 Ambava - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166439 SHABIRA BI - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022---90060000-
560300166440 ಅಬ್ದುಲ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166441 Rangamma - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586225/05/2022FPS****586225/05/2022240016000025/05/2022
560300166442 ಶಂಕರ - ಶಂಕರ ತಂದೆ ತೀಪ್ಪಣ್ಣಾ ಸಾ| ಖಟಕಚPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300166443 ಮಾರುತಿ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300166446 ರಸಿದಾ ಸಾಬ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/202212008000024/05/2022
560300166447 shobha vati - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300166448 ರಾಜಪ್ಪ - ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖಟPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300166449 ವೈಜನಾಥ - ಸಾ| ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20229006000023/05/2022
560300166451 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20223002000022/05/2022
560300166452 prabhavati - ಖಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300166453 ನಾಗ ಶಟ್ಟಿ - ಸಾ| ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20226004000023/05/2022
560300166454 Champavati - ಸಾ| ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300166455 ಅರ್ಜುನ ಸಿಂಗ - ಅರ್ಜುನಸಿಂಗ ತಂದೆ ಕಿಶನಸಿಂಗ ಸಾ|PHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300166456 Shridevi - ಸಾ| ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/202212008000024/05/2022
560300166457 Sarasvati - ಖಡಕ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/2022150010000024/05/2022
560300166458 ಶಿವ ರಾಜ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300166459 ಮಲ್ಲಾರಿ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300166461 ಮೈನೋದಿನ - ಮೈನೊದಿನ್ ತ್ಂದೆ ಮಹತಬ್ ಸಾಬ್ AAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300166462 ಘುಡು ಸಾಬ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300166463 Sobhavati - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300166464 shobavati - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300166465 Gori Beum - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/202212008000023/05/2022
560300166467 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166468 shobha vati - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300166469 Saraswati - ಬಸಾಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಾರಾಮ ಸಾ|ಖಟಕಚಿಂPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300166470 Kaashamma - ಗುಂಡಾಪಾ ತಂದೆ ಮಲಾಪಾ ಸಾ| ಖಟಕಚಿಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20226004000023/05/2022
560300166471 Nagamma - ತೀಪ್ಪಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಾ| AAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300166472 ಭಾಲ್ಕೇಶ್ವರ - ಭಾಲ್ಕೇಶ್ವರ ತಂದೆ ತೀಪ್ಪಣಾ ಸಾ| ಖPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300166473 bajiram - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166474 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖಟPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/202212008000023/05/2022
560300166476 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಸಾ| ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/202212008000023/05/2022
560300166477 ಮೈನೋದಿನ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300166478 Khasim Bee - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/2022150010000024/05/2022
560300166479 Kasturubai - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300166480 ಈರಪ್ಪಾ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300166481 rachamma - ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಸಾ| ಖಟಕಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20226004000023/05/2022
560300166482 ಮಹೆಬುಬ ಸಾ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20229006000023/05/2022
560300166483 puthla bai - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300166484 ಅಬ್ಜಲ್‌ ಬೆಗಂ - ಫ್ರೀದಸಾಬ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300166485 Kulsum - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300166486 Tamijabee - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166487 kera bai - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300166488 ಭೀಮಣ್ಣ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/20226004000024/05/2022
560300166489 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಯಾದವರಾವ ಸಾ| ಖಟಕPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300166490 ಮಥುರಬಾಯಿ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/20223002000024/05/2022
560300166491 ಅಮ್ರತ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/2022180012000024/05/2022
560300166492 Gouramma - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖಟಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166493 Farzana Bee - ಜಾವಿದ ತಂದೆ ಮಹಮದಸಾಬ ಸಾ| ಖಟಕಚಿಂPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20229006000023/05/2022
560300166495 Prabhavati - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166497 ರವಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300166498 Kanisa - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300166502 basama - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/20229006000024/05/2022
560300166503 Iramma - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/20229006000024/05/2022
560300166504 saraswti - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300166505 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/20226004000024/05/2022
560300166507 ನೂರ ದಪಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586225/05/2022FPS****586225/05/20223002000025/05/2022
560300166508 Savita - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166509 ಗೋದಾವರಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300166510 ಮಹಾದೇವಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166511 laxmibai - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/202212008000023/05/2022
560300166512 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****282724/05/2022FPS****282724/05/2022200015000024/05/2022
560300166513 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****282725/05/2022FPS****282725/05/20229006000025/05/2022
560300166515 Jarina Begam - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166516 Shophiyabegam - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****282723/05/2022FPS****282723/05/20229006000023/05/2022
560300166517 ಅಶೋಕ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300166518 ನಂದ ಕುಮಾರ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****369924/05/2022FPS****369924/05/202212080000024/05/2022
560300166520 ಹಮನಾ ಬಾಯಿ - ಯಮುನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಲರಾವ ಸಾ| ಖಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166521 ಭಿಮರಾವ್‌ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300166522 Parvati - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300166523 ಶಿಬರಾ ಸಾಬ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300166524 ಕರೀಮ ಬೀ - ಮೈನುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಅಜಗರ ಅಲಿ ಸಾ| PHH(NK) / NCSBiometric****282721/05/2022FPS****282721/05/20223002000021/05/2022
560300166525 ಮುಕಿಂದ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166526 Vidyavati - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/202212008000024/05/2022
560300166527 Bhagya Shree - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/2022180012000020/05/2022
560300166529 Shridevi - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300166531 ದಶರಥ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300166532 Gundamma - ಗುಂಡಾಮಾ ಗಂ ಚನಯಾ ಸಾ|ಖಟಕಚಿಂಚೊಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166533 saraswti - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300166534 Shobhavati - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/202212008000023/05/2022
560300166535 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/2022150010000024/05/2022
560300166536 ಮೈನೂದಿನ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300166537 ಗೌಸೋದ್ದಿನ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022180012000022/05/2022
560300166539 ರಾಚಯ್ಯ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022180012000022/05/2022
560300166540 Shamina - ಮಹೆಬುಬ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ ಸಾ| ಖPHH(NK) / NCSBiometric****282724/05/2022FPS****282724/05/202212008000024/05/2022
560300166541 kavita - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300166542 ವಿಠಲ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300166543 ಬೀರಪ್ಪ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300166544 mahadevi - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166545 padamani - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300166546 ಬೀರಪ್ಪ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/2022150010000024/05/2022
560300166547 ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಭೀಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಸಾ| ಖPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300166548 mahetabi - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166549 sharma - ಖಟಕಚೀಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/202212008000024/05/2022
560300166550 Rahimonisaa - ಖಡಕ ಚೀಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/2022200015000023/05/2022
560300166553 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಸಾ| ಖಟPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300166554 ರೆವಣ್ಣಪ್ಪ - ರೇವಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ಸಾ| PHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/2022150010000024/05/2022
560300166555 ಮತ್ತು ಸಾಬ - ಮಹತಾಬ್ ಸಾಬ್ ತ್ಂದೆ ಮಹೆಬುಬ್ಸಬ್ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300166556 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೀರಪಣ್ಣಾ ಸಾ| ಖಟPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20226004000023/05/2022
560300166557 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೊಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/20223002000024/05/2022
560300166558 Yalamma - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300166622 Rajiya Begum - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300166865 Shiddamma - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300166911 sayibavva - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022180012000022/05/2022
560300170945 ಅಹ್ಮದಾ ಪಾಶಾ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170954 ಚಾಂದ ಪಾಶಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170955 ಶಮಣ್ಣಾ - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170956 ರಮೇಶ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170957 ಅಮೃತ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170958 ಪ್ರಭು ರಾವ್‌ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170959 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170960 ರಾಜ ಶೇಖರ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170961 ಧನ ಸಿಂಗ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170962 ರಾಜಪ್ಪ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170963 chandramma - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170964 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170965 ಮಹ್ಮದ ಹನಿಫ - khatak chincholiNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170966 ಮುಲ್ತಾನಿ - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175490 Shivkumar S/o Baswanappa Bhadr - ಗ್ರಾಮ್ ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175491 Saraswati - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/202212008000023/05/2022
560300175502 Punyawati - ಸಾ:ಹರಿಜನವಾಡ ಖಟಕಚಿಂಚೊಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300176495 Anapurnna W/o Chandrshaker - ಖಟಕ ಚಿಂಚೊಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300176552 Baseer Ahemad S/o Hydarsab Sou - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176604 Nagashetty S/o Sidramappa Khan - ಸಾ;ಖಟೊಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ; ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177262 Nirmala - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/2022150010000023/05/2022
560300177266 Basawarj S/o Sharnappa Kadganc - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177291 Bandeppa S/o Sharanappa Hulkar - ಗ್ರಾಮ ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177738 Paramma W/o Yadvarao TorKhede - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177741 Gundamma W/o Narsappa Wader - ಗ್ರಾಮ ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20223002000023/05/2022
560300177747 Baburao S/o Gurappa Varik - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177752 Prabhu S/o Malappa Mangeere - ಗ್ರಾಮ ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300177753 Renuka - ಗ್ರಾಮ ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300177754 Sharamma - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300178149 Akshayreddy S/o Gundareddy - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ; ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178356 Shabana Begum - ಖಟಕಚಿಂಚೊಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300178385 Shakhira Begam - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/202212008000023/05/2022
560300178393 ಸಂಜೀಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಖಟಕಚಿಂಚೊಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/2022150010000023/05/2022
560300178394 Anita - ಸಾ: ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300178642 Sushilabai W/o Nagshetty Jyant - ಖಟಕಚಿಂಚೊಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20223002000019/05/2022
560300178646 Saraswati - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/2022150010000023/05/2022
560300179649 Kahiyumsab S/o Isaksab Vaddank - ಖ.ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/2022150010000024/05/2022
560300179678 Rasulsab S/o Mainoddin Otgi - ಕ.ಚಿನಚೊಲಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜ:ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180247 Jotiba S/o Bajirao Kadum - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180255 Shafiyoddin S/o Faridsab Sindh - ಖ.ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180259 Shobhavati - ಖ.ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300180273 Narsing S/o Viswanath Vadder ` - ಖಟಕ ಚಿಂಚೊಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180283 Rajkumar S/o Chandraknath Tork - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180308 Rajkumar S/o Beerappa Vade - ಖ.ಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180976 Hayat Begam - ಖಟಕಚಿಂಚೊಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/2022150010000023/05/2022
560300180986 vijinatha s/o shivasharnapp r/ - ಖಟಕಚಿಂಚೊಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181013 sham s/o pralahdrao r/ k.kchin - ಖಟಕಚಿಂಚೊಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182264 Rajeshwari - ಮು:ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬಿದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182418 Manikappa S/o Yashvantrao Jawa - ಮು:ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184198 Gundamma - ಖಟಕ.ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300184199 Rajamma - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300184200 Parvati - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300184415 ಜಗದೆವಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300184416 Lakshmibai - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022240016000022/05/2022
560300184417 ವೈಜಿನಾಥ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300184418 Kavitha - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300184420 Shahada bi - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20223002000022/05/2022
560300184421 Gundamma - ಖಟಕ.ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184422 PARA BATHI - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300184424 ಸುನೀತಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/20229006000024/05/2022
560300184425 ಮಂಗಲಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300184426 Laxmi - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300185513 Baburao S/o Anneappa Biradar - ಮು:ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300185857 Shivaleela - ಮು:ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬಿದPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/202212008000023/05/2022
560300186603 Chandrakala - ಖಟಕ.ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/2022150010000023/05/2022
560300186604 ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ಕೋಳ್ಶೆ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/202212008000024/05/2022
560300186605 ಉಸ್ಮಾನಅಲಿ ಹುಲಸುರೆ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300186607 ಸರಸ್ವತಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300186608 Ajamiri Begum - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300186610 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300186611 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300186612 Nasirana Begum - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022180012000022/05/2022
560300186613 ಬಸಪ್ಪಾ ಮುತಗೊಂಡ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/20229006000023/05/2022
560300186614 Ambika - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****282723/05/2022FPS****282723/05/20229006000023/05/2022
560300186615 SUNITHA - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300186616 Shahana bi - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20223002000022/05/2022
560300186618 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/202212008000016/05/2022
560300186619 ಸುರೇಖಾ ಮುಗಾ ನೂರ್ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300186620 VIDYAVATHI - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300186621 ಅರ್ಜುನ ಸಂಗನಾಳೆ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300186622 Bebavati - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300186624 Ratanamma - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186625 Sajeeda Bi - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/2022180012000023/05/2022
560300186626 Eramma - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/2022150010000024/05/2022
560300186628 ಭೀಮಶಾ - KHATAK CHINCHOLIPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300186629 Sunita - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300186630 Parvathi - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300186631 Shamarao Wader - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300186632 Shridave - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300186633 Indumati - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/202212008000024/05/2022
560300186634 ಜರೆಮ್ಮ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300186636 ಕಾಶಪ್ಪ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300186637 ರಾಮಣ್ಣಾ ಕೋಳ್ಶೆ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300186638 ಸುರೇಕಾಂತ್‌ ಹುಡಗೆ - ಖಟಕ.ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/202212008000022/05/2022
560300186639 Khulasumbi - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022180012000022/05/2022
560300186640 Mahadevi - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022180012000022/05/2022
560300186641 ಬಾಬು ಹೇಳವ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300186642 ಗೌರಮ್ಮ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586223/05/2022FPS****586223/05/2022150010000023/05/2022
560300186643 Dattubai - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022180012000022/05/2022
560300186647 JYOTHI - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022150010000022/05/2022
560300186648 ಮೌಲನಬೀ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022200015000022/05/2022
560300186806 Vijaylaxmi - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300187153 ಮಕ್ಸೊದಅಲ್ಲಿ ಹುಲಸುರೆ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187154 ಬಸವರಾಜ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187448 Paramma - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300187449 ರವಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20229006000022/05/2022
560300187450 ರಂಗಮ್ಮಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/20226004000022/05/2022
560300187451 Kamal - ಖಟಕ.ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300187453 SAVITHRA - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586222/05/2022FPS****586222/05/2022120080