REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
530200190801 ANITA - C/O ಗಣಪತರಾವ 9/4 . ಖಟಕ್ ಚಿಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****734722/05/2022FPS****734722/05/202212008000022/05/2022
560300135555 Eramma - S/O ಬಸವಣಪ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135637 ಸರಸ್ವತಿ - W/O ಶಾಂತಪ್ಪ ತಲ್ಕ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135674 Revan Siddappa - S/O ಗುರಪ್ಪಾ - -NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300135675 Preeta - W/O ಕಪಿಲದೇವ ರಾಗ 152/1/2 ನೇರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135676 Amrutrao - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಬಣ್ಣಾ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135801 Preeti - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಚಿಲಶೆಟ್ಟಿ - ನಿಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135830 Padmavati - S/O ರೇವಣಪ್ಪಾ ಪರಿಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135988 Sapna - S/O ಗುರುನಾಥ ಭುರ್ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300135989 ಕಲಾವತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗ್ರಾಮಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/20226004000020/05/2022
560300135991 Jabina Begam - S/O ಹ್ಯಾಬಿಬ್ ಕಾನ್ . . ಖಟಕ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20229006000019/05/2022
560300136006 Kavita - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/20229006000020/05/2022
560300136007 Sangita - W/O ಮಂಜುನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****606123/05/2022FPS****606123/05/20226004000023/05/2022
560300136025 Rajeshwari - S/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಿಲಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/2022150010000020/05/2022
560300136080 Shridevi - W/O ಶಿವರಾಜ ವಾಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20226004000019/05/2022
560300136105 ಸಂಗೀತಾ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****606123/05/2022FPS****606123/05/202212008000023/05/2022
560300136106 Savita. - S/O ಕಾಶಪ್ಪ ೯೭೪೧೧೭೭೮೩೯ PHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/202212008000021/05/2022
560300136109 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/2022150010000020/05/2022
560300136378 Meena - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬುರಾವ ಸಾಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/20229006000020/05/2022
560300136390 Sangeeta - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಸಣೆ ರೆಡ್ಡಿ ಗಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136401 Shridevi - W/O ಉಲ್ಲಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ 1ನೇ ಬ್ಲೋಖ್PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300136466 Ambika - S/O ಭಿಮರಾವ್ . . PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20226004000019/05/2022
560300136490 Surekha. - W/O ಸಂಗಮೇಶ . . PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300136492 Parvati - W/O ವಿನೋದ . . PHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/20229006000020/05/2022
560300136493 Jaishree - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ತ್ಕಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/202212008000020/05/2022
560300136519 Shivakanta - W/O ಭಾಸ್ಕರ PHH(NK) / NCSBiometric****494423/05/2022FPS****494423/05/20229006000023/05/2022
560300136635 Sangeeta - S/O ಶರಣಪ್ಪ ಸಿರ್ಸಗೆ ತಾ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300136637 Shobhavati - W/O ಅಶೋಕ PHH(NK) / NCSBiometric****734722/05/2022FPS****734722/05/20226004000022/05/2022
560300136656 Yasmeen Begum - S/O ಖಜಸಾಬ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20226004000019/05/2022
560300136658 Mohmadbi - W/O ಕರೀಮ ಸಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****734722/05/2022FPS****734722/05/20223002000022/05/2022
560300136821 Suneeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/20226004000020/05/2022
560300137046 Chinnamma - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಲ್ಕ.ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/2022150010000020/05/2022
560300137673 Reena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ಬೆಂದ್ರೀ PHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/202212008000020/05/2022
560300137760 Priyanka - S/O ಬಾಬುರಾವ ಧರ್ಮಕ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138248 Jai Shree - S/O ಭದ್ರಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20229006000019/05/2022
560300138402 Ratnamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುನಾಥNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138449 Najmunnisa Begum - S/O ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300138511 Surekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ PHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/202212008000020/05/2022
560300138523 Shivakanta - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20226004000019/05/2022
560300138543 Bhagayashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20226004000019/05/2022
560300138563 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 139PHH(NK) / NCSBiometric****888813/05/2022FPS****888813/05/2022150010000013/05/2022
560300138568 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಓಂಕಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20226004000019/05/2022
560300138580 Parabati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಯ್ಯಾ PHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/20223002000020/05/2022
560300138631 Joythi. - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/20226004000020/05/2022
560300138738 Reshma - W/O ಸತೀಶ ತಲ್ಕ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300138739 Shobhavati - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138975 Rani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ರೆಡPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/202212008000021/05/2022
560300139025 Asiya Begum - S/O ಜಾಫರ್ ತ್ಕ.ಭಾಲ್ಕಿ ಖಟPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/2022150010000021/05/2022
560300139073 Renuka - D/O ಗಣಪತಿ ತಲ್ಕ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139076 Pallavi - W/O ಪಿಂಟು , , PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20226004000019/05/2022
560300139128 ಮಾಲಾಶ್ರೀ - S/O ಶಿವಪ್ಪ ಭಾಲ್ಕಿ ಖಟಕ್ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/20229006000021/05/2022
560300139138 Gundamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಪ್ಪಾ ರಾವ ಖಟಕ ಚಿಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/20223002000021/05/2022
560300139148 Reeta - S/O ಸಿದ್ರಮ ನಂದೇ ತ್ಕ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/20226004000021/05/2022
560300140022 Nilamma - W/O ಬಸವರಾಜ್ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಖNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300141596 ಸರಸ್ವತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭುರಾವ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141611 Bhuvaneshwari - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141633 Shwetha - S/O ಸುಭಾಷ್ . . NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141647 Shridevi - S/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚನಮಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141860 Rajashekar - S/O ಬಸವನಪ್ಪ ಪಂಚಕ್ಸರಿ ತ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141912 Jyoti - C/O ಬಸವರಾಜ ತಲ್ಕ.ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142080 Mallamma - W/O ಬಾಬುರಾವ ಹೊಸಮನಿ . ಖಟಕ ಚಿಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142138 Laxmibai - W/O ಹರೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ 192 ಖಾತಕ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/202212008000020/05/2022
560300142742 Kashamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಚಿಲಶೆಟ್ಟ ಖNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142913 Shama Begum - W/O ಸೀಜ್ಯವದಿನ್ . . . . ಖಟPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300142971 Parwati - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಖPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/2022150010000020/05/2022
560300143060 Geeta - S/O ರುದ್ರಪ್ಪ 581/ಏ ಭೀಮ್ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/202212008000020/05/2022
560300143234 Shantamma - S/O ಶರಣಪ್ಪ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಖಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143267 Eramma - W/O ಅಶೋಕ್ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಖಟಕPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300143342 Mallamma - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ತ್ಕ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/20229006000020/05/2022
560300143544 Surekha - S/O ರೇವಣಪ್ಪಾ ತಾ .ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/20226004000021/05/2022
560300143577 Shashikala - S/O: ಬಸವರಾಜ ಜಾಡುರ #58 ರೆಡ್ಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/20226004000020/05/2022
560300143613 Bhagyashri - S/O ಕಲ್ಯಾಣಿ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಖPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20229006000019/05/2022
560300143631 Sangita - S/O ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022180012000019/05/2022
560300143719 Mallamaa - S/O ಶಿವರಾಜ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಖಟಕ್ PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20226004000019/05/2022
560300143820 Saraswati - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಚನ್ನಮ್ಮಲ್ಲ ಖಟಕ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143934 Archana - W/O ಬಸವರಾಜ ಕುರುಬಖೆಳಗೆ 335/2 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144088 Arati - W/O ಓಂಕಾರ . . ಖಟಕ ಚಿಂಚೊಳಿ ಖಟPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/20226004000020/05/2022
560300144116 Rekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಣ್ಣಾ ಖಟPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300144125 Pooja - W/O ಶಿವಕುಮಾರ 138 ಖಟಕಚಿನ್ಚೋಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144133 Malashree - S/O ಕಾಸಿನಾಥ್ ತಾಲ್ಕ.ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144177 Asha - W/O ರಾಜಕುಮಾರ , , ಖಟಕ ಚಿಂಚೊಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20226004000019/05/2022
560300144692 Prabhavati - W/O ಪಂಡಿತ್ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಖಟಕPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/20229006000021/05/2022
560300144975 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೇಶ್ ಅಲ್ಲೂರೇ 687PHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/20229006000021/05/2022
560300145404 Vijay Laxmi - W/O ಶಾಣಧರ್ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಖತPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/20226004000020/05/2022
560300145407 Malashri - S/O ಸುರೆಕಾಂತ್ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****606122/05/2022FPS****606122/05/202212008000022/05/2022
560300145416 Chamundeshwari - S/O ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ರಾಗಾ ಖಟಕ ಚಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145424 Susana - W/O ದಿನೇಶ ಖಟಕ ಚಿಂಚೊಳಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300145432 Shilpa - W/O ಪ್ರಶಾಂತ್ . , ಖಟಕ ಚಿಂಚೊಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20226004000019/05/2022
560300145657 Bhagyashri - S/O ಬಾಬುರಾವ ಚೀಲಶೇಟ್ಟಿ ಖಟಕ ಚಿಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300150521 Nagamma - ಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/2022200015000020/05/2022
560300150528 ಕಾಲಪ್ಪಾ - ಸಾ| ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.AAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300150529 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300150530 ಸುಗಂಧಾ ರಾಮಕ್ರಿಷ್ನ - ಸಾ| ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.AAY(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/2022200015000021/05/2022
560300150531 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಖಡಕ ಚೀಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/2022200015000020/05/2022
560300150532 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300150533 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಸಾ| ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300150534 ಸಂತೋಶ - ಕತಕಚೀಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/2022200015000021/05/2022
560300150535 ವೀರಪ್ಪಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****734722/05/2022FPS****734722/05/2022200015000022/05/2022
560300150536 Anitaa - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150537 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/20229006000021/05/2022
560300150538 ರಾಜಾ ಕುಮಾರ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/2022200015000020/05/2022
560300150539 Prabhavati - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300150540 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/2022200015000020/05/2022
560300150541 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606123/05/2022FPS****606123/05/2022200015000023/05/2022
560300150542 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300150543 ಕಾಶಯ್ಯಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606122/05/2022FPS****606122/05/2022200015000022/05/2022
560300150544 ಪ್ರಭು - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/2022200015000020/05/2022
560300150545 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/202212008000021/05/2022
560300150546 Eeramma - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300150547 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.AAY(NK) / NCSBiometric****734722/05/2022FPS****734722/05/2022200015000022/05/2022
560300150551 Punyavati - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.AAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300150552 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300150553 Siddamma - ಶಾಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಸಾ|AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150554 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/20229006000020/05/2022
560300150555 ಜಯಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300150556 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/20223002000020/05/2022
560300150557 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/2022200015000020/05/2022
560300150558 ಭೀಮ ರಾವ್‌ - ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖಟಕAAY(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/2022200015000020/05/2022
560300150559 ಸನ್ನೂಪ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300150560 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300150561 ರಾಜಪ್ಪ - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.AAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300150562 ಹಣಮಂತ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300150564 ಚನ್ನಾಪ್ಪಾ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/2022200015000020/05/2022
560300150565 Asiya Begum - ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300150566 ಭೀಮಶ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150567 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150568 Shridevi - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.AAY(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/2022200015000021/05/2022
560300150569 ಚಂದ್ರ ರೆಡಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300150570 ಸಿದ್ದಯ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150571 ಶಂಕರ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300150572 Swetaa - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/2022150010000020/05/2022
560300150573 GEETA - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/202212008000021/05/2022
560300150574 ಸಬವಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/20226604000020/05/2022
560300150575 ಶೋಭಾವತಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734722/05/2022FPS****734722/05/202212008000022/05/2022
560300150576 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/2022200015000021/05/2022
560300150577 ಮಾಣಿಕ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/2022200015000020/05/2022
560300150578 Padamavati - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.AAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300150579 Sarswti - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20223002000019/05/2022
560300150580 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/2022200015000020/05/2022
560300150581 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/2022200015000021/05/2022
560300150582 Shanta Bai - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****606122/05/2022FPS****606122/05/202212008000022/05/2022
560300150583 Nirmlaa - ಬಸಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಶಂಕರಯ್ಯಾ ಸಾ| ಖಟಕಚPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/20229006000020/05/2022
560300150584 IRAMMA - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20223002000019/05/2022
560300150585 ಹಣಮಂತ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150586 Jaishri - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****734722/05/2022FPS****734722/05/2022200015000022/05/2022
560300150587 ಶೀಲವತಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20229006000019/05/2022
560300150588 ಸಮಕಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/202212008000021/05/2022
560300150589 ದೇವಿಂದ್ರ - ಖಟಕಚೀಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/2022200015000020/05/2022
560300150590 ಶಂಭಮ್ಮ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300150591 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಸಂಜುಕುಮರ್ ತ್ಂದೆ ಸಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಖಟಕPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20226004000019/05/2022
560300150592 ಕುಪೇಂದ್ರ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/2022150010000020/05/2022
560300150593 Vidyavati - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/2022200015000020/05/2022
560300150594 Madhumati - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/2022200015000021/05/2022
560300150595 Nagamma - ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಅಣಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖಟಕಚPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/20223002000020/05/2022
560300150633 sreedevi - ಭದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ಸಾ| AAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300166363 shabi - ಹನಿಫಸಾಬ ತಂದೆ ಅಜಗರಸಾಬ ಸಾ| ಖಟಕAAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300166419 subhadra - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/2022150010000020/05/2022
560300166425 Surekha - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/2022180012000020/05/2022
560300166460 Saraswati - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೂಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022180012000019/05/2022
560300166514 Vimalabai - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/20226004000020/05/2022
560300166519 Mahadevi - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20223002000019/05/2022
560300166528 Saraswati - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/2022180012000021/05/2022
560300166530 Punyavati - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ತಾ | ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/2022150010000020/05/2022
560300166559 Saraswati - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ವೈಜಾಪ್ಪ ಸಾ |ಖತಕಚPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/2022180012000020/05/2022
560300166560 putla bai - ವಿಳಾಸ KHATAK CHINCHOLIPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166561 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಖಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/2022180012000020/05/2022
560300166562 ಸನ್ಮೂಕಯ್ಯಾ - ಖವಕ ಚೀಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/2022180012000021/05/2022
560300166563 Shantamma - ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಸಾ| ಖಟಕಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/202212008000020/05/2022
560300166564 Farjaanabegam - ಬಾಸಿದಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ PHH(NK) / NCSBiometric****606122/05/2022FPS****606122/05/2022150010000022/05/2022
560300166565 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300166566 Mallamma - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734722/05/2022FPS****734722/05/2022180012000022/05/2022
560300166567 Satyabai - ಸಾ| ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****606122/05/2022FPS****606122/05/20226004000022/05/2022
560300166568 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/20229006000020/05/2022
560300166569 ವೈಜಿನಾಥ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/2022150010000020/05/2022
560300166570 ಬಸ್ವರಾಜ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/20229006000020/05/2022
560300166571 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖಟಕಚPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/20223002000021/05/2022
560300166572 ನಾಗ ಶೆಟ್ಟಿ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166573 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಮಾದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ಸಾ| ಖಟPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/20229006000020/05/2022
560300166574 SHARNAMMA - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/2022180012000020/05/2022
560300166575 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/2022150010000020/05/2022
560300166577 ತಾಹೇರಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/20229006000020/05/2022
560300166578 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ಸಾ| ಖಟPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/20223002000020/05/2022
560300166579 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ - ಚಂದರಸೀಖರ ತಂದೆ ಮಾನಿಕಪ್ಪಾ ಸಾ|ಖಟಕPHH(NK) / NCSBiometric****734722/05/2022FPS****734722/05/2022150010000022/05/2022
560300166581 ಪ್ರಕಾಶ - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖಟಕಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300166582 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/20229006000021/05/2022
560300166583 ಪ್ರೇಮಲಾ - ಖಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734722/05/2022FPS****734722/05/2022150010000022/05/2022
560300166584 ಹಣಮಂತ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606123/05/2022FPS****606123/05/20223002000023/05/2022
560300166585 ಗಂಗಮ್ಮ - ಗಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖಟಕಚPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/20226004000021/05/2022
560300166586 ಸೀನಪ್ಪ - ಸಾ| ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****734722/05/2022FPS****734722/05/202212008000022/05/2022
560300166587 ಪುತಳಾ ಬಾಯಿ - ಖತಕ ಚೀಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20229006000019/05/2022
560300166588 Sarswti - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/2022150010000020/05/2022
560300166589 ಶಿವ ರಾಜ - ಶಿವರಜ ತಂದೆ ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ಸಾ| ಖಟಕPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300166590 ರಮೇಶ - ಸಾ| ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/202212008000020/05/2022
560300166591 ಪ್ರಭು - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300166592 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಸಾ| ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****606122/05/2022FPS****606122/05/2022150010000022/05/2022
560300166593 ರಮೇಶ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734722/05/2022FPS****734722/05/202212008000022/05/2022
560300166594 ತುಕಾರಾಮ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/202212008000020/05/2022
560300166595 tukaram - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166596 Putlabai - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/202212008000020/05/2022
560300166597 ಜೈಕುಮಾರ್‌ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606124/05/2022FPS****606124/05/20229006000024/05/2022
560300166598 ರುದ್ರಪ್ಪ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20226004000019/05/2022
560300166599 ವಿಮಲ ಬಾಯಿ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/20226004000020/05/2022
560300166600 lalita - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/2022200015000020/05/2022
560300166601 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ಸಾ| ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/202212008000020/05/2022
560300166602 ರಾಜ ಶೇಖರ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022150010000019/05/2022
560300166603 Shridevi - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734722/05/2022FPS****734722/05/20229006000022/05/2022
560300166604 ಶಿವಣ ಸಿದ್ದಯ - ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734722/05/2022FPS****734722/05/2022150010000022/05/2022
560300166605 ರವಿ - ಕತಕ ಚಿಂಚೊಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166606 ಪ್ರಭು - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/202212008000020/05/2022
560300166607 ರಿಹಾನ ಬಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300166609 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166610 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20229006000019/05/2022
560300166611 ಸುಂದ್ರಮ್ಮ - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/20226004000020/05/2022
560300166612 ಹಣಮಂತ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/202212008000021/05/2022
560300166613 Kastur Bai - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300166614 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಖಡಕಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606124/05/2022FPS****606124/05/2022200015000024/05/2022
560300166615 ಜಗನಾಥ - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/202212008000020/05/2022
560300166616 ಮಲ್ಲಮಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/20229006000021/05/2022
560300166617 Neelambika W/o Omkar - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/2022150010000021/05/2022
560300166618 ಈರಪ್ಪಾ - ವಿರಸಿಟಿ ತಂದೆ ಶರನಾಪ್ಪಾ ಸಾ|ಖಟಕಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/2022150010000020/05/2022
560300166619 Rani - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/20229006000020/05/2022
560300166620 Meena - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/202212008000021/05/2022
560300166621 ಮಲಿಕಾರಜುನ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20226004000019/05/2022
560300166624 ಚಂದ್ರಮಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/20223002000020/05/2022
560300166625 sidamma - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****586224/05/2022FPS****586224/05/20229006000024/05/2022
560300166626 Sangamma - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖಟPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/2022150010000020/05/2022
560300166627 Savita - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/202212008000020/05/2022
560300166628 ವೀರಶೇಟ್ಟಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/20229006000020/05/2022
560300166629 Chinamma Javaade - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/20226004000020/05/2022
560300166630 ಬಸಯ್ಯ - ಬಸಯಾ ತಂದೆ ವಿರಭದ್ರಯಾ ಸಾ" ಖಟಕಚಿಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166631 ಮಚೆಂದ್ರ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****734722/05/2022FPS****734722/05/2022200015000022/05/2022
560300166632 ಶಿವ ರಾಜ - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022150010000019/05/2022
560300166633 Mahadevi - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಗಣಮಂತಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖಟPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022180012000019/05/2022
560300166634 ವೈಜಿನಾಥ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/2022180012000020/05/2022
560300166635 JAISHRI - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****606124/05/2022FPS****606124/05/202212008000024/05/2022
560300166636 Nilamma - ಶರನಾಪಾ ತ್ಂದೆ ರಾಮಾನಾ ಖ್ ಟ್ ಕ್ ಚAAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300166637 basamma - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300166638 ಬಸಯ್ಯಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300166639 ವೀರಯ್ಯಾ - ವೀರಯ್ಯಾ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20226004000019/05/2022
560300166640 ಭೀಮಶಾ - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20229006000019/05/2022
560300166641 Shantamma - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606123/05/2022FPS****606123/05/20229006000023/05/2022
560300166642 ಜಗನಾಥ - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20229006000019/05/2022
560300166643 masa miay - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606124/05/2022FPS****606124/05/20223002000024/05/2022
560300166644 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/20229006000020/05/2022
560300166645 Padmavati - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300166646 ಇಸಾ ಸಾಬ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300166647 ಗುಂಡಯ್ಯ - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022150010000019/05/2022
560300166648 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300166649 ಕನೀಶಾ ಬೀ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/202212008000020/05/2022
560300166650 ಸರಸ್ವತಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/20229006000020/05/2022
560300166651 ಸರಸ್ವತಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300166652 Chandrakala - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022150010000019/05/2022
560300166653 ಶಿವ ರಾಜ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734722/05/2022FPS****734722/05/20229006000022/05/2022
560300166654 ಉಮೇಶ - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/20229006000020/05/2022
560300166655 ಜಗನಥ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022150010000019/05/2022
560300166656 GUNDAMMA - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560300166657 Sarswati - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734722/05/2022FPS****734722/05/20226004000022/05/2022
560300166658 ನಿಲಮ್ಮಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300166659 ಗಣಪತಿ - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560300166660 LALITA BAI - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20223002000019/05/2022
560300166661 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖಟPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/202212008000020/05/2022
560300166662 ಬಸ್ವರಾಜ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022200015000019/05/2022
560300166663 ಹಣಮವ್ವಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20229006000019/05/2022
560300166664 ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022150010000019/05/2022
560300166665 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022150010000019/05/2022
560300166666 ಶಿವ ರಾಜ - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300166667 ರಾಮಣ್ಣ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/20223002000020/05/2022
560300166668 ಗೊರಕ ನಾಥ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022150010000019/05/2022
560300166669 shevamma - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20223002000019/05/2022
560300166670 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022180012000019/05/2022
560300166671 ಪ್ರಭು - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20226004000019/05/2022
560300166672 ಅಶೋಕ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/202212008000020/05/2022
560300166673 Prabhavati - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/20226004000020/05/2022
560300166674 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****974224/05/2022FPS****974224/05/2022200015000024/05/2022
560300166675 ವೈಜಿನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ ಸಾ|PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20226004000019/05/2022
560300166677 ನಾಗ ಶೆಟ್ಟಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/202212008000020/05/2022
560300166678 ಬಸ್ವರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾಹಾದಾಪ್ಪ ಖಟPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022180012000019/05/2022
560300166679 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಾ| ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300166680 Kashamma - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/20229006000021/05/2022
560300166681 UMAVATI - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/2022150010000020/05/2022
560300166682 GODAVARI - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/202212008000021/05/2022
560300166683 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/202212008000020/05/2022
560300166684 ವೈಜಿನಾಥ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300166685 Chandramma - ಕಟಕ ಚೀಣಚೋಳೊAAY(NK) / NCSBiometric****606124/05/2022FPS****606124/05/2022200015000024/05/2022
560300166686 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20229006000019/05/2022
560300166687 Pushpavati - ನಂದಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸನ್ಮುಕಯ್ಯಾ ಸಾ|PHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/2022180012000019/05/2022
560300166688 ಚನ್ನಾಪ್ಪಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/20226004000021/05/2022
560300166689 Kashamma - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/2022150010000020/05/2022
560300166690 ಶಾಂತ ಲಿಂಗ - ಶಾಂತಲಿಂಗ ತಂದೆ ಗುಂಡಯ್ಯಾ ಸಾ| ಖPHH(NK) / NCSBiometric****734722/05/2022FPS****734722/05/20226004000022/05/2022
560300166691 ರಾಜಪ್ಪ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20229006000019/05/2022
560300166692 paramma - ಪಾರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖಟಕಚPHH(NK) / NCS------30000000-
560300166693 Godhavari - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/202212008000020/05/2022
560300166694 ಸುಯಱಕಾಂತ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300166695 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/202212008000020/05/2022
560300166696 ಮಲಿಕಾರಜುನ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/20229006000021/05/2022
560300166697 ವೈಜಿನಾಥ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606121/05/2022FPS****606121/05/20223002000021/05/2022
560300166698 ಜಗದೇವಿ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606120/05/2022FPS****606120/05/20229006000020/05/2022
560300166699 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/20226004000019/05/2022
560300166700 Shobhaavati - ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಾ| ಖಟಕಚPHH(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS****606119/05/202212008000019/05/2022
560300166701 ನಿಲಮ್ಮಾ - ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****606119/05/2022FPS