REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500298675 Mallamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಶ್ವನಾಥ 1/154ಅ ಮೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135650 Indumati - W/O ಬಾಬುರಾವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135811 Kanthabai - S/O ವೀರಣ್ಣ 1/147ಅ .NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135944 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ಮೇನ್ ರೊಡ ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135987 Lata - S/O ಭವ ರಾವ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136443 Hemavati - W/O ರಮೇಶ , , PHH(NK) / NCS------200000000-
560300137036 Shivleela - S/O: ಮಣಿಕ ರಾವ ಚಾಳಕಾಪುರೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137351 Anita - S/O ಹಣಮ೦ತ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300137663 Chandrakala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300137836 Gouramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಡದಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300137875 Shameem - S/O ಖಾಸಿಮ ಸಾಬ್ ತಾ - ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560300137892 ಸುನಂದಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300137896 Shantamma - S/O: ಮಾಣಿಕ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137899 Sunitaabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300138029 Kushalabai - S/O ಬಂಡೆಪ್ಪ , , PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138078 Sangeeta - W/O: ವೆಂಕಟ ಪಂಚಲ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138084 Narasmma - S/O ಸುಭಾಷ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138093 Mudrika Bai - S/O: ಸದಾಶಿವ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138111 Priyanka - S/O ಪಂಡರಿನಾಥ್ ತಾ - ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560300138183 Laxmibai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಜೀವಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300138185 Jaisheela - S/O ಶಂಕರ ಭಾಲ್ಕಿ ಡಾವರಗಾ೦PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138186 Ambu Bai - W/O ಮಾರುತಿ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300138217 Shashikala - W/O ಬಸವರಾಜ ತಾ/ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138270 Suman Bai - S/O ಬಾಬುರಾವ 5-4-13 ಡಾವರಗಾಂವ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138325 Ratanamma - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ತಾ/ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138444 Vimala Bai - W/O ರೇವಣಪ್ಪಾ ತಾ - ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300138496 Radhika - W/O ಸಾಯಿನಾಥ 00 ಡಾವರಗಾಂವ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138512 Sangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300138533 Kastur Bai - S/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138627 Radha - S/O ವಾಮನರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138667 Hemabai - S/O ಸಂಜುವ ರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300138743 Shruti - S/O ಬಸವರಜ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300138785 Savita - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಾ/ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138818 Paramma - S/O ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138826 Sabanabegum - W/O ಮಸ್ತಾನ್ ತಾ/ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138886 Bhuvaneshwari - S/O: ಬಾಬುರಾವ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138993 Nagamma - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ತಾ/ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300139054 Ambika - W/O ಅಂಬಾದಾಸ್ . . ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------300000000-
560300139163 Jagadevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಚೀಂದ್ರ ಡಾವರಗಾಂವ ಡಾವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139164 Kavita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಣ್ಣ ಡಾವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300139208 Lavita - S/O ವೈಜಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ ತಾ - ಭPHH(NK) / NCS------250000000-
560300139228 Lalita Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಸಂಬರರಾವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139930 Shubhangi - W/O ಬಾಲಾಜಿ 1/44 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಸುPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139964 Sundrabai - S/O ಪೀರಾಜಿರಾವ ತುಕದೆ ೧೩೨ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300140538 Sangeeta - S/O: ಸಿದ್ರಮಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141370 Anuradha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾತ ಕುಂಬಾರ ದವರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300141709 Pooja - S/O ಅಮ್ರುತರಾವ್ ದವರ್ಗಾಂವ್ ಡಾವರಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141831 Uttama Bai - W/O ತಾನಾಜಿ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141881 Sangeeta - S/O ಬಳಿರಾಮ ಪೋಮದೇ ತಾ - ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141892 Rehana Bee - W/O: ಆರಿಫಾಮಿಯ್ಯ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141903 Paramma - S/O ಹನಮಂತಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142396 Reshma Patil - W/O ಭಗವಾನ ಪಾಟೀಲ #102 ನಿಯರ ಗಣNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142575 Drakshini - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಡಾವರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300142587 Mahananda - W/O ತುಕಡೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮನೆ ನ೦ ೭೧NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142914 Renuka - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲಕ್ಷುಮಂ ಏಚ್ ನ # 114NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143146 Padmavati - S/O ಶಿವಯ್ಯಾ ತಾ/ಭಾಲ್ಕಿ ಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143152 Mangala - S/O ವಿಠಲ ರಾವ #00 ಡಾವರಗಾಂವ ದವPHH(NK) / NCS------300000000-
560300143169 Kirthi - W/O ವಿಲಾಸ ಕುಲಕರ್ಣಿ 58 # ದವರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560300143217 Sudharani - W/O ಮನೋಜಕುಮಾರ್ . . ದವರ್ಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560300143237 Umashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ ತPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143266 Amarja - S/O ನರಸಿಂಗ್ ರಾವ್ ತಾ/ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560300143467 Jagadevi - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ , , ದವರ್ಗಾಂವ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300143564 Parvati - W/O ಸಂತೋಷ 120/2 . ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143957 Sharanamma - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಡಾವರಗಾ೦ವ ಭಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143969 Vaijinath - S/O: ಚನ್ನಪ್ಪ ಪಾಟಿಲ ದವರ್ಗಾಂವ್ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144025 Geeta - S/O ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಡಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144083 Bharathbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮರಾವ್ # 207/1 PHH(NK) / NCS------200000000-
560300144262 Anita - ನಾಗಣಾಥ ದವರ್ಗಾವನ್ ದವರ್ಗಾವನ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300144828 Sunita - S/O ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300144829 Ashwini - S/O ಗುರಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಶೆರಿಕರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300144831 Laxmibai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಂತಕುಮಾರ್PHH(NK) / NCS------300000000-
560300144832 Lata Bai - W/O ಅ೦ಕೋಶ ತಾ - ಭಾಲ್ಕಿ ೧PHH(NK) / NCS------200000000-
560300144833 Meenabai - W/O ನಾಗನಾಥ ತುಕದೆ ಡಾವರಗಾವPHH(NK) / NCS------300000000-
560300144834 Ambika - W/O ದಯಾನಂದ , , ದವರ್ಗಾಂವ್ ಡಾವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300145038 Rajeshri - W/O ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ 1/115 ಡಾವರಗಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145185 Rajashree - S/O ಧನರಾಜ್ ಗಿರ ಭಾಲ್ಕಿ ಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300145213 Jaganath - S/O ಶಂಕರ ಎಫ್೧೪೧ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145232 Pandarinath - S/O ನರಸಿಂಗ , ಡಾವರಗಾಂವ ದವರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145397 Shivananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ವಗ್ಗೆ ದವರ್ಗಾಂPHH(NK) / NCS------250000000-
560300145731 Roopa - W/O ಸಂತೋಷ #97 ಮಾಸಿಮಾಡು ಮಾಸಿಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145746 Shivaraj - S/O ಬಸವಣಪ್ಪ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಡNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145753 Jaishree - W/O ಸದಾಶಿವ ರಾವ ತುಕದೆ ೧೩೯/೧-೩NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145849 Pooja - S/O ಮೋಹನಪ್ಪ ಭಾಲ್ಕಿ ಡಾವರಗಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300150646 Chand Bee - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150647 ಮೌಲಾನ್‌ ಸಾಬ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150648 Nagabai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150649 Kalavati - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150650 ಪ್ರಭು - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150651 Sangeeta - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150652 PUTALA BAI - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150653 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ತುಕ್ಕದೆ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------250000000-
560300150654 ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಜಾಲೆ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150655 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300150656 ಗುರಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300150657 Sheshikala - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150658 Sharada Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300150659 Renuka - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300150660 Surekha - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150661 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150662 KALAVATI - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150663 ಶಿವಶರಣ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150664 Shridevi - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150665 Bandemma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150666 Kalpana - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150667 ಶಮಶೋದ್ವಿನ್‌ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಭಾಲAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150668 Haseema Bee - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150669 Sarashwati - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150670 SARAMMA - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150671 Nagamma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------100000000-
560300150672 ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150673 Sangamma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------100000000-
560300150674 ಕಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಬೆಳಕುಣೆ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150675 Saremma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150676 Sangamma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------100000000-
560300150677 Sharanamma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150678 SIDDAMMA - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150679 Lalitabai W/o Shivamurty Hadap - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150680 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150681 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300150682 ಈಶ್ವರ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150683 Mallamma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150684 Sundramma W/o Vithal Markale - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150685 ವಂದನಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150686 ಝರೆಮ್ಮಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150687 ಅರ್ಜುನ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150688 Rangamma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150689 ಪ್ರಲಾದ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಲಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150690 ಅಹಮ್ಮದ್‌ ಸಾಬ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300150691 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150692 PARVATI - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150693 Prabhavati - DawargaonAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150694 Shantamma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150695 ಮನೋಹರ ರಾವ್‌ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150696 Shankramma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150697 MAHADEVI - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150698 ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಹುಲೇಪ್ಪಾ ಹಾಳೆಂಬುರ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150699 ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ ಕಾಂಬಳೆ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------100000000-
560300150700 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------100000000-
560300150701 ಶ್ರಾವಣ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150702 Sugrabee W/o Mahamad Siddik - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150703 ಅಲಾಯೊದ್ದೀನ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150704 RANJANA BAI - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150705 ಚಾಂದಪಾಶಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150706 ಶಾಮಣ್ಣಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150707 Satya Bhamma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150708 ಗುಂಡ ರಾವ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150709 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣರಾವ ತಂದೆ ಮುರಾರಿ ಚಿಂಚೋಳ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------100000000-
560300150710 Tahera - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150711 ಜುಬೆದಾ ಬಿ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150712 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150713 ಶಬಿರಮಿಯ್ಯ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150714 ಮಾರುತಿ ರಾವ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150715 ನಿಜಾಮೋದ್ದಿನ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150716 kalavati - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150717 ಮಹಾದೇವಿ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300166949 ಅಲಾವೋದ್ದಿನ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166950 ಲಿಂಬಾಜಿ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166951 sham shuddin - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300166952 laxmi bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166953 Shobhavati - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166954 Mudrika Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166955 sima bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166956 Sunita Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166957 chola bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300166958 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166959 roshan bi - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166960 Sulochana - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166961 ದುರವಧನ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------50000000-
560300166962 Bharath Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166963 Rasikabai - ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166964 ಮಹಾದೇವ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166965 ನೇತಾಜಿ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166966 ಬಾಬು ರಾವ್‌ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------50000000-
560300166967 ಗೋವಿಂದರಾವ ತಂದೆ ಈಶ್ವರಾವ ತುಕ್ಕದೆ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166968 Laximi Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166969 ಯಾಧವ ರಾವ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166970 mudrika - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166971 Kamalabai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166972 raj bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166973 sangeeta - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166974 Prabhavati - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------50000000-
560300166975 Gunabai W/o Visamber Kabde - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166976 ವಿಠಲ ರಾವ್‌ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166977 Lalitabai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166978 Radhika Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾಅಅಅಅಅ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166979 Tangemma W/o Jaganath - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166980 ಬಾಲಾಜಿ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166981 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166982 ನರಸಿಂಗ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166983 Meera Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166984 ಹಣಮಂತರಾವ ತಂದೆ ವೀರಪಣ್ಣಾ ಕಡಗಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166985 Padmavati - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166986 Jagadevi - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166987 Sarojani - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166988 Anjana Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166989 Mangala - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300166990 Saraswati - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------300000000-
560300166991 sushilamma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166992 ರಾಮ ರಾವ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166993 Bhart Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166994 ದೆವತಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------100000000-
560300166995 Savitri Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------250000000-
560300166996 ಮಾರುತಿರಾವ ತಂದೆ ಲಿಂಬಾಜಿರಾವ ಏಂಕಿ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300166997 Bakulabai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------300000000-
560300166998 Premalabai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------300000000-
560300166999 Ameenabi - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------300000000-
560300167000 ಮಹಬೂಬ ಸಾಬ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167001 ಸುಲೋಚನಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167002 Enita - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167003 Mangala - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167005 Renuka - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300167006 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167007 ರವಿ ಕಾಂತ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167008 ಸೊಮನಾಥ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167009 ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದೆ ಗುಡದಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------250000000-
560300167010 ಮನ್ಮತಯ್ಯಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------300000000-
560300167011 mukta bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167012 Mahadevi - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------300000000-
560300167013 Maharudrappa S/o Bhimanna Hona - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167014 Putalabai W/o Baburao Biradar - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------300000000-
560300167015 Padmavati - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167016 ಅಶೋಕ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167017 Gayabai W/o Baburao Hupale - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300167018 Mangala - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300167019 Kavita - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167020 Sujata - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167021 Sheetal - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------300000000-
560300167022 Parvati Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167023 Nirmala Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167024 Satyavati - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167025 ಪದ್ಮ ಬಾಯಿ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167026 Sulochana - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167027 Anitabai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167028 ಭಾರತಿ ಬಾಯಿ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167030 Begumbee - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167031 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300167032 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167033 ಶಾಮ ರಾವ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167034 ಬಸವ ರಾಜ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167035 Annapurna - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------300000000-
560300167036 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167038 Nirmala Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167039 Vimala Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167040 ತೇಜಮ್ಮ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167041 Gundamma W/o Manikappa Kotgyal - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167042 Sangamma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300167043 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167044 Vidyavati - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167045 ಬಾಬುರಾವ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300167046 Ghalemma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167047 ವಾಮನ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300167048 ಗೋವಿಂದ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167049 Mangla - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------250000000-
560300167050 mallamma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167051 Sharanmma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------300000000-
560300167052 Shranamma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167053 ರಮೇಶ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167054 ಭೀಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಮೂಲಗೆ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167055 Saraswati - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------300000000-
560300167056 Balika W/o Mallikarjun Bapukar - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167057 Ghalemma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167058 Bharatbai W/o Ghaleppa Kamble - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167059 ನಾರಾಯಣರಾವ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಬಂಡಾರೆ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167060 RUKMINI BAI - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167061 Sangita Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------250000000-
560300167062 ಅಂಬಿಕಾ ಗಂಡ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾಂಬಳೆ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300167063 Shivamma W/o Subani Bhavikatti - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300167064 ವೆಂಕಟ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300167065 ಅನ ರಾಜ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167066 Saru Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167067 Bharatbai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167068 ವೆಂಕಟ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300167069 Noorjaha Bee - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167070 Tahiran Bee - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167071 Shabana - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------300000000-
560300167072 Gaya Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಜೀದPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167074 Saberabi - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167075 ಲತಿಫ ಸಾಬ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167076 ಗೋವಿಂದ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167077 Laxmi Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------300000000-
560300167078 Nanda Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167079 Shalubai - ಸಾ,ಡಾವೆರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167080 Subhadra Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167081 Chinnamma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167082 ಸುರೇಖಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------250000000-
560300167083 ಭೀಮ ರಾವ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300167084 ರಮೇಶ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167085 Renuka - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167086 ನಾಗನಾಥ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167087 karuna bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167088 Mangalabai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------350000000-
560300167089 Gulabai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167090 Umadevi - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167091 anita - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167092 ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಚಿಂಚೋಳೆ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300167093 ಬಾಬುರಾವ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300167094 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167095 Vandana Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------300000000-
560300167096 Subha Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167097 ಕರಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಹಡಪದ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------250000000-
560300167098 Mahera Bi - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167099 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167100 Mumtaz Bee - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167101 Anita - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------250000000-
560300167102 Kastur Bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------300000000-
560300167103 Bipash - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------300000000-
560300167104 ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪಾ ಜೈ - ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167105 ಶಮಿನಾಬಿ ಗಂಡ ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560300167106 ನ್ರೀಮಲಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167107 shabir bei - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167108 anita bai - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300171001 bhagamma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171003 ಶ್ರಿಮಂತ - dawargaonNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171004 ಗೋವಿಂದರಾವ ತಂದೆ ಪ್ರಭತರಾವ ಸಾಲನಾಗ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171013 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175434 Balika - ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300175435 Devindra S/o Laximanr Muganoor - ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300175436 Kamlabai - ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300175437 Milind S/o Arjunrao Kamble - ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300175438 ರವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನರಾವ ಕಾಂಬಳೆ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300175440 Padmawati - ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ; ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175443 Rekha - ಡಾವರಗಾವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175444 Vaijinath S/o Bapurao Nitture - ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300175445 Basappa Manik Methre - ಡಾವರಗಾವ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300175446 Usha - ಡಾವರಗಾವ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175447 Sakubai - ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300175448 Iramma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175449 Venkatrao S/o Govindrao Janje - ಡಾವರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175458 Jnanabayi - ಗ್ರಾಮ ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175493 Chandrakanth S/o Bhimanna Mulg - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಮೂಲಗೆ, PHH(NK) / NCS------100000000-
560300175500 Pooja - ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300175509 Anjana Bai - ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175510 Vandana Bai - ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300175553 Vanmala w/o Surekanth - ಮಸಿಮಾಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175654 Basavaraj S/o Gursidappa - ಡಾವರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175781 Laxmi Bai - ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300175782 Vithabai - ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300175793 SHAKUNTALABAI - ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300175794 ಗಫೂರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300175795 ಭಾಗಮ್ಮಾ - ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560300175796 LAXMI - ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300175797 JANA BAI - ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300175798 ಓಂಕಾರು - ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300175799 ಬಸವರಾಜ - ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300175800 Gouramma - ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300175801 Khajebee - ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300175802 santosh - ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCS--