REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135756 Sindhu - W/O: ರಮೇಶ್ ಶಿಂದೆ 123NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135949 Pratibha - S/O ಭವರಾವ . . ಚಿಟ್ಟಾ ಮಾಸಿಮಾಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136078 ಪೂಜಾ - W/O ಅವಿನಾಶ ಬಿರಾದಾರ . . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136655 Ayesha Begum - C/O ಅಸದ್ ಮಿಯ್ಯಾ #000 ಚಿಟಾ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20229006000014/05/2022
560300136886 Surekha - W/O ಗಣಪತಿ ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20226004000014/05/2022
560300137905 Mukta Bai - C/O ನಾಮದಾವರಾವ್ ಹೌಸ್ ನ.1-74/ಏ PHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/2022150010000017/05/2022
560300137913 Tabusum - S/O ಮಹಿಬೂಬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137915 Isarat Bi - S/O: ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20226004000014/05/2022
560300137918 Sandeep - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಗುನಾಥ ರಾವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300137921 Mahananda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022150010000014/05/2022
560300137936 Kamalabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20226004000014/05/2022
560300137938 Archana - W/O: ಪ್ರದೀಪ್ ರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/202212008000017/05/2022
560300140261 Suvarna - W/O ಶೇಷರಾವ 76 ಚಿಟಾ (ಕೆ) PHH(NK) / NCSBiometric****468620/05/2022FPS****468620/05/20226004000020/05/2022
560300140355 Shridevi - W/O: ಮಹಾದಯ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20226004000014/05/2022
560300141471 Shabana Begam - S/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ PHH(NK) / NCSBiometric****402619/05/2022FPS****402619/05/20226004000019/05/2022
560300142095 Sandhya - W/O ಪರಶುರಾಮ ಚಿಟ್ಟಾ ಮಾಸಿಮಾಡು ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142329 Sangeeta - S/O: ಶಾಮಣ್ಣ ಚಿಟ್ಟಾ ಮಾಸಿಮಾಡು ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142425 ವಿಠಾಬಾಯಿ - W/O ವಸಂತರಾವ 6/ಸೀ ಚಿಟಾ (ಕೇ) PHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20226004000021/05/2022
560300142948 Naseem - W/O ಮೈನುದ್ದೀನ್ # 46 . ಚಿಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****468619/05/2022FPS****468619/05/202212008000019/05/2022
560300143827 Laxmi - W/O ಶಂಕರ ರಾವ ದೊಡಮನಿ ಮೆನ PHH(NK) / NCSBiometric****468620/05/2022FPS****468620/05/202212008000020/05/2022
560300144672 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸದಾನಂದ ಚಿಟ್ಟಾ (ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20226004000014/05/2022
560300145520 Arunabayi - W/O ಉದವಗಿರಿ 99/ಏ . ತಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/202212008000014/05/2022
560300150718 ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ನಾಗಿನಕೇರಾ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150719 ತುಕ್ಕಮ್ಮಾ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20226004000017/05/2022
560300150720 ಸುಲೋಚನಾ ಗಂಡ ಮಸ್ತಾನ ಬುದ್ದಾನಂದ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022200015000014/05/2022
560300150721 ಬಾಬು - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022200015000014/05/2022
560300150722 tijamma - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20223002000017/05/2022
560300150723 ಕಮಾಲಾಕರ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150724 ರಮೇಶ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/2022200015000017/05/2022
560300150725 ರೇಖಾ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20229006000014/05/2022
560300150726 ಗೋವಿಂದ ರಾವ್‌ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022200015000014/05/2022
560300150727 ಭಾಗ್ಯ ವಂತ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022200015000014/05/2022
560300150728 ಭಗವಾನ ಗೀರ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20226004000014/05/2022
560300150729 yasin bee - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20223002000014/05/2022
560300150730 ಶಬ್ಬಿರ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150731 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ದೋಡಮನಿ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20223002000017/05/2022
560300150732 ತೇಜಮ್ಮ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150733 ತಿಪಣ್ಣಾ - R/o ಚೀಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022200015000014/05/2022
560300150734 ಅಂಬ್ರುತ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022200015000014/05/2022
560300150735 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022200015000014/05/2022
560300150736 Sulemma - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/202212008000014/05/2022
560300150737 ಶಾಮಣ್ಣಾ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022200015000014/05/2022
560300150738 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022200015000014/05/2022
560300150739 ದಯಾನಂದ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150740 ಚಾಂದ ಸಾಬ - ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022200015000014/05/2022
560300150741 Raheelabegam - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022200015000014/05/2022
560300150742 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022200015000014/05/2022
560300167109 ಬಾಲಾಜಿ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20229006000017/05/2022
560300167110 ಸುಧಾಕರರಾವ್‌ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/2022150010000017/05/2022
560300167111 ದೇವಿಂದ್ರ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20229006000014/05/2022
560300167112 ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ವಾಗಮೋರೆ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167114 Lalita - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022180012000014/05/2022
560300167115 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022150010000014/05/2022
560300167116 ಲಾಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ದೊಂಡಿಬಾ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/2022200015000017/05/2022
560300167117 ಶಿವಾಕಾಂತ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/2022150010000017/05/2022
560300167118 ಭಾರತಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: D/o ತುಕಾರಾಮ, ಗ್ರಾಮ ಚೀಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20223002000014/05/2022
560300167119 daivata bai - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20223002000017/05/2022
560300167120 ನರಸಿಂಗ್ ರಾವ - ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167121 ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ ದೊಡಮನಿ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20226004000017/05/2022
560300167122 ಬಸವ ರಾಜ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/2022150010000017/05/2022
560300167123 ಅಡೆಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20223002000014/05/2022
560300167124 ಅಚುತ ರಾವ್‌ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/202212008000014/05/2022
560300167125 Anita - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/2022150010000017/05/2022
560300167126 ಕರೀಮ ಸಾಬ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20226004000017/05/2022
560300167127 ಪ್ರಸಾದ್‌ ಗಿರ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300167128 ಮಹಾದಯ್ಯ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20226004000014/05/2022
560300167129 chendramma - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/202212008000014/05/2022
560300167130 ismael bi - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468619/05/2022FPS****468619/05/2022180012000019/05/2022
560300167131 ಇಸಾಮೊದ್ದಿನ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022180012000014/05/2022
560300167132 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/202212008000017/05/2022
560300167133 ಖೈರುನಬಿ ಗಂಡ ರಸುಲಸಾಬ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022200015000014/05/2022
560300167134 shivamma - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/2022200015000017/05/2022
560300167135 ಶಶಿಕಾಂತ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20226004000014/05/2022
560300167136 Godavari - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20226004000017/05/2022
560300167137 ಮೊಗಲಪ್ಪ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022150010000014/05/2022
560300167138 ಕಂಠಯ್ಯ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022200015000014/05/2022
560300167139 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/202212008000014/05/2022
560300167140 ಸೈಬಣ್ಣಾ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167141 ಭಾಗಮ್ಮ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167142 ಸತೀಶ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20229006000014/05/2022
560300167143 ಉಮಾಕಾಂತ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171019 ಭೀಮ ರಾವ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171020 Chhababai - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171022 ತುಕಾರಾಮ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171023 ಪ್ರದಿಪ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171024 ಮಾಧವ ರಾವ - ChittaNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171025 ಜೈವಂತ್‌ ರಾವ್‌ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171026 ವಿಶ್ವನಾತ - CHITTANPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171027 ಹನ್ನು ಸಾಬ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171493 Uma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜಗದೀಶ #00 ಚಿಟ್ಟಾ (PHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/20229006000018/05/2022
560300175803 ಜೀಜಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20223002000014/05/2022
560300175804 ಸೋಪಾನ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20226004000017/05/2022
560300175805 ಜುಬೆದಾಬಿ - ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20226004000014/05/2022
560300175806 ಮಮತಾಬಾಯಿ - ಚೀಟ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175807 ಕೇಶವ ರಾವ್‌ - ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/202212008000017/05/2022
560300175808 ತುಕಾರಾಮ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/2022150010000017/05/2022
560300175809 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175810 Uttar Bai - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175811 ಮಾದವ್‌ ರಾವ್‌ - ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175813 Padmavati - ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/202212008000014/05/2022
560300175814 Sushilabai - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20223002000014/05/2022
560300175815 ಬಾವು ರಾವ್‌ - ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20226004000014/05/2022
560300175816 ಬಶೀರ್‌ ಸಾಬ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20223002000017/05/2022
560300175817 Sarubai - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175818 ಗುಂಡಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175819 ಮಹಬೂಬ ಸಾಬ್ - ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20226004000017/05/2022
560300175853 ನಿರಮಲಾ - ಚೀಟ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175854 ದೀಲಿಪಾ - ಚಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/2022200015000017/05/2022
560300175855 ಇ ಸಮ್ಮಲ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300175856 Mumtajbee - ಚೀಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300175857 ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ ಭಾವಿಕಟ್ಟೆ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175858 ಗೋವಿಂದ ರಾವ್‌ - ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/202212008000014/05/2022
560300175859 ಜೈವ ರಾವ್‌ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/202212008000017/05/2022
560300175860 ಬಳಿರಾಮ - ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/202212008000017/05/2022
560300175861 Sheelabai - ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20229006000014/05/2022
560300176021 ವಸಂತ ರಾವ್‌ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20229006000017/05/2022
560300176022 Vanita - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20229006000017/05/2022
560300178256 Pundlik Ramanna Bhavidoddi - ಸಾ:ಚಿಟ್ಟಾ ಪೊಸ್ಟ ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ:ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20226004000014/05/2022
560300178363 ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಸುಭಾಷರಾವ ಸಿಂಧೆ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20229006000017/05/2022
560300179206 Sailani karimsab Chincholiwale - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20226004000014/05/2022
560300180093 Rukaminibai - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾ; ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022210014000014/05/2022
560300180094 Vijaykumar Vaijinath Dodamani - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾ; ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20226004000014/05/2022
560300180104 Anilkumar Tipanna Dodamani - ಸಾ:ಚಿಟ್ಟಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20229006000014/05/2022
560300180397 Kavitabai W/o Wamanrao Sindhe - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180418 Namadevrao Bhimarao Biradar - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300180551 Ruksana Begam - ಸಾ: ಚಿಟ್ಟಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022150010000014/05/2022
560300180584 Shashikala - ಸಾ: ಚಿಟ್ಟಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300180609 Shekhamasatan Maheboobsab - ಸಾ:ಚಿಟ್ಟಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180690 Dattatri Ramrao Biradar - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/202212008000014/05/2022
560300180696 Jairam Shamarao Biradar - ಸಾ:ಚಿಟ್ಟಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182459 Surekanth Vishwanath Bhavidodd - ಸಾ: ಚಿಟ್ಟಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185476 Ramanna S/o Guranna Bhavidoddi - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ಅಂಚೆ:ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/202212008000014/05/2022
560300185753 Madhavrao Hanmanthrao Patil - ಸಾ:ಚಿಟ್ಟಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185903 Ganapati Sharanappa Hegade - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20223002000017/05/2022
560300188699 Salima - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/202212008000017/05/2022
560300188700 ವೆಂಕಟ ರಾವ್‌ - ಚಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300188701 ಗನಪತ ರಾವ್‌ - ಚೀಟ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188702 ಸಂಪತಬಾಯಿ - ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20226004000017/05/2022
560300188703 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300188704 Vandanabai - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20229006000014/05/2022
560300188705 ವಿಠಲ ರಾವ್‌ - ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20226004000014/05/2022
560300188706 ಪದ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ - ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189049 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300189476 ಅಜಿಜ ಸಾಬ್ - ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20223002000014/05/2022
560300191669 Gajanan S/o Shankar Madke - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20229006000014/05/2022
560300191675 Laxmibai W/o Narayanrao Birada - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20223002000017/05/2022
560300191682 Kevalabai - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/202212008000017/05/2022
560300191686 Shankarao S/o Yadhavarao Sindh - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191714 Rajendra S/o Gunderao Biradar - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022150010000014/05/2022
560300191715 Sarika - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/202212008000014/05/2022
560300191716 Sanjeevakumar S/o Keroba Bara - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20226004000014/05/2022
560300191717 Marutirao Yadhavarao Sindhe - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191718 Shrawankumar S/o Masatan Bhuda - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022150010000014/05/2022
560300191719 Laxmibai W/o Baburao Gadage - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20223002000017/05/2022
560300191720 Ashok Doulatrao Biradar - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/2022150010000017/05/2022
560300191724 Chandrakalabai - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022180012000014/05/2022
560300191725 Nandabai - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20226004000014/05/2022
560300191726 Ragunath Gunderao Sidhe - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20226004000017/05/2022
560300191727 ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀಪತರಾವ ಬಿರಾದರ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20223002000014/05/2022
560300191728 Vithalrao S/o Ramchandrao Hada - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191729 Rajabai W/o Surindrao Biradar - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191730 Shantabai - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/2022150010000014/05/2022
560300191731 Siddayya Shivamuttya - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20229006000014/05/2022
560300191732 Sangita - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/202212008000014/05/2022
560300191734 Indu Bai - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191735 Arunrao Gunwanthrao Biradar - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191736 Geeta Bai - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191737 Rajendra S/o Sharanappa Bhavid - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191738 Rafeeka - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20223002000014/05/2022
560300191740 Tukaram S/o Sharanappa Bhavika - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300191741 Sulubai W/o Doulatrao Surve - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20223002000014/05/2022
560300191742 Murari Hanmanthrao Sindhe - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191743 Sabiya Begam - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20229006000014/05/2022
560300191744 Laximan S/o Lingappa Kole - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191745 Karuna Bai - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20229006000017/05/2022
560300191746 Nijamoddin S/o Pashamiyya - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20226004000014/05/2022
560300191747 Madhu - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20229006000014/05/2022
560300191748 Shaihnaz Begum - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300191749 ವಿಠಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗುಂಡೆರಾವ ಸಿಂಧೆ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191750 Hanmanth S/o Govindrao Madiwal - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20223002000014/05/2022
560300193708 Narayanrao S/o Gunderao Sindhe - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/202212008000014/05/2022
560300193709 SHANKRAYYA S/O SHARNAYYA SWAMY - ವಿಳಾಸ: ಚಿಟ್ಟಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/20226004000017/05/2022
560300193937 Hanmanthrao S/o Vithalrao Uchh - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193938 Laxmi - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20226004000014/05/2022
560300195134 Meena W/o Tukaram Wagamore - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300197214 Nayanabai - ನೈನಾಬಾಯಿ 1-4 ಮೇನ ರಸ್ತೆ ದವರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300198509 Prabhavati - ಪ್ರಭಾವತಿ 1-16/ಎ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198876 Saraswati - ಸರಸ್ವತಿ 1-71 ಮೇನ ಚಿಟ್ಟಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300198877 ಜೈಶೀಲಾ - ವೈಜಿನಾಥರಾವ 2-2 ಮೇನ ರೋಡ ಚಿಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560300198879 Sumanbai - ದೈವತಾಬಾಯಿ 1-67 ಮೇನ ರೋಡ ಚಿಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****468617/05/2022FPS****468617/05/2022150010000017/05/2022
560300198880 Sarasvatibai - ಸರಸ್ವತಿಬಾಯಿ 2-27 ಮೇನ ರೋಡ ಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20226004000014/05/2022
560300198882 Sarubai - ಸರುಬಾಯಿ 1-17/ಏ ಮೇನ ರೋಡ ಚಿಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20229006000014/05/2022
560300198909 Anita - ಅನುರಾಧಾ 1-60 ಮೇನ ರೋಡ ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20226004000014/05/2022
560300204099 Sandhya - C/O ಶಂಕರರಾವ 63 ನಿಯರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206604 Indu Bai - C/O ಗುಂಡೆ ರಾವ 4 , ಚಿಟಾ(ಕೇ) NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206863 Preeti - W/O ಪ್ರದೀಪ ಹೆಗಡೆ 9 ಚಿಟ್ಟಾ (ಕPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20229006000014/05/2022
560300208174 Balikabai - C/O ಮಲ್ಲಾರಿ 84/ಈ ಚಿಟಾ ಕೇ ಭಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300208252 Kamlabai - C/O ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಹೌಸ್ ನ.6/ಬೀ ಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300209732 Rukmini Bai - C/O ವಿಠಲರಾವ 96 ಚಿಟಾ ಕೇ ಭಾಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300209902 Parvati - C/O ಬಾಬುರಾವ ಶಿಂದೆ 03 . ಚಿಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****402619/05/2022FPS****402619/05/202212206000019/05/2022
560300209917 Sarojana - C/O ಭೀಮ , ಚಿಟಾ(ಕೇ) ಚಿಟ್ಟಾ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****468614/05/2022FPS****468614/05/20229006000014/05/2022
560300210302 Subhindra - S/O ಸಂಜಿವಕುಮಾರ . . ಚಳಕಾಪುರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210323 Reena - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗೋಪಾಲ 57 ಭೌದ ಮಂದಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300211705 Vijayalksmi Ramrao - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಮ ರಾವ # 96 ಚಿಟ ಚPHH(NK) / NCS------150000000-
Top