REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135936 Jaishree - S/O ರಾಮಚಂದ್ರ ತಾ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135951 Narasamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ್ ಬರದಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136121 Shankutala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಾಜಿ ರಾವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136129 Savita - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ತಾ/ಕ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300136131 Sujata - W/O ಬಸವರಾಜ್ ತಾ - ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136474 Saavitra Hachhe - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300136510 Narsamma - S/O ಯಾದವರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಬರದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137263 Kallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರೇಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300138188 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜಿನಾಥ 198 PHH(NK) / NCS------100000000-
560300139161 Sharada - W/O ಪ್ರೇಮದಾಸ # , ಬರದಾಪುರ್ ಯೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560300139213 Vaishali - S/O ಬಸವಂತ ರಾವ ಭಾಲ್ಕಿ ಬರದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300139388 ಫಾರೀದ ಬೀ - W/O ಉಸ್ಮಾನ 84 . ನಿಡೆಬನ್ . PHH(NK) / NCSBiometric****575109/06/2023FPS****575109/06/202325000000009/06/2023
560300139459 Sonabai - S/O ದಿಗಂಬರ ನಿಡೆಬನ್ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****575109/06/2023FPS****575109/06/202315000000009/06/2023
560300140644 ಸುಧಾರಾಣಿ - W/O ಜಗನ್ನಾಥ ಬರದಾಪುರ್ ಭಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300141478 Supriya - W/O ತ್ರಿಂಬಕ ಪಾಟಿಲ . . ಬರದಾಪPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142308 Sherbaba - S/O ಫೀರೋಜಖಾನ ನಿಡೇಬನ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142326 Alifaltafkhan - S/O ಫಿರೂಜಖಾನ . . ನಿಡೆಬನ್ ನಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142943 ಉಜ್ವಲ ರಟಕಲ್ಲೇ - S/O ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇPHH(NK) / NCS------200000000-
560300142963 Rangamma - S/O ನಂದೇವ . . ಬರದಾಪುರ ಯೆಂಕುPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143004 Nagaveni - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉದಯ ಕುಮಾರ 119 . PHH(NK) / NCS------150000000-
560300143149 ಆಫ್ರೀನ ಬೇಗಂ - S/O ಯುಸುಬ್ಮಿಯ ನಿಡೇಬನ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****575109/06/2023FPS****575109/06/202310000000009/06/2023
560300143889 Pooja - S/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಜಗೆ ಬರದಾಪುರ ಯೆಂPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143991 Surekala - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ # 1/25ಬಿ .NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145566 Poojavati - W/O ಮಹೇಶ . . ಬರದಾಪುರ್ ಯೆಂಕುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145568 Priyanka - S/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ 97 ಬರದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300145569 Draupati - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬರದಾಪುರ ಎಣಕೂPHH(NK) / NCS------100000000-
560300150744 Biramma - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150745 ವೈಜೀನಾಥ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150746 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಸಾ,ಬರದಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150747 ಜಗದೆವಿ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300150748 ರಘುನಾಥ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150749 ವೈಜೀನಾಥ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150751 laxmi bayi - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300150752 Kashibai - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150753 Laxmi Bai - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300150754 ಮಲ್ಲಮಾ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300150755 Sheshamma - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150756 Laxmi Bai - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150757 ವೈಜೀನಾಥ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150758 ರುದ್ರಪ್ಪ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150759 Jaishree W/o Wankhede - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150760 ದೇವಿಂದ್ರ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150761 sidamma - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150762 ಮಲ್ಲಿರ್ಕಾಜುನ - ಬರಿದಾ ಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150763 vimla bayi - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150764 Shantamma - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150765 drpati bayi - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150766 ರಾಚಪ್ಪ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150767 ಶಿವ ಕಾಂತ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150769 Janabai - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300150770 Basamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಪ್ಪಾನಾಯಕ #00 ಬರದಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150771 ರಾಜಾ ಕುಮಾರ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300150772 ಗೋದಾವರಿ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150773 ನಾಗನಾಥ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150774 ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300150775 Laxmi Bai - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150776 ಚಂದ್ರ ಕಲಾ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150778 Sunita - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150779 ಸುವರ್ಣಾ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300150780 ರಾಜಕುಮಾರ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300167144 manika - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167145 ಸುಶಿಲಮ್ಮ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167146 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167147 ಬಾಬು ರಾವ್‌ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167148 ಧೂಳಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ಬಿರಾದರ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167149 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300167151 ಶಾಮ ಗಿರ ಗುಲಾಬ ಗಿರ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167152 ನರಸಿಂಗ ಗಿರ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167153 ದಯಾನಂದ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167154 Chitramma - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167155 Basamma - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167156 ಶಿವ ಪುತ್ತ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167157 ರಾಚಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮದೋಳಯ್ಯಾ ಗೋಕುಳೆ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167158 ಪುಂಡಿಲಿಕ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167159 Saraswati - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167161 Nirmala - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167162 ಗುರುನಾಥ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167163 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167164 Padmavati - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167165 rahubai - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167166 sarasavati - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167167 kasutri bai - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167168 kashibai - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167170 ಶಾಂತಯ್ಯ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167171 Zaranamma - W/O ಶಿವಕಾಂತ #23 ಬರದಾಪುರ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167172 ಬಾಬು ರಾವ್‌ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167173 Putala Bai - ಸಾ.ಬರದಾಪೂರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167174 Savita - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167175 Basamma - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167176 Jagadevi - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167177 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167178 Shobhavati - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300167179 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167180 ಕಾಶೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ರಟಕಲೆ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167181 Karimsab S/o Isamailsab Balaga - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167182 ಶಾಮರಾವ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300167183 Rangamma - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167184 Chinnamma - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300167185 ಶಿವ ರಾಜ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300167186 Vimalabai - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167187 Renuka - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167188 Chitrlekha - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167189 ರಮೇಶ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167190 Nagamma - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167191 vachala bai - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167192 Laxmi Bai - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300167193 ಓಂಕಾರ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167194 Tarabayi - ಬರದಾಪುರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167195 Sarswati - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300167196 Prabhavati - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300167197 ಪದ್ಮ ವತಿ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167198 ಸುದಾಕರ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167199 Lalita - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167200 Sagunabai - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167201 ಅಂಗೊದ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167202 laxmi bai - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167204 ಪ್ರಭು ರಾಯ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167205 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ನಿಜಲಿ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167206 Sushilabai - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300167207 ಶಿವ ಮಂಗಲಾ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167208 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167209 Kastur Bai - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560300167210 Vidyavati - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------300000000-
560300167211 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳ - ಸಾ, ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167212 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300167213 mamita - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167214 ಶಿವ ರಾಜ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300167215 Godavari - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167216 ಮಧುಕರಾವ್‌ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167217 Jagadevi - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167218 ಶಿವ ರಾಜ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167219 ನರಸಿಂಗ ರಾವ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167220 Chitramma - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167221 Kalpana - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167222 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167223 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167224 ರಮೇಶ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560300167226 laxmi bai - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300167227 Savita - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167229 Kaveri - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300167230 Uttambai W/o Suresh Kandagule - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167231 basava raj - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167232 Shivananda - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300167233 Sunitha - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300167234 ಲತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅನಿಲ - ಬರದಾಪುರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300167235 Vijay Laxmi - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ}||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167236 Sushila Bai - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300167237 uma bai - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167238 ಬಸವ ರಾಜ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167239 sapana - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167240 Pushpavati - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300167241 Prathna - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300167242 Malanabai - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167243 ಪ್ರಕಾಶ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300167244 ಶೆಕಮ್ಮಾ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300167245 Surekh - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300171031 ನಾಗ ಶೇಟ್ಟಿ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171032 ಮ್ಯನಬಾಯಿ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171033 ರಮೇಶ - ಬರದಾಪುರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171037 ಸಂಗ ಶೆಟೆಪ್ಪ - ಬರದಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175439 Mohan S/o Shankrao Katte - ಬರದಾಪೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300175450 Anjana - ಬರದಪುರ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560300175507 Chandrakant Vaijinath Nijlinge - ಸಾ ಬರದಾಪೂರ.ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ.ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175519 Preetinayak Sunilkumar Bhavik - ಸಾ:ಬರದಾಪೂರ.ತಾ,ಭಾಲ್ಕಿ,ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175863 Sangita - ಬರದಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175864 ಮಾಣಿಕ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175865 ಕಲ್ಪನಾ - ಬರದಾಪುರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300175866 ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300175867 ಬಸಪ್ಪಾ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300175868 ನಿರ್ಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಬರದಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175869 Vidyavati - ಬರದಾಪುರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300175870 ರಾಮಣ್ಣ - BaradapurNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175871 Manor Bai - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300175872 Jagadevi - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300175873 Vimalabai - ಬರದಾಪುರಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300175875 Gangamma - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560300175876 ಇಂದ್ರ ಸೇನ - ಬರದಾಪುರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175877 Balaji - ಬರದಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300175878 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300175879 Sangeeta - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300175880 ನಿಲಮ್ಮಾ - ಬರಿದಾ ಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175881 ದೇವಾನಂದ - ಬರದಾಪುರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300175882 ಅನಿಲ - BaradapurNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175883 ಕಾಶೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ ವಗ್ಗೆ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300176023 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560300176024 ಅಶೋಕ್ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300176303 Renuka Sidaram Methre - ಬರದಾಪೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300176304 Sadanand S/o Gundajirao Birada - ಬರದಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300176877 Halappa S/o Aneppa Hache - ಬರದಾಪುರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300177979 Sangita - ಬರ್ದಾಪುರ ಯನ್ಕುರಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560300179581 Shantamma - ಬರದಾಪುರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300180851 Rajshekhar Vaijinath Nijlinge - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ,ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ.ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300180858 Indumati Shamarao Kandgule - ಬರದಾಪೂರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300184508 Kanyakumari - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ಏಣಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300184519 Vijaykumar Chandrakanth Sutar - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300185407 Ramaratan Pandurangarao Kandgu - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300185481 Ganapatrao Maruti Kandagule - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300187250 RUKMINIBAI - ಬರದಾಪುರಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300187253 ಬಸವರಾಜ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300187255 GUNDAMMA - ಬರದಾಪುರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300187257 Bharatabai - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300187258 ಚಿತ್ರಾ ಸೇನ್‌ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300187261 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300188530 ಶಾಮರಾವ - ಬರದಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189569 Bebavati - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300189570 Vishawanath S/o Kallappa Ratak - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560300189571 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ರಟಕಲ್ಲೆ - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300189599 Laxmibai - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------300000000-
560300189607 Sangamma W/o Vaijinath Ratakal - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300189722 Sunita - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189723 Satishkumar S/o Shivaraj Kambl - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195523 Kashibai W/o Shambuling Itage - ಸಾ,ಬರದಾಪೂರ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300196025 Bhimabai - ಭೀಮಾಬಾಯಿ 2-135 ಮೇನ ರೋಡ ಬರದಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300199658 Ashwini - ಕಾಶೇಪ್ಪಾ 1-33/1 ಮೇನ ರೋಡ ಬರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300203216 Bandeppa - S/O: ಗುರಪಾದಪ್ಪ ಖಂಡಳೇ 4-6-117 NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203246 Kastur Bai - W/O: ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಂಡಳೇ 4-6-117 ನNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203263 Yadavrao - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಂಡಾಜಿ .NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203421 Sushila Bai - W/O ಬಸವ೦ತರಾವ ತಾ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300205560 Rajeshree - W/O ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560300206910 Kalavati - W/O ಸಂಗಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206974 Anisabee - S/O ಮೊಜಮಿನ ನಿಡೇಬನ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300207198 Meenakumari Patil - C/O ಬಲಭಿಂಪಾಟೀಲ್ 78 ಬರದಾಪುರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300207882 Bharata Bai - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಬರದಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300207908 Triveni - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಚ್ಚೆ ನ 40PHH(NK) / NCS------100000000-
560300208282 Suchita - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ನಿಡೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209026 Ambika - W/O ಸತೀಶ ರಂಜೆರೆ ಬರದಾಪುರ ಭಲಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300209105 Bhagirata Bai - C/O ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟಿಲ #00 ಬರದಾಪPHH(NK) / NCS------200000000-
560300209434 Sanpavati - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ನಿಜಲಿ೦ಗೇ ತಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210115 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210133 Maya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮ್ ಸೂರ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210359 Baburao - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗೋವಿಂದರಾವ್ 2/55 ಕಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210502 Yogeshwari Sonkamble - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅನಂದಸಾಗರ 379/3 ಖಟಕ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210653 Shashikala - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಕಳಸದಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210668 Jyoti - S/O: ಬಾಬು ರಾವ್ ನಂದೆ ಭಲಕಿ ತಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300211050 Sneha - W/O ಶಂಕರ ಹಚ್ಚೆ #12 ಬರದಾಪುರ ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560300211051 Poojaa - C/O ದಿಗಂಬರ 00 ಬರದಾಪುರ ಬರದಾಪುPHH(NK) / NCS------150000000-
560300211105 Parvathi - W/O ನಂದು ಕುಮಾರ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
560300211991 Pradip - ನರಸಿಂಗರಾವ ೨೧ ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300212084 Chandrakala Bai - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಸಾವಂತ್ (ಚಿನಚೋಳೆ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300212091 Roopavati - W/O ಷಡಕ್ಷರಿ ೫-೧-೧೯೭/೯೦ ಬಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300212469 Shruti - W/O ಸಂತೋಷ ತಾ ಭಾಲಕ್ಕಿ ನಿಡೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560300212643 Shridevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೀರಬಸಪ್ಪ 90 ಪ್ರಭುತPHH(NK) / NCS------100000000-
560300212782 Bhagyashree - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರವೀಂದ್ರ ರಾಟಕಲೆ 3/73PHH(NK) / NCS------100000000-
560300212783 Kanchan - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ ಬರದಾಪುರ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300212848 Sonabai - W/O ರೆವಣಸಿದ್ದ #88 . ಬರದಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300212993 Ravubai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಂಬದಾಸ್ 00 ಬರದಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
Top