REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300136026 Mangalla - W/O ಮಾರುತಿ ಚಳಕಾಪುರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022150010000015/05/2022
560300136140 Gangamma - W/O ಗುಂಡಪ್ಪ ಚಳಕಾಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20223002000015/05/2022
560300136150 ಬಾಲಮ್ಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಿಮಣ್ಣ ಚಾಲಕಪುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136156 ತುಕ್ಕಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಣ್ಣ ಚಾಲಕಪುPHH(NK) / NCS------180000000-
560300136364 ಶಿಲ್ಪಾ - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಲ್ಲಾಳೆ PHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/202212008000020/05/2022
560300136470 Ashwini - W/O ಕ್ರಿಷ್ಣ . . ಚಾಳಕಪುರ ವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20229006000015/05/2022
560300136483 Nagamma - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಾ.ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20226004000017/05/2022
560300136665 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/202212008000015/05/2022
560300136691 Ashwini. - W/O ಜಿತೇಂದ್ರ ಪಾಂಚಾಲ . . ಚಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20226004000015/05/2022
560300136739 Savita - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ . . ಚಳಕಾಪುರ ವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137830 Ashma Begum - S/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ PHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20226004000017/05/2022
560300138086 Suganda - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20226004000017/05/2022
560300138088 Chamundeshwari - S/O: ಘಾಳೆಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****713023/05/2022FPS****713023/05/202212008000023/05/2022
560300138090 Mahananda - S/O ರಾಚಯ್ಯಾ PHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/202212008000016/05/2022
560300138095 Savitra - S/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20226004000016/05/2022
560300138098 Sabera Bi - S/O ಫತ್ರು ಪಟೇಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20226004000018/05/2022
560300138099 Rekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ PHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20226004000018/05/2022
560300138100 Kasturabai - W/O ಲಕ್ಷ್ಶಮನ PHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20223002000018/05/2022
560300138104 Tengamma - W/O ರಾಜು . . PHH(NK) / NCSBiometric****713021/05/2022FPS****713021/05/20226004000021/05/2022
560300138105 Shanta - S/O ಗಣಪತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20226004000018/05/2022
560300138110 Samira Bi - S/O ಖಾಜಮೈನೋದ್ದಿನ PHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/202212008000018/05/2022
560300138112 Chandramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138113 Sushilabai - W/O ಜ್ಞಾನಚಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138114 ಸುಲ್ತಾನಾ ಬೇಗಂ - S/O ಮಹೇತಾಬ ಸಾಬ PHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20229006000018/05/2022
560300138115 Kallamma - W/O ಸಿದ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138116 Prayag Bai - S/O ಭೀಮಣ್ಣಾ PHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/20226004000020/05/2022
560300138119 Bebavati - S/O ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಗೊಂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20226004000018/05/2022
560300138120 Haseena Begum - S/O ತಜುಮಲ ಹುಸೆನ PHH(NK) / NCSBiometric****882123/05/2022FPS****882123/05/20226004000023/05/2022
560300138134 Pooja - S/O ಸೋಮನಾಥ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138273 Gujamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಾವಾಗಿರವ ಮಾಸಿಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20226004000018/05/2022
560300138367 Sujata - S/O ಲಕ್ಷ್ಶಿಮನ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138434 Asharani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲರಾವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138547 Fathruma Bee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಸತಾನ್ ಡಿ ಹುಸ್ಸೆನ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****713023/05/2022FPS****713023/05/2022180012000023/05/2022
560300138551 Raziya Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೌಲಾನಾ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138596 Kavita - S/O ರಾಚಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****882123/05/2022FPS****882123/05/20229006000023/05/2022
560300138731 Anita - W/O ಪ್ರಕಾಶ . . PHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20226004000018/05/2022
560300140199 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಚಳಕಾಪುPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140418 Ismail Bee - W/O ಮಹಮದ್ ಉಸ್ಮಾನ PHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20223002000016/05/2022
560300141371 Anita - S/O ವೈಜನಾಥ್ ಪುಬ್ಲಿಕ್ ವಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141428 Jijabai - W/O ಸುಭಾಷ್ ಚಳಕಾಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20226004000015/05/2022
560300142525 Lata - W/O ಕಾಮಣ್ಣ 0 . ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20226004000016/05/2022
560300142845 Chitramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143066 Shamala - W/O ದಿಲೀಪ - - ಚಳಕಾಪುರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20226004000015/05/2022
560300143084 Vanmala - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಹಲಾಳೆ ಮಾಸಿಮಾಡು PHH(NK) / NCSBiometric****882123/05/2022FPS****882123/05/20226004000023/05/2022
560300143168 Basavanti - W/O ತುಕಾರಾಂ ಮಾಸಿಮಾಡು ಭಲಕಿ ದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143172 Pooja - W/O ರಮೇಶ #12 . ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****713022/05/2022FPS****713022/05/20226004000022/05/2022
560300143491 Pooja - W/O ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ಗಂಗೂ ಹನುಮಾನ ಟೆಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143772 Honnamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅರ್ಜುನ ಮಾಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144036 Gurulingappa Muddale - S/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮುದ್ದಾಳೆ ಮೆNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144187 Sumalata - W/O ಬಮ್ಮಗೊಂಡ #21 ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20226004000017/05/2022
560300144464 Gundamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೀಲಕಂಠರಾವ ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20223002000016/05/2022
560300144480 Vachananjali - W/O ಆನಂದಕುಮಾರ 70 ವೀರಭದ್ರೆಶ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20226004000016/05/2022
560300144579 Kaveri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/202212008000018/05/2022
560300144625 Vidyavati Biradar - W/O ಹಾಗಿರೋ ಬಿರಾದರ್ ಮಸಿಮದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145179 Vijay Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಶಾ ಗೊಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145202 Bhagyashree - W/O ಬಸವಕುಮಾರ್ 63 ಮಾಸಿಮಾಡು ಮಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145482 Shantamma - W/O ಘಾಳೆಪ್ಪ ಚಳಕಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20229006000015/05/2022
560300145500 Chinnamma - W/O ಮನೋಹರ್ ಚಳಕಪುರ್ ವಾಡಿ ಚಳಕಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022180012000015/05/2022
560300145503 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಳಕಾಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145615 Bhagya Shree - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮಾಸಿಮಾಡು ಮಾಸಿಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/202212008000017/05/2022
560300145616 Chandrakala - S/O: ಅಡೇಪ್ಪಾ ಮಾಸಿಮಾಡು ಮಾಸಿಮಾಡುPHH(NK) / NCSBiometric****713019/05/2022FPS****713019/05/20229006000019/05/2022
560300145617 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಮಣ್ಣ ಮಾಸಿಮಾಡು ಮಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300150781 ಗಣಪತಿ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300150782 ಸಂಪಾವತಿ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022200015000016/05/2022
560300150784 ಜುಬೆದಾ ಬೀ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022200015000016/05/2022
560300150785 ಸಾದಕ ಪಟೆಲ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/2022200015000018/05/2022
560300150786 ismail - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150787 ಶಬೀರ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20226004000018/05/2022
560300150788 ಗೌತಮ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****713019/05/2022FPS****713019/05/2022200015000019/05/2022
560300150789 ಸುನಿತಾ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****882123/05/2022FPS****882123/05/2022200015000023/05/2022
560300150790 ರಘು - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022200015000016/05/2022
560300150791 gunadamma - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150792 ನಾಮದೇವ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/2022200015000017/05/2022
560300150793 ಶಂಕರ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/2022200015000020/05/2022
560300150794 Gangamma - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/2022200015000018/05/2022
560300150795 gangamma - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/2022200015000017/05/2022
560300150796 ಶೇಶಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಂಕರ ಹಲ್ಲಗೆ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/2022200015000018/05/2022
560300150797 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಹಲ್ಲಗೆ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/2022200015000017/05/2022
560300150798 Devakka - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150799 ಮನೋಹರ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150800 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150801 Shikshamati - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022200015000015/05/2022
560300150802 kalamma - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20223002000018/05/2022
560300150803 ಮಹಾದೇವ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/2022200015000017/05/2022
560300150804 Sitabai - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022200015000016/05/2022
560300150805 ಸತೀಶ್‌ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20226004000017/05/2022
560300150806 ತುಕಾರಾಮ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022200015000016/05/2022
560300150807 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/2022200015000018/05/2022
560300150808 mastan bee - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/2022200015000018/05/2022
560300150809 ಶಾಬೇರ ಮಿಯ್ಯ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022200015000016/05/2022
560300150810 ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೇತ್ರ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150811 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022200015000016/05/2022
560300150812 Laxmi Bai - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****713023/05/2022FPS****713023/05/2022200015000023/05/2022
560300150813 Vidhyavati - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/2022200015000017/05/2022
560300150814 ಭೀಮಶಾ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150815 ಜಗನಾಥ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150816 Saraswati - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300150817 ಶಹೀದ ಬೆಗಂ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/2022200015000018/05/2022
560300150818 Maruti - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/2022200015000018/05/2022
560300151240 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20226004000015/05/2022
560300151241 ಬಕೊಲಾ ಬಾಯಿ - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20226004000015/05/2022
560300151242 ಬಾಲಾಜಿ - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022200015000015/05/2022
560300151243 ಗೋವಿಂದ - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022200015000015/05/2022
560300151244 ಅಂಬಾದಾಸ - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022200015000015/05/2022
560300151247 Gangamma - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300151248 Suguna Bayi - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20223002000015/05/2022
560300151273 ವಿಠಲ - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022200015000015/05/2022
560300151274 ತುಕಾರಾಮ - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022200015000016/05/2022
560300151275 ತಿಮ್ಮಣ್ಣ - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022200015000015/05/2022
560300151278 ಬಾಲಾಜಿ - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300151280 Suganda - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022200015000015/05/2022
560300151282 ವೈಜಿನಾಥ - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022200015000015/05/2022
560300151283 ಮಾರುತಿ - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300151284 ಅಶೋಕ - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022200015000015/05/2022
560300151285 ಶಿವ ರಾಮ - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022200015000015/05/2022
560300151286 ಉಮಾವತಿ - ಚಳಕಾಪೂರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****713021/05/2022FPS****713021/05/2022200015000021/05/2022
560300151287 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022200015000015/05/2022
560300151288 ಕಾಶೆಪ್ಪ್ - ಚಳಕಾಪೂರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300151289 ಕರಬಸಪ್ಪ - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022200015000015/05/2022
560300151290 ಗೋಪಾವತಿ - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022200015000015/05/2022
560300159494 Kamlamma - ಚಾಳಕಾಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****882121/05/2022FPS****882121/05/2022150010000021/05/2022
560300167246 ahimada jani - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20226004000017/05/2022
560300167247 ಅಡೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಡೇಪ್ಪಾ ಪರೀಟ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713019/05/2022FPS****713019/05/202212008000019/05/2022
560300167248 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022150010000016/05/2022
560300167249 Mallamma - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****882124/05/2022FPS****882124/05/2022150010000024/05/2022
560300167250 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಸಾ,,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713019/05/2022FPS****713019/05/20226004000019/05/2022
560300167251 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20229006000017/05/2022
560300167252 ವೈಜೆಪ್ಪ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167253 ವೆಂಕಟ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167254 Kallamma - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20226004000017/05/2022
560300167255 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713023/05/2022FPS****713023/05/202212008000023/05/2022
560300167256 halimama be - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167257 ಸೋಮನಾಥ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713023/05/2022FPS****713023/05/202212008000023/05/2022
560300167258 ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬೆನಚಿಂಚೋಳ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167259 Narsamma - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/2022210014000018/05/2022
560300167260 Lalita - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022180012000016/05/2022
560300167261 ratnamma - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167262 ಬಸವರಾಜ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20229006000017/05/2022
560300167263 ಸುರೇಶ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/20229006000020/05/2022
560300167264 sushila bai - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20223002000017/05/2022
560300167265 ಹನೀಫಾ ಬಿ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167266 bijanabi - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167267 reshma bagum - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/202212008000016/05/2022
560300167268 ವಿಲಾಸ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167269 ಹಾವಗಿ ರಾವ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/202212008000017/05/2022
560300167270 ದೇವಿಂದ್ರ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/202212008000020/05/2022
560300167271 ಮೌಲಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಚಾ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20226004000018/05/2022
560300167273 ಫಾಸಿ ಸಾಬ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713023/05/2022FPS****713023/05/20226004000023/05/2022
560300167274 ಬಸವರಾಜ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/202212008000020/05/2022
560300167275 Ambika - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022150010000016/05/2022
560300167276 ಶಿವ ಕಾಂತ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300167277 Mahadevi - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022150010000016/05/2022
560300167278 Mahananda - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20229006000015/05/2022
560300167279 ಇಂದುಮತಿ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167280 ಫತ್ರು ಸಾಬ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/202212008000018/05/2022
560300167281 Khaja Beegam - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713023/05/2022FPS****713023/05/2022180012000023/05/2022
560300167282 rasada bi - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20223002000018/05/2022
560300167283 rafat bi - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/20226004000020/05/2022
560300167284 ಮುಕ್ತುಮಸಾಬ ತಂದೆ ಗುಡುಸಾಬ ಮೋಜನ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20229006000016/05/2022
560300167285 ಪುತಲಿಬೀ ಗಂಡ ಮಕಬುಲಸಾಬ ನಿಟ್ಟೂರೆ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167286 bipasha bi - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20223002000018/05/2022
560300167287 ಜುಲೇಖಾ ಬೀ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/202212008000017/05/2022
560300167288 ಪಾರವತಿ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713022/05/2022FPS****713022/05/20226004000022/05/2022
560300167289 Shahajad Begam - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20229006000017/05/2022
560300167290 ಪಾರ್ವತಿ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300167291 ಗಣಪತಿ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/202212008000017/05/2022
560300167292 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20229006000017/05/2022
560300167293 sharifa bi - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167294 Mastan Bi - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/2022150010000017/05/2022
560300167295 ಮಾಣಿಕ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167296 ಶಿವ ರಾಜ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167297 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪಾ ಸಿ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713023/05/2022FPS****713023/05/20226004000023/05/2022
560300167298 Kavitabai W/o Devindra Sindhe - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713019/05/2022FPS****713019/05/202212008000019/05/2022
560300167299 ಮಾಣಿಕ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/202212008000017/05/2022
560300167300 mahananda - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167301 ರಾಮ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022150010000016/05/2022
560300167302 ಅಲಕಾವತಿ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022180012000016/05/2022
560300167303 ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಶಂಕರ - ಮಾಸಿಮಾಡು ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****713019/05/2022FPS****713019/05/20226004000019/05/2022
560300167304 Indamma - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****776524/05/2022FPS****776524/05/2022150010000024/05/2022
560300167305 ಕಾಮಣ್ಣ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022180012000015/05/2022
560300167306 ರಾಜಾಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಂಗೋಳಗೆ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022150010000016/05/2022
560300167307 Eramma - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20223002000015/05/2022
560300167308 ಸೀದ್ದಕ್‌ ಸಾ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/202212008000016/05/2022
560300167309 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713019/05/2022FPS****713019/05/202212008000019/05/2022
560300167310 ಪ್ರಕಾಶ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20229006000017/05/2022
560300167311 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/202212008000017/05/2022
560300167312 ಮಾಲಪ್ಪ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20226004000016/05/2022
560300167313 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20226004000017/05/2022
560300167314 Anwarbi - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****882123/05/2022FPS****882123/05/2022200015000023/05/2022
560300167315 Sangamma - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20229006000017/05/2022
560300167316 ಅಂಬಾದಾಸ್ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****882123/05/2022FPS****882123/05/20229006000023/05/2022
560300167317 parvatamma - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20223002000016/05/2022
560300167318 Jagadevi - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022150010000016/05/2022
560300167319 ಝರೇಪ್ಪ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/202212008000018/05/2022
560300167320 ಹಾವಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022150010000016/05/2022
560300167321 sunita - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167322 ದೇವಿಂದ್ರ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/2022200015000018/05/2022
560300167323 ರುದ್ರಪ್ಪ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****882124/05/2022FPS****882124/05/2022200015000024/05/2022
560300167324 ಹುಸೆನ ಸಾಬ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022200015000016/05/2022
560300167325 ಸಾಯಬಮ್ಮ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022200015000016/05/2022
560300167326 mastan bee - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****882124/05/2022FPS****882124/05/20223002000024/05/2022
560300167327 Roshanbee W/o Murtuja Bairupe - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****713023/05/2022FPS****713023/05/2022200015000023/05/2022
560300167328 bismila bee - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167329 Khurshid Bi - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/2022200015000017/05/2022
560300167330 ಸುರೇಶ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168971 ಖಂಡೋಬಾ - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300169123 subbamma - ಚಳಕಾಪೂರ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300171038 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171039 ದೇವಿಂದ್ರ - ಮಾಸಿಮಾಢNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171040 ಸುಜಾತಾ ಗಂಡ ವಿಠಲ ಕುಂಬಾರ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171042 ಪಿರಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171043 ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮಾಸಿಮಾಢNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171045 ನೀಲಕಂಠರಾವ - ಸಾ,ಡಾವರಗಾಂವ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171046 ಮಾದವರಾವ್‌ - ಮಾಸಿಮಾಢNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171047 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171048 ಗ್ಯಾನಚಂದ್ರ - ಮಾಸಿಮಾಢNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171049 ಖುರಸಿದಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮೆಹತಾಬಸಾಬ ನಿ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171050 ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ - ಮಾಸಿಮಾಢNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171051 ಮಹಮ್ಮದ ಮುನಿರೂದ್ದಿನ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171052 ರಾಮಶಟ್ಟಿ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175442 Munir Ahamad S/o Fatharu Sab B - ಗ್ರಾಮ ಮಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/202212008000017/05/2022
560300175499 Tajoddin S/o Jainoddin Mojin - ಮಸಿಮಾಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/2022150010000020/05/2022
560300175538 ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ಹಾಲ್ಲಾಳೆ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****882123/05/2022FPS****882123/05/20226004000023/05/2022
560300175550 Shivakumar S/o Ramanna - ಸಾ: ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175661 Shivaleela - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300175662 ಶಿವರಾಜ ಝರುಕಂಟಾ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/202212008000018/05/2022
560300175663 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬೀರಾದರ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/20229006000020/05/2022
560300175784 Rasul bee - ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300175821 ಬಂಡೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****713019/05/2022FPS****713019/05/2022200015000019/05/2022
560300175822 ಕಲಾವತಿ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20229006000016/05/2022
560300175823 ಶ್ರರವಣ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713023/05/2022FPS****713023/05/20229006000023/05/2022
560300175824 ವೈಜಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರ - ಮಾಸಿಮಾಢPHH(NK) / NCS------60000000-
560300175825 Parvati - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713019/05/2022FPS****713019/05/2022150010000019/05/2022
560300175826 Rajiya Bi - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/2022210014000017/05/2022
560300175827 Roopa - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713019/05/2022FPS****713019/05/2022150010000019/05/2022
560300175828 Premavati - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/2022150010000017/05/2022
560300175829 ಹಾವಗಿರಯ್ಯ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300175830 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20226004000017/05/2022
560300175831 ಬಸವರಾಜ್‌ ಬೀರಾದರ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175832 ಶುಭಾಷ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175833 ಅಲ್ಲಿಮುನಿಸಾ - ಮಾಸಿಮಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/2022200015000017/05/2022
560300175834 ಉಮೇಶ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713023/05/2022FPS****713023/05/20229006000023/05/2022
560300175835 ರಮೇಶ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20229006000018/05/2022
560300175836 ವೈಜಪ್ಪಾ ಹಲಾಳೆ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/2022150010000017/05/2022
560300175837 ಸತೀಶ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20229006000017/05/2022
560300175838 ಗುಂಡಮ್ಮ - ಮಾಸಿಮಾಢPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/202212008000016/05/2022
560300175839 ಕಲಪ್ಪಾ - ಮಾಸಿಮುಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20226004000017/05/2022
560300175840 ವಿಠಲ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175841 ಅಲಿ ಸಾಬ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/202212008000020/05/2022
560300175842 Tejamma - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175843 ತಾಜೋದಿನ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/202212008000018/05/2022
560300175844 Shabana Bi - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022150010000016/05/2022
560300175845 ಪಾರವತಿ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20229006000018/05/2022
560300175846 ಪ್ರಕಾಶ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20226004000016/05/2022
560300175847 ಸನುಮಕ್ಕಯ್ಯ - ಮಾಸಿಮಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175848 ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/20229006000020/05/2022
560300175849 Kasaturbai - ಮಾಸಿಮಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175850 Pushpavati - ಮಾಸಿಮಾಢPHH(NK) / NCSBiometric****713023/05/2022FPS****713023/05/20229006000023/05/2022
560300175851 Rekha - ಮಾಸಿಮಾಢAAY(NK) / NCSBiometric****713019/05/2022FPS****713019/05/2022200015000019/05/2022
560300175852 Tejamma - ಮಾಸಿಮಾಢPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175884 ಓಂಕಾರ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/20229006000020/05/2022
560300175885 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20229006000018/05/2022
560300175886 ಬಸವರಾಜ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713023/05/2022FPS****713023/05/20229006000023/05/2022
560300175887 ಮಾಲನಬೀ ಗಂಡ ಜಿಲಾನಿಪಟೇಲ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/2022200015000017/05/2022
560300175888 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20229006000016/05/2022
560300175889 ದೇವೆಂದ್ರಯ್ಯ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713022/05/2022FPS****713022/05/2022150010000022/05/2022
560300175890 Sridevi - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022180012000016/05/2022
560300176000 ಹಣಮಂತ - ಮಾಸಿಮಾಢPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20226004000015/05/2022
560300176001 ಮಾಲಿಕ್‌ ಸಾಬ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176003 ಮಹಾದೇವಿ - ಮಾಸಿಮಾಢPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20226004000018/05/2022
560300176004 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20229006000018/05/2022
560300176005 ಸುನಲ್ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022150010000016/05/2022
560300176006 ಮಚೆಂದ್ರ ನಾಥ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/20229006000020/05/2022
560300176007 Siddamma - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/202212008000016/05/2022
560300176008 ಹಾವಗಿ ರಾವ್‌ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/20229006000020/05/2022
560300176009 Tejamma - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20229006000016/05/2022
560300176010 Kamalabai - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022150010000016/05/2022
560300176011 ಜಗಧೀಶ ನೌಬಾದೆ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20226004000017/05/2022
560300176012 ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20223002000018/05/2022
560300176013 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ಹಾಲ್ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/2022200015000020/05/2022
560300176014 ಖದೀರ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ರಸೂಲ ಪಟೇಲ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176016 Sunita - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/202212008000016/05/2022
560300176017 ಜಾನೀ ಪಟೇಲ್‌ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/202212008000017/05/2022
560300176018 ಮಹ್ಮದರಸುಲ ಸಾಬ್ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20226004000017/05/2022
560300176019 ವಂಕಟ್ - ಮಾಸಿಮಾಢAAY(NK) / NCSBiometric****713019/05/2022FPS****713019/05/2022200015000019/05/2022
560300176185 Shridevi W/o Rajkumar - ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ಮಡಿವಾಳ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20229006000018/05/2022
560300176220 Gudusaba S/o Jainoddin - ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/2022150010000020/05/2022
560300176241 Sanjukumar S/o Basavaraj Patil - ಮಾಸಿಮಾಡು ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300177103 Nasima Begam - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022150010000016/05/2022
560300177104 Chandramma Singe - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/20223002000020/05/2022
560300177271 Nagayya S/o Shivalingayya Math - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20226004000016/05/2022
560300178330 Fhatima Begam - ಗ್ರಾಮ ಮಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/2022150010000018/05/2022
560300178364 Shankareppa Narasappa Hulsoore - ಮಾಸಿಮಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178373 Kantabai W/o Marutirao - ಚಾಲಕಾಪೂರ ತ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20223002000015/05/2022
560300178376 gajarabai W/o Tulsiram - ಚಾಳಕಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20223002000015/05/2022
560300178379 Sobhavati W/o Arjunrao - ಶೋಭವತಿ ಗಂಡ ಅರಜುನರಾವ ಚಾಲಕಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300179580 Subhash S/o Kashappa - ಚಳಕಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179617 Shaharabhanu - ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ; ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****713019/05/2022FPS****713019/05/202212008000019/05/2022
560300179631 Jyoti - ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ; ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300179645 Masatanpatel Fatarupatel Birad - ಮಾಸಿಮಾಡುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179647 Rukmani - ಮಾಸಿಮಾಡುPHH(NK) / NCSBiometric****713023/05/2022FPS****713023/05/20229006000023/05/2022
560300179664 Isamail Maheboobsab Biradar - ಮಾಸಿಮಾಡುPHH(NK) / NCS------30000000-
560300179859 Malgond S/o Beergond - ಚಳಕಾಪೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/202212008000015/05/2022
560300179860 Sandeep S/o Baburao - ಚಳಕಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20229006000015/05/2022
560300180086 Meenakshi - ಮಾಸಿಮಾಡು ತಾ; ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20229006000018/05/2022
560300180090 Maruti Narasappa Hulsoore - ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180107 Vijaykumar Basavaraj Biradar - ಸಾ: ಮಾಸಿಮಾಡು ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****713022/05/2022FPS****713022/05/20226004000022/05/2022
560300180108 Shivakumar Veeraya Swamy - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300180224 Prahladkumar Maruti Hulsoore - ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ; ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/202212008000018/05/2022
560300180568 Kalavati - ಸಾ: ಮಾಸಿಮಾಡು ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****713023/05/2022FPS****713023/05/2022150010000023/05/2022
560300180589 Raghunath Sharanappa metre - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20226004000016/05/2022
560300180697 Mahadev Beerappa Benchicholika - ಮಾಸಿಮಡುPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20226004000017/05/2022
560300180831 Premanath Vithal Metre - ಡಾವರಗಾವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713019/05/2022FPS****713019/05/2022150010000019/05/2022
560300180834 Yasinsab Pashamiya Thakur - ಸಾ: ಮಾಸಿಮಾಡು ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20226004000016/05/2022
560300182400 Tabasum - ಸಾ: ಮಾಸಿಮಾಡು ತಾ: ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/2022180012000018/05/2022
560300182405 Aruna - ಸಾ:ಮಾಸಿಮಾಡು ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/202212008000018/05/2022
560300187172 Bharat Bai - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/2022150010000020/05/2022
560300187180 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713022/05/2022FPS****713022/05/20226004000022/05/2022
560300187181 ಸರಸ್ವತಿ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300187182 ಶಂಕರ ತಂದೆ ರಾಮಗೊಂಡ ಬೇನಚಿಂಚೋಳೆ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20226004000017/05/2022
560300187183 ಚಿನ್ನಮ್ಮಾ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20229006000017/05/2022
560300187184 ರಾಜಕುಮಾರ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187196 ಶಿವರಾಯ - ಮಾಸಿಮಾಢNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187200 Sapna - ಮಾಸಿಮಾಢPHH(NK) / NCSBiometric****713023/05/2022FPS****713023/05/20229006000023/05/2022
560300187201 Laxmi - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187203 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713019/05/2022FPS****713019/05/20229006000019/05/2022
560300187204 ಮೈಹಿಬುಬಸಾಬ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20226004000016/05/2022
560300187262 ಶಿವಶಂಕರ ಕುಂಬಾರ - ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300187264 ಮಹ್ಮದ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/2022150010000017/05/2022
560300187566 Chayabai - S/O ಮಾರುತಿ ಚಳಕಪುರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20229006000015/05/2022
560300188258 shakunthala bai - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300188267 ಶಿವಾಜಿ - ಚಳಕಾಪೂರ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20223002000015/05/2022
560300188269 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಚಲಕಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20229006000015/05/2022
560300188270 ANURADHA - ಚಲಕಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/202212008000015/05/2022
560300188271 Padmavati - ಚಲಕಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300188278 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಚಲಕಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300188279 ಶಿವಕುಮಾರ್‌ - ಚಲಕಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20229006000015/05/2022
560300188285 ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ - ಚಳಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713021/05/2022FPS****713021/05/20226004000021/05/2022
560300188287 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಚಲಕಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300188291 ಕೀಶನರಾವ - ಚಲಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20229006000015/05/2022
560300188295 Santoshbai - ಚಳಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/202212008000017/05/2022
560300188297 ನಗೇಂದ್ರ ರಾವ - ಚಲಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20229006000015/05/2022
560300188299 ಶ್ರೀ ದತ್ತು - ಚಳಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20226004000015/05/2022
560300188300 Nilamma - ಚಲಕಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300188301 ಪುಂಡಲೀರಾವ್‌ - ಚಲಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20229006000015/05/2022
560300188308 ಯಶ್ವಂತ್‌ ರಾವ - ಚಳಕಾಪೂರ್PHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/202212008000015/05/2022
560300188311 ಬಸಮ್ಮ - ಚಲಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022180012000015/05/2022
560300188312 ಕರಬಸಪ್ಪಾ - ಚಳಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****882124/05/2022FPS****882124/05/20226004000024/05/2022
560300188313 ಶಷರಾವ - ಚಳಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20229006000015/05/2022
560300188314 ಶಶಿಕಲಾ - ಚಲಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/202212008000015/05/2022
560300188316 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಚಲಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20226004000015/05/2022
560300188317 ತೇಜಪ್ಪಾ - ಚಲಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20229006000015/05/2022
560300188319 ವಿಠಲ - ಚಲಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20226004000015/05/2022
560300188321 Kashi Bai - ಚಳಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/202212008000015/05/2022
560300188330 ಝರೇಪ್ಪಾ ವಗೆನೊರ - ಚಳಕಾಪೂರ್PHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20229006000015/05/2022
560300188334 ಅಂಬಾದಾಸ - ಚಳಕಾಪೂರ್PHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022150010000015/05/2022
560300188336 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಚಳಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022150010000015/05/2022
560300188340 ಪಿರಾಜ ರಾವ - ಚಳಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20229006000015/05/2022
560300188351 ದಯಾನಂದ ಮೇತ್ರೆ - ಚಳಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022150010000016/05/2022
560300188358 ಮಾಧಾರಾ ಬೀರಾದರ - ಚಳಕಾಪೂರ್PHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20229006000015/05/2022
560300188361 ಮುನ್ಯಾ ಬಾಯಿ - ಚಲಕಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300188364 LAKSHMI BAI - ಚಳಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20229006000015/05/2022
560300188368 Kavita - ಚಲಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/202212008000015/05/2022
560300188372 ಸುನಿಲ ಬೀರಾದರ - ಚಳಕಾಪೂರ್PHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/202212008000015/05/2022
560300188373 ವೆಂಕಟ ಬೀರಾದರ - ಚಳಕಾಪೂರ್PHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/202212008000015/05/2022
560300188382 Indrabai - ಚಳಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022150010000015/05/2022
560300188388 Yashodha - ಚಳಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/2022150010000017/05/2022
560300188389 Savita - ಚಲಕಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300188391 ವಿಠಲ - ಚಲಕಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022150010000015/05/2022
560300188393 Mirabai - ಚಳಕಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022150010000015/05/2022
560300188404 Ahelyabai - ಚಲಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/202212008000015/05/2022
560300188444 Laximi Bai - ಚಳಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/202212008000015/05/2022
560300188568 ತುಕಾರಾಮ - ಚಳಕಾಪೂರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300188570 ನಾರಾಯಣ - ಚಳಕಾಪೂರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300188571 ಹಣಮಂತ - ಚಳಕಾಪೂರ್AAY(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022200015000015/05/2022
560300188572 ಅಂಬ್ರುತ್ - ಚಳಕಾಪೂರ್AAY(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022200015000015/05/2022
560300188717 ಮಹಿಬೂಬ್‌ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713021/05/2022FPS****713021/05/202212008000021/05/2022
560300188881 ಫ್ರಭಾವತಿ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713023/05/2022FPS****713023/05/20226004000023/05/2022
560300188885 ಶೋಭಾವತಿ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20229006000017/05/2022
560300188932 ಶಾರದಾಬಾಯಿ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/202212008000020/05/2022
560300188991 ಬಂಡೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಗೊಂಡ ಬೇನಚಿಂಚೋ - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20229006000016/05/2022
560300188993 ಮಾರುತಿ - ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189610 Shamarao S/o Machindranath Bir - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/2022180012000020/05/2022
560300192126 Sojarbai - ಚಾಳಕಾಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/20226004000015/05/2022
560300192347 Shridevi W/o Chandrakanth Bira - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192356 Channabasappa S/o Gnyanchandra - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20229006000016/05/2022
560300192358 Ramesh S/o Anneppa Gorate - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713023/05/2022FPS****713023/05/20229006000023/05/2022
560300192360 Vivekanand S/o Anneppa Gorate - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20229006000017/05/2022
560300192362 Basavaraj S/o Somanath Dhula - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300192364 Veerashetty S/o Vaijinath Kumb - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192366 Nathadsab S/o Ghasisab Mojan - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------240000000-
560300192367 Shilpa - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192368 Vijayalaxmi Kumbar - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713023/05/2022FPS****713023/05/2022150010000023/05/2022
560300192370 Nasir Ahamad S/o Mainoddin Moj - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192374 Mallamma - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022150010000016/05/2022
560300192376 Karabasappa S/o Rachappa Maila - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/20226004000020/05/2022
560300192379 Tukaram S/o Manikappa Benchinh - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713019/05/2022FPS****713019/05/2022150010000019/05/2022
560300192380 Basavaraj S/o Manikappa Noubad - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20229006000017/05/2022
560300192383 Jaishree - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20229006000016/05/2022
560300192384 Veerayya S/o Shivalingayya Mat - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****882123/05/2022FPS****882123/05/20226004000023/05/2022
560300192385 Sangappa S/o Sidappa Bagade - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20226004000017/05/2022
560300192386 Hanmanthrao S/o Gurappa Dhula - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/2022150010000017/05/2022
560300192387 Basavaraj S/o Gundappa Varavat - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/20226004000020/05/2022
560300192388 Gurunath S/o Hanmathrao Dhula - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20226004000017/05/2022
560300192389 Nagamma - R/o ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/202212008000020/05/2022
560300192390 Shivaji S/o Rudrappa Sindhe - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713019/05/2022FPS****713019/05/20226004000019/05/2022
560300192391 Goutam S/o Ramesh Metre - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****882123/05/2022FPS****882123/05/20226004000023/05/2022
560300192392 Isamail S/o Pashamiya Takur - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300192393 Nabisab S/o Makabulsab Nitture - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192394 Meenajbegam S/o Saradarmiyya C - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192395 Shivakumar S/o Ramanna Halge - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/20229006000017/05/2022
560300192396 Rajasab S/o Ghasisab Mojan - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713023/05/2022FPS****713023/05/20226004000023/05/2022
560300192397 Kastur Bai - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022150010000016/05/2022
560300192398 Karimsab S/o Sharapoddin Dange - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20229006000016/05/2022
560300192399 Ankosh S/o Laximan Benchinchol - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/202212008000020/05/2022
560300192400 Mallappa S/o Anneppa Benchonch - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713020/05/2022FPS****713020/05/202212008000020/05/2022
560300192401 Ashwini - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192402 Sanjeev S/o Shankar Halge - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192403 Naziya Asfiya Anjum - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192404 Alim S/o Husensab Fakir - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****882124/05/2022FPS****882124/05/20229006000024/05/2022
560300192405 Maruti S/o Narasappa Hulsure - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20223002000018/05/2022
560300192406 Ghaleppa S/o Madeppa Parit - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192407 Reshma - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192408 Madeppa S/o Bhimanna Parit - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300192409 Santosh S/o Vaijianth - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713017/05/2022FPS****713017/05/2022150010000017/05/2022
560300192410 Kalavati - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713018/05/2022FPS****713018/05/20226004000018/05/2022
560300192411 Devidas S/o Maruti Warik - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****882123/05/2022FPS****882123/05/202212008000023/05/2022
560300192412 Mahananda - ಸಾ,ಮಾಸಿಮಾಡ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/202212008000016/05/2022
560300192413 ಚಾಂದ ಬೀ - ವಿಳಾಸ: ಮಾಸಿಮಾಡು ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/2022150010000016/05/2022