REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100198691 Renuka Devi - S/O: ರಂಚಂದ್ರಪ್ಪ ವಟಾನೆ ಚಳಕಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300135609 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಚNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300135617 Shivamma - S/O ಮನೋಹರ - ನಿಯರ್ ಕನಕದಾಸ್ ಸರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135618 Bhagirathi - S/O ಜಗನಾಥNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135635 Kamala Bai - W/O ಶಿವರಾಜ ಸ್ವಾಮಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135693 Kaveri - W/O: ವೀರಪ್ಪ #168/1 ಚಳಕಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135819 Jaishree - W/O ಶಿವರಾಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135885 Kapila - W/O ಅಣ್ಣೇಪ್ಪಾ ಮೈನ ರೊಡ ಚಳಕಾಪುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135974 Jagadevi - W/O ಬಿ. ವೈಜೀನಾಥ 5-2 ಚಾಳಕಾಪುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136088 Kavita - S/O ಬಸವರಾಜ ಮಾಮಡಿ ಚಳಕಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136205 Indubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೃತ ರಾವ ಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136297 Mangala - D/O ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136340 ಜ್ಯೋತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಮಾಮಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136368 Shailaja - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136371 Rupa - W/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಪಂಚಾಳ , , ಚಳಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300136373 Sunita - W/O ಕಾಶೀನಾಥ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136394 Ramabai - W/O ಭೀಮಶಾ ಮೈನ್ ರೊಡ ಚಳಕಾಪುರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136396 Jagadevi - W/O ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136398 Jagadevi - W/O ಹುಲೆಪ್ಪ ಹುಲೆಪ್ಪನೋರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136399 Meelinda - W/O ತುಕಾರಾಮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136403 Priyank - W/O ದೇವಿದಾಸ 115 . . . PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136415 Umashri - W/O ಪ್ರಕಾಶ ಭುಯರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136476 Kalavati - C/O ಭೀಮಶಾ 28/1 ಚಾಲಕಾಪುರ ಚಾಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560300136488 Sulochana - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 1/108 . ಚಳಕಾಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560300136497 Narasamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಝರೇಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136518 Rekha - S/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------210000000-
560300136531 Tejamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೌಡಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136549 ತನುಜಾ - W/O ರಮೇಶ ಮಾಸುಲ್ದಾರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136565 Gundamma - W/O ಶಂಕರ ವಾಗಲಗೇ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136579 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - W/O ನಂದು ಕುಮಾರ 100 ಮಹದೇವ ಟೆಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300136586 Chandrakala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕೈಲಾಸ #6/4 ಚಾಲಕಾಪುPHH(NK) / NCS------180000000-
560300136588 Kalavati - W/O ಬಲಭೀಮ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136589 Kasturbai - W/O ಮಹಾರಾಯ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136592 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಣಣ್ಣಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136596 Kaveri - W/O ಪಾ೦ದೊರಂಗ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136608 Rekha - W/O ಪರಮೇಶ ತಳವಾಡೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಡ ಮಠPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136616 Asharani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಬಣ್ಣ ಸಂಗೊಳಗಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136633 Jyoti U Patil - C/O ಉಮಾಕಾಂತ 150 ಚಾಳಕಾಪುರ ಚಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136638 Ningamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136651 Shridevi - W/O ನರೇಂದ್ರ ಹುಲೆಪ್ಪನೋರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136653 Renuka - S/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ . . PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136674 Sapna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಮರಾವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136681 Nirmala - W/O ಹಣಮಂತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136694 Laxmibai - W/O ರಾಮಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136695 Sangita - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಚಳಕಾಪೂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136696 Shridevi - W/O ಶಿವಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136697 Gundamma - W/O ವೈಜಿನಾಥ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136698 ಕಸ್ತುರ ಬಾಯಿ - W/O ಮಾರುತಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136699 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜರೇಪ್ಪಾ ಮೇನ್ ರೋಡ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560300136704 ಕಲಾವತಿ - W/O ಶಿವಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136718 Savita - W/O ಬಂಡೆಪ್ಪ . . ಚಾಲಕಪುರ(ವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136722 Kundanbai - W/O ಬಾಬು PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136724 Ramabai - W/O ಮಿಥುನ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136731 ಸುನೀತಾ - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಳಕಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136740 Sangeeta. - W/O ಸಾಗರ , , PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136742 Mahadevi - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136749 Bharatbai - W/O ಮಾಣಿಕ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136778 Chinnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಿಂಗಪ್ಪ 108 PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136782 Bhagyavati - W/O ಬಾಬುರಾವ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136793 Shantamma - W/O ಬಸವರಾಜ ಉಪಾರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136799 Sunita - W/O ವಿಶಾಲ 52 ಚಳಕಾಪುರ PHH(NK) / NCS------210000000-
560300136803 ನಾಗಮ್ಮಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ 0-0PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136820 Kamalamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾರುತಿ #181,ಚPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136823 Nilamma - W/O ಬಸವರಾಜ ಮೇತ್ರೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136827 Saraswati - W/O ಮಹೇಶ ಹೇಳುವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136828 Vishalakshi - W/O ದೇವಿಂದ್ರ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136832 Shantamma - W/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸೋನಕೆರೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136834 Sudharani - W/O ಶಿವಶಂಕರ ಸೋನಕೆರೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136837 Mangala - W/O ಮಚೆಂದರ್ ರುಕ್ಕಾನೋರ 01 02 PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136838 ರೇಖಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136841 Chandrakala - W/O ರಾಜಕುಮಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136857 Gouramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136903 Suman Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136910 Triveni - W/O ಮಾರುತಿ ಕೊಂಡೆ ಚಳಕಾಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136923 Narmada - W/O ಶಿವಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136928 Revanamma - W/O ಬಾಬುರಾವ ಸೇರಿಕರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136942 Ratnamma - W/O ಕೇಶವ ಹೇಳುವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136972 Sonamma - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕೆಳಗಿನದೊಡ್ಡಿ 15PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137002 Sadamala - W/O ಮಾರುತಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137004 Mallamma - W/O: ಸಿದ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137005 Premala - S/O ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಚಾಳಕಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300137006 Malashree - W/O ಲೋಕೇಶ್ . . PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137008 Lakshmi Bai - W/O ಲೋಕೇಶ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137009 Sujata - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಗುಣಜಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137011 Lalitabai - W/O ಗಣಪತಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137018 Rekha Bai - W/O ಜ್ಯೋತಿ ಬಾ ಭೋಸಲೇ - - PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137024 Gangamma - W/O ವಿಲಾಶ 126 ಚಳಕಾಪುರ ಚಳಕಾಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137067 Renukha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕೊರವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137071 Tulajamma - W/O ನರಸಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137074 ಮಂಗಲಾ - W/O ಸುಭಾಷ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300137077 Kamalabai - S/O ಚನ್ನಪ್ಪ ಮಾಚನಾಳೆ - - ಚಳಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300137093 Ambika - W/O ಬಸವರಾಜ ನ. 01 1ನೇ ಮೇನ್ ಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137100 Chennamma - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೈನಾಪುರೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137108 Nagamma - C/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #117 ಚಾಳಕಾಪುರ PHH(NK) / NCS------240000000-
560300137111 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮಶೇಖರ ಕೋರಿ 178 PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137113 Rajeshawari - C/O ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಹೌಸ್ ನ.3/43 ಮೇನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137114 Nirmala - W/O ಶಿವಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137117 Mallamma - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137121 Bhagyashree - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 146 ಚಳಕಾಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137123 Vidyavati - W/O ಕಾಶೀನಾಥ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137125 ಸುವರ್ಣ - S/O ವೈಜೀನಾಥ ಪಾಟೀಲ . . PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137126 Putalabai. - W/O ವೈಜೀನಾಥ ಗುಣಜೇ . . ಹನುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137127 Vijaylaxmi - S/O ಹಣಮಂತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137130 Kasturabai - W/O ರಾಮಣ್ಣ ಮಾಲಕ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137131 Godavari - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೊಟ್ಟೆ ಚಾಳಕಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137147 Mamita - W/O ಬೋಮ್ಮಗೊಂಡ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137170 Anbika - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137213 Saraswati - W/O ನಾರಾಯಣ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137231 Subbamma - W/O ಧೋ೦ಡಿಬಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137235 Anita - W/O ಮಾರುತಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137237 Kamalabai - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137238 Lalilta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137243 Lalita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತುಕಾರಾಮ್ ಚಾಲಕಾಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137250 Gouramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137253 Sunitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹನ್ 175 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137303 ಚಂದ್ರಕಲಾ - W/O ಬಲಭೀಮ ಜಮಾದಾರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137310 Preethi - W/O ಶಶಿಕಾಂತ್ . . ಚಳಕಾಪುರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137315 Jagadevi - W/O ಶರಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137317 Lalitabai - W/O ನರಸಿಂಗ ಪಾಟೀಲ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137318 Sobhabai - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137329 Shantamma - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಬೆ೦ಬಳಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137335 Sarsvati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ #17PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137424 Paramma - W/O ಭೀಮಶಾ ತೆಲಗುರೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137428 Sundramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 113 PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137430 Apparao - S/O ವೀರಪ್ಪ ಸಂಗುಳಗೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137432 Kallamma - W/O ಅರ್ಜುನ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137447 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137450 Mudrika - W/O ನೀಲಕ೦ಟ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137457 Geeta - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ೮೮/೨ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137471 Sangappa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧುಳಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137507 Jagadevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮರುರ #1PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137519 Laxmi Swamy - W/O ಬಸವರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ . , ಚಾಲಕಪPHH(NK) / NCS------30000000-
560300137535 Vidhyavati - W/O ಹಣಮ೦ತ ಕಂದಗುಳೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137545 Basamma - W/O: ತುಕಾರಾಮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137547 Punemma - W/O ಭೀಮರಾವ ಕಾಮಗೊಂಡೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137548 Padmini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಮರಾವ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137558 Hallamma - W/O ಲಾಲ್ಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137565 Rukmini - C/O ಭೋಜಪ್ಪಾ 114 ಚಲಕಾಪುರ ಚಳಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137570 ಎಲಿಜಬೆತ - W/O ಸುನಿಲ ೮೨/೨ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137579 Maitradevi - D/O ಬಾಬುರಾವ್ ೪೬ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137589 Nagamma - W/O ಹಣಮಂತ ರೊಟ್ಟೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137657 Sangeeta - C/O ರಾಜುಕುಮಾರ 151 ಚಳಕಾಪುರ ಚPHH(NK) / NCS------90000000-
560300137683 Sunanda - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137690 Shama Bai - S/O ಹಣಮತ ರಾಯ ಚಾಳಕಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300137701 Laxmi Bai - W/O ಶಿವರಾಜ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137706 Reshma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಾಳಕಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137743 Kamalabai - W/O ಭೀಮರಾವ ಖಂಡ್ರೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137745 Parvati - W/O ಉಲ್ಲಾಸ ಸೋನಕೆರೆ PHH(NK) / NCS------120000000-