REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135601 Laxmi Bai - W/O ಭೀಮರಾವ ೨೭೪NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300135602 Suvarna - W/O ಮಂಜುನಾಥ್ ೨/೭೪NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135607 Manjula - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135641 Mahananda - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬೂದೆ ತಾ ಭಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135642 Gundamma - W/O ಭೀಮಣ್ಣಾ ೧೫೨/೧NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135643 Mahananda - S/O ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135681 Ashwini - W/O ಸತೀಶ್ ತುಗಾವ್ ಸಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300135712 Bebavati - W/O ಗುರಪ್ಪಾ ೯೭NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135728 Chandramma - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ೬೩/೨NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135772 Anita Bai - W/O ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ೭೯NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135773 Punyanti - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300135774 Paramma - S/O: ಶಾಮರಾವ 88 ಹಾಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135887 Suma - W/O ಲೋಕೇಶ ಮಾನಕರ 35 ತುಗಾಂವ ಕಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136074 Putalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****299223/05/2022FPS****299223/05/2022150010000023/05/2022
560300136585 Lal Bee - W/O ಹುಸ್ಸೈನ್ ಸಾಬ್ ೨೬/೧ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136620 Laxmibai - W/O ಮೋನಪ್ಪ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136625 Sapna - W/O ಬಸವರಾಜ 111/1 2 ತುಗಾಂವ ಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560300136706 Nirmala - W/O ರವೀಂದ್ರ ಮೈನ ರೊಡ ತುಗವನ್ (PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20226004000020/05/2022
560300136708 Champavati - D/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136720 Sangeeta - D/O ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ೮೬/೧ ತೂಗಾ೦ವ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300136732 Khaja Bi - D/O ಮಸ್ತಾನ ೭೯/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/20226004000021/05/2022
560300136746 Neelamma - W/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ೨೧ ತುಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20226004000020/05/2022
560300136748 ಅಸ್ಮಾ ಬೇಗಂ - W/O ತಾಜೋದ್ದೀನ್ ಶೈಕ್ - - PHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/20226004000021/05/2022
560300136786 Saraswati - W/O ಮಾರುತಿ 40/2 ತುಗಾಂವ ಸೀ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300136790 Meharaj - W/O ಎಂಡಿ ಮಹೇಬೂಬ್ ೧೫೫/೧PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300136794 Srilekha - W/O ಸಂತೋಷ ೧೭೧/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300136801 Usha - W/O ನಿಲಕಂಠ ೯೯೯೯ ಕಟ್ಟಿ ತುಗPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300136806 Saraswati - S/O ಹಣಮಂತರಾವ ಮಾನಕರ 132-1 - PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300136858 Sidram - S/O ರಾಯಪ್ಪ ೫೨/೨ PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20223002000019/05/2022
560300136863 Rajeswari - W/O: ಬಜರಂಗ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136867 Rajeeyaa Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಾಲ್ ಅಹಮದ ಬಹಿರೂಪಿ PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300136869 ಅನಿತಾ - W/O ಸೋಮನಾಥ ೧೩೪/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300136880 Meraj Fatima - S/O: ಮೈಬುಬಸಾಬ್ PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300136927 ದಿವ್ಯಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಂದುಕುಮಾರ್ 28 PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300136970 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300136998 Gouramma - W/O ಆನಂದ ೧೬೫ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137015 Sunita - W/O ಶ್ರೀಮಂತ್ ೨/೦೩೦ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20223002000020/05/2022
560300137016 Shekamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾತ ತೂಗವ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137043 Vijay Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಂತೇಶ್ ರುಮ್ಮಾ 15PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300137061 Guru Bai - W/O ಬಸವರಾಜ #157/1 1 PHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/2022150010000021/05/2022
560300137118 Rekha - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ೮೬/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300137179 Sangeeta - W/O ದಿಲಿಪಕುಮಾರ ೫೨ PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300137203 Rohini - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300137209 Reshma - W/O ರವಿಂದ್ರ ೮೬/೨ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137434 Khairun Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮೊದ್ 86/1 PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300137436 Halamma - W/O ಶಂಕರ ೧೧೨ PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300137439 Saraswati - W/O ರಾಜಪ್ಪಾ ೧೬೨/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300137476 Asha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಶ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137503 Suma - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ೩೫ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022150010000020/05/2022
560300137532 Babita - S/O ಬಸವರಾಜ ಬೂದೆ #115 ತೂಗಾವ (PHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/202212008000021/05/2022
560300137534 Sadanand - D/O ಅಶೋಕ್ ೫೦/೨ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137539 Pushpavati - S/O ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ೨೮/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/202212008000021/05/2022
560300137571 Susheelamma - W/O ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ೯೦ PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20223002000019/05/2022
560300137576 Iramma - W/O ಈರಮ್ಮ ವೋ ಕರಬಾಸಪ್ಪ ಹೌಸ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300137669 Prabhavti - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ ೧೪೫/೨ PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300137694 Surekha - W/O ಸಂಪತಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300137711 Jyoti - S/O ಕಾಶಿನಾಥ ೬೧/೨ PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300137750 Mehboob Bi - W/O ಖಾಸಿಮ ಸಾಬ ೪ PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300137780 Shivani - W/O ರಮೇಶ ಸಿಂಧೆ - - PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300137858 Shivlila - W/O ಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ೧೧೯/೪ PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300137886 Susheelamma - S/O ಲಾಲಪ್ಪಾ ೨೩/೩/೬ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022150010000020/05/2022
560300138008 Manjula - S/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ೧೨೦ ತುಗPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300138109 Shakera Begum - W/O ಜಫಾರ ಸಾಬ 1/182 - PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138212 Pasha Bi - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ - - ತುಗಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****289623/05/2022FPS****289623/05/20229006000023/05/2022
560300138218 Renuka - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ 22 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300138227 Mallamma - W/O ರೇವಪ್ಪಾ ೨೨/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300138239 Kaveri - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ್ 166 2 ಸ್ವಾಮಿPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300138355 Shahista - W/O ತಜೋದ್ದೀನ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022150010000020/05/2022
560300138398 Sudharani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300138483 Akhtar Bi - W/O ಹೈದರ ಸಾಬ ೨೪/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300138588 Savita - W/O ವೀರೇಂದ್ರ ೮೮ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300138645 Hajarat Bee - S/O ಇಸ್ಮೈಲ್ ಸಾಬ ೨೪/೧/ಎPHH(NK) / NCS------30000000-
560300138665 Mytradevi C - C/O ಜಗದೀಪ ಸಿ ನ 98 ಭಲ್ಕಿ ತುಗPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022150010000020/05/2022
560300138666 Kalavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನೇಹರು 98 PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300138728 Sulemma - W/O ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ೬೩ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138752 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ - - ತುಗಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300138764 ಕಲಾವತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300138839 Roopa - S/O ಸುಭಾಷ್ ೧೮/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300138841 Archana - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ೩೨/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20226004000020/05/2022
560300138842 Thriveni - W/O ನಿತಿನಕುಮಾರ್ 70/1 ದಳಪPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300138844 Annapurna - W/O ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ೧೧೯ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138845 Shiv Leela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ 15 PHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/20229006000021/05/2022
560300138846 Neermala - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ೨೩/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20226004000020/05/2022
560300138847 Aruna - W/O ಶಿವರಾಜ 123 ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300138848 Parvati - S/O ಕಾಶಿನಾಥಯ್ಯಾ ೧೧೯ PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300138850 Kamalamma - W/O ಗುರುಬಸಪ್ಪ ೧೩ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20226004000020/05/2022
560300138851 Chandramma - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ೨೦ PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20223002000019/05/2022
560300138853 Chandramma - W/O ಶಿವರಾಜ ೭೯ PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20223002000019/05/2022
560300138861 Rani - W/O ರಾಜಶೇಖರ ಮೈನ ರೊಡ ತುಗೋವ ಸೀPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20226004000020/05/2022
560300138870 Putlabai - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ೭೨/೧ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138988 Roopa - S/O ಮಡೆಪ್ಪಾ ೧೧೧/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20226004000020/05/2022
560300141283 Geeta Nalagire - W/O ಮಹಾದಪ್ಪ ೮/೧ ತೂಗಾ೦ವ ಸಿ ತೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300141418 Ashwini - W/O ಸಾವನಕುಮಾರ್ #127 02 PHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300141796 Jaishree - S/O ಗೋವಿಂದ ರಾವ ೩೧/೨ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141916 Nandini - S/O ಶಿವರಾಜಪ್ಪಾ ೭೨/೧ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141917 Kashinath Swamy - S/O ಕರಬಸಯ್ಯಾ ೧೧೯ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141918 Sangamma - W/O ಸುಭಾಷ್ ೧೮/೧ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141983 Surekha - S/O ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಲ್ಕಿ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142695 ಮೇಘಾರಾಣಿ - W/O ಸಿದ್ರಾಮೆಶ್ವರ 1/6 - ತುಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20226004000020/05/2022
560300143036 Sujata - W/O ಜಗನ್ನಾಥ ಹಾಲೋಳೆ 1-207 - ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143397 Shilpa - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ . . ತುಗಾಂವ ಸಿ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300143705 Sushalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುಬಸಪ್ಪ ತುಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143775 Afzal Begum - S/O ಮ. ಸಿದ್ದಿಕ ತುಗಾಂವ್ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143998 ಅನಿತಾ - W/O ಸುರೇಶ 12/2/6 ತುಗವನ್ (ಚಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****805618/05/2022FPS****805618/05/20229006000018/05/2022
560300144447 Sharifa - D/O: ಗಫಾರ ತುಗಾಂವ ಸಿ ತುಗಾಂವ ಸಿ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300144449 Ambika - S/O ಶಂಕರ ೧೧೨ ತುಗಾ೦ವ ಸಿ ತುಗಾ೦PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300144505 Sangeeta - W/O ರಾಜೇಂದ್ರ ೫೨ ತುಗಾ೦ವPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300144821 Jyaneshwari - W/O ಅಮರ ೭೨ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022150010000020/05/2022
560300145469 Mallamma - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ೭೭ ತುಗಾ೦ವPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300145475 Priya - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ 82/2 ತುಗಾವ (ಸೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145483 Jayashree - S/O ದೇವಿಂದ್ರ ೭೭/೨ ತುಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300145486 Laxmi - S/O ಮಾಪಣ್ಣಾ ೧೯೭ ತುಗಾ೦ವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145493 Shridevi - S/O ನರಸಿಂಗ ೬೭/೨ ತುಗಾ೦ವ ಸಿ ತುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145499 Ismail Bee - W/O ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಬ್ ೧೮/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300145885 Sidhamma - S/O: ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ ಬಾಯಪ್ಪಾ ತುಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300151339 Chandramma - ತೂಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/2022200015000021/05/2022
560300151340 ನಬಿ ಸಾಬ - ತುಗಾಂವ ಸಿAAY(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022200015000020/05/2022
560300151342 ಶಂಕರ - ತುಗಂವAAY(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022200015000019/05/2022
560300151343 ವಿಶ್ವನಾಥ - ತುಗಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300151344 Chandramma - ತುಗಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20223002000019/05/2022
560300151346 ಘಾಳೇಪ್ಪಾ - ತುಗಂವ (ಸಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022200015000020/05/2022
560300151347 ಶಾಂತ ಕುಮಾರ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300151349 ಮೈನೂದಿನ - ತುಗಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300151350 Tamija Bi - ತುಗಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300151351 Shamshoddin - ತುಗಂವAAY(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022200015000020/05/2022
560300151352 ಭಿಮರಾವ - ತುಗಂವ (ಸಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022200015000020/05/2022
560300151353 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ತುಗಂವ (ಸಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022200015000019/05/2022
560300151354 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ತುಗಂವ (ಸಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022200015000020/05/2022
560300151355 Umadevi - ತೂಗಾಂವ (ಸಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022200015000020/05/2022
560300151356 ಶೋಭಾವತಿ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/20226004000021/05/2022
560300151357 Shanta Bai - ತುಗಂವ (ಸಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022200015000020/05/2022
560300169273 ismail bi - ತುಗಾಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300169274 ನರೆಂದ್ರ - ತುಗಾಂವ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300169276 ಶಿವ ಶರಣಪ್ಪಾ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300169277 ಜಗದೇವಿ - ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300169278 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ತುಗಂವ .PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300169279 ಸುಬ್ಬಮ್ಮ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169280 ನೇಹರು - ತುಗಂವ .NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169282 ಬಾಬರ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300169283 ಯುಸುಫ್‌ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169284 ಖಾಜಾ ಸಾಬ - ತುಗಂವ .PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022180012000019/05/2022
560300169285 ಶಕೀಲ - ತುಗಂವ .PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022180012000019/05/2022
560300169286 Zareena Begum - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300169287 ahalya bai - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20223002000019/05/2022
560300169288 ನಾಗನಾಧ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300169289 Sarasvati - ತುಗಂವ .PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300169290 ವೀರಯ್ಯ - ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300169291 ಶಂಕರಯ್ಯ - ತೂಗಾಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300169292 Kashemma - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022150010000020/05/2022
560300169293 ರವೀಂದ್ರ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300169294 ರಾಜಕುಮಾರ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169296 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/20229006000021/05/2022
560300169297 iramma - ತುಗಂವ (ಸಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300169298 ghalemma - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20223002000020/05/2022
560300169299 ವೈಜಪ್ಪ - ತುಗಂವ (ಸಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022200015000019/05/2022
560300169300 tejamma - ತುಗಂವ .PHH(NK) / NCS------90000000-
560300169301 Gundamma - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022180012000019/05/2022
560300169302 Nagamma - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300169303 ಉಮಾಕಾಂತ - ತುಗಂವ .PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169304 ನರಸಿಂಗರಾವ್‌ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300169305 ಬಸ್ವರಾಜ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/20229006000021/05/2022
560300169306 ರಾಮಚಂದ್ರ - ತುಗಂವ .PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20223002000019/05/2022
560300169307 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169308 ಸುರೇಶ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300169309 ಚೆನಬಸಪಾ - ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169310 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ತೂಗಾಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560300169311 ವೈಜಿನಾಥ - ತುಗಾಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300169312 Shakuntala - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300169313 ಬಾಬುರಾವ - ತೂಗಾಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300169314 ಶಕುಂತಲಾ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20226004000020/05/2022
560300169315 ಕಾಶಿನಾಥ - ತುಗಂವ .PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022150010000020/05/2022
560300169316 ಮಾದಪ್ಪಾ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300169317 ಗುರುಬಸಪ್ಪಾ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300169318 Vidyavati - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/2022180012000021/05/2022
560300169319 Eramma - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300169321 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300169322 ಹಣಮಂತರಾವ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20226004000020/05/2022
560300169323 putalabai - ತುಗಂವ .PHH(NK) / NCS------30000000-
560300169324 ಶಿವಕುಮಾರ - ತುಗಂವ .AAY(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022200015000020/05/2022
560300169325 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300169327 Mallamma - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300169328 ಬಾಬುರಾವ - ತುಗಾಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300169329 ನಿರ್ಮಲಕಾಂತ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300169330 ನೀಲಕಂಠ` - ತುಗಂವ .PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300169331 Sharada Bai - ತುಗಂವ .PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300169332 ಕಾಶೆಪ್ಪ್ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300169333 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ತುಗಾಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022150010000020/05/2022
560300169334 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ತುಗಂವ (ಸಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022200015000020/05/2022
560300169335 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169336 ghaleppa - ತುಗಂವ .PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20223002000019/05/2022
560300169337 ಸೋಮ್‌ನಾಥ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/202212008000021/05/2022
560300169338 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20226004000020/05/2022
560300169339 premala - ತುಗಂವ (ಸಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169340 ವೀರೇಂದ್ರ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300169341 ಪಾರಮ್ಮಾ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300169342 ಕಾಶೆಪ್ಪ್ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169343 ಮಹಾದೇವಿ - ತುಗಂವ .PHH(NK) / NCSBiometric****942514/05/2022FPS****942514/05/20226040000014/05/2022
560300169344 Nirmala - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300169345 Sangeeta - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022150010000020/05/2022
560300169346 Savita - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169347 Shreedevi - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300169348 Gouramma - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022150010000020/05/2022
560300169349 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20226004000020/05/2022
560300169350 ಕಾಶೆಪ್ಪ್ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300169351 ರಾಚಪ್ಪ - ತೂಗಾಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169352 Paramma - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022180012000020/05/2022
560300169353 ಬಸ್ವರಾಜ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/20229006000021/05/2022
560300169354 ಶಿವಕುಮಾರ - ತುಗಂವ (ಸಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169355 ವಿರಯ್ಯ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169356 vimalabai - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20223002000019/05/2022
560300169357 Eramma - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300169358 ಇರಾಮಣಿ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169359 ಕಂಬಳಮ್ಮಾ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300169360 karunabai - ತೂಗಾಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300169361 ಲಾಲ ಮಹಮದ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300169362 ಪ್ಯಾರು ಮಿಯ್ಯಾ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/20226004000021/05/2022
560300169363 ಮಂಜ್ಲೆಸಾಬ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300169364 ಸವಿತ್ರಬಾಯಿ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300169365 ಶರಣಪ್ಪಾ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300169366 Saraswati - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300169367 Sarojani - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300169368 gurubasappa - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20223002000019/05/2022
560300169369 panchasheela - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300169371 ಶಾಮ್‌ರಾವ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300169372 ಫರೀದ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022150010000020/05/2022
560300169373 Jagadevi - ತುಗಾಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169375 ದಿಗಂಬರ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169376 saraswati - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300169377 ಶಶೀಕಲಾ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022150010000020/05/2022
560300169378 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300169379 Shobhavati - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300169380 ಜಗನ್ನಾಥ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300169381 ಪ್ರಭಾವತಿ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300169382 Mallamma - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169383 ರಮೇಶ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300169384 ಮಾರುತಿ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300169385 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022150010000020/05/2022
560300169386 ಜಹಾಂಗಿರ ಸಾಬ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022180012000020/05/2022
560300169387 saraswati - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300169388 ಬಸ್ವರಾಜ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300169389 ಶ್ರೀದೇವಿ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169390 ಘಾಳೇಪ್ಪಾ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169392 gangamma - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20223002000019/05/2022
560300169393 kamalabai - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300169394 Sarasvati - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300169395 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022150010000020/05/2022
560300169396 Suvarna - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300169397 Bhagyshree - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300169398 ರಘುನಾಥ - ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169399 Javaradbee - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300169401 ವೈಜಿನಾಥ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300169402 sangita - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****229521/05/2022FPS****229521/05/202212008000021/05/2022
560300169403 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169404 ಬಸ್ವರಾಜ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300169405 ರಮೇಶ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20226004000020/05/2022
560300169406 Sharamma - ತುಗಂವ (ಸಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169407 ಮುರ್ತುಜಾ ಸಾಬ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20226004000020/05/2022
560300169408 ಮ್ರನೊದ್ದಿನ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300169409 ಭಿಮರಾವ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300169410 ಬಾಬುರಾವ - ತುಗಂವ ಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300169411 ಚಾಂದ ಸಾಬ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022200015000019/05/2022
560300169412 Mallamma - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300169413 Sharamma - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300169414 ಖುರ್ಷಿದ್ ಬೀ - ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/20226004000021/05/2022
560300169415 ಮುಕ್ತಮ ಬೀ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300169416 ಲಾಲ ಅಹೆಮದ - ತೂಗಾಂವ (ಸಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022200015000019/05/2022
560300169417 ಪೀರ ಸಾಬ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300169418 ನೇಹರು - ತೂಗಾಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169419 ಜಿಜಾಬಾಯಿ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20223002000019/05/2022
560300169420 ಸಾದಕ ಬೀ - ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169421 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022180012000019/05/2022
560300169422 ಹನುಮಂತ - ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20223002000019/05/2022
560300169423 ಮಾಪಣ್ಣ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169424 ಸುಭಾಶ್‌ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300169425 Sulochana - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300169426 ಮೈನುದ್ದಿನ - ತೂಗಾಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300169427 ಕಾಶಿನಾಥ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300169428 ಉಮೇಶ್ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/20226004000021/05/2022
560300169429 Shreedevi - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022150010000020/05/2022
560300169430 ಲಾಲ ಅಹೆಮದ ಸಾಬ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300169431 ಅಲ್ಲಾಬಕ್ಷ - ತೂಗಾಂವ (ಸಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022200015000020/05/2022
560300169432 Shaheja bee - ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022180012000019/05/2022
560300169433 ಸುಲ್ತಾನ ಸಾಬ - ತೂಗಾಂವ (ಸಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022200015000020/05/2022
560300169434 Ismail Bi - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300169435 Lalitha - ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300169436 ಕಾಶಿನಾಥ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300169437 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300169438 ಸರಸ್ವತಿ - ತುಗಾಂವ(ಕಟ್ಟಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300169439 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300169440 ದಾವುದ ಸಾಬ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300169441 ಮೆಹಬುಬ ಸಾಬ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300169442 ಲೋಕೆಶ - ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300171313 ಪುಷ್ಪ ವತಿ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171314 ಬಸವರಾಜ್‌ - ತುಗಂವ (ಸಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171315 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ತುಗಂವ (ಸಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171316 ಗಾಂಧಿ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171317 ವಿರೇಂದ್ರ - ತುಗಂವ (ಸಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171318 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171319 ನೇಹರು - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171320 ವೈಜಿನಾಥ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171321 ಪಾರಮ್ಮಾ - ತುಗಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171322 ಸುರೇಶ - ತುಗಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171323 ಸೂಯ್ರಕಾಂತ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176654 Sunilkumar S/o Vaijinath - ಸಾ;ತುಗಾಂವ ತಾ;ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176878 Chandrashekar S/o Narsing - ತುಗಾಂವ ಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177253 Khaseem Bee - ತುಗಾಂವ ಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022210014000020/05/2022
560300177254 Shivamma W/o Sangappa - ಸಾ: ತುಗಾಂವ (ಸಿ) ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20223002000020/05/2022
560300177255 Veerendra S/o Bhimarao - ತುಗಾಂವ ಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177256 Gangamma W/o Vishwanath - ಸಾ: ತುಗಾಂವ (ಸಿ) ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177274 Sangamma W/o Subhash - ತುಗಾಂವ ಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177281 Sultan S/o Fannumiya - ತುಗಾಂವ ಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177308 Sangappa S/o Maddeppa Nelge - ತುಗಾಂವ ಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177699 Mainoddin S/o Pyarusab - ತುಗಾಂವ (ಸಿ) ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177842 Vidyavati W/o Chandrashakar va - ತುಗಾಂವ ಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178089 Salim S/o Ismailsab - ತುಗಾಂವ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178090 Najimabegam W/o Latifmiya - ತುಗಾಂವ (ಸಿ) ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬಿದPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300178094 Gurunath S/o Baburao - ತುಗಾಂವ ಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178807 Gafar S/o Ajijmiya - ತುಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178810 Channabasappa S/o Bandeppa - ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300179845 Mehatab S/o Murtajasab - ತುಗಾಂವ ಸಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300179862 Multansab S/o Phannusab - ತುಗಾಂವ ಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300179864 Anita W/o Havappa - ತುಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179982 Jakeerhushan S/o Mainoddin - ತುಗಾಂವ (ಸಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180062 Samavva W/o Ramanna - ತುಗಾಂವ ಸಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300180348 Habib S/o Ismail - ತುಗಾಂವ ಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300180669 Anisa Begum - ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300180734 Ghaleppa S/o Shankar - ತುಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180762 Ashadevi W/o Baburao - ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20226004000020/05/2022
560300180763 Shivkumar S/o Vithalrao - ತುಗಾಂವ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182505 Omprakash S/o Veershetty - ಸಾ: ತುಗಾಂವ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182766 ಶಿವಾರಾಜ - ತುಗಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300184127 Samavva - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300186825 Tejamma - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300186826 ಮಸ್ತಾನ್ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300186827 ಅಶೋಕ - ತುಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300186828 Laxmi Bai - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300186829 ಸಂತೋಷ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/20229006000021/05/2022
560300186830 ನರಸಿಂಗ್ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300186831 ಮಲಶೇಟ್ಟಿ - ತುಗಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20223002000020/05/2022
560300186832 ಶಿವಕುಮಾರ್‌ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300186833 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ತುಗಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20226004000020/05/2022
560300186834 ಅಮರಕಾಂತ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300186835 ಪ್ರಭುರಾವ್‌ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300186836 Jyoti - ತುಗಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022150010000020/05/2022
560300186837 Sushilamma - ತುಗಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300186838 ಶೋಭಾವತಿ - ತುಗಾಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300186839 ಮೈನೋದಿನ್‌ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20223002000020/05/2022
560300186840 ಅಶೋಕ್ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300186841 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300186842 indu mathi - ತುಗಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300186843 jijabayi - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300186845 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ತುಗಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/202212008000021/05/2022
560300186846 Surekha - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022150010000020/05/2022
560300186847 Gouramma - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300186848 Kalpana - ತುಗಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300186849 Rekha - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300186850 ಶುಬಾಷ್‌ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20226004000020/05/2022
560300186851 ಸಂತೋಷ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300186852 ಮಾಣ್ಣಿಕಪ್ಪಾ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300186853 ಮಹಾನಂದಾ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300186854 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300186855 ಇಸ್ಮಾಲ ಬೀ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300186856 Jyoti - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300186857 ಬಾಬಾನ್‌ ಬೀ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300186858 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300187795 ಫಾಳೆಪ್ಪಾ - ತುಗಂವAAY(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022200015000019/05/2022
560300187796 Sunita - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300187797 ಭದ್ರಪ್ಪ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300187798 ರಮೇಶ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300187799 ನರೆಂದ್ರ - ತುಗಂವ .PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300187800 ಪೀರ್‌ ಸಾಬ್ - ತುಗಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/20226004000021/05/2022
560300187801 Susheela Bai - ತುಗಂವ .PHH(NK) / NCS------30000000-
560300187802 ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ - ತುಗಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187803 ಪೀಟ ರ್ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300187805 ಅನಿಲ್‌ಕುಮಾರ - ತುಗಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300187806 ಶಿವಕುಮಾರ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300187807 ಝರೇಪ್ಪಾ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300187808 chandramma - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300187809 ರಾಜಮಹ್ಮದ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300187810 ರಾಯಪ್ಪ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300187811 Sunita - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300187812 ರಾಚಮ್ಮ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300187813 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300187814 Mastan Bee - ತುಗಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/2022180012000021/05/2022
560300187815 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ - ತುಗಂವ .PHH(NK) / NCS------120000000-
560300187816 chandramma - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20223002000019/05/2022
560300187817 Sharamma - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20223002000019/05/2022
560300187818 ರಾಜಕುಮಾರ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300187819 ಫೈಯಾಜ್ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300187849 ರಾಜಮ್ಮಾ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300187852 ತೇಜಮ್ಮ - ತುಗಂವ .NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187853 ಅಶೋಕ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300187855 ರಾಜಕುಮಾರ - ತುಗಾಂವ್ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/202212008000020/05/2022
560300187856 ನಾಗಪ್ಪಾ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300187857 Rajakumar - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20223002000019/05/2022
560300187859 ಪಾರಮ್ಮಾ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300187861 ಮಹ್ಮದ ಸಾಬ್ - ತುಗಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20226004000020/05/2022
560300187862 ಮೈಹೆಬೂಬ ಸಾಬ್ - ತುಗಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300187863 ಇಸ್ಮಯಿಲ್‌ ಸಾಬ್ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300187865 ಮೇಹಬುಬ ಸಾಬ್ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300187867 ಸಂತೋಷ - ತುಗಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187868 ಅಣೆಪ್ಪಾ - ತುಗಂವPHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/202212008000021/05/2022
560300187869 ಪ್ರಭಾವತಿ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300187881 ಈರಮ್ಮ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300187882 ಶೋಭಾ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300187884 Yusuf Bi - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/2022150010000019/05/2022
560300187885 kasthurbai - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300187886 ಸಿದ್ರಾಮ್‌ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300187887 Suvarna - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20229006000019/05/2022
560300187888 ದೇವಿಂದ್ರ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187889 ಜಗನಾಥ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300187900 ಹುಸೇನ್ - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/2022150010000020/05/2022
560300187901 Kalpana - ತುಗಂವ .PHH(NK) / NCSBiometric****229520/05/2022FPS****229520/05/2022150010000020/05/2022
560300187905 Sangamma - ತುಗಾಂವ(ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/202212008000019/05/2022
560300187907 ಮಂಗಲಾ - ತುಗಂವ (ಸಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****7051