REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135588 Shobha - S/O ಷಣ್ಮುಕಪ್ಪಾ ಹಿರೆಮಠ ಗಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135948 Laxmi - W/O ಈಶ್ವರ 3-4-100 ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300140029 Savita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಗಮೇಶ ದೇಶಮುಖ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****207225/05/2022FPS****207225/05/20223002000025/05/2022
560300140093 Malanbay - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜರಣಪ್ಪಾ ಧೋರ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/20226004000019/05/2022
560300140441 Renuka - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಜಯಕುಮಾರ ದೇಶಮುPHH(NK) / NCSBiometric****207225/05/2022FPS****207225/05/20226004000025/05/2022
560300140520 Gunuvanta Bai - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ೨-೧-೮೨ ಹಿರೇಮಠPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/20223002000024/05/2022
560300140556 Shakuntala - W/O ರೇವಣಪ್ಪಾ ೩/೧/೧೭೦ ಗುರುPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140651 Shaheen Beghum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಾಯಕೋದ್ದೀನ ಹಿPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022150010000023/05/2022
560300140656 Asiya Begum - S/O ಅಹಮದ್ಮಿಯ್ಯ ಕುಂಬಾರ್ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20226004000020/05/2022
560300140670 Shahin - S/O ಯುಸುಬ್ ಮಿಯಾ ಬಾಗವಾನ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140675 Kouser Afshan - ಅಬ್ದುಲ್ ಶರೀಫ್ 1-1-71 ಹಾರಕಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/20229006000021/05/2022
560300140690 Asma Begum - S/O ಅಮೀರ್ ಮಿಯ್ಯ ೩-೧-೨೫ ಖತೀಬPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022150010000023/05/2022
560300140710 Shamsunnisa Begum - S/O ಸೈಯದ ಸಲಾಂ ಉಲ್ಲಃ . . ಹಿರPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/20229006000022/05/2022
560300140717 Reshma Begum - W/O ಎಮಡಿ ಜಾಫರ ಸಾಬ 3-2-51 ಕಸಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140749 Irfana Begum - W/O ಮೊಹಿನ 3-2-68 ಸಿದ್ದಿ ಅಕಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140755 Fareeda Begum - S/O ಬಬುಮಿಯ್ಯ ೩-೧-೨೫ ಹಿರೇಮಠ PHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/202212008000020/05/2022
560300140795 Kailash - S/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭೂರೆ 3-1-16PHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/20223002000024/05/2022
560300140842 Beby Sultana - S/O ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯ ೩-೧-೧೧೧ ಬಾಗವಾPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022150010000021/05/2022
560300140848 Sudharani - W/O ನಿಜಗುಣ ವಾಲೆ 2-1-64 ನಿಯರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140937 Pappu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾತ್ PHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/20226004000022/05/2022
560300140957 Yasmeen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಲಿಸ್ಯೆಯದ ಹಿರೇಮಟ PHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/2022150010000022/05/2022
560300141012 Shaheen Begum - S/O: ಮೋಹಮದ ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ ಸೈಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141013 Ameerunisa - W/O ಶೈಖ್ ಮಾಜೀದ್ ಮಿಯ್ಯಾ 3-1-11PHH(NK) / NCSBiometric****450018/05/2022FPS****450018/05/20229006000018/05/2022
560300141015 Asmita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದರಾಮ ಗೋಗ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141020 Nasreen Begum - S/O ಮದ ಗೌಸೆದ್ದೀನ್ ೩-೧-೧೫೨ ಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560300141058 Ayiishabegum - W/O ವಾಹಬ 3/ . ಖಾಸಬ ಗಲ್ಲಿ ಓಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141077 Gousiya Begum - S/O ಪಾಷಾ ಮಿಯ ೩-೧-೧೨೩ ಪೀರ್PHH(NK) / NCS------210000000-
560300141123 Reshma - S/O: ಸುಲೇಮಾನ್ ಸಾಬ ಹಿರೇಮಠ PHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022150010000023/05/2022
560300141137 Nagamma - W/O ೨-೧-೪೪ ಹಿರೆಮಾಥ್ ಗಲ್ಲಿ ಓPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/20229006000023/05/2022
560300141161 Mamata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/202212008000023/05/2022
560300141178 ಕವಿತಾ - W/O ಗುರುನಾಥ್ ಓಲ್ಡ್ ತ್ವೊನPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/202212008000024/05/2022
560300141274 Bebavati - S/O ಶಿವರಾಜ್ ಮಾಶಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141994 Priyanka - W/O ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ೨-೨-೧೨೧ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142027 Nirmala - W/O ಪ್ರಭಾಕರ್ 1-3-4 . ದೇಶ ಪಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142051 Shivleela - W/O ಗುರುನಾಥ 2-1-50 ಹಿರೇಮಠ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/20229006000020/05/2022
560300142142 Taherbee - W/O ಅ.ಹಕೀಂ ೨-೧-೫೭ ಹಿರೆಮಾಥ್ PHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/20226004000019/05/2022
560300142151 Rajeshvari - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ೨-೧-೯೩/೧ ಓಲ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/2022210014000020/05/2022
560300142197 Shahana Begum - W/O ಶೈಖ ಮುಜೀಬುದ್ದೀನ 2-1-29 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/2022210014000024/05/2022
560300142199 Chandramma - W/O ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ೩-೧-೪೦ ಹೀPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/20226004000021/05/2022
560300142201 Parveen Sultana - S/O ಮದ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ೨-೧-೩೦ PHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/2022210014000024/05/2022
560300142223 Kalavati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಕುಮಾರ #2/3/44/1 PHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/20229006000023/05/2022
560300142388 Sarswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 1/3/150 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142414 ರೇವಮ್ಮ - W/O: ಸುರೇಶ ಭೂರೆ ಹಿರೇಮಠ ಗಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142502 Rajnandini - D/O ಬಸವರಾಜ್ ಹಿರೆಮಾಥ್ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/202212008000023/05/2022
560300142822 Renuka - D/O ಧನರಾಜ್ ಹಿರೆಮಾಥ್ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022180012000023/05/2022
560300142848 Laxmi - W/O ಅಮರ 2-1-64 ಹಿರೇಮಠ ಗಲಿ ಓಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143442 Naseema Begum - W/O ಸತ್ತರ್ಮಿಯ ೩-೧-೧೨೩ ಸಯೆದ್PHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/2022180012000022/05/2022
560300143552 Sangita - W/O ಅಂಬಾದಾಸ ಮಮದಾಪುರೆ 3/3/195 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144452 Nuzhath Tabasum - W/O ಆರೀಫ್ 3-1-123 ಸೈಯದ್ ಗಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144554 Vijay Laxmi - S/O ವಿಷ್ಣು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/202212008000019/05/2022
560300144555 Shakeera Begum - D/O ಮಹೆತಾಬ್ ಸಾಬ 1/2 ಕಾಟಿ ಬೇಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144556 Sujata - W/O ಶಿವರಾಜ 3-1-59 ಹಿರೇಮಟ ಗಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144558 Ishrath Begam - W/O ಹಾಜಿ ದರ್ವೇಶ 5-5-98 ಮುಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144600 Prajakta - W/O ದೀಪಕ್ 2-2-42 ದೇಶಮುಖ್ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/20229006000024/05/2022
560300144959 Nasreen Sultana - W/O ಶೈಕ್ ಮಹೆಬೂಬ್ ಅಹ್ಮೆದ್ 3/2/PHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/2022150010000022/05/2022
560300171336 gnyanamma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲAAY(NK) / NCSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/2022200015000016/05/2022
560300171363 kamala bhai - S/O ಅರ್ಜುನ್ ೩-೩-೧೪೮ ಅಶೋಕ್ ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300171368 Teju Bai - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300171376 ಶೇಖ ತಾಜೋದ್ದಿನ - ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/20229006000022/05/2022
560300171377 ಪಾಂಡುರಂಗ - ವಿಳಾಸ: ೨/೪/೬೯, ಬೀದರ ಬೇಸ್, ಖಂಡ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300171378 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೊವಿಂದರಾವ 2PHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/202212008000022/05/2022
560300171379 Seemabai - ವಿಳಾಸ: W/o ವೆಂಕಟರಾವ, ಗೊಪಾಳ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/20223002000021/05/2022
560300171380 yashin bee - ವಿಳಾಸ: W/o ಶಮಶೆರ ಖಾನ, ವಿಜಯಮಹಾಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171381 ಮೌಲಾ ನಬಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ರಿಯಾಜುದ್ದಿನ, ಖತೀಬ ಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171382 noor jahan begum - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ ಯುಸುಫ, ಸೈಯದAAY(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022200015000023/05/2022
560300171383 Sangeeta - ವಿಳಾಸ:ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171384 Annapurna - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ, ಹಿರೆಮಠAAY(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022200015000023/05/2022
560300171385 Laxmi Bai - ವಿಳಾಸ: W/o ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ, ಹಿರೆಮಠ ಗAAY(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/2022200015000020/05/2022
560300171386 ಸತ್ಯ ವತಿ - ಜಾಣೆ ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/2022200015000024/05/2022
560300171388 ratnamma - ವಿಳಾಸ: W/o ನಾಗಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ, ದೆಶಮPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/20223002000022/05/2022
560300171389 Mahanda - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಣ್ಣಾರಾವ ದೇಶಮುಖ AAY(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022200015000021/05/2022
560300171390 ಶೇಷಿಕಾಂತ - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/202212008000024/05/2022
560300171391 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಶಂಕರ, ಮಾಶಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/2022200015000024/05/2022
560300171392 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಮಾಶೇಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022150010000023/05/2022
560300171393 ಬದ್ರ ಉನೀಸಾ ಬೇಗಂ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಸಮದಾನಿ ಮಿಯಾ, ಮಾಸೂಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171394 sharadamma - ಹೀರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171395 Mahaboob Bee - ವಿಳಾಸ: ಹಿರೆಮಠಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/2022150010000020/05/2022
560300171396 ಸವಿತಾ - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171397 Sridevi - ವಿಳಾಸ: ಚೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022200015000023/05/2022
560300171398 ಸೋಮನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹೀರಮಟ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022200015000023/05/2022
560300171399 Shantabai - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಒಲ್ಡ ಟೌನ್ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171400 Kavita - ವಿಳಾಸ : ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/20229006000024/05/2022
560300171401 Kamalabai - ವಿಳಾಸ: W/o ಸನ್ಮುಕಪ್ಪಾ, ತಹಸೀಲ ಕPHH(NK) / NCS------180000000-
560300171402 ಸುಬಾ ಶ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ನರಸಿಂಗರಾವ, ಖಂಡ್ರೆ ಗAAY(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022200015000023/05/2022
560300171403 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ - ವಿಳಾಸ:ತಂದೆ ನರಸಂಗರಾವ ಘಾರಗೆ, ದೇಶAAY(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/2022200015000024/05/2022
560300171404 ಬಸವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ಬಸವರಾರಜ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ದAAY(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022200015000021/05/2022
560300171405 Kastura bai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಮಾಶಟ್AAY(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/2022200015000024/05/2022
560300171411 Gousha Bee - ವಿಳಾಸ: ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/20223002000023/05/2022
560300171412 Sushila Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ, ಸೈಯದ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171430 ಬದುರುನಬಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಅಬ್ಬಾಸ ಅಲಿ, ಸರಾಯಿ AAY(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022200015000021/05/2022
560300171433 ನಾಜೀಮ - ಅ.ಕರೀಮ ಸಬ ತಂದೆ ಬಡೆ ಸಬ ಸೈಯದ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300171441 ಅಲ್ಲಿಮಾ ಬೇಗಂ - ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/2022200015000019/05/2022
560300171452 ಜ್ಯಹೆದ ಬೀ - ಹಿರಮಟ ಗಲಿ ಆಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171462 Nagamma - S/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ದಾಡಗಿ ಬೇಸAAY(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022200015000021/05/2022
560300172006 ಬಸವ ರಾಜ - ಕಟ್ಟೀಬೇಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022180012000021/05/2022
560300172007 triveni bai - ಕಾಟೀ ಬೇಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172008 ವೈಜಿನಾಥ - PHH(NK) / NCS------60000000-
560300172009 Phula Bai - PHH(NK) / NCSBiometric****207225/05/2022FPS****207225/05/20229006000025/05/2022
560300172010 ಪ್ರಕಾಶ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸುಭಾಷ, ಕಾಟಿ ಬೆಸ ಗಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172011 Sunita - W/O ರಘುನಾಥ್ ಹೀರೆ ಮಠ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/2022150010000019/05/2022
560300172012 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - PHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/20229006000022/05/2022
560300172014 Rukmin - W/O ಪುನ್ದಲಿಕ್ರಾವ್ ೩-೧-೮೪ ಧೋPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/20229006000020/05/2022
560300172015 ದೊಂಡಿ ಬಾ - PHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/20229006000021/05/2022
560300172016 ಧೋಂಡಿಬಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ, ಢೋರ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/20229006000021/05/2022
560300172017 Balika - ವಿಳಾಸ: S/o ಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಕಾವಳೆ, #3/PHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/202212008000019/05/2022
560300172019 ತುಕಾರಾಮ - PHH(NK) / NCS------60000000-
560300172020 Mangala Bai - ಆಶೊಕ ನಗರ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/202212008000020/05/2022
560300172021 ರಾಜಕುಮಾರ - PHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/20226004000023/05/2022
560300172023 ಮಹೆಬುಬ ಮಿಯ್ಯಾ - ಕಾಟಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/2022210014000020/05/2022
560300172025 Mahetabi - ಕಟಿಬೆಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172026 Khaja Begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಸ್ತಾನಸಾಬ, ಕಟ್ಟಿ ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/2022180012000022/05/2022
560300172032 sangeeta - ವಿಳಾಸ: S/o ಕಟ್ಟಿ ಬೆಸ್, ಹಳೆ ಪಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/202212008000023/05/2022
560300172033 ರೆಷ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ಹಿರೆಮಾಠ ಕಾಠಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/20226004000024/05/2022
560300172046 ಶಿವ ರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ಅಶೋಕ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/202212008000024/05/2022
560300172049 Shakuntala - ಹಿರೆಮಥ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ 1PHH(NK) / NCSBiometric****207225/05/2022FPS****207225/05/202212008000025/05/2022
560300172128 ಉಮ ದೇವಿ - ಅಶೋಕ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/2022150010000020/05/2022
560300172132 ತುಕಾ ರಾಮ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಿವರಾಮ, ಅಶೊಕ ನಗರ ಭಾAAY(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022200015000023/05/2022
560300172133 ಪ್ಹುಲಮ್ಮ - ಅಶೋಕ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022200015000021/05/2022
560300172134 Noorjaha - ಸರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/2022200015000019/05/2022
560300172135 Munni Begum - ಕಟಿ ಬೆಸೆ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300172136 gopa bai - ಕಾಟಿ ಬೆಸ ಢೋರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/20223002000021/05/2022
560300172151 ಅಬ್ದುಲ - ಪೀರ ಕಟ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿ ತಾಲೀಮ ಗಲ್ಲಿ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172152 Shemsun Begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ, ಬಾಗವಾನPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/2022150010000024/05/2022
560300172153 ಶೋಕಥ - ವಿಳಾಸ:ಪಿರಕಟ್ಟಾ ತಾಲಿಂ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/20229006000022/05/2022
560300172154 shekuntala - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಚನ್ನಯ್ಯಾ, ಸಿದ್ದಿತಾPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022150010000021/05/2022
560300172155 Annapurna - ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/20226004000021/05/2022
560300172156 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಪೀರ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/20229006000023/05/2022
560300172157 ನಾಗಮ್ಮ - ಪೀರಕಟ್ಟಾ ತಾಲಿಮ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/202212008000020/05/2022
560300172159 Bhagyavati - ಪಿರ ಕಟ್ಟಾ ತಾಲಿಮ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/202212008000021/05/2022
560300172160 ಅಶೋಕ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಿವಲಿಂಗ, ಬಾಗವನ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172161 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022200015000023/05/2022
560300172162 Jagdevi - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172163 Arunabai - ವಿಳಾಸ : ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207218/05/2022FPS****207218/05/202212008000018/05/2022
560300172164 ಫಜಲ್‌ - ವಿಳಾಸ: S/o ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ, ಖತಿಬ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/2022180012000019/05/2022
560300172165 ಅ.ಲತೀಫ - ವಿಳಾಸ: S/o ಅ.ಖಾದರ, ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/20229006000021/05/2022
560300172166 ಶೇಮಿ ಶಾದ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಮುಖತಾಮಿಯ್ಯಾ , ಖತಿಬ PHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/20226004000021/05/2022
560300172167 Saleha Begum - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ, ಖತೀಬ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/202212008000021/05/2022
560300172168 Zubaida Bee - ವಿಳಾಸ: ಕತೀಫ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022150010000021/05/2022
560300172169 ಸುತ್ಲಾನ - ವಿಳಾಸ: ಇನಾಯತ ಮಿಯ್ಯಾ , ಖತಿಬ್ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022150010000021/05/2022
560300172170 ಅಮಿರೊದ್ದಿನ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಹೇತಾಬ್,ಖತಿಬ್ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/20223002000022/05/2022
560300172171 ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ:S/o ಮಹೆತಾಬಸಾಬ, ಖತಿಬ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/20226004000021/05/2022
560300172172 Halimabhagum - ಃಈರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಒಲ್ಡ ಟೌನ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/20229006000022/05/2022
560300172173 ಖಾಲೀದ್ - ಪೀರ ಕಟ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿ ಒಲ್ಡ ಟೌನ್ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560300172174 asha - ಪಾಶಾಮಿಯ ತಂದೆ ಮನ್ಜುರ ಮಿಯ ಖತಿಬ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/20229006000024/05/2022
560300172175 ಫತು ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಹತಾಬ, ಖತಿಬ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300172176 ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ, ಹಿರೆಮಠ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300172177 ಶಾಂತಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಮನಮತಯ್ಯಾ, ಹಿರೆಮಠ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/20226004000021/05/2022
560300172178 ಪ್ರೆಮಲಾಬಾಯಿ - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/20229006000022/05/2022
560300172179 ರೇಖಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172180 ನಾಗನಥ - ಬಸವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/20229006000024/05/2022
560300172181 Mangla - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/20229006000023/05/2022
560300172182 Sampavati - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300172183 ಶಂಕರ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಂಗಪ್ಪಾ, ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/202212008000019/05/2022
560300172184 ಗಣಪತಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ, ದೆಶಮುಖ PHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022150010000021/05/2022
560300172185 ಲಕ್ಸ್ಮಣ ರಾವ - ಹೀರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/202212008000020/05/2022
560300172186 ಅನ್ನಪುಣಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ, ಹಿರೆಮಠ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300172187 lakshmibai - ವಿಳಾಸ: W/o ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ, ಹಿರೆಮಠPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/20223002000021/05/2022
560300172188 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಲ್ಲಯ್ಯಾ, ಹಿರೆಮಠ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/20226004000024/05/2022
560300172189 ಕಲಯ್ಯ - ವಿಳಾಸ : S/o ವಿರಪಾಕ್ಷಯ್ಯಾ, ಹಿರೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172190 Sugarabai - ವಿಳಾಸ: ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/202212008000021/05/2022
560300172191 ಗೀತಾ ಬಾಯಿ - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207225/05/2022FPS****207225/05/20229006000025/05/2022
560300172192 ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ದೆಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/20229006000024/05/2022
560300172193 sharada bai - ವಿಳಾಸ: S/o ಸನಮುಕಯ್ಯಾ, ದೇಶಮುಖ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172194 ಗೋವರ್ಧನ - ಚಾವಡದಿ ಏರಿಯಾ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿಜPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/20226004000019/05/2022
560300172196 ಶಾಲ ವಾನ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ, ದೇಶಮುಖPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/202212008000021/05/2022
560300172197 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಹೀತೆಮಟ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172198 minakshi - ಸುನೀಲಕುಮರ ತಂದೆ ಅಮ್ರುತರಾವ ಬಿರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/202212008000023/05/2022
560300172199 ಬಷೀರ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಸರಾಯ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/202212008000020/05/2022
560300172200 ರಿಯಾಜ್‌ - ವಿಳಾಸ: S/o ಇಸ್ಮಾಯಿಲ, ಹಿರೆಮಠ ಗಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172201 Rabiya Begum - ಸಯ್ಯದ ಗಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ ಟೌನ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/2022200015000022/05/2022
560300172202 ಬಾಬುರಾವ - ವಿಳಾಸ:ದಾದಗ್ಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/202212008000019/05/2022
560300172203 ದೇಶಮುಖ - ವಿಳಾಸ: ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207225/05/2022FPS****207225/05/20229006000025/05/2022
560300172204 ವೈಜಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ್: ತಂದೇ ಶಿಂಲಿಗಪ್ಪಾ ದೇಶ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022180012000021/05/2022
560300172205 ದಿಲಿಪಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಮಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ, ದೆಶಮPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022150010000023/05/2022
560300172206 ಶಿವ ರಾಜ - ದೆಶ್ ಮುಖ್ ಹೀರೆಮಥ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/20229006000023/05/2022
560300172207 Bismilabee - ವಿಳಾಸ: S/o ದಸ್ತಗಿರ, ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300172208 Amrin begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಮುನ್ನಾಮಿಯ್ಯಾ, ಸೈಯದ PHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/2022150010000022/05/2022
560300172209 ಫತ್ತು - ವಿಳಾಸ: ಮಂಜಲೆಶಾ,ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300172210 ವಾನ - ಸಯ್ಯದ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/20229006000023/05/2022
560300172212 ಫಾಹೀಮ್ ಮಿಯಾಂ - ಸಯ್ಯದ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022210014000023/05/2022
560300172213 ರಹಿಮ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ, ಸೈಯೆದPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/202212008000023/05/2022
560300172214 ಖಾದರ್‌ - 2-1-49/A ಸಯ್ಯದ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/20229006000023/05/2022
560300172215 ಜಲಾಲೊದ್ದಿನ - ADD:ಸ್ಯೆದ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172216 ರಹೇನಾ ಬೇಗಂ - ದಾದಗಿ ಬೆಸ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172217 ದಿನ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಫರೀದ ಸಾಬ, ಸೈಯದ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/20229006000024/05/2022
560300172218 ಸುಫಿಯಾ - ವಿಳಾಸ: w/o ಮೊಹಿನಮಿಯ್ಯಾ, ಸೈಯದ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/202212008000021/05/2022
560300172219 Irfana Begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಬ್ದುಲ ಗನಿ, ಸೈಯದ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/2022150010000022/05/2022
560300172220 ಅಬ್ದುಲ ಗನಿಮಿಯ್ಯ - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/20226004000020/05/2022
560300172221 ಅಲ್ಲಾಶಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಸ್ತಾನಶಾಹ, ಸೈಯದ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/2022150010000024/05/2022
560300172222 Malnbi - ವಿಳಾಸ:ಸಯದ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/20229006000022/05/2022
560300172223 karima - ದೇಶ ಮುಖಗಲ್ಲಿಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/20223002000024/05/2022
560300172224 ಸಲ್ಮಾ ಸಾಬ - ವಿಳಾಸ: s/o ಮಹೆತಾಬಸಾಬ, ಕಾಟಿ ಬೆಸPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/20226004000020/05/2022
560300172225 ನಯಿ ಮಿಯ್ಯಾ - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300172226 Goree Bee - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/2022180012000022/05/2022
560300172227 ಇಸಾಬಮಿಯ್ಯಾ - ದೇಶ ಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/202212008000019/05/2022
560300172228 Surekha - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಂಡೆಪ್ಪಾ, ಮಾಶೆಟ್ಟೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300172229 ಮಹಾದೇವಿ - ಸ್ಯಯದ್ದ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/202212008000022/05/2022
560300172231 ಶೆರಣಪ್ಪಾ - ಗೋಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172232 ಅಶೋಕ - ಮಾಶೆಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/20229006000024/05/2022
560300172233 KAVERI - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಂಡಯ್ಯಾ, ಮಾಶೆಟ್ಟೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022150010000023/05/2022
560300172234 Kamalabai - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾಗಯ್ಯಾ, ಮಾಶೆಟ್ಟೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/2022150010000019/05/2022
560300172235 ಸುಯಱಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ, ಮಾಶಟ್ಟೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022180012000023/05/2022
560300172236 SUSHILABAI - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಕಾಶಪ್ಪಾ, ಮಾಶಟ್ಟೆ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/2022180012000019/05/2022
560300172237 Vijay laxmi - ವಿಳಾಸ: S/o ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮಾಶೆಟ್ಟೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/202212008000022/05/2022
560300172238 Umadevi - ವಿಳಾಸ: S/o ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ, ಮಾಶೆಟ್ಟೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172239 ಅಶೋಕ - ವಿಳಾಸ: ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/202212008000020/05/2022
560300172241 savita - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾಗಣ್ಣಾ, ಮಾಶೆಟ್ಟೆ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172242 ಸಿದ್ರಮಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ತಾಸಯ್ಯಾ, ಮಾಶಟ್ಟೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/202212008000024/05/2022
560300172243 Sujata - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾಗಪ್ಪಾ, ಮಾಶೆಟ್ಟೆ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172244 Hemavati - ವಿಳಾಸ:ಮಾಸೆಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/202212008000022/05/2022
560300172245 Kalpana - ವಿಳಾಸ: S/o ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಮಾಶೆಟ್ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/202212008000021/05/2022
560300172246 ಬಸಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: S/o ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಮಾಶೆಟ್ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022150010000021/05/2022
560300172247 Sujata - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಚಪ್ಪಾ ಹಾಲಕುಡೆ, ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/20229006000024/05/2022
560300172249 Umabai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಾಘೋಬಾ, ದೇಶಮುಖ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/202212008000021/05/2022
560300172250 Mamtaaz - ಹೀರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/202212008000022/05/2022
560300172251 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ವಿರಶೆಟ್ಟಿ,PHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/202212008000023/05/2022
560300172252 ರಿಯಾಜ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: ರಿಯಾಜ್್ ಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಪಾಸPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172253 Shridevi - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗಣಪಥರಾವ, ಹಿರೆಮಠ ರೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172254 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ತೀನದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/202212008000022/05/2022
560300172255 chandramma - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ, ಮಾಶಟ್ಟೆ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022150010000023/05/2022
560300172258 ವೈಜಿನಾಥ - ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/202212008000021/05/2022
560300172259 ಮಾಧು ಕಾಂತ - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172260 Rayeesa Begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಹೆಬುಬಸಾಬ, ಹಿರೆಮಠ ಗAAY(NK) / NCSBiometric****207218/05/2022FPS****207218/05/2022200015000018/05/2022
560300172261 ಶೆಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಮನ - ಖತಿಬ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022180012000021/05/2022
560300172262 Athiya Begum - ವಿಳಾಸ: ಅಮೀರೋದಿನ್ನ , ಖತಿಬ್ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/2022150010000022/05/2022
560300172263 ವೈಜಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/20223002000024/05/2022
560300172264 ವೆಂಕಟ - ವಿಳಾಸ : ತಿನದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/20229006000020/05/2022
560300172265 ಮಹಾದೇವಿ - ತಿನ ದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/20226004000021/05/2022
560300172266 ದಶರಥ್‌ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗೋವಿಂದರಾವ, ತೀನ ದುಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172267 ಮಹಾದೇವ - ವಿಳಾಸ: ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/2022150010000019/05/2022
560300172268 ಚನ್ನಾಪ್ಪಾ - ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಹತ್ತಿರ ಹಳೇ ಗಂಜ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20226004000023/05/2022
560300172269 ವೀರಶೆಟ್ಟಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ, ಹಿರೆಮಠPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/20223002000021/05/2022
560300172270 ಸುಶಿಲಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ;-ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172272 ಸುಬದ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/2022150010000024/05/2022
560300172273 rajiya - ವಿಳಾಸ: ಭಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207225/05/2022FPS****207225/05/2022150010000025/05/2022
560300172274 ಅಬ್ದುಲ ಲತೀಫ - ವಿಳಾಸ: ಫತೆಹ್ ಮೊಹಮ್ಮದ, ಸೈಯದ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/202212008000021/05/2022
560300172275 ಮಿನಾ ಮಿಯ - ವಿಳಾಸ : ತಂದೆ ಸುಕುರಸಾಬ ,ಸೈಯದ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/2022150010000022/05/2022
560300172276 ಅ.ನಬಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ಅ.ನಬಿ, ಪಿರಕಟ್ಟಾ ತಾಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560300172277 ಬಿಜಾನ ಬಿ - ಭಾಗವನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/2022200015000019/05/2022
560300172278 ಶಬ್ಬಿರ ಮಿಯ - ವಿಳಾಸ: ಚಾವುಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022200015000023/05/2022
560300172279 ಅಮೀರ ಶಾ - ಸೈಯದ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022200015000023/05/2022
560300172280 ಪ್ರಭು - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ, ಚೂಡಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/202212008000020/05/2022
560300172281 ಶ್ರೀದೇವಿ - ವಿಳಾಸ:- S/o ಶಿವಮೂತೆ೵ಪ್ಪಾ #3/NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172282 Vidhyavati - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಗುರು ಕಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172283 ಬಸಯ್ಯ - ಬಸಯ್ಯ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯಾ ತಿನ ದುಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/20223002000019/05/2022
560300172285 ಶರಣಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172286 Mamata - ವಿಳಾಸ: ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/202212008000019/05/2022
560300172287 Savita - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಲ್ಯಾಣೆPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/202212008000024/05/2022
560300172393 Abdul Rasid - ವಿಳಾಸ: S/o ಸೈದುಮಿಯ್ಯಾ, ಬಾಗವಾನ AAY(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/2022200015000022/05/2022
560300172452 Farida Begum - ಪೀರ ಕಟ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172463 Khalilabegam - ಹೀರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಒಲ್ಡ ಟಾನ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/202212008000022/05/2022
560300172466 Dulhan bee - ಕಟ್ಟಿ ಬೆಸ್ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/2022150010000020/05/2022
560300172467 Noorjaha - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಹೆತಾಬಸಾಬ, ಹಿರೆಮಠ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/20226004000022/05/2022
560300172468 Ghudamabee - ವಿಳಾಸ::ಕಾಟಿ ಬೇಸ ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ AAY(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022200015000021/05/2022
560300172480 Raziya Begum - ಮಹೆಬೂಬಮಿಯಾ ತಂದೆ ಬಾಬು ಮಿಯಾ ಪಟೆಲPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/2022150010000019/05/2022
560300172482 Shaik Riyan Inamdar - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172484 Sonamma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮರಗೆಪ್ಪಾ, ಕಾಟಿ ಬೆಸPHH(NK) / NCSBiometric****509725/05/2022FPS****509725/05/202212008000025/05/2022
560300172485 Sangeeta - ವಿಳಾಸ: S/o ಮರಗೆಪ್ಪಾ, ಕಟ್ಟಿ ಬೆಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172486 ಶ್ರೆದೇವಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶರಣಪ್ಪಾ, ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/202212008000019/05/2022
560300172520 chandramma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸವ, ಹಿರೆಮಠ ಗಲAAY(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/2022200015000020/05/2022
560300172529 ಫಥಮಾಬಿ - ವಿಜಯಮಹಾಂತೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/202212008000023/05/2022
560300172539 Munni Begum - ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/20229006000023/05/2022
560300172552 Neelamma - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/20226004000024/05/2022
560300172675 Ranubai - ವಿಳಾಸ : ತಿನ ದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173035 Vimlabai - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾರುತಿರಾವ, ತಿನ ದುಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/20226004000024/05/2022
560300173057 Bipasha Begum - ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022200015000021/05/2022
560300173080 ಹಲೀಮ ಬೀ - ವಿಳಾಸ: W/o ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ, ಚುಡಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300173321 Anwar Bi - ವಿಳಾಸ: ಹಿರೆಮಠ ರೊಡ, ಖತಿಬ ಗಲ್ಲಿ,PHH(NK) / NCS------30000000-
560300174649 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ವೀಳಾಸ :- ಹೀರೇಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174650 ಮನೋಹರ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174652 ಪ್ರಭು ರಾವ - ಪ್ರಭುರಾವ ತಂದೆ ರಾಮಶೆಟ್ಟೆ ೧-೪-NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174653 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಂಬಾದಾಸ, ದೆಶಪಾಂಡೆ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174654 ಅಶೋಕ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174656 ಕಾಳಪ್ಪಾ - ದೇಶ ಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174657 ಶಿವ ಲಿಂಗ - ಶಿವಲಿಂಗ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174658 ಸಂಗ ಮೇಷಾ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174659 ಬಾಬು ರಾವ - ದೇಶ ಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174660 ಪ್ರಮೋದ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174661 ಸಣಮುಖ - 1/3/146, ಮುನಿಯಾರ ತಾಲಿಮ, ದೇಶಪಾಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174662 ವಿಜಯಾ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾಗನಾಥರಾವ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174663 ಬಾಬು ರಾವ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174664 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ - ಖಡಕೆಶ್ವರ ಸ್ಕುಲ ಒಲ್ಡ್ ಟಾವ್ನ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174666 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174667 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಧರ್ಮಣ್ಣಾ, ಖಂಡ್ರೆ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174668 ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ - ತಿನ ದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174669 ಗುರು ಬಸಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ, ತೀನ ದುಕಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174670 ರೆವಣ್ಣಾ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174671 ವಸಂತ ರಾವ - ವಂಸತ ರಾಒ ತಂದೆ ನರ್ಸಿಗ ರಒ ಕಲೆ ಒಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174672 ಬಾಲಚಂದ್ರ - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಮರಾವ, ದೆಶಪಾಂಡೆ ಗಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199679 Lalitabai W/o Late Subhash - ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಬಾಷ ಹಿರಮಠ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/20226004000023/05/2022
560300199685 PUTALABAI - ಪೊತಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಆಶೋಕ ಬಿರಾದಾರ ಮಾಸPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/20229006000022/05/2022
560300199695 Shilpa - ರವಿಂದ್ರಾ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022150010000023/05/2022
560300199705 RAJKUMAR - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ; ಮಾಸಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199892 Shabana Begum - 2-1-52, ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ ಟೌನPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/2022150010000024/05/2022
560300199991 Reshama - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/2022150010000022/05/2022
560300200076 SARSWATI W/O SNMUKHAYYA SWAMY - ಬಸವನಗರ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/20229006000021/05/2022
560300200125 ಭಾನುದಾಸ ತಂದೆ ಹರಿಬಾ - ಭಾನುದಾಸ ತಂದೆ ಹರಿಬಾ ಸಾ: ಹೀರೆಮಠ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200141 Laxmibai d/o Havegeppa - ಮಾಶೆಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/20223002000022/05/2022
560300200146 Munni Begum - R/O HIREMATH GALII BHALKI DISTPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/20229006000020/05/2022
560300200161 Aarti - ಹಿರೇಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/20229006000022/05/2022
560300200162 Jubedabegam - ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕುರPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022240016000021/05/2022
560300200170 ಗೌಸಿಯಾ ಬೆಗಂ - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಸ್ ಹಳೆ ಪಟPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/202212008000019/05/2022
560300200234 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ತೆಲಿ - ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/2022150010000019/05/2022
560300200257 ರಶಿಕಾ ಗಂಡ ರಾಜಪ್ಪಾ - ಅಶೋಕ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/20226004000020/05/2022
560300200258 Lakshmi Bai - ಅಶೋಕ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/2022150010000019/05/2022
560300200268 Vijayalaxmi - ಸಾ:ಮಾಶೆಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/202212008000021/05/2022
560300200475 Asma Begum - ಕಟ್ಟಿ ಬೆಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCS------180000000-
560300200518 Maijabin - ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300200519 ಮಹಮದ ಮಿಯ್ಯಾ - ಸಿದ್ದಿ ತಾಲಿಮ ಚೌವಡಿ ಏರಿಯಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/2022180012000022/05/2022
560300200521 ಮಾರುತಿ ಗಾಯಕವಾಡ - ಕಾಟ್ಟಿ ಬೆಸ್ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022180012000021/05/2022
560300200523 Indrabai - ಪಿರ ಕಟ್ಟಾ ತಾಲಿಮ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/2022150010000019/05/2022
560300200524 salima be - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/20223002000021/05/2022
560300200591 Shahanajbegum - ಸಾ:ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300200629 Shareen - ಸಾ: ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/2022150010000024/05/2022
560300200636 ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಶಿವಕುಮಾರ ತಂ. ಸಂಗಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300200652 fathima begum - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/2022180012000019/05/2022
560300200663 Ambika - ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/202212008000021/05/2022
560300200716 Chandramma - ಅಶೊಕ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300200717 Rajeshree - ಕಾಟಿ ಬೆಸ್ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/2022150010000020/05/2022
560300200724 Ashwini - ಅಶೊಕ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300200726 Kavita Bai - W/O ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/2022150010000019/05/2022
560300200727 ಕೀಶನ್‌ ರಾವ - ಭಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/20226004000024/05/2022
560300200739 Mohammaedi - BAGWAN GALLI, OLD TOWN ,BHALKIPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/20229006000021/05/2022
560300200774 ISUB CHAODRY S/O SHABIR MIYA C - ಪೀರ ಕಟ್ಟಾ ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/2022150010000022/05/2022
560300200794 VIMALABAI W/O GANPATHRAO - ಹೊಸ ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/20229006000022/05/2022
560300200833 ರಘುನಾಥ - 3/4/100/1, ಸರಾಯಿಗಲ್ಲಿ ಮಾಂಗವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200874 Mahananda - ಬಸ್ವವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/202212008000023/05/2022
560300200895 Moulan bee - ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/20226004000020/05/2022
560300200906 Sahera Begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಶೇಕ್ ಮಹೆಬೂಬ, 3-1-13PHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/2022150010000022/05/2022
560300200907 ROBINA - R/O DADGI BASE OLD TOWN BHALKIPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/20229006000024/05/2022
560300200921 Jayshree - ಕಾಟಿ ಬೆಸ ಅಶೋಕ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300200961 RIZWANA BEGUM - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022150010000023/05/2022
560300200975 Prabhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಾಮ 3-4-120 PHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/202212008000021/05/2022
560300200987 Pharajanabee - ಖಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022200015000021/05/2022
560300200988 Raziya - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/202212008000020/05/2022
560300200994 ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾಳಗ - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300201034 Shahana Begum - 21-53 ಕಾಟಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/2022180012000022/05/2022
560300201073 Nirmala - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300201113 TABASUM BEGAUM - ಶೇಕ ಮುಖಿಮ ತಂದೆ ಪಾಶಾ ಮೀಯಾ ಸೈಯದ PHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/2022150010000024/05/2022
560300201116 Shashikala - Deshmukh galli bhalki dist : BPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/20229006000020/05/2022
560300201117 DILEEPKUMAR S/O NAGSHETYI ANDU - 2-193-1 HEREMATH GALLI BHALKI PHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/20229006000020/05/2022
560300201144 Rizwana Rahin - House No.3/1/123, Peer Katta TPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/2022180012000022/05/2022
560300201155 ಲೋಚನಾ ಬಾಯಿ - ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300201253 GOPAL - ಸಾ:ಮನೆ.4-1-209 ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201272 ಶೆಖ್ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ ತಂದೆ ಬಡೆಸಾಬ - ಪೀರ ಕಟ್ಟಾ ತಾಲಿಮ ಗಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಪಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/202212008000021/05/2022
560300201293 Jyoti - ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/2022180012000019/05/2022
560300201297 Begumbee - ಮನೆ ನಂ.3-1-64, ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ, ಕPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/2022150010000020/05/2022
560300201331 Sarswati - ವಿಳಾಸ: W/o ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಕಾಕನಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300201344 REKHA DILIP - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/202212008000022/05/2022
560300201403 SHAFIYODDIN - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಮಿನೊದ್ದಿನ, ದೆಶಮುಖ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300201474 ಶೇಕ ಗೌಸುದ್ದಿನ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶೇಕ ಶಮಶೋದ್ದಿನ, ಸೈಯPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022150010000021/05/2022
560300201519 Seema - ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/202212008000022/05/2022
560300201558 BABURAO H - ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ 1-1-54.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201605 NAGARAJ - ಹೀರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201657 SANTOSH VAGDALE - ಚುಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201669 BABURAO PATNE - ಸರಕಾರಿ ಪಿ ಯು ಕಾಲೆ ಜ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201742 MAHESH - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾರುತಿರಾವ, ಸಿ.ಬಿ.ಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201780 Laxmibai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನಾಗಶಟ್ಟೆಪ್ಪಾ, ಸೈಯದPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022180012000023/05/2022
560300201791 ಅಬ್ದುಲ ರಶಿದ ಶುಕುರಸಾಬ - ವಿಳಾಸ: ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300201838 UMESH C GORTE - ಸಯದ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/2022150010000019/05/2022
560300201839 BASVARAJ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ, ಹಿರೆPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/202212008000021/05/2022
560300201849 BABAVATI JAIRAJ WANKE - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಜೈಯರಾಜ ವಂಕೆ ಸೈಯದ ಗಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201889 Kaveri - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ, ಅಶೋಕ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560300201904 Rijavana Begam - 2-3-40 ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟನಾ ಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560300201910 OMKAR - ವಿಳಾಸ: S/o ವಿಠಲರಾವ, ಅಶೊಕ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560300201965 Rabiya - ವಿಳಾಸ: W/o ಮುಬಶಕ್, #2-1-13/1,ಸPHH(NK) / NCS------30000000-
560300201975 Basavashri - ವಿಳಾಸ: ಮಾಶೆಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202010 Fatima - ಸಯ್ಯದ ಗಲ್ಲಿ ಒಲ್ಡ ಟೌನ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/202212008000022/05/2022
560300202013 Khajabee - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300202014 Asma - ಖತಿಬ್ಬ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022150010000021/05/2022
560300202016 JAIRAJA - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಾಬುರಾವ, ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/2022150010000024/05/2022
560300202035 MAHEJABEEN - ಬೀದರ ಬೇಸ್ ಹಳೆಯ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022150010000023/05/2022
560300202107 SURESH - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/2022150010000019/05/2022
560300202156 AZHARUDDIN SHAIK - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸಮಿಯೋದಿನ್,ಸೈಯದಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300202184 Ameena Begum - ಸಯ್ಯದ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/202212008000023/05/2022
560300202187 SAVITA - ವೀಳಾಸ:ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300202194 SHREE - ವಿಳಾಸ: S/o ತುಳಸಿರಾಮ, ಕಟ್ಟಿ ಬೆಸPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/20226004000020/05/2022
560300202205 ಮಹಮುನ್ನಿಸಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ನಯುಮ ಮಿಯ್ಯಾ, ದೆಶಮುಖPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/202212008000023/05/2022
560300202229 Shahjahan Begum - ವೀಳಾಸ:-ಪೀರಕಟ್ಟ ಗಲ್ಲಿ ಹಲೆ ಚೌಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202237 Samreen Begum - ವಿಳಾಸ: ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202275 RAWPHA MIYYA - ವಿಳಾಸ: ಪೀರ ಕಟ್ಟಾ ತಾಲಿಮ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300202302 NIZAMODDIN - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಖುದುಬುಮಿಯ್ಯಾ, ಹಿರೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300202314 GANPATI - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ, ಹಿರೆPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/202212008000021/05/2022
560300202324 ಶಿಲ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಗೋಪಾಳ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300202331 ಮುತ್ತಮಾ - ವಿಳಾಸ:- ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300202351 Humera Begum - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022150010000021/05/2022
560300202352 Irfana Begum - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300202367 SHANTABAI - ವಿಳಾಸ: S/O ಮೊತಿರಾಮ, ಬಾಗವಾನ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300202368 Sunita - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ದಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ, ಖಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300202374 HANMANT - ವಿಳಾಸ: S/o ಹರಿಬಾ, ಹಿರೆಮಠ ಸಮ್ಸಥPHH(NK) / NCS------30000000-
560300202419 Shahenaj - ವಿಳಾಸ: S/o ಶೌಕತಮಿಯ್ಯಾ, #3/1/49PHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/2022180012000019/05/2022
560300202436 SATISHKUMAR R SONALE - ಸಯದ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಹತ್ತಿರ ಎನ್ ಟಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202450 Saraswati - ವಿಳಾಸ : ನಾಗನಾಥ ಭೂರೆPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/20229006000023/05/2022
560300202485 Mallamma - 2-3-101 ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/2022150010000022/05/2022
560300202513 Rekha - ವಿಳಾಸ:- ಕಾಟಿಬೇಸ ಗಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/20226004000023/05/2022
560300202526 SANGAMMA - ವಿಳಾಸ: W/o ಶರಣಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಿರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300202549 SHEIKH LAYAKHODDIN - ವಿಳಾಸ: S/o ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯಾ, #2/3/1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202563 Padmavati - ವಿಳಾಸ: ಮಹೆಶ ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ, ಹಿರೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560300202568 Afreen Begum - ಹರಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/2022150010000024/05/2022
560300202573 ರಜನಿಕಾಂತ - ಸೋಮನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/20226004000022/05/2022
560300202588 ಉಷಾ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/20226004000023/05/2022
560300202658 Preeti - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ, ಮಾಶಟ್ಟೆ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/202212008000021/05/2022
560300202660 Shaik Samreen - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300202664 Ashwini - ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ತೋಪಾರೆ ಚಾವಡಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/202212008000024/05/2022
560300202677 ZULEKHA BEE - ವಿಳಾಸ: W/o ಎಮ್.ಡಿ.ಬಶಿರ ಅಹ್ಮದ, PHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/20223002000021/05/2022
560300202687 HEMAMALINI BASAPPA MALAGE - ಹೀರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202702 Nagamma - ವಿಶ್ವನಾಥ 2/1/86 ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300202708 Jana Bai - ಮನೋಹರ ರಾವ 2-1-73 ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022150010000021/05/2022
560300202715 Gangabika - ಜಯರಾಜ 2/2/9 ಹಿರೇಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202731 Jyoti - ಜ್ತೋತಿ 3-4-75 ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560300202802 Kirthabayi - ದೆಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ 2/1/114 PHH(NK) / NCS------180000000-
560300202877 Sonika - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 5/2/118 ಕೆ ಎಚ್ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/20226004000024/05/2022
560300202885 Raziya Begum - ಅಯುಬ್ ಮೀಯಾ 3/1/49 ಹಿರಮಠ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/20229006000019/05/2022
560300202895 Punyavati - ಪುನ್ಯವತಿ 87 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/2022150010000021/05/2022
560300202911 Asifa Begum - ಇಲಾಹಿ 3/1/55 ಹಿರಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/202212008000023/05/2022
560300202952 Sharanamma - ಬಾಬುರಾವ 3/1/7 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300203020 ರೆಖಾ - ವಿಜಯಕುಮಾರ 3/1/145 ಪೀರ ಕಟ್ಟಾ PHH(NK) / NCSBiometric****207223/05/2022FPS****207223/05/2022180012000023/05/2022
560300203034 ಮಸ್ತಾನ್ ಬೀ - ಅಲೀಮ ಫಖೂರಿದಿನ 3/1/41 ಹಿರೇಮಟ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300203039 Aaishabegum - ಕಲಿಮೋದ್ದಿನ್ 3/1/61 ಹಿರಮಠ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/20226004000020/05/2022
560300203041 Renuka - ಅಭಿಶೆಕ್ 3/1/139 ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****207219/05/2022FPS****207219/05/20229006000019/05/2022
560300203050 Arshiya Sultana - ಅಬ್ದುಲ ಖದೀರ 2/2/14 ಹಿರೆಮಠ ಗಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560300203095 Mahadevi - ರಾಜಕುಮಾರ 2-1-25 ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****207221/05/2022FPS****207221/05/202212008000021/05/2022
560300203137 Sapna - ಸಂಜುಕುಮಾರ 4/1/454 ಬಸವೇಶ್ವರ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****207224/05/2022FPS****207224/05/20229006000024/05/2022
560300206397 Sridevi - W/O ಕುಪೇಂದ್ರ ತಲಾಬ್ ಏರಿಯ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206894 Sangeeta - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ೨-೨-೧೧೪ ಮಾಶೆPHH(NK) / NCSBiometric****207222/05/2022FPS****207222/05/2022150010000022/05/2022
560300206922 Ashwini - W/O ರಾಜೇಶ್ವರ 00 ಹಿರೇಮಠ ಗಲಿ ಭPHH(NK) / NCS------90000000