REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135965 Namrata - W/O ರಮನ ದಿಕ್ಷಿತ 1-2-94 . ನಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139947 Anita - ೧-೩-೬ ದೇಶಪಾಂಡೆ ರೋಡ್ ದೇಶಪಾಂಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/202212008000022/05/2022
560300139956 Champabai - W/O ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ದಾಸ್ ೧-೪-೧೩೫PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140057 Chandramma - W/O ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ತೀನ್ ದುಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140123 ಶಕೀಲ ಬೆಗಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20226004000022/05/2022
560300140124 Mahadevi - W/O ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ ತಿನದುಕನ್PHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/2022150010000023/05/2022
560300140128 Vanamala Bai - W/O ಮುರಳೀಧರ್ ರಾವ್ ಸುನಾರ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140137 Mallamma - S/O ಝೆರೆಪ್ಪ ೧-೩-೭ ದೇಶಪಾಂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140312 Kalavati - S/O ಲಕ್ಷಿಮಣರಾವ ಅಶೋಕ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****603023/05/2022FPS****603023/05/20226004000023/05/2022
560300140417 ಚಂದ್ರಕಲಾ - W/O ದಿಲಿಪಕುಮಾರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140653 Syeda Tabassum - S/O ಖಾಜಿ ಅಜ್ಗರ್ ಆಲಿ ೨-೫-೨೩ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140654 Najmussaher - S/O ಎಂಡಿ ಇಸಕ ಮಿಯ್ಯ ೨-೫-೧೧೪ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140660 Nazneen Begum - S/O ಪಾಶಾ ಮಿಯಾ ೧-೪-೧೭೭ ದಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140664 Rukhsar Begum - S/O ಸಯದ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140694 Goribee - S/O: ಚಮನ್ ಶಾಃ ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/20226202000023/05/2022
560300140704 Ambika - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಪನಶಟೆ ತಿನ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140706 Geeta - D/O ಅಶೋಕ್ ಸಿದ್ದಿತಲೀಂ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20229006000022/05/2022
560300140709 Malashree - W/O ವೀರುಪಾಕ್ಷ #1/2/54 ತೀನ ದುPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140734 Firdous Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಮಾಜೀದ್ 3-1-27 ಹಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140736 Shashikala - S/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿನದುಕನ್ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/20226004000023/05/2022
560300140758 ಪೂನಮ - S/O ದಿಲೀಪ್ ಮನೆ ಚುಡಿ ಗಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140759 ಸುಜಾತ - S/O ಶಿವರಾಜ್ ಚೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140762 Minakshi - W/O ಕೃಷ್ಣ #00 ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/20229006000021/05/2022
560300140796 Nirgunabai - S/O ಬಬ್ರೂವಾನ ಲೋಕರೆ 4-7-120 4-PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140803 Anita - S/O ದಿಗಂಬರ್ ರಾವ್ ೧-೧-೪೮ ಕುಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300140815 Sana Parveen - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಇರ್ಫಾನ . . ಮುಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/20226004000021/05/2022
560300140820 Kanchan - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಳಸೀರಾಮ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140821 Kalpana - W/O ರಾಜಕುಮಾರ #00 ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140846 Tajbee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಹೆಮದ ಹುಸೈನ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300140938 Gundamma - S/O ಬಸಯ್ಯ ಮೊಲ್ಕೆರೆ ೪-೧-೪೮/೧/PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140951 Ashwini - W/O ರಾಜಶೇಖರ್ ೨-೩-೫೪ ದೇಶಮುಖ್PHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/202212008000022/05/2022
560300140953 Kalimabegam - S/O ಶೈಕ್ ಖಸಿಮಿಯ ೨-೧-೨೨-೧ ದೇPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/202212008000021/05/2022
560300140959 Parveen Begum - W/O ಮಹೇಬುಬಮಿಯ್ಯ ೧-೧-೧೫೪ ಕು೦PHH(NK) / NCSBiometric****214823/05/2022FPS****214823/05/202212008000023/05/2022
560300140966 Sonali - S/O ಅಶೋಕ್ ೧-೧-೫೩ ಓಲ್ಡ್ ಟೌPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140974 Chand Begum - W/O: ಫಾರೂಕ್ ಅಲಿ ಶಾಹಾ 2-5-98 PHH(NK) / NCS------180000000-
560300140977 Farida Begam - S/O ರಫೀಕ್ ಮಿಯಾ ತೀನ್ ದುಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20229204000022/05/2022
560300140980 Jyoti . - W/O ಸಚಿನ . . ಸಯದ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/202212008000021/05/2022
560300140984 Renuka - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 1-1-35/1 ಸಂಗಮೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140991 Sheetal - S/O ಪ್ರಭು ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಗಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140996 Rehana Begum - C/O ಗಂಡ ಸಯೆದ್ ಶದುಲ್ ಗೋಪಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300141031 Shruti - S/O ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ್ ೧-೨-೩೭ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560300141060 Syeda Shabana Begum - S/O ಸ್ಯೆಯದ್ ಯೌಸುಫ್ ೧-೨-೮೩/೮೪PHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/2022180012000022/05/2022
560300141076 Bhagysri - W/O ನರ್ಶಿಂಗ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141113 Kaveri - S/O ನಾಮದೇವ್ ರಾವ್ ಹರಕರ್ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141120 Ratnkala Aliyas Bhagyashree - W/O: ರಮೇಶ ದೇವಪ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ಟೌPHH(NK) / NCS------90000000-
560300141131 Laxmi Bai - S/O ಕದಾಜಿ ರಾವ್ ೫-೯-೧೭ ಭಟ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141159 Usha - S/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಚುಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141162 Shailaja - S/O ವೈಜೀನಾಥರಾವ್ 1-3-271 ಮುನಿPHH(NK) / NCSBiometric****888813/05/2022FPS****888813/05/20226004000013/05/2022
560300141163 Shridevi - W/O ಪ್ರಭು ೩-೪-೧೦೩ ದಾಡಗಿ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300141176 ಹಮಿದಬಿ - W/O ಖಲಂದರ್ ಆಲಿ ಶಾ ೨-೫-೯೮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141196 Parveen - W/O ಎಮಡಿ ಹಸ್ಸೈನ್ 2-1-19 ನಿಯರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141253 Shubhangi - S/O ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ ೧-೧-೧೫೬ನ ಕುPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/20229006000023/05/2022
560300141280 Ambika - W/O ಮಹಾದೇವ . . ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ ಓPHH(NK) / NCS------180000000-
560300141904 Kusum Bai - W/O ಸುನಿಲ ೨-೫-೬೭ ಧನ್ಗರ್ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------210000000-
560300141905 Jyoti - W/O ಬಲ ಭಿಂ ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142121 Saraswatibai - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ೧-೧-೫೪ ಹಾರ್ಕರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142139 Kamalabai - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಮಶೆಟೆ ಗಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142178 Priyanka - S/O ಅನಂತರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ೧-೪-೧೧೫PHH(NK) / NCS------90000000-
560300142179 Farzana Khanam - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ವಹೀದ್ ಖಾನ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/2022210014000021/05/2022
560300142184 Shankuntala - S/O ರತಂದಾಸ್ ೨-೩-೮೪ ದೇಶಮುಖPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142193 Rekha Bai - W/O ವೆಂಕಟ ರಾವ 1-3-103 ದೇಶಪಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****615711/05/2022FPS****615711/05/20226004000011/05/2022
560300142195 Maharunisa Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142203 Sital - W/O ಉತ್ತಂ ಪುರಿ ೧-೩-೧೭ ಗೋಪಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142210 Jayamala - W/O ದೀಲಿಪ್ ಕುಮಾರ್ 4-1-146(31)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300142211 ಸುರೇಖಾ - S/O ನರಸಿಂಗ್ ರಾವ್ ಸಯೆದ್ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142216 ಶುಬಿ - S/O ಮನಿಕ್ರಾವ್ ೧-೩-೫-ಅ ಗೋಪಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142368 ಶೈನಾಜ ಬೆಗ೦ - W/O ಫಾರೊಕ ಅಹ್ಮದ ಖಾತಿಬ್ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142489 ಆಸಿಯಾ ಬೇಗಂ - S/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ ಮೊಹಸಿನಅಲಿ ಕ್ವಾಜಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142501 Sangeeta - D/O ಹವ್ಗೆಪ್ಪ ೧-೩-೪೧ ಗೋಪಾಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300142640 Ambika - S/O ಬಸವರಾಜ್ ೨-೧-೧೫ ಹಿರೆಮಠPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/202212008000023/05/2022
560300142916 Nasareen - S/O ಸಮದಮಿಯ್ಯ ೨-೩-೪೦ ಸಯದ್ ಗಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142950 Basamma - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಕುಲಾಲ್ ಗೋಪಾಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143017 Rajashri - W/O ಸೀತಾರಾಮ ೨-೫-೬೭ ಧನ್ಗರ್ ಗPHH(NK) / NCS------180000000-
560300143079 Urmila - S/O ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಭೋಜನೆ ರೋಹPHH(NK) / NCSBiometric****393324/05/2022FPS****393324/05/2022210014000024/05/2022
560300143185 Sushila Bai - W/O ವಿನೋದ್ ೧-೧-೧೩೭ ಹರಕರ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143423 Shakuntala - W/O ಬಾಬು ಸಿಂಗ್ ೧-೩-೧೦೩ ದೇPHH(NK) / NCSBiometric****393324/05/2022FPS****393324/05/20223002000024/05/2022
560300143668 Sharada - W/O ರವೀಂದ್ರ ಇಂಗಲೆ 1-1-132 ಹಾPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20229006000022/05/2022
560300144020 Pratiksha - S/O ರಾಜಕುಮಾರ ಜಲ್ದೆ ಹಿರೇಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144021 Triveni - W/O ಗುರಪ್ಪ ೨-೧-೯೯ ಹೈರೆಮಾಥNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144022 Bhagiratibai - W/O ಸುಭಾಷ್ ಕತಿಬ್ ಗಲ್ಲಿ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144106 Jyothi - W/O ಮುರಳಿ 2-3-38 . ಓಲ್ಡ್ ಟೌPHH(NK) / NCS------180000000-
560300144178 Kaveri - W/O ಸಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿ ೧-೩೧೩೪ ಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144245 Ambika - ದತ್ತಾತ್ರಿ ಜಗ್ತಾಪ್ #5-1-142/1 PHH(NK) / NCS------120000000-
560300144550 Sulochana - W/O ಕಾಶಪ್ಪಾ ೨-೧-೮೩ ಹಿರೆಮಠPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/20226004000023/05/2022
560300144551 Rabbanna Begum - ಸಯೆದ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ನಾರ್ ಒಲ್ಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****393324/05/2022FPS****393324/05/202212008000024/05/2022
560300144552 Kirti - W/O ಅಜಯ ಅಪಚುಂದೆಕರ್ . . ನಿಯರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144553 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹಿರೇಮಟ PHH(NK) / NCSBiometric****393324/05/2022FPS****393324/05/202212008000024/05/2022
560300144560 Khajabee - W/O ಬಾಸೀದ #1/2 ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144634 Sunita - C/O ನಿವರತೀರಾವ #5/142/1 ಬಾಲಾಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144724 Sarswati - W/O ರಘುನಾಥ್ . ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145204 Girija - W/O ಬಸವರಾಜ್ ೨-೧-೬೬ ಹಿರೆಮಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145597 Raheema Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ 3/1/28 . PHH(NK) / NCS------120000000-
560300145853 Shailaja - ಜಗನಾಥ 2-3-38 ದೇಶ್ಮುಖ್ ಗ್ಯಾಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/202212008000023/05/2022
560300154541 ಹರಿದೇವ - ಮುನಿಯಾರ ತಾಲೀಮ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300171406 parvati bai - ವಿಳಾಸ: W/o ನಾರಾಯಣ,, ಹರಕಾರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/20223002000021/05/2022
560300171408 ಪಂಕಜಾ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಚೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/2022200015000022/05/2022
560300171409 nagu bhai - ಗೋಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171410 Uma - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ತಾಮಗ್ಯಾಳೆ # ದಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171413 ಅರುಣಾ - ಸಯಿದ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/2022200015000023/05/2022
560300171414 ಸುಭದ್ರ ಬಾಯಿ - ಸುಭದ್ರಾ ಗಂಡ ಬಲರಾಮ ೨-೩-೬೪, ದೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/20226004000023/05/2022
560300171415 ಕೌಶಲ್ಯ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ಮನೊಹರಸಿಂಗ, ಸೈಯದ ಗಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/2022200015000021/05/2022
560300171417 ಕಾ;ಲಿದಾಸ - ದಾಡ್ಗಿ ಬೇಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/2022200015000022/05/2022
560300171420 Bijan Bee - ವಿಳಾಸ: S/o ಹುಸೆನಸಾಬ, ಸೈಯದ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171421 rekha bhai - ವಿಳಾಸ: S/o ಏಕನಾಥರಾವ, ದೆಶಮುಖ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/2022180012000022/05/2022
560300171422 Meharunisa - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಒಲ್ಡ ಟಾವನ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171423 Indumati - 2/3/3/2, ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171424 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ - ಹಳೇ ಪಟ್ಟಣ ಪಿರಕಟ್ಟಾ ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲAAY(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/2022200015000023/05/2022
560300171428 ಫಾರ್ಜ್ಯನ ಬೆಗುಂ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಫಯುಮುದ್ದಿನ, ಸೈಯದ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/20226004000021/05/2022
560300171448 Siddiqa Begum - ವಿಳಾಸ:- S/o ಜಲಿಲ್ ಖಾನ್ 1-4-1PHH(NK) / NCS------60000000-
560300171557 ಪ್ರಭಾವತಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ಬಸವರಾಜ, ತಿನ ದುಕಾನ ಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171567 lalita bai - ವಿಳಾಸ: S/o ದಶರಥರಾವ, ತಿನ ದುಕಾನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300171586 syed nawab - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗುಲಾಬ ಖಾನ, ಹರಕಾರ ಗAAY(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/2022200015000023/05/2022
560300171698 jaitun bi - ವಿಳಾಸ: ಸೈಯದ ಖಾನ, ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171772 Farzana Bee - ವಿಳಾಸ: S/o ಹನ್ನುಮಿಯ್ಯಾ, ಕುಂಬೆಶAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171928 Nirmala - ವಿಳಾಸ; W/o ನಂದಕುಮಾರ, ಹರಕಾರ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300171929 Chandrakala Karanje - ತೀನದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300171995 Chandrakala - ಹರಕರಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/202212008000022/05/2022
560300172027 kalavati - ಅಶೋಕ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172195 Rabana - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಜಿರ, ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022150010000024/05/2022
560300172230 ZAINAB BEGUM - ಮನೆ ನಂ.2-2-135, ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ, ಹಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300172271 ವನೀತಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಹರಕರ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/202212008000022/05/2022
560300172288 ಗಣಪತಿ - ವಿಳಾಸ: ದನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಬೇಸ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172289 seema - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾರಾಯಣರಾವ, ಬಿದರ ಬೆಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172290 ಮಾದಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಹೀರೆಮಠ ರೋಡ ಧನಗರ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300172292 laxima bhai - ವಿಳಾಸ: ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/2022150010000023/05/2022
560300172293 Rukminbai - ವಿಳಾಸ:ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172294 ಕಾಶಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ, ಬಿದರ ಬೆಸPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/20226004000021/05/2022
560300172295 ಅವಿದ್ಯಾ ಗಂಡ ಸಂತೊಷ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಬೆಸ್ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172296 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ವಿಳಾಸ: ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಬೇಸ್ ಭPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172297 ಬಕ್ಸುಸೊದ್ದಿನ ಶಾ - ಬೀದರ ಬೆಸ ಮುಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20226004000022/05/2022
560300172298 ರಿಯ್ಯಾಸತ ಅಲಿ - ಭಾಲ್ಕಿ 04PHH(NK) / NCS------90000000-
560300172299 ಜೈನೊದಿನ್ - ಬೀದರ ಬೆಸ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/2022150010000022/05/2022
560300172301 ಸುಭಾಷ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಬೆಸ್ ಭಾಲ್ಕಿ 04PHH(NK) / NCS------60000000-
560300172302 ಪ್ರಭುರಾವ - ಬೀದರ ಬೆಸ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172303 Nanda - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹರಿರಾಮ, ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172304 ರಾಜಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: S/o ಭಾಲಕೆಶ್ವರ, ಬಿದರ ಬೆಸPHH(NK) / NCSBiometric****618620/05/2022FPS****618620/05/20226004000020/05/2022
560300172305 ಭಾಲ್ಕಕೇಶ್ವರ - ವಿಳಾಸ:- ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ 2-5-44 ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172307 ಶಿವಕುಮಾರ - ಶಿವುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಧಮ೵ಣ್ಣ 42/4/92PHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/202212008000022/05/2022
560300172308 Sunita - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172309 ಸರಸ್ವತಿ - ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವ ಗುರುನಾಥ 529/ಬಿ, PHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20229006000022/05/2022
560300172310 ಯುಸುಫ ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪಾಶಾಮಿಯಾ, ಧನಗರ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/2022180012000022/05/2022
560300172311 ಯಾಸಿನಮಿಯಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ನಬಿಲಾಲ, ಖತಿಬ ಗಲ್ಲಿ,PHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/2022150010000022/05/2022
560300172312 Laxmi Bai - ಭಾಲ್ಕಿ 04PHH(NK) / NCS------90000000-
560300172313 Shobabai - ವಿಳಾಸ: ಶಿವನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172314 ಮುಸ್ತಫಾ ಬೆಗ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಬೇಗ, ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/202212008000022/05/2022
560300172315 ಸೈಯದ ಗಾಜಿಯೋದಿನ - ಸೈಯದ ಗಾಜೀಯುದ್ದೀನ ತಂದೆ ಸೈಯದ ನಸೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560300172316 ಗೌಸಪಟೇಲ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಜಿಲಾನಿ ಪಟೆಲ, ಬೀದರ PHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/20229006000023/05/2022
560300172317 babu miyya - ವಿಳಾಸ : ಬೀದರ ಬೇಸ್ ಮುಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172318 Paribegam - ವಿಳಾಸ: ೨-೫-೯೮-೧, ಹೀರೆಮಠ ರೋಡ, ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172319 ಅಬ್ಬುಲ ಖಾದರ್‌ - ವಿಳಾಸ : ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ ತಂದೆ ಅಬ್ದPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/20223002000021/05/2022
560300172320 Reshma Begum - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹಬೀಬ ಶಾಹ, ಮುಲ್ಲಾ ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172321 Fatima Begum - ಬೀದರ ಬೆಸ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****393324/05/2022FPS****393324/05/202212008000024/05/2022
560300172322 ಸೊನಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: ದನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172323 Tahera Bee - ಬೀದರ ಬೆಸ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20226004000022/05/2022
560300172324 Shobha - S/O ಮಾರುತಿ ೧-೨-೧೦೫ ಹಾರ್ಕರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300172325 Kusumabaai - ವಿಳಾಸ: W/o ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ, ಹರಕಾರ ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172326 ನಂದುಕುಮಾರ್‌ - ವಿಳಾಸ: S/o ಚಂದುಸಿಂಗ, ಹರಕಾರ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300172327 Anisa Begum - ವಿಳಾಸ: ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172328 Zaremma - ವಿಳಾಸ: S/o ನರಸಪ್ಪಾ, ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/202212008000023/05/2022
560300172329 Vanita Bai - ವಿಳಾಸ: ಗೋಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/202212008000021/05/2022
560300172330 ಸಂತೋಷ - ಖಡಕೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ, ಒಲ್ಡ ಟೌನ, ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300172331 ಮಾದವರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಾಧುರಾಮ, ಹರಕಾರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/20229006000023/05/2022
560300172332 Ayudhya Bai - ರವಿಕುಮರ್ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರವ ೧-೨-೪೩,PHH(NK) / NCS------120000000-
560300172333 ದಾದಾ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಮಾರುತಿರಾವ, ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172334 ಶೋಭಾ - ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ,PHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/202212008000023/05/2022
560300172335 tara bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಹರಕರ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/2022150010000023/05/2022
560300172336 ಕಾಶಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹಣಂಥರಾವ, ಹರಕರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172337 ವೈಜಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172338 Safiya Bee - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಕರೀಮ ಖಾನ, ಹPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/2022210014000022/05/2022
560300172339 Madhoora Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭುಜಂಗರಾವ, ಕುಂಬೆಶ್ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172340 ವಿಠಲ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭುಜಂಗರಾವ, ಕುಂಬೇಶ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20226004000022/05/2022
560300172341 ನಾಮದೇವ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗಣಪಥರಾವ, ಕುಂಬೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172342 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಾಮಜಿ, 1-1-156 ಹಳೆPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/2022150010000023/05/2022
560300172343 ಪಂಡರಿನಾಥ - ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ರಾಜಾರಾಮ ಸಾ| ಕುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172344 Laxmibai - ವಿಳಾಸ: S/o ಶರಣಪ್ಪಾ, ವಿಠಲ ಮಂದಿರPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/202212008000022/05/2022
560300172345 ಭಾಲ್ಕಕೇಶ್ವರ - ಹರ ಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ 04AAY(NK) / NCS------200000000-
560300172346 ಮಾಧವ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾರುತಿರಾವ, ತಿನ ದುಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172347 Nagamma - ಹಕರ ಗಲೀ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20229006000022/05/2022
560300172348 Parvati - ವಿಳಾಸ; ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ, ಹರಕರ PHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/2022150010000022/05/2022
560300172350 mamatajima - ಚುಡಿಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172351 Gawasiya - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಯಾಖುಬ ಖಾನ, ಚೂಡಿ ಗಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172352 ಸೈಯದ - ರೂಹಿಲೆ ಗಲ್ಲಿ, (ಹರಕಾರ ಗಲ್ಲಿ)ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172353 ಸುರೇಶ - ಚೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172354 Madhumala - ತಿನದೂಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172355 rajani - ಹರಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ 04PHH(NK) / NCS------60000000-
560300172356 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172357 hasina bee - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಚುಡಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/202212206000023/05/2022
560300172359 MALAMMA - ವಿಳಾಸ: ಗೋಪಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172360 Bee Bee Begum - ನಿಯರ ಚುಡಿ ಗಲ್ಲಿ, ಗೊಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಭPHH(NK) / NCS------240000000-
560300172361 ಸೈಯದ ಮುನೀರ ಾಲಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಖುರ್ಶೀದ, ಗೊಪಾಳ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300172362 Shabana Begum - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಖುರ್ಶೀದ ಅಲಿ, ಗೊಪಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/202212008000021/05/2022
560300172363 ಖಾಜಾ ಮಿಯನ - ಗೋಪಾಲ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/202212008000022/05/2022
560300172364 Tabassumbee - ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/202212008000022/05/2022
560300172365 Shantma - ಗೋಪಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172366 Ghalemma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ, ಗೋಪಾಳ ಗಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300172367 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ದೆಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/202212008000022/05/2022
560300172368 Anusaya - ಗೋಪಾಲ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20226004000022/05/2022
560300172369 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ವಿಳಾಸ: ಗೋಪಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20226004000022/05/2022
560300172370 ಮುನ್ನಿ ಬೆಗ - ಹರಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172371 Jyoti - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172372 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗೋಪಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172373 ಶಿವಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ:ಒಲ ಟಊನ ಖನದ್ರೇ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172374 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ - ಚೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172375 Nagamma - ವಿಳಾಸ: S/o ತೆಜಪ್ಪಾ,ಚಾವಡಿ ಏರಿಯ PHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/202212008000020/05/2022
560300172376 ಸುರೇಶ - ವಿಳಾಸ: ದೆಸ್ಮುಕ ಗಲಿ ಸಯದ ಗಲಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172377 Shushilabai - 87, ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಒಲ್ಡ್ ಟೋನ್ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****393324/05/2022FPS****393324/05/20229006000024/05/2022
560300172378 ಮಂಜಳಾ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಅಶೋಕ, ಚೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20229006000022/05/2022
560300172379 Sunita - ವೀಳಾಸ:-ದಾಡಗೀ ಬೇಸPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20229006000022/05/2022
560300172380 CHINAMMA - ಸೈಯದ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/20223002000021/05/2022
560300172381 geeta bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸಕಾರಾಮ, ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****199421/05/2022FPS****199421/05/20226004000021/05/2022
560300172382 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ಸಯ್ಯದ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393324/05/2022FPS****393324/05/20226004000024/05/2022
560300172383 ಶಾಹೀನ್ ಬೇಗಂ - ಸಯಿದ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/2022150010000022/05/2022
560300172384 ಅಕ್ಥೆರ್ ಬೀ - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172385 ಸಮದ ಮಿಯ್ಯಾ ತಂ ಮೌಲಾನಸಾಬ - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300172386 Raziya Begum - ವಿಳಾಸ: ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300172387 ಮಹಾದೇವ - ತಿನದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172388 Sangeeta - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಷಡಕ್ಷರಿ ೨-೩-೫, PHH(NK) / NCSBiometric****393324/05/2022FPS****393324/05/2022150010000024/05/2022
560300172389 eramma - ವಿಳಾಸ; ತಂದೆ ಕ್ರಷಡಾಕ್ಷರಿ, ಮಾಶಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20229006000022/05/2022
560300172390 ಮಹೇಬೂಬ - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಒಲ್ಡ ಟಾವನ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/2022200015000023/05/2022
560300172391 NOORJAHAN - ವಿಳಾಸ: ಪೀರಕಟ್ಟಾ ತಾಲಿಮ ಗಲ್ಲಿ ಭಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172392 ಶಕೀಲ - ವಿಳಾಸ :ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/2022180012000022/05/2022
560300172394 ಅ.ರಫೀಕ - ವಿಳಾಸ: S/o ಅ.ರಫಿಕ, ಪೀರಕಟ್ಟಾ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20229006000022/05/2022
560300172395 ಸಂಜಿವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ, ಪೀರ ಕಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/2022180012000022/05/2022
560300172396 Zareena Begum - ವಿಳಾಸ: ಪೀರ ಕಟ್ಟಾ ತಾಲಿಮ ಗಲ್ಲಿ ಭPHH(NK) / NCS------210000000-
560300172397 ಅಂಜನಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಮುಕುಂದರಾವ, ಗೊಪಾಳ ಗಲAAY(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/2022200015000021/05/2022
560300172398 ಮಲಿಕಾರಜುನ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ, ಗೊಪಾಳ ಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560300172399 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾಡೆಪ್ಪಾ, ಹರಕರ ಗಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/2022200015000023/05/2022
560300172400 Lakshmibai - ವಿಳಾಸ: S/o ಬೀರಪ್ಪಾ, ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****393324/05/2022FPS****393324/05/2022200015000024/05/2022
560300172401 ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300172402 ಜಯ ರಾಜ - ಜಯರಾಜ ಭೂರೆ ಹೀರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172403 Manisha - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಸವರಾಜ, ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172404 Ishwari - ಹಿರೇಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172405 ಮಲಿಕಾರಜುನ - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172406 ಶ್ರಿ ದೇವಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ದೆಶಮುಕಪ್ಪಾ, ಹಿರೆಮಠ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300172407 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಸಾ| ೨-೫PHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/202212008000021/05/2022
560300172408 mutta bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ, ಚೂಡಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172409 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಚೂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/20229006000023/05/2022
560300172410 ಅಶೋಕ - ವೀಳಾಸ:-ಚೂಡೀ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/20229006000023/05/2022
560300172411 Mastan B - ವಿಳಾಸ: W/o ಮೈನೊದ್ದಿನ, ಚುಡಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/2022180012000022/05/2022
560300172412 ಮಸ್ರತ್ ಬೀ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಮ, ಚೂಡಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300172413 Kuberabi - ವಿಳಾಸ: S/o ಮೆಹಮುದ ಮಿಯ್ಯಾ, ಚುಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/202212008000023/05/2022
560300172414 Shaheen Begum - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಫಿಮಿಯ್ಯಾ, ಸೈಯದ್ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****393324/05/2022FPS****393324/05/2022150010000024/05/2022
560300172415 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ದೇಶಮೂಖ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172416 ರಾಜಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ, ಮಾಶೇಟ್ಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172417 Sulochana - ಮಾಸಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393324/05/2022FPS****393324/05/2022180012000024/05/2022
560300172418 Nikita - ವಿಳಾಸ: ಮ್ರಾಶಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20229006000022/05/2022
560300172420 ಲಿಕ ಮಿಯನ - ವಿಳಾಸ: ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20229006000022/05/2022
560300172421 Laxmi Bai - ವಿಳಾಸ : ಸಯ್ಯದ ಗಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ ಟಾವನ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300172422 Chandramma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ, ಮಾಶಟ್ಟೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/202212008000022/05/2022
560300172423 Seema - ಚೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172424 ಶಾಂತಯ್ಯ - ಹೀರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393324/05/2022FPS****393324/05/2022150010000024/05/2022
560300172425 Jabena Begum - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸೈಯದ ಖುರ್ಶೀದ ಅಲಿ, PHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/2022180012000022/05/2022
560300172426 Sharifa bee - ವಿಳಾಸ:S/O ಚಮನಶಾ ಸೈಯದ, ಗಲ್ಲಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/2022150010000021/05/2022
560300172427 ಶಕೀಲಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ, ಸೈಯದ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/2022180012000022/05/2022
560300172428 Khajabegum - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಿಯಾನ ಸಾಬ, ಹಿರೆಮಠ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300172429 ಅಜಮ ಬೇಗ - ವಿಳಾಸ: ವಿಳಾಸ: ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172431 Sughanda - ವೀಳಾಸ:- ದೇಶಪಾಂಡೇ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172432 ಯಾದಪ್ಪಾ - ಹೀರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****328222/05/2022FPS****328222/05/20229006000022/05/2022
560300172434 ನೇತಾಜಿ - ನೇತಾಜಿ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಬಸವೇಶ್ವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172435 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವೀರಪ್ಪಾ, ಮಾಶಟ್ಟೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/20226004000021/05/2022
560300172450 ಸಲಿಮ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬ, ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/202212008000021/05/2022
560300172474 ಕವಿತಾ - ಹಿರೇಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300172481 Ratanamma - ವೀಳಾಸ:-ಹೀರೇಮಠ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172495 ಜಮುರುದಬೀ - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ ತಂದೆ ಫರೀದ ಸಾಬ ೩-PHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20226004000022/05/2022
560300172519 Nageshari - ಕಾಟಿ ಡೊರ ಬೆಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/202212008000021/05/2022
560300172533 Laikunnissa Begum - ವಿಳಾಸ: s/o ಶಬ್ಬಿರಮಿಯ್ಯಾ, 2/3/5PHH(NK) / NCS------150000000-
560300172537 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಭಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172545 ರಾಜಶೇಖರ - ವಿಳಾಸ: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಹಳೆPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/2022150010000023/05/2022
560300172546 Uma Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸPHH(NK) / NCSBiometric****393324/05/2022FPS****393324/05/20223002000024/05/2022
560300172550 ಅಶೋಕ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ, ದೆಶ ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172567 archana - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾರಾಯಣರಾವ ಪವಾರ, 1-2PHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/202212008000023/05/2022
560300172569 Laxmi Bai - ಚುಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172602 ಫೈಮುನೀಸಾ - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393324/05/2022FPS****393324/05/202212008000024/05/2022
560300172603 ಅಬ್ದುಲ ಹೈ - ವಿಳಾಸ: ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172622 Putala Bai - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ, ಗೋಪಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/2022150010000021/05/2022
560300172624 Rupavati - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****393324/05/2022FPS****393324/05/2022150010000024/05/2022
560300172637 Rukkmunibai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಡಾಜಿರಾವ, ಹರಕರ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300172643 blika - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಯಾಧವರಾವ ,ದೆಸಪಾಂಡೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300172646 Kalavati - ವಿಳಾಸ: ವಿಠಲಮಂದಿರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300172657 Lalitabai - ದಾಡ್ಗಿ ಬೇಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/2022180012000022/05/2022
560300172665 Shivkumar - ವಿಳಾಸ: S/o ಕಲ್ಲಯ್ಯಾ, ಪೀರ ಕಟ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172678 Padminibai - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------240000000-
560300172681 ಸುಮನ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಲವಂತರಾವ, ನಾಯಕ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172691 Vinod - ವಿಳಾಸ: ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಒಲ್ಡ ಟೌPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172769 ಫಾತೀಮ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/202212008000022/05/2022
560300172838 Kasturbai - ಗೋಪಾಲ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/2022200015000022/05/2022
560300172842 Laxmi Bai - ವಿಳಾಸ : ೧/೪/೨೩/೧ ದೆಶಪಾಂದೆ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/2022150010000021/05/2022
560300172892 Reehana Begum - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300172901 Anavara Begum - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಅಜಿಜಮಿಯಾ, ದಾಡಗಿ ಬೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172902 Shahbaz Begum - ವಿಳಾಸ:ದಾಡಗಿಬೇಸ ಕುಂಬಾರ ಗಲಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300172910 Heena Farheen - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸೈಯದ ನೂರ ಶಾಹ, ದಾಡಗPHH(NK) / NCS------180000000-
560300172917 Afsar Begum - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300172974 Kamalabai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಚನ್ನಯ್ಯಾ, ದೆಶಮುಖ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173014 Asha - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ, ನಾಯಕ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/2022150010000022/05/2022
560300173027 Shantabai - ವಿಳಾಸ:ದೆಶಮುಖ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/20226004000021/05/2022
560300173030 Nirmala - ತೀನ ದೂಕಾನ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173031 Yamunabai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪ್ರಭಾತರಾವ, ತೀನ ದುಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173038 Arunabai - 1/2/68 ರೋಹಿಲೆಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹರಕಾರPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/2022180012000021/05/2022
560300173042 Sangeeta - ವಿಳಾಸ: S/o ಗೊರಖನಾಥ, ತಿನ ದುಕಾನ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300173070 Nuzhath Begum - ಗಡಿಹತಿರ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173075 ಅರುನಬಿ - ವಿಳಾಸ: ಹರಕರ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/20226004000021/05/2022
560300173082 jyoti - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಘುನಾಥ ರಾವ, ತೀನ ದುAAY(NK) / NCS------200000000-
560300173086 Sundra Bai - ವಿಳಾಸ:ಗಂಡ ನರಸಿಂಗ, ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173090 Shanta Bai - ವಿಳಾಸ:- ತಂದೆ ನಾಗೊಬಾರ ರಾವ, ಗೊಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20226004000022/05/2022
560300173091 Banubee - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ ರಹೆಮಾನ, ಕುಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173411 Mushtaq Hussain - ಮಾಶೋಮ ಪಾಶಾ ಕಲೂನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173577 ಬಾಬುರಾವ - ವಿಳಾಸ:ಹರ ಕರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173591 Shahenbaz Begum - ಹಳೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ, ಗಂಜ ಏರಿಯಾ ಭಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300173603 surekha - ಲೋಖಂಡೆ ಗಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಭಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/202212008000022/05/2022
560300173618 Diksha - ನಿಯರ ಸ್ಟೆಷನ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173749 Kulsom Bi - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಪಾಶಾ ಸಾಬ, ಸುಭಾಶ ಚೌಕPHH(NK) / NCSBiometric****618618/05/2022FPS****618618/05/20223002000018/05/2022
560300173813 Mahanada - ಶಿವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173814 Savita - ವಿಳಾಸ: ಶಿವ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಜಯ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****393324/05/2022FPS****393324/05/2022180012000024/05/2022
560300174674 Jagdevi - ವಿಳಾಸ : ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174675 ವೈಜಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಜಲದೆ ನಿವಾಸ ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174678 ಸುರೇಶ - ವಿಳಾಸ: ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174679 ನಾಗ ನಾಥ ಆಪ್ಪಾ - ದಾಡ್ಗಿ ಬೆಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174683 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬುದೆಪ್ಪಾ, ಎಪಿಎಮಸಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174684 ಸುನಿಲ ಕುಮಾರ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174685 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174686 ಸೂಲೊಚನಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ವಿಠಲರಾವ, ತೀನ ದುಕಾನ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174687 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಹಾದೆವರಾವ, ತಿನ ದುಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174693 ಮಲಿಕಾರಜುನ - ವಿಳಾಸ : ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174694 ವೆಂಕಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ದೇಶಮುಖಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174697 ಕಾಸಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ: ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174698 ಬಸವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174699 ಧನರಾಜ - BhalkiNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174700 chandramma - ದೆಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177764 Nagmini - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕೆ ಹೆಚPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/2022150010000023/05/2022
560300199692 Shantabai - ಹರಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300199730 ಜನಾ ಬಾಯಿ - ಮನೆ ನಂ .1/1/125.ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****393324/05/2022FPS****393324/05/202212008000024/05/2022
560300199748 Tulsi Bai - ದೆಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300199801 Ambika - ಸಾ: ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾ: PHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20229006000022/05/2022
560300199818 Samreen - ಸಾ: ಸರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ ಟೌನ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300199819 Jyoti - ದೀಲಿಪ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಮಹಿಪತ್ತಿ ಚೌPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/202212008000023/05/2022
560300199822 ಗೋರಿ ಬೀ - ಸಾ: ಮುಲ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ ಟೌಂನ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300199887 Vijaykumar s/o Datta Mankari - ಮನೆ ನಂ.1/3/64, ದೆಶಪಾಂಡೆ ಕಾಲೊನಿPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/20229006000023/05/2022
560300199893 ವಿನೋದ ತಂಧೆ ಗೋಪಾಲರಾವ - ಸಾ: ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ ಟೌಂನ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560300199905 Prasanna Kumar s/o Raghvendrar - ಮನೆ ನಂ.1-3-90, ದೆಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200002 ANILKUMAR S/O SANMUKAPPA TUGAV - ಅನಿಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸನ್ಮುಕಪ್ಪಾ ತುಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/20229006000021/05/2022
560300200012 Afreen begum - 3/1/25, Hiremath galli BhalkiPHH(NK) / NCS------150000000-
560300200079 Chhotibi - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/2022150010000022/05/2022
560300200113 SANGAMMA - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/20223002000023/05/2022
560300200131 Meera - ವಿಠಲ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ಹಲೆ ಪಟ್ಟಣ ಭAAY(NK) / NCS------200000000-
560300200159 Jayashri - ಹಿರೇಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/202212008000022/05/2022
560300200163 ಸುನೀತಾ ಎ ಗದಗೆ - ಹಿರೇಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300200186 ನಾಗಿನಬಾಯಿ - ಹರಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560300200197 ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ - GOPAL GALLI BHALKI TQ BHALKI DPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/202212008000022/05/2022
560300200216 ವಿದ್ಯಾವತಿ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/20226004000023/05/2022
560300200242 Rachamma - ಹಿರೇಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/2022200015000023/05/2022
560300200249 ವೀರಶೆಟ್ಟಿ - ಗೊಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCS------200000000-
560300200255 Ruksar Begum - ಸಾ: ಮನೆ.ನಂ 1-2-75/2 ಗೋಪಾಲ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560300200272 ಬಾಬು ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮಾಟುರೆ - ಹೀರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****393324/05/2022FPS****393324/05/202212008000024/05/2022
560300200317 ವಕೀಲ ತಂದೆ ಆಹ್ಮದ ತಂದೆ ಅಲೀಮೊದ್ದಿ - ಸಾ: ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300200464 Vanamala - ದೇಶ ಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/2022150010000022/05/2022
560300200485 Gayabai - ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20223002000022/05/2022
560300200492 Sarubai - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಸ್ ಹಳೆ ಪಟPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/20226004000023/05/2022
560300200501 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****393324/05/2022FPS****393324/05/20229006000024/05/2022
560300200505 meena - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಹಲೇ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/20229006000023/05/2022
560300200527 Kamla Bai - ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ಹಳೆ ಪಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200529 Sachin - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200555 ಬಲ ಭೀಮ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200557 ಸುನಿಲ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟನ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200559 ಪಂಡರಿನಾಥ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200581 KAVERI - ಸಾ:ಹಿರಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****393321/05/2022FPS****393321/05/20226004000021/05/2022
560300200620 Nazema Begum - ಮನೆ ನಂ 2/3/43 ಸೈಯದಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟPHH(NK) / NCS------210000000-
560300200628 ಮುತುಱಝಾ ಮಣಿಂುಾರ - ಮನಿಯಾರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/2022150010000023/05/2022
560300200647 Archana - 1-3-25 Gopal GaliPHH(NK) / NCS------90000000-
560300200664 Laximi Bai - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/20229006000023/05/2022
560300200667 ಭಾಗೇಶ್ರ - ವಿಳಾಸ: ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200713 ಸರಿತಾ ಗಂಡ ಪ್ರದಿಪ ಪವಾರ - ಮಾಶೆಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****393324/05/2022FPS****393324/05/20226004000024/05/2022
560300200714 Vanita - ಬಿದರ ಬೆಸ್ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560300200718 Suvarna - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300200719 Surekha - ಪಿ.ವಿ. ಕೊಡಗೆ, ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****393323/05/2022FPS****393323/05/2022200015000023/05/2022
560300200722 Gousiya begum - ಅಶೋಕ ನಗರ ಕಾಟಿ ಬೆಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300200755 TABASUN W/O SHAPHIK - ಸಾ:ಮನೆ ನಂ 3/1/122 ಖಾಟಿ ಬೇಸ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/202212008000022/05/2022
560300200765 BANDU - R/O GOPAL GALLI OLD TOWN BHALKPHH(NK) / NCS------60000000-
56