REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135788 Reshma - S/O ರಸುಲ್ ಸಾಬ ೩-೨-೪೩ ಪೀರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135857 Sanjay - S/O ಮುರಹರ್ರಾವ್ ೨-೩-೬೧ ಹಿರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300140178 Shanta - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೈ ಕಾಡಿ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300140616 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಗವನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140683 Bhagyashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೈಲಾಶ 3/4/100 PHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20226004000022/05/2022
560300140688 Manjula - W/O ರಾಜುಕುಮಾರ . . ಹಿರೇಮಠ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/20226004000023/05/2022
560300140707 Alimoonbee - S/O ಮದರ್ ಸಬ ೪-೮-೧೮೨ ವಿಜಯ್ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300141212 Heena Begum - W/O ತಜೊದ್ದಿನ ೩-೧-೪೩ ಹೀರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20229006000021/05/2022
560300142135 ಚಂದ್ರಕಲಾ - W/O ಶಿವಾಜಿ ಮಾಣೆ . . PHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20226004000022/05/2022
560300142220 Nagjyothi - W/O ಶಿವರಾಜ್ ನಿಟುರೆ . ಪೀರ ಕಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20226004000022/05/2022
560300142560 Rani - S/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಹಿರೇಮಠ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20226004000022/05/2022
560300142584 Kaveri - W/O ಸೂರ್ಯಕಾ೦ತ ೪-೭-೬೫/೧/೩ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142653 Ashwini Meenkire - W/O: ನಾಗರಾಜ ಮೀಣಕೀರೆ 3/1/19/1 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142693 Priyanka - W/O ವಿಲಾಸ 3/4/100 ದಾಡಗಿ ಬೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143150 Gouramma - W/O ರಾಜಶೇಕರ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20226004000022/05/2022
560300143682 ಇಂದುಮತಿ - S/O ಸುಭಾಷ್ ಕುಂಬಾರ್ ಗಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143737 Bashirun Begum - S/O ಶಬ್ಹಿರ್ಮಿಯ್ಯ ೩-೧-೧೫೦ PHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300144577 Anusuya Bai - S/O ವೆಂಕಟರಾವ್ ಖದ್ಕೆಶ್ವರ್ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20229006000023/05/2022
560300144619 Mangala Bai - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ದಾಡ ಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/202212008000022/05/2022
560300145575 Sheshikala - S/O ರೆವನ್ಸಿದ್ಯ್ಯ ೩-೪-೧೨೦ ದದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145588 Deepa - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಫೈರ್ ಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022150010000021/05/2022
560300171431 Sakubai - ವಿಳಾಸ: ಸಿದ್ದಿ ತಾಲಿಂ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171434 Shridevi - ಮಾಧವ ನಾಯಕ ಕಾಲೋನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20226004000021/05/2022
560300171439 ಉಸ್ಮನ ಸಾಬ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸುಲ್ತಾನಸಾಬ, ಪೀರಕಟ್ಟAAY(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022200015000021/05/2022
560300171442 ಖುರ್ಸಿದ್ ಬೇಗಮ್ - ವಿಳಾಸ: ಸಿದ್ದಿ ತಾಲಿಂ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022200015000021/05/2022
560300171453 Lalitabai - ವಿಳಾಸ: ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/2022200015000023/05/2022
560300171454 ನಾಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ - ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20223002000021/05/2022
560300171456 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022200015000021/05/2022
560300171457 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಸರಾ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20223002000021/05/2022
560300171458 Jyoti - ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20229006000021/05/2022
560300171459 ಕಲಾವತಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಬಾಗವಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171460 ಸುನಿತಾ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣAAY(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/2022200015000022/05/2022
560300171464 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022150010000021/05/2022
560300171465 ಬಾಬುರಾವ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022200015000021/05/2022
560300171466 ಪ್ರಕಾಶ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ, ದಾಡಗಿ ಬೆAAY(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022200015000021/05/2022
560300171467 Laxmi - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ, ದಾಡಗಿ ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/202212008000022/05/2022
560300171468 chadramma - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20223002000021/05/2022
560300171470 bharata bai - ದಾಡ್ಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022200015000021/05/2022
560300171471 ರಂಗಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022200015000021/05/2022
560300171472 Shantamma - ವಿಳಾಸ;ಶಾಂತಮ್ಮ ತಂಡ ಶೀವರಾಜ ದಾಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20223002000021/05/2022
560300171473 Chandrakala - ದಾಡ್ಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022200015000021/05/2022
560300171474 ಶಶೀಕಲಾ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022200015000021/05/2022
560300171475 surekha - ವಿಳಾಸ: ಹರಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172158 AFZAL BEE - ವಿಳಾಸ: ಕರೀಮ್ಸಬ್ ಭಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಪಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20223002000022/05/2022
560300172442 ಅಬ್ದುಲ ನಯಿಮ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ, ಪೀರ ಕAAY(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/2022200015000023/05/2022
560300172447 Haseena Bee - ಸಾಬೇರ್ ಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ರಸುಲ ಸಾಬ PHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022180012000021/05/2022
560300172473 Sarswati - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕರರಾವ, ಚಾವಡಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172478 ಗೋರಿ ಬೀ - ಖಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022150010000021/05/2022
560300172535 Lakshmibai - ವಿಳಾಸ: ಭಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172555 Vandana - ವಿಳಾಸ: S/o ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300172560 ನಾರಯಣ - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಾಜಿರಾವ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20229006000021/05/2022
560300172561 ನಾರಯಣ ರಾವ - ಕುಂಬರ ಗಲ್ಲಿ ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20223002000022/05/2022
560300172562 Sukhasham Bai - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172563 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20226004000021/05/2022
560300172564 ಝರೇಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುಂಡಪ್ಪಾ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸAAY(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/2022200015000023/05/2022
560300172565 ಸಿದ್ರಾಮ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022200015000021/05/2022
560300172566 ಪೂಜಾ - ಕುಂಬೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300172568 ಲತಾ - ವಿಳಾಸ ಗೋಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/202212008000023/05/2022
560300172570 Dhanlaxmi - ಸಾಯಿಗರ ಚಾವಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/2022150010000023/05/2022
560300172571 ಬಟ್ಕೇಶ - ಹಳೇ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/20229006000023/05/2022
560300172572 Raihimunisa Begam - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮೈನೊದ್ದಿನ, ಖತೀಬ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022180012000021/05/2022
560300172573 ಮುನ್ನಾ ಬೆಗಂ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸೈಯದ ತಾಹೆರ ಅಲಿ, ಪಿರAAY(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022200015000021/05/2022
560300172574 ನೂರ್ಜನ್ಹ ಬೆಗುಂ - ವಿಳಾಸ:ನಾಹೆರ ಅಲ್ಲಿ 3/1/108.ಪೀರಕPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300172575 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ: ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20229006000022/05/2022
560300172576 Shebana Begum - ಭಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಓಲಡ್ಡ ಟೌನ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300172577 Ruksana Begum - ೩/೧/೧೦೮, ಪೀರಕಟ್ಟಾ ತಾಲಿಮ ಗಲ್ಲಿ,PHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022180012000021/05/2022
560300172578 KHUTIJA BEGAM - ವಿಳಾಸ: W/o ಅಬ್ಬಾಸ ಅಲಿ, ಪಿರ ಕಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20223002000022/05/2022
560300172579 Paravinabegum - ವಿಳಾಸ: ಹುಸೆನ್ ಸಾಬ್,ಪಿರಕಟ್ಟಾ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/2022150010000022/05/2022
560300172580 ಪ್ರಕಾಶ - ಹಿರಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/2022150010000023/05/2022
560300172581 ತುಕಾರಾಮ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಾಯಪ್ಪಾ, ಕಟ್ಟಿ ಬೆಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20226004000021/05/2022
560300172582 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಕಾಟಿ ಬೆಸPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022150010000021/05/2022
560300172583 ಸಂಜಯ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ತುಳಸಿರಾಮ, ಕಾಟಿ ಬೆಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172584 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಳಾಸ: S/o ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಕೈಕಡಿ ಗಲ್ಲAAY(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022200015000021/05/2022
560300172585 Paregabai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ, ಕಾಟಿ ಬೆಸ PHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20229006000021/05/2022
560300172586 ಅನೀಲ - ಹಿರೇಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172587 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಹೀರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/202212008000022/05/2022
560300172589 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ಹಳೇ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/20229006000023/05/2022
560300172591 ವೀರಣ್ಣಾ - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/2022200015000023/05/2022
560300172592 ಗೊವಿಂದ ರಾವ - ಹಿರಮತ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20229006000021/05/2022
560300172594 rukmini bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹುಲ್ಲಾಜಿ, ಖಡಕೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022150010000021/05/2022
560300172595 ಅಶೋಕ - ವಿಳಾಸ : ಖಂಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20226004000022/05/2022
560300172599 Sanjivani - ವಿಳಾಸ: ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/202212008000022/05/2022
560300172600 ಶೇಕ ಅಹಮದ್‌ - ಹಿರಮಠಗಲ್ಲಿ ,ಭಾಲ್ಕಿ `AAY(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022200015000021/05/2022
560300172604 Shanta bai w/o Anilkumar - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/20229006000023/05/2022
560300172606 MALLAMMA - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ, ಗೋಪಾಳ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20223002000021/05/2022
560300172607 Suman Bai - ದೆಶಪಾಂದೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022180012000021/05/2022
560300172608 ಈಶ್ವರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20229006000022/05/2022
560300172609 Anapurnabai - ವಿಳಾಸ : ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022200015000021/05/2022
560300172610 Ambika - ವಿಳಾಸ: S/o ಕಾಶೀನಾಥ , ಗೊಪಾಳ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300172611 Shobhavati - ವಿಳಾಸ: ಗೋಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/202212008000022/05/2022
560300172612 Sharada - ಗೊಪಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022150010000021/05/2022
560300172613 ವಿದೈವತಿ - ಗೊಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022180012000021/05/2022
560300172614 ದಿಲಿಪ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ : ಗೋಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300172615 Niramalabai - ವಿಳಾಸ: ಗೋಪಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20229006000022/05/2022
560300172616 Sangeeta - ವಿಳಾಸ : ಗೊಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/202212008000022/05/2022
560300172617 Archana - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾಗುರಾಮ, ದೆಶಪಾಂಡೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022150010000021/05/2022
560300172619 Gousa Begum - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಬಾಬುಮಿಯಾ, ಗೊಪಾಲ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022150010000021/05/2022
560300172621 ಲಕ್ಷಿಮ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗೊಪಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20229006000021/05/2022
560300172623 ಶಿವರಾಜ - ವಿಳಾಸ:-ಗೊಪಾಳ ಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20226004000022/05/2022
560300172626 Daivata Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗಣಪಥರಾವ, ಗೊಪಾಳ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20226004000021/05/2022
560300172630 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ - ಕುಂಬೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20223002000022/05/2022
560300172631 ದಿಗಂಬರ ರಾವ - ಗೋಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172633 ಪ್ರಕಾಶ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ,ಧೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20226004000021/05/2022
560300172634 chandu sing - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕರಸಿಂಗ್, ಗೊಪಾಳ ಗಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172635 ಶಂಕರ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಡಾಜಿರಾವ, ಗೊಪಾಳ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300172636 ರಘುನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಡಾಜಿರಾವ, ಗೊಪಾಳ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20229006000021/05/2022
560300172638 Shantabai - ವಿಳಾಸ :ದೆಸಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022200015000021/05/2022
560300172639 Jagdevi - ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172640 ಭೀಮಣಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಕಾಶಪ್ಪಾ, ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20226004000021/05/2022
560300172641 ಸತೀಶ್ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕರರಾವ, ದೆಶಪಾಂಡೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20226004000021/05/2022
560300172642 Padminibai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಶಂಕರರಾವ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300172644 Nagaratna - ವಿಳಾಸ: ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172645 ರಾಜೆಂದ್ರ - ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಸಿಂಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172647 Vatsalabai - ಶಾಹು ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300172648 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ, ದೇಶಪಾಂಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/202212008000022/05/2022
560300172649 ಸಂಗಶೇಟ್ಟಿ - ವಿಳಾಸ: ವೈಜಿನಾಥ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172650 ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಿವಬಸಪ್ಪಾ ಹೊನ್ನಾಳೆPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20226004000022/05/2022
560300172651 ಪುಷ್ಪ ಬಾಯಿ - ದೆಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20229006000021/05/2022
560300172652 ಪದ್ಮವತಿ - ದಾಡ್ಗಿ ಬೇಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20229006000021/05/2022
560300172653 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/202212008000022/05/2022
560300172654 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ದಾಡಗಿ ಭೇಸ ಒಲ್ಡ ಟೌನ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20229006000021/05/2022
560300172655 ನರಸಿಂಗ ರಾವ - ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022150010000021/05/2022
560300172656 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ - ದಾಡ್ಗಿ ಬೇಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20229006000022/05/2022
560300172658 ರಾಚಯ್ಯ - ಖಡ್ಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ ಟೌನ್ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20223002000021/05/2022
560300172659 Neelamma - ವಿಳಾಸ:ಕುಂಬರ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20229006000022/05/2022
560300172660 ಮಹಾದೇವ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172661 SUMITA - ವಿಳಾಸ:- ದಾಡ್ಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20229006000022/05/2022
560300172662 ದಯಾನಂದ - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುಂಡಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, ದಾPHH(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/202212008000023/05/2022
560300172663 ದೇವಿದಾಸ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ ದಾಡಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172664 ಸುಬಾಶ ರಾವ - ದಾಡ್ಗಿ ಬೇಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/20226004000023/05/2022
560300172666 ಶ್ರಿ ಮಂತ ರಾವ - ದಾಡ್ಗಿ ಬೆಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022150010000021/05/2022
560300172667 ಸಂಜಯ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ, ದಾಡಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20223002000022/05/2022
560300172668 ಕೆದರ ರಾವ - ವೀಳಾಸ:- ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300172669 ಸುಬಾಶ ರಾವ - ವಿಳಾಸ:ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300172670 ಶಿವರಾಜ ಆಪ್ಪಾ - BhalkiPHH(NK) / NCSBiometric****365122/05/2022FPS****365122/05/20226004000022/05/2022
560300172671 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ಶಿವರಾಜ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****365122/05/2022FPS****365122/05/20226004000022/05/2022
560300172672 Vimalabai - ವಿಳಾಸ: S/o ಗಣಪತೆಪ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/202212008000023/05/2022
560300172674 ಧನರಾಜ - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20229006000022/05/2022
560300172676 ಸರಸ್ವತಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ದಿ.ರಾಜಪ್ಪಾ, ಕುಂಬಾರ AAY(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/2022200015000022/05/2022
560300172677 Kalavati Patange - ವಿಳಾಸ; ಬಸವೆಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172679 Ratna Bai - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172680 ಗೌರಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: ವಿಠಲ ಮಂದಿರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20226004000022/05/2022
560300172682 Savita - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಸವಣಪ್ಪಾ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20229006000022/05/2022
560300172684 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300172685 Anita - ವಿಳಾಸ: S/o ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ, ದಾಡಗಿ ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20229006000021/05/2022
560300172686 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300172687 Meenaxi - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20229006000021/05/2022
560300172688 ದಿಲಿಪ - ದಾಡ್ಗಿ ಬೇಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20229006000021/05/2022
560300172690 Sarswati - ವಿಳಾಸ: ಚೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/20229006000023/05/2022
560300172693 ಲವ ಸಿಂಗ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ್,ದೇಶಪಾಂಡೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560300174744 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ಬಸಶ್ವರ ಚೌಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174745 ಸವಿತಾ - ಬಸಶ್ವರ ಚೌಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174746 ಶೇಶಪಾ - ಹೌಸಂಗ ಬೊರಡ ಕಾಲೊನಿ ವಿಠಲರಾವ ಸುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174747 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಬಸಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174750 ಬಾಬು ರಾವ - ಬಸಶ್ವರ ಚೌಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174751 ಚಕ್ರಪಾಣಿ - ಬಸಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174753 ಶಿವರಾಜ - ಬಸಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174754 ಶಿವರಾಜ - ಶಿವೆರಾಜ ತಂದೆ ಮನ್ನಥಪ್ಪ 25, ಅಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174755 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ #4/7/83NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174756 ಕಾಶಿನಾಥ - ಬಸಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174757 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಬಸಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174758 ರಂಜಿತ ಸಿಂಗ - ಬಸಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174759 ಪ್ರಭಾವತಿ - -NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174762 ಆಣೆಪ್ಪಾ - ಬಸಶ್ವರ ಚೌಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174763 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಳಾಸ: S/o ಗೊವಿಂದರಾವ, ಕುಂಬಾರ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174764 ಬಾಬು - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174766 Mangala - ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174767 ವೀರ ಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ : ತಂದೆ ಶಾಮಣ್ಣಾ, ದೇಶಪಾಂಡೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174768 meerabai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ನರಸಿಂಗರಾವ, ಬ್ರಾಹ್ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174773 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಜಶೇಖರ, ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174775 ಶರಣಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯಾ,ಕುಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174776 ಗಣಪತಿ ಉರಫ ಸಂಗಮನಾಥ ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ - ದಾಡಗಿ ಭೇಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174778 ಶಿವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ, ದಾಡಗಿ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174779 ಸುಭಾಶ - ಭಾಲ್ಕಿ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199672 Preethi - ಡಾ:// ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜಪ್ಪಾ ಟೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199745 ಬಂಡೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗಶೇಡ್ಡಿ ಬಕ್ಕಾ - ಸಾ:ಕಸಬ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300199760 ಶೋಭಾ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗನಾಧ ಕಾಲಶೆಟ್ಟಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20229006000021/05/2022
560300199865 ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಧನ್ನೂರೆ - ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಧನ್ನೂರೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/2022180012000022/05/2022
560300200035 Padama - HIRMATH SANSTHAN BHALKI, TQ/BPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/202212008000022/05/2022
560300200100 shanata bai - ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200202 Nagamma - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20226004000021/05/2022
560300200276 ಇರಮ್ಮಾ ಟೋಪಾರೆ - ಭಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20226004000021/05/2022
560300200434 Sapna - ಬಾಗವಾನಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/202212008000022/05/2022
560300200454 kamala bai - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20223002000021/05/2022
560300200493 BHARATHBAI W/O LATE ASHOK RAO - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/20223002000023/05/2022
560300200526 ಧಾನರಾಜ್‌ ಕಲಶೆಚ್ಚ - ಸರಾಯಿ ಕಾಲೊನಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20229006000021/05/2022
560300200532 Savita - ಭಾಲ್ಕಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರ 585PHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022180012000021/05/2022
560300200533 laximi bai - ದಾಡ್ಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20223002000021/05/2022
560300200534 sumitra - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/2022150010000022/05/2022
560300200535 ಪಯಾಜ ಮಿ್ಯಾ ಶೇಕ - ವಿಳಾಸ: S/o ಫರಿದಸಾಬ, ಕುಂಬಾರ ಗಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300200537 SHOBHA - ಮಾಂಗವಾಡಾ ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022150010000021/05/2022
560300200540 ಹರಿಶ್ ಕಲಸೆಟ್ಟ - 3/5/83, ಮಾಂಗವವಾಡು ದಾಡಗಿ ಬೇಸು PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20229006000015/05/2022
560300200543 Fatima - ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022150010000021/05/2022
560300200544 ಪುಂದಲೀಕ್‌ ರಾವ ಮದಂಗಿಕರ - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್, ಹಳೆ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20226004000022/05/2022
560300200546 ಭೀಮ - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್, ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560300200563 Shamsun Begum - ಖಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300200566 ಉಮೇಶ - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/202212008000022/05/2022
560300200614 vikram s/o srimanth - r/o lod town choudi area saraiPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300200720 janabai - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200725 Aruna - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/202212008000023/05/2022
560300200746 Sumangala - ಹಿರೆಮೆಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/20226004000023/05/2022
560300200756 SUDHKAR S/O. RAJARAM HAJJARGE - ಸಾ:ಮನೆ ನಂ 3/4/94 ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022180012000021/05/2022
560300200792 Kasturibai - ಕಟ್ಟಿ ಬೆಸ್, ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20223002000021/05/2022
560300200926 SHANTAMMA - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20229006000021/05/2022
560300200929 SURYAKANT S/O. SHANKAR SURYAWA - ಸಾ:ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022200015000021/05/2022
560300200992 ತಬಸ್ಸುಮ್ ಬೇಗುಂ - ಮನಿಯಾರ ಗಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022180012000021/05/2022
560300200996 ಮಾಣಿಕರಾವ್‌ ಜಗತಾಪ - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20223002000021/05/2022
560300201168 Rajkumar S/o Govindrao - # 3-4-94 Dadgi bes old town bhNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201169 Manoj S/o Govindrao - # 3-4-94 Dadgi bes old town BhNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201334 Nasreen Banu - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಗನಿ, ಸೈಯದ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022150010000021/05/2022
560300201380 SHIVALILA - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300201394 NAGAMMA - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುರುನಾಥ, ಬಾಗವಾನ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20223002000021/05/2022
560300201473 Khaja Bee - ಮಕ್ಸೂದ್ ಎಸ್ ಚೋದ್ರಿ ಪೀರ ಕಟ್ಟ PHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022150010000021/05/2022
560300201507 SHIVARAJ SHANKREPPA GOBRE - ವಿಳಾಸ: ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಗೊಬ್ರೆ, ಹಳೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201533 BABURAO SHANKARRAO - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20229006000022/05/2022
560300201598 NAGNATH HONNALE - ದೆಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201602 PARLHAD - ವಿಳಾಸ: ಮಾಗವಾಡ ದಾಡ್ಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201603 YESHAPPA DONGRE - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201738 SANGMESH N DASHMUKHE - ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201758 MADHUMATI - ವಿಳಾಸ: S/o ಧನರಾಜ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್, PHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/202212008000022/05/2022
560300201760 RAUF MIYAN SAIDU MIYAN - ವಿಳಾಸ: ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022200015000021/05/2022
560300201788 RAMANNA - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರೆವಪ್ಪಾ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20226004000021/05/2022
560300201903 Sakubai - ವಿಳಾಸ: ಖಂಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/2022150010000023/05/2022
560300201927 Farazana - ಬಾಗವಾನ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300201956 MASTAN CHAUDRI - ವಿಳಾಸ: ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/202212008000022/05/2022
560300201957 Noor Jahan - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಬ್ದುಲ ನಯಿಮ, 3/1/14PHH(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/2022150010000023/05/2022
560300201958 Nagamma - ವಿಳಾಸ: ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/2022210014000023/05/2022
560300201959 Natis Begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಫಸಿಮಿಯ್ಯಾ, ಕುಂಬಾರ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022150010000021/05/2022
560300201964 Kahirunabi - ಪೀರ ಕಟ್ಟಾ ಹಳೇ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022150010000021/05/2022
560300202037 SURESH RAGHOJI - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202097 Sushila Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ, ಮ. ನಂ.3PHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/2022150010000022/05/2022
560300202103 ಬಾಬುರಾವ - ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300202108 Rani - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಮಾಂಗವಾಡಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022150010000021/05/2022
560300202112 Kulsun Bee - ವಿಳಾಸ: ಇಟಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20229006000021/05/2022
560300202166 AMBRESH BASAVARAJ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202167 Sulobai - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20229006000022/05/2022
560300202213 Kaveri Bai - ಶಿವಕುಮಾರ ಬಸಪ್ಪಾ ಬೆಡೆ ದಾಡಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20226004000022/05/2022
560300202225 SUREKHA - ವೀಳಸಾ:ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಹಳೆ ಪಟಣ್ಣ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202243 BASAVRAJ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20226004000022/05/2022
560300202310 Asma Begum - ವಿಳಾಸ: S/O ಸೈಯದ ಹಬೀಬ ಮಿಯ್ಯಾ, ಶPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022150010000021/05/2022
560300202317 Jayshree - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ, ಚೌಡಿ ಗಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300202444 SARALABAI - ಚಾವಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202703 Lilavati - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಒಲ್ಡ ಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300202714 ಸಾಧನಾ - ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ 3/2/90 ಪೀರ ಕಟ್ಟಾ PHH(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/20226004000023/05/2022
560300202725 Sarojana - ಪರಮೇಶ್ವರ ಸುಂಟೆ 1/4/165 ಕುಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20229006000021/05/2022
560300202770 Musharaph Chah - ಮತೀನ ಪಾಶಾ 3-1-148 ಪೀರ ಕಟ್ಟಾ PHH(NK) / NCSBiometric****202723/05/2022FPS****202723/05/20229006000023/05/2022
560300202778 Sudha - ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪಾ 1/3/150 ದೆಶಪಾಂಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****202722/05/2022FPS****202722/05/20223002000022/05/2022
560300202888 Shridevi - ಸತ್ಯಜೀತ ಸಾವಳೆ 1-4-93 ದಾಡಗಿ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202960 Indra Kanth - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಒಲಡ ಟಾವನ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203269 Shashikala Bayi - W/O ಶೇಶರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಲ್ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300204141 Sradevi - W/O ಶಾಂತವೀರ ಗುರು ಕಾಲೋನಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206105 Preeti Naik - S/O ಪುರುಹುತ್ತಂ ನಾಯಿಕ ೧-೩-೧೪೭NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206224 Mahananda - W/O ಅಶೋಕ್ ೩-೨-೩೭ ಖದ್ಕೆಶ್ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300207094 Nirmala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ ರಾವ್ ದಾಡಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20229006000021/05/2022
560300208030 Surekha - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಕರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗ್ಯಾಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300209798 Ayesha Tahreen - W/O ಶೈಕ್ ಮೊಹಸಿನ 3-1-148 ಬಗವನPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300210255 Yogesh - S/O ಸುಧಾಕರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210268 Subhash V Gobre - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಲೆಕ್ಟರೆರ್ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210321 Indirabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210385 ನಾಗನಥ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ, ದೆಶಪಾಂಡೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210658 Chandrakala - W/O ದೇವಿದಾಸ್ ರಾವ್ ೫-೯-೧೪೪/೧ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210933 Sharadabai - W/O ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಡಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/20229006000021/05/2022
560300211119 Shridevi - W/O ಸಂಗಮೇಶ ೧-೩-೧೧ ಗೋಪಾಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/202212008000021/05/2022
560300211882 Parmeshwari - S/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ದೊಂಗಾಪುರ ಭಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
Top