REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100138623 Anju - C/O ಪ್ರವೀಣ ರಾಠೋಡ 5-4-128 ಖಡಕPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300139963 Anita - S/O ಸಿದ್ರಾಮ ೩-೫-೬೩/೧ ಖಡಕೆಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022180012000020/05/2022
560300140065 Sarika - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 3-4-5 ದಾಡಗಿ ಬೇPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20226004000020/05/2022
560300140090 Priyanka - S/O ಬಸವರಾಜ್ ೩-೪-೧೦೦ ದಾಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022150010000020/05/2022
560300140125 Vijaylaxmi - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ದಾಡ್ಗಿ ಬೇಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300140270 Kalawati - W/O ಶಾಲೀವಾನ 3-4-33 ದಾಡಗಿ ಬೇಸPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300140344 Nawsheen Jahan - S/O ಅಮಾನುಲ್ಲ ಖಾನ್ ೧-೪-೧೧೭ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140382 Laxmi - D/O ಜೈಸಿಂಗ್ ದಾಡ್ಗಿ ಬೇಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/202212008000022/05/2022
560300140402 Soniya - C/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕೆಳಕೆರೆ 3-4-35 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140404 Shalivan - S/O: ರುಬೀನ್ ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140525 Sukirta - W/O ನಿಲಕ೦ಠ ದಾಡ್ಗಿಬೇಸ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140557 Rajmathi - W/O ಕಾಶೀನಾಥ 3/4/24 ದಾಡಗಿ ಬೇಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140587 Hina Begum - W/O ಮುಬೀನ 00 ಮಾಂಗವಾಡ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300140645 GElizabeth - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೀ ದೇವಾನಂದ 3-4-25PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140691 Nasreen Beguma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಖಲೀಲ ಓಲ್ಡ್ ಟೌPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140692 ಮೆಹ್ರು ನಿಸ್ಸ - W/O ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಬ್ ೩-೫-೨೯ ಖPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140696 Afrin Begem - S/O ಶುಕ್ರಸಾಬ್ ೩-೨-೭೯ ಪಿರ್ಕಟPHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/20229006000023/05/2022
560300140698 Farjanbee - W/O ಶೈಕ್ ರಿಯಾಜ್ 3-2-34 ಸಿದ್ದPHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/202212008000024/05/2022
560300140737 Rasid Begum - W/O: ಅನವರ ಸಿದ್ದಿ ತಾಲೀಮ ಗಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560300140739 Samreen Begum - S/O ಫಾತರಸಾಬ್ 3/5/18 ಕೇಏಚ್‌ಏಡPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20226004000020/05/2022
560300140779 Paratika - S/O ಶಿವಾಜಿ ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140780 Shaik Sameena - S/O ಶೈಖ್ ಮಹೇಮೂದ್ ೩-೨-೪೫ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****776725/05/2022FPS****776725/05/20229006000025/05/2022
560300140784 Rubina Bhanu - S/O ಸಲೀಂ ಖಸಾಬ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300140785 Rukasana Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸರವರಮೀಯ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/20226004000024/05/2022
560300140817 Sulatana Begum - S/O ಪೀರಪಾಷಾ ೩-೫-೭೯ ಸರಾಯ PHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300140827 Shalini - W/O ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಪಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300140975 Munavarabee - W/O ಹನೀಫ್ ೩-೨-೩೨ -ಪೀರ್ಕಟ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022150010000021/05/2022
560300140997 Nazima Begum - S/O ಗೌಸೋದ್ದೀನ್ ಏತಗೆರ್ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022150010000021/05/2022
560300141001 Rukhyya Begum - S/O ಬಸೀರ್ ಮಿಯನ್ ೩-೫-೨೦ ಖದPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20229006000020/05/2022
560300141029 Ashabee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಏ ಸಫಿ PHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/202212008000023/05/2022
560300141127 Mastana Begum - W/O ಸಯೆದ್ ಜಮಾಲ್ ಕಸಾಬ್ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022180012000020/05/2022
560300141174 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ 3-2-113 PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141179 Monika - S/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ೨-೩-೩/೨ PHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300141187 Ruksana - S/O ಹೈದೆರ್ ಸಬ ೩-೫-೨೯ ಖದ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/20226004000023/05/2022
560300141225 Afroz Sultana - S/O ಹಬೀಬ್ ಸಬ ಹರಕರ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300141266 Mahananda - S/O ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ ಖಡಕೆಶ್ವರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141616 Anita - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಲೊಹರ್ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/20229006000022/05/2022
560300141951 Suvarna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಕುಶ ದಾಡಗಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300142234 ಸಲ್ಮಾ ಬೆಗಂ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಫಿ ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭPHH(NK) / NCS------120000000-
560300142570 Nikhatha Begum - W/O ಮಹೇತಬಬೇಗ್ ಸರಾಯಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------240000000-
560300142851 Neha Begum - S/O ಅ ಸತ್ತರ್ ಪಟೇಲ್ ೩-೫-೨೯ PHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/20226004000022/05/2022
560300142926 Ashalatha - W/O ರವಿಕಾಂತ 3-4-60 ದಾಡಗಿ ಬೇಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143002 Shital - W/O ಸಾಗರ #00 ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಗಲಿ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20226004000020/05/2022
560300143123 Anita - W/O ಪ್ರಕಾಶ ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300143289 Qamrunnisa - W/O ಎಮ್.ಅಸ್ಲಂ ಬೇಗ 3-5-58 ಸರಾPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/20229006000022/05/2022
560300143428 Mubinabegum - W/O ನಜೀರ 3/2/36 ಪೀರಕತ್ತಾ ತಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20229006000020/05/2022
560300143490 Bandevva - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದಪ್ಪಾ ದಾಡಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560300143660 Roopali - S/O ಶಂಕರಪ್ಪಾ ೪-೧-೬೯೧ ಗುರುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143750 Sarubai - W/O: ಶಂಕರ್ ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭಲಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143880 Chinamma - W/O ಮಲ್ಲಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಮಾಥ್PHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/20223002000022/05/2022
560300143955 Santoshi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಪ್ಪಾ 3/4/37 ದಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022150010000020/05/2022
560300144342 Savita - S/O ಬಸವರಾಜ್ ೩-೫-೭೨ ಸಾರಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/20229006000024/05/2022
560300144545 Shanthmma - S/O ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಡಗಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20226004000020/05/2022
560300144546 Afreen Begum - S/O ಶಫಿಮಿಯ್ಯಾ 3-5-49 ಖಡಕೆಶ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/20229006000023/05/2022
560300144549 Maleka Begum - ಶೈಕ್ ಆಸೀಫ್ 613 ಉದ್ಗಿರ್ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/2022150010000022/05/2022
560300144569 Sulochana - W/O ಶಿವಾಜಿ # ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭಾಲಕPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20226004000021/05/2022
560300144582 Sunita - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ #3-4-48 ದಡದಿ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144586 Sana Begam. - W/O ಅಕ್ರಮ್ಮೀಯ್ಯ 3-5-29 . ಖಡPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/20229006000022/05/2022
560300144588 Shilpa - W/O ಮಾಂತೇಶ ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300144589 Ibrahim - W/O ಮೋಹಡ ಇಬ್ರಹೀಮ 17 ಖಡಕೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20226004000020/05/2022
560300144590 Sony - W/O ರಾಜಕುಮಾರ . . ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20226004000020/05/2022
560300144592 Vasim Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಸಿದ್ ೩-೨-೬೮ PHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022180012000020/05/2022
560300144712 Sandeep - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದಾಡಗಿ ಬೇಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144757 Rasikabai - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ತೀನ ದುಕಾನ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145574 Rizwana Begum - W/O ಫಿರೋಜ 3-2-36 ಪೀರಕತ್ಟ ತಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300145581 Bejan Bee - S/O ರುಹ್ ೩-೨-೬೮ ಸಿದ್ದಿ ತಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145613 Suvarna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯರಾಮ ಖPHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/20229006000023/05/2022
560300145674 Renuka - W/O ಸಂತೋಷ . . ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಓಲPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300171367 Rahin Bi - ವಿಳಾಸ: ಕಾಟಿಬೆಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20223002000021/05/2022
560300171407 Ambika - ವಿಳಾಸ: S/o ಕಿಶನರಾವ, ಕುಂಬಾರ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/202212008000022/05/2022
560300171426 ಖಾಜಾ ಮಿಯನ - ಹಳೆ ಟೌನ ಸರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300171427 KALIMA NABI - ವಿಳಾಸ: ಸಾರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/2022200015000022/05/2022
560300171437 ರಿಹಾನ ಬೆಗುಂ - ವಿಳಾಸ: ಪೀರಕಟ್ಟಾ ತಾಲಿಮ ಗಲ್ಲಿ ಭಾAAY(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022200015000021/05/2022
560300171443 PARVEEN BEGUM - ವಿಳಾಸ: ಸಾರಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022200015000021/05/2022
560300171447 ರಬಿಯಾ ಬಿ - ವಿಳಾಸ: ಖಾಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300171450 Naziya - ವಿಳಾಸ: ಪೀರಕಟ ತಾಲಿಮ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300171451 Rashida Begum - ಸಿಧಿ ತಾಲಿಮ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300171455 Niramala Bai - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20226004000021/05/2022
560300171461 ಮಾರುತಿ ರಾವ - ಪೀರ ಕಟ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171463 Ashraf Bee - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20223002000020/05/2022
560300171469 Kalavati - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20229006000020/05/2022
560300171476 ಸಿದ್ರಾಮ - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300171477 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸAAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300171478 ಶಿವಾರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300171479 ಗದಗಯ್ಯ - ವಿಳಾಸ: ಖಂಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022200015000021/05/2022
560300171480 ಸತ್ತಾರ ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಇಡಗಾರ್ ಭಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300171481 Kareem Bee - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/20223002000022/05/2022
560300171482 Surekha - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022150010000021/05/2022
560300171483 ರಾಜಕುಮಾರ ದಶರಧ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171484 ಗುಲಷ ನಬಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ, ಖಡಕೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022200015000021/05/2022
560300171485 ರೋಜಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022200015000021/05/2022
560300171486 tijamma - ವಿಳಾಸ: ದಾಡ್ಗಿ ಬೆಸ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171487 Annavarbee - 4/3/54/8 ಸಾರಾ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300171488 Paramma W/o Manikappa - ವಿಳಾಸ :- ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿ 7PHH(NK) / NCS------30000000-
560300171489 Vimla - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300171490 ತಸಲಿಮ ಬೇಗಂ - ವಿಳಾಸ: W/o ಜಮಾಲೊದ್ದಿನ, 3/5/74/AAY(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022200015000021/05/2022
560300171491 ಪಾರಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022200015000021/05/2022
560300171492 Tejamma - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300171494 Vitabai - ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ,ಕೆಳಕೆರೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20226004000020/05/2022
560300171495 ಶಿವಾರಾಜ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾರುತಿ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್,AAY(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022200015000021/05/2022
560300171496 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ:- S/o ಶರಣಪ್ಪಾ 3-2-109 ಖAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171497 chaya - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ, ದಾಡಗಿ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300171498 ಬೇಗದಬಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ಗೊಪಾಳ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20226004000020/05/2022
560300171499 ವಂದನಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022200015000021/05/2022
560300171500 ಭೀಮರಾವ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171501 ಶಿವಾರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022200015000021/05/2022
560300171502 Shivmangala - ವಿಳಾಸ: ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/20223002000024/05/2022
560300171503 ಸುದಿರ್ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022200015000021/05/2022
560300171504 ರಾಮಣ್ಣಾ - ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿ 7AAY(NK) / NCS------200000000-
560300171505 mahboob bi - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಶ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171506 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ:- S/o ಅದೆಯ್ಯ 3-4-87, ದಾAAY(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/2022200015000024/05/2022
560300171507 ಸುದಾಕರ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022200015000021/05/2022
560300171508 ಶಬೀರ ಮಿಯಾ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300171509 kashamma - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171510 ಬಸವ ರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300171511 ಮೊಹಮ್ಮದ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬ ಶಾಹ - ವಿಳಾಸ:#5-3-74/3A, ಸರಾಯ ಕಾಲೊನಿ,AAY(NK) / NCS------200000000-
560300171512 Majida Begum - ವಿಳಾಸ: ಸರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/2022200015000024/05/2022
560300171513 ಖಾಜಾ ಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬ ಶಾಹ - ಮನೆ ನಂ.3-5-74, ಸರಾಯ ಕಾಲೊನಿ ಹಳೆAAY(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/2022200015000023/05/2022
560300171514 Mohammad Rafi - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹನ್ನುಮಿಯಾ, ಸರಾಯಿ ಗAAY(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/2022200015000023/05/2022
560300171515 ಪೈಮುನ್ ಬಿ - ವಿಳಾಸ:ಮಾಂಗವಾಡಾ ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಭಾಲ್ಕAAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300171516 RESHMA BEE - ಸರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/2022200015000023/05/2022
560300171517 Mahananda - ಸಾರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/20226004000024/05/2022
560300172436 ಮೇಹತಾಬ - ಮೆಹತಾಬಸಾಬ ಪೀರ ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕAAY(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022200015000021/05/2022
560300172441 shareefa bee - ವಿಳಾಸ ಸಿದ್ದಿತಾಲಿಂ ಅಖಡಾ ಗಲ್ಲಿ ಭAAY(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022200015000021/05/2022
560300172443 Putlabai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ, ದಾಡಗಿ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300172444 ಪಶ ಬೀ - ವಿಳಾಸ: ಸಾರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/2022200015000023/05/2022
560300172445 ಪಾಶಾ ಬೀ - ಖಡಕೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300172453 ASMA BEGAM - 3-1-125 ಪೀರ ಕಟ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿ ೊಲ್ಡ PHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/2022180012000024/05/2022
560300172458 Sultan - ವಿಳಾಸ: S/O ಮುಜಫರ ಅಲಿ ಭಾಗವಾನ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/2022240016000023/05/2022
560300172475 Raziya Begum - ಪಿರಕಟ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಹೇಳೆ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300172476 ಬದರೂನ ಬೆಗಂ - ವಿಳಾಸ: ಸಿದ್ದಿತಾಲ್ಲಂ ಆಖಾಡ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300172479 ಬಳಿಕ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಮಂಹಿದ್ರಕPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300172491 Zakeeya Begum - ADD: ತಂದೆ ಶೇಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ಚಾ ಧರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022150010000021/05/2022
560300172492 ಸಬೀರ ಬೀ - 3-4-74 ಪೀರ ಗಲ್ಲಿ ಒಲ್ಡ ಟೌನ ಬಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/202212008000024/05/2022
560300172493 Munna Bee - ಸಿದ್ದಿ ತಾಲಿಂ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172494 Apasarabi - ಸರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಉಲ್ಡ ಟೌನ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20226004000020/05/2022
560300172496 Syed Ajijmiya - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಜಮಾಲೊದ್ದಿನ, ಖಸಾಬ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/20223002000022/05/2022
560300172498 ಫಾತಿಮಾ - ಸರಾ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172499 ಅರುಣಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/202212008000024/05/2022
560300172500 Vachalabai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ, ಖಡಕೇಶ್ವರ AAY(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/2022200015000022/05/2022
560300172501 ಬಾನು ರಾವ - ಪೀರಾ ಕಟ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿ, ಓಲಡ ಟೌನ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20226004000021/05/2022
560300172502 mastanamma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹುಸೆನಸಾಬ, ಸೀದಿ ತಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/202212008000022/05/2022
560300172503 Khasim Bee - ಸಿದ್ದಿ ತಲೀಮ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20229006000020/05/2022
560300172505 Nasreen Begum - ಸಿದ್ದಿ ಅಖಾಡಾ ಚೌಡಿ ಎರಿಯಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/2022210014000022/05/2022
560300172506 Saliyabegum - ಸಿದ್ದೀ ತಾಲಿಮ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20229006000020/05/2022
560300172507 Sugara Bee - ವಿಳಾಸ: W/O ಶುಗರಾಬಿ ,ಸಿದ್ದಿತಾಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20229006000020/05/2022
560300172508 Kalima Begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಯುಸುಬ ಮಿಯ್ಯಾ ಸಿದ್ದಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022150010000020/05/2022
560300172509 ಬಿಬಿ ಬೇಗುಂ - ವಿಳಾಸ: ಸಿದ್ದಿ ತಾಲಿಂ ಒಲ್ಡ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20229006000021/05/2022
560300172510 ರಜಿಯಾ ಬೆಗಂ - ವಿಳಾಸ:ಮೀರನ್ ಉಸ್ಟಡ್ ,ಸಿದ್ದಿತಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022180012000021/05/2022
560300172513 Haseena Begum - ವಿಳಾಸ: ಸಿದ್ದಿ ತಾಲಿಂ ಕಸ್ಯ ಗಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/202212008000024/05/2022
560300172516 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ - ಖಡಕ್ಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20223002000021/05/2022
560300172517 Vijay Laxmi - ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ತಂದೆ ಪಿರಾಜಿರಾವ ೩-PHH(NK) / NCS------60000000-
560300172523 kanta bai - ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20229006000021/05/2022
560300172524 begam jani - ಸಿಧಿ ತಾಲಿಮ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022150010000020/05/2022
560300172531 ಶಾಹೇದಾ ಬೆಗಂ - ವಿಳಾಸ: ಖಾಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300172542 ಬಸಿರ ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾ: ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172544 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/20229006000023/05/2022
560300172548 ಹಸಿನಾ ಬಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಿರಾಜೊದ್ದಿನ, ಸಿದ್ದಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20229006000020/05/2022
560300172551 Shamla - ವಿಳಾಸ: ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/202212008000024/05/2022
560300172553 ಖಾಲೇಕ ಮಿಯ್ಯ - 3 2 34 ಸಿದ್ದಿ ತಾಲೀಮ ೊಲ್ಡ ಟೌನ PHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/20229006000024/05/2022
560300172556 Jahda begam - ಸಿದ್ದಿ ತಾಲಿಮ ಬಿದರ ಬೆಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20229006000020/05/2022
560300172590 Indumati - ಹಿರೇಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776725/05/2022FPS****776725/05/202212008000025/05/2022
560300172596 Naziya Bee - ವಿಳಾಸ: S/o ಹನ್ನುಸಾಬ, #3/2/79, PHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022150010000021/05/2022
560300172605 Vijayalakshmi - ಖಡಕೆಶ್ಡರ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172689 ನಂದುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ - ವಿಳಾಸ: ಮಾಧವ ನಾಯಕ ನಗರ ಕಾಲೊನಿ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****215523/05/2022FPS****215523/05/20226004000023/05/2022
560300172694 chadramma - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172695 ಸೂಯ್ರಕಾಂತ - ದಾಡ್ಗಿ ಬೇಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022150010000021/05/2022
560300172696 ಯುರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172697 ನಾಗಣ್ಣಾ - ವಿಳಾಸ: ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/202212008000022/05/2022
560300172698 ಸರಸ್ವತಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಶಿಂದೆ, ಖPHH(NK) / NCSBiometric****450018/05/2022FPS****450018/05/202212008000018/05/2022
560300172699 ಪ್ರಭು - ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಗಲ್ಲಿ ಒಲ್ಡ ಟೌನ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/202212008000024/05/2022
560300172700 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ:- S/o ರಾಮಣ್ಣಾ 4-2-51, ದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172701 ರಾಜ ಕುಮಾರ ದಶರಧ - ದಾದಗಿ ಬೇಸ ಒಲ್ಡ ಟೌನ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300172702 Nirmala - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300172703 ವಿಲಾಸ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20226004000020/05/2022
560300172704 Saritabai - ಕುಂಬಾರಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172705 ಬಸ ರಥಾ ಬೆಗಂ - ಬಶಾರತ ಬೆಗಂ ಗಂಡ ಮನುಸೂರ ಮಿಯ್ಯಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300172706 Sahera Begum - ಶೈಕ ರಫೀಕಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಶೇಕ ಮೈನುದ್AAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300172707 ಶಿವಲೀಲಾ - ವಿಳಾಸ: ಸರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಹಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022150010000021/05/2022
560300172708 ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಸರಾಯ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20226004000020/05/2022
560300172709 ಅಹ್ಮದ ಮಿಯ್ಯಾ - ಸರಾಯಿ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300172710 ಝರೆಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ: S/O ಮರೆಪ್ಪಾ, ದಾಡಗಿ ಬೇಸ PHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20226004000021/05/2022
560300172711 ಮನೋಹರ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/20229006000023/05/2022
560300172712 vidya vati - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಹಳೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172713 ಪಿರಪ್ಪಾ ನರಸಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20229006000020/05/2022
560300172714 ಶಾಮೀಲ ಕುಮಾರ - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20223002000020/05/2022
560300172715 Anjana Bai - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾಗಪ್ಪಾ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300172716 ಜಯಾ - ದತ್ತು ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಕೆಳಕೆರೆ,೩/೪/PHH(NK) / NCS------90000000-
560300172717 ಭಾಲಕೆಷ್ವ ವರ್‌ - ವಿಳಾಸ:- ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20229006000021/05/2022
560300172718 ಸುರೇಶ - ವಿಳಾಸ: S/o ವಿಶ್ವನಾಥ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172719 ಶಾಮ ರಾವ - ವಿಳಾಸ : ೩/೪/೫೫, ದಾಡಗಿ ಬೇಸ, ಒಲ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560300172720 anusuya - ವಿಳಾಸ:ಬಾಬುರಾವೆ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ದಾPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20229006000020/05/2022
560300172721 ಅನೀಲ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300172722 Anusooyabai - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20223002000021/05/2022
560300172723 vilas ram chandra - ದಾಡ್ಗಿ ಬೇಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172724 Sujata - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಂಕರಪಾ, ದಾಡಗಿ ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300172725 ಶಂಕರ ರಾವ - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20226004000021/05/2022
560300172726 Laxmibai - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300172727 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಮೆಹತ್ರೆ ,೩/೪/೪PHH(NK) / NCS------90000000-
560300172728 Shalu - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022150010000020/05/2022
560300172729 ವಿಲಾಸ - ವಿಳಾಸ:ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022150010000020/05/2022
560300172730 ಡೆವಿಡ್ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮನೋಹರ, ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300172731 Nirmala - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300172732 ವೆಂಕಟ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/202212008000023/05/2022
560300172733 ಅಹಮದ ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ:ಅಬಾಸ ಮಿಯಾ. ಸಾರಾ ಗಲ್ಲಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20226004000021/05/2022
560300172734 Reshma Begum - ೩,೫,೬೨,ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/2022150010000022/05/2022
560300172735 Raihana Bee - ಸಾರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300172736 ಬುರಾನ ಬೇಗ - ತಂದೆ ಅಜೀಜ ಬೇಗ ೩/೫/೫೯ಎ, ಸರಾಯಿ PHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/2022180012000022/05/2022
560300172737 Allamobi - ವಿಳಾಸ: ಸಾರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/20229006000022/05/2022
560300172738 Shabana Begum - ವಿಳಾಸ: ಸಾರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/2022180012000022/05/2022
560300172739 ಜಗದೇವಿ - ವಿಳಾಸ: ಸಾರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20229006000021/05/2022
560300172740 Raisa Begum - ವಿಳಾಸ: ಸರಾಯಿಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/2022150010000022/05/2022
560300172741 ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯ - ವಿಳಾಸ: ಖಡಕೆಸ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172742 Arshiya Begum - ವಿಳಾಸ:ಖಂಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172743 Begum Bee - ಜಾನಿ ಮಿಯಾ ತಂದೆ ಚಾಂದ ಪಾಶಾ ,೧೯/ಅPHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/202212008000024/05/2022
560300172744 ಶಫಿಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಸ್ತಾನಸಾಬ, ಖಡಕೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/20226004000023/05/2022
560300172745 ಅಕಬ್ಬರ ಪಾಶಾ - ವಿಳಾಸ: s/o ಚಾಂದ ಪಾಶಾ, ಸರಾಯಿ ಗಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172746 ಚಾಂದ ಪಾಶ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸರ್ವರಸಾಬ, ಖಡಕೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20223002000020/05/2022
560300172747 ದಸ್ತಗಿರ ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: ಮಹೆತಾಬ ಸಾಬ ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300172748 ಹಬೀಬ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮಾಂಗವಾಳಾ ದಾಡಗೀ ಬಸ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022200015000021/05/2022
560300172749 ಆಜಮ - ಖಟಕೆಶ ವರ್ರ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300172750 Nasima - ಖಡ್ಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300172751 Shaheen Begum - ವಿಳಾಸ: ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300172752 Mallamma Gundappa - ವಿಳಾಸ: ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172753 Kamalabai - ವಿಳಾಸ: ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022210014000021/05/2022
560300172754 Chandramma - ವೀಳಾಸ: ಖಡಕೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776725/05/2022FPS****776725/05/20229006000025/05/2022
560300172755 Saleha Begum - ಎಂಮ ಡಿ ರಫಿಕ ತಂದೆ ಎಂಮ ಮೈನೊದ್ದಿPHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/2022150010000024/05/2022
560300172756 Nasreen - ವಿಳಾಸ:ತಂದೆ ಫತ್ರುಮಿಯಾ ಮಾಂಗವಾಡಾ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300172757 ಜ್ಯಿಬೋನ್ - 3-5-18, ಮಾಂಗವಾಳಾ ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022180012000021/05/2022
560300172758 Savita - ವಿಳಾಸ: ಸಾರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022150010000020/05/2022
560300172759 Vidyavati - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022150010000020/05/2022
560300172760 Shivamma - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾಗಪ್ಪಾ, ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/20226004000022/05/2022
560300172761 ಖಯ್ಯುಮ ಬಸಿರ ಸಾಬ - ವಿಲಾಸ: ಸಾರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022150010000020/05/2022
560300172762 ರಾಣಬಾ ರಾವ ತಂದೆ ನಾಗುರಾಮ - ದಾಡಗಿ, ಇಟಗೆ ಗಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20226004000021/05/2022
560300172763 kamala bai - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172764 ಮುರಳಿ - ವಿಳಾಸ:ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172765 ಧನರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300172766 Malan Begum - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಹಳ್ಳೆ ಪಟ್ಟಣ PHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/2022210014000022/05/2022
560300172767 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - ವಿಳಾಸ:ಇಸ್ಮಾಯಿಲ S/o ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ,PHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/2022180012000023/05/2022
560300172768 munnisa begum - ಸರಾ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/202212008000022/05/2022
560300172770 ದಾವುದ ಖಾನ - ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022150010000020/05/2022
560300172771 kantamma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾರುತಿ, ಖಡಕೇಶ್ವರ ಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172772 ಶಾಮೀಲ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾರುತಿ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022150010000021/05/2022
560300172773 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300172774 Khaja Bi - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾAAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300172775 ರಫಿಕ ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022180012000021/05/2022
560300172776 Rukasana Begum - ವಿಳಾಸ:ಸಮದ್ ಮಿಯಾ ತಂದೆ ನಾಬಿ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300172778 ಶಣಮುಖಯ್ಯ - ವಿಳಾಸ: ಸರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20226004000020/05/2022
560300172779 Rijavan Begum - ಸಾರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022150010000021/05/2022
560300172780 ಬಸವ ರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172781 kaveri - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172782 ಯುನುಷ ಮಿಯ್ಯಾ - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172783 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸAAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300172784 ವೈಜಿನಾಥ - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/20223002000022/05/2022
560300172785 SUGAR BI - ಮಾಂಗವಾಳಾ ದಾಡಗಿಬೇಸPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20223002000020/05/2022
560300172786 ತುಕಾರಾಮ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸPHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/20226004000023/05/2022
560300172787 ದಿನೆಶ - ಸರೈ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ 07PHH(NK) / NCS------90000000-
560300172789 ಮ್ರನೊದ್ದಿನ - ಮಾಸೋಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172790 ದಸ್ತಗಿರ - ಮಾಶೋಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172791 ಮಹಮದ.ಅಕ್ತರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮೊಹಿಯೊದ್ದಿನ, ಹೊಸ ಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560300172792 ಮುನ್ನಿ ಬೇಗಂ - ಹುಸ ಮಾಶೋಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172793 ಸೊಫಿಯಾ - ಸೊಫಯಾ ಬೆಗುಮ ಗಂಡಾ ಸಮಧ್ ಖಾನ ಪಾಶಾAAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300172794 ನಹೀಮ - ಪಾತ್ರೇ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172795 Chanamma - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಮಾಗವಾಡ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/2022150010000024/05/2022
560300172796 BASAMMA - ವಿಳಾಸ:ಸಾರಬ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20223002000021/05/2022
560300172797 ಸುಮಿತ್ರ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಿಗಿ ಬೇಸ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20226004000021/05/2022
560300172798 Kamalabai - ವಿಳಾಸ: ಖಡಕೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20226004000021/05/2022
560300172799 parvin begam - ವಿಳಾಸ: ಬಹೀಬ್ ಖಾನ ,ಖಡಕೇಶವರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172800 sushilabai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಹಿರೆಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172801 ಮೈನೋದ್ದಿನ - ಮೈನೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಇಸಾಕಮಿಯಾ ೪/೨/೧೧PHH(NK) / NCS------60000000-
560300172802 shanta bai - ವಿಳಾಸ: W/o ನಿಲಕಂಠರಾವ, ಚಾವಡಿ ಏರPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20223002000020/05/2022
560300172803 ಮಂಗಲಾ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ, ಬ್ರಾಹ್ಮನ ಗಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172804 ರಿನಾ - ವಿಳಾಸ: ನೈಕ ಗಲ್ಲಿ ಚೌಡಿ ಒಲ್ಡ ಟೌನPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300172805 Indumati - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ೩-೪-೮೬ ದಾಡ್ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300172806 laximi bai - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20223002000021/05/2022
560300172807 ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಹಿರೆಮಠ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172809 Vijaylakshmi - ವಿಳಾಸ: ದೇಸಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776725/05/2022FPS****776725/05/202212008000025/05/2022
560300172832 Godavari - ವಿಳಾಸ: ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300172900 Zareena Begum - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/2022180012000022/05/2022
560300172909 Rijavana Baigam - ಕುಂಬಾರ ಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022180012000021/05/2022
560300173949 Jagadevi - ಬಿರದೆವ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300174707 Kushalrao Vardha - ವಿಳಾಸ: S/o ವೀರಶೆಟ್ಟಿ, ಸೈಯದ ಗಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174749 ಬಸವರಾಜ - ಬಸಶ್ವರ ಚೌಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174780 ದಯಾನಂದ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗುರುನಾಥ, ನಾಯಕ ಗಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174781 ವೈಜಿನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪ 3/4/5,ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174782 ಬಾಬು - ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಒಲ್ಡ ಟೌನ್ ಭಾಲ್ಕಿ 0NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174783 ಸೀದ್ರಮಪ್ಪ - ಭಾಲ್ಕಿ 07NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174784 ಬಾಬು ರವ - ಸರೈ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿಸಿದ್ದಿತಾಲಿಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174787 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಶಾಹು ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174788 ಖಯುಮು - ಶಾಹು ನಗರ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174789 ಪ್ರಭು - ಶಾ ಹಾನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174790 ಉಸ್ಮನ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಅಹ್ಮದ ಸಾಬ, ಶಾಹು ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174791 ಸೈಯದ್‌.ಅಹ್ಮೆದ - ಶಾಹು ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174792 ನೂರೊದ್ದಿನ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174793 ವಿನಾಯಾಕ ರಾವ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174794 ಪಾಶ ಮಿಯ್ಯಾ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174795 ದಿಗಂಬರ್‌ - ಲೆಕ್ಟರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174797 ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ್‌ - ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174798 ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ್ - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಬ್ದುಲ ಅಜೀಜ್, ಪಾಶಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174799 Shakuntala - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾಣಿಕರಾವ, ಗೊಪಾಳ ಗಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185362 Raziya Bee - C/O ಜಾವೀದ್ #3-2-31 ಪೀರಕಟ್ಟಾ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300190034 Kadambini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಶಾಂತರಾಜ್ #00 ದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198202 Radhabai - C/O ಡೆವಿದಾಸ್ 25 ಸಿಧಾರ್ಥ ನಗರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300199670 DATTATRYA - ದತ್ತಾತ್ರಿರಿ ಗಣಪತರಾವ ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199697 Seema Begum - ಶೇಕ ಇರ್ಶಾದ ಸಿದ್ದಿ ತಾಲಿಂ ಓಡ್ಲ ಟPHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/202212008000024/05/2022
560300199711 ಕಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಧ ಮನೆ ನಂ 2PHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/2022150010000023/05/2022
560300199766 prakash s/o maharudrappa - ಸಾ:ಖಡೆಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ.ಜPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/202212008000022/05/2022
560300199767 shanta bai w/o maharudrappa - ಸಾ:ಖಡೆಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ .ಚೌವಡಿ ಎರಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/2022180012000022/05/2022
560300199768 ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯಾ ಆಬ್ದುಲ ರಹೀಮ ಖಿಂಡೆ - ಸಾ:ಖಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/20229006000024/05/2022
560300199854 ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಠಲ - ಸಾ: ಮನೆ. ನಂ 3-4-18/1 ದಾಡಗಿ ಬೇಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560300199890 Shahenaz Begum - ಸರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಚೌಡಿ ಏರಿಯಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/2022150010000024/05/2022
560300199942 Shilpa - ಸಾ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300199977 SWAMYDAS - R/O DADGI BASE BHALKI DIST BIDPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20229006000021/05/2022
560300200045 SHABANA BEGUM - ಮನೆ ನಂ.3-5-68, ಸರಾಯ ಕಾಲೊನಿ ಹಳೆAAY(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022200015000021/05/2022
560300200050 Anjum Begum - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ತಂದೆ ಮಹಮದ ಹನಫ್, ಪೀರ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022180012000021/05/2022
560300200108 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022150010000020/05/2022
560300200121 ಸುಭಾಶ - ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20229006000020/05/2022
560300200143 Gouramma - ದಾದಡಿ ಬೆಸ್ ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300200248 NIRMALA - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/202212008000023/05/2022
560300200262 DASASHTHAGIR S/O MAITHABA SAB - ಖಡಕೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300200412 Najma Begum - ವಿಳಾಸ: 3-4-48, ಮಾಂಗವಾಡಾ ದಾಡಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/20229006000024/05/2022
560300200413 Meramma - ದಾಡಿಗಿ ಬೇಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾ PHH(NK) / NCS------210000000-
560300200458 sundar - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್, ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200459 ರಮೇಶ - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022200015000021/05/2022
560300200462 Kamalabai - ಪೀರ ಕಟ್ಟಾ ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20226004000021/05/2022
560300200467 ಸುಬಾಶ್‌ ಪವಾರ - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/202212008000022/05/2022
560300200469 ತಾಜೋದ್ದಿನ - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಹಳೆ ಪಟPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/2022150010000022/05/2022
560300200470 ತುಕಾರಾಮ - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್, ಹಳೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300200474 Iraphana Begam - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಒಲ್ಡ ಟೌನ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300200488 sangameshwari w/o Sundarraj - ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್, ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200514 Khaja Bee - ಸರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/2022150010000023/05/2022
560300200515 MUNEMMA W/O YESHAPPA - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್, ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300200542 Anita - ದಾಡಗು ಬೆಸ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022150010000020/05/2022
560300200547 ನೀಲೋಫರ್ ಬೆಗಂ - ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕಾಲೊನಿ ರೊಡ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300200565 Mallamma - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20229006000020/05/2022
560300200575 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20226004000021/05/2022
560300200634 ಜೈ ಕುಮಾರ ರೆಶಮೆ - ಖಡಕೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಚಾವಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20229006000021/05/2022
560300200701 Priyadarshini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶೈಮಾನ #00 ದಾಡಗಿ ಬೇPHH(NK) / NCS------150000000-
560300200742 ಗೌರಾಮ್ಮಾ - R/O DADGUI BASE GALLI BHALKIPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022150010000021/05/2022
560300200743 Santoshi w/o Premdas - ಮನೆ ನಂ.3/5/25, ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಹಳೆ PHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300200896 Kavita - ಸಾ:ಮನೆ ನಂ 3/4/97 ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಹಳ PHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300200954 Nushrat Begum - ಪೀರ ಕಟ್ಟಾ ತಾಲೀಮ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300200969 ಸದಾಱರ್‌ ಖಾನ - ಖಡಕೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20226004000021/05/2022
560300200971 Kaveri - R/O DADGI BASE TQ BHALKI DIST PHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300200972 JAIMANI W/O SANTOSH - 357, DADAGI BASE GALLI OLD TOWPHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/2022150010000023/05/2022
560300201020 Sridevi - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್, ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20229006000021/05/2022
560300201062 Maibubi - ಪೀರ ಕಟ್ಟಾ ತಾಲೀಮ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022150010000020/05/2022
560300201076 Khaja Begum - ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಚೌಡಿ ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300201118 Sultanabi - ಮನೆ ನಂ.3-5-74, ಸರಾಯಿ ಕಾಲೊನಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/2022150010000022/05/2022
560300201126 Shameem Begum - KATIBASE GALLI OLD TOWN TQ BHAPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300201179 ಖಲೀಲ್ ಮಿಯಾ - ಮನೆ ನಂ.3-5-74 ಸಾರಾಯ ಕಾಲೊನಿ ಹಳೆPHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/2022150010000023/05/2022
560300201192 Rukamani - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20226004000020/05/2022
560300201262 Kaveri - ಹಿರೇಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300201286 ರಾಜಶ್ವರಿ - ಸಾ:ಪೀರ ಕಟ್ಟಿ ಹಳೆ ಪಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201320 SANJIVKUMAR RANOBA - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್, ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20226004000021/05/2022
560300201379 HANUMANTH - ವಿಳಾಸ: S/o ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201389 PHATRU MIYYA - ಫತರು ಮಿಯಾ ತಂದೆ ಮೈನೊದ್ದಿನ ೫/೫/೧PHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20229006000020/05/2022
560300201399 Jyoti - ಮಾಧವ ನಾಯಕ ಕಾಲೊನಿ ಆರ್.ಇ.ಸಿ.ಕಾಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300201400 Nasreen Begum - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಖಾಜಾಮಿಯಾ, ಸರಾಯಿ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/202212008000022/05/2022
560300201402 Salma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಖಾಜಾಮಿಯಾ, ಸರಾಯಿ ಗಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300201462 SANJEEVKUMAR - ದಾಡ್ಗಿ ಬೇಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201501 Sofiya Begum - ಭಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300201505 SATISH GUNJARGE - ವಿಳಾಸ: ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಬೇಸ್ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201522 ಛೊಟು ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: S/O ಖಾಜಾಸಾಬ, ನ್ಯೂ ಮಾಸುಮPHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/2022330022000024/05/2022
560300201530 SHOBHABAI - ವಿಳಾಸ: S/o ಗ್ಯಾನೊಬಾ, ಪೀರ ಕಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300201534 Nuzad Begum - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗನಿ ಚೌದ್ರಿ, ಸಿದ್ದಿPHH(NK) / NCSBiometric****776724/05/2022FPS****776724/05/20226004000024/05/2022
560300201698 VINOD - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಿಗಿ ಬೇಸ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022150010000021/05/2022
560300201712 Prabhavati - ವಿಳಾಸ: ಸಾರಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20229006000021/05/2022
560300201852 Jaishree - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾರುತಿ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸ PHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300201928 Farzana Begum - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022180012000021/05/2022
560300201946 Fatima Begum - ಇಟಗರಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022150010000020/05/2022
560300201968 Irfana Begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಯುಸುಬಮಿಯ್ಯಾ, ಸಿದ್ದಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300202003 Shashikala - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಾಬುರಾವ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20229006000021/05/2022
560300202025 Sarala Bai - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಭಾಲಕ್ಇAAY(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022200015000020/05/2022
560300202030 Suvarna - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ, ದಾಡಗಿ ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300202032 JHAREMMA - ವಿಳಾಸ: W/o ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ, ದಾಡಗಿ ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20223002000021/05/2022
560300202033 Sunita - ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300202110 MALLIKARJUN - ಮಲ್ಲಿಕಾರಜುನ್ ತಂ ಬೀಮಣ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300202125 Aisha Siddika - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಫೀಮಿಯಾ, ಸರಾಯಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/2022150010000023/05/2022
560300202134 JAISHIL NELGI - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300202135 RAVIKUMAR - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300202136 RAJKUMAR - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸ PHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300202138 Sunita - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20229006000021/05/2022
560300202139 ಕಂಚಣ್ಣ - ವಿಳಾಸ:-ದಾಡಗಿಬೆಸ ಹಳೆ ಪ್ಟಟಣ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300202140 Pooja - ಮರುತಿ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಕೆಲಕೆರೆ ದಾದಗPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/20229006000022/05/2022
560300202141 PRBHU - ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಕೆಲಕೆರೆ ದಾದಗPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20226004000020/05/2022
560300202161 Ambika - ಬಾಗ್ವಾನ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/202212008000023/05/2022
560300202170 Rajeshwari - ಖಡಕೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202192 Mahananda Jadav - ಮಹಾನಂದಾ ಜಾದವ್ #/1-4-176 ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20226004000020/05/2022
560300202252 Kavita - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕರ, ಸಾರಾಯ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/2022150010000022/05/2022
560300202258 VEREESH.ASTURE - ವಿಳಾಸ: S/o ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಕುಂಬೆಶ್ವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202306 KALLAPPA - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪ್ರಭುರಾವ, ದಾಡಗಿ ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300202343 AMINA - ವಿಳಾಸ: S/o ಸೈಯದ ರಜಾಕ್, ಸಿದ್ದಿ PHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/2022150010000022/05/2022
560300202345 RAJKUMAR N DASHMUKHE - ಖಡಕೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20229006000020/05/2022
560300202347 SAIBASABEGUM - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಜಿಜ ಬೆಗ, ಚಾವಡಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****776725/05/2022FPS****776725/05/202212008000025/05/2022
560300202354 Meena - W/O ನರಸಿಂಗರಾವ ಕಳಸದಾಳ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202377 PARVATI - ವಿಳಾಸ: W/o ದಿ. ವೆಂಕಟರಾವ, ದಾಡಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300202380 Sushma - ವಿಳಾಸ: W/o ಭಿಮ ಇಂಚೂರೆ, ಖಡಕೇಶ್ವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202383 Anita - ವೀಳಸಾ:ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300202389 Kavita - 2-3-101 ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300202391 Najama - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹಬೀಬಮಿಯಾ, ಸರಾಯಿ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022180012000021/05/2022
560300202424 ABDUL WAHEED - ವಿಳಾಸ: S/o ಹೈದರಸಾಬ, ಪಿರಕಟ್ಟಾ ತPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022150010000021/05/2022
560300202454 Reena - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ, ದಾಡಗಿ ಬೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202472 Farana Begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಫಿಮಿಯ್ಯಾ,ದಾಡಗಿ ಬೆಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560300202475 RAISA BEGUM - ವೀಳಾಸ : ಸಾರೀಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/202212008000022/05/2022
560300202492 shweta - ಸತಿಶPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20229006000020/05/2022
560300202537 Shaik Gousiya - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮೌಲಾಲಿ, ಸ್ಟೇಶನ್ ರೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560300202592 Eramma - ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202668 Rani - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/202212008000020/05/2022
560300202673 Renuka - ದತ್ತಾತ್ರೆ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/202212008000023/05/2022
560300202732 Lakshmibai - ಸಂತೋಷ 3-5-11 ಮಾಂಗವಾಡಾ ದಾದಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20229006000020/05/2022
560300202756 Premala - ಬಾಬುರಾವ 3/4/103 ಕುಂಬಾರಗಲ್ಲಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202762 ಮಿನಾಕ್ಷಿ - ಮಾಂಗವಾಡಾ ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300202828 Vanita - ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 3/2/111 ಕುಂಬಾರ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/2022150010000022/05/2022
560300202831 Shayabiyabi - ಅಬ್ಬಾಸಮಿಯ್ಯಾ 4-3-80 ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/20223002000022/05/2022
560300202907 Mallamma - ಯುವರಾಜ ದಾಬಕೆ 3/2/117 ಖಡಕೇಶ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/2022150010000023/05/2022
560300202934 Renuka - ರಾಜಪ್ಪಾ 3-4-36 ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022150010000020/05/2022
560300202951 ಮೀರಾ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಸಾವಥ ವಿಂಗ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300202955 Nasareen Begum - ನಸೀರನಬೇಗಮ 1/4/63 ಕುಂಬಾ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022150010000020/05/2022
560300203022 Irfana Begum - ಉಸ್ಮನ ಸಾಬ 3/5/18 ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203024 jagadevi - ಸೂಮನಾತ ಮೇತ್ರೆ 3/4/12 ದಾಡಗಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/20229006000021/05/2022
560300203030 ನೀವೇದಿತಾ - ಮಾರುತಿರಾವ 3/5/46 ಮಾಂಗವಾಡಾ ದಾPHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/202212008000021/05/2022
560300203031 Anita - ರಾಜಕುಮಾರ 12 ಮಾಂಗವಾಡಾ ದಾಡಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300203032 Heena - ತಂದೆ ಸಲಿಮೊದ್ದಿನ 3/2/59 ಪೀರಕಟNPHH(NK) / NCS------00000000