REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135540 Rajpalgiri - S/O ಧನರಾಜಗಿರಿ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135753 Shilpa Rani - W/O ಸಂತೋಷ ಸ್ವಾಮಿ 104 ನ್ಯೂ ಸೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135828 Sevanta - S/O ಮಾರುತೆಪ್ಪಾ ಗುರು ಕಾಲೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135853 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಗಂಬರ ಲಷ್ಕರೆ 16 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139946 Venkat - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ೪-೧-೮೬ ಕುಂಬಾರ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139986 Siliya - W/O ಇಬ್ರಹೀಮ್ ಖಾನ 133 ಕುಂಬಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****369521/05/2022FPS****369521/05/20223002000021/05/2022
560300140129 Parvatibai - W/O: ಸಂತೋಷ ಉಮ್ರೇ ಓಲ್ಡ್ ಟೌPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20226004000020/05/2022
560300140258 Etta Bai - W/O ಪ್ರಭು ರಾವ್ ಕುಂಬಾರ ಗಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140341 Thriveni - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಚಿನ 1/3/82 ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/20229006000021/05/2022
560300140603 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ 1-4-59 ಕುಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20223002000020/05/2022
560300140666 Chandani - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಾಳೆ . . ಕುಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20226004000020/05/2022
560300140697 Sapna - S/O ಸುಧಾಮ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ೨-೫PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300140742 Azeem Beguam - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಜಾವೀದ್ ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140783 Sudharani - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ೧-೭೯ PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300140801 Geeta - S/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ಹರಕಾರ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022150010000019/05/2022
560300140836 Meenabai - S/O ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಕುಮ್ಬೇಶ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20226004000019/05/2022
560300140845 Nuzhat Begum - S/O ಎಂಡಿ ಇಸ್ಮೈಲಮೀಯ ಅದೂರೇ 1-4-PHH(NK) / NCSBiometric****399522/05/2022FPS****399522/05/20229006000022/05/2022
560300140948 Reshma - C/O ವಹಿದ ಮಿಯ್ಯ ದದ್ಗಿ ಬೇಷPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300140968 Savita - S/O ಶರಣಪ್ಪ ವಿಥಲ್ಮಂದಿರ್ ಓಲPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/202212008000020/05/2022
560300141009 Parvati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20226004000019/05/2022
560300141051 Pooja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಷ್ ಓಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141085 Shreedevi - S/O ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ #2/1/93/3 . PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022150010000019/05/2022
560300141108 Rahu Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಭಿಜೀತ್ ಘೋಘರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20226004000020/05/2022
560300141130 Shilpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದತ್ತಾತ್ರಿ ಘೋಗರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20229006000020/05/2022
560300141154 ಪ್ರಿಯಾ - S/O ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ಹಾರ್ಕರ್ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****399522/05/2022FPS****399522/05/20226004000022/05/2022
560300141185 Shital - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ೧-೪-೪೯ ಕುಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/202212008000018/05/2022
560300141982 Shahana Begum - W/O ನಸೀರ್ ಖಾನ್ ೧-೪-೧೧೭ ಕುಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142164 Kamala Bai - W/O ಜಗನಾಥ್ ೧-೩-೬೮ ವಿಠಲ್ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20226004000019/05/2022
560300142174 Premila - S/O: ಮಣೀಕರಾವ ನಿಗೆವಾನ ದಾಡಗPHH(NK) / NCSBiometric****399522/05/2022FPS****399522/05/20226004000022/05/2022
560300142181 Manjula - S/O ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022150010000019/05/2022
560300142633 Feroza Begum - S/O ಅ.ಕದೇರ ೧-೪-೯೭ ದದ್ಗಿ ಬೇಸPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022150010000020/05/2022
560300143257 Ayesha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅತೀಕ್ 1-PHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/202212008000020/05/2022
560300143404 Mahadevi - W/O ಬಾಲಾಜೀವೆಂಕಟೇಶ ಗಿರಿ # ಕುಂPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/202212008000018/05/2022
560300143678 Sushilabai Kankatte - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಣಕಟ್ಟೆ ೧-೧-೧೭೯PHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20226004000020/05/2022
560300144024 Chandrkala - S/O ಶಾಮಣ್ಣ ೧-೩-೧೧೯ ದೇಶಪಾಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144163 Ratnamma - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹಾಲಕೂಡೆ 4-1-309NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145267 Amar Giri - S/O: ನರಸಿಂಗ ಗಿರಿ 4-1-48/1 NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145463 Ushabai - S/O ಸುಭಾಷ್ ೧-೪-೨೬ ದೇಶಪಾಂಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022150010000019/05/2022
560300145579 Shahana Begum - W/O ನಸೀರ್ ಖಾನ್ ೧-೪-೧೧೭ ಕುಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/20229006000021/05/2022
560300145580 Shalini - S/O ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ ೧-೪-೧೩೪ ನPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/202212008000020/05/2022
560300145779 Narsingagir - S/O ಗನೆಶ್ಗಿರ್ ೪-೧-೪೮ ಹುಮನಬಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145787 Sunita Ghogre - C/O ನರಸಿಂಗರಾವ ಘೋಗರೆ 1-4-121 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300171518 ಗಂಗಾ ರಾಮ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ, ಕುಂಬಾರ AAY(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/2022200015000018/05/2022
560300171519 ಮಾಧವ ರಾವ - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/20226004000018/05/2022
560300171520 sona bai - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಒಲ್ಡ ಟಾನ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/20223002000018/05/2022
560300171521 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/2022200015000018/05/2022
560300171522 Hajamma - ಹಾಜಾಮಾ ಮುಹಾಮಾಧೆ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20223002000019/05/2022
560300171523 sultan bagum - ವಿಳಾಸ : ಖಟಕೇಶ್ವ್ರ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022200015000020/05/2022
560300171524 ನಿಲಾ ಬಾಯಿ - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022200015000020/05/2022
560300171525 ಪದ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/20229006000018/05/2022
560300171526 ಜೈನೊದಿನ್ - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ದಾಡ್ಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022200015000020/05/2022
560300171527 ಜನಾ ಬಾಯಿ - ದಾಡಗಿ ಬೇಸ, ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ, ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/20226004000021/05/2022
560300171528 aminabi - ಅಮೀನಾ ಬೀ ಗಂಡ ಮಹೆಬುಬ ಸಾಬ ೧-೪-PHH(NK) / NCS------30000000-
560300171529 ಚಿತ್ರಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಕುಂಬಾರ ಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171530 ಖಾಸಿಮ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/2022200015000021/05/2022
560300171531 jaishree - dAದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20229006000019/05/2022
560300171532 Shashikant Kulkarni - ವಿಳಾಸ; S/o ನಾಗನಾಥರಾವ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171533 shobha bai - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುಂಡಪ್ಪಾ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸAAY(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022200015000019/05/2022
560300171534 Lakshmi - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300171535 Meena bai - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/2022200015000018/05/2022
560300171536 ವಿನಾಯಕ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/202212008000021/05/2022
560300171537 Sangeeta - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ದಿಗಂಬರ, ಕುಂಬಾರ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/202212008000018/05/2022
560300171538 ವೆಂಕಟ - ವಿಳಾಸ:ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/2022200015000018/05/2022
560300171539 ನಾಗನಥ - ದಾದಗಿ ಬೆಸ ಕುಂಮಬರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022200015000020/05/2022
560300171540 ಅಭಂಗ - ವಿಳಾಸ:ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/202212008000020/05/2022
560300171541 Laxmi - ವೀಳಾಸ:- ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022200015000020/05/2022
560300171542 ರಘುನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/20226004000018/05/2022
560300171543 ಗೌರಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/2022200015000018/05/2022
560300171544 ಪುತಲಿ ಬಿ - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022200015000020/05/2022
560300171545 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಕುಂಬಾರ ಗಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022200015000019/05/2022
560300171546 ಸೋಪಾನ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022200015000019/05/2022
560300171547 ಭವರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/2022200015000021/05/2022
560300171548 Vajir Bee - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20223002000019/05/2022
560300171549 ಕುಮಾರಗಿರ ತಂದೆ ಶಂಕರಗಿರ - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022200015000020/05/2022
560300171550 ಕಿರಣ - ವಿಳಾಸ:ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/2022200015000018/05/2022
560300171764 ಬಸಮ್ಮಾ - ಸಿದ್ದಾರ್ದ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20223002000020/05/2022
560300172543 ತಬುಸಮ ಬಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಶಿರಸಾಬ, ಕುಂಬಾರ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****399522/05/2022FPS****399522/05/20226004000022/05/2022
560300172620 ಲಕ್ಷಣ ತಂದೆ ವಿಠೊಬಾ - ವಿಠಲ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20226004000019/05/2022
560300172625 ಮದನ್‌ಕುಮಾರ್‌ - ಗೊಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲಕ್ಇPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022180012000019/05/2022
560300172627 Radhika - ವಿಳಾಸ:- ಕು0ಬೇಶ್ವರ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/20229006000021/05/2022
560300172628 ಗಜರಾಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ:ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ಕೇಶವPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022180012000019/05/2022
560300172629 ರುಕಮಿನಿ ಬಾಯಿ - ಕುಂಬೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172673 ರೇಣುಕಾ ಬಾಯಿ - ದಾಡ್ಗಿ ಬೇಸ, ಒಲ್ಡ ಟೌನ, ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****399522/05/2022FPS****399522/05/2022150010000022/05/2022
560300172683 Mangala - ಮೋಹನರಾವ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥರಾವ ೧-೪-PHH(NK) / NCS------60000000-
560300172692 Ujavalabai - ಗೋಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172810 ಗಣಪತಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ, ಕುಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022150010000020/05/2022
560300172811 Jayshri - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/20229006000018/05/2022
560300172812 ಮಾದೇವಿ - ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399522/05/2022FPS****399522/05/20226004000022/05/2022
560300172813 sunita - ವಿಳಾಸ: ದೇಸಪಾಂಡೆಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/202212008000020/05/2022
560300172814 ಬಾಬು ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20229006000019/05/2022
560300172815 Prabhavati - ಗೊಪಾಲ ಗಲಿ ಒಲ್ಡ್ ಟಾಒನ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300172816 Seema - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/20229006000018/05/2022
560300172817 ಸಂಜೀವ - ವಿಳಾಸ : ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/2022150010000018/05/2022
560300172818 ದಿಲಿಪ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172819 ರತ್ನ ಬಾಯಿ - ಕುಮಬೆಶ್ವರ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20226004000020/05/2022
560300172820 ರಾಮ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನಾಮದೇವರಾವ, ಕುಂಬೇಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022180012000020/05/2022
560300172821 ಲಕ್ಷಣ - ಕುಮಭೆಶ್ ವರ್ರ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/202212008000020/05/2022
560300172822 ಮೀರಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ತುಕಾರಾಮ,ಕುಂಬೆಶ್ವರ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/20226004000021/05/2022
560300172823 ರಮೇಶ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022150010000020/05/2022
560300172824 ಕೆಶವರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ದಾದಾರಾವ, #1-1-80, ಕPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300172825 Surekha - ಕುಂಬೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20229006000019/05/2022
560300172826 ನೇತಾಜಿ - ಕುಂಬೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300172827 mangala bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ, ಕುಂಬೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300172828 ANUSUYA - ವಿಳಾಸ: W/o ನರಸಿಂಗರಾವ, ಕುಂಬೆಶ್ವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172829 ತುಕ್ಕಮ್ಮಾ - ದೇಶ ಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300172830 ಅನೀಲ ಕುಮಾರ - ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20229006000020/05/2022
560300172831 ಬಸವರಾಜ್‌ - ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20229006000020/05/2022
560300172833 ಸಂಜೀವ - ವಿಳಾಸ: S/o ಕೆರಬಾರಾವ, ದೇಶ ಪಾಂಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022150010000020/05/2022
560300172834 ಮಥುರಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕೇರಬಾ ಜಾಧವ - ಗೊಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172835 SUMITRA BAI - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಝರೆಪ್ಪಾ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20223002000020/05/2022
560300172836 PARVATI BAI - ವಿಳಾಸ: W/o ಮಾಧವರಾವ, ಗೊಪಾಳ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172837 Jagdevi - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ, ಗೊಪಾಳ ಗಲAAY(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022200015000019/05/2022
560300172839 ಶಂಕರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ, ಗೊಪಾAAY(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/2022200015000021/05/2022
560300172840 ಶಿವಾಜಿ - ವಿಠಲಮಂದಿರ ಓಲ್ಡ ಟೌನ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172841 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172843 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ದೆಸಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20229006000019/05/2022
560300172844 ನರಸಾ ಬಾಯಿ - ನಸ್ಸಬೈ ಗಂಡ ಕಶಿನಥ ರಒ ಸುರ್ಯವನ್ಶಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300172845 Vijabai - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಾಬುರಾವ, ಕುಂಬಾರ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/202212008000018/05/2022
560300172846 ಕಸ್ತೂರ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ ದೇಸಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/20229006000018/05/2022
560300172847 nita - ರಾಮರಾವ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ೪-೧-೩/AAY(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/2022200015000018/05/2022
560300172848 ಸಿದ್ರಾಮ - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಾಬುರಾವ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್AAY(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/2022200015000018/05/2022
560300172849 Bharat Bai - ವಿಳಾಸ: S/o ಟೊಪಾಜಿ, ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/2022150010000018/05/2022
560300172850 ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ - ವಿಷ್ಣುರಾವ ತಂದೆ ರಾಜಾರಾಮ ೧/೪/೪PHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/20223002000018/05/2022
560300172851 ಸರು ಬಾಯಿ - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300172852 Laxmibai - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಒಲ್ಡ ಟೌನ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/2022150010000013/05/2022
560300172854 ಕುಮಾರ - ADD:ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/2022150010000018/05/2022
560300172855 Subhadra - ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಾ| ೧-೪-೨PHH(NK) / NCSBiometric****399522/05/2022FPS****399522/05/202212008000022/05/2022
560300172856 ಭಾಲ್ಖೇ ಶ್ವರ - ವ್ಯಾಮ ಶಾಳಾ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300172857 ವೈಜಿನಾಥ - ವೈಜನಾಥ ತಂದೆ ಧೊಂದಿಬಾ ಕಾಳೆ,೧/೪/೧PHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20226004000020/05/2022
560300172858 Kerubai - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಓಲ್ಟ ಟೌನ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/2022180012000018/05/2022
560300172859 ಸುಧಾಮ - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಓಲ್ಟ ಟೌನ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300172860 ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ - ವಿಳಾಸ: S/o ಧೋಂಡಿಬಾ, ಕುಂಬಾರ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300172861 ಶಿವಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಧೋಂಡಿಬ, ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20226004000019/05/2022
560300172862 SALU BAI - ಸುಲು ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬು ರಾವ ವಯಾಂ ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20229006000019/05/2022
560300172863 ಚಂದ್ರ ಬಾಯಿ - ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗನಪಥರಾವ ಸುರ್ಯವನಶPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20223002000019/05/2022
560300172864 ರಾಜೇಂದ್ರ - ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಶ್ರಿಪಥರಾವ ಸುರ್ಯವPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20229006000019/05/2022
560300172865 Mangala - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399522/05/2022FPS****399522/05/202212008000022/05/2022
560300172866 JANA BAI - ವಿಳಾಸ: ವ್ಯನಶಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಖಡಕೆಶ್ವರ PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20223002000019/05/2022
560300172867 ಜಯ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ:ತಂದೆ ಮನಿಯಾರ ತಾಲಿಮ ದೆಸಪಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20229006000019/05/2022
560300172868 ದೇವಿದಾಸ - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20229006000020/05/2022
560300172869 ಸೈಯದ ಸಮೀ - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****776723/05/2022FPS****776723/05/202212008000023/05/2022
560300172870 KOUSHALYA - ಸೋಮನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ 1/4/177PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022150010000019/05/2022
560300172871 ಸಲೀಮ ಬೆಗುಮ್ - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022150010000019/05/2022
560300172872 Shilavati - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಾಮಣ್ಣಾ, ದೇಶಪಾಂಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022150010000019/05/2022
560300172873 SHOBHA - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/2022150010000018/05/2022
560300172874 ಸದಾ ಶಿವ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/2022200015000018/05/2022
560300172875 MANGALA - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/202212008000018/05/2022
560300172876 RAM BAI - ವಿಳಾಸ : ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/202212008000018/05/2022
560300172877 ರಂಗು - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/20226004000018/05/2022
560300172878 GYA NOMMA - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022180012000019/05/2022
560300172879 ಶೆಷಿ ಬಾಯಿ - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399522/05/2022FPS****399522/05/202212008000022/05/2022
560300172880 ಠಕನರಾವ - ವೀಳಾಸ:-ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20229006000020/05/2022
560300172881 ಸ್ರಲಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/20229006000018/05/2022
560300172882 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ ರಾವ - ವಿಳಾಸ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20229006000019/05/2022
560300172883 ಜಗನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/20226004000018/05/2022
560300172884 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/202212008000020/05/2022
560300172885 PARVATI - ವಿಳಾಸ : ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022200015000019/05/2022
560300172886 KAMAL - ವಿಳಾಸ : ೧/೪/೪೩/೧, ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20229006000020/05/2022
560300172887 ಮೊಹಿನ ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮೊಹಮ್ಮದಸಾಬ, ಕುಂಬಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/20226004000021/05/2022
560300172888 Asha - ವಿಳಾಸ: ಕುಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/202212008000020/05/2022
560300172889 ಶೌಕತ್‌ ಅಲಿ - ವಿಳಾಸ:ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20226004000020/05/2022
560300172890 ನಾಜೀಮ ಖಾನ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/202212008000018/05/2022
560300172891 ತಾಜ ಬೆಗಂ - ವಿಳಾಸ: ಕುಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20229006000020/05/2022
560300172893 ವಾಹೀದ ಮಿಯನ - ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20226004000019/05/2022
560300172894 ಖಾಜಾ ಮ್ರನೊದ್ದಿನ - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20229006000019/05/2022
560300172895 ಪಾಶ ಮಿಯನ - ಕುಂಬಾರ ಗಲಿ ರೈಮಂಡ ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20229006000020/05/2022
560300172896 ಚುನ್ನು ಮಿಯ್ಯಾ - ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಎರಿಯಾ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022200015000019/05/2022
560300172897 ಅಜೀಮೊದ್ದೀನ್‌ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/20226004000021/05/2022
560300172898 shamina bee - ದಾಡಗಿಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20223002000020/05/2022
560300172899 SULTANA BEGUM - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಫತ್ತುಸಾಬ, ದಾಡಗಿ ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20229006000019/05/2022
560300172903 ಶಿವಾಜಿ - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300172904 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300172905 ಮಕ್ಬುಲ್‌ ಮಿಯನ - ವಿಳಾಸ: ಮಾಕಬುಲ ಮಿಯಾ ತಂದೆ ಶಬಿರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20229006000019/05/2022
560300172906 Shivkumar - ದೆಸಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300172907 Shahajah Begum - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಹೀಮ ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಹಳೆPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300172911 ಛೋಟು ಖಾನ - ಪಟಾನಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/202212008000018/05/2022
560300172912 ಶಿವಜಿರಾವ್‌ - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20229006000020/05/2022
560300172913 Biban Beg - ವಿಳಾಸ: S/o ಬುರಾನ ಬೆಗ್, ಚಾವಡಿ ಏPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/20226004000022/05/2022
560300172914 ಮಿಯನ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಅಹ್ಮದ ಸಾಬ, ಕುಂಬಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022150010000019/05/2022
560300172915 ಮಹಬುಬ ಖಾನ - ವಿಳಾಸ: ಪಟಾಣ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/202212008000020/05/2022
560300172916 Jaffer Khan - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಒಲ್ಡ ಟೌನ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172918 ISHRAT BEGUM - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/2022150010000021/05/2022
560300172919 ಇಸಾಖ ಖಾನ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಯಾಸೀನ ಖಾನ, ಕುಂಬಾರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300172920 ರಮೇಶ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/202212008000021/05/2022
560300172921 Noorjahan - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****399522/05/2022FPS****399522/05/2022200015000022/05/2022
560300172922 Yasmeen - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/202212008000020/05/2022
560300172923 ಹೈಡೇರ ಪಾಶ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/20229006000021/05/2022
560300172924 YASMIN BEGUM - ವಿಳಾಸ: S/o ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ, ದಾಡಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022150010000019/05/2022
560300172925 ಬಸೀ ಯೊದ್ದಿನ - ವಿಳಾಸ:ತಂದೆ ಬಸಿ ರೋದಿನ ಕುಂಬಾರ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20226004000019/05/2022
560300172926 Zakiya Begum - ವಿಳಾಸ :ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022150010000020/05/2022
560300172927 ನಬಿ ಸಾಬ - ಕುಂಬಾರ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/202212008000020/05/2022
560300172928 ಗೌಸೊದ್ದಿನ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಸುಲಸಾಬ \, ದಾಡಗಿ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022200015000020/05/2022
560300172929 ಮುಲಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022150010000019/05/2022
560300172930 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ವೀಳಾಸ;-ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300172931 Thrivenabai - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/2022210014000018/05/2022
560300172932 ದನಾಜಿ - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್AAY(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022200015000020/05/2022
560300172933 Vandanabai - ವಿಳಾಸ: ಗೊಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20226004000020/05/2022
560300172934 ದತ್ತು - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20226004000019/05/2022
560300172935 ರಾಮ - ವಿಳಾಸ: ವ್ಯನಶಾಲ ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300172936 Varshabai - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ದಾಡಗಿ ಬೇಸ PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300172937 kambalabai - ವಿಳಾಸ:ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಂಬಾಜಿರಾವ,PHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/2022180012000021/05/2022
560300172938 ಫಯಾಜ - ತಂದೆ ಈಸಾಕ ಖಾನ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ, PHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/202212008000020/05/2022
560300172939 Maleka Begum - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ, ದಾಡಗಿ ಬೇಸ, ಚೌಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/20229006000021/05/2022
560300172940 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300172941 ರಾಜಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಿವಾಜಿ, ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/202212008000018/05/2022
560300172942 ಬಾಲಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ಕುಬಾರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/202212008000018/05/2022
560300172943 Kalavati - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/2022180012000018/05/2022
560300172945 ಪರವಿನ - ವಿಳಾಸ:ರಗುನತ್ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/20229006000018/05/2022
560300172946 ಮೈನೋದ್ದಿನ - ವಿಳಾಸ: s/o ಇಸ್ಮಾಯಿಲ, ದಾಡಗಿ ಬೆಸPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20226004000020/05/2022
560300172947 ಗೋವಿಂದ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/202212008000018/05/2022
560300172948 ಅಶೋಕ - ವೀಳಾಸ;- ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****399522/05/2022FPS****399522/05/20229006000022/05/2022
560300172992 ದಿಲೀಪ - ವಿಳಾಸ: S/o ರಮೇಶ, ವಿಠೊಬಾ ಮಂದಿರ PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300173019 Chandramma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ, ಹರಕರ ಗಗPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/20226004000021/05/2022
560300174473 ಜಲಿಲ ದೊಹೆಮದ - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುಲಾಮ ಮುಸ್ತಫಾ, ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174665 ದಿಲಿಪ ರಾವ - ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ವಿಠಲ ಮಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174800 ನೇಲ ಕಾಂತ - ನಾಗಪ್ಪ ಲದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174801 ಕಮಲಾಕರ - ನಾಗಪ್ಪ ಲದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174802 Padmavati - NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174803 JAGADEVI - ವಿಳಾಸ : ಶಾಹುನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174804 ವೇಂಕಟರಾವ - ನಾಗಪ್ಪ ಲದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174805 ಜಗನಾಥ - ನಾಗಪ್ಪ ಲದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174806 ಬಾಬು ರಾವ - ನಾಗಪ್ಪ ಲದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174807 ರಾಜಕುಮಾರ - ನಾಗಪ್ಪ ಲದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174808 ಸುಭಾಶ - ವಿಳಾಸ: ಟಿಚೆರ್ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174809 ಖಾಜಾ ಮಿಯ - ವಿಳಾಸ: S/o ಇಬ್ರಾಹಿಮಸಾಬ, ಬಿದರ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174814 ಪವನ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಿನೋದ ದಿಕ್ಷಿತ, ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174815 ಶ್ರಿನಿವಾಸ್ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174816 ಮನೋಹರಲಾಲ - ವಿಳಾಸ:- S/O ಓಟಮಾಲ್ಲ್ 2-4-7/1,NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174817 ಸಂಜಯ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174820 ಕಾಶಿ ನಾಥ - ಗುರು ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174821 ಶೇರಣಪ್ಪಾ - ಗುರುಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174823 ಶಿವಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ : ಗುರು ಕಾಲೊನಿ ಅಷ್ಟುರೆ ಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174824 ಕುಶಾಲ ಬಾಯಿ - ಮಾಧೂ ನಾಯಕ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174825 ಶಿವರಾಜ - ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174826 ವೈಜಿನಾಥ - ಕುಂಬೆಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174827 Bhimavati Chowkimath - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕ್ರೆಯ್ಯಾ, ಹರಕಾರ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174828 ನಾಗನಾಥ - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾರಾಯಣರಾವ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199732 ಸುನಿಲ ತಂದೆ ಶ್ರಿಕಾಂತ ಜೊಲದಾಪಕೆ - ಸಾ;ದೆಸಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****489122/05/2022FPS****489122/05/20226004000022/05/2022
560300199751 ಸುದಮ ತಂದೆ ಬಾಜಿರಾವ - ಸುದಮ ತಂದೆ ಬಾಜಿರಾವ ಮನೆ ನಂ/2/5/1PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022150010000019/05/2022
560300199763 ANITA W/O PRAHALAD - ಸಾ:ದೆಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022150010000020/05/2022
560300199788 Gouramma w/o late Shivaling - ದೆಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022200015000019/05/2022
560300199791 Shivkumar s/o Ramlingappa Kumb - ಗೊಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199794 SUNIT - ಸಾ: ತಂದೆ ಸಂಜಯ, ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300199799 ಶಿವಾಜಿರಾವ ತಂದೆ ಹನಮಂತರಾವ - ಶಿವಾಜಿರಾವ ತಂದೆ ಹನಂತರಾವ ಚೌದರಿ, PHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20226004000020/05/2022
560300199834 ಅನಿತಾ - ಸಾ: ಹರಕರ ಕಾಲೋನಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/202212008000021/05/2022
560300199837 ಶಿಲ್ಪಾ - ಸಾ: ಗೋಪಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾ: ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****399522/05/2022FPS****399522/05/20229006000022/05/2022
560300199884 Sufiyan Begum w/o Yusufmiyan - ಸಾ:ಕುಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ,ತಾ,ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300199946 MAHIRUNABI - R/O. HIREMATH GALLI, KATIBAGE PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20226004000019/05/2022
560300200024 SAVITRABAI - H.NO 2/4/23/1 NEAR TMC OFFICE,PHH(NK) / NCS------30000000-
560300200090 NARMADABAI - ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300200164 ಬಾಲಾಜಿ ಶಿಂದೆ - ಹರಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/202212008000020/05/2022
560300200165 Sumitra - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022150010000020/05/2022
560300200179 sirajoddin - ಸಿರಾಜೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಫರಿದ ಸಾಬ ಸಾ:ದPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20229006000019/05/2022
560300200200 Shamalabai - MATAPATI 2-2-36 DESHMUKH GALLIPHH(NK) / NCSBiometric****399522/05/2022FPS****399522/05/202212008000022/05/2022
560300200212 Ravindra S/o Shrikanth - ಗಡಿ ಭಾಗ ವಿಠಲ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/202212008000020/05/2022
560300200243 Susheela Bai - ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022150010000019/05/2022
560300200463 ಯಶೋದಾಬಾಯಿ - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20226004000019/05/2022
560300200465 Mangal kumbar - ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/20223002000021/05/2022
560300200468 ದತ್ತತ್ರಿ - ಹರಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300200486 SUBHADRABAI - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200538 Rajeshri - ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/202212008000020/05/2022
560300200571 ರಾಜಕುಮಾರ ಮಹೇಂದ್ರ ಕಾರ - ಮನೆ ನಂ.1-2-74, ತಿನ ದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200625 ಸೋಮ್‌ನಾಥ್‌ ಜೋಳದಾಪಗೆ - ವಿಠಲ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022150010000019/05/2022
560300200637 Vijaykumar s/o Eshwarrao Bhoja - ಸಾ:ಕುಂಬೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20226004000020/05/2022
560300200639 ದಿಗಂಬರ - ಗೊಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300200661 NIRMALA - ವಿಳಾಸ: ವಿಠಲ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ಹಳೆ PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20223002000019/05/2022
560300200665 JIJA BAI - ಗೊಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20223002000020/05/2022
560300200759 Sarita - ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****399522/05/2022FPS****399522/05/2022180012000022/05/2022
560300200789 Saku Bai - ಭಾಲ್ಕಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರ 585PHH(NK) / NCSBiometric****399522/05/2022FPS****399522/05/20229006000022/05/2022
560300200837 Savita - ಸಾ:ವಿಠಲ ಮಂದಿರ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20226004000019/05/2022
560300200911 ವಿಜಯಕುಮಾರ ಜೋಳದಾಪಕೆ - ದೆಶಪಾಂಡೆಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300200931 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದರಾವ - ಸಾ:ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/20229006000018/05/2022
560300200955 Padmini Bai - GOPAL GALI VITHAL MANDIR BHALKPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300200990 ದತ್ತಾತ್ರಿ ಚನ್ನಳೆ - ಹರಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20226004000020/05/2022
560300200991 ಸುಬಾಶ - ಭಾಲ್ಕಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರ 585NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201036 Sultanabee - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20226004000019/05/2022
560300201125 Reshma - R/O DADGI BASE GALLI BHALKI TQPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/2022180012000021/05/2022
560300201147 ಪ್ರದೀಪ ತಂದೆ ಬೀಮರಾವ - ರೋಹಿಲೆ ಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹರಕಾರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022150010000019/05/2022
560300201152 SHASHIKALA - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300201181 MANGALA W/O SHIVAJI RAO - ಕುಂಬೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20223002000020/05/2022
560300201200 Santoshi - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20229006000019/05/2022
560300201300 MAHAMAD S/O MOIN - ಕುಬಾಂರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****399522/05/2022FPS****399522/05/2022150010000022/05/2022
560300201301 MOULANABE - ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022180012000019/05/2022
560300201426 RAGHVENDRARAO - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾಣಿಕರಾವ ದೆಶಪಾಂಡೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201593 BABURAO DHONDIBA - ವಿಳಾಸ: ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201600 RAISKHAN - 112, ಹರಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಒಲ್ಟ ಟೌನ್ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201654 YOUSUFUDDIN - ವಿಳಾಸಳ: S/o ರಹಿಮೊದ್ದಿನ ಪಟೇಲ, ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201710 Anita - ವಿಳಾಸ: S/o ಕ್ರಿಷ್ಣರಾರಾವ, ಕುಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/202212008000020/05/2022
560300201752 RAJKUMAR SRIKANATHRAO - 1/3/36,ಗಡಿಭಾಗ ಲೋಹಾರ ಗಲ್ಲಿ ಕುಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201789 MUMTAZ BI - ಮುಮತಾಝ ಬಿ ತಂದೆ ಅಝಿಮಮಿದ್ದಿನ ೧/೪PHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20229006000020/05/2022
560300201790 Nasima Begum - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶೇಕ ಲಿಯಾಖತ, ಕುಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/2022150010000021/05/2022
560300201974 RAGHUNATH - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ದೆವರಾವ ಕುಂಬಾರ, ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/2022150010000018/05/2022
560300202046 RUBEENA BEGUM - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ ಫಾರುಕ, ಕುಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560300202114 KADHEER SHAH - ವಿಳಾಸ: S/O ಹಿದಾಯತಶಾಹ, ಹರಕಾರ ಗಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300202130 Shajaha Begum - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಬ್ಬಿರ ಮಿಯಾ, ಕುಂಬೇPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/202212008000020/05/2022
560300202132 VISHBHAR SHIVRAM BLK - ಕುಂಬೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20226004000019/05/2022
560300202133 LAXMIBAI - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ, ಕುಂಬೇPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/2022150010000021/05/2022
560300202150 ದಿನಕರರಾವ - ವಿಳಾಸ: ವಿಠಲ ಮಂದಿರ ಹತೀರ ದೇಶಪಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022210014000019/05/2022
560300202154 MANOHAR - ಬ್ರಾಮಿನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20223002000019/05/2022
560300202160 SUNIL CHANBASAPPA HONNALE - ದೆಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300202168 RAVIDAS - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/20226004000021/05/2022
560300202169 RAMDAS MATIRAM - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/20226004000018/05/2022
560300202175 SATISH - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಾಬುರಾವ, ವಿಠಲ ಮಂದಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300202178 ANJALI - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಮಾನಕಾರಿ, ಗPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022150010000019/05/2022
560300202190 MADHAVRAO BHUJANGARAO BHOJANE - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭುಜಂಗರಾವ, ಕುಂಬೇಶ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022150010000019/05/2022
560300202191 SHANTKUMAR NAGNATH HONNALE - ವಿಳಾಸ: ದೆಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಪಟ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300202255 Saroja - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾಧವ, ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022150010000020/05/2022
560300202262 Mudrikabai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಿಶನಗಿರಿ, ಕುಂಬಾರ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022150010000020/05/2022
560300202274 GOUS MIYAN - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಲಿಮ ಮಿಯ್ಯಾ, ಕುಂಬಾರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300202298 MUBEEN BEGAM - ವಿಳಾಸ: W/o ರಫಿಕ, ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ,PHH(NK) / NCS------120000000-
560300202304 ARUNA SATISH - ವೀಳಾಸ:ಗೋಪಲ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾ:ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****776722/05/2022FPS****776722/05/20223002000022/05/2022
560300202328 ANUSAYABAI - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗುರುನಾಥ, ಬ್ರಾಹ್ಮನ PHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20229006000020/05/2022
560300202402 GHITABAI - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಜೈರಾಜ, ಗೊಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300202443 Rajeshwari - ವಿಳಾಸ: ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕಾಲೊನಿ ರೊಡ, ತಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300202474 MD LAYAQ ADURE - ವೀಳಸಾ:ಕುಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****399522/05/2022FPS****399522/05/2022180012000022/05/2022
560300202510 Shajihabegum - ದಾಡಗಿ ಬೇಸ, ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098622/05/2022FPS****098622/05/202212008000022/05/2022
560300202511 Ahemadi Begam - ವಿಳಾಸ: #1/4/178/3, ದಾಡಗಿ ಬೆಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022180012000019/05/2022
560300202514 Sheela Swamy - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾತ, ಹರಕರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022150010000020/05/2022
560300202515 MALLIKARJUN - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಹರPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20226004000020/05/2022
560300202541 VISHWAS - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗೋವಿಂದರಾವ, ದೇಶಪಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****776725/05/2022FPS****776725/05/20226004000025/05/2022
560300202556 ಭಾಗ್ಯವತಿ - ವಿಳಾಸ: ರೊಹಿಲೆ ಗಲ್ಲಿ, ಹರಕಾರ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300202572 Reshama - ವಿಳಾಸ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/2022150010000019/05/2022
560300202589 ಮುಕ್ತಾರ ಬೇಗಂ - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399522/05/2022FPS****399522/05/20226004000022/05/2022
560300202593 Jibun Bee - ವಿಳಾಸ: ಇಸ್ಮಾಲ ಸಾಬ, ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/2022180012000018/05/2022
560300202615 BHAGVAN - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭಗವಾನರಾವ, ಕುಂಬಾರಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/20226004000018/05/2022
560300202644 DATTATRAYA - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಾಮ ಪುರಿ, ಗೊಪಾಳ ಗಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202701 Uma Bai - ದಿಲಿಪ ಕುಮಾರ 2/3/59 ದೇಶಮುಖ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/2022150010000021/05/2022
560300202738 Sheela - ಶ್ರಿಮಂತ 1/3/16/2 ಗೊಪಾಳ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/20229006000021/05/2022
560300202744 Asha - ರಘುನಾಥ್ 1/4/146 ಕುಂಬರ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300202764 Malanabi - ಇಸ್ಮಾಲಸಾಬ 1/4/179/9 ಕುಂಬಾರ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/20226004000021/05/2022
560300202766 Rekhabai - ವೆಂಕಟರಾವ 1/3/48 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/202212008000018/05/2022
560300202774 Vandnabayi - ವಂದನಬಾಯಿ 1/3/88 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202786 Khamara Begam - ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ 1/4/87 ಕುಂಬಾರ ಗಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202834 Kavita - ಅನೀಲ 1/4/72 ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/20229006000018/05/2022
560300202837 ಅಶ್ವಿನಿ - ದೆಶಮೂಖ ಗಲ್ಲಿ 2-3-14 ದೆಶಮೂಖ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20226004000019/05/2022
560300202880 Sangita - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ 2-3-14 ದೇಶಮುಖ PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20229006000019/05/2022
560300202883 Jagdevi - ಅಶೊಕ 1/1/122 ಹರಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****399522/05/2022FPS****399522/05/202212008000022/05/2022
560300202938 Asama Siddiqa - ರಿಜವಾನ್ ಖಾನ್ 1/4/121 ಕುಂಬಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20229006000020/05/2022
560300203018 Monika - ಅನೀಲಕುಮಾರ 1/4/411 ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/202212008000020/05/2022
560300203048 Amanulakhan - ಅಮಾನುಲಾಖಾನ 1/4/117 ಭಾಲ್ಕಿ ಭPHH(NK) / NCS------30000000-
560300203059 sunanda - ಬಾಲಾಜಿ 03 ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****399518/05/2022FPS****399518/05/20226004000018/05/2022
560300203325 Snehabai - W/O ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ ೧-೩-೧೪೭ ನಿಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206876 Kamalabai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ೧-೩-೫ ಕುಂಬಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/2022210014000020/05/2022
560300206973 Vijayalaxmi - W/O ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ 1 . ಗೋಪಾಳ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300207397 Gori Bee - W/O ಎಂ ಡಿ ಇಸಮಾಯಿಲ ೨-೪-೧೫ ಬೀNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300207666 Megha - W/O ಪ್ರದೀಪ್ ೪-೧-೧೦೧ ನೈಕ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207785 Satyasheela - D/O ಸತ್ಯಶೀಲಾ ಕುಂಬಾರ್ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300207880 Latifa - S/O ಅಹಮದ್ ಮಿಯ್ಯ ಕುಂಬಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20226004000019/05/2022
560300208040 Sandhya - W/O ಸಂಜಯ ಕುಮಾರ ಪುರಿ ೧-೩-೩೬ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209149 Radha - W/O ದುರ್ಗೇಶ ೪-೮-೬೦ ವಿಜಮಂತPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/202212008000021/05/2022
560300209216 Anjum Begum. - W/O ಶೈಕ್ ಜುಬೇರ್ 1-4-127 . ಕPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/202212008000021/05/2022
560300209413 Pooja - W/O ಪ್ರವೀಣ್ ೪-೧-೧೦೧ ನೈಕ್ PHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/202212008000020/05/2022
560300209647 Satyabhama - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209909 Savita - W/O: ಭಾಲಕೆಶ್ವರ ಕುಂಬಾರ್ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****399520/05/2022FPS****399520/05/20229006000020/05/2022
560300210490 Umesh V - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೈಜೀನಾಥ 1/3/36 ಜೋಳNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300210630 Gangamma - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ ನಾರ್ ಸಿರ್ಸೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210657 Indra Bai - W/O ಶಾಲಿವಾನ ೨-೨-೫ ಹೀರೆ ಮಠNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300210779 Premila - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ೩-೪-೧೦೩ ದದ್ಗಿಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300210928 Karuna - W/O: ದೀಲಿಪ್ ಹೋನ್ನಾಲೇ 1-4-113 PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300211262 Pavitra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೇಶ್ ಜೋಳದಪಕೆ ವಿಠPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20229006000019/05/2022
560500208806 Bhagyavati - W/O ಶಿವಕುಮಾರ 0 ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
Top