REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200212158 Kaveri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೀಲಿಪ್ ಪರಶನೆ 4-3-9 PHH(NK) / CS------30000000-
560300135672 Sangeeta - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ ೨-೪-೮೮ ಖಂNPHH(NK) / CS------100000000-
560300139943 Vijay Laxmi - W/O ಕಲ್ಲ್ಯನ್ ಅಪ್ಪ ಬೆಲೂರೆ ೨-೨PHH(NK) / CS------90000000-
560300139951 Aruna Bai - W/O ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ ಶರಣರ ನPHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/20226004000015/05/2022
560300139961 Sangeeta - S/O ಶಿವರಾಜ . . ಖಾಜಾ ಬಂದೆ ನವPHH(NK) / CSBiometric****618614/05/2022FPS****618614/05/20229006000014/05/2022
560300139970 Vijaya Laxmi - W/O ನರಸಿಂಹ ಜೋಶಿ 1/1/84 ಹರಕರ NPHH(NK) / CS------00000000-
560300139985 ರೇಣುಕಾ - S/O ಪ್ರಶಂತ . . ಧನಗರ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / CS------120000000-
560300140027 Syed Habeeb - S/O ಸೈಯದ್ ಸಲೀಮ ಮಸೂಮ ಪಾಶಾ PHH(NK) / CS------30000000-
560300140036 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ್ ಜೋಶಿ ನಗPHH(NK) / CS------120000000-
560300140037 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮ್ ರಾವ ಸುಭಾಶ್PHH(NK) / CS------150000000-
560300140038 Hemamali - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ಏ ಪೀ ಮನPHH(NK) / CS------60000000-
560300140071 Anjali - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಜಿರಾವ್ ಎಸ್ಲಂಪೂರೆ PHH(NK) / CSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/20226004000016/05/2022
560300140075 Nilabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಜಿರಾವ್ ನಾರ್ ಅPHH(NK) / CSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/20229006000016/05/2022
560300140082 Dharakabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಷ PHH(NK) / CSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/20226004000016/05/2022
560300140091 Jyoti - W/O: ಶಂಕರ್ ಮದಕಟ್ಟೆ #45 ಗುರPHH(NK) / CSBiometric****618613/05/2022FPS****618613/05/202212008000013/05/2022
560300140153 Komal - S/O ಭೀಮರಾವ್ ೪-೮-೪೧ ಮಾಂತೆಶPHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/202212008000015/05/2022
560300140183 Asha - W/O ಹರೀಶ 2-231 ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ PHH(NK) / CS------90000000-
560300140201 Pooja - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ವಿಜಯ್ ಮಂತೆಶPHH(NK) / CS------60000000-
560300140202 Shilpa - S/O ವೈಜಿನಾಥ ವಿಜಯಮ೦ತೆಶ್ವರPHH(NK) / CS------60000000-
560300140314 Ashakalabai - W/O ಸಂದೀಪಕುಮಾರ ವಿ ಘೋದೆ ೨/೨/೬PHH(NK) / CS------120000000-
560300140359 M.A.Raheem - S/O ದ್ರ. ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ೨-೪-೭ PHH(NK) / CSBiometric****618618/05/2022FPS****618618/05/20223002000018/05/2022
560300140361 Rajziya Begum - W/O ಜಾನಿ ಮಿಯ್ಯ ೨-೪-೫೧ ಬೀದPHH(NK) / CS------30000000-
560300140436 Shivalila - D/O ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಬೆಲ್ಲಾಳೆ ೧-೨-೭PHH(NK) / CS------30000000-
560300140586 Sunita - W/O: ಕೈಲಾಶ್ 2/4/50 ಬೀದರ ಬೇPHH(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/20223002000017/05/2022
560300140658 Yankamma - S/O ಅಶೋಕ್ ೦೦ ತೀನದುಕನ್ ಗಲ್PHH(NK) / CS------60000000-
560300140685 Heena - W/O: ಜಬ್ಬಾರ್ ಕೊಹೀರೆ ಮೊಹಮ್PHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/20226004000015/05/2022
560300140695 Lata - S/O ವಾಮನರಾವ ೧-೧-೬೭ ಲೋಹಾರ ಗಲPHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/2022150010000015/05/2022
560300140743 Gousiya Begum - S/O ಮೋಹದ ರಫಿಕ ಕೊಹಿರೆ ೪-೨-೧೬೧PHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/20226004000015/05/2022
560300140745 Kamalabai - W/O ಭೀಮರಾವ್ ಬ್ಹೊಗರ್ ಗಲ್ಲPHH(NK) / CS------90000000-
560300140752 ವಿಕೀತಾ - W/O ಪ್ರಶಾಂತ ಪಾಟಿಲ . . ಹಾರಕಾPHH(NK) / CS------120000000-
560300140754 Amreen - W/O ಅನ್ಸರ್ 2-4-34 ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲPHH(NK) / CS------60000000-
560300140763 Monika - W/O: ಭಲಕೆಶ್ವರ ತೀನ ದುಕಾನPHH(NK) / CS------60000000-
560300140764 Tukammh - W/O ಸಂಜೀವ . . ವಿಜಯ್ ಮಾಂತೇಶ್PHH(NK) / CS------90000000-
560300140770 Jyothi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಪಂಶPHH(NK) / CSBiometric****440417/05/2022FPS****440417/05/20226004000017/05/2022
560300140781 Rani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜಯ ಪಂಚಶೀಲ ನPHH(NK) / CS------60000000-
560300140786 Aarti - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ್ಪ ಪನಶೆಟ್ಟಿ ೧-೨-PHH(NK) / CSBiometric****618614/05/2022FPS****618614/05/20226004000014/05/2022
560300140797 Anusaya Bai - W/O ಶಂಕರ ರಾವ್ ೧-೨-೭೨ ತೀನದPHH(NK) / CS------90000000-
560300140806 Sangeeta - W/O: ರೇವಣಪ್ಪಾ ತೀನ ದುಕಾನ್ PHH(NK) / CSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/202212008000016/05/2022
560300140807 Saba - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಜಾವೀದ ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/20226004000015/05/2022
560300140811 Kalpana - W/O ರಮೇಶ್ ತೀನ್ ದುಖಾನ್ PHH(NK) / CSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/202212008000016/05/2022
560300140814 Zainab Bee - S/O: ಅಬದುಲ ಸತ್ತಾರ 2-4-4 ಬೀPHH(NK) / CS------90000000-
560300140823 ಶಾಹಿನ - S/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ . . ಮಾಸುಮ ಪPHH(NK) / CS------120000000-
560300140832 Khuteja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹಡ ಗೌಶೋದPHH(NK) / CS------180000000-
560300140833 Amena Begum - S/O ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯ ೪-೨-೨೨ ಮಾಸೂPHH(NK) / CS------60000000-
560300140838 Ambika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪ PHH(NK) / CSBiometric****618613/05/2022FPS****618613/05/20226004000013/05/2022
560300140839 Hussain Bee - W/O ಸದ್ದಾಮ ಭಾಲ್ಕಿ ಧನಗರ ಗPHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/20226004000015/05/2022
560300140840 Mastan Bee - W/O ಹಬಿಬ್ ಸಾಬ ಹರಕರ್ ಗಲ್ಲPHH(NK) / CS------90000000-
560300140940 Yeshodabai - S/O ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಭೋಜನೆ ೧-೧-೧೫೩PHH(NK) / CS------120000000-
560300140944 Geeta - W/O ರೇವಣಪ್ಪಾ 1-2-23 ರೊಹಿಲೇ ಗPHH(NK) / CSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/202212008000016/05/2022
560300140946 Fatima Bee - S/O ಎಂಡಿ ಇಸಾಮೊದ್ದೀನ್ 4-1-139 PHH(NK) / CS------90000000-
560300140955 Annapurna - W/O ಉಮಾಕಾಂತ್ ತೀನ್ ದುಖಾನ್PHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/202212008000015/05/2022
560300140956 Fatimabee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇರ್ಫಾನ 4-1-581 PHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/202212008000015/05/2022
560300140961 Sufiya Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಕ ಅಕ್ತರಅPHH(NK) / CS------90000000-
560300140964 Annapurana - S/O ರೇವಣಪ್ಪಾ ೨-೪-೭೪ ತೀನ್ ದುPHH(NK) / CS------90000000-
560300140969 Rupa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ಪನಶೆಟPHH(NK) / CSBiometric****618614/05/2022FPS****618614/05/2022150010000014/05/2022
560300140971 Mira Bai - S/O ರಾಜಕುಮಾರ ೧-೧-೩೫ ಹರಕರ್ ಗPHH(NK) / CSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/2022150010000016/05/2022
560300140973 Sunita - W/O ಶಿವಾಜಿ ಮಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲPHH(NK) / CS------120000000-
560300140978 Ashabee - W/O ಸಲ್ಮಾನ ಖಾನ್ 1/2/13 ತಿನ್ PHH(NK) / CSBiometric****618613/05/2022FPS****618613/05/2022150010000013/05/2022
560300140994 Mahejabeen - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖದರ್ ಖದೀಂ ೨-೫-೨೫PHH(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/20229006000017/05/2022
560300141002 Sujata - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುದ್ದಾ ೨-೫-೨೨ PHH(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/202212008000017/05/2022
560300141016 RENUKADEVI - W/O ರಾಮೇಶ್ವರ 2-2-21 ಖಂಡ್ರೆ ಗPHH(NK) / CS------90000000-
560300141017 Sharanamma - W/O ಸಂಮುಕಪ್ಪ ತೀನ್ ದುಕಾನ್PHH(NK) / CS------120000000-
560300141026 Bhagyashree - W/O ಕಮಲಾಕರ . . ಗುರು ಕಾಲೊನೀ PHH(NK) / CS------90000000-
560300141043 Rekha - S/O: ವೈಜೀನಾಥಪ್ಪಾ ಓಲ್ಡ್ ಟೌPHH(NK) / CS------90000000-
560300141080 Nilofar Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ ಡಿ ಖಲೀಲ್ 2-5PHH(NK) / CS------90000000-
560300141117 Laxmi Bai - S/O ಸಂಗಪ್ಪ ೧-೧-೨೪/೩ ಲೋಹರ್PHH(NK) / CS------120000000-
560300141139 Archana - W/O ಅಮರ್ ೨-೧-೯ ದೇಶಮುಖ್ ಗಲPHH(NK) / CS------120000000-
560300141160 Pravati - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹರಕಾರ PHH(NK) / CSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/20226004000016/05/2022
560300141182 Sapna - S/O ವಾಮನರಾವ ೧-೧-೬೭ ಲೋಹಾರ್ ಗPHH(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/202212008000017/05/2022
560300141183 Ramila - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ ೫/೭/೯೫ ಭಟ್ PHH(NK) / CS------120000000-
560300141207 Uzamma Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜ್ಜಿದ ೨-೫-೮೮ PHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/2022150010000015/05/2022
560300141228 Panchapula - S/O ದಿಗಂಬರ್ ರಾವ್ ಓಲ್ಡ್ ಟPHH(NK) / CSBiometric****618613/05/2022FPS****618613/05/202212008000013/05/2022
560300141233 Qadeera Begum - W/O ಸಾಲೌದ್ದೀನ 2.4.128 ಬೀದರ್ PHH(NK) / CS------90000000-
560300141275 Farazana Begam - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶುಕುರಸಾಬ್ AAY(NK) / CS------200000000-
560300141602 Meena - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ್ ೧-೨-೫೪ ತೀನ್ದುPHH(NK) / CS------150000000-
560300141915 Sumitra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ ಪಾಟೂದೆNPHH(NK) / CS------00000000-
560300142002 Ashwini - S/O ಚನ್ನಪ್ಪ ೨-೩-೧೧೯ ಮಸಶೆಟNPHH(NK) / CS------00000000-
560300142024 Ujwala - W/O ಸಿದ್ದಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ಗುರುNPHH(NK) / CS------00000000-
560300142147 Sulochana - S/O ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ೫-೧-೧೩ ಅಗ್ನNPHH(NK) / CS------00000000-
560300142182 Shardabai - W/O ಗಂಗಾಧರ್ ರಾವ್ ೪-೧-೫೧೩ ಚಂPHH(NK) / CS------90000000-
560300142189 Uma - W/O ನಿತೀಶ #00 ಲೆಕ್ಚರ ಕಾಲೊನೀ PHH(NK) / CS------120000000-
560300142198 Prabhavati - S/O ಅರ್ಜುನ್ ರಾವ್ ೧-೩-೨೭ ಗPHH(NK) / CS------90000000-
560300142208 Gouramma - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ ೧-೨-೧೦ ತೀನ್PHH(NK) / CSBiometric****618614/05/2022FPS****618614/05/202212008000014/05/2022
560300142548 Sarwath Begam - S/O ಸಲೀಂ ಮಿಯ ಶಾಹ್ ೨-೫-೯೮-೨ PHH(NK) / CS------120000000-
560300142549 Ayesha Jabeen - S/O ಅಕ್ಬರ್ ಶಃ ಮುಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / CSBiometric****618614/05/2022FPS****618614/05/20229006000014/05/2022
560300142558 Shahubai - S/O ಕಾಶಿನಾಥರಾವ ೪-೧-೫೬೩ ಲೆಕ್PHH(NK) / CS------90000000-
560300142718 Parvinbegum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಸ್ಲಂ ಕರವದೇ 1-2-99 PHH(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/2022210014000017/05/2022
560300142755 Prabhavathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಂಡೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / CS------90000000-
560300142797 Sapna - W/O ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾಜೆ 1-2-45PHH(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/20229006000017/05/2022
560300142818 Savita - W/O: ಕೈಲಾಶ್ ಭೂರೆ ಬಾಗವಾನ್ PHH(NK) / CS------60000000-
560300142925 ಸರೋಜಾ - W/O ಅನಿಲ ಕುಮಾರ್ ತೀನ್ ದುಕPHH(NK) / CS------120000000-
560300142935 Maleka Begum - S/O ಮಮ್ಮೂದ್ ಶಃ ಮುಲ್ಲ ಗಲ್PHH(NK) / CS------90000000-
560300142940 Chandrakala - W/O ರಮೇಶ 00 ತೀನ ದುಕಾನ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CS------60000000-
560300142944 Laxmee - W/O ಬಾಲಾಜಿ 00 ತೀನ ದುಕಾನ ಗಲಿ PHH(NK) / CSBiometric****618613/05/2022FPS****618613/05/20226004000013/05/2022
560300142990 Mangala - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹನುಮಾನPHH(NK) / CS------120000000-
560300143019 ಇರ್ಫಾನ ಬೆಗುಂ - S/O ಶೈಕ್ ನಸಿರೋದ್ದೀನ್ ೨-೪-೧೮ PHH(NK) / CSBiometric****618614/05/2022FPS****618614/05/2022240016000014/05/2022
560300143142 Kaveri - W/O ಬಸವರಾಜ 2-2-169 . ಶರಣ್ ನPHH(NK) / CS------120000000-
560300143171 Rahela Begam - W/O ಷೇರಖಾನ ಹಾರ್ಕರ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲPHH(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/20229006000017/05/2022
560300143286 Jooti - W/O: ನರಸಿಂಗ್ ರಾವ್ ಪವಾರ್ 2-4-4PHH(NK) / CS------90000000-
560300143380 ಶಿಲ್ಪಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂತೆಶ್ವರ ತಿನದೂಕಾನPHH(NK) / CS------120000000-
560300143473 Ashwini Bai - W/O: ನಾಗೇಶ್ ಮೀನಕೀರೆ 2-4-84 NPHH(NK) / CS------00000000-
560300143485 Ambika - D/O ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಬೀದರ್ ಬೇPHH(NK) / CSBiometric****618613/05/2022FPS****618613/05/20226004000013/05/2022
560300143690 Anjum Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಕ್ ರಿಯಜೊPHH(NK) / CS------60000000-
560300143756 Pradeep Sonkamble - S/O ವೈಜೀನಾಥರಾವ ಸೋಂಕಾಂಬಳೆ 2-4-NPHH(NK) / CS------00000000-
560300143771 Roopa - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ 4-1-376 ಟಿಚNPHH(NK) / CS------100000000-
560300143810 Kamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ 1-2-28 ತಿNPHH(NK) / CS------100000000-
560300144004 Shakuntala - W/O ವಸುನತ್ರಾವ್ ೨-೨-೯೧ ಮಹಷೆತNPHH(NK) / CS------00000000-
560300144006 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜಿನಾಥರಾವNPHH(NK) / CS------00000000-
560300144010 ಶೀಲ್ಪಾ - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ೧-೧-೯೨ NPHH(NK) / CS------00000000-
560300144090 Shreedevi - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿರಾದರ್ ಶರಣ್NPHH(NK) / CS------00000000-
560300144214 Mohammadi - S/O ಮದ ಅಜೇಮುದ್ದಿನ ಖದೀಂ ೨-೫-೧PHH(NK) / CS------150000000-
560300144387 Aswini - S/O: ಡಿಗಂಬರ್ ರಾವ್ ಪಾಂಚಾಳ 2-4-PHH(NK) / CS------150000000-
560300144416 Shantkumar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ಓಲ್ಡNPHH(NK) / CS------00000000-
560300144429 Laximbai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೋಹಿಲೆ ಗಲ್NPHH(NK) / CS------00000000-
560300144578 Vijayalaxmi - W/O ರಾಜಪ್ಪ #00 ಲೆಕ್ಚರ್ ಕಾಲೊನPHH(NK) / CSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/20226004000016/05/2022
560300144591 Preeti - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾರಕಾರ್ ಗPHH(NK) / CS------90000000-
560300144658 Nirmala - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ೨-೨-೪ ಹೀರೆಮPHH(NK) / CS------90000000-
560300144696 Arati Swamy - W/O ಆನಂದ ಸ್ವಾಮಿ 1-1-117 . ಹPHH(NK) / CS------60000000-
560300144703 Mangala - W/O ಸುಭಾಷ್ ದೇಶಮುಖ್ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / CS------00000000-
560300144711 Nirmala - S/O ಸಂಗಪ್ಪ ೧-೧-೧೦೦ ಓಲ್ಡ್ NPHH(NK) / CS------00000000-
560300145210 Anita - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಓಲ್ಡ್ ತೊವನ್NPHH(NK) / CS------100000000-
560300145230 Sunita - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ ಏಚ್ ನ 6 ಹೌಸNPHH(NK) / CS------100000000-
560300145698 Shobha - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ತೀನ್ ದುಕಾನ್ NPHH(NK) / CS------00000000-
560300145807 Surekha - W/O ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿರ್ಶೆ 4-6-94 NPHH(NK) / CS------100000000-
560300145847 Laxmibai - W/O ಸುರೇಶ ಖಂಡ್ರೆ 2-2-9 . ಹಿNPHH(NK) / CS------100000000-
560300168125 Indumati - C/O ರಾಜಕುಮಾರ 4-1-673 ಮೌನೇಶ್ವPHH(NK) / CSBiometric****618614/05/2022FPS****618614/05/20229006000014/05/2022
560300171324 ಪಾರಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾವ, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲPHH(NK) / CSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/20229006000016/05/2022
560300171325 Merunisa Begum - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಖಯಾಮುದ್ದಿನ, ಧನಗರ ಗಲPHH(NK) / CS------150000000-
560300171326 paramma - ಪಾರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಕಠೆಪ್ಪಾ 2-4-74 ಧರPHH(NK) / CS------30000000-
560300171327 Mamataz Begum - ವಿಳಾಸ: ಶೇಕ ಹಮೀದ, ಹಿರೆಮಠ ರೋಡ ಧನPHH(NK) / CS------30000000-
560300171329 ರಮೇಶ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾಧವರಾವ, ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / CS------200000000-
560300171330 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ತುಕಾರಾಮ, ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/2022200015000015/05/2022
560300171331 ಶಿಕಂದರ ಅಲ್ಲಿಶಾಹ - ಬೀದರ ಬೆಸ ಮುಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/20226004000015/05/2022
560300171332 Anwari Begum - ವಿಳಾಸ: ಮಹಮ್ಮದ ರಫಿಕ, ಮಾಶಟ್ಟೆ ಗಲPHH(NK) / CS------90000000-
560300171334 sridevi - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಿವರಾಜ, ತಿನ ದುಕಾನ ಗPHH(NK) / CSBiometric****618613/05/2022FPS****618613/05/202212008000013/05/2022
560300171335 harana bai - ವಿಳಾಸ:ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CS------30000000-
560300171337 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಪ್ರಭುರಾವ, ತೀನ ದುಕಾನAAY(NK) / CS------200000000-
560300171339 SHOBHA - ಶೋಭಾ ಗಂಡ ಸಂಮುಖಪ್ಪಾ ರುಮ್ಮಾ ,೨/೨PHH(NK) / CS------30000000-
560300171340 ಕಾಶಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಹಾಂತಪ್ಪಾ, ಹಳೆ ಪಟ್ಟAAY(NK) / CSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/2022200015000016/05/2022
560300171341 RAJESHWARI - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾಗಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ,ಹಿರೆಮAAY(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/2022200015000017/05/2022
560300171342 Kashemma - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ, ತೀನ ದುಕಾನ PHH(NK) / CS------60000000-
560300171343 ಖಂಡೊಬಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ತಿನ ದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆPHH(NK) / CS------120000000-
560300171344 kalavati - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ, ತೀನ ದುಕPHH(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/20223002000017/05/2022
560300171345 Ghalamma - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ, ತೀನ ದುಕಾAAY(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/2022200015000015/05/2022
560300171346 ದೈವಶೀಲಾ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ , ತೀನ ದುಕಾನAAY(NK) / CSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/2022200015000016/05/2022
560300171347 Tara Mati - ವಿಳಾಸ: W/o ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ತಿನ ದುಕಾAAY(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/2022200015000015/05/2022
560300171348 anita - 2/2/67, ಹೀರೆಮಠಗಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗAAY(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/2022200015000015/05/2022
560300171349 ಸತ್ಯವತಿ - ತೀನದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / CS------60000000-
560300171350 ದೀಪಕ - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಾಬುರಾವ, ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್NPHH(NK) / CS------00000000-
560300171351 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತೆಗಂಪುರೆAAY(NK) / CS------200000000-
560300171352 ಖೈರುನಿಸಾಬೆಗಂ - ಬೀದರ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/2022200015000017/05/2022
560300171353 Iramma - ವಿಳಾಸ: W/o ಧೊಂಡಿಬಾ, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್AAY(NK) / CSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/2022200015000016/05/2022
560300171354 ಸುರೇಶ - ವಿಳಾಸ: ರೋಹಿದಾಸ, ತೀನ ದುಕಾನ ಗಲ್ಲAAY(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/2022200015000017/05/2022
560300171355 mahadevi - ವಿಳಾಸ: S/O ಭೀಮ ,ತೀನದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/2022200015000017/05/2022
560300171356 shivananda - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ನಾ, ತೀನ ದುಕಾನAAY(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/2022200015000015/05/2022
560300171357 ಗನಪತ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ, ಬಿದರ ಬೆAAY(NK) / CSBiometric****618613/05/2022FPS****618613/05/2022200015000013/05/2022
560300171358 ಶೋಭಾ - ವಿಳಾಸ: W/o ರಾಜು, ವಿಜಯಮಹಾಂತೆಶ್ವAAY(NK) / CS------200000000-
560300171360 Shobha - ವಿಳಾಸ: S/o ಪರಮೇಶ್ವರ, ವಿಜಯಮಹಾಂತAAY(NK) / CS------200000000-
560300171361 ಬಾಲಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಾಪುರಾವ, ಪಂಚಶೀಲ ನಗAAY(NK) / CS------200000000-
560300171387 ಕಲಾವತಿ - ವಿಳಾಸ : ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CS------30000000-
560300171551 gundamma - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ತೀನ ದPHH(NK) / CS------30000000-
560300171552 anjana bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬೀಮರಾವ, ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕPHH(NK) / CS------30000000-
560300171553 annapurna - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರೇವಪ್ಪಾ, ಸಂಗಮೇಶ್ವರPHH(NK) / CSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/202212008000016/05/2022
560300171554 Zaibunnisa - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಮಹೆತಾಬ ಸಾಬ, ಬೀದರ ಬೆPHH(NK) / CS------30000000-
560300171555 kasturi bai - ವಿಳಾಸ: W/o ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ, ಹರಕರ ಗಲPHH(NK) / CSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/20223002000016/05/2022
560300171556 veni bai - ವಿಳಾಸ ತಿನ ದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/20223002000015/05/2022
560300171558 ಶೋಭಾ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ, ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / CS------60000000-
560300171559 Gulubai - ವಿಳಾಸ: ೧-೧-೫೦/೫೧, ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ, AAY(NK) / CS------200000000-
560300171560 Kamala Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥರಾವ, ತೀನ ದುAAY(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/2022200015000015/05/2022
560300171561 ಭರತ ಬಾಯಿ - ತೀನದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CS------30000000-
560300171562 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ, ಚೌಡಿ ರೋಡPHH(NK) / CS------90000000-
560300171563 ಸರಸ್ವತಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥಯ್ಯಾ, ಗಡಿ ಗPHH(NK) / CSBiometric****618614/05/2022FPS****618614/05/20226004000014/05/2022
560300171564 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ವಿಳಾಸ: ಗೋಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / CS------200000000-
560300171565 Usha Bai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ವಿಲಾಸರಾವ, ಗೋಪಾಳ ಗಲ್AAY(NK) / CS------200000000-
560300171566 ಜಗದೇವಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಕಂಟೆಪ್ಪಾ, ಗೊಪಾಳ ಗಲ್AAY(NK) / CS------200000000-
560300171568 ಭರತ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಾಬುರಾವ, ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/2022200015000017/05/2022
560300171569 ಚಂದ ಸಾಬ - ವಿಳಾಸ: s/o ಶಮಶೊದ್ದಿನ, ತಿನ ದುಕಾPHH(NK) / CSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/20223002000016/05/2022
560300171570 Putli Begum - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ, ಹರಕರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / CSBiometric****618613/05/2022FPS****618613/05/20229006000013/05/2022
560300171571 ಶಾಮಲಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ರಾಮ, ತೀನ ದುಕಾನ ಗಲ್ಲAAY(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/2022200015000017/05/2022
560300171572 MOULAN BEE - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಹಿದಾಯತ ಮಿಯಾ, ತೀನ ದುPHH(NK) / CS------30000000-
560300171574 ಶೋಭಾ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ತೀನ ದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / CS------60000000-
560300171575 ಕಸ್ತುರಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ತಿನ ದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / CS------00000000-
560300171579 Bettamma - ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತಿರ ಭAAY(NK) / CS------200000000-
560300171580 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಲಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಂಜ ಭಾಲAAY(NK) / CS------200000000-
560300171581 Laximi - ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / CS------200000000-
560300171582 ಮಾದಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರೆವಣ್ಣಾ, ತೀನ ದುಕಾನAAY(NK) / CS------200000000-
560300171583 ಬಸವರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸುಯ೵ಕಾಂತ ಹಿರೆ ಮೇಠNPHH(NK) / CS------00000000-
560300171584 ಅಸ್ಲಂ ಬೇಗ್‌ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಕ್ಷುಲಾಲ, ಹರಕರ ಗಲ್PHH(NK) / CS------60000000-
560300171585 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಹರಕಾರ ಗಲ್ಲಿ,PHH(NK) / CS------30000000-
560300171588 ಚುನ್ನು ಬೇಗ್‌ - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಕ್ಷುಲ್ಲಾ ಬೆಗ್, ಹರಕPHH(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/20223002000017/05/2022
560300171589 ಬಾಸೀಡ ಖಾನ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಯಾಖುಬ ಖಾನ, ತೀನ ದುಕAAY(NK) / CSBiometric****618613/05/2022FPS****618613/05/2022200015000013/05/2022
560300171735 ಧೋಂಡಿಬಾ - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / CS------200000000-
560300171871 ಸನ್ಜೀಡಾ ಬೇಗಂ - ವಿಳಾಸ: ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CS------120000000-
560300171873 ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮೊಮ್ಮದ ಅಲಿ, ಮುಲ್ಲಾPHH(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/20226004000017/05/2022
560300171874 ಇನ್ನುಸ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮುಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/20226004000015/05/2022
560300171875 Neha Begum - ವಿಳಾಸ: ಎಂ.ಡಿ. ಅಲ್ಲಾಉದ್ದಿನ ತಂದೆPHH(NK) / CS------120000000-
560300171876 ಆಕ್ಬರ ಅಲಿ ಶಾ - ಅಕ್ಬರ್ ಆಲಿಶಾ ತಂದೆ ಮಹೊಮ್ಮದ ಅಲ್ಲPHH(NK) / CSBiometric****618614/05/2022FPS****618614/05/202212008000014/05/2022
560300171877 mairunissa - ವಿಳಾಸ: W/o ಮೊಹಮ್ಮದ ಇಸಾಕ್, ಧನಗರPHH(NK) / CSBiometric****618613/05/2022FPS****618613/05/20223002000013/05/2022
560300171878 hasina begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಿಸಮಿಲ್ಲಾಹಸಾಬ, ಧನಗರPHH(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/2022150010000017/05/2022
560300171879 ತನುಜಾ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CS------90000000-
560300171883 Savita - ವಿಳಾಸ: S/o ವೈಜಿನಾಥ ಕೊಡಂಬಲೆ, #2PHH(NK) / CSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/20229006000016/05/2022
560300171884 Mehraj Begum - ಮುಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಒಲ್ಡ ಟೌನ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/202212008000017/05/2022
560300171885 ಸರ್ದಾರ್ ಬೀ - ವಿಳಾಸ: S/o ಹುಸೆನಸಾಬ, ಧನಗರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/2022150010000017/05/2022
560300171886 Kaveri - ವಿಳಾಸ:- ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹPHH(NK) / CS------150000000-
560300171888 ದಸ್ತಗಿರ - ಖಾತೀಬ ಗಲ್ಲಿ ಒಂಲ್ಡ ಟೌನ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CS------60000000-
560300171889 rihana begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಯಾಸಿನಸಬ, ಮುಲ್ತಾನಿ ಬPHH(NK) / CS------210000000-
560300171890 ಶರಿಫೋದ್ದೀನ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮೌಲಾನ, ಖತಿಬ ಗಲ್ಲಿ ಹAAY(NK) / CS------200000000-
560300171891 ರಹಿಮದ ಅಲಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮೆದ ಅಲಿ, ಖಂಡ್PHH(NK) / CS------150000000-
560300171892 Eshwarabai Alias Laxmibai - ಲಕ್ಮ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುರೇಕಾಂತ 2/5/PHH(NK) / CSBiometric****618613/05/2022FPS****618613/05/20226004000013/05/2022
560300171893 renuka - ಖಂಡ್ರೇ ಗಲ್ಲಿ ಒಲ್ಡ ಟೌನ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/2022150010000017/05/2022
560300171894 ತುಕಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ, ಧನಗರ ಗಲPHH(NK) / CSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/20226004000016/05/2022
560300171896 afsar begum - ವಿಳಾಸ: ಬೀದರ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/2022150010000016/05/2022
560300171897 ಪ್ರಭಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ, ಧನಗರ ಗಲ್PHH(NK) / CSBiometric****618613/05/2022FPS****618613/05/2022150010000013/05/2022
560300171898 ನಾಮದೇವ - ವಿಳಾಸ: ತಮದೆ ಶಿವರಾಮ, ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / CS------90000000-
560300171899 ಝರೆಪ್ಪ - ಬೀದರ ಬೆಸ ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / CS------150000000-
560300171900 Mahadevi - ಮಲ್ಲಿಕಾಜು೵ನ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ 2/5/PHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/2022150010000015/05/2022
560300171901 ತುಕಾರಾಮ - ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 2/5/8, ಬೀNPHH(NK) / CS------00000000-
560300171902 mallamma - ಬೀದರ ಬೇಸ ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / CS------00000000-
560300171903 Safheara Begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಹ್ಮದ ರಹೆಮಾನ, ಬಿದರ PHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/20226004000015/05/2022
560300171904 ಅಹೆಮ್ಮದ ಹಮಿದ - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಬ್ದುಲ ರಹಮಾನ, ಧನಗರ PHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/20226004000015/05/2022
560300171905 ಅಹ್ಮದಿ ಬೆಗ೦ - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಹ್ಮದ ಖಯುಮ, ಮುಲ್ಲಾ PHH(NK) / CS------150000000-
560300171906 Zareena Begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಬ್ದುಲ ಖಯುಮ, ಮುಲ್ಲಾPHH(NK) / CSBiometric****618614/05/2022FPS****618614/05/2022180012000014/05/2022
560300171907 ಅಬ್ದುಲ ಖಯ್ಯುಮ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹೆಮಾನ, ಧನಗPHH(NK) / CSBiometric****618614/05/2022FPS****618614/05/20226004000014/05/2022
560300171908 mallamma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ, ಬಿದರ ಬೆಸ ಹPHH(NK) / CSBiometric****618614/05/2022FPS****618614/05/2022150010000014/05/2022
560300171909 Kaveri - ವಿಳಾಸ: ೨/೫/೬ ಬಿದರ ಬೆಸ ಧನ್ಗರ ಗPHH(NK) / CSBiometric****618614/05/2022FPS****618614/05/2022150010000014/05/2022
560300171910 ಶೇಖ ಅತೀಕ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶೆಖ್ ಅಬ್ದುಲ ರಹೆಮಾನಸNPHH(NK) / CS------00000000-
560300171911 vijaylaxmi - ವಿಳಾಸ: ಗಡಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CS------120000000-
560300171912 shantabai - ಬೀದರ ಬೇಸ ಒಲ್ಡ ಟೌನ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/202212008000015/05/2022
560300171913 saraswati - ತಿನ ದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CSBiometric****618613/05/2022FPS****618613/05/202212008000013/05/2022
560300171914 ಆರಿಫಾ ಬೆಗ೦ - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಮಿರೊದ್ದಿನ, ಖಾಜಿ ಗಲPHH(NK) / CS------180000000-
560300171915 ಶಂಕರ ರಾವ ತಂದೆ ಭಾಲಕೇಶ್ವರ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / CS------120000000-
560300171916 ಅಂಬಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ಖಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ PHH(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/20229006000017/05/2022
560300171917 ಶಾಂತಕುಮಾರ - ತೀನದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CS------90000000-
560300171918 ಸರಸ್ವತಿ - ತೀನದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/20226004000017/05/2022
560300171919 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ:- ತಿನದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CSBiometric****618616/05/2022FPS****618616/05/202212008000016/05/2022
560300171920 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ, ತೀನ ದುಕಾನ ಗPHH(NK) / CS------60000000-
560300171921 ಅಶೋಕ - ವಿಳಾಸ: S/o ಭಿಮಣ್ಣಾ, ತಿನ ದುಕಾನ PHH(NK) / CSBiometric****618613/05/2022FPS****618613/05/202212008000013/05/2022
560300171922 ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಭಿಮಣ್ಣಾ - ತೀನ ದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್PHH(NK) / CSBiometric****618613/05/2022FPS****618613/05/2022150010000013/05/2022
560300171923 ಶಿವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: S/o ಭಿಮಣ್ಣಾ, ಬಿದರ ಬೆಸ ಹPHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/202212008000015/05/2022
560300171924 sona bai - ವಿಳಾಸ: ತಿನದುಖಾನ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟPHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/20223002000015/05/2022
560300171925 ತಾನಾಜಿ - ತಾನಾಜಿ ತಂದೆ ಗಂಗಾರಾಮ್ ೨-೪-೮೦, PHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/202212008000015/05/2022
560300171926 ಶಿವಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶೀವಾಜಿ ತಿನದುಕಾನ ಗಲPHH(NK) / CSBiometric****618615/05/2022FPS****618615/05/202212008000015/05/2022
560300171930 ಮಾಹಾದಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾಗಪ್ಪಾ, ತಿನ ದುಕಾನ PHH(NK) / CS------30000000-
560300171931 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ, ತೀನ ದುಕಾNPHH(NK) / CS------00000000-
560300171932 Rajeshwari Mankar - ವಿಳಾಸ: ತೀನದುಖಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CS------90000000-
560300171933 Kousar - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹುಸ್ಸೆನಸಾಬ, ಬೀದರ ಬPHH(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/2022180012000017/05/2022
560300171934 Salma Begum - ವಿಳಾಸ:- S/o ಅಂಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ 2-5PHH(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/2022150010000017/05/2022
560300171937 ಮಚಂದ್ರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ, ಧನಗರ ಗಲPHH(NK) / CSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/20229006000014/05/2022
560300171938 Mangala - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CS------60000000-
560300171939 Sumitra Bai - ವಿಳಾಸ: ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / CSBiometric****618617/05/2022FPS****618617/05/20226004000017/05/2022
560300171940 ನವಾಬ ಅಹೆಮ್ಮದ - ಮುಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / CS---