REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100160667 savita - D/O ಪ್ರದೀಪ್ ಮುದ್ದಣ್ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****533716/05/2022FPS****533716/05/202212008000016/05/2022
560200209681 Syed Abed Azmath - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ಅಹೆಮPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/20226004000015/05/2022
560300135584 Pratima - W/O ರವೀಂದ್ರ 4-3-18 4-3-18 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135684 Vijay Laxmi - S/O ಶೇಷಪ್ಪಾ ಬೀರಾದಾರ 4-1-442/1NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135751 Purnima - W/O ಸುಜೀತ ಕುಲಕರ್ಣಿ 1-4-146/16NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135790 Sarswati - W/O ವೈಜಿನಾಥ ಸಿರಸಗಿ ಅಪ್ಪೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135858 ರೇಷ್ಮ - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ 4-1-347/1 ಟಿಚರ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300135869 Ambika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ ರಾವ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135932 Paramma - W/O ವೀರ್ಶೆಟೆಪ್ಪಾ ೪/೪/೪೭ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135933 Aarti - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ರಿಕ್ಕೆ ೪-೨-೮೮NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135935 Neelamma - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಿಕ್ಕೆ ೪-೨-೮೮ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135959 Parvati - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗುರು ಕಾಲೋನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139927 Ashwini - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ವಿಜಯ್ ಮಂತೆಶ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****533716/05/2022FPS****533716/05/20229006000016/05/2022
560300140052 Laxmi Bai - W/O ಚನಬಸಪ್ಪ ೪-೪-೪೫ ಡಿ ವಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****533718/05/2022FPS****533718/05/20229006000018/05/2022
560300140063 Balaji Hulsoore - S/O ಗೋರಕನಾಥ ಹುಲಸೂರೆ . . ಲೆಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140149 Renuka - W/O: ರಾಜು 1779 ಬಸವ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****533716/05/2022FPS****533716/05/2022150010000016/05/2022
560300140158 ಮಂಜುಳಾ - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ ರ ಇ ಸಿ ಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140174 Ujuala - W/O ಅಮರೇಶ್ವರ 4-1-260 ಲೆಕ್ಚರ PHH(NK) / NCSBiometric****533721/05/2022FPS****533721/05/202212008000021/05/2022
560300140220 Lalita - S/O ತುಳಸಿರಾಮ ೫-೪-೧೦೯ ಜನತಾPHH(NK) / NCSBiometric****533718/05/2022FPS****533718/05/20229006000018/05/2022
560300140235 Indumati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಪ್ಪಾ ವಾರ್ಡ್ ನ-PHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/20226004000014/05/2022
560300140343 Anuradha - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ವಿಜಯ್ ಮಂತೆಶPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140401 Pushpa - S/O ಅಪ್ಪಣಾ ಚನ್ನಬಶ್ವರ್ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****533720/05/2022FPS****533720/05/2022180012000020/05/2022
560300140444 Sanga Mitra - W/O ಶಾಮಸುಂದರ್ ಮೊರೆ ೪-೮-೭೪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140463 Laxmi More - S/O ಅಂಬಣ್ಣ ೪-೮-೭೫ ಮಹಾನ್ತೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140531 Kalavati - S/O ತುಳಸಿರಾಮ ವಿಜಯ್ ಮಾಂತೆPHH(NK) / NCSBiometric****533720/05/2022FPS****533720/05/2022180012000020/05/2022
560300140648 Arathi - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ #0 ಚನ್ನಬಸವ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/20229006000013/05/2022
560300140657 Pavitra - S/O ರಾಜೇಂದ್ರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 1/4/17PHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/20229006000013/05/2022
560300140672 Shahida Bee - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಮಾಸೂಮ PHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/2022150010000014/05/2022
560300140678 Savitha - W/O ಸುಭಾಷ್ ೪-೧-೪೦೨/೨ ಗಂಜ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****533718/05/2022FPS****533718/05/202212008000018/05/2022
560300140702 Sudharani - S/O ಬಸವರಾಜ ಲೆಕ್ಟರರ್ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****533716/05/2022FPS****533716/05/20226004000016/05/2022
560300140711 Sudha - W/O ಸಂತೋಷ್ ೪-೪-೬೪ ಸಂಗಮೇಶ್ ಥPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/202212008000013/05/2022
560300140713 Usha - S/O ಮಹದೇವ್ ಮೈಲಾರೆ ಮೋಹನೆಶPHH(NK) / NCSBiometric****618618/05/2022FPS****618618/05/202212008000018/05/2022
560300140715 Kavitha - S/O ಕೃಷ್ಣಾಜಿ 1/3/52 ಗೋಪಾಳ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/202212008000013/05/2022
560300140720 Vasimabi - W/O ಎಮಡಿ ಫೈಜುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ . . PHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/202212008000015/05/2022
560300140726 Deepali - W/O ಗಣೇಶ್ ೪/೧/೧೯೫ ಸಿ ಬಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/2022150010000015/05/2022
560300140732 Tabasum - S/O ಆಯುಬ್ ಮಿಯಾ ೫-೭-೭೭ ಮಸೂPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/20229006000015/05/2022
560300140746 Anis Begum - S/O ಆಯುಬ್ ಮಿಯ ಮಾಸುಮ್ ಪಾಶPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/20229006000014/05/2022
560300140756 Firdous Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ #6-PHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/2022150010000013/05/2022
560300140782 Sharada - S/O ಪೂನಮ ಚಂದ ೫೫-೮-೧೧೩ ರೈಲ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****533722/05/2022FPS****533722/05/20229006000022/05/2022
560300140802 Afreen Begum - S/O ಪಶಮಿಯ್ಯ ಮನಿಯಾರ್ ಶಿವ್PHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/20229006000014/05/2022
560300140813 Shilppa - W/O ಭಾಲ್ಕೆಶ್ವರ ತಹಸಿಲ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/20226004000014/05/2022
560300140831 Anjum Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಅಜ್ಯಮ್ ಸ್ಯೆಅದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/202212008000013/05/2022
560300140843 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ 5-4-249/1 PHH(NK) / NCSBiometric****533718/05/2022FPS****533718/05/20229006000018/05/2022
560300140947 Vijaylaxmi - W/O ಮಹೇಶ 4-4-5 ಮೇನ್ ರೊಡ ಸೋನPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/20226004000013/05/2022
560300140960 Shabana - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಸಿದ್ ಮಿಯಾ ೪/೪/೬PHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/20226004000013/05/2022
560300140963 Joshana - S/O ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ೪-೧-೧೫೩ ಬಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****533723/05/2022FPS****533723/05/20229006000023/05/2022
560300140995 Shereen Fatima - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲೀಂ ಕೊಹಿರೆ ೪-೨-PHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/202212008000013/05/2022
560300141005 Waheedaa Bi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಾಸೇನ್ ಸಾಬ್ 4-8-8PHH(NK) / NCSBiometric****533719/05/2022FPS****533719/05/2022150010000019/05/2022
560300141128 ಅಸಿಯ - S/O ಜಬ್ಬಾರ್ ಮಿಯ್ಯ ನಿಯರ್ ಸಂಗಮೇPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/20226004000013/05/2022
560300141134 Shaikh Samreen - S/O ಮೊಇನುದ್ದೀನ್ ಬಿಗ್ ೪೨೨೯ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141194 Sukamari - S/O ಶ್ರವಣ್ ೧೩-೧-೧೦೧ ವಿಜಯ್ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/20226004000014/05/2022
560300141195 Kanyakumari - S/O: ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ 4-6-84 ಖಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****533716/05/2022FPS****533716/05/202212008000016/05/2022
560300141203 Bushara Begum - S/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಪಾಶಾ ಶಿವ್ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/2022150010000014/05/2022
560300141243 Sushmita - D/O ಹಾವಗೇಶ 14 ಪೋಲೀಸ್ ಕ್ವಾಟರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141798 Jyoti - S/O ನರಸಿಂಗ್ ಪಟೇಲ್ ಬಸವೇಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/20226004000014/05/2022
560300142112 Shobha Patil - S/O ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಾಲೊನೀ PHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/2022150010000013/05/2022
560300142137 Keshava R - S/O ರಾಮ - ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300142180 Latabai - W/O ಭಾವನಕೂಮಾರ ಪಟೇಲ್ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/202212008000014/05/2022
560300142196 Saleema Bee - W/O: ಜಾಕೀರ ಪೀಏಟೀಆರ್ಈ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****533720/05/2022FPS****533720/05/20229006000020/05/2022
560300142202 Vanita - S/O: ರಂಪರಸಾದ ಶರಮಾ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142205 Ameena Begam - S/O ಅಬ್ದುಲ ಜಲೀಲ ೪-೪-೪೭ ಸಂPHH(NK) / NCSBiometric****533720/05/2022FPS****533720/05/20229006000020/05/2022
560300142225 Asama Begum - S/O ಇಸ್ಮಾಯಲ ೪/೨/೪೯ ಮಸೂಂ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/2022150010000014/05/2022
560300142226 Guramma - W/O ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ೪-೧-೪೬೩/೫೯ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/20226004000013/05/2022
560300142227 Shital - W/O: ಮಾಧವ ರಾವ ಧುಮಾಲೆ 4-2-81 PHH(NK) / NCSBiometric****533716/05/2022FPS****533716/05/202212008000016/05/2022
560300142312 ಮಲಾನ್ ಬೀ - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ 6-2-61 ಮಸೂಮPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/20226004000013/05/2022
560300142376 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಟಪ್ಗೆ ೪-೧-೪೬೨ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142597 Vijaylaxmi - S/O ಜಿನಾಥಪ್ಪಾ ಜಾಂತೆ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/202212008000013/05/2022
560300142601 Arjuman Sultana - W/O ಅಹೆಮದ 4-4-68 69 ನಿಯರ್ ಸಂPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/20226004000013/05/2022
560300142626 Jyoti - W/O ಸುನೀಲ ೪-೪-೧೦೮ ಧುಳಪೆಟ PHH(NK) / NCSBiometric****533720/05/2022FPS****533720/05/2022150010000020/05/2022
560300142641 Varsha - S/O ವಿಠಲ ಭಂಡಾರಿ ೪/೧/೫೭/೩ ಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****533719/05/2022FPS****533719/05/202212008000019/05/2022
560300142915 Lalita - W/O ದೇವಿದಾಸ್ ನಿಯರ್ ಸಂಗಮೇNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143081 Mahananda - W/O ಸುನೀಲಕುಮಾರ ೯೯೯೯ ಭೀಮ ನPHH(NK) / NCSBiometric****533718/05/2022FPS****533718/05/20229006000018/05/2022
560300143299 Jayshri - W/O ಶಂಕರ #00 ಬಸವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****533716/05/2022FPS****533716/05/202212008000016/05/2022
560300143328 Sangeeta - S/O ವಿಠಲ ರಾವ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/2022150010000014/05/2022
560300143458 Farahan Begum - W/O ಶೈಖ ಜಾಫರ # ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/2022150010000015/05/2022
560300143465 Mubeena - S/O ಪಶಮಿಯ್ಯ ಸಿದ್ದಾಥ್೯ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****533724/05/2022FPS****533724/05/20229006000024/05/2022
560300143495 Lata - W/O ರಮೇಶ ವಿಜಯಮಂತೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನೀ PHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/202212008000015/05/2022
560300143795 ಸುಮನ - W/O ವಾಮನರಾವ್ ೫-೨-೬೨/೨ ಗಂಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143857 Shanta(Lavanya ) - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ಜನತಾ ಕಾಲೊನೀ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143862 Ruksana Begum - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖಲೆದ ಹೌಸ್ ನ 4-1-7NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143871 Neeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ ಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144055 ಶಜಾಹಾ - W/O ಸೈಯದ್ ಸಲಾಮುದ್ದೀನ್ 4/2/37 PHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/2022150010000019/05/2022
560300144388 Eshwaramma - W/O ಸುರೇಶ ೪-೪-೧೧೫ ಡಿ. ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/20226004000013/05/2022
560300144437 Nandini - S/O ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಲಗಾರ ೪-೩-೧೮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300144532 Renuka - W/O ಶಿವಕುಮಾರ #4-8-75 ವಿಜಯ್ ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144620 Fouzia Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ ೫-೭-೬೪/೫ PHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/20229006000014/05/2022
560300144660 Ashwini - W/O ದತ್ತಾತ್ರೆಯ ಜಯದೆ 4-2-11 .PHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/20229006000015/05/2022
560300144676 Meenakshi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ಬಸವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144677 Ruksar Fatima - W/O ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ . . ಮಾಸೂಂPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/20229006000013/05/2022
560300144710 Anjum Begum - S/O ಪಾಶಾ ಮಿಯಾ 4-1-756 ಶಾಹು ನPHH(NK) / NCSBiometric****533719/05/2022FPS****533719/05/2022180012000019/05/2022
560300144802 Ashatai - W/O ಜಾಲಿಂದರ # . ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144812 Ashwini - W/O ಸಂದೀಪ್ ಪರಶನೆ 4-3-9 . ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/202212008000014/05/2022
560300145440 Vijaylaxmi - W/O ಕಿರಣ . . ವಿಜಯ್ ಮಾಂತೇಶ್ವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145442 Parveen - W/O: ಮೋಹಮದ ಅಲಿ ಮಂತೇಶ್ವರ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****533722/05/2022FPS****533722/05/2022150010000022/05/2022
560300145642 Kastur Bai - D/O ಶಿವಾಜಿ 4-1-48/1 ಮಾಧವ ನಾಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145653 Chandrabhag Bai - W/O ನಾಮದೇವ ರಾವ ಪವಾರ ೨-೪-೫೩ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145654 Vanmala - W/O ವಿಠಲರಾವ ೪-೧-೧೯೬ ಸಿ.ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****533719/05/2022FPS****533719/05/2022150010000019/05/2022
560300145656 Priya - S/O ಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಗಣೇಶ್ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/20226004000014/05/2022
560300145659 Anita - W/O: ವಸಂತ್ ಪವಾರ್ 189/ಸೀ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145699 Anita - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ #999 ಗುರು ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****533721/05/2022FPS****533721/05/20226004000021/05/2022
560300145777 Meenakshi - S/O ಬಾಬುರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ೪-೩-೬ ಪೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145815 Anita - W/O ವೈಜೀನಾಥ ಪ್ಲಾಟ್ ನ 39 ಸ್ಟೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300171359 Gauramma - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಿವರಾಜ, ವಿಜಯಮಾತೇಶ್ವAAY(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/2022200015000015/05/2022
560300171374 ಸೋಜರ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ ;ಸೋಜರಬಾಯಿ ವಿಜಯ ಮಾತೇಶ್ವರ AAY(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/2022200015000014/05/2022
560300171375 ಶೇಷಾ ಬಾಯಿ - #4/8/175, ಮಾಹಾತೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/20226004000014/05/2022
560300171419 Nagamma - ವಿಳಾಸ: W/o ಕಾಶಪ್ಪಾ, ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/20223002000019/05/2022
560300171590 ಸುಶಿಲಾ - ಸುಶಿಲಾ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ 4-4-25,AAY(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/2022200015000013/05/2022
560300171592 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ಬಾಲಾಜಿ, ಸಂಗಮೆಶ ಚಿತ್AAY(NK) / NCSBiometric****533716/05/2022FPS****533716/05/2022200015000016/05/2022
560300171593 ಭಾಗ ಬಾಯಿ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/2022200015000014/05/2022
560300171595 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****533716/05/2022FPS****533716/05/2022200015000016/05/2022
560300171596 ವೀರಶಟ್ಟಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಕಂಟೆಪ್ಪಾ, ಸುಭಾಷ ಚೌಕPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/202212008000014/05/2022
560300171598 ಅಶೋಕ - ವಿಳಾಸ:" S/o ತುಕಾರಾಮ, ಸುಭಾಷ ಚೌಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171599 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/2022200015000013/05/2022
560300171600 Kalavati - ವಿಳಾಸ: W/o ಝರೆಪ್ಪಾ, ಭಿಮ ನಗರ ಭಾAAY(NK) / NCSBiometric****533718/05/2022FPS****533718/05/2022200015000018/05/2022
560300171601 shantamma - ವಿಳಾಸ: W/o ಮಾರುತಿ, ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171602 Betamma - ವಿಳಾಸ: 0, ಜೋಷಿನಗರ ಆಣೆ ನವಿ ಭೀಮನPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/2022180012000015/05/2022
560300171603 Bharatbai - ಮಾಸೂಮ ಮಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/2022200015000015/05/2022
560300171604 ಚಂಪಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ಧೊಂಡಿಬಾ, ಧುಳಪೆಟ್ ಏರAAY(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/2022200015000015/05/2022
560300171605 ತಾಹೇರಾ ಬೇಗಂ - ವಿಳಾಸ: W/o ಅಯುಬ ಮಿಯ್ಯಾ, ಮೊಹಮ್ಮAAY(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/2022200015000014/05/2022
560300171625 Sunita - ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/202212008000022/05/2022
560300171628 ಮಹಮದ ಹುಸೇನ - ಮಾಶೋಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೂನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/2022180012000013/05/2022
560300171697 Ashrofbee - ವಿಳಾಸ: W/o ಸೈಯದ ಅಹ್ಮದ, ಗ್ರಾಮಿಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171733 Neelamma - ಬಸವೆಶ್ವರ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****533722/05/2022FPS****533722/05/2022200015000022/05/2022
560300171760 nagamani - ಬಾಲಚಾರಿ ತಂದೆ ಪಂಡರಿ ೭೩, ಚರ್ಚ AAY(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/2022200015000013/05/2022
560300171816 SHARADA - ವಿಳಾಸ: s/o ಬಸವಣಪ್ಪಾ, ಭಿಮ ನಗರ ಭAAY(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/2022200015000013/05/2022
560300171927 Madhumati - 2/5/4/1, ಬೀದರ ಬೆಸ್ ಹನಮಾನ ಮಂದಿರPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/20229006000014/05/2022
560300171935 sher banu - D/O ರಜ್ಜಾಕಮಿಯ್ಯ ೨-೪-೧೫ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/2022150010000015/05/2022
560300171966 Jagadevi - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ, ವಿಜಯ ಮಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/2022180012000013/05/2022
560300171968 ಮಹೇಬೂಬಸಾಬ - ವಿಳಾಸ: ಮಾಂತೆಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533719/05/2022FPS****533719/05/2022150010000019/05/2022
560300171969 apsar bee - ವಿಳಾಸ: ಚಿರಪಾಡ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533724/05/2022FPS****533724/05/2022150010000024/05/2022
560300171970 ಮಹತಾಬ ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: ಮಹ್ತಾಬ್ ಮಿಯಾ ಮಾಹೆಬುಬಸಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****533718/05/2022FPS****533718/05/202212008000018/05/2022
560300171971 Laxmi - ವಿಜಯಮಾಂತೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/2022180012000014/05/2022
560300171974 Munna Bee - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಹೆಬೂಬ ಸಾಬ, ವಿಜಯಮಹಾPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/20223002000013/05/2022
560300171981 Tahera Bee - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಶೀದ ಮಿಯಾ, PHH(NK) / NCSBiometric****533723/05/2022FPS****533723/05/2022180012000023/05/2022
560300171985 ಇಂದರ ಜೀತ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಧೋಂಡಿಬಾ, ವಿಜಯ ಮಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/2022180012000014/05/2022
560300172075 ಮಹೇಂದ್ರ - ಅಶೋಕ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****533719/05/2022FPS****533719/05/2022200015000019/05/2022
560300172437 ತಾಹೇರಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಶಮಶೇರ ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****533718/05/2022FPS****533718/05/20223002000018/05/2022
560300172439 Jhaidabi - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನ, ವಿಜಯ ಮಾಂತೆAAY(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/2022200015000014/05/2022
560300172511 ಸೈಯದ್ ಅನ್ವರ್ - ಸೈಯದ್ ಅನ್ವರ್ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300172518 ಸರ್ಸವತಿ - ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗರಾವ ಕುಲಕರ್ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****549822/05/2022FPS****549822/05/20226004000022/05/2022
560300172540 Rihana Begum - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮೈನೊದ್ದಿನ, ಭೀಮ ನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****533720/05/2022FPS****533720/05/2022200015000020/05/2022
560300172788 ನಬಿ ಸಾಬ - ಮಾಶೊಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/2022200015000014/05/2022
560300172853 Kaveri - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/202212008000013/05/2022
560300173002 lalita bai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಗಣಪಥರಾವ, ಬಿದರ ಬೆಸ ಭAAY(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/2022200015000013/05/2022
560300173064 Rizwana Banu - ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****533719/05/2022FPS****533719/05/2022150010000019/05/2022
560300173094 ಸರಸ್ವತಿ - ವಿಳಾಸ: ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ತಸಿಲ ರೋಡ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****533718/05/2022FPS****533718/05/202212008000018/05/2022
560300173095 Mastan Bee - ಮಾಸೋಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/2022180012000013/05/2022
560300173096 ಬಾಬು - ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/20226004000013/05/2022
560300173097 Raziya Bee - ವಿಳಾಸ: ಗುರುಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/2022240016000014/05/2022
560300173098 Sujata - ವಿಳಾಸ: W/o ವಿಶ್ವನಾಥ, ಬಸವೇಶ್ವರ PHH(NK) / NCSBiometric****533724/05/2022FPS****533724/05/20226004000024/05/2022
560300173099 Vaishali - ವಿಳಾಸ; ಶವಶಂಕರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173100 ಸುಮಿತ್ರ - ವಿಳಾಸ: S/o ಭದ್ರಪ್ಪಾ, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****533721/05/2022FPS****533721/05/2022150010000021/05/2022
560300173101 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಟಿಚೆರ್ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಇಂಜನಿಯರPHH(NK) / NCSBiometric****533722/05/2022FPS****533722/05/20229006000022/05/2022
560300173102 ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಮ - ವಿಳಾಸ: ಮಹತಾಬಸಾಬ, ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/20229006000014/05/2022
560300173103 Lavanya - ಆನಂನದ ತಂದೆ ಯಾದಗಿರ ಪೊತಕೊನೂರ,೪/೪AAY(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/2022200015000013/05/2022
560300173104 Preeti - ವಿಳಾಸ: S/o ರೆವಣಯ್ಯಾ ಮಠ, ಪಾತ್ರೆPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/20229006000014/05/2022
560300173105 Parubai - ಭೀಮ ನಗರ, ಸ್ಟೆಷನ್ ರೊಡ, ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/2022210014000015/05/2022
560300173106 ಬಾಬು ರಾವ - ವಿಳಾಸ ; ಮೌನೆಶ್ವರ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****533716/05/2022FPS****533716/05/202212008000016/05/2022
560300173107 ಬಾಬು ರಾವ - ಬಕ್ಕಾ ಹತ್ತಿರ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202215208000021/05/2022
560300173108 ದೀಪಕ - ವಿಳಾಸ:ತಂದೆ ಕೇರೊಬಾ,ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300173109 ಕುಟ್ಟೀ ರಾಮ - ವಿಳಾಸ: S/o ಕೆರಬಾ, ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****533722/05/2022FPS****533722/05/20229006000022/05/2022
560300173110 ನಶೀರ ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪಾಶಾಮಿಯಾ, ಮಾಸೂಮ ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/20226004000014/05/2022
560300173111 ಎಮ್.ಡಿ.ರಿಯಾಜೊದ್ದಿನ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನಸಿರೊದ್ದಿನ, ಮಾಸೂಮ PHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/20226004000014/05/2022
560300173112 ರಾಬಿಯಾ ಬೀ - ವಿಜಯಮಾಣಿಕಾಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173113 Varsha - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾರಾಯಣ, ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ PHH(NK) / NCSBiometric****618621/05/2022FPS****618621/05/20229006000021/05/2022
560300173114 ಯೂಸಫ್‌ - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/2022200015000015/05/2022
560300173115 Yasamin Begum - ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/2022180012000015/05/2022
560300173116 pharajana - ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533718/05/2022FPS****533718/05/2022180012000018/05/2022
560300173117 mamtaj begum - ಮಾಶುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/20229006000015/05/2022
560300173118 ಅಬ್ದುಲ್‌ ಕರೀಮ - ವಿಳಾಸ: ೪-೨-೮೨, ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/2022150010000015/05/2022
560300173119 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಅಂಬೇಡಕರ ಚೌಕ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/20229006000015/05/2022
560300173120 bharati bai - ಬಸವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/20223002000015/05/2022
560300173121 ಸರಸ್ವತಿ - ಮಾಸಂ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ. ಮನೇ PHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/20226004000014/05/2022
560300173122 Paramma - ಟಿಚೆರ್ ಕಾಲೋನಿ ತಾಲುಕಾ ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/202212008000013/05/2022
560300173123 lalita - ವಿಳಾಸ: S/o ಧೊಂಡಿಬಾ, #4-2-95, ಮAAY(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/2022200015000014/05/2022
560300173124 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - ಮಾ.ಪಾ. ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533716/05/2022FPS****533716/05/20229006000016/05/2022
560300173125 PANLYAMMA - ವಿಳಾಸ: ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173126 ಗುರು ನಾಥ - ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173127 ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ - #4-2-86ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/20226004000013/05/2022
560300173128 rukiya bi - ಮಾಶುಮ ಪಾಶಾ .. ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/20223002000022/05/2022
560300173129 Shahubai - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/202212008000015/05/2022
560300173130 ಮಲೇಶ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/20229006000015/05/2022
560300173131 ನಾಗಮ್ಮ - ಮಾಶೋಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173132 Iramma - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/2022150010000013/05/2022
560300173133 Shreedevi - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533721/05/2022FPS****533721/05/20229006000021/05/2022
560300173134 Ambubai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ದೊಂಡಿಬಾ ವಿಜಾಯ ಮಹೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/2022150010000013/05/2022
560300173135 Sushilabai - ಮಹೇಶ್ವರಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****533716/05/2022FPS****533716/05/2022240016000016/05/2022
560300173136 Lata - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನಾಮದೇವ, ವಿಜಯ ಮಾಂತೆPHH(NK) / NCSBiometric****533718/05/2022FPS****533718/05/2022180012000018/05/2022
560300173137 Preeti - ವಿಳಾಸ: ಮಾತೇಶ್ವರ ಕೋಲನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/202212008000015/05/2022
560300173138 monabai - ವಿಜಯಮಾಂತೆಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533719/05/2022FPS****533719/05/2022150010000019/05/2022
560300173139 ಬಾನು ದಶ - ವಿಳಾಸ: ಮಾತೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/202212008000014/05/2022
560300173140 ಪ್ರಕಾಶ - ವಿಳಾಸ: S/o ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ವಿಜಯಮಹಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****533718/05/2022FPS****533718/05/2022150010000018/05/2022
560300173141 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶರಣಪ್ಪಾ, ವಿಜಯಮಹಾಂತೆPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/20226004000015/05/2022
560300173142 kalavati - ವಿಳಾಸ: S/o ನರಸಪ್ಪಾ, ವಿಜಯಮಹಾಂತೇPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/2022150010000014/05/2022
560300173143 ಮನೋಜ - ಮನೋಜ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮಾಂತೇಶ್ವರ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/202212008000015/05/2022
560300173144 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ವಿಜಯ ಮಾಂತೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****533719/05/2022FPS****533719/05/20229006000019/05/2022
560300173145 ಸುರೇಶ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕರ, ವಿಜಯಮಹಾಂತೆಶ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****533718/05/2022FPS****533718/05/20221500