REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100174133 Ambika - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ 5-10-39/1 (51) PHH(NK) / NCS------120000000-
560300135550 Mahadevi Sulgunte - W/O ಸೋಮನಾಥ್ ಸುಲಗುಂಟೆ ೪-೪-೧೮೪NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135594 Nandadevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 5/7/62 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135679 Mohd. Iqbal - S/O ವಜೀರ್ ಸಾಬ್ ನ್ಯೂ ಮಸೂಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135682 Mangala Patil - S/O: ಶಿವರಾಜಪ್ಪಾ ಪಾಟಿಲ್ 4-4-16NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135762 Ashwini - S/O ಶಾಂತವೀರ ೪-೧-೭೪೨/೧೪ ದತ್ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136410 Mangala Bai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾ೦ತ ಕಾಳೆ ಮುದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140218 Hotte Naveen Kumar - S/O ಹೊಟ್ಟೆ ಜಾನಕಿರಾಮ . . ನಿಯPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140368 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂತೋಷ 4/4/27/1 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****214824/05/2022FPS****214824/05/20229006000024/05/2022
560300140433 Lalitabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಜಿರಾವ್ ನಾರ್ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****618618/05/2022FPS****618618/05/20226004000018/05/2022
560300140562 Sukanya - ವಿಜಯಮಾಹಂತೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಚೀರಪಡ ಗಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140649 Deepika - W/O: ದೀಪಕ ಜೀಂದೆ ನಿಯರ ಸಂಗಮೇಶPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140673 Tripti - S/O ಅಮೃತರಾವ್ ಬಿರಾದರ್ ೪/೧/೫೭/PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140682 Noorjahan - S/O ಮಸತಂಸಬ್ ಶಾಹು ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/202212008000022/05/2022
560300140718 Arshiya - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ ಶಾಹು ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****214818/05/2022FPS****214818/05/2022150010000018/05/2022
560300140722 Shahana Begum - W/O ಎಂಎ ಜಬ್ಬಾರ್ ಮಸೂಮ್ ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/202212008000022/05/2022
560300140760 Roobina - W/O ಮೀಸಲುದ್ದೀನ್ ಮಣಿಯಾರ 4-2-19PHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/202212008000019/05/2022
560300140791 Asma Begum. - W/O ನಜೀರ್ 5-10-16 . ಮಾಸುಮ್ PHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/20229006000021/05/2022
560300140816 Sana - S/O ಎಂಡಿ ಖಾಸಿಮಸಾಬ ಸ್ಟೇಷನPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20229006000022/05/2022
560300140826 Mubina Begum - S/O ಶಹಬುದ್ದೀನ್ ಬಘ್ಬನ್ ೪ ೨ ೩೦PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140847 Shireen Fatima - W/O ಅಬ್ದುಲ ವಹೀದ ಪಾಶಾ 5-6-19 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140922 Pushpavati - S/O ವೈರಾಗೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ 4-5-18 ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300140970 Nusrat Begum - S/O ಶೈಕ್ ವಾಹೆದ ಸಾಬ ೪-೧-೧೩೯ PHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/20229006000021/05/2022
560300141104 Megharani - S/O ರವಣಪ್ಪಾ ಬಿಹ್ಯಾಡ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141153 Raziya Begum - W/O ಎಂ ಡಿ ಶಫಿಉದ್ದೀನ್ ಬಘ್ಬನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/202212008000019/05/2022
560300141192 Goribee - W/O: ಶರೀಫಖಾನ ಮಾಸೂಮಪಾಷಾ ಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/202212008000019/05/2022
560300141305 Surekha - W/O ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ ೪-೬-೮೯ ಖNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141558 Jyoti Jagadish - W/O ಜಗದೀಶ್ ಗಣೇಶ ನಗರ ಲೆಕ್ಚರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141772 Ayesha Fatima - S/O ಸಮದಾನಿ ಮಿಯಾ ಮಾಸುಮ ಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141782 Laxmi Bai - W/O ರಮೇಶ್ ೫-೭-೨೪ ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/202212008000019/05/2022
560300142109 ಸುಲೋಚನ್ಣ - W/O: ಬಾಬುರಾವ್ ವಂಕೇ 6-6-50 ಖಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142140 Shridevi - S/O ರಮಷಟೆಪ್ಪ ಏಣಕುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142155 Sheeza Sultana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಖುದ್ದುಸ್ ಶPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142200 Manjula - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ೪-೩-೨೪ ಸೋನಾPHH(NK) / NCSBiometric****618619/05/2022FPS****618619/05/202212008000019/05/2022
560300142224 Shantabai - W/O ದಶರಥರಾವ ೫-೮-೧೨ ಜೋಶಿ ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142406 ಕವಿತಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗನಾಥ ರಾವPHH(NK) / NCS------180000000-
560300142691 Shaikh Fariya Fatima - C/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುದಸರ #4/2/67 ಮಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143513 Zeenat Begum - W/O ಇಸಮೊದ್ದೀನ್ ೪-೧-೧೩೯ ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/20229006000021/05/2022
560300143962 Babruwan - S/O ರಮ್ಕಿಶನ್ ೫-೩-೩೬೪ ದತ್ತNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145045 Gouramma - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ . . ಗುರು ಕPHH(NK) / NCSBiometric****214823/05/2022FPS****214823/05/202212008000023/05/2022
560300145796 Dr.Mallamma - W/O ಗುರಪ್ಪಾ ವಾಲಿ 4/5/51 ಮೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145829 Laxmi - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪ ರಟಕಲೆ ೪-೨-೯೧ PHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/202212008000021/05/2022
560300166100 Sugamma - ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171438 Pooja - ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಪಿ.ಡ್ಲ್ಯೂ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171607 ಚಂಪಾ ಬಾಯಿ - ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಂಜ ಭಾಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****214816/05/2022FPS****214816/05/2022200015000016/05/2022
560300171609 ವಿತಾಬಾಯಿ - ಸುರೇಶAAY(NK) / NCSBiometric****214816/05/2022FPS****214816/05/2022200015000016/05/2022
560300171612 Sultana Begum - ವಿಳಾಸ: ಚಾಂದ ಪಾಶಾ, ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕAAY(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/2022200015000019/05/2022
560300171626 devata - ಮಾಸೂಮಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಗಂಜ್ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/2022200015000019/05/2022
560300171629 najma begum - ಮಾಶೋಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೂನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/2022200015000022/05/2022
560300172211 ಎಮ್.ಡಿ.ಹಸ್ಸನ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಹೆಬುಬ, ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300172256 Mamtajabegum - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300172257 ರಾಜಾ ಸಾಬ - ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172438 Zaibunbee - ವಿಳಾಸ: S/O ಚಾಂದಸಾಬ ಮಾತೇಶ್ವರ ಗAAY(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/2022200015000019/05/2022
560300172601 ಖಲೀಲ ಅಹ್ಮದ್ - ವಿಳಾಸ: S/o ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯಾ, ಮಾಸುಮ PHH(NK) / NCS------210000000-
560300173211 ಅಶೋಕ - ಮು/0 ವಿಜಯಮಾಹಾಂತೆಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****618622/05/2022FPS****618622/05/202212008000022/05/2022
560300173212 ಶ್ರಾವಣ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕರ, ವಿಜಯಮಹಾಂತೆಶ್ವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173213 Putala Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕೋಂಡಿಬಾ, ವಿಜಯ ಮಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****214823/05/2022FPS****214823/05/20229006000023/05/2022
560300173214 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: W/O ಸೋಪಾನ ರಾವ,ಮಾನತೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173215 Kasturabai - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಗುಂಜ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214824/05/2022FPS****214824/05/20226004000024/05/2022
560300173216 ದೇವಿದಾಸ - ವಿಜಯ ಮಾಂತೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/20226004000021/05/2022
560300173217 Sinabai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ವಿಜಯ ಮಾಂತೆಶ್ವರ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCS------180000000-
560300173218 ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಪರಲಾದರಾವ - ವಿಜಯಮಾಂತೆಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173219 kamalabai - ವಿಳಾಸ: W/o ಶಿವಾಜಿ, ವಿಜಯಮಹಾಂತೆಶPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173222 ಭೀಮ ರಾವ್ - ವಿಜಯ ಮಾಂತೇಶ್ವರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214818/05/2022FPS****214818/05/20229006000018/05/2022
560300173223 ನಾಗರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ಬೌಧರಾಜ, ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ವರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300173225 ಸುಭಾಷ - ವಿಜಯ ಮಾಂತೆಶ್ವರ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****603823/05/2022FPS****603823/05/202212008000023/05/2022
560300173226 Renuka - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ, ವಿಜಯಮಾಂತೆಶPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/2022150010000019/05/2022
560300173227 Shahanaz Bee - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಮಾಂತೇಶ್ವರ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****214820/05/2022FPS****214820/05/2022150010000020/05/2022
560300173228 ದತ್ತು - ಚಿರಪಾಡ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****214820/05/2022FPS****214820/05/2022200015000020/05/2022
560300173230 ಏಸಕಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಸ್ತಾನಸಾಬ, ವಿಜಯಮಹಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****214823/05/2022FPS****214823/05/20226004000023/05/2022
560300173231 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಜಟ್ಟೆಪ್ಪಾ, #4/8/132PHH(NK) / NCSBiometric****214817/05/2022FPS****214817/05/20229006000017/05/2022
560300173232 ಝರು ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ವಿಜಯ ಮಾಂತೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173233 ಪ್ರಲಾದ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ - ವಿಜಯಮಾಂತೆಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214820/05/2022FPS****214820/05/2022150010000020/05/2022
560300173234 ಸಾದಕ ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಜಯಮಾಂತೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214824/05/2022FPS****214824/05/202212008000024/05/2022
560300173235 ಗಣಪತ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕರರಾವ, ವಿಜಯಮಹಾಂತೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173236 saibhav - ಸಾಯಿಬವಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ 4/8/57 ಮಹಾAAY(NK) / NCSBiometric****214815/05/2022FPS****214815/05/2022200015000015/05/2022
560300173237 basamma - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕರರಾವ, ವಿಜಯಮಹಾಂತೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560300173238 ತುಳಸಿರಾಮ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸುಭಾನರಾವ, ವಿಜಯಮಹಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****214818/05/2022FPS****214818/05/20229006000018/05/2022
560300173239 indumati - ವಿಳಾಸ: S/o ಭಾಲಕೆಶ್ವರ, ವಿಜಯಮಹಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****214818/05/2022FPS****214818/05/20226004000018/05/2022
560300173240 ಖಾಶಿಮಬಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ಸತ್ತಾರಮಿಯ್ಯಾ, ವಿಜಯಮAAY(NK) / NCSBiometric****214815/05/2022FPS****214815/05/2022200015000015/05/2022
560300173241 ಪ್ರಕಾಶ - ವಿಳಾಸ: S/o ಲಿಂಗಯ್ಯಾ, ಬಸವ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173242 ಪುಂಡಲಿಕ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ, ವಿಜಯ ಮಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****214820/05/2022FPS****214820/05/202212008000020/05/2022
560300173243 Kalavati - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಾಚಂದ್ರ, ವಿಜಯ ಮಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****214823/05/2022FPS****214823/05/2022150010000023/05/2022
560300173244 Sharadabai - ವಿಳಾಸ: W/o ಮಾಣಿಕರಾವ, ವಿಜಯಮಹಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****618614/05/2022FPS****618614/05/20229006000014/05/2022
560300173245 Sulochana - ಲೆಕ್ಚರ ಕಾಲೋನಿ ಗಣೇಶ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/2022200015000021/05/2022
560300173246 Renuka - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾತ, ಗಣೆಶ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****214824/05/2022FPS****214824/05/2022150010000024/05/2022
560300173247 r - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಿಶ್ವಾನಾಥ , ಲೇಚ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/202212008000021/05/2022
560300173248 ಮಾಲನ್ ಬೀ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ, ಪಾಪಯ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/202212008000019/05/2022
560300173250 Naseem Fatima - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173251 ಮಹಮದ - ವಿಳಾಸ: S/o ಖಾಸಿಮಸಾಬ, ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/20229006000021/05/2022
560300173252 Bhimla Bai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ, ತಹಸAAY(NK) / NCSBiometric****214817/05/2022FPS****214817/05/2022200015000017/05/2022
560300173253 ಶಿವಾರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನಾಗಶಟ್ಟೆಪ್ಪಾ, ಖಂಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****618619/05/2022FPS****618619/05/2022150010000019/05/2022
560300173254 ಭಗವಾನ - ವಿಳಾಸ:ಭಗವಾನ ತಂದೆ ಗಣಪಥರಾವ, ಖಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173257 ಅಬ್ದುಲ ರಶಿದ ತಂದೆ ಶಬ್ಬಿರಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/20226004000022/05/2022
560300173258 Dharebayi - ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20229006000022/05/2022
560300173259 ಅರ್ಜುನ - ಸ್ಟೆಶನ್ ರೋಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/20229006000021/05/2022
560300173260 chandrabhaga - ವಿಳಾಸ: S/o ಭಿಮರಾವ, ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/2022150010000021/05/2022
560300173261 ನಾಮದೇವ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾಧವರಾವ, ಮುದ್ದಾ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300173262 Munni Begum - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/2022200015000021/05/2022
560300173263 jagadevi - ವಿಳಾಸ: S/o ಕಾಶಿನಾಥ, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300173264 ಸುರೇಶ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾಣೀಕಪ್ಪಾ ,ಖಂಡ್ರೆ AAY(NK) / NCSBiometric****214824/05/2022FPS****214824/05/2022200015000024/05/2022
560300173265 ಜಲಿಲ ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ ಮೈನೊದ್ದಿನ,PHH(NK) / NCSBiometric****214824/05/2022FPS****214824/05/202212008000024/05/2022
560300173266 ಫಾತೀಮ ಬೆಗಮ್ - ಮುದ್ದಾ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214824/05/2022FPS****214824/05/202212008000024/05/2022
560300173267 ಬಸವ ರಾಜ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸನಮುಕಪ್ಪಾ, ಖಂಡ್ರೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****214816/05/2022FPS****214816/05/2022150010000016/05/2022
560300173268 Hasina Begum - C/O ಸಿಲಾರ್ಶಹಾ 5-9-308 ಶರನಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****214823/05/2022FPS****214823/05/20226004000023/05/2022
560300173269 Chinnamma - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಪ್ಪಾರಾವ, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****107119/05/2022FPS****107119/05/202212080000019/05/2022
560300173270 Lalita - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173272 ಪದ್ಮಾವತಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ವೈಜಿನಾಥರಾವ, ಖಂಡ್ರೆ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300173273 ಸರು ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣಾ, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****214817/05/2022FPS****214817/05/20226004000017/05/2022
560300173274 Muktabai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/202212008000021/05/2022
560300173275 balika - ವಿಳಾಸ: S/o ಕಾಶಪ್ಪಾ, ಮುದ್ದಾ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300173277 ಹಾವೆಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ, ಖಂಡ್ರೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****533721/05/2022FPS****533721/05/202212008000021/05/2022
560300173278 ಬಾಬುರಾವ - ವಿಳಾಸ:- S/o ಶಂಕರರಾವ 4-5-53, ಖPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173281 ಜೈರಾಜ - ಮಾಶುಂಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/202212008000022/05/2022
560300173282 Solochana Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ, ಸೋನಾರ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/202212008000021/05/2022
560300173284 ರಾಮಯ್ಯ - 4-4-27-1, ಸೂನಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214824/05/2022FPS****214824/05/20226004000024/05/2022
560300173285 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - 4-4-108, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಥೇಟರ್ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****214824/05/2022FPS****214824/05/2022150010000024/05/2022
560300173286 ರವಿಕುಮಾರ - ಮಾಶೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****618614/05/2022FPS****618614/05/202212008000014/05/2022
560300173288 Suvrana - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಅಣೆಪ್ಪಾ, ಸೊನಾರ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/2022150010000021/05/2022
560300173289 eshwari - ವಿಳಾಸ: ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಸೊನಾರ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****214824/05/2022FPS****214824/05/20226004000024/05/2022
560300173291 Nandini - ವಿಳಾಸ: W/o ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ, ಸೊನಾರ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/202212008000021/05/2022
560300173292 ಮೊಹಮ್ಮದ ಅಜರ ಉಲ್ ಹಖ್ - ವಿಳಾಸ: S/o ಎಮ್.ಎ.ರಜಾಕ, ಮೆನ ರೊಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173293 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾರುತಿ, ಧುಳಪೆಟ, ಗಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173294 ಶಶಿಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ: ಬಾಬುರಾವ, ಜಾಧವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****618624/05/2022FPS****618624/05/202212008000024/05/2022
560300173295 Mangala Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ, ಧುಳಪೆಟ ಎರPHH(NK) / NCSBiometric****214823/05/2022FPS****214823/05/2022180012000023/05/2022
560300173296 Mangal - ವಿಳಾಸ: ಧುಳಪಟ್ಟ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/20229006000019/05/2022
560300173297 ಕಿಶನ ರಾವ - ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರ - 585 328PHH(NK) / NCS------30000000-
560300173298 ಗೊಪಾಲ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಾಣುಜಿರಾವ ಜಿಂದೆ, ಧPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173299 Kalavati - ವಿಳಾಸ: ಭಟ್ಟ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/20229006000022/05/2022
560300173300 Anushabai - ದೆವಿ ನಗರ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173301 Shareefa Bee - ಮೆನ ರೊಡ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಟೆಲರ ಲೆನ್,ಗಂPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/2022180012000021/05/2022
560300173302 ಧನಾಜಿ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ವಿಶ್ವನಾಥ, ಶಿವಾಜಿ ಚೌPHH(NK) / NCSBiometric****214820/05/2022FPS****214820/05/202212008000020/05/2022
560300173303 ಮಹಾದೇವಿ - ವಿಳಾಸ:- W/o Anil Kumar 4-3-22PHH(NK) / NCS------30000000-
560300173304 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಸೋನಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173305 ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ, ಬಕ್ಕಾ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****214817/05/2022FPS****214817/05/202212008000017/05/2022
560300173306 Sunitaa - ಸೊನಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/20229006000021/05/2022
560300173307 Shobhavati - ವಿಳಾಸ: ಸೊನಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/20229006000015/05/2022
560300173309 ಸರು ಬಾಯಿ - ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173310 Padma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭೂಮಯ್ಯಾ, ಧಡವಾಯಿ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/2022150010000021/05/2022
560300173311 Shamshad Begum - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/2022180012000019/05/2022
560300173313 ಮೇಹಬುಬ ಫಾಶಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ, ಮಾಸೂಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173314 ಶಿವಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುಣವಂತರಾವ, ತಪಸ್ಯಾಳೆPHH(NK) / NCSBiometric****214823/05/2022FPS****214823/05/2022150010000023/05/2022
560300173315 ಸಂಗಮೇಶ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣಾ ಕಲಸೆ - ಗುರು ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173316 Nilama - ವಿಳಾಸ: ಸಂಗಮೆಶ ಟೆಟರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173317 ಸುನೀತಾ - ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/202212008000021/05/2022
560300173318 Shridevi - ಗಣಪತರಾವ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ 4-1-PHH(NK) / NCSBiometric****618613/05/2022FPS****618613/05/202212008000013/05/2022
560300173319 patayya - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173320 ಶಫಿ ಮಿಯ್ಯಾ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/20226004000021/05/2022
560300173323 susilabai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ, ಗುರು ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173329 khuteja begum - ಮಶೂಮ ಪಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/2022180012000019/05/2022
560300173330 Laphija Bee - ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/2022180012000022/05/2022
560300173334 Shabana - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಬ್ದುಲ ಜಬ್ಬಾರ, ಬಸವೇPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/202212008000022/05/2022
560300173357 Laximibai - ಫಾಯರ್ ಸ್ಟೆಷನ್ ಹತ್ತಿರ, ಗಂಜ ಭಾಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****618620/05/2022FPS****618620/05/2022200015000020/05/2022
560300173432 Sajida Begum - ಅಬ್ದುಲ ಅಝೀಜ ತಂದೆ ಶಬೀರಮಿಯಾ ಸಾ|PHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/202212008000019/05/2022
560300173960 ರಾಜಕುಮಾರ - ಗಣೇಶ ನಗರ ಎಲ್ ಸಿ ರೋಡ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****618620/05/2022FPS****618620/05/202212008000020/05/2022
560300174077 ಖೈರುನ ಬಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೂನಿ ಹೌಜಿಂಗ ಬೂರಡ್ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300174078 joythi - ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300174200 Reshma Nishat Anjum - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರೆಹ್ಮಾನಸಾಬ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174535 ಶಂಕರ ರಾವ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174536 ನಂದ ಕುಮಾರ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174909 ಚಂದ್ರ ಕಿಶೋರ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174910 ಶಿವರಾಜ - ಮುದ್ದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174911 ಶ್ರಿ ಸುರೇಶ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174914 ರಾಜಕುಮಾರ - ಖಂದ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174918 ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ, ಸೊನಾರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174919 ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಹಾದಪ್ಪಾ, ಖಂಡ್ರೆ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174920 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾಗಪ್ಪಾ ಘಾಳೆ, ಖಂಡ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174921 ಶೋಬಾ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆ ನಂ:4-6NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174922 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174923 ದಿಗಂಬರ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆ ನಂ:4-6NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174924 ವಿಠಲ ರಾವ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174925 ಮಾರುತಿ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆ ನಂ:4-6NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174926 ಗುರು ಬಸವ - C/O 4-7-26 ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174927 ಸಿದ್ರಾಮ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆ ನಂ:4-6NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174928 ಉಧವ್‌ ರಾವ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆ ನಂ:4-6NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174929 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂತ - ಪಾಟಿಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174930 ಪ್ರಕಾಶ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆ ನಂ:4-6NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174932 ಬಸವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: S/o ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಮರೂರಕರ, ಖಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174933 ಜಗನಾಥ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆ ನಂ:4-6NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174934 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆ ನಂ:4-6NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174935 ಜಗನಾಥ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆ ನಂ:4-6NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174936 ವೀರಶೆಟ್ಟಿ - ವಿಳಾಸ: ಗುರುಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಹತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174937 ಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆ ನಂ:4-6NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174938 ರಮೇಶ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆ ನಂ:4-6NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174939 ಸಿದ್ರಮಯ್ಯ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆ ನಂ:4-6NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174940 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆ ನಂ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174941 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆ ನಂ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174943 SHAKUNTALA - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಜಾಜೆ, ಅಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174944 ನಾರಯಣ ರಾವ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆ ನಂ:4-5NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174945 ಗಿರಿ ರಾಜ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆ ನಂ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174946 MALLAMMA - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆ ನಂ:4-5NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174947 ಜಗನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174948 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174949 Jayashree - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾರಾಯಣರಾವ, ಹೊಸ ಜಾಧವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174950 ಶಿವ ರಾಜ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174951 ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174952 ಕ್ರಾಂತಿ ಕುಮಾರ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174954 ಮಹೇಶ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174955 ಸುಬಾಷ ರಾವ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174956 ಕಸ್ತೂರ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಗಂಜ್ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174957 ಮನಮಂತ ಯಾ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174958 ತ್ರಿಂಭಕ ಪ್ಪಾ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174959 ಬಸವ ರಾಜ - ವಿಳಾಸ: S/o ಹುಲೆಪ್ಪಾ, ತಹಸಿಲ ಏರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174960 ವೈಜಿ ನಾಥ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174961 ಶ್ರಿ ಚಂದ್ರ ಧರ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174962 ಜಗ ನಾಥ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174963 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174964 ದಿವಕರ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174965 ಶರಣಯ್ಯ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174966 ಬಾಬು ರಾವ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174967 ಸುರೇಶ ರಾವ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174968 ಭಿಮ ಶೆಟ್ಟಿ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174969 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174970 ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174971 kalavati - ವಿಳಾಸ: W/o ದಿ. ಶಿವಾಜಿ, ಖಂಡ್ರೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174972 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಅಮರುಥರಾವ ಕಾಕನಳೆ - #4-6-102, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ,ದಕ್ಷಿಣ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174973 om prakash - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಂಕಟಲಾಲ, ಸುಭಾಷ ಚೌಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174976 ಮುರಳಿ ಧರ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆ ನಂ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189859 Lalita - W/O ಪ್ರೇಮನಾಥ ೫-೪-೩೩೫ ಎಸ್ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199683 Fatima Begum - ಆಬ್ದುಲ ಆಲೀಮ ತಂದೆ ಆಬ್ದುಲ ಸಲೀಮ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****214816/05/2022FPS****214816/05/2022150010000016/05/2022
560300199710 Parveen Begum - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560300199733 bhimanna s/o shankreppa - ಸಾ:ಮನೆ.5/7/100.ಶಂಕರ ನಿಲಯ ಬೀಮ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199746 Azimoddin s/o Rafiyoddin - ಸಾ: ಮನೆ ನಂ .5-10-4 ಗಂಜ ಮಾಸುಮ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****214823/05/2022FPS****214823/05/202212008000023/05/2022
560300199749 Chinnamma - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ, ಮೇತ್ರ ಲಕಚPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/202212008000021/05/2022
560300199752 ಬಿಪಾಶಾ - ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲಿ, ವಂಕೆ ಲೆನ್ ಗಂಜ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/20223002000021/05/2022
560300199761 Sohela Banu Shaik - ಖಾಜೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ನಸೀರೊದ್ದನ, ಶಾಹುPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/2022150010000021/05/2022
560300199847 Sofiya Bee - ಮನೆ ನಂ.5-6-28, ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/2022150010000019/05/2022
560300199856 Manisha More - ಸಾ: ದತ್ತ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300199859 SHABANA BEGUM - ಸಾ: ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/2022150010000019/05/2022
560300199871 Mallikarjun S/o. Shankereppa - ಸಾ: ಸಂಗಮೇಶ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ ಹತ್ತೀರPHH(NK) / NCSBiometric****618621/05/2022FPS****618621/05/20223002000021/05/2022
560300199873 ALPANA W/O RAGHUNATHGIR - ಮನೆ ನಂ,4-6-117.ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ದಕPHH(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/202212008000022/05/2022
560300199915 ಮುಶ್ತಾಕ ಅಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹೆಮಾನ - ಸಾ:ಹಾಜಿ ಸೈಯದ ಮುನಿರೊದ್ದಿನ್, ಮಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199916 RAJSHEKHAR S/O SHENKREPPA BICH - # 4-6-29 RAVICHANDRA KHANDRE GNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199964 Afreen begum - Sangamesh theatre area gunj BPHH(NK) / NCS------120000000-
560300200005 Varsha - H.NO. 4-6-11 KHANDRE GALLI GUNPHH(NK) / NCSBiometric****214817/05/2022FPS****214817/05/2022150010000017/05/2022
560300200067 ಆಕಾಶ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ನುಟ್ಟೆ - ಖಂಡ್ರೆಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/202212008000021/05/2022
560300200132 ಸುತ್ಲಾನ ಬೆಗಂ - ಮುದ್ದಾ ಗಲ್ಲಿ, ತಹಸಿಲ ರೊಡಸ, ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****214823/05/2022FPS****214823/05/2022150010000023/05/2022
560300200192 ನರಸಾ ಬಾಯಿ - ವಿಜಯಮಹಾಂತೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****618622/05/2022FPS****618622/05/2022210014000022/05/2022
560300200236 KASTURBAI - ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕಾಲೊನಿ, ಮೌನೇಶ್ವರ ಮಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/2022180012000021/05/2022
560300200244 Prashant - ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/2022150010000019/05/2022
560300200329 Sapna - ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****214815/05/2022FPS****214815/05/202212008000015/05/2022
560300200343 Nagubai - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/202212008000021/05/2022
560300200344 sunitha - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/2022200015000021/05/2022
560300200456 Jahedbee - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/2022200015000022/05/2022
560300200466 ರಾಮ ಚಂದರ - ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತಿರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20226004000020/05/2022
560300200471 Anusabai - ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****214816/05/2022FPS****214816/05/2022200015000016/05/2022
560300200473 ಸುಭಾಶ ರವ - ಎಪಿಎಮಸಿ ಯಾಡ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****214817/05/2022FPS****214817/05/2022200015000017/05/2022
560300200476 ಮಿಥುನ - ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****214816/05/2022FPS****214816/05/2022200015000016/05/2022
560300200478 Namasa Bai - ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತಿರ ಭAAY(NK) / NCSBiometric****214817/05/2022FPS****214817/05/2022200015000017/05/2022
560300200479 champa bai - ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತಿರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20223002000020/05/2022
560300200483 ರಾಜು - ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಂಜ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****214817/05/2022FPS****214817/05/20226004000017/05/2022
560300200489 ಪ್ರಕಾಶ - ಎಪಿಎಮ ಸಿ ಯಾಡ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****214818/05/2022FPS****214818/05/2022200015000018/05/2022
560300200494 ಶಂಕರ - ಎಪಿಎಮಸಿ ಯಾಢ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214817/05/2022FPS****214817/05/20226004000017/05/2022
560300200496 ಪ್ರೆಮ - ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಗಂಜ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300200498 shanta bai - ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಂಜ ಭಾಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300200516 ಜಾಖಿರ ಬಾಗವಾ - ಹೊಸ ಮಾಸುಮಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214824/05/2022FPS****214824/05/2022180012000024/05/2022
560300200545 Sulochana - ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****214817/05/2022FPS****214817/05/202212008000017/05/2022
560300200560 Rukmini bai w/o Gangaram - ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300200564 Sajadabigam - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300200567 Bibi - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/20229006000019/05/2022
560300200590 Kaushaya Bai - ಸಿಧಾರ್ಥ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/2022150010000022/05/2022
560300200594 ಅಶೂಕ ತೆಲಗ - ವಿಜಯ ಮಾಂತೆಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200596 ಶರಣಪ್ಪಾ - ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300200597 ಖಾಜಾ ಮಿಯ್ಯಾ ಶೇಖ - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/20223002000019/05/2022
560300200598 Gouramma - ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200601 ಮುನಿರೋದ್ದೀನ್‌ - ವಿಜಯಮಹಾಂತೆಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300200622 Vandana - Vijay Manteshwar colony BhalkiPHH(NK) / NCS------90000000-
560300200649 Tasleem Begum - ಸಾ: ಮನೆ ನಂ 4/5/60 ಮಾಸೋಮ ಪಾಶಾ PHH(NK) / NCSBiometric****618621/05/2022FPS****618621/05/2022180012000021/05/2022
560300200656 ನೌಷಾದ ಶೇಖ - ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200657 ಮುಶಿನಮಿಯ್ಯಾ ಮಿರದೆ - ವಿಜಯಮಹಾಂತೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300200668 Bibi Begum - ಸಿರ್ಸೆ ಪೆಟ್ರೊಲ ಪಂಪ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300200677 FARHANA BEGUM - ಖಾಜಾ ಗರಿಬನ್ ನವಾಜ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300200704 Najiya - ಮುಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300200705 ಬಾಬು ರಾವ - ಶಾಹು ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200706 Tipamma - ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200749 Md.Shafeeq Ahmed s/o Abdul Raf - Patre galli,bakka galli, Gunj PHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/20229006000021/05/2022
560300200750 ರಫಿಕ - ವಿಳಾಸ: S/o ರಹಮಾನ ಸಾಬ, #5/6/2, PHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/202212008000021/05/2022
560300200751 DIGAMBER S/O KALE - ಗುರು ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214817/05/2022FPS****214817/05/20223002000017/05/2022
560300200766 JAITTON BEE W/O. MATAP SAB - ಹೊಸ ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200771 ಚುನು ಬೀ - ಬೀದರ ಬೆಸ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214816/05/2022FPS****214816/05/20226004000016/05/2022
560300200772 NAMADEV S/O SHANKAR - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300200791 ದತ್ತಾತ್ರೀ ಪಲ್ಸೆ - ಸಂಗಮೆಶ ಥೆಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200799 Jarinabee - House 4/8/180 Vijay ManteshwarPHH(NK) / NCSBiometric****618621/05/2022FPS****618621/05/2022150010000021/05/2022
560300200811 ಹುಸೈನ - ಮಾಂತೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****618624/05/2022FPS****618624/05/2022150010000024/05/2022
560300200820 ಖಾಜಾ ಮೈನೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಎಮ.ಡಿ ನಿಜಾ - ಸಾ: ಮಸೊಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300200824 ರಾಜಕುಮಾರ - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರ - 585 3PHH(NK) / NCS------90000000-
560300200827 ಶಾಂತ ಕುಮಾರ - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/20226004000021/05/2022
560300200939 ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್‌ ಮಂದಕನಾಳೆ - ವಿಳಾಸ: S/o ರಿಯಾಜೊದ್ದಿನ, ನ್ಯೂ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/2022180012000022/05/2022
560300200940 Renuka - DATT NAGAR BHALKI TQ: BHALKI DPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/202212008000021/05/2022
560300200978 ಪ್ರಕಾಶ ಪವಾರ - ದೆವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201027 ZARINA BEGUM - ವಿಜಯ ಮಾಂತೆಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214816/05/2022FPS****214816/05/2022150010000016/05/2022
560300201031 ಜೈಬುನ ಬೀ - ನ್ಯೂ ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****618623/05/2022FPS****618623/05/20226004000023/05/2022
560300201044 ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ರಾಯಗೊಂಡ - ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/202212008000022/05/2022
560300201055 ಇಂದುಮತಿ ಪಾಚಾಳ - ವಿಳಾಸ: 5/9/7/19, ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ ಎರPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20229006000023/05/2022
560300201066 ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ - old town Harkar Galli BhalkiPHH(NK) / NCS------90000000-
560300201104 Jakera Begum - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/2022150010000019/05/2022
560300201120 ವಾಮನ - ಹರಕರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214816/05/2022FPS****214816/05/20229006000016/05/2022
560300201122 ABDUL SAB - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/20226004000019/05/2022
560300201128 ಫಯೂಮ ಚೋದ್ರ - ಹೊಸ ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300201136 ABDUL SALEEM S/O ABDUL HAFEEZ - ನ್ಯೂ ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ, ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201158 Hamida - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/2022180012000019/05/2022
560300201163 Jarina - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300201216 Toufeeq s/o Shafiyoddin Saudag - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/20229006000019/05/2022
560300201270 Ranjana - ಭಾಲ್ಕೆಶ್ವರ ಭೋಜನಾಲಯಾ ಸ್ಟೇಶನ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300201274 Nazneen Begam - ಸಾ: ಪಾಶ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300201314 Najeer Begum - ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300201321 ಅಲಬಕಶ - ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201328 ಗಂಗುಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬುಡ್ಡಾಜಿ, ಜನತಾ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****214816/05/2022FPS****214816/05/2022180012000016/05/2022
560300201329 Priyanka - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬರ್ಮಾಜಿ, ಜನತಾ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****618619/05/2022FPS****618619/05/202212008000019/05/2022
560300201332 NARSINGRAO - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಿರಪ್ಪ್ಆ, ಭಿಮ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****214816/05/2022FPS****214816/05/20226004000016/05/2022
560300201335 ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಮಾನೆ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ, ಮಾಸೂಮ ಪಾಶPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/2022150010000019/05/2022
560300201346 RAJBABU - ವಿಳಾಸ: S/o ನರಸಿಂಗರಾವ, ಭಿಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****214816/05/2022FPS****214816/05/2022150010000016/05/2022
560300201347 Marubai - ನಾಗುರಾವ್ ೨೭ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ನಗರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****214817/05/2022FPS****214817/05/202212008000017/05/2022
560300201349 Arati - ವಿಳಾಸ: S/o ನರಸಿಂಗರಾವ, ಜೊಶಿ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****214816/05/2022FPS****214816/05/202212008000016/05/2022
560300201350 Shevant Bai - ಎಸ್ಟೇಶನ್ ರೋಡ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214818/05/2022FPS****214818/05/20229006000018/05/2022
560300201352 Jaishree - W/O ಶಿವರಾಜ ೧/೧೯ ಅ೦ಬೇಸಾ೦ಗವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300201354 MADHAVRAO. - ವಿಳಾಸ: S/o ವಿಠಲರಾವ, ಸರಾಯ ಕಾಲೊನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201356 Banu Bee - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಾಹಿದ ಸಾಬ, ಮಾಸೂಮ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/2022210014000021/05/2022
560300201367 Dropati - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬರ್ಮಾಜಿ, ತಹಸೀಲ ಕಛೇPHH(NK) / NCSBiometric****618619/05/2022FPS****618619/05/20229006000019/05/2022
560300201376 Zakiya Begum - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗುಲಾಮ ಮುಸ್ತಾಫಾ, ಮಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300201430 ಅರುಣಾ - ಲೆಕ್ಚರ್ ಕಾಲೊನಿ ರೋಡ ಮಜಿದ್ ಹತ್PHH(NK) / NCSBiometric****214820/05/2022FPS****214820/05/202212008000020/05/2022
560300201431 SHIVAMMA - ವಿಳಾಸ: W/o ಸಂಗಪ್ಪಾ, ಕುಡತೆ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/20223002000021/05/2022
560300201464 JITENDRA GOPALRAO GURDALE - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗೋಪಾಳರಾವ, ಅಗ್ನಿ ಶಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201467 VENKATRAO - ವಿಳಾಸ: S/O ಗೊವಿಂದರಾವ, ಬಾಲಾಜಿ ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300201486 CHITRA BAI - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಗಣಪತಿ, ಬಸವ ನಗರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300201500 Yasmeen Begum - ವಿಳಾಸ:ತಂದೆ ಸೈಯದ ನಸಿರೋದ್ದಿನ ೪/೨PHH(NK) / NCSBiometric****214824/05/2022FPS****214824/05/2022150010000024/05/2022
560300201502 Syeda Sultana - ಸೈಯದ ವಸೀಮ ತಂದೆ ಸೈದ ನಸೀರೊದ್ದಿನ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300201506 CHAYA - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ, ಬಸವ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300201565 ಗಣಪತೆಪ್ಪಾ - ADD: ಗಣಪತೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201634 NAMDEVRAO - ವಿಳಾಸ: S/o ಸುಬ್ಬರಾವ, ಬಿದರ ಬೆಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201636 JAGANATH - ವಿಳಾಸ: ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201678 CHANDRAKALA P METRE - ವಿಜಯ ಮಾಂತೆಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201679 ANIL KUMAR S - ವಿಳಾಸ: ಗೋಪಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201739 NEELKANT - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಒಲ್ಡ ಟೌನ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201745 FATRUSAB - ವಿಳಾಸ: S/o ಜಮಾಲಸಾಬ, ಸಂಗಮೇಶ ಥೇಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201750 SHANTKUMAR ASTURE - ಸ್ಟೆಸನ ರೋಡ ನಿಯರ ಸಂಗಮೇಶ ಥೆಟರ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201755 SHIVSHARANAPPA - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗುರುಪಾದಪ್ಪಾ, ರಾಮ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201768 Mehjabeen - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಸೈಯದ ತುರಾಬ ಅಲಿ, ಶಾಹPHH(NK) / NCS------210000000-
560300201787 HASSAN SAB - ಹಸನ ತಂದೆ ನಿಜಾಮೊದ್ದಿನ ಮಸೂಮ್ ಪಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/2022150010000022/05/2022
560300201809 ರಾವಸಾಹೇಬ - ಸೊನಾರ ಗಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಆಫಿಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/202212008000019/05/2022
560300201885 ರಾಜಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ, ಖಂಡ್ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300201906 ಶಾಹೀನ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ತಾಹೆರಮಿಯಾ, ವಿಜಯ ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****214816/05/2022FPS****214816/05/2022150010000016/05/2022
560300201919 SHAIK MADAR - ವಿಳಾಸ: S/O ಶೆಕ್ ಮೌಲನ ಮಿಯ್ಯಾ, PHH(NK) / NCSBiometric****533722/05/2022FPS****533722/05/202212008000022/05/2022
560300201931 SUREKHA - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ, ಶಾಹು ನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300201941 SATISHKUMAR KASHINATH GAIKWAD - ಕೆ ಎಚ್ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ನ್ಯೂ ವಾಟರ ತ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201986 Ruksana - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಸತ್ತಾರ, ಮಾಸPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/2022180012000021/05/2022
560300202001 Shabana - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಸ್ತಾನಸಾಬ, ಶಾಹು ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/202212008000022/05/2022
560300202061 Shabana Begam - ವಿಳಾಸ: S/o ಇಸ್ಮಾಯಿಲ, ಮಾಸುಮ ಪಾಶPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/202212008000021/05/2022
560300202098 Kousar Begum - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ದಿ, ಯಾಹಿಯಾ, ಮಾಸೂಮ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****214824/05/2022FPS****214824/05/20229006000024/05/2022
560300202162 JANIMIYAN - ವಿಳಾಸ: S/o ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಮಿಯ್ಯಾ, ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/202212008000021/05/2022
560300202164 MD.TAHER - ವಿಳಾಸ: S/o ಎಮ್.ಡಿ.ಖಾಸಿಮಸಾಬ, ಮಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202241 Heena Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜಹಾಂಗೀರ್ ಶಾ 5-9-308PHH(NK) / NCSBiometric****214823/05/2022FPS****214823/05/202212008000023/05/2022
560300202292 SIRAJ - ವಿಳಾಸ: S/o ಇಕ್ಬಾಲ ಅಹ್ಮದ್, ಮಾಸೂPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/202212008000021/05/2022
560300202318 ನುರಜಾ ಬೆಗಂಮ - ಎಂಡಿ ಶರಿಫ ತಂದೆ ಅಮಿರ ಮಿಯಾ ೨/೪/೧PHH(NK) / NCS------180000000-
560300202332 Reshma Parveen - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಇಕಬಾಲಸಾಬ, ಮಾಸೂಮ ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****214824/05/2022FPS****214824/05/2022150010000024/05/2022
560300202346 Noorjahan - #4-2-75, ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/2022150010000020/05/2022
560300202360 MANAMATH - ವಿಳಾಸ: #4/4/75 ಹಳೆ ನಿರಿನ ಟ್ಯಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20229006000023/05/2022
560300202362 NARSIMHACHARI - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮೋನಪ್ಪಾ, ಬಸವ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202382 SARASWATI - ವೀಳಾಸ:ವಿಜಯ ಮಾತೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202385 Rizwana Begum - ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300202387 VISHNU - ಸುಭಾಶ ಚೌಕ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300202390 SAHERABANU - ವಿಳಾಸ: S/o ಮುಜಿಬಮಿಯ್ಯಾ, ಸಂಗಮೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****618621/05/2022FPS****618621/05/20229006000021/05/2022
560300202393 Meena Shinde - ದೆವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300202396 Khamarabi - ವಿಳಾಸ : ತಂದೆ ಹುಸೆನಸಾಬ ೫-೧೦-೨PHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/2022180012000019/05/2022
560300202399 Nasar Begum - ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ ಹುಶೇನಸಾಬ ಲೆಕ್ಚರ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300202401 Sagunabai - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಪ್ಪಾರಾವ, ಬಾಲಾಜಿ ನಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300202414 SHANKAREMMA - ಗಣೇಶ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300202423 Atiya Begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಮಶೊದ್ದಿನ ಮನಿಯಾರ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/2022180012000021/05/2022
560300202427 Ambika - ವಿಳಾಸ: S/o ಗೊಪಾಳರಾವ, #4/2/12, PHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/202212008000021/05/2022
560300202449 SULTAANA - ಸುಲ್ತಾನ ಗಂಡ ಶೈಕ್ ಪಶಾಮಿಯಾ ಹ/ನ ೪PHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/20223002000021/05/2022
560300202453 Shabana Begam - ವಿಳಾಸ: ನಿಜಾಮುದ್ದಿನ ಮನಿಯಾರ, ಮಾಸPHH(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/2022210014000022/05/2022
560300202489 Rafath Begum - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹಾಜಿ ಅಫಸಾರಸಾಬ, ಮಾಸPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/2022240016000019/05/2022
560300202490 Babita - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ದಿ, ಪಂಢರಿನಾಥ, ಕುಂಬೇPHH(NK) / NCSBiometric****214817/05/2022FPS****214817/05/202212008000017/05/2022
560300202516 Rasidabi - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ, ಶಾಹುPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/2022150010000019/05/2022
560300202529 RAJKUMAR PRABHUSHETTY MASIMADE - ಮಾಸಿಮಾಡೆ ನಿವಾಸ ಅಂಬೆಡ್ಕರ ಚೌಕ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****124722/05/2022FPS****124722/05/2022150010000022/05/2022
560300202533 Radhika Bai - ವಿಳಾಸ: S/o ಚಂದುಭಾಯಿ, ಗುರು ಕಾಲೊPHH(NK) / NCSBiometric****618613/05/2022FPS****618613/05/202212008000013/05/2022
560300202544 Sultana - ವಿಳಾಸ: ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/20229006000021/05/2022
560300202550 UTTAM RAJABA - ವಿಳಾಸ: ಸಿ.ಬಿ.ಕಾಲೊನಿ, ಗುರು ಕಾಲೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202551 NAYUM BANU - ವಿಳಾಸ: S/o ಶರಿಫಮಿಯ್ಯಾ, ಲೆಕ್ಚರರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202553 ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ - ಶ್ರೀ ಬಸವ ಪ್ರಭು ನಿವಾಸ ಶಾಹು ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****214815/05/2022FPS****214815/05/202212008000015/05/2022
560300202555 Lata - ವಿಳಾಸ: S/o ವೈಜಿನಾಥರಾವ, ಮುದ್ದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/202212008000021/05/2022
560300202574 SAMEENA - ವಿಳಾಸ: #6/2/6/1, ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202620 ZARINA BEGUM - ವಿಳಾಸ: S/o ಮೊಹಮ್ಮದ ಶರಿಫ, ಮಾಸೂಮPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/20229006000021/05/2022
560300202636 OMKAR UPPE - ವೀಳಾಸ:ಗುರು ಕಾಲೋನಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202651 ಅನಿಲ ವೈಜಿನಾಥ ಮಾಸಿಮಾಳೆ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ, ಟೀಚರ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****214817/05/2022FPS****214817/05/202212008000017/05/2022
560300202704 Manjushri Jinde - ಸುನೀಲ ಕುಮಾರ 4/4/54 ಸಂಗಮೇಶ ಚಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202705 Sharda Bai - ಕಾಶಿನಾಥ ಜಿಂದೆ 4/4/54 ಸಂಗಮೇಶ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202735 Mahemudabe - ಮೈನುದ್ದೀನ 4/2/28 ಮಾಸೂಮ್ ಪಾಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/20229006000021/05/2022
560300202755 ಆರೀಫ್ ಬೆಗಮ್ - ಆಸೀಫ್ 4/2/28 ಬಾಶ್ವೇಶ್ವರ್ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/202212008000021/05/2022
560300202781 Seema Anjum - ಖಾದರ 60 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300202804 Bhagyashree - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 4-2-37 ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300202829 Shobha - ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಗಾಮಾ 5/10/25/2NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300202846 Madina Bee - ಅಬ್ದುಲ ಗಫಾರ 4/2/42 ಮಾಸೂಮ್ ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****214824/05/2022FPS****214824/05/2022330022000024/05/2022
560300202891 Jagadevi - ದಯಾನಂದ 4/14/284 ಲೆಕ್ಚರ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****214816/05/2022FPS****214816/05/20229006000016/05/2022
560300202937 Tasslim - ಮೊಹಮ್ಮದ ಯುನುಸ್ 4-2-65 ಮಾಸೂಮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300202954 Rajeshwari - ಸಂದೀಪ 4/6/102 ಖಂಡ್ರೇ ಗಲ್ಲಿ ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560300202965 santoshemma - ಶಂಕರ ಸಿಂಧೇ 3/4/49 ಹನುಮಾನ ಮಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202993 Suvrna - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಣೆಪ್ಪಾ 4-1-150 PHH(NK) / NCSBiometric****214817/05/2022FPS****214817/05/202212008000017/05/2022
560300203017 Yaseen Bee - ಫಕ್ರುದ್ದಿನ್ 4/8/110 ಮಾಂತೆಶ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****214817/05/2022FPS****214817/05/20223002000017/05/2022
560300203042 Rajiya Bhanu - ಹಾಜಿ ಇಮ್ರಾನ 4/2/37 ಮಾಸೂಮ್ ಪPHH(NK) / NCS------180000000-
560300203093 sharadabai - ಉಮೇಶ 4/1/122 ಮಾಶೂಮ ಪಾಶಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/20229006000021/05/2022
560300203139 Jyoti - ಸುನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮರಾವ ಗಾಯಕವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/202212008000022/05/2022
560300203145 ಮಸ್ರತ ಬೆಗಂ - ಜಮಾಲ ಅಹ್ಮದ 5-6-10 ಪಾತ್ರೆ ಸೈPHH(NK) / NCS------180000000-
560300203442 Godavari - W/O ರಮೇಶ್ ೪-೬-೪೭ ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203454 Patil Shobha Revanappa - W/O ಅಮೃತರಾವ ಗಂಗೋಜೆ ೪-೬-೯೬ ಖNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203626 Savitha - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ 2-22-27 ಅಷ್ಟುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203795 Saru Bai - S/O: ಭುಜಂಗ ರಾವ್ ಸಾಳೂಂಕೆ 5-1-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206700 Kaveri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300206792 Anita - S/O ನಗುರಾವ . ನಿಯರ ತಹಶೀಲ ಆಫೀಸPHH(NK) / NCSBiometric****214817/05/2022FPS****214817/05/202212008000017/05/2022
560300207290 Shahjahan - W/O ಮದ ಗೌಸಯೂದ್ದೀನ್ ೪-೮-೩೪೫ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300207319 Tahseen Begam - W/O ಮೊಯಿಸ ಮಾಸೂಂ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನೀ PHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/2022150010000021/05/2022
560300207602 Sangeeta Sinde - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂದೆ ೪-೬-೫PHH(NK) / NCS------90000000-
560300207639 Sulochana - W/O ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ಸಯೆದ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300208552 RAJAPPA - ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300208751 Arunadevi - W/O ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹತ್ತಿ ೪-೪-೨೮ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208913 Devaki Biradar - W/O ಚಂದ್ರ ಶೇಕರ್ ೪-೧-೭೩೬/೧ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209219 Savitribai - W/O ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ ೪-೭-೧೧೩ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209546 Elamma - C/O ಜಮುಶಯ್ಯ , ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300209658 NIRMALA - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪ್ರಭುರಾವ, ಖಂಡ್ರೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****618619/05/2022FPS****618619/05/2022150010000019/05/2022
560300209825 Nandini - W/O ವೆಂಕಟರಾವ ಶಿಂದೆ 1/146 . ಇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209832 Laxmi - W/O ಬಾಲಾಜಿ ೪-೭-೭೯ ಬಸವೇಶ್ವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209954 Nusrath Begum - W/O ಅಲ್ಲೌದ್ದೀನ್ 4-2-19/1 , PHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/202212008000019/05/2022
560300210052 Kallappa - S/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಪಂಡರಗಿರೆ 5-10-25NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210389 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ನಿವ್ ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/2022210014000023/05/2022
560300210390 ಸುರೇಶ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮೊಹನರಾವ, ಸೊನಾರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300210391 ಸೋಮನಾಥ - ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300210424 DILEEP GURUNATAPPA PANCHAL - ದೀಲಿಪ ತಂದೆ ಗುರುನಾಥಪ್ಪಾ 4-2-72 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300210571 Mohansing - S/O ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ ಬೀರಿ ಬೀ ಥಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300210598 Sandyarani - C/O ಅಮರ 4/1/438/11 ಗುರು ಕಾಲೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210637 Hussain Bee - C/O ಮಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ 78/2 ಕಪಲಾಪುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210917 Arati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ 5/7/24 PHH(NK) / NCS------120000000-
560300211283 Kanchana Masimade - S/O ಶಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಮಸಿಮಡೆ ೪-೧-೧PHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/20226004000021/05/2022
560300211377 Yasmeen Bee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹಫೀಜ ಮಾಸೂಂ ಪಾಶಾ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****533716/05/2022FPS****533716/05/2022150010000016/05/2022
560300211904 Jagdevi - W/O ಹಾವಗಿರಾವ ೪/೬/೮೪ ಮುದ್ದPHH(NK) / NCSBiometric****618618/05/2022FPS****618618/05/20226004000018/05/2022
Top