REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135651 Mahadevi - W/O ಗೋವಿಂದ್ ರಾವ್ ಕೆ ಎಚ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300140028 ಸಂಗೀತಾ - S/O: ತಾಯಪ್ಪಾ ಜನತಾ ಕೊಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/202212008000021/05/2022
560300140559 Udaykumar - S/O ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ದೇವಿ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142026 Prabhavati - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ೫-೨-೪೮ ಅಗ್ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142187 Prerna - S/O ವಿಶ್ವಂಬರ್ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20226004000022/05/2022
560300142468 Mallamma - S/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಎಣಕೂರೇ # ಶರಣ ನಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143979 Dr Arvind More - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ೫/೫/೧೪ ಬೀದರ್ ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144432 Subhidra Bai - W/O ಪಪು # ಇಂದ್ರಾ ನಗರ ಭಾಲಕಿ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****515421/05/2022FPS****515421/05/202212008000021/05/2022
560300171610 MADHURI - ವಿಳಾಸ: D/o ಮಾರುತಿರಾವ, ಸುಭಾಷ ಚೌPHH(NK) / NCSBiometric****515423/05/2022FPS****515423/05/20223002000023/05/2022
560300171611 ಮಾರುತಿ - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****515423/05/2022FPS****515423/05/2022200015000023/05/2022
560300171613 ಅಖಲಾಕ್ ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ ,ಜನ್ನತಾPHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/2022150010000022/05/2022
560300171614 Jijabai - ವಿಳಾಸ: W/o ಧರ್ಮಾಜಿ, ಶರಣ ನಗರ ಭಾAAY(NK) / NCSBiometric****515419/05/2022FPS****515419/05/2022200015000019/05/2022
560300171616 ಅಡೆಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: W/o ವಿರಪ್ಪಾ, ಹನುಮಾನ ಚೌಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171617 shakuntala - ವಿಳಾಸ; W/o ಬಾಬುರಾವ, ಹನುಮಾನ ಚೌಕPHH(NK) / NCSBiometric****515419/05/2022FPS****515419/05/20223002000019/05/2022
560300171618 ಲಕ್ಷೀ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭಗವಂಥ ರಾವ , ಹಣಮಾನ AAY(NK) / NCSBiometric****515424/05/2022FPS****515424/05/2022200015000024/05/2022
560300171619 ದೇಶ್‌ ಮುಕಪ್ಪ - ಪಾತ್ರೇ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171620 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಫಕಿರ ಸಾಬ, ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300171621 ಅಂಬಾದಾಸ - ವಿಳಾಸ: ಪಾಪವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****515421/05/2022FPS****515421/05/2022200015000021/05/2022
560300171623 ಸೋಲೋಚನಾ - ವಿಳಾಸ: W/o ಉದ್ಧವರಾವ, ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300171624 ರಾಜೆಮ - ಪಾಪವ್ವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20223002000023/05/2022
560300171627 ಮ.ಹೂಸೇನ - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171630 ನಿರ್ಮಲಾ - ಪಾಪವ್ವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****515421/05/2022FPS****515421/05/2022200015000021/05/2022
560300171633 Azamath - ಹುಸ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/2022200015000020/05/2022
560300171634 Laxmibai - ಪಾಪವ್ವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****515421/05/2022FPS****515421/05/2022200015000021/05/2022
560300171635 ಲಕ್ಷೀ - ವಿಳಾಸ: W/o ದಿ.ಭಾಲಕೆಶ್ವರ, ಹನುಮಾAAY(NK) / NCSBiometric****515421/05/2022FPS****515421/05/2022200015000021/05/2022
560300171636 Vimalbai - ವಿಳಾಸ:ಹನುಮಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****515419/05/2022FPS****515419/05/20223002000019/05/2022
560300171637 ಶಿವಕುಮಾರ - ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20229006000022/05/2022
560300171638 Shobha - ಸುಬಾಶ ಹತಿರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****515423/05/2022FPS****515423/05/2022200015000023/05/2022
560300173325 ವೈಶಾಲಿ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173327 ತಾನಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ, ಪಾತ್ರೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****515421/05/2022FPS****515421/05/2022150010000021/05/2022
560300173328 ರಹಿಮತ ಮಿಯ್ಯಾ - ರಹಿಮತಸಾಬ ತಂದೆ ನಾದಿಮ ಸಾಬ ಮಾಶುಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173335 ಬಸವರಾಜ್‌ - ವಿಳಾಸ: ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ಹನುಮಾನ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****515419/05/2022FPS****515419/05/20226004000019/05/2022
560300173336 ಶೋಭಾವತಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ, ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕPHH(NK) / NCSBiometric****515421/05/2022FPS****515421/05/20229006000021/05/2022
560300173337 ಶೆಶಿಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ, ಹನುಮಾನ ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173338 ಕಲ್ಯಾಣ್ ರವ - ವಿಳಾಸ: ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****515419/05/2022FPS****515419/05/20226004000019/05/2022
560300173340 Lalita - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುರುಬಸಪ್ಪಾ, ಹನುಮಾನ PHH(NK) / NCSBiometric****515419/05/2022FPS****515419/05/2022150010000019/05/2022
560300173341 Premala - ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ, ಹನುಮಾನ ಚೌಕ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****515419/05/2022FPS****515419/05/2022180012000019/05/2022
560300173342 Renuka - ಹನುಮಾನ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****515419/05/2022FPS****515419/05/202212008000019/05/2022
560300173343 ಶಾರದಾಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ, ಹನುಮಾನ ಚೌPHH(NK) / NCSBiometric****515419/05/2022FPS****515419/05/20229006000019/05/2022
560300173344 ಶೋಭಾ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ, ಹನುಮಾನ ನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173345 ಜಗನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ, ಹನುಮಾನ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****515421/05/2022FPS****515421/05/202212008000021/05/2022
560300173346 Satyawati - ವಿಳಾಸ:ಳ ಹನುಮಾನ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****515419/05/2022FPS****515419/05/2022150010000019/05/2022
560300173347 Meerabai - ವಿಳಾಸ: ಹನುಮಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022180012000021/05/2022
560300173350 Mumtaz - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173351 ಜಾಹಿದಾ ಬೇಗಮ - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/20229006000022/05/2022
560300173352 ಜುಬೇರ - ವಿಳಾಸ: S/o ಖುರಶಿದಮಿಯ್ಯಾ, ಮಾಸುಮPHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/20229006000022/05/2022
560300173353 ಅ.ರಜಾಕ - ವಿಳಾಸ: S/o ಫತ್ರುಸಾಬ, ಮಾಸುಮ ಪಾಶPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173354 geeta - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಂಗಪ್ಪಾ,ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****618614/05/2022FPS****618614/05/202212008000014/05/2022
560300173355 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ರೋಡ್ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173356 nagamma - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****515424/05/2022FPS****515424/05/20223002000024/05/2022
560300173360 Anita - W/O ಪ್ರಭುರಾವ ೫/೨/೨೪ ಇಂದಿರPHH(NK) / NCSBiometric****515419/05/2022FPS****515419/05/2022180012000019/05/2022
560300173362 ಶಶಿಕಲಾ - ಹಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರಿಯಾ, ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕPHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/2022150010000022/05/2022
560300173366 ಬಸವರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ 5/2/30/2 PHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/202212008000022/05/2022
560300173367 Kamladevi - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಅಗ್ನಿ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****173124/05/2022FPS****173124/05/2022210014000024/05/2022
560300173369 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ, ಅಗ್ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****515421/05/2022FPS****515421/05/20226004000021/05/2022
560300173372 Vandanabai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ, ಹಳೆ ನೀರಿನ PHH(NK) / NCSBiometric****515421/05/2022FPS****515421/05/20229006000021/05/2022
560300173373 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ, ಅಗ್ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173374 Devatabai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸೋಪಾನರಾವ, ಅಗ್ನಿಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/202212008000022/05/2022
560300173375 ಶಿವಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ರಾಮ ಮಂನದಿರ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/2022150010000022/05/2022
560300173376 bhart bai - ವಿಳಾಸ: S/o ವಿಠಲರಾವ, ಹನುಮಾನ ವ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****515424/05/2022FPS****515424/05/202212008000024/05/2022
560300173377 Savita - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭಾವರಾವ, ಹನುಮಾನ ಮಂದPHH(NK) / NCSBiometric****515421/05/2022FPS****515421/05/2022150010000021/05/2022
560300173378 ರವೀಂದ್ರ - ವಿಳಾಶ: ಹನುಮಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173381 Shantamma - ವಿಳಾಸ: ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ಹಿಂದು ಗಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****515421/05/2022FPS****515421/05/2022180012000021/05/2022
560300173382 ರಾಜ ಕುಮಾರ(ಮಲ್ಲಿರ್ಕಾಜುನ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಅಗ್ನಿಶಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173383 ಸವಿತಾ - ವಿಳಾಸ: W/o ರಘುನಾಥ, ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20226004000021/05/2022
560300173384 Sunita - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಹಾದಪ್ಪಾ, ಹನುಮಾನ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****515419/05/2022FPS****515419/05/2022150010000019/05/2022
560300173385 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಹನುಮಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****515423/05/2022FPS****515423/05/20229006000023/05/2022
560300173386 ಆನಂತ - ಆನಂದ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ 5/2/52/2 ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/20226004000022/05/2022
560300173388 Punam - W/O ವಿಲಾಸ್ ೬/೧/೨ ಬೆಹಿಂದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/20229006000022/05/2022
560300173390 ಸಂತೋಷ - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಮ ಮಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****515419/05/2022FPS****515419/05/20229006000019/05/2022
560300173392 ಶ್ರೀಮಂತ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪ್ರಭದರಾವ, ಅಗ್ನಿಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****515419/05/2022FPS****515419/05/202212008000019/05/2022
560300173395 ಸನ್ಮುಖಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ: S/o ಕರಬಸಪ್ಪಾ, ಸುಭಾಷ ಚೌಕPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20223002000021/05/2022
560300173396 ಲಕ್ಷೀ ಬಾಯಿ - ಸುಭಾಸ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/2022200015000021/05/2022
560300173402 ರಾಮರಾವ - ನಿಯರ್ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/202212008000022/05/2022
560300173405 ವೆಂಕಟ - ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173406 ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ - ಗಾಂಧೀ ವೌಕ ಮನೆ ನಂ:5-5-48 ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173407 ಕಾಶಮ್ಮ - ಪಾಮವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022200015000022/05/2022
560300173413 ನಾಗಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ, ದೇವಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/2022150010000022/05/2022
560300173414 ರಫಿಕ - ವಿಳಾಸ: S/o ಪೈಗಂಬರ, ಹಳೆ ನಿರಿನ ಟPHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/202212008000022/05/2022
560300173416 Sunita - ಸುಭಾಶ ಚೌಕ ಬೀದರ ರೋಡ ಭಾಲ್ಕಿ 5853PHH(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/2022150010000018/05/2022
560300173417 ಮಾಧವ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಂಬಾಜಿರವ, ಬಾಲಾಜಿ ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/20226004000022/05/2022
560300173419 ಬಸವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಆನಂದಪ್ಪಾ, ಅಸ್ಟುರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/202212008000022/05/2022
560300173422 Vijayalaxmi - ವಿಳಾಸ: S/o ಕಾಶಿನಾಥ, ಹೌಸಿಂಗ ಬೊರPHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/202212008000022/05/2022
560300173423 Hazrat Bi - ವಿಳಾಸ: S/o ಹನ್ನುಮಿಯ್ಯಾ, #5-10-PHH(NK) / NCS------180000000-
560300173424 Roopali - ಹೌಸಿನ್ಬೊರ್ಡ ಕೊಲೊನಿ ನಿವ ವಾಟರಟ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/202212008000022/05/2022
560300173425 ಭಾರತಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ವಸಂತರಾವ, ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20223002000022/05/2022
560300173426 ರಹಿಮ ಬೇಗಂ - ಮನೆ ನಂ.5-10-2/123(ಎ-1)ಶಾಹು ನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173428 lakshmi - ವಿಳಾಸ: S/o ವಿಠಲರಾವ, ತಿನ ದುಕಾನ PHH(NK) / NCSBiometric****515421/05/2022FPS****515421/05/2022150010000021/05/2022
560300173429 ಸುರೇಶ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಹಾದೆವಪ್ಪಾ, ಖಂಡ್ರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****618624/05/2022FPS****618624/05/20229006000024/05/2022
560300174977 GHUDUMABI - ವಿಳಾಸ: W/o ಜಬ್ಬಾರಮಿಯ್ಯಾ, ಮಾಸುಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174978 ಅಬ್ದುಲ ಗಫರ - ಮಾ.ಪಾ.ಕಾಲೋನಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174979 Anita - W/O ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ 5-1-20, . NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174980 ಕಮಲಾಕರ - ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ಬಸವೆಶ್ವರ ಚೋಕ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174981 Basamma - ಲೆಚ್ಚರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174982 ಉಮಾಕಾಂತ - ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ಮೆಂಟ ಬಸವೆಶ್ವರ ನಿಯರಬಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174983 Mahananda - ಜಂತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174984 ತಿಪಣ್ಣಾ - ಪಿಡಬ್ಲುಡಿಕ್ವರಟರ ಮೆಂಟ ಬಸವೆಶ್ವರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174985 ಶಿವ ದಾಸ - ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ಮೆಂಟ ಬಸವೆಶ್ವರ ನಿಯರಬಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174986 ಬಾಬುರಾವ - ನಿಯರ ಬಸವೆಶ್ವರಚೋಕ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174987 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ಮೆಂಟ ಬಸವೆಶ್ವರ ನಿಯರಬಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174988 ಅರ್ಜುನ ರಾವ - ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ಕ್ವಾರಟರಬಸವೆಶವರ ಹತಿರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174989 ಸುರೇಶ - ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ಬಸವೆಶ್ವರಚೋಕ ಹತಿರ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174990 ವಾಮನ ರಾವ - ನಿಯರ ಬಸವೆಶ್ವರಚೋಕ ಹತಿರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174991 ಸಂಜು - ನಿಯರ ಬಸವೆಶ್ವರಚೋಕ ಹತಿರ ಭಾಲ್ಕಿ5-NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174992 ಶಿವ ರಾಜ - ಣೀಐಋ ಬಸವೆಶ್ವರಚೋಕ ಹತಿರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174993 ಶಂಕರ - ಶಂಕರ ಭೋಜನಾಲೈಆ ಬಸವಶ್ವರ ಹತಿರ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174994 SHASHIKALA - ADD:ಬಸ್ವೇಶ್ವರ್ ಚೋವೋಕ್ ಕರಂಜ ಆಫೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174995 ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಂಗಪ್ಪಾ ವಂಕೆ, C/o ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174997 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಚಿತ್ರಾನಿಲಯ ನಿಯರ ಕಾರಂಜಾ ಅಫಿಸ್ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174998 ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ - ನಿಯರ ಕೆಪಿಚಿಚಿ ಡಿವಿ ನಂ 2 ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174999 ಮನೋಹರ - ಎದುರ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಡಿವಿ ನಂ 2 ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175000 ಪಂಡಿತ - ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175001 ಭೀಮ ಶಂಕರ - ನಿಯರ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175002 ನಾಗ ಶೇಟಿ - ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175003 ಭಿಮರಾವ - ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175004 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175005 ಬಸವ ರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಧೂಳಪ್ಪ 5/2/98, ವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175006 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175007 ನೌನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಡೊಂಗ್ರೆ, ಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175008 ಉಧವ್‌ ರಾವ - ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175009 ಭೀಮ ಶಂಕರ - ಶರಣ ನಗರ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175010 ವಿಲಾಸ ರಾವ - ಶರಣ ನಗರ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175011 ಜ್ಞಾನದೇವ್‌ - ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175012 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಶರಣ ನಗರ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175013 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175014 ವಲಿ ಮಹಮದ - ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನಂ 2 ಕಾರಂಜಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175015 ರಾಜೆಂದ್ರ - ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಡಿವಿ ಕಾರಂಜಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175016 ಮಹಮದ ಮಹೇ ತಫ - ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಡಿವಿ ನಂ2 ಕಾರಂಜಾ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175017 ಮಹಮದ ಇಸುಫ್‌ - ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಡಿವಿ ನಂ 2 ಮೆಂಟ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175018 ಮಲಿಕಾರಜುನ - ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ನಂ 11 ಎದುರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175019 Neelamma - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ 4-1-438NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175020 ಚಿನ್ನಮ್ಮ - ಕೆ ಎಚ ಬಿ ಕಾಲೊನಿ ನಂ 30 31 ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175021 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಕಾಲೊನಿ ನಂ 97 ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175022 ವಿನೋದ - ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ.2 ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175023 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ - ನಂ 4 ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175024 ಮಾರುತಿ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾಠೋಡ, ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175025 ಗೋವಿಂದ - ನಂ 6 ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175026 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಕೆಎಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175027 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ - ಕಾಲೊನಿ ನಂ 23 ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175028 ದಿಲಿಪ - ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175029 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175031 ಬಸವಂತ ರಾವ - 6 ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175032 ಸುದಾಕರ ರಾವ - ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ಕ್ವರಟರ ನಂ 7 ಕೆ ಎಚ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175034 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - 16 ಕಾಲೊನಿ ನಿಯರ ನ್ಯೂ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175035 Putala Bai - ಕೇ ಎಚ್ ಬಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮನೆ ಸಂ : ಎಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175036 ಚನ್ನ ವಿರಪ್ಪಾ - 15 ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175037 ಸುಶಿಲಾ ಬಾಯಿ - 7 ಕಾಲೊನಿ ನಿಯರ ನ್ಯೂ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175041 ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ - ಕಾಲೊನಿ ನಿಯರ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175043 ಕಾಶೀನಾಥ - ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ಕ್ವರಟರ ನಂ 3 7 ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175044 ವಿಠಲ ರಾವ - ಕಾಲೊನಿ ನಿಯರ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175045 ಶ್ರಿನಿವಾಸ್ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175047 ಮಲಿಕಾರಜುನ - ಕಾಲೊನಿ ನಿಯರ ನ್ಯೂ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175048 ಜಯಶ್ರೀ - ಕಾಲೊನಿ ನಿಯರ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175049 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175050 ವಿಲಾಸ - ಕಾಲೊನಿ ನಿಯರ ನ್ಯೂ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175051 ಸುಧಾಕಾರ - ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175052 ಕಮಳಾ ಕರ ರಾವ - ಕಾಲೊನಿ ನಂ ನಿಯರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175053 ನೀರಂಜಪ್ಪಾ - ಬಹಜ಻ಲಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175054 ಅಶೋಕ - ನಂ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175055 ಬಾಬು ರಾವ - ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175056 ನಾಗನಾಥ - ವಿಳಾಸ: S/o ನಿಲಕಂಟಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175057 ಮಾರುತಿ - ನಿಯರ ನ್ಯೂ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175058 ಸಿದ್ದಪ್ಪ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175059 ರಾಮಲಿಂಗ್ - ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175060 ವಿಠಲ ರಾವ - ಕಾಲೊನಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175061 ಭೀಮರಾಯ - ಭೀಮರಾಯ ಪಾಟೀಲ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ೫-೨-NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175062 Nirmala - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಂಗ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175063 ಅರವಿಂದ - ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175064 ಅನೀಲ ಕುಮಾರ - ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175065 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175066 ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ - ಕಾಲೊನಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175067 ಬಾಬುರಾವ - ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175068 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ - ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175069 ಮಲಿಕಾರಜುನ - ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175072 ಮಾಣಿಕ ರಾವ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ರಾಜೊಳೆ - ಹೊಸ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಕೆ.ಎNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175074 ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ - ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175076 Shilpa - ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175077 ಮನೋಹರ ರಾವ - ಬಾಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175078 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ:- ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ್ ತಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175079 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175082 ಇಸಾಮೋದ್ದಿನ - ವಿಳಾಸ: S/o ವಾಹೇದಸಾಬ, ಮಾಸೂಮ ಪಾಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199707 Arthi - ಮಾಹದೇವ ತಂದೆ ಮದನಲಾಲ ಲಖೊಂಡೆ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300199753 Rekhabai - ಸಾ;ಸಿರ್ಸೆ ಪೆಟ್ರಲ ಪಂಫ ಶಿವನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/2022150010000022/05/2022
560300199754 Pooja - ಸಾ:ಕೆ ಎಚ್ ಬಿ,ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199936 Imal W/ Arun - ಇಮಲ ಗಂಡ ಅರುಣ ಸಾ: ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20226004000021/05/2022
560300200065 Hanifa Naaz - ಇಸಾಮೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮಖಬುಲಮಿಯ್ಯಾ ತಂPHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/2022150010000022/05/2022
560300200082 ಸುಲ್ತಾನ - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/20226004000022/05/2022
560300200105 Shivleela - ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಿರದಾರ ಹನುPHH(NK) / NCSBiometric****515423/05/2022FPS****515423/05/202212008000023/05/2022
560300200109 Sunita - ಸ್ಟೆಶನ್ ರೊಡ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/20226004000022/05/2022
560300200217 ಮುಸ್ತಾಫಾ ಶೇಖ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064419/05/2022FPS****064419/05/2022180012000019/05/2022
560300200246 subhadra - ಹನುಮಾನ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****515421/05/2022FPS****515421/05/20223002000021/05/2022
560300200247 saru bai - ಹನುಮಾನ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/20223002000022/05/2022
560300200266 MAHETAB MANIYAR - ಸಾ:ಮನೆ ನಂ 5/6/10 ಪಾತರೆ ಗಲ್ಲಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200277 Shakuntala bai w/o Baburao Sag - ಶರಣ ನಗರ ಹಳೆ ನಿರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300200305 Shantabai - ಬಿರದೆವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20223002000023/05/2022
560300200330 Godavari - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200445 ABDUL NAZEER - ಸಾ: ಮಾಸೊಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200602 Parmma - ಒಲ್ಡ ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಗಂಜ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300200627 Vishwanth Swamy - ವಂಕೆ ಗಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಂ.5-6-22, ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200693 Shobha - ಹನುಮಾನ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022150010000021/05/2022
560300200699 ದಸರಥ - ವಿಜಯ ಮಾಂತೆಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/2022200015000022/05/2022
560300200703 Ranjana biradar - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/202212008000023/05/2022
560300200730 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****515421/05/2022FPS****515421/05/20226004000021/05/2022
560300200817 ಬಸವರಾಜ ಹಜ್ಜರಗ - ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200875 ಶಾಂತಲಿಂಗಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ - ಭಾಲ್ಕಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರ 585NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200888 SHANTKUMAR S/O NAGSHETTY - ಹೊಸ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/202212008000022/05/2022
560300200970 ಉತ್ತಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜಶೇಖರ - ಸಾ:ಮನ ನಂ 4/1/438/1 ಗುರು ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201065 ಮಹ್ಮದ್‌ ನಿಜಾಮುದ್ದುನ್‌ - ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕಾಲೊನಿ ರೊಡ, ಮದಿನಾ ಮಸಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201085 ಲತಾ ಭಾಲ್ಕೆ - ವಿಳಾಸ:ಸಂತೋಷಿ ಮಠ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/20229006000022/05/2022
560300201156 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿರಾದರ - ಶರಣ ನಗರ, ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201161 ರಿಹಾನಾ ಸುಲ್ತಾನಾ - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/2022150010000021/05/2022
560300201177 Shivmangala - ಶಾಲಿವಾನ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಕನ್ನಕಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/202212008000022/05/2022
560300201217 Ruksana Begum - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/2022240016000019/05/2022
560300201419 SANJEEVKUMAR - ವಿಳಾಸ: ಹೊಸ ಪೋಲಿಸ ಕ್ವಾಟರಸ್ಸ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201432 KAVIKUMAR. L. PAWAR - ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಗಂಜ,ಐ.ಬಿ.ಹತ್ತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201549 GOUS MIYYA SAUDAGAR - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಿಲಾರಮಿಯ್ಯಾ, ಪಾತ್ರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201556 AFSARMIYA - ಅಫಸರ ಮಿಯಾ ತಂದೆ ಶಮಶೊದ್ದ್ದಿನ ಸಾಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201576 VINOD VISHVMBAR WATTAMWAR - ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201633 AMBUBAI - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ, ಮಾಸೂಮ ಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201635 MAHALINGAYYA GURUBASSAYYA SHAS - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗುರುಬಸಯ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201660 SURYAKANT PODDAR - ವಿಳಾಸ: S/o ಸದಾಶಿವರಾವ, #5-2-131NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201666 PANDIT SAWALE - ವಿಳಾಸ: S/O ಧುಳಪ್ಪಾ ಸಾವಳೆ, ಜಾಧವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201680 BHAGIRATI - ವಿಳಾಸ: W/o ಗೊಪಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201793 ಪ್ರಭಾವತಿ ಮರೆ - ಶರಣ ನಗರ, ಗಂಜ ಎರಿಯಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****515423/05/2022FPS****515423/05/20229006000023/05/2022
560300201796 RAJKUMAR DESHMUKAPPA - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ದೇಶಮುಖಪ್ಪಾ, ಕುಡತೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201797 ರಂಜಿತ ಠಾಕುರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹರಿಕಿಶನ ಠಾಕುರ, ಬಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/202212008000022/05/2022
560300201878 ಪ್ರತಾಪಸಿಂಘ ಠಾಕುರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹರಿಕಿಶನ ಠಾಕುರ, ಬಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/202212008000022/05/2022
560300201936 SANTOSHKUMAR - ಟಿಚರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201937 SHRIDHAR ANNARAO - ಯಾದವರಾವ ಕನಸೆ ಮನೆ ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201938 VITALRAO - ವಿಳಾಸ : ಶೆಶಿರಾವ ಮೋರೆ ಮೋರೆ ನಿವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201940 SHAKUNTALA SIDRAM KUDTE - ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201942 SHRINIVAS - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಖಂಡೆರಾವ ಢಗೆ, ದತ್ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202038 NARAYANRAO - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300202176 SHARNAPPA - ವಿಳಾಸ: S/o ರೆವಪ್ಪಾ ತಮಶೆಟ್ಟಿ, ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202214 PANCHAPULA W.O.LATE RAGHUNTH M - ಪಂಚ್ಛುಲ್ಲ ಗಂಡ ರಘುನಾಥರಾವ ಬಸವೇಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202238 RAMLU - ವಿಳಾಸ:- ಬೀದರ ರೋಡ ಭಾಲ್ಕಿ ದತ್ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****515423/05/2022FPS****515423/05/202212008000023/05/2022
560300202286 ರಾಜಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಅಗ್ನಿಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****515419/05/2022FPS****515419/05/202212008000019/05/2022
560300202303 MAINODDIN - ಮಾಶೋಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೂನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300202313 SHAIKH ISMAIL PATEL - ವಿಳಸ:ಅಬದುಲ ರೆಹಮಾನ ಪಟೆಲ ಮಾಶುಮ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202422 ರಾಜಕುಮಾರ ಶಂಕರರಾವ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ ಸಾ| ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****515423/05/2022FPS****515423/05/202212008000023/05/2022
560300202455 MANJULA SANJUKUMAR MANE - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಮಾನೆ, ಆರಇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202463 SHIVAKUMAR MALLASURE - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಆಣೆಪ್ಪಾ, ಕೆಎಚಬಿ ಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202791 Nayem - ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ 5-9-307 ಶರಣಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300202814 Laxmi - ವಾಮನ 5/3/267 ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕ ಎರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202826 shakuntala - ರಾಮಚಂದ್ರ 5-3-209 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202832 Manisha - ಧನರಾಜ 5/1/23 ರಾಮ ಮಂದಿರ ಗಾಂಧಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202936 Haji - ಖಾಲೆದಮಿಯ್ಯ 5/4/170 ಜನತಾ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****515419/05/2022FPS****515419/05/20226004000019/05/2022
560300203862 Indrabai - W/O ಮಾನೀಕರಾವ ನಿಯರ್ ನ್ಯೂ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205835 Arati - W/O ಸಚಿನ ಬಿರಾದಾರ 5-2-135 ಸಪ್ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206240 Megha - W/O ಗೊರಖ್ನಾಥ್ ೫-೧೦-೨-೨೨ ಶಹುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206339 Shameem - S/O ಅಹ್ಮೆದಸಾಬ ೪-೧-೭೬೦ ಶಾಹು NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206666 Kanakawati - W/O ವೈಜಿನಾಥ ಬಿರಾದಾರ 5-3-279(2NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208377 Malashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಶ ಸಿದ್ದೆಶ್ವರೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208591 Akshatha - C/O ರವಿಚಂದ್ರ # 4-6-29 ರವಿಚಂದ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209159 Yougeeta - W/O ದಿಲೀಪ್ ೪/೧/೭೦೪/೧ ಗಣೇಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209494 Pratima - S/O ಶಂಕರರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ೪-೧-೯ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209527 Rekha - C/O ರಾಜಶೇಖರ್ #4-6-28 ರವಿಚಂದ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209570 Pavitra - W/O ರಮೇಶ ಬಶೆಟ್ಟಿ 5-2-129 ಶರಣ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209792 Archana Ambade - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅ೦ಮದಾಬಾದೆ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210308 Padadayya - ದೊಡ್ಡಯ್ಯ 1/1 ದಾಡಗಿ ದಾಡಗಿ ದಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300210392 ಅಂಬಾದಾಸ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸ್ವರುಪರಾವ, ಹನುಮಾನ ವPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20226004000021/05/2022
560300210647 Ramesh - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಾಶೀನತ್ ಕುರುಬಖೆಳಗೆ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300210674 Shantabai - W/O ೨-೩-೬೯ ದೇಶಮುಖ್ ಗಲ್ಲಿ ಓಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300211913 Shrimant - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಝಟ್ಟಿಂಗರಾವ #206 NPHH(NK) / NCS------50000000-
Top