REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200188354 Lalita - C/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ . ಇಂದ್ರಾ ನಗರ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300135539 Savitri Maroorkar - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಮರೂರಕರ ೪-೬-೩ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135980 Sarojini Chalwa - S/O ಶರಣಪ್ಪ ೨-೨೪೫ ಬಳುರ್ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139978 Gangamma - W/O ಶಿವರಾಮ ಬಿರ್ದೇವ್ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140025 Chitrabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ್ 5/2/113 PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140041 Yankamma - D/O ನಾಗಪ್ಪಾ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140061 Sumitra Bayi - S/O ಸುರೇಶ ತಾ೦ಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300140062 Savita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಪಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140078 Shilavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ . . ಭಾಲಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140083 Savita - S/O ಬಾಬು 1 1 ಭಾಲ್ಕಿ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/202212008000022/05/2022
560300140087 Radha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ್ ಖಂಡ್ರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****161224/05/2022FPS****161224/05/20226004000024/05/2022
560300140121 Sunita - S/O ನಗಷೆಟಿ ಖಂಡ್ರೆ ತಂಧ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20226004000023/05/2022
560300140126 Rangu Bai - S/O ವಿಠಲ ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾ೦ಡ PHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300140165 Jharemma - W/O ಬಸವರಾಜ್ ರಜನಲೇ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/202212008000023/05/2022
560300140180 Laxmi Bai - W/O ಪ್ರಕಾಶ ಕಾಂಬಳೆ . . ಸಿಧಾರPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560300140191 Sona Bai - S/O ಕಿಶನ್ ಥಾ೦ಡ ಭಾಲ್ಕಿ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140214 Savita - S/O ಗೋವಿಂದ್ ಥಾ೦ಡ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/202212008000022/05/2022
560300140293 Santosh Kumar - S/O ವೈಜಿನಾಥ ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140316 Mallikarjun - S/O ವೈಜೀನಾಥಪ್ಪಾ ಶೆಟಕರ 5/1/17 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140324 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಂದ್ರ ಹನುಮಾನ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140385 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಭೀಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****098124/05/2022FPS****098124/05/20223002000024/05/2022
560300140421 Sheetal - S/O ರಾಮಚಂದ್ರ ಹುಗ್ಗೆ ೫-೩-೯೯/೧PHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20229006000023/05/2022
560300140650 Gangu Bai - S/O ಡೆವಿದಾಸ್ 5/3/211 ದೇವಿ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/202212008000022/05/2022
560300140655 Anuradha - S/O ಅಶೋಕರಾವ ವಿದಾತೆ ಜೋಶಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140661 Reshma - S/O ಜಮೇರುಮ್ದಿನ ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/20229006000020/05/2022
560300140684 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬಾದಾಸ್ ಅನಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300140716 ಸೀಮಾ - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ . . ಬಸವೇಶ್ವರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140728 Rekha - S/O ನೀಲಕ೦ಠ ರಾವ್ ವಾಟರ್ ಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20229006000021/05/2022
560300140753 Ambika - S/O ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಸ್ವೆಶPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202212008000021/05/2022
560300140761 Kavita - W/O ಮನೋಜ್ . . ಖಡಕೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20226004000023/05/2022
560300140766 Sunita - C/O ಸೈನಾತ #145 ಪಾತ್ರೆ ಗ್ಗಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20229006000021/05/2022
560300140810 Supriya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದೀಲಿಪರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140819 Farjan - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶೈಕ ಸಾದೀಕ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300140945 ಮೀರಾ - S/O ನರ್ಸಿಂಗ್ ರಾವ್ ದೇವಿ ನPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/202212008000022/05/2022
560300140958 Sujata - S/O ಗೋಪಿನಾಥ ಪಾಂಚಾಳ ಬಿರದೇವ್ ಗಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140962 Dipali - W/O ಸಂತೋಷ್ ವೇದ ಪಥಕ್ ನ್ಯೂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140983 Keerti - D/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಬಿರದೇವ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20229006000021/05/2022
560300140986 Prabhavati - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ದೇವಿ ನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022200015000022/05/2022
560300140987 Ujavala - S/O ಹಣಮಂತ್ ರಾವ್ ನಾರ್ ಒಫ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140992 Halima Begam - D/O ಅಜ್ಮಾಥ್ ಪಟೇಲ್ ಮಸೂಮ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022210014000022/05/2022
560300141010 ಕಾವೇರಿ - S/O ಭೀಮಣ್ಣಾ ೪-೬-೧೧೪ ಖಂಡ್ರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20229006000022/05/2022
560300141091 Eshwari - W/O ಉಮಾಕಾಂತ್ ಗುರು ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300141173 Noorjahan Begum - W/O ಸೈಯದ ಶಫೀಉದ್ದೀನ 5-4-181 ಜPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022180012000022/05/2022
560300141268 Laxmi Bai - W/O ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ದೇವಿ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20229006000022/05/2022
560300141604 Priyanka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾನಾಜಿ ಉಚ್ಚೇ 0-0 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141754 Laxmi - W/O ಜೀವನ ನಿಯರ್ ರಾಮ್ ಮಂದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141885 Manisha - W/O ನಂದಕುಮಾರ್ ಆಯ ಬೀ ಯರಿಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142117 ರೂಪಾ - W/O ವಿಜಯ . . ಪಾಪವ ನಗರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20226004000021/05/2022
560300142124 ಬೀರಪ್ಪ - S/O ಶಿವರಾಯ ಏಚ್ ನ 5-3/105 ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142134 Suvarana - W/O ನಾಗನಾಥ ಭೆಂದೇ -೨೯೪ ಉದ್ಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20229006000022/05/2022
560300142141 Vilas Ben - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೀವಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142146 Sumanbai - S/O ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಪಂಚಾಲ್ ೫-೨-PHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20226004000021/05/2022
560300142168 Ashwini - W/O ಯಾದವ . . ಐಬೀ ರೋಡ ಹನುಮಾನPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/2022150010000023/05/2022
560300142188 Mahadevi - S/O ಶಾಮರಾವ ೫/೯/೧೪೧ ಸಂತೋಷಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142844 ಸಂತೋಷಿ - W/O ಪ್ರೇಂನಾಥ್ 421 ಗೂರ್ಯೂ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022150010000021/05/2022
560300142980 Nikita - W/O: ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾರಬಾರಿ ಕುಂಟೆಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****098119/05/2022FPS****098119/05/2022150010000019/05/2022
560300143229 Sangmesh - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20226004000023/05/2022
560300143318 Shilpa - S/O: ಮನ್ಮತಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 5/2/32 PHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20229006000023/05/2022
560300143377 Madhumati - W/O ಮಹೋನಪ್ಪ ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20226004000022/05/2022
560300143536 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸರ್ದಾರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20229204000022/05/2022
560300143602 Indumati Rachotte - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ ೫-೭-೩೨ ಗಾಂಧಿ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****098119/05/2022FPS****098119/05/20229006000019/05/2022
560300143652 Pratiksha - W/O ರವಿ ಕುಮಾರ . . ಜಾನತಾ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****098124/05/2022FPS****098124/05/202212008000024/05/2022
560300144117 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲಕುಮಾರ ಲೋಖಂಡೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144389 Suprita - W/O ಮಹೇಶಕುಮಾರ #4/2/128 . ಭಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144820 Sheela - S/O ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ೫-೩-೨೦೪ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20226004000021/05/2022
560300144952 Kamala M Sirse - W/O ಗುರುನಾಥ್ ೪-೬-೬೭/ಅ ಸರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145762 Arunadevi Karabari - W/O ಅಶೋಕ ಕಾರಬಾರಿ ೫-೨-೧೭೩ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145812 Chandramma - W/O ಪು೦ಡಲಿಕ್ ರಾವ್ ಟಿಳೆಕರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300171416 Sunita - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಮೇಶ, ಖಡಕೇಶ್ವರ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20229006000021/05/2022
560300171597 Padmini Bai - ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ ೫-೨-೧೮೧, ಬಸವೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20223002000021/05/2022
560300171615 Kantamma - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಮಣ್ಣಾ, ಭಿಮ ನಗರ ಭಾAAY(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022200015000021/05/2022
560300171641 Chandarkala - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಚಂದರ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾ AAY(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022200015000021/05/2022
560300171642 ಚಂದರ - ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171643 ರಾಬಾಬಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಖಾಸಿಮ ಸಾಬ,ಜನತಾ ಕಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****098124/05/2022FPS****098124/05/2022200015000024/05/2022
560300171645 ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಬಸವೇಶAAY(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022200015000021/05/2022
560300171646 ನೂರು ಖಾಣ - ಶೀವಾಜಿ ಚೌಕ ಭಾಟ್ಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300171749 Sushila - ವಿಠಲರಾವ ತಂದೆ ಮಾಳಪ್ಪಾ 4/7/9, ಅAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171752 Chandramma - ವಿಳಾಸ: ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಗುಂಡಪ್ಪಾ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300172240 ನಮ್ರತಾ - ವಿಳಾಸ: W/O ವೈನಿನಾಥ ,ಮಾಶೇಟ್ಟೆ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172284 ಚಾಂದ ಪಾಶಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಇಸ್ಮಾಯಿಲ, ಹೌಸಿಂಗ ಬೊPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20229006000022/05/2022
560300173368 malamma - ಗನ್ನಿ ಶಾಮಕ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/202212008000023/05/2022
560300173380 Laxmibai - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಾಬುರಾವ, ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022150010000021/05/2022
560300173399 Kavita - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಬಸಪ್ಪಾ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****098119/05/2022FPS****098119/05/20223002000019/05/2022
560300173435 Baby Saroja - ವಿಳಾಸ: ಮಂಗಲಾ ಗಂಡ ನಗಸಿಂಗ ವಾಟPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022150010000021/05/2022
560300173439 ಬಾಬು - ವಿಳಾಸ: S/o ಪರಶುರಾಮ, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022150010000022/05/2022
560300173440 saku bai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಬಿಕ್ಕು ತಾಂಡಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173441 SHOBHA - ಸತೆವಾನ್ ವಾಡೆ 5-3-314, ಖಂಡ್ರೆಗPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/202212008000023/05/2022
560300173442 ಹಿರಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಬದ್ಧು, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20226004000021/05/2022
560300173443 ಬೀಮ - ಬಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/202212008000022/05/2022
560300173444 Sunita - ವಿಳಾಸ: S/o ಗಣಪತಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20229006000023/05/2022
560300173445 Laxmi Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಿಶನ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/202212008000022/05/2022
560300173446 ವಿಠಲ - ವಿಳಾಸ: S/o ಭುರಾಜಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173447 ಪ್ರಭು ರವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಿಠಲ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300173448 ಪಂಡಿತ - ವಿಳಾಸ: S/o ವಿಠಲ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173450 varuna bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಂಕರ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300173451 Chanadrakala - ವಿಳಾಸ: S/o ಥಾವರು, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/2022200015000023/05/2022
560300173452 ತುಕಾರಾಮ - ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಹಟೊಜಿ ರಾಠೋಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173453 ``vita bai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಗೊವಿಂದ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20226004000022/05/2022
560300173454 Nooreen Tabassum - C/O ಶೇಕ್ ಮತಾಬ್ #000 ಕೇ ಜೀ ಎನPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022180012000022/05/2022
560300173456 ಚಿನಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ದಿ. ಸುರ್ಯಕಾಂತ, ಕೆ.ಎPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20229006000023/05/2022
560300173460 Anitha - ವಿಳಾಸ: S/o ಪಾಂಡುರಂಗ, ಜನತಾ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022150010000021/05/2022
560300173461 ಸುನಿತಾ - ಹೌಸಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202212008000021/05/2022
560300173462 Shridevi - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ, ಕೆಎಚಬಿ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173465 ಬಾಲಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ಹನುಮಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20229006000021/05/2022
560300173466 ಸಂಗೀತಾ - ಹನಮಾನ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022200015000021/05/2022
560300173467 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಹನುಮಾನ ಚೌಕPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/202212008000022/05/2022
560300173468 Godawari - ಮುನೀಮ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098119/05/2022FPS****098119/05/2022150010000019/05/2022
560300173469 Roopavati - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ, ಕೆ.ಎಚ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300173470 sandya bai - ಜಗನಾಥ ಮಂಗೆ ಮೇನ ರೋಡ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173471 Jijabai - ವಿಳಾಸ: ಬಸವೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022150010000022/05/2022
560300173472 Subhadrabai - ಗಣೇಶ ನಗರ ಲೆಕ್ಚರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173473 ಚಿತಾನಂದ - ವಿಳಾಸ: ಪಿ.ವ್ಬ್ಲೂ.ಕ್ವಾಟರ್ಸ. ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022150010000021/05/2022
560300173474 ಉಮಾಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಹಾಂತಯ್ಯಾ, ಜನತಾ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****098119/05/2022FPS****098119/05/202212008000019/05/2022
560300173475 ಶ್ರೀ ಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ, ಬಸವೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****098124/05/2022FPS****098124/05/20229006000024/05/2022
560300173476 ಪ್ರಭು - ವಿಳಾಸ: S/o ಶರಣಪ್ಪಾ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20229006000021/05/2022
560300173479 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ, ಶಿವ ನಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173480 Jakerabee - ವಿಳಾಸ : ತಂದೆ ಖಾದರಶಾ, ವಾಟರ ಟ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022150010000021/05/2022
560300173483 ದಿಲಿಪ - ದಿಲೀಪ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20229006000021/05/2022
560300173484 Jakiya Begum - ವಿಳಾಸ: S/o ರಸೂಲ, ನ್ಯೂ ಮಾಸುಮ ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/2022150010000023/05/2022
560300173485 ವಿಜಯ ಬಾಬು - ವಿಳಾಸಳ: ತಂದೆ ಆಶಣ್ನಾ , ಜ್ಯೋಶಿ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173486 Kavita - ಗಣೆಶ ನಗರ ಎಲ್ ಸಿ ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022150010000022/05/2022
560300173487 ಕಮಲ್ಕರ್‌ - ವಿಳಾಸ: S/o ವಿಠಲರವ, ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****098119/05/2022FPS****098119/05/2022180012000019/05/2022
560300173489 ಸುರೇಶ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/202212008000022/05/2022
560300173490 MANGALABAI W/O BASAVARAJ - ಶರಣ ನಗರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20223002000021/05/2022
560300173492 Kanyakumari - ವಿಳಾಸ: ಮೆಹಕರ, ಬಸವೇಸ್ವರ ಚೌಕ ಭಾ್PHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/202212008000023/05/2022
560300173493 ಚನ್ನಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಹೌಸಿಂಗ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****440417/05/2022FPS****440417/05/20226004000017/05/2022
560300173494 ಲಲಿತಾ - ವಾಟರ್ ಟೇಂಕ ಎರಿಯಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098119/05/2022FPS****098119/05/20229006000019/05/2022
560300173496 Prabha Arunadevi - ಶಾರನಾ ನಗರ ಬಾಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20229006000021/05/2022
560300173498 ನೀಲಕಂಠ` - ಶರಣ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20223002000021/05/2022
560300173501 Rajmati - ಮಾರಕೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202212008000021/05/2022
560300173502 Meenakshi - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪ್ರಭುರಾವ, ಅಗ್ನಿಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/2022150010000023/05/2022
560300173503 Lakshmi Bai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಮಧುಕರ. ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173504 ಮಾಧು - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುಂಡಪ್ಪಾ, ಶರಣ ನಗರ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173505 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಕಿಶನ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20229006000022/05/2022
560300173506 ಸೋಮ್‌ನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭೀಮಶೇಟ್ಟಿ, ಖಂಡ್ರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202212008000021/05/2022
560300173507 ಪ್ರಭಾಕರ - ವಿಳಾಸ:ತಂದೆ ನರಸಿಗ ರಾವ ಸುರಿಯವಂಶಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173509 ಭರತ - ವಿಳಾಸ; ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ, ಬಿರಿದೇವ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20229006000022/05/2022
560300173510 ಶಂಕರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಿಶನ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173511 Savitabai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಂಕರ, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173513 Ranjana - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಾಬುರಾವ, ಶರಣ ನಗರ, ಅPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022150010000021/05/2022
560300173515 Rekha - ವಿಳಾಸ: ಭಾರತರಾವ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ 5-8PHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/202212008000022/05/2022
560300173521 Robina - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪಾಶಾಮಿಯಾ, ಶಿವಾಜಿ ಚAAY(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022200015000021/05/2022
560300173865 Bannybai - ಜೊಶಿ ನಗರ ಬಾಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****098124/05/2022FPS****098124/05/2022200015000024/05/2022
560300173867 ನರಸಿಂಗ - ವಿಳಾಸ: S/o ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ, ಇಂದಿರಾ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/202212008000022/05/2022
560300173873 ಉಸ್ಮಾನ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನ - ಬಿರದೆವ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300173874 Husena - ಬಿರದೆವ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/2022150010000023/05/2022
560300173884 Laleeta - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173886 ಕಂಬಳಾ ಬಾಯಿ - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20229006000022/05/2022
560300173905 ಬಾಲಬಾಯಿ - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173914 ಉಮಾಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ: S/o ವೈಜಿನಾಥ, ಬಿರದೆವ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202212008000021/05/2022
560300173916 BHAGAMMA - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಮಣ್ಣಾ, ಬಿರದೆವ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20226004000021/05/2022
560300173922 Manikbai - ಬಿರದೆವ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022210014000021/05/2022
560300173923 Gundamma - ಬಿರದೆವ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098119/05/2022FPS****098119/05/20226004000019/05/2022
560300173924 Shantamma - ವಿಳಾಸ: ಬಿರದೇವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022150010000021/05/2022
560300173938 Chandrakala - ಬೀರದೇವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098119/05/2022FPS****098119/05/2022150010000019/05/2022
560300173939 ಮಲಪ್ಪಾ ಬಿರಪ್ಪಾ - ಬಿರದೆವ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098119/05/2022FPS****098119/05/20226004000019/05/2022
560300173940 Shreedevi - ಬಿರಿದೆವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098119/05/2022FPS****098119/05/202212008000019/05/2022
560300173942 Putalabai - ವಿಳಾಸ: W/o ಮಾರುತಿರಾವ, ಬಿರದೆವ ಗPHH(NK) / NCS------180000000-
560300173944 mahadevi - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾರುತಿ, ಬಿರಿದೇವ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20229006000021/05/2022
560300173952 ಮುತ್ತಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕರರಾವ, ಬಿರದೆವ ಕಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173962 ಸರಸ್ವತಿ - ಕಾಶಿನಾಥ 5-3-212, ಚಚ೵ ಕಾಲೋನಿ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173968 Vanita - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ 5-3-300PHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/202212008000022/05/2022
560300173975 anitha - ಮುರ್ಲಿಧರ ತಂದೆ ಜನಾರ್ಧನರಾವ ತೊರಖದPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/2022150010000023/05/2022
560300173976 Asha Kale - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ, ದೇವಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022150010000022/05/2022
560300173977 Anusaya - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ5-3-296PHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/202212008000022/05/2022
560300173978 SHAKUNTHALA - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ್ ದೇವಿ ನPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022180012000022/05/2022
560300173981 Kalpana - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಾಬುರಾವ, ದೇವಿ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/202212008000023/05/2022
560300173982 Deepa Bai - ವಿಳಾಸ: ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022150010000021/05/2022
560300173984 Nandabai - ವಿಳಾಸ:ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ5-3-318PHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20223002000021/05/2022
560300173990 Marutamma - ವಿಳಾಸ: S/o ನರಸಿಂಗ, ದೇವಿ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/202212008000023/05/2022
560300173999 Shivananda - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300174013 Rashed Bee - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಕಾರಂಜ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300174202 Asiya Begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುಲಾಮ ಮುಸ್ತಫಾ, ಮಾಸೂPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022240016000022/05/2022
560300174232 Munni Afa - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064418/05/2022FPS****064418/05/20226004000018/05/2022
560300174537 ಹಣಮುಂತ ರಾವ - ಮಾರಕೆಟ್ ಗಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174538 ಭವಾನಿ ಪ್ರಸಾದ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಲೊಖಂಡೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174539 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174540 ಶರಣಪ್ಪ - ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174541 MALLIKARJUN - ವಿಳಾಸ: ರಾಮ ಮಂದಿರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174542 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ:ತಂದೆ ಅಣೇಪ್ಪಾ ಹಳೆ ಮಾರಕೆಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174543 ಆತ್ಮ ರಾಮ - ಹಳೆ ಮಾರಕೆಟ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174544 ಪ್ರಹಲಾದ್‌ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174545 ಪ್ರಭು - ಹಳೆ ಮಾರಕೆಟ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174546 ಹಾವಗಿರ - ಶರಣ ನಗರ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ ಗಂಜ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174547 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174548 ರಾಜಶೆಖರ - ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174550 ಶೆಷರಾವ್‌ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ5-3-314NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174551 ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174552 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174553 ಬಾಲಾಜಿ - ಹಳೆ ಮಾರಕೆಟ್ ಭಾಲ್ಕಿ5-3-302NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174554 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವೀರಶೇಟ್ಟಿ, ಅಗ್ನಿಶಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174555 ಸುರೆಷ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ, ಹಳೆ ನೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174556 ವಾಮನ ರಾವ - ಹಳೆ ಮಾರಕೆಟ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174557 ನರಸಿಂಗ್ - ಹಳೆ ಮಾರಕೆಟ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174558 RAVINDRA - ಶರಣ ನಗರ ಹಳೆ ಮಾರಕೆಟ್ ಎರಿಯಾ ಗಂಜ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174559 ಜೈರಾಜ್‌ - ಶರಣ ನಗರ ಹಳೇ ಮಾಕೆ೵ಟ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174560 ವೈಜಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ, ಹನುಮಾನ ನಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174561 Sandhya Bai - ಸತ್ಯಾಸಾಯಿ ಪಬ್ಲಿಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174562 ಬಸ್ವರಾಜ - ಹನುಮಾನ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174563 ನಾಗಯ್ಯ - ಹನುಮಾನ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174564 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ - ಹಳೆ ಮಾರಕೆಟ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174566 ಕಾಣೆಪಾ - ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174567 ರೋಹಿ ದಾಸ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174568 ವಲ್ಲಭ - ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174569 ಬಸವರಾಜ - ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174570 ಸುಬಾಶ - ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174571 ಶೆಷರಾವ್‌ - ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174572 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174573 ಸಕಾರಾಮ - ಪಾತ್ರೆ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174574 ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ - ವಿಳಾಸ: ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಗಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174655 ಸಂಗೀತಾ - ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175084 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಒಲ್ಡ ವಾಟರ್ ಟೇಂಕ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175088 ಪುಂಡಲಿಕ - ವಿಳಾಸ: S/o ನರಸಿಂಗ, ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175089 ವಿಠಲ ರವ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175090 ಸುರೇಶ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯಾ, ಅಂಬೇಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175091 ಶಿವಾರಾಜ - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ, ಹಳೆ ಮಾರಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175092 ಈಶ್ವರ - ಹಳೆ ಮಾರಕೆಟ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175094 ಬಸವರಾಜ - ವಿಳಾಸ ಬಸವರಾಜ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಡಿಗ್ಗೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175095 ಗೌರೀ ಶಂಕರ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175096 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಹಳೆ ಮಾರಕೆಟ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175097 ಶಾಂತಪ್ಪಾ - ಬಾಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175098 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ - ಕೆ ಹೆಚ ಬಿ ಚೊಲೊನಿ ಭ್ಬಾಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175100 ಪಂಡರಿ ನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ, ಕೆಎಚಬಿ ಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175101 ಬಸನ್ತ ರಾವ - ಬಾಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175102 ಶೋಭಾ - ಬಾಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175103 ಕ್ರಿಷ್ಣಾ ಜಿ - ಬಾಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175104 ಕಂಬಳಾ ಬಾಯಿ - ವಿಲಾಸ ೫/೨/೩೯/೧ ಗನಪತ ರಒ ಶರನ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175105 ಜಗನಾಥ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಂಗ್ರಾಮ, ಬಾಲಾಜಿ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175106 ಸುಭಾಶ - ಹಳೆ ಮಾರಕೆಟ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175115 ಕಾಶಿನಾಥ - ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194331 Sharadha - W/O ಬಾಬುರಾವ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****515422/05/2022FPS****515422/05/20226202000022/05/2022
560300199682 YAMANAJI - ಎಮನಾಜಿ ತಂದೆ ರಾಜು ಲಚ್ಕೆರ ಕಾಲೊನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199703 Rima - ಶೇಷರಾವ ತಂದೆ ನಾಗನಾಥರಾವ, ಮನೆ ನಂ5PHH(NK) / NCS------150000000-
560300199725 ASWINI - ಸಾ:ತಾಂಡಾ ಭಾಲ್ಕಿ.ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300199743 RASHIKA - ಸಾ:ಖಂಡ್ರೆ ತಾಂಡಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/2022180012000023/05/2022
560300199744 KAVITA - ಸಾ: ಖಂಡ್ರೆ ತಾಂಡಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20229006000023/05/2022
560300199757 Manikappa s/o Lazman Jadhav - ಸಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300199778 ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ - ಸಾ:ತಿಣ ದುಕಾನ ತಾಂಡ ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300199787 Nirmala - ಸಾ:ಬಿರಾದೇವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ;ಜಿ,ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300199792 ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಚಂದ್ರರ ಜಾಧವ - ಸಾ:ತಾಂಡಾ ಭಾಲ್ಕಿ,ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300199809 Anand s/o Chandar - ಸಾ;ಮನೆ ನಂ.28.ತಾಂಡಾ ಭಾಲ್ಕಿ,ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20229006000021/05/2022
560300199814 Pooja w/o Ambadas Rathod - ಸಾ:ತಾಂಡಾ.ಭಾಲ್ಕಿ,ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300199838 ಶಂಕರ ತಂದೆ ಚಂದರ - ಸಾ;ಭಾಲ್ಕಿ.ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300199903 SHIVAKUMAR S/O KALYANRAO - ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20226004000022/05/2022
560300199906 Shivanand S/o Chandrashekhar - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:5-2-59 ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹತPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20229006000022/05/2022
560300199909 ಮಾತಾಬಾಯಿ - ಗುರುನಾಥಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಪಂಚಯ್ಯಾ ಸಾ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199914 ರೇಷ್ಮಬಾಯಿ - ಶೀಖರೇಶ್ವರ ತಂದೆ ರಾಜಶೇಖರ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202212008000021/05/2022
560300199923 Godavari - C/O ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ 5-9-410/106 .PHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022150010000022/05/2022
560300199927 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಭಿಕ್ಕು ಅಡೆ - ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022210014000022/05/2022
560300199948 LAXMI BAI W/O RAMDASH - SAYINAGA NEAR RAILWAY STATION PHH(NK) / NCSBiometric****515421/05/2022FPS****515421/05/2022150010000021/05/2022
560300199954 Mumataj Begum - ವಿಳಾಸ: ಕಾರಂಜಾ ಕಛೆರಿ ಹತ್ತಿರ ಜನತPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20229006000023/05/2022
560300199978 KALAVATI - BEERDEV GALLI BHALKI TQ BHALKIPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20223002000021/05/2022
560300200056 pushpa d/o channabasappa - ಪುಷ್ಪಾ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ, ಖಂಡ್ರೆPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20226004000023/05/2022
560300200062 ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿರಾದರ - ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300200093 ಶ್ರೀಹರಿ - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300200101 Laxmi - ಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300200102 Bayamma - ಮನೆ ನಂ-40-13-8 ಬಿರದೇವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/2022150010000023/05/2022
560300200160 ಗುರನಾಥಪ್ಪಾ ಸಾಲಿಮನ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ತಹಸಿಲ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200175 SANGEETA W/ O DEEPAK PATIL - ಮನೆ ನಂ 4-6-47 ಖಂಡರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/202212008000023/05/2022
560300200180 JAGANNATH s/o MANIKAPPA POSTE - ಶೆರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200183 vithalrao s/o Basvanppa - ಸಾ:ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200188 Shantamma - ನಿವ್ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ನ್ಯೂ ಗಂಜ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022210014000021/05/2022
560300200250 laxmi bai - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300200296 Gousiya Begam - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022150010000022/05/2022
560300200428 ಮಲಂಗಶಾ - ಕಾರಂಜಾ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300200435 Chitamma - ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20229006000020/05/2022
560300200453 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಮನೆ ನಂ.5-2-107, ಹಳೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200484 ಪಾರ್ಬತಿ - ಪಿ.ಡ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಕ್ವಾಟರ್ಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202212008000021/05/2022
560300200561 Sangamma - ಹಳೆ ನೀರಿನ ಟಾಕಿ, ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****647824/05/2022FPS****647824/05/202212008000024/05/2022
560300200615 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಬಿರದೇವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300200616 ಸೋನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಬಿರದೇವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300200669 Nasarin - ಭಿಮ ನಗರ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/20229006000020/05/2022
560300200676 ಪ್ರಭು ಅಳೇ - ತಹಸಿಲ ರೊಡ ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202212008000021/05/2022
560300200680 Anjana Bai - ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****274920/05/2022FPS****274920/05/202212008000020/05/2022
560300200731 Ambika - ಹನುಮಾನ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300200798 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ ಬಿರಾದರ - ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಹತ್ತಿರ, ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200845 CHANDRAKALA - ದೆವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20229006000021/05/2022
560300200883 VIDHYAVATHI - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ, ಎಲ್.ಆಯPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/2022150010000023/05/2022
560300200884 ಮೇಗರಾಜ ನಿಗೆವಾನ - ವಿಳಾಸ 4/6/31, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ದಕ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200902 ERAMMA W/O BHEEMA RAO - ಮನೆ ನಂ.5/2/1/77, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/2022180012000023/05/2022
560300200923 Anita - 5/3/154 UDGIR ROAD BIRADEV GAPHH(NK) / NCS------90000000-
560300201000 ಶಿವಾಜಿ - ಡೈಮಂಡ ಕಾಲೆಜು ಹತ್ತಿರ, ಸುಭಾಷ ಚೌಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201005 ಶೇಖ ಜಾವಿದ ತಂದೆ ನಿಜಾಮೊದ್ದಿನ - ಮನೆ ನಂ.4/6/22, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ, ಭPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/2022150010000023/05/2022
560300201029 ದಿಲೀಪ್‌ ಬಾವಗೆ - ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300201046 ಜಂು್‌ರಾಜ್‌ ಧಾಬಶೆಟ್ಟೆ - ವಿಳಾಸ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4-6-144 ಶ್ರೀ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201051 BIPIN BIHARI LAL - ಆರಟಿಓ ಆಫಿಸ ಹತ್ತಿರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201067 Animesh maharudrappa anandwade - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098124/05/2022FPS****098124/05/20229006000024/05/2022
560300201072 NAMITA - ಡೊಣಗಾಪುರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ ಮಾರ್ಕೆಟ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022150010000021/05/2022
560300201091 ವೆಂಕಟ ಕಾಶಿ - ಮುದ್ದಾ ಗಲ್ಲಿ, ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300201092 Meena - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20226004000021/05/2022
560300201094 Champabai - ಮುದ್ದಾ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20229006000021/05/2022
560300201109 RENUKA - ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022210014000021/05/2022
560300201127 ANURADHA W/O SANTOSH - STATE BANK OF INDIA BHALKI , BPHH(NK) / NCS------150000000-
560300201178 SANTOSH S/O MALLIKARJUN - 5-3-130 BEERDEV GALLI BASAVESPHH(NK) / NCS------150000000-
560300201184 Savita - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ತಹಸಿಲ ಆಫಿಸ ರೋಡ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300201204 ಧನರಾಜ - ಮನೆ ನಂ.5-3-72, ದತ್ತಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201218 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಂದಿ - ದೆವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201220 ಜಗನಾಥ - ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಸತಿ ಗೃಹ, ಬಸವೇಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201304 ಶಿವಪುತ್ರ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥಪ್ಪಾ - ತಹಸಿಲ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿದ್ದ ನೀಲಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20229006000023/05/2022
560300201318 SANGEETA - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022180012000022/05/2022
560300201323 SANGEETA - ವಿಳಾಸ: W/o ಸಂಜಿವ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300201326 ಪಾರ್ವತಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಈಶ್ವರ, ಹನುಮಾನ ಚೌಕ PHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022150010000021/05/2022
560300201357 ನಂದಿನಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201362 GOPAL PARVATI RATHOD - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20226004000023/05/2022
560300201374 TULSIRAM MANIK - ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300201377 LAXIMIBAI - ವಿಳಾಸ: S/o ಕಿಶನ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300201382 Kaveri - ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20229006000022/05/2022
560300201384 SUSHILABAI - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಿವಾನಂದ ಕೊಳ್ಳಾ, ಅಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201385 Shanta - ವಿಳಾಸ: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ, ಬಿರಿದೆವ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****098124/05/2022FPS****098124/05/2022180012000024/05/2022
560300201405 RAMESH - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಚಿದ್ರಿ, ಅಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201459 SHIVAKUMAR - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲಾಳೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202212008000021/05/2022
560300201460 RAJKUMAR - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ, ಬಿರಿದೆವ PHH(NK) / NCSBiometric****098119/05/2022FPS****098119/05/20229006000019/05/2022
560300201461 ರೇಖಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಬಿರಾದಾರ, ಶPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022150010000022/05/2022
560300201481 SHANKAR N CHAWALE - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನಾಗನ್ನಾ ಚಾವಳೆ, ಬಸವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300201508 Lalita Bai - ಬಾಬು ತಂದೆ ವಿಠಲ 36, ಚಚ೵ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022150010000022/05/2022
560300201514 SAMAKABAI - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಬಾಲಾಜಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20229006000023/05/2022
560300201515 RAJKUMAR - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಲಶಕರ ರಾಠೋಡ, ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300201525 Meerabai - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಂಗ್ರಾಮ, ಹೌಸಿಂಗ ಬೊರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300201546 SANTOSH - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಬಕ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****098124/05/2022FPS****098124/05/2022150010000024/05/2022
560300201547 VIJAYKUMAR - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಾಮಲು, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20226004000022/05/2022
560300201649 BHALKESHWAR - ೫/೨/೬೮ ತಂದೆ ಗನಪಥ್ ರಾವ್ ವಾಟ್ಝಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201684 NAGRAJ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300201685 Renuka - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ, ಬಸವೇಶ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202212008000021/05/2022
560300201690 Aruna - W/O: ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ ಬಿರಾದಾರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300201691 ಶಿವಪುತ್ರಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ದೇಶಮುಖಪ್ಪಾ, ಶರಣ ನಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300201692 MALLIKARJUN - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಾಬುರಾವ, ಬಸವೆಶ್ವರ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/202212008000022/05/2022
560300201693 DHOLABAI - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ದೇವಿದಾಸ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022150010000022/05/2022
560300201694 SHANTABAI - ವಿಳಾಸ: W/o ಸುಭಾಷ, ಲೊಖಂಡೆ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022150010000022/05/2022
560300201717 Panchasheela - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300201737 CHAND PASHA - ವಿಳಾಸ: S/o ಫತ್ರುಸಾಬ, ಮಾಸುಮ ಪಾಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201759 Susheela Bai - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾಗಣ್ಣಾ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/2022180012000023/05/2022
560300201784 Chandramma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪುಂಡಲಿಕರಾವ, ವಾಟರ ಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560300201800 VIJAYKUMAR - ವಿಳಾಸ: S/o ಮನೊಹರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202212008000021/05/2022
560300201802 ಬೇಬಾವತಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರೇವಣಪ್ಪಾ, ಅಗ್ನಿಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202212008000021/05/2022
560300201803 ANIL - ವಿಳಾಸ: S/o ಸನಮುಕಪ್ಪಾ, ಸುಭಾಷ ಚೌPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/202212008000021/05/2022
560300201804 RAMESH - ವಿಳಾಸ: S/o ಭಿಮಣ್ಣಾ, ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300201805 KAMALABAI - ಲೋಖಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300201806 KAMALABAI - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕರರಾವ ಮಾನೆ, ಫೈರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201844 BABURAO BIRADAR - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ, ಬಿರಾದಾರ,PHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022210014000022/05/2022
560300201845 SUVARNA RAMESH - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20226004000023/05/2022
560300201855 Sheetal - ವಿಳಾಸ: ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300201862 Lalitabai - ಬಿರದೆವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20229006000021/05/2022
560300201864 Ransikabai - ವಿಳಾಸ: S/o ಭಿಮರಾವ, ದೆವಿನಗರ, ಚರPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20226004000022/05/2022
560300201880 HASEENA BEGUM - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶೇಕ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ, ಮಾಸೂPHH(NK) / NCS------210000000-
560300201929 VITHABAI - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ, ಅಗ್ನಿಶPHH(NK) / NCS------90000000-
560300201982 FATIMABEGAM - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ನಿಸಾರ ಅಹ್ಮದ, ಜನತಾ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022150010000021/05/2022
560300202058 Kashamma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಬಕ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20229006000023/05/2022
560300202059 Pallavi - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಬಕ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202066 Reshma - ವಿಳಾಸ: ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/2022150010000014/05/2022
560300202082 SUBHASH RATHOD - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/202212008000023/05/2022
560300202088 Sevanta - ವಿಳಾಸ; S/o ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ಥPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/202212008000022/05/2022
560300202096 Chinamma - ಎಮ್ ಐ ಜಿ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202122 Vanita - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ, ಮಾಶಟ್ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022150010000022/05/2022
560300202226 ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ಶರಣ ನಗರ ಹಳೆ ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20226004000021/05/2022
560300202227 Laxmi Bai - W/O ಪ್ರಭುರಾವ 5-1-54 ಫೈಯರ್ ಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022210014000022/05/2022
560300202228 Sunanda - ಬಿರದೇವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300202266 DIGAMBER - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ, ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022150010000021/05/2022
560300202268 GANGAMMA SANTOSH - ಬೀರದೆವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202276 SANDEEP - ಸಂದಿಪ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಭಾಲ್ಕಿ ಲೊಖಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202280 ಚಿನ್ನಮ್ಮಾ - ಪ್ರಕಾಶ ಕುರುಬಖೆಳಗೆ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20229006000023/05/2022
560300202290 ಮಹೆಬೂಬ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ, ಕಾರಂಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202299 VIJAY KUMAR - ಇಂದ್ರಾನಗರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202212008000021/05/2022
560300202300 SANGEETA - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟೆ, ಖಂAAY(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022200015000022/05/2022
560300202372 VISHNU - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಾಬುರಾವ, ಸುಭಾಷ ಚೌಕ PHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/202212008000023/05/2022
560300202378 Shridevi - ವಿಳಾಸ: ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202212008000021/05/2022
560300202397 Bhagyashree - ಎಸ್.ಬಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಸವೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300202404 ಹಿರಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಖಂಡ್ರೆ, ಅಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202415 Padmavati - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ, ಬಸವೇಶ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560300202417 Babita - ಸುಭಾಶ ಚೌಕ ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202429 RAM - ವಿಳಾಸ: ಪೆಟ್ರೋಲ ಬಂಕ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****098124/05/2022FPS****098124/05/202212008000024/05/2022
560300202460 ASHOK LASHKAR RATHOR - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20226004000023/05/2022
560300202465 Usha - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ನಾಗುರಾವ. ಸಿಧಾರ್ಥ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20229006000022/05/2022
560300202471 UMESH - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ, ಹಳೆ ನೀPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/202212008000022/05/2022
560300202500 BHAGYASHREE - ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/2022150010000023/05/2022
560300202559 Jyoti Kalshetty - ವಿಳಾಸ: #4/6/67/A, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****098124/05/2022FPS****098124/05/20229006000024/05/2022
560300202566 VANITA D KALLURE - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098119/05/2022FPS****098119/05/20229006000019/05/2022
560300202601 SAVITA - ಥಾಂಡಾ ಭಾಲಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300202634 ವಯಿಶಾಲಿ - ಮುನಿಮ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20229006000023/05/2022
560300202639 SANGAYYA - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಾಚಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಖಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300202641 MAHAILNG - ಮುನಿಮ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ಯಾಸ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300202671 LAXMI MALLIKARJUN - ಕೋಟೆ ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022150010000022/05/2022
560300202675 NAMDEV - ವಿಳಾಸ: S/o ಪುಂಡಾಜಿರಾವ, ಜನತಾ ಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300202679 SHAKUNTALA CHANDRAKANT - ಗುರು ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098119/05/2022FPS****098119/05/202212008000019/05/2022
560300202683 MANDAKUMARI. - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಅಶೋಕರಾವ, ಶಾಹು ನಗರ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202685 KADAM MANIK - ರಾಧಾ ಬಾವುಲಾಸ ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300202688 BAMLINGAPPA SIDRAMAPP BIRADAR - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ, ಲೆಕ್ಚPHH(NK) / NCSBiometric****098124/05/2022FPS****098124/05/20229006000024/05/2022
560300202690 PREMALABAI - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ರಾಮಸಿಂಘ ಠಾಕುರ, ಜನತಾPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300202717 Lalitabai - ರಾಜಕುಮಾರ 5-2 ಅಗ್ನಿ ಶ್ಯಾಮಕ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/202212008000022/05/2022
560300202719 Hasina - ಹಸಿನಾ ಖಾತಿದಮಿಯಾ 5/4/170 ಜನತಾPHH(NK) / NCSBiometric****098119/05/2022FPS****098119/05/202212008000019/05/2022
560300202730 Indumati - W/O ವೈಜಿನಾಥ ೦೪ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202734 Sandhya Prakash Jadhav - ಪ್ರಕಾಶ 5/2/246/1 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202212008000021/05/2022
560300202739 Manisha - ದೇವಾನಂದ 4/5/39/1 ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022150010000022/05/2022
560300202759 Mamata - ಯೂಗೇಶ 5/4/28 ಕೇ ಹಚ ಭಿ ಕಾಲೊನಿPHH(NK) / NCSBiometric****098119/05/2022FPS****098119/05/20226004000019/05/2022
560300202793 Jaishree - ನಾಗೇಂದ್ರ 5-6-36 ಬಕ್ಕಾ ಸೈಡ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202212008000021/05/2022
560300202795 ವಿಜಯ ಬಾಯಿ - ಮೋತಿರಾಮ್ . ಸಿಧಾರ್ಥ್ ನಗರ್ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202212008000021/05/2022
560300202827 Lata - ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 5/1/96 ಭಾಲ್ಕಿ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/2022150010000023/05/2022
560300202833 Nagamma - ವೈಜಿನಾಥಪ್ಪಾ 4/6/144 ಶ್ರೀ ಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20226004000023/05/2022
560300202841 Kamalabai - ಹರಸಿಂಗ 35 ಚರ್ಚ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300202842 sarasavati - ಬಂಡೇಪ್ಪಾ 5/2/21 ರಾಮ ಮಂದಿರದಿಂPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20226004000023/05/2022
560300202845 Vasudha - ಮಂಜುನಾಥ 4/6/132 ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/202212008000023/05/2022
560300202848 Minakshi - ಅನಿಲ ಕುಮಾರ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022180012000021/05/2022
560300202849 Saraswati - ಶಿವಶರಣಯ್ಯಾ 4/6/46/1 ಖಂಡ್ರೆ ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300202850 ಸೋನಿಬಾಯಿ - ಬಾಲಾಜಿ 5/2/42 ರಾಮ ಮಂದಿರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022180012000021/05/2022
560300202851 Parvati - ಬೀರದೇವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ 5/3/105 PHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022180012000021/05/2022
560300202853 Chinnamma - ರಾಜಕುಮಾರ 51 ಬಿರದೇವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202212008000021/05/2022
560300202854 Sonali - ನಿಯರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಆಫಿಸ್ ಶರಣ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/202212008000023/05/2022
560300202855 Parvati - ರವಿಂದ್ರಕುಮಾರ 49 ಬಿರಾದರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300202859 Jagadevi - ಅರುಣಕುಮಾರ 4 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300202860 Sarsabai - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ 5/4/18 ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****098124/05/2022FPS****098124/05/2022210014000024/05/2022
560300202864 Jyoti - ಶಂಕರ 5/3/109 ಬಿರಾದರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/20226004000021/05/2022
560300202865 Sunitha - ಭಾಲ್ಕಿ 4/8/40 ಸುಭಾಶ ಚೌಕ ಹತೀರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202866 Savita - ಬಸವರಾಜ 89 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560300202874 Anita Biradar - ಸಂತೋಶ ಬಿರಾದರ 5/2/42 ಹನುಮಾನ ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202875 Asma Shah - ಆಸ್ಮಶಾ 5-3-253 ಕಾರಂಜಾ ಆಫಿಸ PHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022180012000022/05/2022
560300202896 Nirmala - ದೇವಿದಾಸ 5/2/3 ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****515424/05/2022FPS****515424/05/20226004000024/05/2022
560300202897 ಅನೀತಾ - ಸತೋಷ ವೈಜಿನಾಥ 5/2/3 ಅಗ್ನಿ ಶಾPHH(NK) / NCS------120<