REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135592 Minaxi - W/O ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಗುರು ಕಾಲೊನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135647 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ 9 ಫೈಯರ್ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135721 Kavyashree - S/O: ನಾಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ 5-2-46 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135807 Ranjana - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಸುಭಾಷ್ ಚೌಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135829 Kamlabai M Vairage - S/O: ಮನೋಹರ 5-1-183/1 ಬಾಲಾಜಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139586 Satyavati - ಧುಳಪ್ಪಾ ಭಾಟ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20223002000021/05/2022
560300139924 Mahananda - S/O ವಿಠಲ್ ೧೧ ದಾದರ್ ಡೌನ್ ಚರPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300139926 Sundramma - W/O ಲಕ್ಷ್ಮನ ೫/೪/೧೯೫ ಜನತಾ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20223002000023/05/2022
560300139949 Kavita - S/O ಬಕ್ಶು ಆಡೆ ಉದಗಿರ ರೋಡ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20226004000023/05/2022
560300139957 Radha - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ 1 ಪಂಶೆಟ್ಟಿ ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20229006000021/05/2022
560300139959 Sunita - S/O ಅಣ್ಣಾರಾವ ೫-೧-೧೧ ಬುಳ್ಳಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140046 Manubai - W/O ಸುರುಪರಾವ್ ಹನುಮಾನ್ ನಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140066 Munabai - W/O ಸಂತೋಷ್ ತಂಡಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/2022210014000023/05/2022
560300140085 Hausabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬುರಾವ ಅಪಂಕ ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20229006000022/05/2022
560300140096 Chandrakala - S/O ರಾಮಲು ತಂದ PHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/202212008000023/05/2022
560300140097 Renuka - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದರ ರಾಠೋಡ್ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300140103 Shobha - W/O ವಿಲಾಸ್ ಥಾ೦ಡ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/202212008000021/05/2022
560300140105 Laxmi Bai - W/O ಅನಂದ #00 ಟೆಕ್ಣಿ ಥಾಂಡಾ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****173124/05/2022FPS****173124/05/202212008000024/05/2022
560300140117 Anita - W/O ಸಂತೋಷ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾ೦ಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/202212008000021/05/2022
560300140120 Swati - D/O ನರ್ವೀರ್ ಸುಭಾಷ್ ಚೌಕ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140133 Renita - S/O ಶಿವರಾಜ್ ೩೮ ಇಂದಿರಾ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20229006000021/05/2022
560300140159 Lalita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಶ್ PHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/2022150010000023/05/2022
560300140168 Anita - S/O ಪುನಮಚಂದ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾ೦ಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140172 Rukmini Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮಾಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022150010000022/05/2022
560300140184 Sunita - S/O ಶಂಕರ ತಂಡದ PHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/202212008000023/05/2022
560300140229 Sunita - W/O ಸಂದೀಪ 1 1 ಖಂಡ್ರೆ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300140234 Sharada Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ಭಾಲಕಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20226004000023/05/2022
560300140245 Babita - D/O ರಾಮಚಂದ್ರ . . ಸುಭಾಶ ಚೂಕ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140250 Rukmini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ವಾರ್ಡ್ ನ - PHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300140310 Mahadevi - S/O ಸುಭಾಷ್ ೫/೨/೮೧/೧ ಲೋಖಂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140390 Padmavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟರಾವ ಬಿರದPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022180012000022/05/2022
560300140410 Sridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುರಾಜ ಖಂಡರೆ 5-2PHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20223002000022/05/2022
560300140415 Lata - S/O ಧರ್ಮಣ್ಣಾ ೦೦ ರೈಲ್ವೆ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20226004000020/05/2022
560300140493 Konda Bai - . . ಭಟ್ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20226004000023/05/2022
560300140522 Ambika - S/O: ದಾದಾರಾವ ಬಸವ ನಾಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140542 ಲಕ್ಷೀ - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ # ಏ ಪೀ ಎಮ್ ಸೀ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20226004000020/05/2022
560300140544 Vandana - W/O: ಪ್ರದಲಾ ಖಂಡರೆ ತಾ0ಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****522510/05/2022FPS****522510/05/202212008000010/05/2022
560300140687 Kaveri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ 5/1PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140699 Usharani - C/O ಶಾಂತಕುಮಾರ ಫೈಯರ್ ಸ್ಟೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20229006000022/05/2022
560300140741 Sharada Bai - S/O ಮನೋಹರರಾವ್ ಶರಣ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/2022150010000023/05/2022
560300140812 Jagdevi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮೇನ್ ರೋಡ, PHH(NK) / NCSBiometric****173124/05/2022FPS****173124/05/202212008000024/05/2022
560300140837 Shivalila - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಮೇಶ ಹನುಮಾನ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022150010000022/05/2022
560300140950 Shubhangi - W/O ರಾಜು # 1 ಬಿರಡೇವ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300140952 Asharani - S/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬೆಹಿಂದ್ ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300141008 Munna - W/O ಹಣಮಂತ್ ದೇವಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/202212008000021/05/2022
560300141041 Nagajyoti - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ #00 ಸಂತೋಕ್ಷಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20229006000020/05/2022
560300141078 Pushappa - W/O ಬಾಬುರಾವ ಲೆಕ್ಟರರ್ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300141125 Kavita - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಿರೇಮಟ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300141126 Kaveri - ಮನ್ಮಥಯ್ಯಾ 02 ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300141151 Vimalabai - W/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ೫-೬-೧೪ ಬಕ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****173124/05/2022FPS****173124/05/20229006000024/05/2022
560300141190 Meera - S/O ಗೋವಿಂದ ರಾವ #4/1/154 ಬಸವೇPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022150010000022/05/2022
560300141256 Shobhavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ ಉಡಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300141963 Jagdevi - W/O: ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ್ ಭೈರೆ 4/1/73NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142166 Savita - W/O ವಿಷಮ್ಬರ್ ನಿಯರ್ ಫೈರ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20229006000020/05/2022
560300142190 Sushilabai - S/O ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ೫/೧/೯೪ ಬಿರಡ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20226004000020/05/2022
560300142206 Anusha - D/O ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20226004000020/05/2022
560300142527 Sangamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಾವಯ್ಯ ಸ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****173124/05/2022FPS****173124/05/202212008000024/05/2022
560300142617 Shrutirani - S/O ಗುರುರಾಜ ಖಂಡ್ರೆ ಓಲ್ಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300142698 Jagadevi - W/O ಬಸವರಾಜ . 18 ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142782 Sumeetra - S/O ಚಂದರ ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾ೦ಡ ೪೫PHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20229006000022/05/2022
560300142795 Kajal - ಸುಭಾಶ್ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300142834 Sonamma - W/O ಪಾಪಯಾ 5-4-285 ಜನತಾ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300143262 Pratiksha - W/O ಪವನ ಧುರವೇ ಸುಭಾಶ್ ಚೌಕ PHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022210014000022/05/2022
560300143407 Sangeeta - S/O ಸೋಮನಾಥ್ ೫/೮/೨ ರೈಲ್ವೆ ಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20229006000020/05/2022
560300143413 Savita - W/O ಸಂಗಮೇಶ 5-3-103 . ಚರ್ಚ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143470 Chandrakala - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ೪/೮/೦/೬/೫ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143482 Uma - W/O ಶಿವಪುತ್ರ ಗಾ೦ದಿ ಗ೦ಜ ಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20229006000022/05/2022
560300143505 Sapna - S/O ಸನ್ಮುಖಪ್ಪಾ ಬಾಲಾಜಿ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20229006000022/05/2022
560300143589 Anjuna Bai - W/O ರಮೇಶ #00 ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****173124/05/2022FPS****173124/05/20229006000024/05/2022
560300144562 Pallavi Khandre - W/O ಮನೋಜಕುಮಾರ್ ಖಂಡ್ರೆ ೫/೫/೯೩PHH(NK) / NCS------90000000-
560300144614 Pooja - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ 5-9-128 ಭಾಟ್ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20229006000021/05/2022
560300144699 Kamal - W/O ಮನೋಹರರಾವ ಫುಲಾರಿ ಬಾಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20226004000020/05/2022
560300145270 Punitha - W/O ಶಿವಕುಮಾರ # ಭಾಲಕಿ ತಾಂಡಾ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300145519 Ramabai - W/O ಸುರೇಶ ಅ೦ಬೆಸಾ೦ಗವಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20226004000020/05/2022
560300145675 Kantabai - W/O ಮದನರಾವ ೫-೧-೧೨೯/೧ ನಿಯರPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20229006000020/05/2022
560300145722 Karunadevi - S/O ಬಸವರಾಜ ೫೦/೨ ಹಲ್ಗೊರ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145814 Swati - S/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ೧-೪-೧೦೫ ಖಂಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145848 Laxmi Mudda - W/O ಸೋಮನಾಥ್ ಮುದ್ದಾ ೫-೧-೧೮೯ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145855 Parmeshwer - S/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ೪-೬-೧೧ ಖNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145873 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿರಣ ಯಾದವ ಶಿವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300171622 Mahadevi - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗ, ಬಕ್ಕಾ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300171639 suvarna - ವಿಳಾಸ: ಪಾಪವ್ವಾನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171647 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ದಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಹAAY(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/2022200015000020/05/2022
560300171648 ಅಬುಲ ರಹಿಮ - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಂದೆ ಅಲಿ ಸಾಬ, ನಿರಿನPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300171649 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಹಳೆ ನೀರಿನ ಟಾಕಿ ಹತ್ತಿರPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300171651 ಗುಜಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ಮೊತಿರಾಮ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂAAY(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/2022200015000021/05/2022
560300171652 Bhima Bai - ವಿಳಾಸ: S/o ಟೊಪಾಜಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20226004000021/05/2022
560300171653 ಮಾರುಣಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ರಾಮಲು, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/2022200015000023/05/2022
560300171654 ಗುರು ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಕಿಶನರಾವ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171655 SAVITA - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮುಲು 38, ಚಚ೵PHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022150010000022/05/2022
560300171656 ಅನಿತಾ - ವಿಳಾಸ: W/o ಹರಿನಾಥ, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/2022200015000021/05/2022
560300171657 ಪ್ರಕಾಶ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022200015000022/05/2022
560300171658 ಲಕ್ಷಣ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಾ ಜನತಾ ಕಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/2022200015000023/05/2022
560300171660 CHANDRAMMA - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ.AAY(NK) / NCSBiometric****173124/05/2022FPS****173124/05/2022200015000024/05/2022
560300171662 ಬಿಸಮಿಲಾ - ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171694 ಜನಕಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಸುಬಾಷ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/2022200015000021/05/2022
560300171699 fatima bi - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪಾಶಾಮಿಯಾ, ಶಾಹು ನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171882 ಕರಿಮೊದ್ದಿನ - ವಿಳಾಸ: S/o ತಾಜೊದ್ದಿನ, ಧನಗರ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****365119/05/2022FPS****365119/05/2022180012000019/05/2022
560300171936 Sunita - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಚಿಂದ್ರ, ಧನಗರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300172446 tejamma - ವಿಳಾಸ: ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300172618 ಹಣಮಂತರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಗೋಪಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173177 ನಾಗರಾಜ - ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20226004000023/05/2022
560300173256 Sangamma - ಖಂಡರೆ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173276 ರಾಮೇಶ್ವರಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ದಿ.ಸಂಜಯಕುಮಾರ, ತಹಸೀಲPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20229006000023/05/2022
560300173279 Lalitabai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಭೀಮಣ್ಣಾ, ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/202212008000020/05/2022
560300173359 Sharada - ಹಳೆ ಮಾರಕೆಟ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20229006000022/05/2022
560300173364 Jagdevi - ವಿಳಾಸ: S/o ಸನಮುಕಪ್ಪಾ, ಸುಭಾಷ ಚೌPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20226004000021/05/2022
560300173371 nagvini - ಹಳೆ ಮಾರಕೆಟ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022150010000022/05/2022
560300173389 Vidyavati - ಲೊಖಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/2022150010000021/05/2022
560300173391 ಶಕುನತಲಾ - ಲೋಖಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20226004000020/05/2022
560300173393 Habeebunisha Begum - ವಿಳಾಸ: ಸೈಯದ ಮಿಯಾ, ಸುಭಾಶ ಚೌಕ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20229006000020/05/2022
560300173397 Sarasvati Bai - ವಿಳಾಸ: w/O late ಸನ್ಮುಕಪ್ಪಾ, ಹನPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/202212008000023/05/2022
560300173431 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಧೊಂಡಿಬಾ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/2022150010000020/05/2022
560300173434 Kashamma - ವಿಳಾಸ ಲೊಖಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20229006000021/05/2022
560300173438 Jala Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಿಶನ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20229006000023/05/2022
560300173449 Pipala Bai - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300173482 Urmila - ಬಾಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/202212008000020/05/2022
560300173500 Premala - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ವೈಜಿನಾತ, ಲೋಖಂಡೆ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300173508 Mahadevi - S/O: ಜಗನಾಥ ಬೆಳ್ಳಾಳೇ 5-2-17 PHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/2022150010000023/05/2022
560300173522 ಭೀಮಾ ರ - ಭಾಟ್ಟ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/202212008000020/05/2022
560300173523 `ಶಂಕರ - ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/202212008000020/05/2022
560300173528 Vimala Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗಣಪತಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/202212008000020/05/2022
560300173529 Neelabai - ಬಸ್ವವರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****173124/05/2022FPS****173124/05/2022200015000024/05/2022
560300173530 Shilppa - ಬಸವೆಶ್ವರ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/202212008000020/05/2022
560300173534 ಶೈಖ ಆಲಿಮೊದ್ದಿನ್‌ - ವಿಳಾಸ: ಮಮ್ಮತಾಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/202212008000020/05/2022
560300173536 ಶಕುಂತಲಾ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ದಿ, ಭಾಟ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/20229006000021/05/2022
560300173538 ನಿರಮಲ - ಭಾಟನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20229006000020/05/2022
560300173539 Nirmala - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಭಾಟ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/202212008000020/05/2022
560300173540 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ವಿಳಾಸ: S/o ವೈಜಿನಾಥ, ಭಾಟ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022150010000022/05/2022
560300173541 Shobha - ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/202212008000021/05/2022
560300173542 CHAYA - ಭಾಟ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173543 ಮನ್ಮಥಯ್ಯ - ಇಂದ್ರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20229006000020/05/2022
560300173544 ಭಗವಾನ - ವಿಳಾಸ: ಸುಭಾಷ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300173545 ರಾಣಿ - ವಿಳಾಸ: 5-9-143/29 ಶೀವಾಜಿ ಚೌಕ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022150010000022/05/2022
560300173546 ಶಿವಾಜಿ ರವ - ವಿಳಾಸ: ಗಣೇಶ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/202212008000021/05/2022
560300173550 ವೆಂಕಟ - ವಿಳಾಸ: ಜೊಶಿನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20229006000020/05/2022
560300173551 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೆಂಕಟ ಜೋಶಿ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****173124/05/2022FPS****173124/05/202212008000024/05/2022
560300173552 anushaya bai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ರಮೇಶ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20223002000023/05/2022
560300173553 ಗೋವಿಂದ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಾಮಲು, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20226004000021/05/2022
560300173554 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೊಮನಾಥ - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20229006000021/05/2022
560300173555 shantabai - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173556 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/2022180012000021/05/2022
560300173557 ಚಂದ್ರ - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022150010000022/05/2022
560300173558 Chandrakala - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಧನಸಿಂಗ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20229006000023/05/2022
560300173559 ನಿರ್ಮಲಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಂಸಿಲಾಲ್, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/202212008000020/05/2022
560300173560 sangeeta - ವಿಳಾಸ: S/o ವಿಠಲ, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/202212008000023/05/2022
560300173561 ರಾಜಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: S/o ಹಿರು, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20229006000021/05/2022
560300173562 anushaya bai - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300173563 Shanta Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಖೇಮಾ ರಾಠೋಡ, ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022210014000022/05/2022
560300173564 Marvnabai Rajkumar Jadhav - ವಿಳಾಸ: S/o ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/2022150010000023/05/2022
560300173565 ಬಸವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ, ಲೊಖಂಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20226004000021/05/2022
560300173566 ವಿಜಯಾ ಕುಮಾರ - ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ೫-೧-೧೩AAY(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/2022200015000020/05/2022
560300173567 shant kumar - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಸವರಾಜ, ಸುಬಾಶ ಚೌಕ ಭPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173568 ಪ್ರಭಾವತಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ವೈಜಿನಾಥ, ಸುಭಾಷ ಚೌಕ PHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/202212008000020/05/2022
560300173569 ರಾಜಕುಮಾರ - ಸುಬಾಶ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20229006000021/05/2022
560300173570 ಈರಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮೋನಪ್ಪಾ,ಜನತಾ ಕಾಲೋಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173571 ಭಾಲ್ಕೇಶ್ವರ - ಸುಬಾಶ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20223002000021/05/2022
560300173573 ಶಿವಶಂಕರ - ವಿಳಾಸ: S/o ಕಾಶಪ್ಪಾ, #5-1-135, PHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/2022150010000020/05/2022
560300173574 ಗೋಪಾಲರಾವ್‌ - ವಿಳಾಸ: ಸುಭಾಚ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20226004000020/05/2022
560300173575 ತಾನಾಜಿ - ತಾನಾಜಿ ತಂದೆ ದಶರಥರಾವ ೫-೧-೧೭೦, PHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20229006000023/05/2022
560300173576 ನಾಗೆಂದ್ರಾ - ಸ್ಟೆಷನ್ ರೊಡ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173578 Kareema Begum - ಸ್ಟೆಷನ್ ರೊಡ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/2022200015000023/05/2022
560300173579 ನೋರೋದಿನ್ - ವಿಳಾಸ: ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೆಷನ್ ರೊಡ ಹತೀರAAY(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/2022200015000023/05/2022
560300173580 ಭಿಮರಾವ - ಸುಭಾಸ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/202212008000021/05/2022
560300173581 ಉರ್ಮಿಳಾ - ವಿಳಾಸ: W/o ಶಿವಾಜಿರಾವ, ಸುಭಾಷ ಚೌPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20223002000020/05/2022
560300173582 ಸುಭಾಶ - ಸುಭಾಶ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಬೊರೊಲೆ,ಎಸPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20223002000021/05/2022
560300173583 Saveeta - ಸೆವೆಥ ಡೆ opp ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022150010000022/05/2022
560300173584 ಉಗವತ ರಾವ - ಸೆವನಡೆ ಇಸಕುಲ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20229006000022/05/2022
560300173585 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಸೆವಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300173586 ಅಂಬಿಕಾ - ಅಂಬಿಕಾ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ೫-೧-೧AAY(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/2022200015000021/05/2022
560300173587 Phulabai - ಸೆವೆಥ್ ಡೆ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/202212008000021/05/2022
560300173588 ಶ್ರೀಮಂತ - ಸ್ಟೆಷನ್ ರೊಡ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/202212008000020/05/2022
560300173589 ಬಾಲೀಕಾ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ನರೆಂದ್ರನಾಥ, ಲೊಖಂಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****173124/05/2022FPS****173124/05/20226004000024/05/2022
560300173590 Chandrakala - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸುಭಾಸ, ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20229006000022/05/2022
560300173592 ಖಲೀಲ್ ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮೊಹಮ್ಮದ ಹನಿಫ, ಲೋಖಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300173593 ಸಾಖಿರ ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: ಲೊಖಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300173594 Taslim Begum - ಲೋಖಂಡೆ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022150010000022/05/2022
560300173595 ರಮೇಶ - ಸುಭಾಶ ಚೌಕ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300173596 Beeban - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಕ್ಬೂಲ, ಸುಭಾಷ ಚೌಕ PHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/202212008000021/05/2022
560300173597 Munir - ವಿಳಾಸ: ಮಕಬೂಲ, ಸುಭಾಶ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022180012000022/05/2022
560300173599 ಕ್ಯಾಮ್‌ - ವಿಳಾಸ: S/o ಯಾಸಿನಸಾಬ, ಸುಭಾಷ ಚೌಕPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/2022150010000023/05/2022
560300173601 archana - ಸುಭಾಷ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/2022150010000020/05/2022
560300173602 kashibai - ಶೀವಾಜಿ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022210014000022/05/2022
560300173604 ಈರಣ್ನಾ - ವಿಳಾಸ: ಲೊಖಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20229006000022/05/2022
560300173605 ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌ - ಲೊಖಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20223002000021/05/2022
560300173606 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ಲೊಖಂಡೆಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300173607 Shobha - ವಿಳಾಸ: ಜನಥಾ ಕೋಲನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173608 Swati - ವಿಳಾಸ: ಲೋಖಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20226004000020/05/2022
560300173609 ದೇವರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಲೊಖಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಫPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20229006000022/05/2022
560300173610 mahadevi - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಿವರಾಜ, ನಿಯರ ಸ್ಟೆಷನPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022150010000022/05/2022
560300173612 ಕಾಶಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ, ಬಸವ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****173124/05/2022FPS****173124/05/20229006000024/05/2022
560300173613 ಸವಿತಾ - ವಿಳಾಸ : ಲೊಖಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಫಾಯರ್ ಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20229006000020/05/2022
560300173614 ಪಾಂಡುರಂಗ - ನಿಯರ ಸ್ಟೆಷನ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/202212008000020/05/2022
560300173615 shobha b ai - ವಿಳಾಸ: ಲೊಂಖಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಬುಳ್ಳಾ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20229006000020/05/2022
560300173616 shrinivas - ವಿಳಾಸ: S/o ಗಂಗಾರಾಮ, #5/1/95, ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173619 Eramma - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುರಪ್ಪಾ, ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/202212008000021/05/2022
560300173620 ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್‌ - ಹಳೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300173621 Khamakshi - ಹಳೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/202212008000021/05/2022
560300173622 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ವಿಳಾಸ; ಹಳೆ ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ PHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20229006000021/05/2022
560300173623 ಧೋಳಪ್ಪಾ - ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173625 kamlabai - ಹನುಮಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/202212008000020/05/2022
560300173626 ಪರಮೆಶ್ವರ - ವಿಳಾಸ: S/o ಭಿಮಣ್ಣಾ, ಬಸವನಗರ ಬಾಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560300173627 ಶೆಶ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ, ವಾಟರ ಟ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20223002000021/05/2022
560300173628 pravati - ಶರಣ ನಗರ ಹಳೇ ಮಾಕೆ೵ಟ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20223002000020/05/2022
560300173629 ಧನರಾಜ - ಲೊಖಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/202212008000020/05/2022
560300173630 aruna - 5-2-81, ಎಸ್ಟೇಶನ ರೋಡ ಗಜ ೊಲ್ಡ ವPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300173632 ನಾರಯಣ ಬ - ವಿಳಾಸ: ೪-೪-೮೩, ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ, ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173634 ರಾಜು - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ, ಇಂದಿರಾ ನPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/2022150010000021/05/2022
560300173635 Jagadevi - ಹತ್ತಿರ ಬಸವೆಶ್ವರ ಆಶ್ರಮ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173124/05/2022FPS****173124/05/2022210014000024/05/2022
560300173636 Ashwini - ಕೀಶನರಾವ ತಂದೆ ಗುಂಡಜಿರಾವ ೦೩, ಜನPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300173637 Lata - ಮುನೀಮ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಭಾರತ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300173866 ಸೊನಾಜಿ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾಣಿಕರಾವ, ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.PHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300173888 gena bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಂಸೀಲಾಲ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/202212008000023/05/2022
560300173892 Sangaama - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173896 Gangamma - ವಿಳಾಸ: S/o ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ, ಭಾಲ್ಕಿ ಥPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20229006000023/05/2022
560300173899 Mangala - ವಿಳಾಸ: S/o ಹೇಮಲಾ, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20226004000021/05/2022
560300173908 Chandrakala - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCSBiometric****173124/05/2022FPS****173124/05/20226004000024/05/2022
560300173909 Shantabai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪುನಮಚಂದ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173917 Shantabai - ವಿಳಾಸ: W/o ಕಂಟೆಪ್ಪಾ, ಬಿರದೆವ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20223002000023/05/2022
560300173918 JAGDEVI - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ, ಬಿರಿದೆವ PHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20226004000023/05/2022
560300173919 Radhika - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ, ಬಿರಿದೇವ PHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/2022150010000023/05/2022
560300173920 Sankremma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ, ಬಿರಿದೇವ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20226004000021/05/2022
560300173929 Sugamma - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಪುಂಡಲಿಕರಾವ, ಬಿರಿದೇವPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20223002000021/05/2022
560300173945 Kundanbai - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಮಣ್ಣಾ, ಬಿರದೆವ ಕಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****173124/05/2022FPS****173124/05/2022200015000024/05/2022
560300173958 kashi bai - ವಿಳಾಸ: W/o ಧೊಂಡಿಬಾ, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173961 Shivamangala - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ, ಅಂಬೇಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/202212008000023/05/2022
560300173972 Sarasvati - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ, ದೇವಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/2022150010000021/05/2022
560300173998 Mudrika - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ 5-3-30/1PHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/2022180012000021/05/2022
560300174004 Parvathi - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20229006000022/05/2022
560300174007 Chanda Bai - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20229006000022/05/2022
560300174008 Muktabai - ವಿಳಾಸ: S/o ಥಾವರು, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCS------30000000-
560300174010 Ganga Bai - ವಿಳಾಸ: W/o ಧನಸಿಂಗ, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/2022210014000021/05/2022
560300174011 shantha bai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ವಾಸುರಾಮ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300174012 gangu bai - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20223002000023/05/2022
560300174018 Sulabai - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಂಸಿಲಾಲ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20229006000022/05/2022
560300174040 Shakuntala - ವಿಳಾಸ: ಜನಲಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20226004000023/05/2022
560300174042 LAKSHIMI BAI - ವಿಳಾಸ: ಶಂಕರ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20229006000023/05/2022
560300174348 ಶ್ರೀನಿವಾಸ - ವಿಳಾಸ: ಲೊಖಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20229006000020/05/2022
560300174752 ನಾಗಯ್ಯ - ಬಸಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175110 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ಮುತಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175111 ಸತ್ತ್ಯಮ್ಮ - W/O ಸುಭಾಷ್ ೫-೮-೧೩೨/೧ ಬೀದರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175112 ಸತ್ಯವಾನ್‌ - ಸುಭಾಷ ಹತಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175113 ಬಸವರಾಜ - ವರಗೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175116 ಅಶೋಕ - ಭಟ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175117 ವೀರ ಶಟ್ಟಿ - ಭಟ ನಗರ ಗಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175118 ವಿಠಲ ರಾವ - ಭಟ ನಗರ ಗಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175119 ವೀರ ಶಟ್ಟಿ - ಭಟ ನಗರ ಗಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175120 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ವಿಳಾಸ : 5-9-144/1, ಬಕ್ಕಾ ಸೈಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175121 mayavati - ಸಾಯಿ ನಗರ ಗಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175122 ಶಿವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ಲೊಖಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಾಟರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175123 ದೇವಿದಾಸ - ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175124 ಸಂಗ್ರಮಪ್ಪಾ - ಗಣೇಶ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175125 ದಿಗಂಬರ ರಾವ - ಸಿ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175126 ವಿರಣ್ನಾ - ಗಣೇಶ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175127 ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯಾ - ಗಣೇಶ ನಗರ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175128 ಅರವಿಂದ ತಂದೆ ನಾಗುರಾವ - ಲೆಕ್ಚರ್ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175129 ಅಂಕುಶ - ಲೆಕ್ಚೆರರ್ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175131 ಸಂಗ ಶಟ್ಟಿ - ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175132 ಸುಭಾಶ - ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175133 ಶ್ರೀಮತಿ.ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175134 shobha - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175135 ಆರವಿಂದ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175136 ಚಂದ್ರಶೇಖರ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175137 ಸುಭಾಶ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುರಪ್ಪಾ, ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175138 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ - ಭಟ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175139 ನಾಮದೇವ ರಾವ - ಭಟ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175140 ವಿಲಾಸ ರಾವ - ಶಿವಾಜಿ ಹತಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175141 ಗುರು ನಾಥ - ವಿಳಾಸ: S/o ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ, ಬಾಲಾಜಿ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175142 ಸೋಮನಾಥ - ಬಾಲಾಜಿ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175143 ದೇಶಮುಖ - ಬಾಲಾಜಿ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175144 ರಮೇಶ - ಬಾಲಾಜಿ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175145 ಗದಗೆಪ್ಪ - ಬಾಲಾಜಿ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175146 ಗಣಪತಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಂಡೆಪ್ಪಾ, ಬಾಲಾಜಿ ನಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175147 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175148 ದಿಲಿಪ - ಬಾಲಾಜಿ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175149 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ವಿಳಾಸ:: ಪನಶೆಟ್ಟೆ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175150 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ:ಸೆವತ ಡೆ ಒಪ್ಪಜಿಟ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175151 ಮನೋಹರ - ವಿಳಾಸ : ತಂದೆ ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175152 ದಿಗಂಬರ್‌ - ಬಾಲಾಜಿ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175153 ಕಾಶಿನಾಥ - ಬಾಲಾಜಿ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175154 ಶಾಹಾದ - ಬಾಲಾಜಿ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175155 ರಮೇಶ - ಪಾಟಿಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175156 ಬಾಬುರಾವ - ಗೌಳಿ ಬಾಲಾಜಿ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175157 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ ಸುಬಾಶ ಚೌಕ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175159 ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175160 ಶಿವಪುತ್ರ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಕಲ್ಯಾಣೆ - ಮನೆ ನಂ.5-1-130/1(49) / 5-1-187NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175161 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ಸುಭಾಷ ಹತಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175162 ಸುಭಾಶ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ಬಿರಾದಾರ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175163 ಸನ್ಮುಖಪ್ಪ - ಬಾಲಾಜಿ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175164 ವಿಠಲ ರಾವ - ಸುಭಾಷ ಹತಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175165 ಶಶಿಕಾಂತ - ದೇವಿ ಮಂದಿರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175167 ಶ್ರೀ ರಂಗ - ಬಾಲಾಜಿ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175168 ಶ್ರೀದೇವಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಗುರುರಾಜ, ಹಳೆ ಮಾರ್ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191739 ಸುರೇಶ ತಂ ಶೀವರಾಜ ಬಿರಾದರ - ಮು: ಅಗ್ನಿ ಶ್ಯಾಮಕ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20226004000021/05/2022
560300199734 GANGABAI - ಚನ್ನಬಸವಾ ಆಶ್ರಮ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300199742 ARATI - ಸಂಜು ತಂದೆ ಪುನಮಚಂದ,ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300199795 BASAPPA S/O. BANDEPPA ZILLE - ಸಾ:ಮೂದಾ.ಗಲ್ಲಿ,ಭಾಲ್ಕಿ.ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199800 Gangamma - ಸಾ: ಮೆನ.ನಂ.4-6-11PHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20229006000021/05/2022
560300199811 ಬೆಬಾ ಗಂಡ ರಾಮು - ಸಾ:ತಾಂಡಾ.ಭಾಲ್ಕಿ.ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300199813 MUKTHA BAI W/O RUPALLA - ಸಾ:ತಾಂಡಾ,ಭಾಲ್ಕಿ.ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20223002000022/05/2022
560300199858 Aruna Bai - ಸಾ: ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20229006000022/05/2022
560300199867 Jaikishan s/o Amarchand Biyani - ಸಾ:5-1-93 ಸ್ಡಟೆಸನ ರೂಡ ಗಂಜ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199943 SHAM - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300200019 ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ಬೀರಾದ - ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ಬೀರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/2022150010000020/05/2022
560300200069 ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022200015000022/05/2022
560300200098 Mahananda - ಮುನೀಮ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಭಾರತ ಗಯಾಸ ಹತ್ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/202212008000020/05/2022
560300200107 ANIL S/O BHASAKAR - ಭೀಮಾನಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300200134 Suksham Bai - ಲೊಖಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೆಷನ್ ರೊಡ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300200147 SEVANTH - R/O KHANDRE THANDA TQ BHALKI DPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20226004000023/05/2022
560300200150 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲಕೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬಿದPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/2022150010000020/05/2022
560300200153 Laleeta Bai - ಮನೆ ನಂ.4/1/288, ರಾಮಾ ಕಾಲೊನಿ, ಗPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022180012000022/05/2022
560300200168 ಶೇಶಮ್ಮಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****173124/05/2022FPS****173124/05/2022200015000024/05/2022
560300200184 ಖಾಲಿದ - ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300200189 Nandabai - ವಿಳಾಸ: S/o ಕೆಶವರಾವ, ದೆವಿ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/2022150010000020/05/2022
560300200195 ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯಾ, ಓಂ ಶಾಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200228 LILAVATI - ಸುಭಾಶ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20229006000022/05/2022
560300200229 ಚಂದ್ರಕಾಂತ್‌ ಹುಂಡೇಕರ - ವಿಜಯಮಹಾಂತೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/2022150010000020/05/2022
560300200230 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ಹಳೆ ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/2022150010000020/05/2022
560300200245 gori bai - ಲೊಖಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20223002000021/05/2022
560300200254 Sangamma - ಸಾ,ಭೀಮ ನಗರ ,ಭಾಲ್ಕಿ,ತಾ,ಭಾಲ್ಕಿ.ಜPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300200259 SHIVAJI S/O TULSIRAM BIRADAR - ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300200286 Kasturbai - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20229006000021/05/2022
560300200289 ಆನೀಲಕುಮಾರ - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20229006000021/05/2022
560300200290 ಅಶೂಕ ಗುರಾಡೆ - ಖಂಡ್ರೆ ತಾಂಡಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300200291 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಅಚಗ್ಗ - ವಿಳಾಸ: ಹನಮಾನ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20226004000023/05/2022
560300200292 ಗೋವಿಂದ ಕಾಸಳೆ - ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300200293 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ ಸುಬಾಶ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20226004000023/05/2022
560300200429 ಪ್ರಲಾಧರಾವ - ದೆವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200433 Shakuntala w/o late Shalivan - Near Fire station Gunj BhalkiNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200439 Lata - ಓಂ ಶಾಂತಿ ಆಶ್ರಮ ಬಿಆರ್ ಸಿ ಕಛೇರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20226004000020/05/2022
560300200441 SHIVKANTHA W/O SANJU - ಮನ ನಂ4/7/162/1A ಬಸಶ್ವರ ಚೌಕ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20229006000020/05/2022
560300200446 ಮನೋಹರಾವ - ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200481 Sukaladevi - ವಿಳಾಸ : ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಆಶ್ರಮ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****173124/05/2022FPS****173124/05/2022180012000024/05/2022
560300200513 ಶಕುಂತಲಾ - ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/202212008000023/05/2022
560300200623 SHANKARRAO S/O. ANNARAO - ಮನೆ ನಂ 2/268/38 ಭಾರತ ಗ್ಯಾಸ ಗಣೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200633 NIRMALA - ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/2022150010000020/05/2022
560300200642 ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿ, ವೆಂಕಟರಾವ - ಸುಭಾಶ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20226004000020/05/2022
560300200653 parvati bai Ghante - ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20223002000023/05/2022
560300200686 Nagamma - ಬಿರದೆವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/202212008000020/05/2022
560300200691 SUJATHA - ವಿಳಾಸ: S/o ದೆವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ, ವಂಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300200695 ರಾಜಗೊಪಾಲ ತಂದೆ ಅಮರಚಂದ ಬಿಯಾಣಿ - ಮನೆ ನಂ.5-1-93, ಸ್ಟೆಷನ್ ರೊಡ, ಗಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200707 Radhesham s/o Amarchand Biyani - ರೈಲವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200711 Dhanaraj S/o Mallshetteppa - ಸಾ: ಮ.ನ.110 ಗಂಜ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200752 ಕಾಶಿನಾಥ ರಾವ ತಲವಾಡ - ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀರದೇವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/2022150010000020/05/2022
560300200763 MD WAHEED - SUBHASH CHOWK BHALKI STATION RPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022150010000022/05/2022
560300200836 Kalavati bai - ನಿಯರ ಸ್ಟೆಷನ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20223002000020/05/2022
560300200846 Anusuya Bai - ಬೀರದೇವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20226004000020/05/2022
560300200934 SRIMANTH ANANDRAO CHENALE - H.NO. 1-4-484, ಗಣೆಶ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300200945 Satyabhama - ವಿಳಾಸ: ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ, ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/2022240016000021/05/2022
560300200967 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300200977 SIDRAMAPPA SAVALE - ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/202212008000020/05/2022
560300200980 ಮುರಾರಿ - ಭಾಲ್ಕಿ - 585 328PHH(NK) / NCS------30000000-
560300200981 ಈಶ್ವರಿ ಗಂಡ ದಿ. ವಿರಶೆಟ್ಟಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರ - 5PHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300200999 ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ್ ಸಾವರೆ - ಚರ್ಚ ಕಾಲೋನಿ ದೆವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201032 VITHALRAO - ವಿಠಲರಾವ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಪಂಚಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201037 ಹಸೀನಾ ಬೀ - ವಿಜಯ ಮಾಂತೆಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022180012000022/05/2022
560300201064 Meena - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300201154 Savitra - ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****173124/05/2022FPS****173124/05/20226004000024/05/2022
560300201173 NAGRATNA W/O HANAMANTH - ಚನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಶ್ರಮ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300201187 ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹುಲೆಪ್ಪಾ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022180012000022/05/2022
560300201196 Ambika - ಸುಭಾಶ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/2022180012000021/05/2022
560300201250 Suresh s/o Amarchand Biyani - ಮನೆ ನಂ.5-1-93, ಸ್ಟೆಷನ್ ರೊಡ ಗಂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201267 Sangeeta - ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ ಸುಭಾಶ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20229006000021/05/2022
560300201268 ಪ್ರಕಾಶ ನರಹರಿ - ಭಾಟ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20229006000022/05/2022
560300201281 MAINODDIN - ಮನೆ ನಂ.4-6-17, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ, ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300201313 ಸಿದ್ರಮಪ್ಪ - ಶರಣ ನಗರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300201386 REKHA - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20226004000023/05/2022
560300201416 SURYAKANT - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಸೂರ್ಯವಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201425 Laxmi Bai - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪಾ ೫PHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300201433 BHARTI SIRSE - ವಿಳಾಸ: ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ನೀಯರ ಎಸ್.ಬ.ಅಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201434 SUNITA - ವಿಳಾಸ: ಲೊಖಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201442 VITHALSINGH BHUPALSINGH - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭುಪಾಲ ಸಿಂಘ, ಬಾಲಾಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201458 SHANKER - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಹಳೆ ನೀರಿPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/202212008000021/05/2022
560300201470 RAJKUMAR SHENKARAO KARAGIR BLK - ವಿಳಾಸ: ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064419/05/2022FPS****064419/05/20229006000019/05/2022
560300201478 DR.RAVI - ತಾಲುಕಾ ಸಾವ೵ಜನಿಕ ಾಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾಟ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201480 JAIKANTH G GANGOJI - 4-1-393/1 ಲೇಚರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201482 BASAVAPRABHU - ವಿಳಾಸ: S/O ನಾಗರಾಜಪ್ಪಾ, #5-1-18NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201516 Suman - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS--