REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135881 Nirmala Bai - W/O ರಂಗರಾವ ಜಾಧವ ೫-೩-೩೨೭ ದೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135899 Rachamma - W/O ನಾಗಭೂಷಣ್ ಮಾಮಡಿ ೪-೭-೧೭೩ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135915 Jaishree - W/O ಅಶೋಕ್ ೪-೫-೫೪೫ ಪಾಪವ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135921 Mangalabai - S/O ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139945 Sumitrabai - S/O ಶಂಕರ ರಾವ ಉದ್ಗಿರ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300140026 Vaddera Vishala - S/O ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಪವ ನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140416 Ratika - S/O ಜೈಸಿಂಗ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****306517/05/2022FPS****306517/05/20229060000017/05/2022
560300140547 ಆಶಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ಪಾಪ ನಗರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140676 Rajshree - W/O ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ೪-೭-೩೪ PHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300140765 Afsar Begum - D/O ಅಮಿರೋದ್ದೀನ್ ೪/೮/೧೫೫ ವPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20226202000021/05/2022
560300140804 Vimala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ರಾವ 4-6-97 PHH(NK) / NCSBiometric****958024/05/2022FPS****958024/05/202212008000024/05/2022
560300141006 Pallavi - W/O ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ 0 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/20226004000023/05/2022
560300141079 Rupavathi - W/O ಅಶೋಕ್ ಕೆ/ಆಫ್ ಸಂತೋಷ ಗಬಾಳೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141825 Saroja - W/O ಗಿರೀಶ್ ವಂಕೇ 6-6-50 ಖಂಡ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141829 Ranjana - C/O ತುಕಾರಾಮ . ಮುನೀಮ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142160 Prayagabai - S/O ಸುಬಾನರಾವ ೪/೫/೭೫/೧ ಖಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142167 Premlata - W/O ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಲಾನಿ ೫-೮-೪೨ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142170 Shoba - S/O ಶಂಕೆರಪ್ಪಾ ೫-೨-೧೫೫ ಹನುPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300142207 Annapurna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭವನಿ ಪ್ರಸಾದ 5/2/2PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142378 Chanamma - W/O ಶಂಕರರಾವ್ ಖಂಡ್ರೆ ಗಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300142444 Phula Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮೇಶ್ ಪವಾರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300142743 Jagadevi - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಿರಾದಾರ # PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143177 Satyavati - S/O ಗುರಪ್ಪಾ ೪/೧//೪೪೦/೧ ಗುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143425 Ankush - S/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ೫-೬-೨೪/೫ ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20226004000021/05/2022
560300143655 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಪಾಪವ ನPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20229006000021/05/2022
560300144061 Uma Sandip Igave - W/O ಸಂದೀಪ್ ಈಗಾವೆ ಸುಭಾಶ್ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300144098 Vijaylaxmi - W/O ಗಣಪತಿ ೫೪ ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ ಸುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144165 Babita Rajole - W/O ಶಂಕರ ರಾವ ರಜೋಳೆ ೪-೫-೭೪ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144483 Shakuntalabai - W/O ಜನಾರ್ಧನರಾವ ೫/೮/೯೦ ಜೋಶPHH(NK) / NCSBiometric****958024/05/2022FPS****958024/05/20226004000024/05/2022
560300144826 Snehika - W/O ಬಾಲಾಜಿ . . ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****958024/05/2022FPS****958024/05/20229006000024/05/2022
560300144827 Vijaylaxmi - S/O ಶಿವಶಂಕರಯ್ಯ ಎಲ್.ಆಯ.ಜಿ. ೨೮PHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300144861 Geeta - W/O ಅನಿಲ್ ಭೂರೆ ೪-೫-೧೯೦ ಖಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145244 Nilamma - W/O ಬಸವರಾಜ ಡೊಣಗಾಪೂರೆ ೫-೨-೧೪೬NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145257 Amita - W/O ಸತೀಶ್ ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲಿ ಭಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145461 Meenakshi.K - S/O ಗುರುನಾಥ್ ೪-೭-೩೪ ಬಸವೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20229006000021/05/2022
560300145640 Sangamesh - S/O: ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145766 Kamala Bai - W/O ಕೈಲಾಶನಾಥ ಮೀನಕೆರೆ 5-1-66,5NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145842 Kashinath - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300171631 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ - ಮನೆ ನಂ.5-6-43/44, ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ ಹತAAY(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022200015000021/05/2022
560300171663 ಸೋಪಾನ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುಂಡಪ್ಪಾ, ಜನತಾ ಕಾಲೊAAY(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022200015000019/05/2022
560300171664 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೂನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022200015000019/05/2022
560300171666 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ: ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/2022200015000023/05/2022
560300171667 ಶಕುಂತಲಾ - ೫/೪/೨೫೪ ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022200015000021/05/2022
560300171668 ಶಿವಾರಾಜ - ವಿಳಾಸ: S/o ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ, ಮುನಿಮ ಕಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022200015000021/05/2022
560300171669 ಗುಣವತಿ - ವಿಳಾಸ: ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/20226004000023/05/2022
560300171670 ಶಿರೋಮಣಿ - ಜಂತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022200015000021/05/2022
560300171671 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ - ಎಪಿಎಮಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/2022200015000023/05/2022
560300171672 ರವಿ ಕಾಂತ - ಇಂದ್ರ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022200015000019/05/2022
560300171673 ಜೈ ಶ್ರಿ - ಜ್ಯಶ್ರೀ ಗಂಡ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಡೊನಗಾಪುರೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20223002000021/05/2022
560300171674 Poonam - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿAAY(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022200015000019/05/2022
560300171675 ಶಂಕರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ, ಜನತಾ ಕAAY(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022200015000019/05/2022
560300171676 ಸರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾವ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/2022200015000023/05/2022
560300171677 Aruna bai - ಜಂತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022200015000019/05/2022
560300171678 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಮಹಾದಪ್ಪ ತಂದೆ ಭಿಮಪ್ಪ 5/7/206, AAY(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022200015000021/05/2022
560300171679 shilparani - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ, ಇಂದಿರಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300171680 ಗಂಗರಾವ್‌ - ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300171681 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300171682 hanmant - ವಿಳಾಸ: S/o ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ, ಪಾಪವಾ ನಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171683 ಶಕುಂತಲಾ - 5-6-32 ಪಾಪುವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/2022200015000023/05/2022
560300171684 mudrika bai - ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20229006000023/05/2022
560300171685 ಕಮಲಾ - ಪಪಾವ್ವ ನಗರ ಭಾಲಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022200015000019/05/2022
560300171686 ಪಾಪಯ್ಯ - ವಿಳಾಸ: ಪಾಪಯ್ಯ, ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300171687 tukamma - ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171688 ಶಶಿ ರಾವ - 5/6/43/1, ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300171689 ನಿರ್ಮಲಾ - ಪಾಪುವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022200015000021/05/2022
560300171690 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022150010000019/05/2022
560300171693 ಪ್ರವೀಣಾ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ, #5-1-13PHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/20226004000023/05/2022
560300171696 tamija bi - 1-01-101, ಮುಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಒಲ್ಡ ಟೌPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171714 Ranjita - ವಿಳಾಸ: S/o ಹಿರಾಲಾಲ, ಎಸ್.ಡಿ.ಎ.ಶAAY(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022200015000021/05/2022
560300171720 Mudrikabai - ವಿಳಾಸ: W/o ಫುಲಚಂದ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿAAY(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022200015000020/05/2022
560300171740 Laxmi - ವಿಳಾಸ : ಭಿಮ್ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300173255 Sumitra - ವಿಳಾಸ: S/o ಗಣಪಥರಾವ, ತಹಸೀಲ ಕಚೇರPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20229006000021/05/2022
560300173312 ಅರುಣಾ - ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173324 ವೆಂಕಟ - ಪಾಪಾವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20229006000019/05/2022
560300173326 ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯಾ - ಭಾಲ್ಕಿ 12, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20229006000021/05/2022
560300173339 Maina Bai - ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದೀರದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹನುಮಾನ PHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022180012000021/05/2022
560300173365 sankar rao - ವಿಳಾಸ: ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173398 Laxmibai - ಹಳೆ ಮಾರಕೆಟ್ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20229006000021/05/2022
560300173401 padmini bai - ಗಂಡ ಪ್ರಬತರಾವ ೫-೨-೩೬/೧, ಶರಣ ನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173408 ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ದಿ.ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300173421 Mumtaj Begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಸ್ತಾನಸಾಬ, ಮಾಸುಮ ಪಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300173537 ಬಸವ ರಾಜ - ಟಿಚರ್ ಕಾಲನಿ ಬಿ.ಕೆ.ಐ.ಟಿ ಕಾಲೇಜ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****854011/05/2022FPS****854011/05/2022150100000011/05/2022
560300173638 Vijayalakshmi - ಕಾಲೋನಿ ಬಾಲಾಜಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300173639 ಅಶೋಕ - ಅಶೊಕ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಳತೆ,೫/೭/೩೩PHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300173642 ಜಗದೇವಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ಬಾಬುರಾವ, ಇಂದಿರಾ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****958024/05/2022FPS****958024/05/20229006000024/05/2022
560300173644 ಅಬಸ ಅಲಿ - ವಿಳಾಸ: ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022200015000019/05/2022
560300173646 Mallamma - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾಧಪ್ಪಾ, ಇಂದಿರಾ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022150010000021/05/2022
560300173647 Rajamma - ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ,ಇಂದ್ರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20226004000019/05/2022
560300173648 Chinnamma - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022200015000019/05/2022
560300173649 sudaram - ಇಂದ್ರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173650 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ಇಂದಿರಾನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022200015000021/05/2022
560300173651 ಶಿವರಾಜ - ಇಂದ್ರನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/20226004000023/05/2022
560300173652 ನರಸಿಂಗ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/20226004000023/05/2022
560300173653 ನಾಗೇಶ್‌ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾರುತಿ, ಪಂಚಶೀಲ ನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300173654 Anita - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173655 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: S/o ಅರ್ಜುನರಾವ, ಭಿಮನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20226004000021/05/2022
560300173656 ಸೈದಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ:ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/202212008000023/05/2022
560300173657 ಶಂಕರ ರಾವ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022150010000021/05/2022
560300173658 ಬಾಬು ರಾವ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20226004000021/05/2022
560300173659 bharta bai - ಇಂದರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022210014000019/05/2022
560300173660 lalita bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ, ಇಂದಿರಾ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****958024/05/2022FPS****958024/05/20229006000024/05/2022
560300173661 ಲಲಿತಾ - ಇಂದ್ರನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173663 Vidyavati - ವಿಳಾಸ: ೫-೫-೧೧೫, ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ, ಬಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022150010000021/05/2022
560300173664 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ರೈಲ್ವೇ ಗೆಟ ಹತ್ತಿರ ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173665 ನಿಲಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173666 khaja miya - ಭಾಟ ಕೊಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173667 Laxmibai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪಾ, ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/20229006000023/05/2022
560300173668 ನಾಗಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಪಾಪಯ್ಯಾ, ಪಾಪವಾ ನಗರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300173669 ಸಕು ಬಾಯಿ - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20226004000019/05/2022
560300173670 Deepali - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173671 ಹಣಮಂತ - ಮಾಪುವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173672 ಸಂತೋಷ - ವಿಳಾಸ: ಸಂತೋಷ ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20229006000021/05/2022
560300173673 Shobha - ವಿಳಾಸ: ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300173674 kamlamma - ಪಾಪುವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300173675 ಸುಶಿಲಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: W/o ಪಾಪಣ್ಣಾ, ಪಾಪವಾ ನಗರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300173676 Laxmi Bai - ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300173677 ಶಾಮ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪಾಪಯ್ಯಾ, ಪಾಪವಾ ನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173678 ಅಶೋಕ - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022180012000021/05/2022
560300173679 ಯಲಮ್ಮ - ಪಪಾವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20226004000021/05/2022
560300173680 ಅನೀಲ - ವಿಳಾಸ: ಅನೀಲ ತಂ. ಹಣಮಂತ ಮನೆ ನಂ. PHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022180012000019/05/2022
560300173681 kasturi bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪಾ, ಪಾಪವಾ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300173682 ಗುಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತ - ಹನುಮಂತ್ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಪಾಪವ ನಗರ ಭAAY(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022200015000019/05/2022
560300173683 ಯುವರಾಜ್‌ - ಪಾಪುವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20226004000019/05/2022
560300173684 Shantamma - ವಿಳಾಸ: ಗಂಗರಾಮ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಪಾಪವPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022150010000019/05/2022
560300173685 Nagamma - ಪಾಪವ್ವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300173686 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: S/o ಬುದಣ್ಣಾ, ಪಾಪವಾ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022150010000019/05/2022
560300173687 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300173688 Enkamma - ತಂದೆ ಬುಡ್ಡಣ್ಣ ಮು: ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022150010000019/05/2022
560300173689 ಲಕ್ಷಣ - ವಿಳಾಸ : ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಪಾಪಯ್ಯಾ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20223002000019/05/2022
560300173690 ರೂಪಾವತಿ - ವಿಳಾಸ: ಸಂತೋಷ ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20229006000019/05/2022
560300173691 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: S/o ಪಾಪಯ್ಯಾ, ಪಾಪವಾ ನಗರ,PHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300173692 ಅಶೋಕ - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಪಾಪಯ್ಯಾ 5-6-94-2 ಪಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20223002000019/05/2022
560300173693 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ:ರಾಜಕುಮಾರ, ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20229006000021/05/2022
560300173694 rajamma - ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173695 ಶಂಕರ - ವಿಳಾಸ: ಶಂಕರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಪಾಪವ್ವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173696 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300173697 ಮಹಾನಂದಾ - ವಿಳಾಸ: W/o ದಿ. ಸುರೆಷ, ಪಾಪವಾ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20226004000019/05/2022
560300173698 ಜಗ ನಾಥ - ಪಾಪವ್ವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20223002000019/05/2022
560300173699 ಗಯಬು - ಗಯಬು ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ೫-೪-೧೫೦/೧, PHH(NK) / NCS------60000000-
560300173700 ಗಯಬು - ವಿಳಾಸ: S/o ಗೊವಿಂ,ದ ಪಾಪವ್ವಾ ನಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173701 Mangala - ಪಾಪವ್ವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173702 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ಶಿವರಾಜ, ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20226004000019/05/2022
560300173703 gangamma - ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20223002000021/05/2022
560300173704 ತಾರಾಬಾಯಿ - ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/20229006000023/05/2022
560300173705 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಪಾಪವ್ವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/202212008000023/05/2022
560300173706 Haidar Bee - ಪಾಪಾವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173707 ಶ್ರಿ ಮಂತ - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20229006000021/05/2022
560300173708 ದೇವಿದಾಸ - ಪಾಪ್ಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300173709 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ವಿಳಾಸ : ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022150010000019/05/2022
560300173711 ಹಣಮಂತ - ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಪಾಪವ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300173712 ದತ್ತು - ಪಾಪುವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20229006000019/05/2022
560300173713 ಸರು ಬಾಯಿ - ಪಾಪ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300173714 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಪಾಪವ್ವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/20229006000023/05/2022
560300173715 ಧನ ರಾಜ - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022150010000019/05/2022
560300173716 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173717 Shashikala - ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20229006000019/05/2022
560300173718 Beba - ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022180012000021/05/2022
560300173719 Tukkamma - ಪಾಪ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300173720 ಯಲಮ್ಮ - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300173721 Shantamma - ವಿಳಾಸ: ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022150010000021/05/2022
560300173722 ಶಿವ ರಾಜ - ಪಾಪ ನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173723 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಪಾಪ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173724 Rajamma - ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022210014000019/05/2022
560300173725 Tukamma - ಪಾಪ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022180012000019/05/2022
560300173726 Nagamma - ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ,ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20223002000019/05/2022
560300173727 ರಮೇಶ - ವಿಳಾಸ: S/o ಹಣಮಂತ, ಭೀಮನಗರ, ಭೀಮ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300173728 ಲಕ್ಷಿ - ವಿಳಾಸ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20226004000019/05/2022
560300173729 ಸುರೇಶ ತಂದೆ ವೆಂಕಟ - ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/2022300020000023/05/2022
560300173730 ಗುರಣ್ಣಾ - ಪಾಪ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20229006000019/05/2022
560300173731 ಶಾಮ - ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022150010000019/05/2022
560300173732 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022200015000019/05/2022
560300173733 SHIVAMMA - ಪಾಪ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300173734 ತುಕ್ಕಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಧನರಾಜ - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022150010000019/05/2022
560300173735 ಪ್ರಭು - ಪಾಪ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300173736 Papmma w/o shankar pavar - ವಿಳಾಸ: ಪಾಪಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಂಕರ ಪವಾರPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022---30020000-
560300173737 ಗಂಗಾ ರಾಮ - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022150010000019/05/2022
560300173738 ನಾಗಮ್ಮ - ಪಾಪುವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20223002000021/05/2022
560300173739 Champavti - ಪಾಪುವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300173740 Paramma - ಪಾಪ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022180012000019/05/2022
560300173741 Premala - ವಿಳಾಸ; S/o ಬಾಬುರಾವ, ಪಾಪವಾ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022150010000019/05/2022
560300173742 ಪ್ರಕಾಶ - ಪ್ರಕಾಶ ತಂ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ,ಪಾಪವ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300173743 ಸುಭಾಶ - ಸುಬಾಶ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022150010000019/05/2022
560300173745 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ವಿಳಾಸ: ಶಾಲಿವಾನ ತಂ. ನಾಗಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****064424/05/2022FPS****064424/05/2022150010000024/05/2022
560300173746 ತುಕಾರಾಮ - ವಿಳಾಸ: ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ, ಪPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300173747 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಪಾಪ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20223002000019/05/2022
560300173748 ವಿರಪಣ್ಣ - ವಿಳಾಸ: S/o ಘಾಳೆಪ್ಪಾ, ಮುನಿಮ ಕಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022200015000021/05/2022
560300173750 Gangeeta - ಮುನೀಮ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಭಾರತ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300173751 Archana - ಮುನೀಮ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಭಾರತ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022150010000021/05/2022
560300173752 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ - ಮುನೀಮ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಭಾರತ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300173753 Janabai - ಮುನೀಮ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಭಾರತ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300173756 Sharadha Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ, ಮುನೀಮ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****202721/05/2022FPS****202721/05/2022150010000021/05/2022
560300173757 ಸುನಿತಾ - ಮುನೀಮ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಭಾರತ ಗಯಾಸ ಹತ್ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20226004000021/05/2022
560300173759 Shakunttala - ಮುನೀಮ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಭಾರತ ಗಯಾಸ ಹತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173966 mira bai - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300174005 Kalavati - ವಿಳಾಸ: S/o ಹರಿಸಿಂಗ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20229006000019/05/2022
560300174015 Chitramma - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ೫-೪-೬PHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/2022180012000021/05/2022
560300174069 Neeta - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಿವಬಸಪ್ಪಾ, ಜನತಾ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20229006000019/05/2022
560300175093 ಬಾಬು ರವ - ಶರಣ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175171 ಬಸಯ್ಯ - ಗಣೇಶ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175173 ಮುರ್ಲಿಧರ - -NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175174 ವೆಂಕಟ - -NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175175 ಹೀರಾ ನಾಥ - -NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175176 ಸಶಿಕಲಾ - -NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175177 ರಾಜಮ್ಮ - -NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175178 ಬಾಬು ರಾವ - ಸಿ.ಬಿ. ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175180 ಶ್ರಾವಣ ಕುಮಾರ್‌ - -NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175181 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - -NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175182 ಅಶೋಕ - ಎ.ಪಿ.ಎಂ. ಮಾರಕೇಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175188 ಆಶಾ ಲತಾ - ವಿಳಾಶ: ಗಂಡ ಪೌಲರಾಜ, ಹೊಸ ಭೀಮ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175189 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ: ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175191 ಶಿರೋಮಣಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಹೊಸ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175192 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ, ಹೊಸ ಭೀಮ ನಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175195 ಹಿಮ್ಮತ ತಂದೆ ಅಂಬಾದಾಸರಾವ ವಾಕೊಡೆ - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಸ್ಟೆಷನ್ ರೊಡ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175200 ಕಿಶನ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಮರಾವ, ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175202 ರಮೇಶ - ವಿಳಾಸ: S/o ಧೊಂಡಿರಾಮ, ಸುಭಾಷ ಚೌಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175207 ರಂಗರಾವ - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186110 Karunadevi - ಗೊರಚಿಂಚೊಲಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022150010000021/05/2022
560300194193 Mahananda - ಬೀರೆದೇವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022150010000019/05/2022
560300199674 GURUNATH - ಗುರುನಾಧ ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಬಾಲಾಜಿ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199675 CHANDRAKAN - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199716 VIDHYA W/O DEEPAK WAKUDE - ದೀಪಕ ತಂದೆ ಜನಾರ್ಧನರಾವ, ವಾಕುಡೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****958024/05/2022FPS****958024/05/2022150010000024/05/2022
560300199722 HANMANTH - ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಪಾಪಯ್ಯಾ ಸಾ:ಪಾಪಯ್ಯಾ PHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022150010000019/05/2022
560300199750 ಭಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300199803 ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ - ಸಾ:ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ,ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20229006000019/05/2022
560300199816 Chitramma - ಸಾ: ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾ: ಭಾಳ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300199841 SAKARAM - ಸಾ: ಮನೆ.ನಂ 5-6-34 ಪಾಪಯ್ಯಾ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20226004000019/05/2022
560300199845 RAJKUMAR - ಸಾ: ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300199851 Mallamma - ಸಾ: ಭೀಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300199886 Bhagyashree - ಸಾ,ಪಾಪವಾ,ನಗರ .ಭಾಲ್ಕಿ,ತಾ,ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022210014000019/05/2022
560300199900 TIPPANNA S/O GANGRAM - ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಗಂಗರಾಮ ಸಾ: ಮನೆ.PHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022150010000019/05/2022
560300199918 ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ - INDRA NAGAR ,BHALKI DIST:BIDAPHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/20229006000023/05/2022
560300199963 Asha - HOUSE NO 1/4/14 JANATA COLONY NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199967 ASHOK S/O NAGAPPA - PAPAWA NAGAR H NO 5/6/94/1 STAAAY(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022200015000019/05/2022
560300199984 Ashok Kumar S/o Sidramappa Lad - ಮನೆ ನಂ.4/6/43, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200008 Kasinat Patil s/o Annarao Pati - House No.4/1/227, ChannabasavePHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/20229006000023/05/2022
560300200083 ಸುಭಾಶ - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022180012000019/05/2022
560300200084 ಶಶೀಕಲಾ - ವಿಳಾಸ: W/o ಮಾಣಿಕ, ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20226004000021/05/2022
560300200085 Meenabai w/o late Dhanajirao - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20223002000019/05/2022
560300200095 ratnamma - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200133 Jaya - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022180012000019/05/2022
560300200137 Ambika - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300200138 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಪಾಪ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20229006000019/05/2022
560300200142 MANIMMA - ಪಾಪ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200145 laxmi bai - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200148 sangappa - ಪಾಪ ನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200167 Narsamma w/o Baburao - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200191 ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ಕಾಸಳೆ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300200218 Mallamma - AT.POST BHALKI TQ .BHALKI DISTPHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/20229006000023/05/2022
560300200237 gundamma - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20223002000021/05/2022
560300200238 papamma - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200264 Rajkumar s/o sidramappa - ಮನೆ ನಂ.4/6/43 ಖಂಡ್ರೆಗಲ್ಲಿ ದಕ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200283 ರುಕಮಿನಿಬಾಯಿ ವಡ್ಡರ - ಜನತಾ ಕೊಲೇನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958024/05/2022FPS****958024/05/20226004000024/05/2022
560300200294 Mahadevi - ದೆವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300200310 ಸೀತಾ ರಾಮ ರಾಠಡ್‌ - ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300200313 ದೇವದಾಸ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/2022150010000023/05/2022
560300200314 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ದಿ.ರಾಜೆಂದ್ರ, ಪಾಪವಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300200315 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಪಪವಾ ನಗರ ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20223002000019/05/2022
560300200316 pasha begam - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20226004000021/05/2022
560300200319 Manyamma - W/o ಬಾಬು, ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20223002000019/05/2022
560300200384 Yallamma - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20223002000019/05/2022
560300200451 ರೋಹಿದಾಸ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಏರಿಯಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200503 ನಾಗೇಶ್ವರಿ - ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****599924/05/2022FPS****599924/05/20226004000024/05/2022
560300200531 Vijaylaximi - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/20229006000023/05/2022
560300200548 Kaveri - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****958024/05/2022FPS****958024/05/20229006000024/05/2022
560300200553 Kamalbai madke - ದೆವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022180012000021/05/2022
560300200651 Neelambika - W/O ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಡೊಣಗಾಪುರೆ 5-4-6PHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300200744 Kavita - ಸುಭಾಶ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300200748 ಬಾಗಾಬಾಯಿ ಜೋಷಿ - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300200784 Basalingappa s/o Honnappa - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200918 ಶಾಹಜಿ ಗುತ್ತೆ - ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200965 ಗೊಪಾಲ ಪವರ್‌ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022200015000019/05/2022
560300200976 ಮಾರುತಿ - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರ - 585PHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20229006000019/05/2022
560300200983 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗುಪ್ತಾ - ಕೆಹೆಚಬಿ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201006 PADMAVATHI - ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958024/05/2022FPS****958024/05/202212008000024/05/2022
560300201028 ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಚಲ್ವಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರ - 5NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201134 SURESH - ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಭುಸನುರ ವಿಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022180012000021/05/2022
560300201153 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201186 Jagadevi - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300201202 ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿ ಉಜಿ.ಬೀದರ PHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300201288 ಮಿಥೆಲಾ - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20229006000021/05/2022
560300201351 Saroja - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಢೊಲೆ, ಇಂದಿರPHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/202212008000023/05/2022
560300201413 ARCHANA J WAGHMARE - ಸ್ಟಶನ್ ರೋಡ ಹಳೇ ಭೀಮ ನಗರ ಗಂಜ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201423 VEERASHETTY BASHETTY - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ, ಶರಣ ನಗರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201445 SHIVANAND - ವಿಳಾಸ: S/o ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಾನಕಾರ, ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201455 VIJAYKUMAR - ಗುರು ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201468 MALLIKARJUN - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201469 Shobha - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಐ, ಮಾರವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/20226004000023/05/2022
560300201484 BASAVARAJ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಾಮಶಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ಗೌರೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20229006000021/05/2022
560300201495 SHIVKUMAR - ವಿಳಾಸ: ಕಾಶಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಲೆಕ್ಚರ ಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201585 PANDURANG KANSE - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201590 VIMLA UTTAMA JOSHI NAGAR BHALK - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಉತ್ತಮ, ಜ್ಯೋಶಿ ನಗರ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201658 NARSING - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಮಜಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201663 RAVINDRA - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201665 Jyothi - ವಿಳಾಸ:-ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201667 MANGALA BAI KULKARNI - ಮಂಗಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಕುಲಕರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201673 SALIMODDIN - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನಿಜಾಮುದ್ದಿನ, ಖಂಡ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201675 VIJAYKUMAR KASHAPPA - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201682 SANJEEV KUMAR - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುರುಪಾದಪ್ಪಾ ಕನಕೆರಿ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201718 ಮಂಗಲಾ - 5-5-92, ಸುಭಾಶ ಚೌಕ್ ಕೆ.ಎ.ಬಿ.ವಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/20229006000023/05/2022
560300201735 SANJUKUMAR - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201765 Chinamma - ವಿಳಾಸ: ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ,PHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300201769 KARUNA - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ರಘುನಾಥ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300201783 Nirmala - ವಿಳಾಸ:ಮನೆ.ನಂ: 4/6/117 ತಂದೆ ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****958024/05/2022FPS****958024/05/20229006000024/05/2022
560300201799 GOVIND - ವಿಳಾಸ: S/o ಲಾಲುಜಿ, 5-8-2, ಸುಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300201801 Laxmi - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ, ತಹಸೀಲ ಕಛೇPHH(NK) / NCSBiometric****958024/05/2022FPS****958024/05/20229006000024/05/2022
560300201871 HEENA BEAGUM - ವಿಳಾಸ:ಇಂದ್ರನಗರ ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300201872 VIJAYKUMAR. - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ, ಇಂದಿರಾ ನಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560300201918 NAGNATH SAKARAM JADHAV - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300201988 ಯಾದವರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ವಿಠಲರಾವ, #5-1-159, NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201997 SANJIVKUMAR - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾಗಪ್ಪಾ, ಪಾಪವಾ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20229006000019/05/2022
560300202004 MEENAKSHI - ಪಾಪವ್ವ ನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300202007 SATISH SHANKARRAO - ಹಳೆ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20226004000021/05/2022
560300202008 YOGESHWARI AMBAJI KOTGYALE - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300202060 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ಬೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300202062 Sangeeta - ಸಂಗೀತಾ ಪಾಪವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022200015000021/05/2022
560300202086 SANJUKUMAR - ವಿಳಾಸ: S/o ಧೊಂಡಿಬಾ, #5-4-178, PHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20226004000019/05/2022
560300202142 CHAMPA - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಿವಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಜಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202230 ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಅಮೃತ - ವಿಳಾಸ: ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20226004000019/05/2022
560300202267 SANGEETA - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202283 Jagdevi - ವಿಳಾಸ: S/o ವೆಂಕಟ, ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300202336 MUKTAR AHEMAD - ವಿಳಾಸ: S/o ಖಾದರಸಾಬ, ಭಿಮ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022180012000019/05/2022
560300202338 Ambika - ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾಕೇ೵ಟ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300202388 SUDHAKAR - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ, ಗುರು ಕಾಲೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560300202435 YESHAPPA VITHALRAO - 5/6/91, ಬಕ್ಕಾ ಸೈಡ್ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300202456 NANDKUMAR - ವಿಳಾಸ: S/o ಕಂಟೆಪ್ಪಾ, ಸ್ಟೆಷನ್ ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202459 AVINASH - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಸವರಾಜ, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202476 Vijayalaxmi - ವಿಳಾಸ: ಪಾಪವಾ ನಗರ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20229006000019/05/2022
560300202478 SHARDABAI - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಈಶ್ವರ, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20229006000019/05/2022
560300202494 Rajeshwari - ಶಾಹು ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300202497 SAVITA SHALIVAN - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಶಾಲಿವಾನ, ಸುಭಾಷ ಚೌಕ PHH(NK) / NCSBiometric****958024/05/2022FPS****958024/05/20229006000024/05/2022
560300202523 VEDIKA - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ, ಗುರು ಕಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300202562 Khurasid Begum - ವಿಳಾಸ: ನ್ಯೂ ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022150010000019/05/2022
560300202570 JYOTI - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ, ಗುರು PHH(NK) / NCS------150000000-
560300202576 Sujata - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾಗಪ್ಪಾ, ಪಾಪವಾ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20226004000019/05/2022
560300202578 DATTU - ವಿಳಾಸ: ಪಾಪವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20229006000019/05/2022
560300202591 SATYAVAN - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನಾಗನಾಥಪ್ಪಾ, ಬಕ್ಕಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300202625 ASHOK - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶೇಷೆರಾವ, ಪಾಪವಾ ನಗರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300202626 BABURAO - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕರ, ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202628 Mangala - ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/2022150010000019/05/2022
560300202642 PRABHU - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾಣಿಕ, ಪಾಪವಾ ನಗರ, ಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560300202678 SAVITA SANTOSH - 5-5-55 ಮಾಲಗಾರ ಪಾಪವ್ವ಻ ಚೌಕ ಗಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****958024/05/2022FPS****958024/05/202212008000024/05/2022
560300202686 DATTATRAY SIDRAM KUMBHAR - ವಿಳಾಸ : ಗುರು ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958024/05/2022FPS****958024/05/20226004000024/05/2022
560300202693 UMAKANTH - ವಿಳಾಸ: S/o ಚಂದ್ರಧರ, #4/6/116, NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202729 shantabai - ಪ0ಚಶೀಲಾ 5/7/183 5/7/183/1 ಭPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300202737 Bharat Bai - ನಂದ ಕುಮಾರ 101 ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202785 Saroja - ಚೆನ್ನಬಸವ 4/6/113 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300202835 ವಿಜಯಲಕ್ಚಿಮಿ - ಸುನಿಲಕುಮಾರ 5/8/95/1 ಸಾಯಿ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/2022150010000023/05/2022
560300202876 Laximibai - ಕೊಳ್ಳಾ ಗಲ್ಲಿ 2/37 ಅಗ್ನಿ ಶ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****958024/05/2022FPS****958024/05/20226004000024/05/2022
560300202963 Usha Bai - ಪುನಮಚಂದ 5/5/67 ಸ್ವಟೆಷನ್ ರೋಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202987 Shakuntala - ಚಂದ್ರಶೇಖರ 4/6/50 ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300203008 Savita - ಲಿಂಗರಾಜ 132 ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****958024/05/2022FPS****958024/05/202212008000024/05/2022
560300203069 Fareeda Begum - ಇಸಮಯಿಲ್ಲ್ 5-7-65 ಮಾಸೂಮ್ ಪಾಶPHH(NK) / NCSBiometric****958024/05/2022FPS****958024/05/20229006000024/05/2022
560300203070 Vacchalabai - ಯೋಗೇಶ 5/6/26 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203071 Shaik Anjum - ಶೆಕ್ ಮತಿನ 4-4-81 ನ್ಯೂ ಮಾಸುಮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300203072 ಜಿನಥ ಪಾತೀಮಾ - ಸಲ್ಲಿಮೋದ್ದಿನ 4/6/210 ಖಂಡ್ರೆPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022180012000021/05/2022
560300203073 Shashikala - ಮನೋಜ 4/5/39/1 ಮುದ್ದಾ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300203074 Mahesh Kumar - ಮಹೇಶ ಕುಮಾರ 4-5-39 ಅಂಬೇಡಕರ ಚೌPHH(NK) / NCS------30000000-
560300203076 Neelamma - ಸತ್ಯಾವಾನ 13 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022180012000021/05/2022
560300203078 Vijayalakshi - ಧನರಾಜ 129 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****904923/05/2022FPS****904923/05/202212008000023/05/2022
560300203079 Nisarabegam - ಅಜೀಮಪಾಶಾ 5/7/20 ಮಾಸೂಮಪಾಶಾ ಕೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560300203081 Surekha - ವಿಶ್ವಾಸ ರಾವಸಾಬ 4/1/396/1/ 50NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203082 ದಿಗಂಬರಪುರಿ - ಶಂಕರಪುರಿ 5/3/197 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203084 Suhsila Bai - ಗುರುನಾಥರಾವ 5/2/89/3 ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300203086 Rajashree - ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ 2/2/46 ಹಿರೆಮಠ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203090 ಶಾರದಾ - ರಮೇಶ 5/3/36/3 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958024/05/2022FPS****958024/05/202212008000024/05/2022
560300203091 Sunita Bai - ಸುರೇಶ 5/4/1 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****958024/05/2022FPS****958024/05/20229006000024/05/2022
560300203458 Dushant - S/O ಜೀವನ ರಾವ್ ೫-೨-೧೩೪ ಕೆ.NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203460 Jaiwant J.P. - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜೀವನ ರಾವ ಪNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203465 Kamla Bai - W/O ಜೀವನ ರಾವ್ ೫-೨-೧೩೪ ಕೆ.NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203466 Patil Jeevan Rao - S/O ಗೋವಿಂದರಾವ್ ೫-೨-೧೩೪ ಕೆNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203519 Kiran Kumar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ ಖಂಡNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203719 Jagdevi - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ೪-೧-೨೧೫ ಸಿ ಬಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203766 Satyavathi - S/O ಗುರುನಾಥರಾವ ಬೆಂಬೂಳಗೇ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300204095 Vijaylaxmi Kashinath Tokare. - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಟೋಕರೆ 4-1-38 . NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205837 Laximibai - W/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206077 Shushma - C/O ಅನಿಲ ಎಸ್‌ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206967 Hirkan Bai - W/O ದಿಗ೦ಬರ ರಾವ್ ಖಂಡ್ರೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20229006000021/05/2022
560300206977 Gajjra Bai - W/O ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ೪-೬-೯೨ ಖಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212008000019/05/2022
560300207016 Shweta - W/O ಅಮರ ಕಿನಕರ್ ೫-೫-೨೬ ಸುಭಾಷPHH(NK) / NCS------90000000-
560300207047 Jyoti - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ೪-೬-೩ ಗಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300207134 Sangeeta - W/O ಗಣೇಶ ಕನಕಟ್ಟೆ 5-6-40 ಮುನೀPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20229204000021/05/2022
560300207973 Vaishali - C/O ಅನಂತ 5/10/25/10 ಶಾಹು ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208029 Kaveri - W/O ಸಂಗಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ೪-೫-೧೫೦ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300208343 Anitha K - W/O ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ ಕೇ 2-3-63 . PHH(NK) / NCS------120000000-
560300208349 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗದೀಶ ವರ್ವಟ್ಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560300208350 Daivata - W/O ಗುಂದೆರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/202212206000019/05/2022
560300209325 Renuka - D/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಲೆಕ್ಟುರರ್ ಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209498 Sampata Bai - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾವ್ ಸುಭಾಷ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209499 Sushama - W/O ಅಮರ 5/8/36 ರೈಲೈ ಸ್ಟೇಶನ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209531 Asha - W/O ಅವಿನಾಶ್ ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20229006000019/05/2022
560300209579 Savita Ladde - W/O ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಲದ್ದೆ ೪-೬-೪NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209692 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ 5/6/99/1 PHH(NK) / NCS------90000000-
560300209717 Manjula - W/O ದಯಾನಂದ ತಸಿಲ್ ಆಫೀಸ್ ಏPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560300209841 Ambubai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಉತ್ತಮರಾವ ಇಂದ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300210305 Ratnamma - W/O ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಚೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210796 Jagadevi - W/O ಘಲಪ್ಪ ಖಂಡ್ರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/20229204000023/05/2022
560300211173 Chandramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಓಲ್ಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300211197 Sridevi - W/O ಬಸವರಾಜ ೪-೬-೭೯ ಖಂಡ್ರೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300211273 Sumanbai - W/O ಡಿಗಬರರಾವ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300211454 Ambika - W/O: ಸಂತೋಷ ಏಕ್ಲಾರೆ ಜೋಶಿ ನPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20229204000021/05/2022
560300211464 Ambika Devidas Panchal - C/O ದೇವದಾಸ್ ಪಾಂಚಾಲ #5/8/38 ಜPHH(NK) / NCSBiometric****958019/05/2022FPS****958019/05/20229006000019/05/2022
560300211515 Sarika - C/O ವಿಜಯಕುಮಾರ #5/6/94/1 ಪಾಪವPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20229204000021/05/2022
560300211854 Satyavati - W/O ಗೌರಿಶಂಕರ್ ೪-೫-೧೫೦ ಖಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
Top