REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150300152338 Swaroopa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಿದ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100160253 Sridevi - W/O ನಾಮದೇವ್ ಗೊಫಿ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300135632 Surekha - W/O ಜ್ಞಾನೆಸ್ವರ ಸಿದ್ದಾರ್ಥNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135913 Sunita - S/O ತುಕಾರಾಮ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135914 Prema Latha - W/O ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135967 Santoshi - S/O ಲೇಟ್. ವೀರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ೫/೪/NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139925 Vaishali - S/O ನಗ್ಭುಶ್ನ್ ಕೋರೆ ೫-೩-೧೯೩ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139941 Ashwini - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಸಾಗರ್ 5-7-117 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139944 Laximibai - S/O ಬಾಬು ರಾಥೋಡ್ ಉದ್ಗಿರ್ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300139953 Maya - S/O ಬಾಬು ರಾವ್ ೫-೩-೫೩೩ ನಿಯರ್PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300139958 Pushpavati - S/O: ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರPHH(NK) / NCSBiometric****098119/05/2022FPS****098119/05/20229006000019/05/2022
560300140014 Tukamma - S/O ಬಾಬುರಾವ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560300140031 ಅನೀತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ಜನತಾ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/2022150010000018/05/2022
560300140032 Ganapati - S/O ಬಾಳಪ್ಪ . . ಜಂತಾ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140040 Renuka - S/O ಗೈಬು ಶಿಂದೆ ಜನತಾ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140045 Sonabai - W/O ಶಿವಾಜಿ # ಜನತಾ ಕಾಲೊನೀ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/20226004000021/05/2022
560300140048 Laximi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನ್ನಾಥ ಜನತಾ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140058 Nirmala - W/O ಸುನೀಲ . . ಸಿಧಾರ್ಥ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300140112 Sunita - W/O ಅಂಬಾದಾಸ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022150010000015/05/2022
560300140114 Jyoti - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ಧರಾಥ್PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022150010000015/05/2022
560300140119 Kalamma - W/O ಪರಶುರಾಮ ಜಂತಾ ಕಾಲೊನಿ . PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300140122 Meera - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತುಳಸಿರಾಮ ಸಹಳೂಂಕೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140139 Manikamma - S/O ನರಸಿಮಲು . . ಜನತಾ ಕಾಲೊನೀPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022150010000015/05/2022
560300140141 Sangeeta - W/O ರವಿಕುಮಾರ್ ಜಂತಾ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/202212008000018/05/2022
560300140182 Radhika - S/O ವಿಠಲ ರಾವ್ ಕಾ೦ಬ್ಲೆ ಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/202212008000018/05/2022
560300140205 Laxmi Bai - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300140242 Renuka - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಧಾನರಾಜ ಜೈರಂಜಿ 5-3-1PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560300140252 Mahadevi - S/O ಮಾಪುರಾವ 55 ಸಿಧಾರ್ಥ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300140254 Kamlabai - W/O ನಗ್ಸೆತ್ತಿ ೫/೪/೩೬ ದತ್ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140260 Manjunath Honnalle - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹೊನ್ನಾಳೆ 5/4/73PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140269 Ellamma - W/O ಎಲ್ಲಪ್ಪಾ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140323 Manisha - W/O ರಾಹುಲ ಗೊಂಡ ಮೆತ್ರೆ #5/3/38PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140374 Bharat Bai - S/O ಬಾಬು ರಾವ್ ೫/೩/೫/೧ ಶಿವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140399 Jyoti - S/O ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಸಿದ್ದಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140420 Geeta - W/O ರಮೇಶ ರಾಜೇಶ್ವರೆ ಜನತಾ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140457 Ambika - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ೫-೪-೧೦ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140508 Satyabhama - W/O ಸಂದೀಪ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****369521/05/2022FPS****369521/05/20226004000021/05/2022
560300140545 Sweta - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್PHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/20226004000018/05/2022
560300140615 Kavita - W/O ರಮೇಶ ಜಯಕಾರ . . ಚರ್ಚ್ ಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140679 Kamalabai - W/O ಶಿವರಾಜ್ ರಜ್ನಲೇ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140738 Pooja - S/O ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140750 Vaseema - W/O ಶೇಕ್ ಅಕ್ಬರ್ ಮಣಿಯಾರ್ 5/4/2PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300140818 Deepali - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 5-4-10 ಜನತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140939 ರೈಸಾ ಬೆಗಮ - S/O ಜಾನಿಮಿಯಾ ಖಾಜಾ ಗರಿಬನ್PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022150010000015/05/2022
560300140972 Jyoti - S/O ದರಸಿಂಗ್ ಸಿಧರತ್ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022180012000015/05/2022
560300141172 Ambika - W/O ನಾಗನಾಥ ತೆಲಂ . . ವಾಟರ PHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/202212008000021/05/2022
560300141191 Neha Begum - S/O ಶೈಕ್ ಗಫ್ಫ್ಫಾರ್ ಪಟೇಲ್ ೫-೩PHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20226004000020/05/2022
560300141277 Sheetal - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣೇಶ ಬೆಳಕೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560300141375 Kalpana - S/O ಶಂಕರರಾವ್ ೫/೪/೨೮೮ ಜಂಟ PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300141895 Chinnamma - W/O ಗನಪತರಾವ್ ದತ್ತ್ ನಗರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142324 ರೆನೋಕ - D/O ಲಕ್ಷ್ಮಐ ೫/೪/೨೬೮ ಜನತಾ ಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142422 Jaishree - W/O ರಘುನಾಥ್ ನಿತುರೆ ೫/೩/೯/೧[೯PHH(NK) / NCSBiometric****369524/05/2022FPS****369524/05/202212008000024/05/2022
560300142553 Shashikala - W/O ಜೈ ರಾಮ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142573 Laxmi - W/O ನಾಗನಾಥ 5-1-412 ,.,.,.,ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142589 Nagamma - W/O ಮನೋಹರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300142660 Parvati - W/O ಧನರಾಜ ಬಾವಗೆ #123 ಸಿಧಾರ್ಥPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560300142661 Shamina - W/O ಮಹಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142699 ಪುಷ್ಪಾವತಿ - W/O ಉಮಾಕಾಂತ್ ಸಿಧಾರ್ತ್ ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300142735 Afeera Fatima - W/O ಮೋಹಮದ್ ಖಾಜಾ 5-4-29 ಮೇನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****550323/05/2022FPS****550323/05/202212008000023/05/2022
560300142985 Anita - W/O: ಸುನೀಲ್ 5/6/94/3 ಪಾಪವಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142987 Kamla - W/O ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300143009 Usha - W/O ಸುನೀಲ #12 ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300143021 Vinod Kumar - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20223002000015/05/2022
560300143022 Ruksana Begum - W/O ಶೇಖ ಫಾರೂಖ ವಾರ್ಡ್ ನ-19 ಕೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143026 Kasturbai - W/O ಪ್ರಭು 00 ಸಿಧಾರ್ಥ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20223002000015/05/2022
560300143040 Swapna - S/O ಬಾಬುರಾವ ಅಶೋಕ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560300143070 Anita - W/O ದೀಪಕ್ ಇಡಗಾರ ೯-೧೧-೧೦೧ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143093 Varsha - W/O ಬಾಬುರಾವ . . ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/202212008000018/05/2022
560300143122 Sangeeta - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಮಡಿವಾಳ 5-3-36 1 PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022150010000015/05/2022
560300143182 Laximbai - W/O ರಾಜಪ್ಪಾ ೫-೪-೩೦೧ ಜನತಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143203 Anitha - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಿದ್ಧರಾಥ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143235 Shobha - W/O ಗುರಪ್ಪಾ ೫/೪/೨೫೬ ಜನತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300143275 Godavari - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ೫೪ ಉದ್ಗಿರ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20223002000015/05/2022
560300143386 Deepika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರ್ಜುನ್ ಯಾದವ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300143598 Kantesh - ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ ಭಾಲಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20223002000015/05/2022
560300143701 Kiran - S/O ಭಾನುದಾಸ್ ಹಿರೆಮಾಥ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300143825 Nagabai - S/O ಡೀಗಂಬರ ರಾವ #5/3/382 ಸೇಂಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143849 Archana - W/O ಅಶೋಕ್ ಬೀರದೇವ ಕಾಲೊನಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143905 Jyoti - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144011 Jyothi - W/O ಸುರೇಶ ಕಾಳೆ ೫-೩-೧೯೪ ಉದ್ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144151 ಶಕುಂತಲಾ - W/O ಜಯಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560300144359 Jaisheel - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್ ೫-೩-೩೫೭ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300144479 Nilofar - W/O ಸೈಯದ್ ತೌಫೀಕ . . ಸಿಧಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144576 Anuradhaa - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ 5-4-11/1 35ಏ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****369524/05/2022FPS****369524/05/20226004000024/05/2022
560300144598 Shilpavati - S/O ಹುಸೇನಪ್ಪಾ ಜನತಾ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/20229006000018/05/2022
560300145400 Sumanagala - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ . . ಜಾಂತಾ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300145401 Prabhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೌತಮ ಸಿದ್ದರ್ಥPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300145402 Sheela - W/O ರಾಜಕಿರಣ್ ಕಾಂಬಳೆ . . ಸಿಧPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300145884 Panchshila - W/O ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ 1/640 ಸಿದ್ದಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300148534 Laxmibai - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300168078 Sudharani - C/O ಸೈಬಣ್ಣ ಶೇರಿಕಾರ . ಸಿದ್ಧಾರPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022150010000015/05/2022
560300171446 Shakila B - ವಿಳಾಸ: ಕೋಜಾ ಗರಿಬಾಜ ನವಾಜ ಕೋಲನಿ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300171659 NISHA - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ, ಜನತಾ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300171661 Goramma - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿAAY(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022200015000015/05/2022
560300171700 ಮಹಮ ಜಾಫರ - ವಿಳಾಸ:ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022200015000015/05/2022
560300171701 Shobha - ವಿಳಾಸ: S/o ಪೀರಾಜಿ ನಾಟಕರೆ, ಜನತಾAAY(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/2022200015000018/05/2022
560300171702 Parvati Swamy - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗುರುಪಾದಯ್ಯಾ, ಜನತಾ AAY(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022200015000015/05/2022
560300171703 ನಿರಮಲಾ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/20226004000018/05/2022
560300171704 ಬಾಬುರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ವೆಂಕಟರಾವ, ಜನತಾ ಕಾಲೊAAY(NK) / NCSBiometric****369521/05/2022FPS****369521/05/2022200015000021/05/2022
560300171705 ಸುಮನ - ವಿಳಾಸ: W/o ರೊಹಿದಾಸ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನAAY(NK) / NCSBiometric****369521/05/2022FPS****369521/05/2022200015000021/05/2022
560300171706 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಿದ್ರಾಮ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20229006000020/05/2022
560300171708 ಇಸ್ಮಾಲ ಸಬಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022200015000015/05/2022
560300171710 ಕಾಶಿನಾಥ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022200015000015/05/2022
560300171711 Lalitabai - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಮಪ್ಪಾ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನAAY(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022200015000015/05/2022
560300171712 Sahera Begum - W/O ಗೌಸ್ ಮಿಯ ೫-೪-೧೩೪ ಜನತಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171713 Kavita - ಜಂತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022200015000015/05/2022
560300171715 Nirmala - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹಣಮಂತ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿAAY(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/2022200015000018/05/2022
560300171716 sarswati - ವಿಳಾಸ: W/o ಮಚಿಂದ್ರ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171717 ಪ್ರಲ್ದಾದ - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022150010000015/05/2022
560300171718 ರಾಮ - ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****369521/05/2022FPS****369521/05/2022200015000021/05/2022
560300171719 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕರ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭAAY(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022200015000015/05/2022
560300171721 rihana bi - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪಾಶಾಮಿಯಾ, ಜನತಾ ಕಾಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171723 shant bai - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾರುತಿರಾವ, ಜನತಾ ಕಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022200015000015/05/2022
560300171724 jija bai - ವಿಳಾಸ: W/o ರಾಮಚಂದ್ರ, ಜನತಾ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171725 Narsabai - ವಿಳಾಸ: ದೆವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20223002000015/05/2022
560300171726 kalavati - ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300171727 ಸುರೇಶ - ವಿಳಾಸ: ಸುರೆಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಾರಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022200015000015/05/2022
560300171728 Jaheda Bee - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022200015000015/05/2022
560300171729 ಕಾಶಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಾಳಪ್ಪಾ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನAAY(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/2022200015000018/05/2022
560300171730 Rukaminbai - ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಸನಜಿವಕುಮಾರ ಮೆತ್ರೆ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022200015000015/05/2022
560300171731 ತಿಪಣ್ಣಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಹಣಮಂತ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ AAY(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/2022200015000018/05/2022
560300171732 Sugamma - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥರಾವ, ದತ್ತಾ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300171755 Sayamma - ವಿಳಾಸ : ಸಿದ್ರಾಥ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022200015000015/05/2022
560300171758 Iswarmma - W/O ಲಕ್ಷಣಚಾರಿ ೫/೩/೧೩೯೦ ಗೋAAY(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022200015000015/05/2022
560300171759 Pushappavati - W/O ರಾಜ್ಯ ಗೋಪಿ ನಗರ ಭಾಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022200015000015/05/2022
560300171761 Shantamma - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20223002000015/05/2022
560300171765 Mangala - ಸಿಧ್ಧಾಥ೵ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022200015000015/05/2022
560300171766 Devikadevi - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಧನಸಿಂಗ, ಸಿಧಾರ್ಥ ನಗAAY(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022200015000015/05/2022
560300173209 Shobhawati - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ, ಜನತಾ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****369524/05/2022FPS****369524/05/202212008000024/05/2022
560300173358 Sharnamma - ಲೆಕ್ಚರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173387 ಬಾಬು - ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173458 ದೇವಿದಾಸ - ವಿಳಾಸ: S/o ಪುಂಡಲಿಕ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173643 ದ್ರೋಪತಿ ಬಾಯಿ - ಶೇಷ ರಾವ್ ತಂದೆ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ # ಸಿಧ್PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560300173754 ಬಾಲಾಜಿ - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಮುನೀಮ್‌ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300173760 ಮಾಲನಬಿ - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300173761 ವೆಂಕಟ - ಸಾಯಿ ನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173762 Savita - ವಿಳಾಸ: ೫-೯-೩೨/೨, ಸಾಯಿ ನಗರ, ನಿಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173764 Pyari Begum - ವಿಳಾಸ: W/o ಎಮ್.ಡಿ.ನಜಮೊದ್ದಿನ, ಕPHH(NK) / NCSBiometric****608622/05/2022FPS****608622/05/20226004000022/05/2022
560300173765 daulata - ಸಯದ ನಜೀರ ವೀಯಾ ತಂದೆ ಉಷಮಾನ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300173766 Shakunhtala - ವಿಳಾಸ: ಸಿದ್ದಾರಥ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022150010000015/05/2022
560300173767 ವಿನೋದ್‌ - ಸಿದ್ದಾಥ೵ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300173768 ಅಂಬಾದಾಸ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶ್ರಿಪಥರಾವ, ಸಿದ್ದಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300173769 ಅಬ್ದುಲ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ, ಸಿದ್ದಾರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300173770 ಮಲ್ಲಿರ್ಕಾಜುನ - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಂತರಾವ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/202212008000018/05/2022
560300173771 ಖಾಜಾ ಸಾಬ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ, ಸಿಧಾರPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20223002000015/05/2022
560300173772 ತುಕಾ ರಾಮ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173775 ಕಮಲಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ, ಸಿಧಾರ್ಥ ನPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560300173776 Aminabegam - ಉದುಗೀರ ರೋಡ್ ಕೆ.ಜಿ.ಎನ್ ಕಾಲೋನಿ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560300173777 ವಿರಶೆಟ್ಟಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ವಿಠಲರಾವ ಮುಲಗೆ, #5-3NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173778 ರಮೇಶ - ಸಿಧ್ಧಾಥ೵ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022150010000015/05/2022
560300173779 Usha - ವಿಳಾಸ ಶಂಕರ ಸಾ: ಸಿರ್ಧ್ಧಾಧ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022150010000015/05/2022
560300173780 Savita Jaganath Dongapure - ಸಿದ್ದಾಥ೵ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300173781 ತಾತೆ ರಾವ - ಸಿದ್ದಾಥ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/20226004000018/05/2022
560300173782 KAMALA BAI - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ, ಸಿಧಾರ್ಥ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022210014000015/05/2022
560300173783 RADHIKA - ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ರಾಜೆರಾಮ ಸಿದ್ದಾಥ೵ PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560300173784 ಸುರೆಖಾ - ವಿಳಾಸ; ಶಿಧಾರತ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20223002000015/05/2022
560300173785 ರಾಜ ರಾಮ - ವಿಳಾಸ : ಸಿದ್ದಾಥ೵ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300173786 Matabi - ವಿಳಾಸ: S/o ಜಾಫರ ಶಾಹ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022150010000020/05/2022
560300173787 sangamma - ಸಿದಾರ್ಥ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173788 Shridevi - ಸಿಧ್ಧಾಧ೵ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300173789 ಬಾಬು - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮನೊಹರ, ಸಿಧಾರ್ಥ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300173790 ಬಸವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಾಮರಾವ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300173791 ಶೇಷಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ, ಸಿಧಾರ್ಥ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300173793 Sarswati - ವಿಳಾಸ:- ಜಿತೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಶಿವದಾಸ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300173794 Asha - W/O ಶಿವದತ್ತ್ ೫-೪-೮೩ ಜನತಾ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/2022150010000018/05/2022
560300173796 Yashodha Giri - ವಿಳಾಸ:- S/o ಗಣೇಶ ಗಿರಿ ದತ್ತಾ ನPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/20226004000021/05/2022
560300173797 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ; S/o ಶಾಮ ಸುಂದರ, ದತ್ತಾ ನಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173798 CHANDRAKALA - ವಿಳಾಸ: ದತ್ತನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/20229006000018/05/2022
560300173799 Mahananda - ವಿಳಾಸ:ದತ್ತ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/202212008000018/05/2022
560300173800 ಶೇಷಾ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ಧೊಂಡಿಬಾ, ದತ್ತ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300173801 Shreedevi - ದತ್ತ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173802 Shobha - W/O ನಾರಾಯಣ್ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300173803 anita bai - ದತ್ತ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****369524/05/2022FPS****369524/05/202212008000024/05/2022
560300173804 ಉಮಾಕಾಂತ - ದತ್ತ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/202212008000018/05/2022
560300173805 Shanta Bai - ಗಣಪತಿರಾವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಣರಾವ 5/3/1AAY(NK) / NCS------200000000-
560300173806 ಮಾಧುರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173807 SUSHILA BAI - ವಿಳಾಸ: ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ,PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20223002000015/05/2022
560300173808 ಮಲ್ಲಿರ್ಕಾಜುನ - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಸವಂತ ರಾವ, ಗೊಪಿಕಾ ನPHH(NK) / NCS------180000000-
560300173809 Rashika Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪಂಢರಿನಾಥ, ಗೋಪಿ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****369524/05/2022FPS****369524/05/2022150010000024/05/2022
560300173810 ನರಸಿಂಹ ಚಾರಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾರಾಯಣ, ದತ್ತಾ ನಗರ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173811 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: S/o BimrAv, ಗೊಪಿಕಾ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022180012000015/05/2022
560300173815 ಲಕ್ಷಿ ಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ:ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಹಣಮಂಥPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173816 ವಿರ ಶಟ್ಟಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ, ಶಿವನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560300173817 ರಾಗು ನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ, ದತ್ತಾ ನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173818 ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/2022150010000018/05/2022
560300173819 ತಿಪಣ್ಣಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹಣಮಂತ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300173820 ಧನ ರಾಜ - ವಿಳಾಸ: S/o ಹಣಮಂತ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300173822 RAMESHWARI - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/2022150010000018/05/2022
560300173823 sughanda - ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022150010000015/05/2022
560300173824 ಶೆಶಿ ಕಲಾ - ವಿಳಾಸ: W/o ಜಗದಿಶ, ದತ್ತಾ ನಗರ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173825 Shantamma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವೆಂಕಟ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/20229006000018/05/2022
560300173826 Paramma - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022150010000015/05/2022
560300173827 Sharnamma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಾ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300173828 ತಿಪ್ಪಾಣಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300173829 Chandramma - ವಿಳಾಸ: S/o ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173830 Shama - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ರಾಜಪ್ಪಾ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173831 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: S/o ತುಕಾರಾಮ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/20229006000018/05/2022
560300173832 ನೀಲಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವೆಂಕಟ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300173833 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಮಣ್ಣಾ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300173834 ಸಾದಕಬಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ರತನಸಾಬ, ಖಾಜಾ ಗರಿಬನ್AAY(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022200015000015/05/2022
560300173835 ಗೋವಿಂದ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022200015000015/05/2022
560300173836 Sundramma - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಪಾಪಯ್ಯಾ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/2022150010000018/05/2022
560300173837 ಪಾಪಯ್ಯ - ವಿಳಾಸ: S/o ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ, ಜನತಾ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300173838 ಸುಶಿಲಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಶಂಕರ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/20226004000018/05/2022
560300173839 ಸಂಗಣ್ಣಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹಣಮಂತ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/20223002000018/05/2022
560300173840 ಗುರಪ್ಪಾ - ಜಂತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300173841 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಹಣಮಂತ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300173842 ಗೋವಿಂದ - ವಿಳಾಸ: S/o ವೆಂಕಟ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****369521/05/2022FPS****369521/05/20229006000021/05/2022
560300173843 Kasturbai - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300173844 ರೊಹಿದಾಸ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560300173845 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022200015000015/05/2022
560300173846 ಚುಡೀಮಾಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ಪ್ರಕಾಶ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300173847 Mahananda - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022150010000015/05/2022
560300173848 Shamabai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹಣಮಂತ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560300173849 ನಾಗಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ :ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20223002000015/05/2022
560300173850 Padminibai - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560300173851 Kasturbai - ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173852 ಚಾಂದ ಪಾಶ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಅಹ್ಮದ ಶಾಹ, ಖಾಜಾ ಗರPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560300173853 ಗಫಾರ ಸಾಬ - ಗಫಾರ್ ಸಾಬ ತಂದೆ ಧೋವಸಾಬ ಸಿದಾಥ೵PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300173854 ಉಸಮಾನ ಸಾಬ - ಲೆಕ್ಚರ ಕಾಲೂನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173855 SHANTA BAI - ಸಿದ್ದಾಥ೵ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173856 Narsabai - ವಿಳಾಸ:ಕಿಶನ ರಾವ ತಂದೆ ಮಾಧವ ರಾವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173857 ರೊಹಿದಾಸ ತಂದೆ ಮುಕಿಂದರಾವ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರ -58AAY(NK) / NCS------200000000-
560300173858 ನಾಗಿನ್ ಬಾಯಿ ಹಜಾರೆ - ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/20226004000018/05/2022
560300173859 ಸುಮನ - ಭೀಮ ತಂದೆ ಲಕ್ಶಮನರಾವ ಬಿರಾದಾರ,೫/PHH(NK) / NCS------180000000-
560300173860 ಅರ್ಜುನ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173861 Mahanada - ವಿಳಾಸ: ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300173862 Kamlabai - ವಿಳಾಸ: W/o ಧೊಂಡಿಬಾ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20223002000015/05/2022
560300173863 ಪ್ರಲಾದ - ವಿಳಾಸ: ಹೌಸಿಂಗ ಬೊರ್ಡ್ ಕಾಲೊನಿ ಭಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173871 Mahadevi - W/O ಬಸವರಾಜ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300173875 Bhaurao - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ, ಬಿರದೆವ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300173930 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮನೆ ನಂ.4-7-12, ಬಸವೆಶ್ವರ ಚೌಕ ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173934 ahilya bai - ವಿಳಾಸ: W/o ನಾಗಭುಷಣ್ ಬಿರದೆವ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173935 Sunita - W/O ಸುಭಾಷ್ ರಾವ್ ೫-೩-೧೨೮ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174014 ಇರಮ್ಮಾ - ಜನಲಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300174034 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಜನಲಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/20229006000018/05/2022
560300174036 Shantamma - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174050 NASRINA BEGAJM - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಾಂದಪಾಷಾ PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022180012000015/05/2022
560300174052 Vimala Bai - ಜನಲಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300174054 Bharatabai - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ,ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369521/05/2022FPS****369521/05/20229006000021/05/2022
560300174073 Renuka - ಚಿನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷಮನ ೫/೪/೧೩೭/೧ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300174076 Sunanda Bai - ಜಂತಾ ಕಾಲೂನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560300174140 Laxmi Bai - ವಿಳಾಸ: S/o ಶೆಷರಾವ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300174761 ರಮ ಕಿಶನ - ಬಸಶ್ವರ ಚೌಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175208 ಶ್ರೀನಿವಾಸ - ವಿಳಾಸ: S/o ಗಣಪಥರಾವ, ಶಿವ ನಗರ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175209 ಏಕನಾಥ - ನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175210 Tangyamma - ನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175211 ಜಗನಾಥ - ಗಣೇಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175212 ಅಮ್ರತ ರವ - ಸಿಧಾರಥ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175213 ದಾದಾರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಾಶಿರಾಮ, ಸಿಧಾರ್ಥ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175214 ಉಮಾಕಾಂತ - ಭುಜಂಗ ನಿವಾಸ ಸಿದ್ದಾಧ೵ ನಗರ ಭ಻ಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175215 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಸದ್ದಾಱಥ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175216 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಸದ್ದಾಱಥ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175217 ರಮ - ಸದ್ದಾಱಥ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175218 ವೆಂಕಟ ರವ - ಸದ್ದಾಱಥ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175219 ಸನ್ಮೂಕ - ವಿಳಾಸ: ಸಿದ್ದಾರಥ ನಗ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175220 ದಿಗಂಬರ್‌ - ಸದ್ದಾಥ೵ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175221 ನಿವರ್ತಿ - ಸದ್ದಾಱಥ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175222 ಬಾಬುರಾವ ಜೆಲ್ದೆ - ಶಿವ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175223 ಸುರೇಶ ರವ - ವಿಳಾಸ: S/o ಅನಂತರಾವ, ಶಿವ ನಗರ, ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175224 SATYA BHAMA - ಶಿವನಗರ ಪೇಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175225 ಪ್ರಕಾಶ - ಶಿವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175226 ಮನೋಹರ - ಶಿವ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175227 ಬಾಬು - ಶಿವ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175228 ಗುರುನಾಥ - ಶಿವ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175229 ಮಂಗಲಾ - ವಿಳಾಸ: W/o ಪ್ರಕಾಶ, ಗೊಪಿಕಾ ನಗರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175230 Shakuntala - C/O ಬಸವರಾಜ 5-3-381/3 ಕಲ್ಯಾಣಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175231 ಬಸಪ್ಪ - ಶಿವ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175232 ಶ್ರೀನಾಥ - ದತ್ತ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175233 ದೇವ ದಾಸ - ದತ್ತ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175234 Suvarna - ಕಾರಂಜಾ ಒಫಿಸ ರೂಡ ದತ್ತಾ ನಗರ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175235 ಜೋಸೇಫ - ದತ್ತ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175236 ಮನೋಹರ - ದತ್ತ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175237 ನರಸಿಂಗ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ದತ್ತನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175238 ಗಣಪತಿ - ದತ್ತ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175239 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ಚರ್ಚ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175240 ಎಲ್ಲಯ್ಯ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175241 ಶೆಶಿಕಲಾ ಗಂಡ ವೀರಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175242 ಶಿವನಪ್ಪ - ಜಂತ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175243 ಜಗನ್ನಾಥ - ಜಂತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175244 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಧನಪ್ರಕಾಶ, ಜನತಾ ಕಾಲೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175245 ರಾಮ ಚಂದ್ರಮ್‌ - ಗೊಪಿಕಾ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175246 ಅಶೋಕ ಗಿರಿ - ಗೊಪಿಕಾ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175247 ರಂಗ ಚಾರಿ - ಗೊಪಿಕಾ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175248 ನಿರಂಜನ್‌ ಚಾರಿ - ನಿಯರ ಫಾಯರ್ ಸ್ಟೆಸನ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175249 ಭಾರತ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ಬಾಬುರಾವ, ಶಿವ ನಗರ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175250 ವೈಜಿನಾಥ - ಶಿವ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175251 ಶ್ರಿನಿವಾಸ್ - ದತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175252 ಶಿವ ರಾಜ - ದತ್ತ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175253 Rajeshwari - ವಿಳಾಸ: S/O ಶಿವುಶಂಕರ 5-3-57 ದತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175254 ಜೋಸೆಫ್ ತಂದೆ ಅಡವೆಪ್ಪಾ - ಮನೆ ನಂ.5-3-52/2, ದತ್ತಾ ನಗರ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175255 ಶ್ರೀ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ದತ್ತ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175256 ಶ್ರೀ ದಿಲಿಪ - ದತ್ತ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175257 ರಾಜೆಂದ್ರ - ದತ್ತ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175258 sampath bai - ವಿಳಾಸ: ದತ್ತ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175259 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ದತ್ತ ನಗರ -NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175260 ಶಿವಾನಂದ - ದತ್ತ ನಗರ 5-3-65NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175261 ಬಾಲಾಜಿ - ದತ್ತ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175262 ಸುನಿಲ - ದತ್ತ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175263 ಶಿವ ಶಂಕರ - ವಿಳಾಸ:- S/o ನಾಗಪ್ಪಾ 5/3/57 ದತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175264 ಶರಣಪ್ಪಾ - ದತ್ತ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175265 ವಿಂಕಪ್ಪ - ದತ್ತ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175266 ಶೇಷಾ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾರುತಿ, ದತ್ತಾ ನಗರ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175267 ಬಂಡೇಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕರಬಸಪ್ಪಾ ಬಳತೆ, ಮ. NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175268 ಸುರೆಕಾಂತ - ದತ್ತ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179570 Partiksha - W/O ಸಂಗಪ್ಪಾ 3-1-8 ಲೋಖಂಡೆ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300199699 ದಿನೇಶ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜರಾವ ಖಂಡ್ರರೆ - ದಿನೇಶ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜರಾವ ಖಂಡ್ರರೆ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199702 Papamma - ಲಷ್ಮೀಣ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಜಂತಾ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/2022210014000015/05/2022
560300199706