REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135809 Shilpa - W/O ಸಂತೋಷ ಬೀರದೇವ ಗಲ್ಲಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139948 Arati - S/O ರಾವಣ ಚರ್ಚ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300139955 Sunita - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ 8 ಮೇನ್ ರೊಡ ಖಂಡರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140106 Maruti - S/O ಮಂಚು ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾ೦ಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20226004000023/05/2022
560300140239 Sharada Bai - W/O ಭರತ್ #12 ಭಾಲ್ಕಿಥಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20229006000021/05/2022
560300140305 Anita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೌಸಿಂಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140437 Sangeeta - W/O ಗಣೇಶ ನಿಯರ್ ದಾದರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140443 Rukmini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಗೊಂಡ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/202212008000023/05/2022
560300140551 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಮಾಯ . . ಎ ಪಿ ಎPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140646 Savitra - C/O ವಿಜಯಕುಮಾರ #4/6/112 ಖಂಡರೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140747 Laxmi - S/O ಮಾಧವರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಬಾಲಾಜPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20229006000022/05/2022
560300141631 Shilpa - W/O ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ 5-3-209-2 ಬಿರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142004 Anand - S/O ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಬಿರ್ದೇವ್ ಗಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142064 Bandemma - W/O ಮಾರುತಿ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹೌಸ್ ನ.5NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142104 Geeta - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ 5-3-176 ಮೇನ್ ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142790 Shantamma - W/O ವೀರೇಶ್ ೬/೧೮೮ ಬೀರದೇವ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****098124/05/2022FPS****098124/05/202212008000024/05/2022
560300143890 Pooja - W/O ಧನರಾಜ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಾಗರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145275 Reshma - C/O ನಂದಕಿಶೋರ್ ಬಿರಾದಾರ 4-1-493NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145767 Sujata - W/O ರಾಜಪ್ಪಾ ೪-೭-೭೬/೧೦ ಬಸವೆಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300171632 Kuntibai - ವಿಳಾಸ: ಮಾಧವರಾವ ತಂದೆ ಶ್ರೀಪತ ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171640 Mala Bai - ವಿಳಾಸ: S/o ತುಳಸಿರಾಮ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾAAY(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022200015000022/05/2022
560300171734 Muktabai - ವಿಳಾಸ: W/o ಸಿದ್ರಾಮ, ದೆವಿ ನಗರ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171736 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ಚೆರಚ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300171737 Nirmala - ಕಾರಂಜಾ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ದೇವಿನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300171748 ಮುನ್ನಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಪ್ರೇಮ ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300171750 lalita bai - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕರರಾವ, ಬಿರದೆವ ಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171751 ವಿಠೂಲ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸತ್ವಾಜಿ, ಬಿರಿದೇವ ಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560300172808 Mangala - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಡೆಪ್ಪಾ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300173271 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಬಸವೆಶ್ವರ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173532 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****008923/05/2022FPS****008923/05/202212008000023/05/2022
560300173870 ಅಶೋಕ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸದಾಶಿವರಾಮ, ಬಿರದೆವ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/2022180012000020/05/2022
560300173872 ಮನ್ಮಥ ಸ್ವಾಮಿ - 5-3-151, ಭಾಲ್ಕಿ ಚಚ೵ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173876 ಗನಪತ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ಧರಮಣ್ಣಾ, ಬಿರದೆವ ಗಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173877 ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ - ವಿಳಾಸ: S/o ಗಣಪಥರಾವ, ಬಿರದೆವ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300173878 Aasha - ವಿಳಾಸ: S/o ಗಣಪಥರಾವ, ಬಿರದೆವ ಗಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173879 ಕಾಶಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ, ಬಿರದೆವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300173880 ಬಲ ಕೇಶ್ವರ್‌ - ಬಿರದೆವ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173881 ಮಾರುತಿ - ಬಿರದೆವ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173882 ಬಾದಷಾ - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20226004000023/05/2022
560300173883 ಮರುಣ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ದಾಲು, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20226004000022/05/2022
560300173885 Devidas - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173887 ರಮೇಶ - ವಿಳಾಸ: S/o ಕೇಶವರಾವ, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300173889 ಗೊಪಾಲ - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173890 sunita - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹಮಾಜಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300173891 ಗಣಪತಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಛತ್ರು ನಾಯಕ, ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20223002000021/05/2022
560300173893 kamala bai - ಕಮಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾರಾಯಣ 5/3/1361, PHH(NK) / NCS------30000000-
560300173894 Rukmini Bai - ವಿಳಾಸ ತಂದೆ ಹಾವಾಜಿ ರಾಠೋಡ, ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/2022150010000023/05/2022
560300173895 ನಾಗಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173897 Radhabai Hiru Lamani - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಹಿರು, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20223002000021/05/2022
560300173898 sita bai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಪುನಮಚಂದ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****173124/05/2022FPS****173124/05/2022150010000024/05/2022
560300173900 ಖೇಮಾ - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20226004000023/05/2022
560300173901 ಪ್ರರು ರಾಮ - ವಿಳಾಸ: S/o ಹತೊಜಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300173902 Gena Bai - ವಿಳಾಸ: S/o ಟೊಪಾಜಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300173903 chand bai - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಮಸಿಂಗ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300173904 ರಾವಣ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ದೆವಲು, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300173906 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಹಿರು, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20229006000021/05/2022
560300173907 ಮಾರುತಿ - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173910 ಭಿಮರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ರುಪಲಾ, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/202212008000023/05/2022
560300173911 ದೇವಿದಾಸ - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20223002000022/05/2022
560300173912 ಬಾಬುರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸದಾಶಿವರಾವ, ಗೋಪಿ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20223002000022/05/2022
560300173913 ಕಿಶನ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ, ಚರ್ಚ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20223002000022/05/2022
560300173915 ಶಂಕರರಾವ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಬಿರದೆವ ಗಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173921 SUNITA - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ, ಬಿರಿದೇವ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022150010000022/05/2022
560300173925 ಜಗನಾಥ - ವಿಳಾಸ : ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ, ಬೀರದೇPHH(NK) / NCSBiometric****098124/05/2022FPS****098124/05/20223002000024/05/2022
560300173926 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾರ್ಖಂಡ, ಬಿರಿದೇವ ಗAAY(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022200015000022/05/2022
560300173927 Rekha - ವಿಳಾಸ: S/o ವೈಜಿನಾಥ ಬಿರದೆವ ಗಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022150010000024/05/2022
560300173928 ಅಡೆಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಬೀರಪ್ಪಾ, ಬಿರದೆವ ಗಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173931 ಜಗದೆವಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ಧನರಾಜ, ಬಿರದೆವ ಗಲಿ ಭPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173932 Kasturbai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ, ಬಿರಿದೇವ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20223002000023/05/2022
560300173933 ಸುರೇಶ - ವಿಳಾಸ: ಬಸವೆಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/202212008000022/05/2022
560300173936 ರುದ್ರಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ತುಳಸಿರಾಮ, ಜನತಾ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173941 ಅಭಂಗ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸತ್ವಾಜಿ, ಬಿರಿದೇವ ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173943 ಇಂದು ಮತಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ, ಬಿರಿದೇವ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300173946 Tangemma - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಖಂಡೋಬಾ 61/57 ಬೀರದೇPHH(NK) / NCS------180000000-
560300173947 ತುಕಾರಾಮ - ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಖಂಡೊಬಾ ಖಡಕರ 5-3-1PHH(NK) / NCS------60000000-
560300173948 ತುಕಾರಾಮ - ಬಿರದೆವ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173950 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಬಂದಡಅಪಾ ತಂದೆ ಸಾಕಾರಮ ಬಿರದೆವ ಗಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300173951 Nagamma - ವಿಳಾಸ: S/o ರೆವಣಪ್ಪಾ, ಬಿರದೆವ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****958514/05/2022FPS****958514/05/2022180120000014/05/2022
560300173953 Subhdra - ಬಿರದೆವ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300173954 ಬಾಬು - ವಾಟರ್ ಟೇಂಕ ಎರಿಯಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173955 ನಿರ್ಮಲಾ - ವಿಳಾಸ:- s/o ಖಂಡೋಬಾ 5/2/83, ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300173956 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ವೀರಶಟ್ಟೆಪ್ಪಾ, ಸಾಯಿ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300173957 ಗಣಪತಿ - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300174002 NIRAMAL - ವಿಳಾಸ: S/o ಫತ್ತು, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCS------30000000-
560300174006 Vimala Bai - ವಿಳಾಸ: w/o ಗಣಪತಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300174576 ರಾಜಶೇಕರ್‌ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ, ಗುರು ಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174577 ಬಸವರಾಜ - ಗುರು ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174578 ಮಲಿಕಾರಜುನ - ಗುರು ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174579 ನಾಗಶಟ್ಟಿ - ಗುರು ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174580 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ - ಗುರು ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174581 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಬೆರದೆವ ಗಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174582 ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ - ಆರ್.ಟಿ.ಓ. ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಬಸವೇಶ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174583 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174584 ಬಸವರಾಜ - ಬಸವೆಶ್ವರ ಹತಿರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174585 ಮನಮಥಪ್ಪಾ - ಬಸವೆಶ್ವರ ಹತಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174586 ಮಹೇಶ - ಬಸವೆಶ್ವರ ಹತಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174587 ಶಿವಕುಮಾರ - ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174588 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಸಕಾ೵ರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬಿರದೆವ ಗಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174589 ಮಲಿಕಾರಜುನ - ಬುರಾದರ ಗಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174590 ಶಂಕರ ರಾವ - ಚಚಱ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174822 ಕ್ರಿಷ್ನಾ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ಜಯಾರಾವ, #4/1/179, ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175270 Rabiya - ವಿಳಾಸ; ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ, ಬಿರಿದೇವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175272 ಬಾಲ ವೀರ - ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175273 ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪಾ - ಗಂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175274 ಬಾಜಿ ರಾವ - ಗುರು ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175275 ಶಾಂತ ಕುಮಾರ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175276 ಅಶೋಕ - ವಿರುದೆವ ಗಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175277 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಬಿರದೆವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175278 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಬೆರದೆವ ಗಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175279 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ - ಬೆರದೆವ ಗಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175280 ಧನರಾಜ - ಬಿರಾದೆ ಗಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175281 ರಮೇಶ - ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175282 ರವಿಕುಮಾರ - ಮ.ನೇ.5-5-36 ಕೇನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ ಹತೀರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175283 ಗುರುನಾಥಪ್ಪ - ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175284 ಸಂಗ ಶಟ್ಟಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಾಪುರಾಸೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175285 ಗುಣವಂತ - ಬಿರಾದೆ ಗಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175286 ಸುರೇಶ - ಬಿರಾದೆ ಗಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175287 ಕಲಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಹುಗಾರ, ಬಸವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175288 ಬಸವತಿಥ್ರಪ್ಪಾ - ಬಿರಾದೆ ಗಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175289 ಬಸವರಾಜ ಸಂಗಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ, ಮ. ನಂ.4-1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175290 ಓಂ ಕರ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ , ದೇವಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175291 ಬಾನು ದಾಸ - ದೇವಿ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175292 ದಿಲಿಪ ರಾವ - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175293 ಗಾಂಧಿ ಜಾರ್ಜ - ಚಱ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175294 ಬಸಪ್ಪ ಮಾನಿಕಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಚರಚ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175295 ಸುಧಾಕಾರ ಆನಂದ ರಾವ - ಚರ್ಚ ಕಾಲೊನೀ ನಿಯರ್ ರೇಲ್‌ವೇ ಬ್ರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175296 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಚಚಱ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175297 ಜಗನಾಥ - ದತ್ತ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175298 ಘಾಳೇಪ್ಪಾ - ಚಚಱ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175299 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಚೆರಚ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175300 ರೊಹಿದಾಸ - ಚಚಱ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175301 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಚಚ೵ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175302 ಸಿಮಿಯೊನ - ಚೆಚ೵ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175303 ದೀಲ್‌ ಜೀತ ಸಿಂಗ - ದೇವಿ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175304 ವಿನೋದ ಕುಮಾರ - ದೇವಿ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175305 ಶ್ರೀನಿವಾಸ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ, ದೇವಿ ನಗರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175307 ಕಾಳಿದಾಸ - ನಿಯರ ಪೈರೆಸಶನ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175308 ಬಲರಾಜ - ವಿಳಾಸ:- S/o ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ 4-1-1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175309 ಪಂಡಿತ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199812 Muttamma - ಬಿರದೆವ ಗಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/202212008000023/05/2022
560300200187 ಲಕ್ಷಿಮಣ ತೆಲಗ - ದೆವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/2022200015000020/05/2022
560300200312 Laxmi Bai - S/O ಉಮಜಿ ರಾಥೋಡ್ ಥಾ೦ಡಾ ಭಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300200328 ತಾಯಮ್ಮ - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCS------60000000-
560300200556 ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟಿಲ - ಮನೆ ನಂ.4-1-45/3 ಗುರು ಕಾಲೊನಿ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200682 ಮಾರುತಿ ಅಲ್ಲೇ - ಬಿರದೆವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬಿದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300200687 ಕೀಶನ್‌ ರಾವ ದೋಡೆ - ಬಿರೆದೇವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300200692 ಜಸಪಾಲ ಕರಕರೆ - ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಬಿರದೆವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300200694 ಸಂಜು - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20223002000022/05/2022
560300200917 Ratnamma gulsheety - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300201151 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ ಗಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಬಿರಿದೇವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/20226004000018/05/2022
560300201251 RAJKUMAR S/O BANDEPPA PATIL - ಮನೆ ನಂ.4-7-164/1 ಬಸವಾ ಭಕ್ತಿ ಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201311 ಶರಣಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕೆ - ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೊನಿ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201406 VIKRAM V PATIL - 4/6/14, ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201417 BASAVARAJ G KUSNOORE - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುರುನಾಥ, ದೆವಿ ನಗರ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201439 ದೆವಿಂದ್ರ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಿವಪ್ಪಾ, ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201661 SHIVKUMAR - ವಿಳಾಸ: ಖಂಡ್ರೆಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201701 SHRIPAD D PHADKE - ವಿಳಾಸ : ಗಾಂದಿ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201706 VENUGOPAL - ವಿಳಾಸ: ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ತೆ ಸುಭಾಷ ಚೌಕ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201708 ERRAPPA B - ಹೋಸ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201734 GURUNATHRAO - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪಾ, ಶರಣ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201751 REVANESH - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201859 JAGANNATH - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಸಪ್ಪಾ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022150010000020/05/2022
560300201892 GOVIND - ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300201894 MUNEER - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸೈಯದ ಇಸಾಕ, ವಿಜಯ ಮಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300201895 SHIVAKUMAR V MEHTRE - ಬೀರದೆವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300201935 DYANESHWAR - ವಿಳಾಸ:-ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಉದಗಿರ ರೋಡ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202034 mahananda - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಂಕರ ರಾವ, ಬಿರದೆವ PHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/2022150010000020/05/2022
560300202117 PRALHADRAO BIRADAR - ವಿಳಾಸ: S/o ದೇವರಾವ ಬಿರಾದಾರ, ಎಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202145 NANDKUMAR S GHANTE - ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳದ ಹತ್ತಿರ ಗಂಜ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202185 Archana - ವಿಜಯಮಾಂತೆಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202379 ಸೂರೆಖಾ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202413 Shilpa - ಬಿರದೆವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098124/05/2022FPS****098124/05/20229006000024/05/2022
560300202440 Priya - ದತ್ತ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202467 BABURAO - ವಿಳಾಸ: S/o ಮನಮಂಥ, ಬಿರದೆವ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300202538 Shruti - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ, #5/2/PHH(NK) / NCS------120000000-
560300202546 PRAKASH - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಮಾನಕಾರಿ, ಜನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202653 ISMAIL MIYAN SHABER PATEL - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಬ್ಬಿರ, ಹೊಸ ಮಾಸೂಮ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300202676 GUNDAPPA - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ, ಭೀಮ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202681 LAXMIBAI PUNDLIKRAO - ವಿಳಾಸ : ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20223002000021/05/2022
560300202694 GAYATRI SHASHIBHUSHAN WARAD - ತಸಿಲ ಆಫೀಸ ಹತ್ತಿರ ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300202728 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ - ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ಬಸವರಾಜ 4/7/75/91NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202733 ನಂದಾ ಪಾಟೀಲ - ವೆಂಕಟೆಶ್ವರ ರಾವ ಪಾಟೀಲ 4-6-112 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202741 Anita - ಸಚ್ಚೀದಾನಂದ 4/7/1/129/1 ಸರಕಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300202743 Surekha - ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ 12 ಲೆಕಚರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202772 Sangeeta - ರಾಮ 2-4-109 ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300202789 Kamla Bai - ವಿಶ್ವನಾಥ 4/7/581 ಐ.ಬಿ.ಎರಿಯಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202807 Sunanda - ಸುನಂದಾ 4/6/42 ತಹಶಲ ರೊಡ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/202212008000019/05/2022
560300202893 Nirmala - ಎಕನಾಥರಾವ 75 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300202914 Ashwini - ಅಶ್ವಿನಿ 314 ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****098124/05/2022FPS****098124/05/20226004000024/05/2022
560300202919 ಸುವರಣ - ಗಣಪತಿ 5/3/100 ಬಿರದೇವ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300202933 ಪ್ರಿಯಲತಾ - ಪ್ರವೇಶ 4/7/581 ಐ.ಬಿ.ಏರಿಯಾ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202991 Reshama - ಸೈಯದ ಅಹ್ಮದ . ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300202999 ಭಾರತಿ - ಶಿವಶರಣಪ್ಪ 5/3/192 ಚರ್ಚ ಕಾಲೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203002 Renuka - ದೇವಿದಾಸ ಅಶೋಕರಾವ 2/6/95 ಸಿದ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300203004 Sujata - ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರಜುನ 2/5/50 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300203007 Sarika - ಬಸವರಾಜ 5/2/38 ರಾಮ ಮಂದಿರ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203058 Sunita - ರಾಜಕುಮಾರ 313 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300203161 Pooja - S/O: ಸುರೇಶ ಖಂಡ್ರೆ 2/2/10 ಖNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203800 Shantabai Biradar - W/O ವೈಜೀನಾಥ ಬಿರಾದಾರ 4/6/112 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300204387 Chandrakala - W/O ತಾನಾಜಿಗಿರ್ ಲೆಕ್ಟುರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300205515 Shobhavati - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹಾಗಾವೆ ೪-೬-೧೩೭ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206196 Parga Bai - W/O ಶಂಕರ ರಾವ್ ೫-೩-೪೯/೨ ದಾದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206931 Anita - W/O ಪುರುಶೋತಂ ಭಟ ನಗರ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208332 Satyavati - W/O ಸುದರ್ಶನ್ ಪಾಲ್ ಚರ್ಚ್ ಕಾಲೊನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208954 Jagdevi - W/O ಸುನಿಲಕುಮಾರ್ 7 ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300209324 Nagamma - S/O ಭೀಮಣ್ಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210381 ವಿಠಲ ರಾವ - ಬಿರದೆವ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300210433 ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ - ವೀಳಸಾ:ಲಚ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300210435 RAVINDRA - ಭಾಟ ನಗರ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300210557 Gundamma - W/O ಬಸಪ್ಪ ತಾಲೂಕ ಭಲಕಿ ಕುರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210753 Rani - C/O ರಜನಿಕಾಂತ #3-4-24 ದಾಡಗಿ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300211272 Lalita - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪ ೫-೩-೩೪/೨ ಉದ್ಗಿರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300211387 Priyanka - S/O: ವೈಜೀನಾತ್ ದಾಕುಳಗಿ ಖಟಕ ಚಿಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300211549 Shilavati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಿದರಾಮೆಶ್ವರ ಖಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
Top