REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135768 Vijay Laxmi - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ತೆಗಂಪೂರೆ . . ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135798 Shobha - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ದೇವಿ ನಗರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135837 Geeta - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಬಿರ್ದೇವ್ ಗಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135898 Surekha - S/O ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ಹತಂಗ್ಲೆ ಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139972 Mahadev - S/O ಸೋಮನಾಥ್ . . ದೇವಿನಗರ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300140005 Fhatmabai - W/O ಉಮಜಿರಾವ ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140020 Shalu - W/O ತುಕಾರಾಮ ಪವಾರ ಜನತಾ ಕಾಲೊನೀ PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560300140051 Rekha - W/O: ನಾಗನಾಥ ಸಾಯಿ ನಗರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/20226004000021/05/2022
560300140140 Sujata - W/O ದತ್ತು ಸಿಧಾರ್ಥ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/20229006000018/05/2022
560300140215 Kamlabai - W/O ಪಾ೦ಡುರ೦ಗ ಬಿರ್ದೇವ್ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/20223002000018/05/2022
560300140329 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮನಾಥ ನಿಟ್ಟೂರೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140376 Anitha - S/O: ಭೀಮಣ್ಣ 303 ಜನತಾ ಕೋಲೋನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140564 Divya Bharati - W/O ಪ್ರದೀಪ . . ಸಿದ್ಧರತ್ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300140789 Ratna Mala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಂಗಾಚಾರಿ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****369521/05/2022FPS****369521/05/202212008000021/05/2022
560300140829 Antemma - W/O ಅನಿಲ 5/4/51 ಜನತ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140954 Renuka - W/O ಸುನಂದ ಕುಮಾರ್ 5-3-136-3 ಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140993 Rubeena Khan - W/O ಅಜ್ಯಮ್ ಖಾನ್ ಶಿವ್ ನಗರPHH(NK) / NCS------210000000-
560300141068 Harubai Dhanure - S/O ಬಾಜಿರಾವ್ ಧನ್ನುರೆ ೫-೨-೧೮೧PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141157 Rajeshwari - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ೫-೧೦-೩೩ ಗುರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141276 Divyajyotsna - W/O ಸ್ಯಾಮ್ಯೂಲ್ ಚರ್ಚ್ ಕಾಲೊನೀ PHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/20226004000018/05/2022
560300141298 Manjula - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದರ್ ಕೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300141331 Kavita - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾಂತಾ ಕಾಲೊನೀPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/20229006000018/05/2022
560300142096 Lakshmi - W/O ಶರಣಪ್ಪ ಬೀರದೇವ್ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142183 Ishwari - S/O ಹಣಮಂತರಾವ ಗುರು ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142185 Neeta - W/O ಜಗದೀಶ್ ಮಲ್ಲಾಸುರೆ ೪-೭-೧೭ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142452 ಶರಣ್ಪಪ್ - W/O ಶರಣಪ್ಪ 5-4-285 ಜನತಾ ಕಾಲೊAAY(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/2022200015000021/05/2022
560300142551 Asha - W/O ಲಾಖನ್ ಜಾಧವ - ಜಂತಾ ಕಾಲೊನೀPHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20226004000015/05/2022
560300142604 Radhika - S/O ವೆಂಕತಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20229006000020/05/2022
560300142798 Haseena Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ . ಕೆ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20226004000020/05/2022
560300142830 Laxmibai - W/O ಬಾಬು 00 . ಸಿಧರ್ಥ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143280 Santoshi - W/O ಸೋಮನಾಥ ಚರ್ಚ್ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300143314 Naseema Begum - W/O ಥಜೋದ್ದೀನ್ ಜೋಶಿ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300143352 Tukaram - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ೨೯೪ ಉದ್ಗಿರ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/20226004000018/05/2022
560300143659 Shailaja Mullan Kandi - S/O ರಾಮನ ನಾಯರ ಹ.ನ. ೫-೩-೩೫/೫ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143686 Rohini - W/O ಜೀವನ #000 ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300143808 Vimala Tamasinge - W/O ಶಿವರಾಜ್ ತಮಸಿನ್ಗೆ ಜಂಟ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144182 Ashwini - C/O ಸಿದ್ಧರಾಮ ಮರೆ 5/2/98 ಶರಣ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300144855 Laxmi Bai - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ 5-3-342/1 1 ಸಿದPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300145393 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ್ PHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20226004000023/05/2022
560300145828 Prakash Khandre - S/O ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ಖಂಡ್ರೆ ೪-೭-೫೩NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152976 Narsamma - W/O ಶಂಕರ ೫/೭/೧೩೧ ಓಲ್ಡ್ ಭೀPHH(NK) / NCSBiometric****747624/05/2022FPS****747624/05/202212008000024/05/2022
560300171722 Kamla Bai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಮಹಾಳಪ್ಪಾ, ಜನತಾ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20223002000020/05/2022
560300171753 sushila bai - ವಿಳಾಸ: w/o ಗದಗೆಪ್ಪಾ, ದತ್ತಾ ನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/2022200015000021/05/2022
560300171754 ವಂದನಾ ಬಾಯಿ - ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/20223002000021/05/2022
560300171756 Chandramma - ಜನತಾ ಹೌಸ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022200015000020/05/2022
560300171757 ಇಸ್ಮಲ - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುಂಡಪ್ಪಾ, ಜನತಾ ಕಾಲೊAAY(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022200015000020/05/2022
560300171762 Dattamma - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/2022200015000021/05/2022
560300171763 Munnamma - ಜಂತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022200015000020/05/2022
560300171767 ಮಕಬುಲ ಬೀ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಲತಿಫಮಿಯಾ, ಕೆಜಿಎನ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20226004000020/05/2022
560300171768 Sunita - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/2022200015000021/05/2022
560300171769 Jamanabai - ವಿಳಾಸ ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300171770 Sushilamma - ವಿಳಾಸ: ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022200015000020/05/2022
560300171771 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಜನಲಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20223002000015/05/2022
560300173455 Sheelavati Biradar - W/O ಶಿವಪುತ್ರ ಬಿರಾದರ್ ಕೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300173491 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ದಿ.ತುಳಸಿರಾಮ ವಿಠಲ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173516 ಶಾಂತಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹಣಮಂತ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿAAY(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/2022200015000021/05/2022
560300173517 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ಭ಻ಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/20229006000021/05/2022
560300173518 ಗುಂಡಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: S/o ಹಣಮಂತ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/2022150010000021/05/2022
560300173795 ಪಾಂಡುರಂಗ - ವಿಳಾಸ:- ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173964 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ 5-3-322PHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022150010000022/05/2022
560300173965 ಭೀಮ ರವ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾಣಿಕರಾವ, ದೇವಿ ನಗರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300173967 ರಮೇಶ - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/20223002000021/05/2022
560300173969 Niramala - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173973 pralada - ವಿಳಾಸ:ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173980 Kashibai - ವಿಳಾಸ: ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098119/05/2022FPS****098119/05/20223002000019/05/2022
560300173983 ಕಮಲಕರ - ಕಮಲಾಕರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ದೇವಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/202212008000023/05/2022
560300173985 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಚರ್ಚ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20229006000020/05/2022
560300173986 Lalita Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ, ಚರ್ಚ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022180012000020/05/2022
560300173987 ಧೋಂಡಿಬಾ - ವಿಳಾಸ; S/o ಝರ್ನಾಜಿ, ಚರ್ಚ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20229006000020/05/2022
560300173988 joothi - ದೇವಿ ನಗರ ಭಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300173991 Parvati Panchal - ವಿಳಾಸ: W/o ಬಾಪುರಾವ, ದೇವಿ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****369524/05/2022FPS****369524/05/20229006000024/05/2022
560300173993 Vidyavathi - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173994 ವಿನಾಯಕ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶರಣಪ್ಪಾ, ದೆವಿ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/20229006000021/05/2022
560300173995 Pushapabai - ವಿಳಾಸ: S/o ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ, ದೇವಿ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/202212008000021/05/2022
560300173996 ಸಂಜಿವ - ವಿಳಾಸ; ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022150010000020/05/2022
560300173997 ಶ್ರೀಕಾಂತ - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ 5-3-147PHH(NK) / NCS------60000000-
560300174000 ನಿಜಾ ಗುಣಯ್ಯಾ - ನಿಜಗುನಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಗುರುಸಂತಯ್ಯಾ ಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/20226004000021/05/2022
560300174001 SANGITHA - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ 5-3-221NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174003 ದೇವಿದಾಸ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಿಠಲ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300174009 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಭಾಲ್ಕಿ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20223002000022/05/2022
560300174017 Shantamma - ವಿಳಾಸ: S/o ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ, ಜನತಾ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/20229006000021/05/2022
560300174019 Shantamma - ಜನಲಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/202212008000020/05/2022
560300174020 ವಿರಮ್ಮಾ - ಜನಲಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20229006000020/05/2022
560300174021 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300174022 mina bai - ವಿಳಾಸಫ: S/o ಭಿಮರಾವ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022150010000020/05/2022
560300174023 ಅನಿಲ - ವಿಳಾಸ: S/o ಭಾಲಕೆಶ್ವರ ಜನತಾ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/202212008000020/05/2022
560300174024 Laxmi Bai - ರವಿ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ೫/೪/೫೮, ಜನತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174025 ಕಾಶಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪಾ, ಜನತಾ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20223002000020/05/2022
560300174026 ಕಲಾವತಿ - ಜನಲಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174027 ಗೌಸೊದ್ದಿನ್ - ಜನಲಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022180012000020/05/2022
560300174028 ಫತರು ಖಾನ - ವಿಳಾಸ: S/o ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022240016000020/05/2022
560300174029 ಸಿಕಂನದರ - ವಿಳಾಸ: ಜನಲಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174030 ಮೈನೋದ್ದಿನ - ವಿಳಾಸ: ಜನತಾಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20223002000020/05/2022
560300174033 ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20229006000020/05/2022
560300174035 ಗಂಗು ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ರಾಮಚಂದ್ರ, ಜನಲಾ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20226004000020/05/2022
560300174037 ಶಾಂತ ಕುಮಾರ - ಜನಲಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300174038 Sunita - ವಿಳಾಸ:- S/o ಸಂಗ್ರಾಮ ಗಣೇಶ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/2022150010000022/05/2022
560300174039 ತುಳಿಸಿ ರಾಮ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ತುಳಸಿರಾಮ, ಜನತಾ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/20223002000021/05/2022
560300174041 ಉತ್ತಮ - ಜನಲಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/202212008000020/05/2022
560300174043 ನಿರ್ವತಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ತುಕಾರಾಮ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022150010000020/05/2022
560300174045 ಕೃಷ್ಣ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಶ್ನಾಜಿ, ಜನತಾ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCS------150000000-
560300174046 ಸುಭಾಶ - ಜನಲಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20226004000020/05/2022
560300174047 ಶರಣಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ದೌಲಪ್ಪಾ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20226004000020/05/2022
560300174048 Khushalbai - ವಿಳಾಸ: S/o ದಾದಾರಾವ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20226004000020/05/2022
560300174049 SHANTHA BAI - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾತ, ಜನಲಾ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20226004000020/05/2022
560300174051 Nirmalabai - ವಿಳಾಸ: W/o ಪ್ರಲ್ಹಾದರಾವ, ಜನತಾ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300174053 ಮಕಬುಲ ಮಿಯ್ಯಾ - ಜನಲಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/202212008000022/05/2022
560300174055 ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲಸಾಬ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20226004000020/05/2022
560300174056 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022200015000020/05/2022
560300174057 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಜನತಾ ಕಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022200015000020/05/2022
560300174058 sundra bai - ಜನಲಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300174059 ಎಲಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/2022200015000021/05/2022
560300174060 ಇಮಾಮ - ಕಾರಂಜಾ ಒಫಿಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300174061 ಚಿತ್ರಮ್ಮ - 5-4-144, ಜನತಾ ಕಾಲೂನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/2022200015000021/05/2022
560300174062 Sarswati - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20226004000020/05/2022
560300174063 Sunita - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ, ಜನತಾ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022150010000020/05/2022
560300174064 ಸಿದ್ರಾಮ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗಂಗಾರಾಮ, ಜನತಾ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20226004000020/05/2022
560300174065 ಮನೋಹರ ರಾವ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174066 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022180012000020/05/2022
560300174067 Jilekhabee - ವಿಳಾಸ: s/o ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ, ಜನತಾ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20226004000020/05/2022
560300174068 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಇಶ್ವರ ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300174070 Naseem Begum - ಕೆ.ಚ.ಡಿ. ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/2022200015000021/05/2022
560300174071 khairun bee - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300174072 Rajamma - ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/2022150010000021/05/2022
560300174074 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ:ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾವ ತಂದೆ ತುಳಸಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022210014000020/05/2022
560300174591 ಬಾಲಾಜಿ - ರಾಜುರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174592 ಓಂಕಾರ - ಗುರು ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174593 ಪುಂಡಲಿಕ ರವ - ಗುರು ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174594 ಏಕನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮೊಹನಪ್ಪಾ, ಗುರು ಕಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174595 ಬಾಬು - ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೆಷನ್ ರೊಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174596 ಗಣಪತರಾವ ತಂದೆ ಸಂಬಾಜಿ ಕಲ್ಲೂರೆ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174996 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಬಸವ ನಿಲಯ ಕಾರಂಜಾಜಅಫಿಸ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175311 ಹಣಮಂತ - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175312 ಶರಣಪ್ಪಾ - ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ 5-NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175313 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ, ದೇವಿ ನಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175314 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಗುರು ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175315 ಹಣಮಂತ ರವ - ರೆಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಶನ ಹೋಸ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175316 ಪ್ರಾಭಾಕರ - ರೈಲ್ವೆ ಕಾಟರ್ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175317 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೆಷನ್ ಕಾಟರ್ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175318 ಧನಾಜಿ - ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೆಷನ್ ಕೊಟರ್ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175320 ಝರೆಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭೀಮಾ, ರೈಲವೇ ಸ್ಟೇಶನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175321 ಪ್ರಕಾಶ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ, ಸಿಧಾರ್ಥ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175322 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೆಷನ್ ಕಾಟರ್ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175323 ವೆಂಕಟರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಮರಾವ, ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175324 ಮ್ರನೊದ್ದಿನ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175325 ಶಿವರಾಜ - ಕಾರಂಜಾ ಕಛೇರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಜನತಾ ಕಾಲೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175326 kastura bai - ಕಸ್ತುರಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿಲಿಪ ದಾನಾ,೩೦೧,NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175327 Kalavati w/o Ramling - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175328 ಚಂದ್ರ ಬಾನ್‌ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕೆರಬಾ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175329 ರಾಜು - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಂಗ್ರಾಮ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175330 ಶೆಷರಾವ್‌ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175331 ಪಂಡಿತ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175332 ವೆಂಕಟರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ಅರ್ಜುನರಾವ, ಜನತಾ ಕಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175333 ದಿಗಂಬರರಾವ್ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175334 ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175335 Jamunabai - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175336 ಪ್ರಾಭಾಕರ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199740 UMESH S/O VAMANRAO PATIL - ಮನೆ ನಂ,5-2-181/ ಕೆ.ಎಚ್ ಬಿ. ಕಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199741 VENKATRAO - ಸಾ:ದೇವಿ ನಗರ ಭವಾನಿ ;ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199789 VIJAYKUMAR - ಪನಶೆಟ್ಟೆ ನಗರ ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಮೆನ ರೊಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199797 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ - ಸಾ:ಜಂತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ.ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/20223002000021/05/2022
560300199836 Kavita - ಸಾ;ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ಹಿಂದೆ ಹನುಮಾನ ನPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022150010000021/05/2022
560300199844 Meenakshi w/o Rajkumar - ಮನೆ ನಂ 5/3/37 ದತ್ತನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300199850 SUMAN - ಸಾ:ಕೆ.ಎಚ್ ಬಿ'ಕಾಲೋನಿ.ಭಾಲ್ಕಿ.ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199930 ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಮೊತಿರಾಮ - KALYAN COLONY BHALKI DIST:BIDPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/202212008000020/05/2022
560300199965 Anushabai - ದಾದರ ಹತ್ತಿರ, ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022180012000020/05/2022
560300199975 SANJU S/O MANIKRAO HEDAGAPURE - AT JANTA NAGAR BHALKI TQ: BHALNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199993 SHANKARRAO - H.NO. 5-4-53 JANATA COLONY BHPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/202212008000020/05/2022
560300200055 NARSINGRAO - ನರಸಿಂಗರಾವ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ವಾಗಮಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200068 Rekha - ಸಿರ್ಸೇ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಪಂಪ ಹತ್ತಿರ ಶಿವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200086 RAM RAO S/O NAGURAO BIRADAR - ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಕೆ ಎಚ್ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200119 ಚೆನ್ನಪ್ಪ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022200015000020/05/2022
560300200123 Lalita Bai - R/O. H.NO. 111 JANATA COLONY BPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/202212008000020/05/2022
560300200126 Jijabai - ಹನುಮಾನ ಚೌಕ ಹತಿರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202212008000021/05/2022
560300200129 SUGAMMA - ಜನಲಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20223002000020/05/2022
560300200169 ROOPA - ಹಮಾಲ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300200190 Mahadevi - R/O DEVI NAGAR BHALKI TQ BHALKPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022150010000020/05/2022
560300200251 ಶೇಖಫಯಾಜ ತಂದೆ ಸೌಕತಅಲಿ - ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/202212008000020/05/2022
560300200261 SANGAMMA - ಮನ ನಂ 5/4/107 ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20223002000020/05/2022
560300200287 Saroja - ಶಿವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300200318 ರವಿ - ನಜರಥ ಕಾಲೊನಿ ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/202212008000019/05/2022
560300200321 ರಾಜೆಂದ್ರ ಕಾಸಳೆ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/202212008000020/05/2022
560300200322 ANITHA - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022150010000020/05/2022
560300200323 ಸಂಗಮೇಶ್‌ ಜಾಧವ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300200324 ಮೆಕಟರಾವ ಘಾಯಾಳ - ಶಿವನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/202212008000020/05/2022
560300200326 ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ಛಾಪಾಸಿಂಗ, ಜನತಾ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200327 HAVAMMA - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200405 KERA BAI - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20223002000020/05/2022
560300200427 ನರಸಿಂಗ ರಕ್ಷಳೆ - ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಶನ್ ರೊಡ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200436 ರೇಖಾ ಗಂಡ ದಿ. ದಿಲಿಪ - ಹೌಸಿಂಗ ಬೊರ್ಡ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560300200450 MANIKAPPA S/O. VAIJINATH - H.NO. 4-7-15/4 BASAVESHWAR CHONPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200460 Haseena Banu - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****618624/05/2022FPS****618624/05/2022180012000024/05/2022
560300200578 Rupabai - ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20223002000021/05/2022
560300200589 Jagadevi - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/202212008000020/05/2022
560300200624 Ansha - ಸಾ: ಸಿದ್ದರ್ಥ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300200641 Chandbi - ಸಾ:ಸಿರ್ದಥ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022210014000020/05/2022
560300200673 ಧನರಾಜ ಸಿಂದೆ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200729 Prema - ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/2022150010000021/05/2022
560300200732 Lalitabai - ಐ.ಬಿ. ರೊಡ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
560300200747 sharfuddin s/o amroddin - ಸಾ: ಜನಾತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ: ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300200773 Mavita - ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿರಾವ, ಬಿರದೆವ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****176018/05/2022FPS****176018/05/202212080000018/05/2022
560300200776 kusuma bai - ದೆವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20223002000020/05/2022
560300200783 JIJABAI - R/O DEVI NAGAR BHALKI TQ BHALKPHH(NK) / NCS------150000000-
560300200808 JAISHRI W/O RAJENDRA - ಮನೆ ನಂ.4-764, ಮನಿಷಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200822 Renuka - ದೆವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****618623/05/2022FPS****618623/05/2022150010000023/05/2022
560300200823 Sangeeta W/O Balaji - house no :189 Jantha colony BhPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20223002000020/05/2022
560300200835 ಪ್ರೇಮಾವತಿ - ಹಳೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098119/05/2022FPS****098119/05/2022150010000019/05/2022
560300200839 ಮಾಣಿಕನಾಥ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ - BEHIND BALAJI TEMPALE HANUMAN PHH(NK) / NCS------90000000-
560300200878 sushila w/o bhalkeswar - near janta coloni ast wig towPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/20223002000021/05/2022
560300200905 SUSHEELABAI W/O NARSINGRAO - ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದೀರದ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200910 Nasreen Begum - ಎಮ್.ಐ.ಜಿ.10 ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/2022180012000021/05/2022
560300200932 krishanachari s/o narayan rao - ಸಾ:ಸೀದ್ದರ್ಥ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300200958 SHAIK SHAUKATALI - R/O KHAJA COLONY BHALKI TQ BHAPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20226004000020/05/2022
560300200973 Savita - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022150010000020/05/2022
560300201021 ಸುನಿತಾ - Janta colony East wing Bhalki PHH(NK) / NCS------30000000-
560300201047 Balaji s/o Manikrao Gutte - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಮಾಣೀಕರಾ ಗುತ್ತೆ ಸಾ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201057 CHANDRAMMA - ವಿಳಾಸ: W/o ದಿ.ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ ಬಕ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300201129 Lata - ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022150010000020/05/2022
560300201143 RANGRAO S/O HULPPA - ಮ.ನ.ನಂ 5/2/76 ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ ಬೀರದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201164 ಶಂಕರ - ಹನುಮಾನ ನಗರ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರದ ಹಿಂದುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201227 ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಮಹಾದಪ್ಪಾ ಜೊತೆಪ್ಪಾ - ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201254 Shivanand S/O Subray Bhat - ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201340 TUKARAM - ವಿಳಾಸ: S/o ವೆಂಕಟ, ಜನತ ಕಾಲೊನಿ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560300201359 MANIKRAO SHAMRAO - 5/4/228, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/20226004000021/05/2022
560300201388 NAGAMMA - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/202212008000021/05/2022
560300201404 TULSIRAM ANUSHAYYA MALGE - ಐ ಪಿ ಪಿ ಕೊಟ್ರಸ್ ಬಸವೆಶ್ವರ ಚೌಕ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201414 ASHOK D CHAVAN - ಬಸವೆಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201415 SANJAY BHIMSINGH - ಆರ್ ಟಿ ಓ ಆಫಿಸ ಹತ್ತಿರ ಮನೇ ಸಂ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201422 RAVIKUMAR - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ, ಜನತಾ ಕಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201424 SHAMRAO MANIKRAO CHANNALLE - ವೀಳಾಸ:ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಕಾರಾಂಜ ಆಫೀಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201441 SUBASH - ಚರಚ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300201450 SHIVARAJ V BULLA - ಮಾಕೇ೵ಟ ಯರಿಯಾ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಹತ್ತಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201472 RAVINDRA - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಸಪ್ಪಾ ಖೆಳಗೆ, ಎಲ್ಐಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560300201477 INDUBAI - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಏಕನಾಥರಾವ, ಭೀಮ ನಗರ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201479 LINGANAND - ರಾಜಕುಮಾರ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಪ಻ಟೀಲ # 4-7-1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201494 LAXMAN SIDDAPPA MALLI - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಇಸದ್ದಪ್ಪಾ, ಬಸವೇಶ್ವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201524 DR M VIVEKANANDA SWAMY - ವಿಳಾಸ: ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.15, ಕಾರಂಜಾ ಕಛNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201553 LOKU S PAWAR - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಂಕರ ಪವಾರ, ಶಿವನಗರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201560 JAISHREE SHARNAPPA - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ, ವಿಜಯಮಾಂತೆಶPHH(NK) / NCS------30000000-
560300201564 KAVERI ALLAPPA PATIL - ವಿಳಾಸ: ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201566 BHIMASHANKAR ANEPPA MALLASURE - ವಿಳಾಸ: #5/2/110, ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201570 VILAS ANAND CHOUGULE. - ವಿಲಾಸ ತಂದೆ ಆನಂದ ಚೌಗುಲೆ ಬಸವೇಶ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201574 SURYAKANT - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಾಸುರೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201575 ANANDKUMAR - ವಿಳಾಸ: S/o ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ, ಬಸವೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201581 GANESH WAGHMARE - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸದಾಶಿವರಾವ, ಶಿವಕೃಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201599 YESHODA A CHOUGULE - ಕೆರ್ ಆಪ್ ಎಸ್ ವಿ ಬೀರಾದಾರ ಬಸವೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201607 NAGANATH - ವಿಳಾಸ: ಕೆ.ಹಚ್.ಬಿ. ಕೋಲನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201609 BASAVARAJ - ವಿಳಾಸ: S/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201613 PANDURANG - ವಿಳಾಸ: S/o ಹುಸೆನಪ್ಪಾ, ಜನತಾ ಕಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201625 PRADEEP M RAJOLE - ಪ್ರದೀಪ ಎಮ್ ರಾಜೋಳೆ 5/2/122, ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201630 JAGDISH PAWAR - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾಮದೆವ ಪವಾರ, ಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201640 VITHAL DIGAMBARRAO SURYAWANSHI - ಬೀರದೇವ ಗಲ್ಲಿ ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201641 ZHAREPPA BHEEMANNA - ವಿಳಾಸ: ಕಾರಂಜಾ ಕಛೇರಿ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201644 PRAVINSRIKANT - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201650 JAGADEVI KISHANRAO - ಚಚ೵ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201659 DHANARAJ KALAPPA - ಸಕಾ೵ರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201705 SHIVAJI - ವಿಳಾಸ: S/o ತುಕಾರಾಮ, ಬಾಲಾಜಿ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201729 BASAWRAJ VAIJINATH - ವಿಳಾಸ: ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಪೋಸ್ಟ ಆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201749 JEEVAN E BEDRE - ಜೀವನ ತಂದೆ ಈಶ್ವರ ಬೇದ್ರೆ, ೫-೮-NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201756 SACHIN SHESHARAO - ವಿಳಾಸ: ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201815 Asma Begum - C/O ಸುಲೇಮಾನ್ 5/3/99/54 ಗೋಪಿ PHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20226004000020/05/2022
560300201863 MEENA - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಶರನಪ್ಪಾ ಜನತ್ತಾ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/202212008000021/05/2022
560300201865 DEELIP B PAWAR - ವಿಳಾಸ: S/o ಭಿಮಣ್ಣಾ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****369524/05/2022FPS****369524/05/20226004000024/05/2022
560300201866 RATNAMMA - ವಿಳಾಸ: W/o ವೈಜಿನಾಥ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/20226004000021/05/2022
560300201867 Savita - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/202212008000021/05/2022
560300201868 SHALIKA M BIRADAR - ವಿಳಾಸ: W/o ಮುಕುಂದರವ, ಜನತಾ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20226004000020/05/2022
560300201869 NAGESH - ವಿಳಾಸ: S/o ವೀರಶೆಟ್ಟಿ, ಜನತಾ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/20226004000021/05/2022
560300201870 Kavita - ಜನತಾ ಹೌಸ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300201896 HANMAWWA - ವಿಳಾಸ: W/o ಕಾಶಪ್ಪಾ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300201897 Sushila Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭಾವರಾವ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022150010000020/05/2022
560300201898 RAMANNA - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗುರುನಾಥ, ಜನತಾ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560300201900 YALAPPA PAPAIYA - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20226004000020/05/2022
560300201925 Meena - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಧನರಾಜ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300202018 Kasturibai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ, ಸಿಧಾರ್ಥ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300202026 RAJKUMAR P WAGAMORE - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300202052 Priyanka - ಓಂಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಮು. ಹುನPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/202212008000020/05/2022
560300202120 Laxmi Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಬಿರಾದಾರ, ಶPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/2022180012000023/05/2022
560300202203 Padmavati - ವಿಳಾಸ: ತದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ, ಸಿಧಾರ್ಥ PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300202206 Sajnabi - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗೌಸುದ್ದಿನ, ಜನತಾ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20229006000020/05/2022
560300202309 Nagamma - ವಿಳಾಸ: W/o ಸುರೆಷ, ಜುನತಾ ಹೌಸ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/20229006000021/05/2022
560300202373 SHIVAKUMAR - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಅಶೋಕ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****640023/05/2022FPS****640023/05/20226004000023/05/2022
560300202407 ಅಶೋಕ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ, 5/4/82, ಜPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/202212008000021/05/2022
560300202411 LAXMAN - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ, ಜನತಾ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCS------30000000-
560300202442 NASEEM BEGUM - W/O ಅಬ್ದಲ್ ಸತ್ತಾರ ಬಸವೆಶ್ವರ ಕಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202446 ಸಂಗ್ರಾಮ ತಂದೆ ಸದಾಶಿವರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸದಾಶಿವರಾವ ಜಾಧವ, ಬಸವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202461 Jaishree - ವಿಳಾಸ: S/o ಮುಕುಂದರಾವ ಲಕ್ಮಾಜಿ, PHH(NK) / NCS------90000000-
560300202587 saraswati - ವೀಳಾಸ:ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202662 Sulochana - ಸಿದ್ದಾರ್ತ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300202700 M Chandrakala - ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪ 4/6/6 ಖPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202872 Sushilabai - ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ 5-3-176 ವಾಟರ ಟ್ಯಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300202884 Savitra Bai - ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ 293 ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202899 Ujwala - ವಿಜಯಕುಮಾರ 141 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022150010000020/05/2022
560300202962 Nirmala - ಗಿರಿಧಾರಿ 5/5/51 ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202983 Sonamma - ಎನ.ವೆಂಕಟೇಶ 5/3/347/1 ದತ್ತ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/20226004000018/05/2022
560300202989 Saku Bai - ಗಂಡ ಅಂಕುಶ 04 ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022150010000020/05/2022
560300202994 Rekha - ಬಾಲಾಜಿ 5/3/40/3 ಚರ್ಚ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/202212008000020/05/2022
560300202996 ಪೂಜಾ - ರಾಮರಾವ 0 ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****369524/05/2022FPS****369524/05/20226004000024/05/2022
560300203075 ಅನುಶಾಬೇಗಂ - ಅನುಶಾಬೇಗಂ 4/65 ಕೆಜಿಎನ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/2022180012000020/05/2022
560300203100 Savita - ಅದರಶ ಮಾರುತಿ 5 ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560300203119 Deelip - ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ 5/4/147 ಜನತಾ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300203200 Hanmanth - ಗೊಪಿಕಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300205280 Sangamma - W/O ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ದೇವಿ ನಗರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206543 Shakuntala - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬೆಣ್ಣೆ ೪-೬-೩೦ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206688 Vaishali - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ನಾಗುರೆ ಜನತPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20229006000020/05/2022
560300207808 Neha Begum - W/O ಅಜ್ಯಜ . . ಕೇಜಿಎನ್‌ ಕೊಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20229204000020/05/2022
560300207992 Kalavati - W/O ಬಾಲಾಜಿ #05/04/72 ಜನತಾ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20226202000020/05/2022
560300208078 Renuka - W/O ಪ್ರಭು . . ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/202212206000020/05/2022
560300208176 Savita - W/O ಶಿವಾನಂದ ಚರ್ಚ್ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300208590 Prabhavti - W/O ಕಮಲಾಕರರಾವ ೫/೨/೧೬೮ ಕ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208685 Nfeesa Begam - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನ್ ಪಟೇಲ್ ೫-೩PHH(NK) / NCS------120000000-
560300208910 Jabeen Begum - W/O ಸಲಿಂ ಖಾನ 4-4-37 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/202212206000020/05/2022
560300209064 Suvarna - C/O ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ್ ಜನತ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/20229006000021/05/2022
560300209378 Padmini Bai - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/202212008000021/05/2022
560300209617 Kalavati - W/O ಗಣಪತ ರಾವ್ ೫-೨-೧೦೩ ಬಾಲಾಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210185 Manoranjana - W/O ಸಂತೋಷ್ ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/202212008000021/05/2022
560300210266 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ ರಾವ 131 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300211199 Tejamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಗೇಶ್ ಜೇರಪಟ್ಟೆ 5/4AAY(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/2022200015000021/05/2022
560300211280 Suvarna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾನಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300211643 Anitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಪಾಪವಾ PHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20229204000020/05/2022
560300211687 Lakshmi - S/O ವಿಠಲರಾವ ೪-೨-೭೦ ಎಲ್.ಕೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300211873 Sangeeta - C/O ಸತೀಶ 5/4/150 ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
Top