REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100132927 Rojmeri - C/O ಅರುಣಕುಮಾರ 5/7/159/5 ಭೀಮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300135541 Zareppa Bedkonde - S/O ಗಣಪತಿ ಬೇಡಕೊಂದೆ ನ್ಯೂ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300135677 Jaya - S/O ಸುಭಾಷ್ ಗುಪ್ತ ಬೀದರ್ ರೋಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135690 Madhumati - W/O ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ 183/57 . ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135787 Laxmibai - W/O ಸಂಪತರಾವ ಭೀಮ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135993 Mubena Begam - C/O ಖಾಜಾಸಾಬ . . ಭಾಲ್ಕಿ ಜೋಶPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/202212008000017/05/2022
560300139960 Meenakshi - W/O ಭಿಮರಾವ ಮುಳೆ 5-7-209 ಹೊಸ PHH(NK) / NCSBiometric****791323/05/2022FPS****791323/05/202212080000023/05/2022
560300139962 Sangeeta - W/O ದಿಲೀಪ್ ಖರಗೆ 5-7-29 ಸ್ಟೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/202212008000023/05/2022
560300140034 Moujash - S/O ಮಾಧವರಾವ್ ೫/೭/೨೦೩/೨ ಇಂPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/20223002000021/05/2022
560300140054 Fulabai - W/O: ಕೆರಭಾ ಭಾಂಡೇ ಜೋಶಿ ನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140055 Sanaja Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷಿಮಣ ಭಾಂಡೇ ಜೋಶPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/20223002000017/05/2022
560300140056 Sarasvati - W/O ಮಾರುತಿ ೫/೮/೧೭೧ ಜೋಶಿ ನPHH(NK) / NCSBiometric****064419/05/2022FPS****064419/05/20223002000019/05/2022
560300140060 Babeeta - S/O ಗುಲಾಬ್ ನ್ಯೂ ಭೀಮ್ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20226004000023/05/2022
560300140092 ಸವಿತಾ - S/O ವೈಜಿನಾಥ ರಾವ ಜೋಶಿ ನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300140094 Jayashila - W/O ಶಿವರಾಜ ೫-೭-೧೫೧ ಭೀಮ್ ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140100 Sattyamma - W/O ಶಂ ಪಪವ್ವ ನಗರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140110 Jyoti - S/O ಮಾಣಿಕರಾವ್ ೫-೭-೧೩೬ ಭೀಮPHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/20229006000021/05/2022
560300140118 Vaishala - D/O ರಘುನಥರಾವ ಭೀಂ ನಗರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****064418/05/2022FPS****064418/05/20223002000018/05/2022
560300140145 ಸುಪ್ರಿತಾ - W/O ಸುಧಾಕರ ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/20226004000022/05/2022
560300140154 Babita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೋಪಾನ್ 5-7-159-7 PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140156 Revamma - S/O ಲಾಡಪ್ಪಾ ೫-೭-೨೨೪ ನ್ಯೂ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140162 Reshma - S/O ಲಕ್ಷಿಮನ ಭೀಂ ನಗರ ೫/೭PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140166 Sheela - S/O: ರಾಮಣ್ಣ ಭೋಸಲೆ ಭೀಮ ನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140179 Putalamma - W/O ಲೇಟ್ ತುಳಸಿ ರಾಮ 183/57 . PHH(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/20223002000020/05/2022
560300140181 Meena - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಭೀಂ ನಗರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****064424/05/2022FPS****064424/05/20229006000024/05/2022
560300140190 Lalita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಸ್ನಾಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/2022150010000021/05/2022
560300140206 Minchu - S/O ಈಶ್ವರ ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140209 Sumitrabai - W/O: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕಾಂಬಳೆ 5-7-172PHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/202212008000021/05/2022
560300140210 Mangala - W/O ತಾತ್ಯಾರಾವ . . ಜೋಶಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/20226004000022/05/2022
560300140230 Sunita - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಸವ ನಾಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140231 Pooja - S/O ಬಾಬುರಾವ ಬಸವ ನಗರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140325 Sudharani - W/O ಸಾಯಿನಾಮ #00 ಪಂಚಶೀಲ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560300140345 Sabitha - S/O ಮಾಣಿಕರಾವ ೫-೭-೧೮೨ ಭೀಮ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140360 Raju - S/O ನಾರಾಯಣ - ಮಮತಾ ಗಲ್ಲಿ, PHH(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/20223002000020/05/2022
560300140381 Sarita - W/O ಪ್ರಶಾಂತ ಕೀವಂಡೆ 5-7-221 .PHH(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/20229006000020/05/2022
560300140393 Sapna - W/O: ಸುನೀಲ್ ಇಂದ್ರಾ ನಗರ ಭಲPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/20226004000021/05/2022
560300140411 Shaluni - W/O ಬಾಬಲು #00 ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/20229006000021/05/2022
560300140438 ಕಮ್ಲಮ್ಮ - W/O ಈರಪ್ಪಾ . . ಜೋಶಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/20226004000019/05/2022
560300140451 ರಂಜನಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾವರಾವ್ ಸೂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140494 ರೇಷ್ಮಾ - W/O ದಾವುದ ಭೀಂ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/20226004000017/05/2022
560300140504 Sujata - S/O ಟಿಮೋತಿ . . . ಓಲ್ಡ್ ಭೀಮPHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/20229006000021/05/2022
560300140595 Lachchamnma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹನುಮಂತ ಸಂಕೋಳ್ . PHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/2022180012000017/05/2022
560300140599 Sujarani - W/O ವಿಶಾಲದೀಪ 5/7/225 . ಹೊಸ PHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/20229006000021/05/2022
560300140607 Bhagyajoti - W/O ಭಾಸ್ಕರ್ ಭೀಮ್ ನಾಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/20229006000019/05/2022
560300140638 Shri Mathi - S/O: ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಕಂಬಳೆ 5-7-231NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140647 Ameena - S/O ಎಮ್ ಡಿ ಇಸ್ಮಲ್ ೫-೭-೧೨೯ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300140663 Lalita Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಠಲ ಘಾಯವಾಡ ಜೋಶPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140677 Neeta - S/O ಮಾಧವರಾವ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ್ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140719 Naziya Begum - S/O ಖಾದರ್ ಪಾಷಾ ೫-೪-೧೯ ಜನತPHH(NK) / NCSBiometric****064424/05/2022FPS****064424/05/20226004000024/05/2022
560300140725 ರೆಖಾಬಾಯಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ಧ್ರುವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140733 Irfana Begam - W/O ಶೈಖ್ ಮತೀನ 5-7-20 ಪಾತ್ರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20226004000020/05/2022
560300140787 Padmanibayi - S/O ಮಾಧವರಾವ ೫/೯/೧೨/೧೨ ಭಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140822 Anita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ದ್ರುವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140825 Surekha Bai - W/O ಧನಜಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ . . ಜೋಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/202212008000020/05/2022
560300140834 Sadana - S/O ಶ್ರೀಹರಿ ಜೋಶಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/20226004000019/05/2022
560300140941 Arati - S/O ನಂದಕಿಶೋರೆ ರಾವ ಜಯದೆ # ಮುನPHH(NK) / NCSBiometric****085424/05/2022FPS****085424/05/20226004000024/05/2022
560300141040 Maherum Bee - W/O: ಅಹ್ಮೆದ್ ಖಾನ 109 ಸಾಯಿ PHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20226004000020/05/2022
560300141074 Kausar - S/O ಶಮಶೋದ್ದೀನ್ ೫/೧/೧೨೦ ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/20229006000019/05/2022
560300141087 Priyanka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವಂಬರ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560300141100 Sunita - ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****085424/05/2022FPS****085424/05/20226004000024/05/2022
560300141155 Sona Bai - S/O: ವಿಠಲ ರಾವ್ ಜೋಶಿ ನಗರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141167 Khuteja Beguma - S/O ಮೋಹಡ ಹುಸ್ಸೈನ ಮೂಲ್ತಾನಿPHH(NK) / NCSBiometric****064419/05/2022FPS****064419/05/2022150010000019/05/2022
560300141193 Ruheena Banu - W/O ನಿಸಾರ ಅಹಮದ . . ಜೋಶಿ ನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300141197 Neeta - S/O ಆನಂದರಾವ ೫/೭/೧೬೧ ಭೀಮ್ PHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/202212008000022/05/2022
560300141271 Nisha - W/O ಭಾಗುಜಿ #00 ಸ್ಟೇಶನ್ ರೊಡ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/20226004000019/05/2022
560300142025 Savita - S/O: ಶೀಡರಾಮ ಚರ್ಚ್ ಕಾಲೋನಿ ಭಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142050 ಬಬಿತಾ - W/O ಜೈಭೀಮ . . ಭೀಮ್ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/20223002000021/05/2022
560300142057 ಕಲ್ಪನಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಂಡಲಿಕ ಧ್ರುವೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142128 Ramdas - S/O ಜಗನಾಥ 15 ರಾಮದೀಪ್ ನಿವಾಸ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142233 ಸೀತಾಬಾಯಿ - S/O ವಿಠಲರಾವ ಘಾಯವಟ 1 ಜೋಶಿ ನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142240 Sulochana - ಕಾಶೀನಾತರಾವ್ 5-3-24 ಬಿರಡೇವ್ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142315 Sravanti - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ನ್ಯೂ ಭೀಮ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/202212008000017/05/2022
560300142416 Babita - W/O ಲಾಲಪ್ಪ ಏ ಪೀ ಎಮ್ ಸೀ ಮಾರ್ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20226004000020/05/2022
560300142446 Asha - W/O ಅಶೋಕ್ ೫-೭-೨೨/೧ ನ್ಯೂ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142500 Rakhi Balaji - S/O ಪ್ರಭಾಕರರಾವ ೫-೮-೭೧ ಸ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/20226004000021/05/2022
560300142539 Madevi - W/O ಮಾದಪ್ಪ ೫/೭/೩೬ ಭೀಂ ನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****064418/05/2022FPS****064418/05/2022200015000018/05/2022
560300142658 Susanna - W/O ಶಿವಕುಮಾರ 5-7-36 ಸ್ಟೇಶನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****064418/05/2022FPS****064418/05/20226004000018/05/2022
560300142751 Ashwini - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪಂಚಶೀಲ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****064419/05/2022FPS****064419/05/202212008000019/05/2022
560300142780 Asharani - S/O ಶಿವರಾಜ #5-6-101 ಪಂಚಶೀಲ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142852 Savita Patil - W/O ನೀಲಕಂಟ ಪಾಟಿಲ 27 ಸುಭಾಷ ಚೌPHH(NK) / NCSBiometric****282218/05/2022FPS****282218/05/2022150010000018/05/2022
560300142909 Urmila - W/O: ಸಂಜಯ ಪಾಟಿಲ್ 5/1/181 ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142983 Jiyabai - W/O ಶಾಮರಾವ #12 ಭೀಮ್ ನಗರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/2022210014000022/05/2022
560300143023 Shubhangi - S/O ಮಾರುತಿ ನವಸಾರೆ # ಓಲ್ಡ್ ಭೀPHH(NK) / NCSBiometric****064418/05/2022FPS****064418/05/202212008000018/05/2022
560300143446 Nagaveni Sirse - W/O ಅವಿನಾಶ ಸಿರ್ಸೆ ೫-೫-೨೫ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143528 Sadhana - W/O ಅಜಯ 58-155/8 ಲಲಿತ ನಿವಾಸ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143529 Geetamani - W/O ಸುಧಾಕರ ಭೀಮ ನಗರ ಸರ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143546 Jaishree Madke - S/O ನಾರಾಯಣರಾವ ೫/೭/೧೮೦/೩೫ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143647 Ramabai - W/O ಪ್ರವೀಣ ಪ್ಯಾಗೆ 5/3/29 ಭೀಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143661 Padmashri - W/O ಆಕಾಶ್ ಹೊಸ ಭೀಮ್ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143766 Mahadevi - W/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ೦೨ ಇಂದಿರಾ ನಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560300143803 Priyanka - S/O ಚಂದ್ರಭಾನ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143836 Hemalatha - W/O ಬಾಬು ದೇವದಾಸ್ ೫-೭-೧೧೦ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144279 Minakshi - W/O ಸಂಗಮೇಶ್ ೫-೯-೧೪೩ ಭಾಟ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144621 Suma Bai - W/O ಅನಿಲ 5-6-103 ಏ ಪೀ ಎಮ್ ಸೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144622 Preeti - S/O ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಭೀಂ ನಗರ ೫-PHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20226004000023/05/2022
560300144624 Dattamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಡೇಪ್ಪ ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20226004000023/05/2022
560300144646 Priyanka - W/O ಸ್ವಾಮಿದಾಸ ೦೫೦೭-೧೮೨ನ೦ ೨೨ PHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/20226004000022/05/2022
560300144647 Chaya - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ ರೇಲ್‌ವೇ ಕೋಲನಿPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/20229006000017/05/2022
560300144649 Kalpana - W/O ತಾನಾಜಿ . . ಹೊಸ ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/20229006000021/05/2022
560300144654 Md Mustafamiyya - S/O ಎಂ ಡಿ ಯುನುಸ್ ೨-೫-೭೭ ಮುಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300144655 Jijabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಳಬಾ ಘಾಯವಟ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/2022150010000017/05/2022
560300144656 Deepali - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉತ್ತಮ ಜೋಶಿ ನಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145314 Usha - W/O ಸುನೀಲ 14 . ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/20226004000018/05/2022
560300145646 Mamata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಷ ಪಾಪವಾ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145647 Meheraj Begum - W/O ಅಕ್ಬಾರಖಾನ್ 1 0 ತಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145650 Lalita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಶಾ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145651 Jyoti - W/O ಶಿವಕಾಂತ ಧ್ರುವೆ # ಜೋಶಿ ನಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145860 Shanta Bai - C/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಮೆಹತ್ರೆ 5/8/177/4PHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20226004000023/05/2022
560300145870 Buddamma - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ # ಜಂತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/20223002000018/05/2022
560300162220 Bhagyashri - C/O ಸತೀಶ 5/36 ಇಂದ್ರಾ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****064418/05/2022FPS****064418/05/20229006000018/05/2022
560300171691 Shakuntala - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕರ, ಭಿಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171709 Chandrakala - ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/20226004000019/05/2022
560300171739 ಈಠಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಭಿಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064424/05/2022FPS****064424/05/20223002000024/05/2022
560300171741 ನಿರ್ಮಲಾ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣಾ, ಭೀಮ ನಗರ ಭಾAAY(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/2022200015000023/05/2022
560300171742 ಬಾಬು ರವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ, ಭೀಮ ನಗರ ಭAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171743 ಶಾರದಾ ಬಾಯಿ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/202212008000019/05/2022
560300171745 budda raj - ಭಾಲ್ಕಿ ಭಿಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/2022200015000023/05/2022
560300171746 ವೈಜಿನಾಥ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/2022200015000022/05/2022
560300171774 Sobha - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ, ಪಂಚಶೀಲನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171775 ಶಕುಂತಲಾ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಮಾರುತಿ, ಪಂಚಶೀಲ ನಗರ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300171776 Kalpana Bansode - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ, ಪಂಚಶೀಲ ನಗAAY(NK) / NCSBiometric****064418/05/2022FPS****064418/05/2022200015000018/05/2022
560300171778 ದಯಾನಂದ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗೋವಿಂದರಾವ, ಜ್ಯೋಶಿ AAY(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/2022200015000020/05/2022
560300171779 ಶಂಕರ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಭೀಮ ನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/2022200015000019/05/2022
560300171780 Rekha - ವಿಳಾಸ: ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/2022200015000020/05/2022
560300171781 gundamma - ವಿಳಾಸ: ಭಿಮನಗರ ತಾಲೂಕಾ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/2022200015000020/05/2022
560300171782 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಗುಂಡಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪ 8-3-59 ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171783 Srojana - ವಿಳಾಸ: ಜಮಾಲ್,ಜೋಶಿನರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/2022180012000023/05/2022
560300171784 Shakuntala - ವಿಳಾಸ: W/o ರಾಜಕುಮಾರ, ಭಿಮ ನಗರ ಭAAY(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/2022200015000019/05/2022
560300171786 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ, ಹೊಸ ಭೀಮ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300171788 ಸುರೆಖಾ - ಹೊಸ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171791 ಶೇಶೇ ರಾವ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಭೀಮ ನಗರ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/2022200015000021/05/2022
560300171792 ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ವಿಳಾಸ: ಭಿಮನಗರ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೆಷನ್ AAY(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/2022200015000021/05/2022
560300171793 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಭೀಮ ನಗರ ರೆಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ರೋಡ ಭಾಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/2022200015000020/05/2022
560300171794 ಪದ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಕೆರಬಾ, ಜ್ಯೋಶಿ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560300171797 ಸಂಗಿತಾ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಆಫಸರ ಜ್ಯೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300171801 Sarswati - ವಿಳಾಸ; S/o ರಾಮಣ್ಣಾ, ಜೋಶಿ ನಗರ ಭAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171806 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಹಳೆ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300171807 Sunita - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/2022200015000022/05/2022
560300171815 ನರಸಿಂಗ್ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/2022200015000021/05/2022
560300171818 ನಿವೃತಿ - ವಿಳಾಸ: ಭಿಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/2022200015000020/05/2022
560300171819 ಹೊನ್ನ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಭಿಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/2022200015000020/05/2022
560300171828 Lalita Bai - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560300171831 Laxmibai - W/O ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ೫/೭/೨೩೧ ಭೀಮAAY(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/2022200015000022/05/2022
560300172013 mayadevi - ಧೊರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/202212008000021/05/2022
560300172030 ಶಾಮವೇಲ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾರುತಿ, ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173081 ಮಹಮ್ಮದ ಸಿಕಂದರ - ವಿಳಾಸ: s/o ಚಾಂದಸಾಬ, ಜೊಶಿ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173088 Shobha - ವಿಳಾಸ: S/o ಧೂಳಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಜ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173430 ವೈಜೀನಾಥ - ಜೊಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173527 ರಿಹಾನಾ ಬೆಗಂ - ವಿಳಾಸ: ಜೋಶಿ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/2022150010000017/05/2022
560300173531 ಶಿವರಾಜ್‌ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹಾವಗೆಪ್ಪಾ ಭಾಟ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****064424/05/2022FPS****064424/05/20226004000024/05/2022
560300173535 ರುಕ್ಷನಾ ಬೇಗಂ - ವಿಳಾಸ: ಮಮತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300173547 ಶಬಾನಾ - ಜೋಶಿ ನಗರ ಮಮತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/202212008000021/05/2022
560300173548 CHANDRAMMA - ಜೋಸಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173864 ಜೀಜಾ ಬಾಯಿ - ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173868 Dattamma - ಪಂಚಶೀಲಾ ನಗರ ಬೀದರ ರೊಡ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300174079 padmini bai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಮಾಧವರಾವ, ಸಾಯಿ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCS------30000000-
560300174080 ganga bai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಶಂಕರರಾವ, ಸಾಯಿ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCS------30000000-
560300174081 ಶಾಮಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುಂಡಯ್ಯಾ, ಬಾಲಾಜಿ ನಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300174082 Bharatbai - ಪಂಚಶೀಲಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064419/05/2022FPS****064419/05/202212008000019/05/2022
560300174083 Mayadevi - ಪಂಚಶೀಲಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064419/05/2022FPS****064419/05/202212008000019/05/2022
560300174084 Savitri - ಪಂಚಶೀಲಾ ನಗರಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064419/05/2022FPS****064419/05/2022150010000019/05/2022
560300174085 Sanjeevani - ಪಂಚಶೀಲಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300174086 bisamila bi - ಬಿಸಮಿಲ್ಲಾ ಬೀ ಗಂಡ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ PHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20223002000023/05/2022
560300174087 Sahera Begum - ಎಂಡಿ.ಖುರ್ಸಿದ ತಂದೆ ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ PHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/202212008000023/05/2022
560300174088 ಖಾಜಾ ಸಾಬ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಲಾಲಾಮತ ಸಾಬ, ಜೋಶಿನPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/20226004000017/05/2022
560300174089 NILAMMA - ಬಕ್ಕಾ ಸ್ಯಡ, ಎಪಿಎಮ್ಸಿ ಗೊಡೊನ, ವಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300174090 ಜಗನ್ನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಲಶಟ್ಟಿ, ಸಾಯಿ ನಗರ AAY(NK) / NCSBiometric****085423/05/2022FPS****085423/05/2022200015000023/05/2022
560300174092 santhamma - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ, ಹೊಸ ಭೀಮ ನPHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/20223002000021/05/2022
560300174093 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಹೋಸ ಭೀಮ ನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174095 paravati - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ, ಬಸವ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****064424/05/2022FPS****064424/05/202212008000024/05/2022
560300174096 ರಾಜಾ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನಾಮದೇವರಾವ, ಭೀಮ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/20229006000018/05/2022
560300174097 ಸುಭಾಷ - ಹೊಸ ಭೀಮ ನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300174099 laxmi bayi - ವಿಳಾಸ: S/o ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಜೋಶಿ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/202212008000020/05/2022
560300174100 ಇಸುಫ ಖಾನ - ವಿಳಾಸ: ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲಕ್ಇPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/202212008000017/05/2022
560300174101 ಶಿವ ರಾಜಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಗೊವಿಂದ, ಜೊಶಿ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/20229006000020/05/2022
560300174102 ರಾಮಣ್ಣಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಗೊವಿಂದರಾವ, ಜೋಶಿ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/202212008000020/05/2022
560300174103 ಜಿಲಾನಿ ಪಟೇಲ - ವಿಳಾಸ: ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/20226004000017/05/2022
560300174104 ಶ್ರಿಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಾಧಾವಲಬ ಡುಬೆ, ಜ್ಯೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560300174105 Sarita - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾರ್ಖಂಡಯ್ಯಾ, ಸಿಂಗ,PHH(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/202212008000020/05/2022
560300174108 ಸರದಾರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300174114 ಅಲಿಮೊದ್ದಿನ - ಸ್ಟೇಶನ್ ರೋಡ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174115 ನರಸಿಂಗ ರಾವ - ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ೫-೮-೮೯, ಜೋಶಿನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174116 ಸುನಿತಾ ಬಾಯಿ - ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174121 Ameena Bee - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ನಯ್ಯುಮ, ಜ್ಯೋಶಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/2022150010000019/05/2022
560300174122 ಸೈಯದ ಅಹ್ಮದ - ವಿಳಾಸ:ಸೈಯದ ಆಹಮದ ತಂದೆ ಸೈಯದ ನಯ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/2022180012000019/05/2022
560300174123 Sunilkumar - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವೀರಣ್ಣಾ, ಭೀಮ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****064424/05/2022FPS****064424/05/20226004000024/05/2022
560300174124 ambika - ನ್ಯೂಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/20223002000021/05/2022
560300174126 Sevindramma - ವಿಳಾಸ: ಸಂಜೀವಕುಮಾರ S/o ಭುಜಂಗರಾವPHH(NK) / NCSBiometric****064418/05/2022FPS****064418/05/2022150010000018/05/2022
560300174127 ರಾಜಿಂದ್ರಾ ರಾವ - ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/2022200015000018/05/2022
560300174128 ಹಣಮಂತ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಜ್ಯೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174129 ಸೈಯದ ಪರವೇಜ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸೈಯದ ನಯುಬ, ಜೋಶಿ ನಗರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300174131 munna bayi - ವಿಳಾಸ: W/o ಗೊವಿಂದರಾವ, ಜೊಶಿ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/2022150010000018/05/2022
560300174132 Latifa Begum - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಜಾಫರ ಪಟೇಲ, ಸ್ಟೇಶನ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300174133 ರಾಣೋಬಾ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ, ಜ್ಯೋಶಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300174134 ವೈಜೀನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/20226004000021/05/2022
560300174135 ವಿಠಲ ರಾವ - ಜೋಶಿ ನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300174137 Sundramma - ಪಾಪವ್ವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/2022150010000020/05/2022
560300174138 Alka - ವಿಳಾಸ: S/O ವೇಂಕಟ, ಭಾಟ ನಗರ, ಶಿವPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/20229006000021/05/2022
560300174139 Dhammashila - ಉತ್ತಮ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ 5-6-107 ಭೀಮPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/202212008000023/05/2022
560300174141 Gayatri - ವಿಳಾಸ: ರಾಮದಾಸ ವಿಠಲರಾವ 5/6/110 AAY(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/2022200015000023/05/2022
560300174142 Anjanabai - ವಿಳಾಸ: W/o ವೈಜಿನಾಥ, ಭಿಮ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/2022150010000022/05/2022
560300174143 Mutamma - ಭೀಮ ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/2022150010000023/05/2022
560300174144 pancha shila - ಭಿಮ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/202212008000023/05/2022
560300174145 ದಸರಥ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹುಸ್ಸೆನಸಾಬ, ಭೀಮ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20226004000023/05/2022
560300174147 Sarswati - ಭೀಮ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300174148 ನಯಮತ ಬಿ - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300174149 ನಾಗನಾಥ - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/20229006000019/05/2022
560300174151 Meenaksi - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಮಚಂದ್ರ,ಹೊಸ ಭಿಮ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20229006000023/05/2022
560300174152 ಕಾಶಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ, ಹೊಸ ಭೀಮ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300174154 ಸುಭಾಷ - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20229006000023/05/2022
560300174155 Sunita - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/202212008000018/05/2022
560300174156 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ತುಳಜಪ್ಪಾ, ಹೊಸ ಭೀಮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300174157 ರಮೇಶ - ವಿಳಾಸ: ಭಿಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20223002000023/05/2022
560300174158 Shobha - ಹುಸ ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300174159 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ, ಹೊಸ ಭೀಮ ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300174161 Zharemma - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064424/05/2022FPS****064424/05/20223002000024/05/2022
560300174162 baratha bayi - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನಾಗನಾಥರಾವ, ಭೀಮ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/202212008000023/05/2022
560300174163 vyshali - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/202212008000019/05/2022
560300174164 ಭಾರತಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾನಿಕ, ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300174165 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ನ್ಯೂ ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174166 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ,ಬೀಮನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300174167 ಶೆರಣಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ: S/o ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಹೊಸ ಭಿಮನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/2022150010000019/05/2022
560300174168 ಭೀಮ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಭಿಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174169 ಕಂಟೆಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ: ಭಿಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300174170 Malana Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹೊಸ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/2022210014000021/05/2022
560300174171 Kamala - ವಿಳಾಸ:S/O ಧೋಡಿಬಾ ಮುಳೆ, ಭೀಮ ನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300174173 Ranjana - ಮು/0 ಸ್ಟಷೆನ ರೊಡ ಹೊಸ ಭಿಮ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/2022150010000022/05/2022
560300174174 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಮಾರುತಿ, ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/20223002000018/05/2022
560300174177 ಸಂಜಯ - ಸಂಜಯ7 ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಬೀಮನಗರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/202212008000020/05/2022
560300174178 ಸುರೇಶ - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಮಚಂದ್ರ, ಭಿಮ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20226004000023/05/2022
560300174179 ಕಾಲಪ್ಪಾ - ಭಿಮ ನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174180 ಸನ್ಮುಕಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಹೊಸ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/2022150010000020/05/2022
560300174181 vito bayi - ವಿಳಾಸ: W/o ಶ್ರಿಪಥರಾವ, ಭಿಮ ನಗರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300174182 Kavita - ವಿಳಾಸ: S/o ಶ್ರಿಪಥರಾವ, ಭಿಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20226004000023/05/2022
560300174184 ನಾಗಮ್ಮ - ಮಮತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174185 Liyakhat Bee - ವಿಳಾಸ: S/o ಜುಲುಲ್ಲಾಹ ಬೆಗ, ಭಿಮ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300174188 ಭಗವಾನ - 5/6/103/1 , ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/2022200015000023/05/2022
560300174189 ಸೋಪಾನ - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾವುಸಾಹೆಬ, ಭಿಮ ನಗರ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300174190 ಲಕ್ಷಣ - ಭಿಮ ನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300174191 ಧನರಜ - ವಿಳಾಸ: ಭಿಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174192 ಮಸ್ತನ ಭಿ - ವಿಳಾಸ: w/o ಅಮಿರ ಸಾಬ ವಿಜಯಮಹಾಂತೆPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20226004000021/05/2022
560300174193 ಅಂಬಿಕಾ - ಪಾಪುವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/2022200015000017/05/2022
560300174194 Sangeeta - ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300174195 sangitha - ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ, ಭಿಮ ನಗರ, ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174196 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ: ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭ಻ಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300174197 ರಜಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174198 Rajamma - ವಿಳಾಸ: W/o ಧನರಾಜ, ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/20226004000021/05/2022
560300174199 KAMALA BAI - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ದಾದಾರಾವ, ಜ್ಯೋಶಿ ನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300174203 ಸುನಿತಾ - ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20226004000023/05/2022
560300174204 Rehana - ಮೊಹಮ್ದ ಫಾರೂಖ ತಂದೆ ಖುರ್ಶೆದ ಮಿಯ್PHH(NK) / NCSBiometric****214824/05/2022FPS****214824/05/2022150010000024/05/2022
560300174206 Shridevi - ವಿಳಾಸ: S/o ವೀರಶೆಟ್ಟಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಮ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300174207 Sulochana - ಬಬ್ರುವಾನ್ ತಂದೆ ಮನಿಕ್ ರಒ ಪನ್ಚಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300174208 Meenakshi - ಹಳೆ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/2022180012000022/05/2022
560300174213 ಹಣಮಂತ - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300174231 ಫರ್ಜನಾ - ವಿಳಾಸ: W/o ಸೈಯದ ಉಮರ, ಭಿಮನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300174234 ಗೋಪಾಲರಾವ್‌ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ, ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/20229006000021/05/2022
560300174235 laxmibai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ, ಭೀಮ ನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174249 Mallika - ವಿಳಾಸ: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ತಂದೆ ಶೌಕತ ಅಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/2022180012000021/05/2022
560300174259 ಪಾರಬತಿ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/202212008000022/05/2022
560300174261 ನಂದುಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಂಬಣ್ಣಾ, ಭಿಮ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/2022150010000022/05/2022
560300174271 savita - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/2022150010000022/05/2022
560300174272 ಸನ್ಮುಖ - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/20226004000022/05/2022
560300174273 ಲಕ್ಷಣ - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/20226004000022/05/2022
560300174274 Mudrikabai - ವಿಳಾಸ : ಸುಭಾಷ ಮಾಣಿಕರಾವ ಮೋರೆ ಭಿPHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/20229006000021/05/2022
560300174283 ಶಿವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ಭಿಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20226004000023/05/2022
560300174288 ಈಶ್ವರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪಾ, ಹೊಸ ಭೀಮPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/20223002000019/05/2022
560300174289 Chandramma - ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/202212008000019/05/2022
560300174290 Mahadevi - ಹುಸ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174291 ಮಹಾದೇವಿ - ವಿಳಾಸ: ಮಹಾದೇವಿ ನ್ಯೂ ಭಿಮನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/20223002000020/05/2022
560300174292 ಚಂಚಲಾಬಾಯಿ - ಭಿಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/20229006000020/05/2022
560300174294 ಸಾವಿತ್ರ - ಹೋಸ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ 585328PHH(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/20223002000018/05/2022
560300174296 sheelamma - ನ್ಯೋ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/20229006000021/05/2022
560300174297 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300174301 ಖಾಜಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಇಸ್ಮಾಯಿಲ, ಭಿಮ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCS------30000000-
560300174302 ರಜಾಖ - ವಿಳಾಸ: ರಜಾಕ ತಂದೆ ಖಾಸಿಮ ಸಾಬ ಭಿಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300174304 ಅರ್ಜುನರಾವ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064418/05/2022FPS****064418/05/20226004000018/05/2022
560300174313 ಸುಲೋಚನಾ - ವಿಳಾಸ; ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭೀಮ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300174324 ಮಾಣಿಕ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/2022200015000023/05/2022
560300174335 ಅಬ್ಬಾಸ್ ಖಾನ್ - 5/7/42, ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/2022200015000022/05/2022
560300174414 ಪ್ರೆಮಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಅಮೃತರಾವ, ಜ್ಯೋಶಿ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/20223002000021/05/2022
560300174420 Sangeeta - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಜ್ಯೋಶಿ PHH(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/2022180012000020/05/2022
560300174422 Shantamma - ವಿಳಾಸ: S/o ವೆಂಕಟ, ಜೊಶಿ ನಗರ ಭಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/2022200015000020/05/2022
560300174428 ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಾಯಿ - ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/20223002000020/05/2022
560300174597 ಮಾಗಿಲಾಲ - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ್ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174598 Babita - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾನಾರಾವ, ಸುಭಾಷ ಚೌಕ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175179 ಜ್ನ್ಯಾನ ಬಾಯಿ - ಪಂಚಶಿಲಾ ನಗಾರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175339 Prabhavati - ವಿಳಾಸ:- S/o ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ 2/81,NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175340 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175341 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಮಾನಕಾರ, ದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175342 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಸಿ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175343 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175344 ದಾಸಮಯ್ಯಾ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175345 ವಿಲಾಸ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175347 ರಮೇಶ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175348 ವಿಮಲ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಶಿವಾಜಿ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175349 ಗುಂಡಪ್ಪ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175350 ಪರೆಗಾ ಬಾಯಿ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175351 ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ - ಗುರು ಕಾ;ಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175352 ಬಾಬು ರಾವ - ವಿಳಾಸ : ಲೆಕ್ಚರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175353 ಶಂಕರ - ಲೆಕ್ಟರ ಕಾ;ಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175354 ಕಿಶನ ರಾವ - ಲೆಕ್ಚರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175356 ನಿವ್ರತಿ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175357 ಓಂಕಾರ - ಗುರು ಕಾ;ಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175358 ಕರಬಸಯ್ಯಾ - ಗುರು ಕಾ;ಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175359 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175360 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ಗುರು ಕಾ;ಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175361 ಶೇಕ ಸೀಲರ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175362 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಗುರು ಕಾ;ಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175363 ಪ್ರದೀಪ - ಗುರು ಕಾ;ಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175365 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸನಮುಕಪ್ಪಾ ಮಾಲಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175366 ಸತೀಶ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175367 ದಿಗಂಬರ್‌ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175396 Ambika - ವಿಳಾಸ: S/o ಅರ್ಜುನ, ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183128 Meri - C/O ಧನರಾಜ . . ಭೀಮ್ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560300190323 Ishrat Begum - ಮುಲ್ತಾನಿ ಬಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****064424/05/2022FPS****064424/05/20229006000024/05/2022
560300199684 Minakshi - ಆನಂದ ಚೆಂದ್ರಪ್ಪಾ ಜೊಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300199686 Renuka - ಪ್ರಮ ಬೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/202212008000021/05/2022
560300199694 JAGANNATH BHURE - ಜಗನಾಧ ಮಾದಪ್ಪಾ ಬೋರೆ ಶಿವಾಜಿ ಸಿರಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199719 ವಿಠಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಜೋಶಿ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/20226004000017/05/2022
560300199720 SUSHIL S/O REVANAPPA BORALE - ಮನೆ ನಂ.5-7-113, ಹೊಸ ಭಿಮ ನಗರ ರೆPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/20226004000021/05/2022
560300199724 Sangeetha - ಸಾ:ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199736 Ademma - ಸಾ:ಹಳೆ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/2022180012000020/05/2022
560300199755 Kalavati - ಸಾ:ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064424/05/2022FPS****064424/05/20229006000024/05/2022
560300199786 Rutamma - ಸಾ: ಹೊಸ ಭೀಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾ: ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300199872 ಶ್ರಿನಿವಾಸ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಪಾಂಗರೆ - ಸಾ:ಬೀಮ ನಗರ .ಭಾಲ್ಕಿ.ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/20226004000022/05/2022
560300199902 ಚಾಂದಪಾಶಾ - ವಿಳಾಸ: ಚಾಂದಪಾಶಾ ತಂದೆ ಖುರಸೊದ್ದಿPHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/2022150010000022/05/2022
560300199920 Jabeen Begum - ಸಾ:ಜೋಶಿ ನಗರ ,ಭಾಲ್ಕಿ.ತಾ,ಭಾಲ್ಕಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/2022150010000017/05/2022
560300199940 MANOHAR S/O SHARANAPPA - ಸಾ: ಜೋಶಿನಗರ ಮತ್ತು ಭೀಮನಗರ ತಾ: ಭPHH(NK) / NCS------30000000-
560300199958 PRAKSH - R/O. BASAVA NAGAR BHALKI TQ BHPHH(NK) / NCSBiometric****064424/05/2022FPS****064424/05/20226004000024/05/2022
560300199962 DAYABAI W/O BASAVARAJ BHANGARE - ಜೊಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****064419/05/2022FPS****064419/05/2022180012000019/05/2022
560300199968 JAGDEVI W/O NAGSHETTY - H NO 5/8/70/1 JOSHI NAGAR STATPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/202212008000019/05/2022
560300199985 GUNDAMMA W/O. NIVARTIRAO - R/O. OLD BHEEM NAGAR BHALKI TQPHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/20223002000022/05/2022
560300199996 Bhagirata W/o Sudhakar Suyrava - Near Bheem Nagar Bhalki TQ. PHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20229006000023/05/2022
560300200001 Karuna - R/O. 7/5/120 OLD BHEEM NAGAR BNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200003 KARTARSHINGA S/O JANGUSINGA - AT.POST BHALKI DIST BIDAR 5853PHH(NK) / NCS------60000000-
560300200004 Rukshana Begum - Near Hanuman Mandir Joshi NagaAAY(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/2022200015000020/05/2022
560300200007 Zareena - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 5/7/286 (106) ಮೂಳಟPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/2022150010000017/05/2022
560300200009 RAVI - R/O BHEEM NAGAR BHALKI TQ BHAPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200013 SHAM S/O BASAWARAJ - H NO 5/8/159 JOSHI NAGAR STATIPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200015 ವಂದನಾ - BHEEM NAGAR STATION ROAD BHALKPHH(NK) / NCS------90000000-
560300200031 BASAWARAJ S/O KAMSHETTY - H NO 5/8/112 JOSHI NAGAR BHALKPHH(NK) / NCS------90000000-
560300200041 KHADRSH - BHEEM NAGAR BHALKI TQ BHALKI DPHH(NK) / NCSBiometric****064424/05/2022FPS****064424/05/20226004000024/05/2022
560300200073 Abdul Kareem s/o Khadar Shah - House No.5/4/19, Janata colonyPHH(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/20223002000020/05/2022
560300200088 DEEPAK S/O NEELKANT GHAIWAT - H NO- 5/8/239 NEAR JOSHI NAGARPHH(NK) / NCS------150000000-
560300200096 Haseena Bee - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/2022200015000022/05/2022
560300200116 YESHAPPA S/O KALLAPPA BHAVIKAT - ಯಶಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾವಿಕಟ್ಟೆ PHH(NK) / NCSBiometric****064418/05/2022FPS****064418/05/20229006000018/05/2022
560300200122 Salma - ವಿಳಾಸ: S/O ಖಾಜಾ ಮಿಯ್ಯಾ, ಭಿಮ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/202212008000022/05/2022
560300200130 ವಿನಾಯಕ - ನ್ಯೂ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/2022200015000022/05/2022
560300200136 Vanita - STATION ROAD BHIMNAGAR BHALKPHH(NK) / NCS------60000000-
560300200139 RANJEET S/O SRRIRANG - ಸಾ: ಬೀಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200144 SANJU S/O VENKAT - ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300200176 Shilparani - ಇಂದರ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064418/05/2022FPS****064418/05/20226004000018/05/2022
560300200177 SIDDAMMA W/O NARSAPPA - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20223002000023/05/2022
560300200178 ಶೇಶಿಕಲಾ - ವಿಳಾಸ: ಶೇಶಿಕಲಾ ಗಂಡ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300200181 ಲಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಮೋರೆ - ಅಶೋಕ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. ಬೀದರ DISTPHH(NK) / NCS------60000000-
560300200198 Anita - ಭೀಮ ನಗರ ಮನೆ ನಂ5/7/258PHH(NK) / NCSBiometric