REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135715 Afroj Begam - S/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಿಲಾರ ಮಿಯಾ ೫-೭-೧NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135900 Kalawathi - W/O ವಾಮನರಾವ ಮಾನೆ ಲೆಕ್ಟರರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135901 Swati - S/O ವಾಮನರಾವ ಮಾನೆ ಲೆಕ್ಟರರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139950 Nasreen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೂಸ್ತೆಗೀರ 5-106-1PHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/202212008000019/05/2022
560300139952 Jyoti - S/O ಗೋಪಾಲ ಗುಪ್ತ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140001 Nageshwari - S/O ಶಿವರಾಜ ಭೀಮ್ ನಗರ್ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20226004000022/05/2022
560300140042 ಸುರೇಖಾ - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ೬/೯೪/೨ ಪಪವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140043 ರೇಷ್ಮಾ - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ 5/6/43 ಪಪವಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140064 Suresh - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140067 Anuradha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೀತುನ್ ಅ ಪೀ ಮಸತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140069 Kalabai - W/O ಸರ್ಜಿನ್ನರಾವ್ ೫-೮-೭ ಜೋPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140070 Shakubai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಣೀಕರಾವ ಮಾಧಲಕರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140079 Kajal - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಣೀಕರಾವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140175 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ್ ಜಾಂತಾPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20223002000021/05/2022
560300140337 Tulsamma - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ೫-೭-೫೬ ಓಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140430 Narasamma - W/O ಮರೆಪ್ಪಾ ೫/೭/೧೭೫ ಓಲ್ಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20223002000019/05/2022
560300140536 Suvarna - W/O ಕೊಂಡಲರಾವ 4-1-145/1(77) ಮPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/20226004000021/05/2022
560300140668 Janabai - S/O ತಾನಾಜಿರಾವ ೫-೬-೨೧ ಬಕ್ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140686 Parveen Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹಮದ್ ಖದೀರ್ ಹೊಸ PHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/202212008000019/05/2022
560300140708 Farhana Begum - W/O ಶಿಕ್ ಮೊಇನ ೫-೩-೪೯ ಪತ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/20229006000020/05/2022
560300140723 Narasabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಂದ್ರ ರPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20226004000019/05/2022
560300140735 Anees Begum - S/O ಎಂ ಡಿ ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ ೫-೭-೬೪ PHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/202212008000021/05/2022
560300140835 Pratibha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮಹಾPHH(NK) / NCSBiometric****618624/05/2022FPS****618624/05/202212008000024/05/2022
560300140844 Haleema Bee - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೆಮದ್ ಪಟೇಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/20229006000021/05/2022
560300140965 ಜೈಶ್ರೀ - W/O ಪ್ರಕಾಶ ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140976 Shainas Begum - S/O ಮಹಬೂಬ್ ಸಾಬ ೫೩೪೯ ಸ್ಟೇಷನ್PHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/20229006000020/05/2022
560300140990 Rani - S/O ಲಕ್ಷಿಮನರಾವ ೫/೭/೨೪ ಉದಗಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141156 Santosh - W/O ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಯೆದ್ ಗಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300141186 Nazmeen - S/O ಮುಸಮಿಯ್ಯ ೫-೧೦-೧೨ ನ್ಯೂPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20226004000022/05/2022
560300141236 Malashri - W/O ಲೋಕೇಶ ಎಮ 4/1/272 ಗಣೇಶ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/20229006000021/05/2022
560300141239 Nabira Begum - W/O ಅರ್ಶಲಾ ಬೆಗ್ 5/7/64/3 . PHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/202212008000022/05/2022
560300141246 Shaheen Begum - S/O ಸಯೆದ್ ಮುನೀರುದ್ದೀನ್ ೪-೨-೨PHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20226004000019/05/2022
560300141273 Jyoti - W/O ರವಿ 5-6-12 ಸ್ಟೇಶನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20226004000019/05/2022
560300142144 Savitra - S/O ಗಣಪತ ರಾವ್ ೫-೭-೨೪ ದೇವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142175 Shamsu Begam - S/O ಫ್ಹತೆಮಹಮ್ಮದ ಪತ್ರೆ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20226004000022/05/2022
560300142194 Nirmala - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ೪-೧-೫೭ ಮಾಸೂಮ PHH(NK) / NCSBiometric****214817/05/2022FPS****214817/05/20226004000017/05/2022
560300142204 Shabana Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ ಮುಜೀಬ ಮಸೂಮ ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/2022180012000020/05/2022
560300142231 Rani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮರನಾಥ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300142418 Rekha - S/O ರಮೇಶ ಭೀಮ್ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****091521/05/2022FPS****091521/05/20226004000021/05/2022
560300142847 Irfana Begum - ಹೊಸ ಮಾಸೂಮ್ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನೀ ಗಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/202212008000022/05/2022
560300142875 Saraswati - W/O ಜಯಕುಮಾರ್ ವಳಸಂಗ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****214817/05/2022FPS****214817/05/202212008000017/05/2022
560300142969 Khalida Parveen - S/O: ನಜೀಮ ದಾಯಮಿ 4-3-61 ಗಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/20229006000021/05/2022
560300143064 Amrapali - ದೀಪಕ್ ರೇಲ್‌ವೇ ಸ್ಟೇಶನ್ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143112 Shobha - W/O ಸುಭಾಷ 5/7/159/16 ಭೀಮ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20229006000019/05/2022
560300143309 Rakhi - W/O ಬಂದುಲಾಲ ವನಕೆ ಗಲ್ಲಿ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/202212008000019/05/2022
560300143469 Rehana Begum - W/O ಶೇಕ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಪಟೇಲ ನ್PHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/2022150010000021/05/2022
560300143510 Sarswati - S/O ಶಂಕರ ೫೮-೨-೪ ಭೀಮ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022150010000019/05/2022
560300143630 Kaleema Begum - W/O ಎಂಡಿ ಮುನೀರ ಮಸೂಮ ಪಾಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/2022180012000021/05/2022
560300143680 Bijwanbi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಖೀಲ್ ಪಾಶಾ 5-10-6/1PHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/2022150010000022/05/2022
560300143826 Sameem Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ್ ೫-೯-೧೨೦ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144060 ನುಸ್ರತ್ ಬೇಗಂ - D/O ಗೌಸುದ್ದೀನ್ 5-4-64-1 ಭೀಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/202212008000022/05/2022
560300144377 Shweta Sandesh Dhage - W/O ಸಂದೇಶ ಧಗೆ 4-145-2 . ಚನ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144411 Farheen Fatima - S/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸೋದ್ದೀನ್ ೪-೪-PHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/202212008000019/05/2022
560300144495 Vanita - D/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ೫-೭-೧೧೧ ಭೀಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300144900 Baburao - S/O: ರಾಮರಾವ ಬಿರಾದರ 6 ಟಿಚರ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145667 Pragati - S/O: ರಮೆಶ್ರಾವ್ ಪ್ಯಾಟಿಲ್ 5-6-5NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145737 Rajkumar - S/O ಪ್ರಭುರಾವ ಲೆಕ್ಟರರ್ ಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300171738 ಲಲಿತಾ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/20223002000021/05/2022
560300171804 ಸರು ಬಾಯಿ - 5/7/59/9 ಹಳೆ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300171805 ಜೈವಂತ - ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಮೆಹತ್ರೆ ೫/೭/೧೫೯/೬PHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/20229006000020/05/2022
560300171808 ಜೀವನ್‌ - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/2022200015000022/05/2022
560300171809 ಶಿವರಾಜ - ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/2022200015000021/05/2022
560300171810 ಪ್ರಕಾಶ - ವಿಳಾಸ: ಭೀಮ ನಗರ ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಹತAAY(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/2022200015000020/05/2022
560300171811 ನಿರ್ಮಲಾ - ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****064419/05/2022FPS****064419/05/2022200015000019/05/2022
560300171812 ಸುಶಿಲಮ್ಮ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20226004000022/05/2022
560300171813 Kavita - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/2022200015000021/05/2022
560300171814 ನರಸಿಂಗ್ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022200015000019/05/2022
560300171817 ರಾಜಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ, ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/2022200015000022/05/2022
560300171820 ಹಣಮಂತ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171821 CHANDRAMMA - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಾಮನರಾವ, ಭೀಮ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171822 Shalita - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ, ನ್ಯೂ ಭಿAAY(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022200015000019/05/2022
560300171823 ANASHA BAI - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ, ಹೊಸ ಭೀಮ ನAAY(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022200015000019/05/2022
560300171827 Fhulabai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾಧು, ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20229006000019/05/2022
560300171829 ದೇವಿದಾಸ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಂಗಪ್ಪಾ, ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/2022200015000022/05/2022
560300173249 ಸುರಜ್‌ ಲಾಲ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶೀವಲಾಲ್, ಭಕ್ಕಾ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20229006000022/05/2022
560300173427 Shamshad Begum - ಸಟೆಶನ ರೊಡ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/2022150010000021/05/2022
560300173792 ಪ್ರವೇಶಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳೆ ಪಟ್ಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560300174210 ಶಿವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾಗಪ್ಪಾ, ಭಿಮ ನಗರ ಭಾAAY(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/2022200015000022/05/2022
560300174211 ಕವಸರ್ ಬೆಗಂ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸಾದಕ, ಮಮತಾ ಕಾಲೋನಿ AAY(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/2022200015000020/05/2022
560300174212 ಖಾಸಿಂ ಅಲಿ - 5-7-44, ಒಲ್ಡ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300174214 ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ - ಭಿಮ ನಗರ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರ-585NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174215 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ, ಪಾತ್ರೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174216 Roopabai - ವಿಳಾಸ: S/o ಲಾಲಪ್ಪಾ, ಭಿಮ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/2022150010000021/05/2022
560300174217 Renuka - ನಜರತ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022150010000019/05/2022
560300174218 ಜ್ಞಾನ - ನಜರತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20223002000019/05/2022
560300174219 tipamma - ನಜರಥ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20223002000022/05/2022
560300174220 ಬಸ್ವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪಾ, ಭೀಮ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20226004000022/05/2022
560300174221 ಬಾಜಿರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಪಾತ್ರೆ ಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560300174222 Laximibai - 5/7/13, ಪಾತ್ರೆ ಸೈಡ ಪೂವ೵ ಎರಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/2022150010000021/05/2022
560300174223 Shamala Bai - ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/202212008000019/05/2022
560300174224 ಶೀಲಾವತಿ - ಮಲ್ಲಿಕಾಜು೵ನ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/202212008000019/05/2022
560300174225 Apsarbegam - ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ, ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/2022200015000022/05/2022
560300174226 nusrat begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ, ಪಾತ್ರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/2022180012000022/05/2022
560300174227 ಮಂಗಲಾ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/2022200015000022/05/2022
560300174228 Rita - ಮ/0 ವಲ್ಡ ಭಿಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ನಿಯರ ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****608619/05/2022FPS****608619/05/2022150010000019/05/2022
560300174229 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಸವರಾಜ, ಭಿಮನಗರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20223002000022/05/2022
560300174230 ಅರ್ಜುನ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/20226004000020/05/2022
560300174233 ಮಾರುತಿ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/202212008000022/05/2022
560300174236 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/2022200015000022/05/2022
560300174237 ashwini - ವಿಳಾಸ: S/o ತುಳಸಿರಾಮ,ಭಿಮ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300174238 Kalavti - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/2022150010000020/05/2022
560300174240 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಭಿಮನಗರ , ಸ್ಟೇಷನ್ ರೊಡ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20229006000019/05/2022
560300174241 ಜಹೀದಾ ಬಿ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022200015000019/05/2022
560300174242 ಮೈತಾಬ ಸಾಬ - ಮುಲ್ತಾನಿ ಬಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174243 ಕಮಲಾಕರ - ವೀಳಸಾ:ಹೋಸ ಭೀಮನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/20226004000020/05/2022
560300174244 jharemma - ಭೀಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064424/05/2022FPS****064424/05/20229006000024/05/2022
560300174245 Kashibai - ಬೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/202212008000019/05/2022
560300174246 farjana - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/202212008000021/05/2022
560300174247 Salima Begam - ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022210014000019/05/2022
560300174250 najiya - ವಿಳಾಸ: ಹೊಸ ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/202212008000022/05/2022
560300174251 ಜುಲೆಖಾಬಿ ಗಂಡ ದಿ. ಫಕಿರ ಮೊಹಮ್ಮದ - ನ್ಯೂ ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/202212008000019/05/2022
560300174252 ಶಮೀಮ ಬೆಗಂ - ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022150010000019/05/2022
560300174253 ಖಯೊಮೊದಿನ್ - ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/202212008000021/05/2022
560300174255 Parveen Begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಸೈಯದ ನಜಿರ, ಹೊಸ ಮಾಸುPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/2022150010000022/05/2022
560300174256 Shahjahan Begum - ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/2022150010000021/05/2022
560300174257 Taherabegum - ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022200015000019/05/2022
560300174258 ಗೊರಿ ಬಿ - ವಿಳಾಸ: ಬೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022200015000019/05/2022
560300174260 ಶೇಶಿಕಲಾ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022150010000019/05/2022
560300174263 ಬಲ ಚಂದ್ರ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ, ಪಾತ್ರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20229006000019/05/2022
560300174264 ಶಾಮ್‌ರಾವ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300174265 ಸುಭಾಶ - ಭೀಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174266 Jaishri - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುರುಬಸಪ್ಪಾ, ಗಣೆಶ ನಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300174267 ಶೆಷಾಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಮಾರುತಿ, ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/202212008000022/05/2022
560300174268 ಬಾಬುರಾವ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/20226004000021/05/2022
560300174269 ಗೋದಾವರಿ - ಹಳೆ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20226004000022/05/2022
560300174270 ಅಶೋಕ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174275 Meenakshi - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರೇವಣಪ್ಪಾ, ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20229006000019/05/2022
560300174276 ಸರಸ್ವತಿ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/20229006000021/05/2022
560300174277 ನರಸಿಂಗ - ಭೀಮ ನಗರ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20226004000019/05/2022
560300174278 ಶಿವಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಅರ್ಜುನರಾವ ಶಿಂದೆ, ಭPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20223002000023/05/2022
560300174279 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20229006000019/05/2022
560300174280 bharat bai - ವಿಳಾಸ: S/o ನರಸಿಂಗರಾವ, ಸರ್ಕಾರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20223002000022/05/2022
560300174282 ಗೌತಮ - ವಿಳಾಸ : ಭೀಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300174284 ಚೆನ್ನಮ್ಮ - 5-7-207 ಸ್ಟೇಷನ ರೋಡ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/202212008000020/05/2022
560300174285 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/20226004000020/05/2022
560300174286 Merry - ತಂದೆ ಶಾಂಕರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300174287 Sangita - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/2022150010000020/05/2022
560300174299 pramma - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300174300 ಗೌತಮ - ವಿಳಾಸ; S/o ಮಾಧವರಾವ, ಭಿಮ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20229006000022/05/2022
560300174303 Sheelavati - ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಭೀಮ ನಗರ, PHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/202212008000022/05/2022
560300174305 ಶ್ರಿಕಾಂತ - ಭಿಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20229006000022/05/2022
560300174307 ಸುನಿತಾ - ವಿಳಾಸ: W/o ಪದ್ಮಾನಂದ, ಭಿಮ ನಗರ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300174308 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - 5/7/140 ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300174309 ಶಮ್ವೇಲ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ, ಭೀಮ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/202212008000019/05/2022
560300174311 Sarojani - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ, ಚರ್ಚ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/202212008000022/05/2022
560300174312 Laximi Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಜಟೆಪ್ಪಾ, ಹೊಸ ಭೀಮ ನPHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/202212008000022/05/2022
560300174315 ತಿಮೋತಿ (ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ) - ವಿಳಾಸ: ಭಿಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20229006000022/05/2022
560300174316 ರತ್ನಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ರತ್ನಪ್ಪಾ ತಂ. ಮಾಹಾದಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/2022150010000021/05/2022
560300174317 Chandramma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ, ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/20226004000021/05/2022
560300174318 ಹಣಮಂತ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300174319 ವಿಠಲರಾವ್‌ - ವಿಳಾಸ: ವಿಠಲರಾವ ತಂದೆ ಝೆಟೆಪ್ಪಾ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/202212008000020/05/2022
560300174320 Siddamma - W/O ಪುಂಡಪ್ಪಾ ಓಲ್ಡ್ ಭೀಮ್ PHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20229006000019/05/2022
560300174322 mahadevi - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/20226004000021/05/2022
560300174323 ಗೊಪಾಲ - ಇಂದ್ರ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/2022200015000020/05/2022
560300174325 Sunita - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಾಬುರಾವ, ಭಿಮ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20229006000019/05/2022
560300174326 Shobhavati - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/20226004000021/05/2022
560300174327 ಪ್ರವಿನ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಾಮ ರಾವ, ಭಿಮ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174328 KANTAMMA - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20229006000019/05/2022
560300174329 ಬಬು ರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ೫/೭/೧೩೩,AAY(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/2022200015000022/05/2022
560300174330 Shaheed Bee - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ, ಭಿಮ ನಗರ AAY(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/2022200015000020/05/2022
560300174331 akhela bi - ವಿಳಾಸ: W/o ಗಫುರಸಾಬ, 5-7-179/2,AAY(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022200015000019/05/2022
560300174332 ಮಹೆಬುಬ - 5-7-120, ಮಾಶೋಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೂನಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20229006000022/05/2022
560300174333 Chitra - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಂಗಪ್ಪಾ, ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/2022200015000022/05/2022
560300174334 paramma - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುಂಡಪ್ಪಾ, ನಜರಥ ಕಾಲೊAAY(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022200015000019/05/2022
560300174336 Sultana Begum - ವಳಾಸ: ತಂದೆ ದಸ್ತಗಿರ ಮಿಯಾ, ಮಾಸೂಮPHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/2022180012000019/05/2022
560300174337 ಅಬ್ದುಲ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ, ಪಾತ್ರೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/202212008000021/05/2022
560300174339 Satyabhama - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022150010000019/05/2022
560300174341 ಗೌತಮ - ಹಳೆ ಭೀಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/202212008000019/05/2022
560300174342 Shantamma - ವಿಳಾಸ : ಗುರು ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/202212008000020/05/2022
560300174344 ಜೈರಾಜ್‌ - ವಿಳಾಸ: S/o ಕಾಶಪ್ಪಾ, ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300174347 Shkuntala - ವಿಳಾಸ: ಭಿಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/20223002000013/05/2022
560300174349 Shantamma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವಿರಯ್ಯಾ,ಭಾಲಾಜಿ ಮಂದPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022150010000021/05/2022
560300174350 ಭಗವಾನ - ವಂಕೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20223002000019/05/2022
560300174352 Rangamma - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175042 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಗಣೇಶ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಶೀಬಿ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175370 ಶಫಿ ಬೇಗ - ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175371 ವೀರಣ್ಣ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ, ಜೋಶಿ ನಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175373 ಮಾಣಿಕರಾವ್‌ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ, ಹೊಸ ಭೀಮ ನಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175374 ಬಾಬು ಪ್ರಸಾದ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಭಾರತ ಪ್ರಶಾದ ಮಿಶ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175375 ಗುರುಸಂಗಪ್ಪ - ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೆಷನ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175376 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಜೋಶಿ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175377 ಆಣ್ಣರಾವ - ಸ್ಟೆಷನ್ ರೊಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175379 ಶೆಶಿಕಾಂತ - ಶೆಶಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಸುರೆಶ ಭೀಮ್ ನಗರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175380 ರಂಗಮ್ಮಾ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175381 ಮಾಧವ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಖಂಡೆರಾವ, ಭೀಮ ನಗರ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175382 ಶ್ರೀಮಂತ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175383 ರಂಗಾರಾವ್‌ - ಭೀಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175384 ವೈಜಿನಾಥ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175385 ಸಿದ್ದರಾಮ - ನ್ಯೂ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175386 ಮಾಣಿಕ - ನ್ಯೂ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175387 Mayadevi - 5/7/225, ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175388 ಬಾಬು ರಾವ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175389 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175390 ರಾಮಾ ರಾವ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175391 ಜೀವನ ರಾವ - ನ್ಯೂ ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175392 ಬಸವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: S/o ,ಮಹಾಪು, ಭಿಮನಗರ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175393 ವಾಮನ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ ಸಾವಳೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175394 ಜ್ಯಶೀಲ - ವಿಳಾಸ: W/o ದಿ. ವಿಲಾಸರಾವ, ಭಿಮ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175395 ಮನೊಹರ - ವಿಳಾಸ: ೫/೭/೧೫೪ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪ ಮೊರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175397 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪಾ, ಭಿಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175398 ಗಣಪತ್ ರಾವ - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175399 ರಮೇಶ - ಭೀಮ ನಗರ ರೋಡ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175400 ಈಶ್ವರ - ವಿಳಾಸ:೫/೮/೧೫೫/೮ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175401 ರಮೇಶ - ಭೀಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175402 ನಾಮದೇವ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ, ಭೀಮ ನಗರ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175403 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175404 ರಾಜಕುಮಾರ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175405 ಮಾರುತಿ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175407 ದೇವಿದಾಸ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175408 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ದಿ.ತುಳಸಿರಾಮ, ಭಿಮ ನಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175410 ನೋರೊದಿನ್ - 5/7/65, ಮಾಶೋಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೂನಿ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175411 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175413 vaishali - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾಗಪ್ಪಾ, ಭಿಮ ನಗರ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175414 ಮಾಸೂಮ ಅಲಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಿಲಾರಸಾಬ, ಪಾತ್ರೆ ಗಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175417 Vidyavati - ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ, ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199673 ಬಸರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ - ಬಸರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಲಚ್ಕರ ಕಾಲೊನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199690 SHANTAMMA W/O MALLIKARJUN - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/2022150010000021/05/2022
560300199696 SANJEEVAN S/O MANIKRAO RAJURE - ಸಂಜೀವಾನ ತಂದೆ ಮಾನಿಕರಾವ ಲಚ್ಕೆರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199698 BASAPPA - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199718 MALLIKARJUN JAGDEV - ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಗದೇವ ಗುರು ಕಾಲೊನಿ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199972 Bhalkeshwar s/o late Sangappa - ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560300200006 PUTALAMMA - BHEEM NAGAR BHALKI H.NO. 5-7-1PHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/20223002000020/05/2022
560300200071 Kavita - ವಂಕೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾ|| ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20229006000022/05/2022
560300200114 Bipasha Begum - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ, ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022200015000019/05/2022
560300200115 Rizwana begum - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/2022180012000021/05/2022
560300200185 ಗೋಧಾವರಿ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20226004000023/05/2022
560300200204 ಸಂದೀಪಾನ ಸುರ್ಯವಂಶಿ - ನ್ಯೂ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/2022150010000020/05/2022
560300200231 ತೂಕಮ್ಮ ವರಸರ - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20223002000022/05/2022
560300200284 ಜೀವನ್‌ ಕುಡಲಿಕರ - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/202212008000022/05/2022
560300200285 ಸುಬಾಶ್‌ ಕರಕರೆ - ರೆಲ್ವೆ ಸ್ಟೆಷನ್ ರೊಡ ಹತ್ತಿರ ಗಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/202212008000020/05/2022
560300200361 ಮೊಹನ ರಜಪುತ್‌ - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/20226004000020/05/2022
560300200363 Surekha - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022150010000019/05/2022
560300200366 HAWSA BAI W/O LATE DHONDIBARAO - ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲಿ ಗಂಜ ಏರಿಯಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560300200367 Shantmma - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20229006000019/05/2022
560300200381 ಶೋಭಾ ಗಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300200385 ಹರಿ ಓಂ ಭಾವಿಕಟ್ಚ - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/20226004000020/05/2022
560300200386 Vidyavati - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****603023/05/2022FPS****603023/05/202212008000023/05/2022
560300200387 Pinku - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/202212008000022/05/2022
560300200388 karuna - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/202212008000023/05/2022
560300200389 ಧಾನರಾಜ್‌ ವಂಡೆರಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300200391 ನಾಗಪ್ಪಾ ಜರಪೆಟೆ - ಪಾಪವಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20226004000019/05/2022
560300200392 ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ವಾಗಮಾರೆ - ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560300200396 ತುಕಾರಾಮ ಪಲಾ - ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/2022150010000021/05/2022
560300200397 ವಿವೆಕಾನಂದಸುರ್ಯವಂಶ - ಜೊಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022180012000019/05/2022
560300200398 ಪಾಪಯ್ಯ ಸಿಂದೆ - ಸಾಯಿ ನಗರ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/202212008000020/05/2022
560300200430 ಶೋಭಾವತಿ ಕಾಕನಾಳೆ - ಶೊಭಾವತಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ರಾಮ ಮು|| ಭಿಮ ನPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/20226004000021/05/2022
560300200558 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200645 ಶಬಾನಾ ಬೇಗಮ್ - ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/2022180012000021/05/2022
560300200684 ಉಜ್ವಲಾ - ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022150010000019/05/2022
560300200708 BASAWARAJ - ಸಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200710 CHANDRAKANT - ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200712 GURUNATH - ಸಾ: ಗುರು ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300200738 Geeta - ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ, ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022150010000019/05/2022
560300200788 Akhtar Begum - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/2022180012000022/05/2022
560300200834 Mallamma - ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/20223002000021/05/2022
560300200885 Rukmini Bai - ವಿಳಾಸ: S/o ಜ್ಯೊತಿಬಾ, ಪಾತ್ರೆ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/20226004000020/05/2022
560300200915 Anushuya - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064424/05/2022FPS****064424/05/2022150010000024/05/2022
560300200919 Savitama - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300200924 Nirmala - R/O KHANDRE GALLI BHALKI DIST PHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/202212008000021/05/2022
560300200937 Afreen Begum - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022150010000019/05/2022
560300200957 ರಿಜ್ವಾನ ಬೇಗಂ - ಮನೆ ನಂ.5-6-52, ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ, ಸPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/202212008000021/05/2022
560300200979 ರಾಜು - ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/2022150010000021/05/2022
560300200982 ಕಲು ರಾವ - ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20226004000019/05/2022
560300201070 Salma Begum - ಮನೆ ನಂ..5/7/8, ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/202212008000022/05/2022
560300201102 MASRAT BEGUM - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಮಜ್ಜಿದ ಹತ್ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/2022150010000021/05/2022
560300201121 ಶಾಕುಂತಲಾ - ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/20226004000022/05/2022
560300201139 Basvaraj S/o Shankareppa Ranje - ಮನೆ ನಂ.5-1-210 ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ ಸುಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201148 Shannu Begum - House No.5/7/43, Bheem Nagar BPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/2022210014000020/05/2022
560300201175 ಫಾರ್ಹೀನ್ ಬಾನು - ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/2022180012000021/05/2022
560300201188 KAMALA BAI - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರ - 585 3PHH(NK) / NCS------120000000-
560300201190 Tanajirao S/O Shamrao.Biradar - ತಾನಾಜಿರಾವ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಬಿರಾದರ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300201264 Neelambika - ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಶನ್ ರೊಡ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300201277 ಸುನಿತಾ - BhalkiPHH(NK) / NCS------90000000-
560300201282 Aafrin - ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20229006000022/05/2022
560300201287 Subha w/o Suryakant - ಮ.ನ.4/7/11 ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201294 Mahadevi - BHAAT GALLI SHIVAJI CHOWK BHALPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022210014000021/05/2022
560300201299 ಕಾಶೀನಾಥರಾವ ತಂದೆ ಲತೆ ತುಕಾರಾಮ - Plot No. 87 APMC Market New GPHH(NK) / NCS------90000000-
560300201309 GAMBHIR S/O KASHINATHRAO JAD - ಸಾ:ಮನೆ.87.apmc/ಮಾರ್ಕೆಟ ಬೀದರ.ರೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560300201317 RAVINDRA SHAMRAO KAMBLE - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201336 Shivkanta - ವಂಕೆ ಗಲ್ಲಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022150010000019/05/2022
560300201339 SHRAVAN BABURAO - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/20226004000021/05/2022
560300201353 JAGANATH NAGASHETTY KANNALE BH - ಗುರು ನೀಲಯ ಗುರು ಕಾಲೋನಿ ಅಶ್ಟೂರೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201363 MAHANANDA - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪಾ, ಕೊಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/202212008000021/05/2022
560300201373 Parvathi - ಲೇಕ್ಚರ ಕಾಲನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/202212008000020/05/2022
560300201378 CHANDRAKANTH BASALINGAPPA ATTA - ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲಿ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201391 TATYARAO - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸತ್ವಾಜಿ, ಗುರು ಕಾಲೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201393 SHIVAJIRAO M NIRGUDE BHALKI - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ, ಶಾಹು ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201396 SHIVAJI - # : 3/1/7 ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201449 SAROJA - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಾಬುರಾವ, ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/20229006000021/05/2022
560300201451 SUNILKUMAR K. SANGAME - ಗಣೆಶ ನಗರ ಲೆಕ್ಚರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201452 PRABHULING SWAMY - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201466 SHIVAJIRAO - ಲೇಕ್ಚರ ಕಾಲೂನಿ ಮೌನೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201475 ಶಾಕೆರ ಅಲಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಜಿಜ ಮಿಯ್ಯಾ, ಪಾತ್ರೆPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022150010000019/05/2022
560300201476 NAGARAJAPPA.SHIVARAMAPPA MADDE - ವಿಳಾಸ: ಸುಬಾಷ ಚೌಕ ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201504 KHAJAMIYAN - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಹ್ಮದಸಬ, ಹೊಸ ಮಾಸುಮ PHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/202212008000019/05/2022
560300201528 Najamuneesa Begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಮೊಹಮ್ಮದ ಶಮಶೊದ್ದಿನ, PHH(NK) / NCSBiometric****214819/05/2022FPS****214819/05/2022150010000019/05/2022
560300201569 VIVEKANAND NARVEER PATIL - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಸ್ಟೆಶನ್ ರೋಡ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201573 MALLAMMA.R.PATIL - ವಿಳಾಸ: ಗುರುಕಾಲೊನಿ ಸೋಮನಾಥಪ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201579 NARVEER VISHWANATHRAO PATIL - 5/5/1/1 ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಸ್ಟೆಶನ್ ರೋಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201610 RAJKUMAR RAMCHANDRA CHIKATWAR - ವಿಳಾಸ;- ಬಸವೆಶ್ವರ ಕಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201611 PRADEEP.S.ASHTURE. - ಲೆಕ್ಚರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201612 SOMNATH B HOSSALE - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ, ಲೆಕ್ಚರ ಕಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201616 Sunita - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ, ಲೆಕ್ಚರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201631 DHULLAPPA - ವಿಳಾಸ: ಮಾಸುಮ ಪಾಸಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201632 BLK RUKMINIBAI VAIJINATHRAO KA - ವಿಳಾಸ: ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕೋಲನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201637 DILIP SOPANRAO - ವಿಳಾಸ: ಗಣೇಶ ನಗರ (ಲೇಚ್ಚರ ಕೋಲನಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201642 KAMALABAI - ವಿಳಾಸ: S/o ವೈಜಿನಾಥ ಮಾಸಿಮಡೆ, ಹುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201653 SHARNAPPA - ಗುರು ಕಾಲೂನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201655 SHAIKAZEEMUDDIN - ಮಾಸುಮಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಎಲ್ ಸಿ ರೋಡ ಗಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201671 SOMESHWAR - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಲೆಕ್ಚರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201702 SUBHASH BALURKAR - ಗಣೆಶನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201703 GODAVARI - ವಿಳಾಸ: W/o ಶಿವರಾಜ ಡಿಗ್ಗೆ, ಗುರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201704 RAVI - ವಿಳಾಸ: S/O ಗುರುಪಾದಪ್ಪಾ, ರಾಮ ಮಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201707 SIDRAMAPPA - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವೀರಪ್ಪಾ, ಪಾತ್ರೆ ಗಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201732 SHARNAPPA - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಮಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ಪನಶೆಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201736 SUREKHA ARUN KUMAR - ವಿಳಾಸ ಲೆಕ್ಚರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201740 SHANTI LAL KOCHAR - ಶಾಂತಿ ಲಾಲ ತಂದೆ ಶೇನ್ಸ್ ಕರಣ 45 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201743 MALLESH - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾರುತಿ, ಸಿ.ಬಿ.ಕಾಲೊನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201747 SURYAKANTH - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ, ಹೌಸಿಂಗ ಬೋರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201808 MD KHASIM - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಉಮರ ಅಲಿ, ಹೊಸ ಮಾಸೂಮPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/20226004000021/05/2022
560300201811 MD ISHAQ IBRAHIM SHAIK - ವಿಳಾಸ: ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ, ಎಲ್.PHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20229006000019/05/2022
560300201812 RUKHIYA BEGUM - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/2022150010000021/05/2022
560300201818 KALLAPPA - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಗಂಡಪ್ಪಾ, ಪಾತ್ರೆ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20226004000022/05/2022
560300201819 SHIVARAJ - ವಿಳಾಸ: S/o ವೀರಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ, ಬಕ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201822 AKHTARBEGUM - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300201823 ರಿಹಾನಾ - ವಿಳಾಸ: W/o ಅಸದಮಿಯ್ಯಾ, ನ್ಯೂ ಮಾಸPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/202212008000019/05/2022
560300201824 VASEEMA BEGUM - ಮಾಸೂಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022150010000019/05/2022
560300201826 Shashikala - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300201828 SANTOSH LAXIMANRAO - ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300201829 ಸಾಜೇದಾ ಬೇಗಂ - ಮಾಶೋಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೂನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/2022150010000021/05/2022
560300201835 Devika - D/O ಬಾಲಾಜಿ ೩-೧-೧೬೫ ಪೀರ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****618624/05/2022FPS****618624/05/20226004000024/05/2022
560300201922 ಯಾಸ್ಮೀನ್ ಬೆಗ೦ - ವಿಳಾಸ: S/o ಖಾಸಿಮಸಾಬ, ನ್ಯೂ ಮಾಸುPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/202212008000019/05/2022
560300201923 SHAIK HYDER - ವಿಳಾಸ: S/O ಶೆಕ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮಸಾಬ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022150010000019/05/2022
560300201943 CHANDRAKANT THAMKE - #4-1-707/1,ಲೆಕ್ಚರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201990 Farida Begam - ಅಫಜಲ ಮಿಯಾ ದರವೇಶ ತಂದೆ ಮುಸಾಮಿಯಾ PHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022150010000019/05/2022
560300201994 MAYAVATI - ವಿಳಾಸ: W/o ಸುರೆಷ, ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300201995 BHUDEVI - ವಿಳಾಸ: W/o ನಾರಾಯಣ, ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20226004000019/05/2022
560300201996 MAHADEV V DORVE - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ, ಮಾಸೂಮ ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20229006000022/05/2022
560300202051 DEVENDRA VISHWANATH - ಲೆಕ್ಚರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/202212008000021/05/2022
560300202064 Sapna - ವಿಳಾಸ: S/o ಪ್ರಲ್ಹಾದರಾವ ಬಿರಾದಾರPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022150010000021/05/2022
560300202070 Rangubai - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300202071 Kadambri - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/202212008000022/05/2022
560300202073 Rukmini - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ವಸಂತರಾವ, ಪಾತ್ರೆ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300202083 AMIT KUMAR - ಮನೆ ಸಂ.183/57, ನ್ಯೂ ಭೀಮನಗರ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202092 Mahadevi Shinde - ವಿಳಾಸ: ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/2022150010000019/05/2022
560300202101 Farzana Begaum - ಪುತಲಿಬೀ ಗಂಡ ಮೈನೂದ್ದಿನ ನ್ಯೂ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20226004000022/05/2022
560300202144 ಮಹಾದೇವಿ ರಾಜಕುಮಾರ - 5-3-286,ಮಾಹಾರಾಜ ನಿವಾಸ ,ಬಸವೇಶ್ವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202159 Rehana Begam - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶೇಕ ಹೈದರಸಾಬ, ಭೀಮ ನPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/2022180012000022/05/2022
560300202180 TUKARAM - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥರಾವ ಜಾಧವ, ಭPHH(NK) / NCS------30000000-
560300202261 Godavari - ವಿಳಾಸ; ತಂದೆ ಝರೆಪ್ಪಾ ಮೊರೆ, ಭೀಮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300202265 ಖಾಜಾ ಬೇಗಮ - ವಿಳಾಸ: S/o ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ, ಪಾತ್ರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/2022210014000022/05/2022
560300202272 Jyoti - ವಿಳಾಸ: ರಾಜಿ ತಂದೆ ಅಮರನಾಥ,ಭಕ್ಕಾಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202273 Ayesha Begam - ೪/೧/೧೩ ತಂದೆ ಇಸಮೈಲ ಪಟೇಲ ಮಾಶೂಮ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/2022150010000021/05/2022
560300202289 Lata - ವಿಳಾಸ: S/o ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಪಾತ್ರೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/202212008000020/05/2022
560300202326 ANAND - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಕಲ್ಯಾಣಿ,PHH(NK) / NCSBiometric****214817/05/2022FPS****214817/05/20229006000017/05/2022
560300202410 ಬಾಲಿಕಾ - ವಿಳಾಸ: S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಸಾಲುಂಕೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20223002000022/05/2022
560300202428 Abdula - ವಿಳಾಸ: ಕುಂಬೇಶ್ವರ ದಾಲ ಮಿಲ್, ಲೆಕPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/20223002000021/05/2022
560300202437 VIJAYKUMAR - ಲೆಕ್ಚರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202441 VINAYAK RAO - ವಿಳಾಸ: S/o ದಿಗಂಬರರಾವ, ಗುರು ಕಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202522 Laxmibai - ವಿಳಾಸ: ವೀರಪಣ್ಣಾ ರತ್ನಾಪುರೆ, ಲೆಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300202543 SUNITHA - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ, 2-01-12NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202564 MANOJ - ವಿಳಾಸ: ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20226004000019/05/2022
560300202616 Sampat Bai - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕರರಾವ, ನ್ಯೂ ಭಿಮನಗPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/20229006000020/05/2022
560300202619 PUTULABAI DONGAPURE - ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಿಂದೆ ಬಸವೇಶ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300202623 AZIZMIYA - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಜಿಜಮಿಯ್ಯಾ, ಪಾತ್ರೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202667 BALAJI - ಜೊಸಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202670 ಸೀಮಾ ಸುಲ್ತಾನಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಚಾಂದ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ, ಗPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20229006000019/05/2022
560300202711 Shivkanta - ಪ್ರಕಾಶ 43 ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202769 Balika - ಅನೀಲ 4/1/84 ಲೆಕ್ಚರ ಕಾಲೊನಿ ಭಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300202818 ಮಂದಾಕಿನಿ - ಬಸವರಾಜ 4/3/9 ಲೇಕ್ಚೆರ ಕೋಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202819 Sabera Begum - ಅಲಿಬೇಗ್ 5/7/64/3 ನ್ಯೂ ಮಾಸುಮ PHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/202212008000022/05/2022
560300202821 Vijayakala - ಬಸವರಾಜ ಹಜನಾಳೆ 5/3/23/4 ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300202867 Chandramma - ಮಾಣಿಕ ಮೊರೆ 5/7/111 ಭಿಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20226004000022/05/2022
560300202870 Bhagyashri - ಸಂತೋಷ 4/2/27 ಮಾಸೂಮಪಾಶಾ ಕೋಲೂನPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/20229006000021/05/2022
560300202873 Shailaji - ಡಾ|| ಅನಿಲಕುಮಾರ ತಳವಾಡೆ 4/1/159NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300202906 Bhagyalakshmi - ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 4/2/122 ಗಾಂಧಿ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/20229006000021/05/2022
560300202909 Kousar Begum - ಮನ್ಸುರಪಟೇಲ 5/7/159/21 ಪಾತ್ರೆPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/2022210014000021/05/2022
560300202975 Rudrani Bakka - ವಿಲಾಸ ಬಕ್ಕಾ 4/1/57/7 ಸಿ ಬಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203003 ಮಹಾದೇವಿ - ಶಿವಕುಮಾರ ಕಂಟೇಪ್ಪಾ 5/5/101 ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20226004000019/05/2022
560300203011 H.shilpa - ಎಚ್ ಶಿಲ್ಪಾ 5/7/225 ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/20226004000022/05/2022
560300203013 khaja banu - ಮಾಶುಮ್ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ೪-೨-PHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/2022150010000022/05/2022
560300203045 ಕಾವೇರಿ - ಅಮರದೀಪ 4/3/16 ಸೊನಾರ ಗಲ್ಲಿ ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560300203053 Ashabai - ಸತಿಷ 5/7/10 ಪತ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/20223002000020/05/2022
560300203054 Mangala - ಬಾಬು ಭಿಮರಾವ 5/524 ಪಾತ್ರೇ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/202212008000021/05/2022
560300203055 Laxmibai - ಸೋಮನಾಥ 4/6/79 ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/202212008000020/05/2022
560300203057 Savitri - ಕಾಶಿನಾಥರಾವ 4/1/82/1 ಗುರು ಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300203061 Arun - ಪಿ ಎಂ ಜಾನ 5/5/27 ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300203062 Rachamma - ಬಸವರಾಜ 5/6/15 ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲಿ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/202212008000022/05/2022
560300203063 RRenuka - ಅಶೊಕ ಕುಮಾರ 5/6/15 ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20229006000022/05/2022
560300203066 Shilpa - ಅರುಣಕುಮಾರ 5/7/201/4 ಜೋಷಿ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****064418/05/2022FPS****064418/05/20226004000018/05/2022
560300203067 Uma Devi - ಬೀಮರಾವ ಮದರಗೀ 5-10-56 ಗುರು ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/20226004000021/05/2022
560300203068 Surekha - ಉಮೇಶ 5/7/166 ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300203077 Arathi - ಆರತಿ 131 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300203088 manisha - ದಿಲೀಪ ತಂದೆ ಶಂಕರ ರಾವ 5/10/15 ಬPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/202212008000022/05/2022
560300203094 Ruksana Begum - ಎಂ.ಡಿ. ಸಮಿ 115/2 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/2022180012000021/05/2022
560300203134 Yastra - ಎಸ್ತರ 5/7/175 ಭಿಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/202212008000020/05/2022
560300203171 Laxmi - W/O ನಂದಕುಮಾರ ೧-೧-೧೫೫ ಹಾರ್ಕರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203789 Triveni - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ ಕುಮಾರ ಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203848 Vijaylaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕಕೂಮಾರ್ #5-1-3NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300204003 Gurudevi - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ೪-೧-NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300204583 Jaishree - W/O ಅಶೋಕ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205316 Surekala - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ೫-೫-೧೪೬ ಪಾತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205348 Eramma - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ 00 ಓಲ್ಡ್ ತೌ ಭಲಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300205880 Bharatbai - W/O ನರ್ವೀರ್ ೫-೫-೧ ಸುಭಾಷ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206509 Savitri - W/O ಪ್ರಶಾಂತ್ ೫-೫-೧೩೧ ಪತ್ರೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206625 Shweta - W/O ರವೀಂದ್ರ ಬಿಚಕುಂದೆ 0 ಪಾತ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206646 Aafreen Farhana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಾವೀದ ಎಮ್ 4-1-768NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206881 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ರಾವ ಲೆಕ್ಚರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022180012000021/05/2022
560300206884 Aliyar Sultana - S/O ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ ೦೫-೧೦-೧೬ ಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20229006000022/05/2022
560300206904 Sonika - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಂಕೇ 5/6/25 ಬಕPHH(NK) / NCSBiometric****467822/05/2022FPS****467822/05/20229006000022/05/2022
560300207163 Nargis Khatun - S/O ಖಾಜಾಮಿಯಾ 5-10-5/1 ಹೊಸ ಮಸPHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/202212008000021/05/2022
560300207408 Rohini S Babalgi - S/O: ಸುಭಾಶ್ ಜಲ್ದೆ #2/1/96 ದೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207806 Sheetal - W/O ಅನಂದ 5-7-245 ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300207853 Ravalika - C/O ವೀರಾಚಾರಿ . ಲೆಕ್ಚರ್ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300208182 Chandrabhaga - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಪಂಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208588 Bee Pasha Begum - C/O ಎಂಡಿ ಸಿಲಾರ್ ಮಿಯ 5-7-11 ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208849 Khaja Bee - W/O ಎಂ ಡಿ ಮಾಸುಂ ಅಲಿ ೫-೭-೨೪ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209171 Anita - W/O ಬಸವರಾಜ್ ೪/೧/೪೧೬/೧ ಗುರPHH(NK) / NCSBiometric****618620/05/2022FPS****618620/05/2022150010000020/05/2022
560300209317 Preeti Mallikarjun Honna - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೊನ್ನ ೫-೫-NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209397 Vijaylaxmi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಗುರು ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209694 Shobhavti - W/O ಬಸವರಾಜ ೫-೨-೫೯ ಫೈಯರೆ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209718 Atiya Begum - W/O ಅಲೀಮ 12 ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲಕಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20229006000019/05/2022
560300209935 Vaishali Gupta - W/O ಬಾಬುರಾವ ಗುಪ್ತಾ 5/7/118 ,NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209964 Shahnaz Begum - W/O ಎಂ ಡಿ ಯಾಸೀನ್ ೫-೭-೧೯ ಸ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/2022150010000020/05/2022
560300210236 Santoshkumar - S/O ರಾಜಶೇಖರ್ ೪-೧-೪೩೮/೧ ಗುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210283 Pavan Dixit - S/O ವಿನೋದ್ ದಿಕ್ಷಿತ ೪-೫-೬/೧ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210301 Jyoti - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಶಾಂತ #58 ದಾಡಗಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210315 Zaheda Begum - W/O ಶೈಖ್ ಚಾ೦ದ ೫-೨-೧೫೯ ವಾಟರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210355 Rohini - S/O ದಾದಾರಾವ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210382 Shakuntala - ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/2022200015000022/05/2022
560300210397 ತ್ರಿಮುಖ್‌ - ವಿಳಾಸ: S/o ಅನಂತರಾವ, ಮಮತಾ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300210398 ಗೋದಾವರಿ - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ನಾಮದೇವರಾವ, ಭೀಮ ನಗರ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300210417 SURYAKANT S/O BABURAO - ಸಾ:ಮನೆ ನಂ,5/7/144,ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300210436 Kaveri - ನಿವರ್ತಿ 5-7-52/1 ಭಿಮನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300210438 Usha - ಸಂತೋಷ 1-45/2 ಗುರು ಕೋಲೂನಿ ಭಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300210910 Sarojana - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ ವಾರ್ಡ್ ನ - 22 PHH(NK) / NCSBiometric****467821/05/2022FPS****467821/05/20229006000021/05/2022
560300210920 Shahin Begum - W/O: ಸಮದ ಗಂಜ್ ಭಲಕಿ ಓಲ್ಡ್ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/202212008000020/05/2022
560300210944 Annpurna - W/O ಸುನಿಲ್ ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****467820/05/2022FPS****467820/05/202212008000020/05/2022
560300211393 Raivata - C/O ಸಂತೋಷ . . ಮಶೂಮ ಪಾಷಾ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20226004000019/05/2022
560300211455 Bhuvaneshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಹೋನ್ನಾ 5-5PHH(NK) / NCS------150000000-
Top