REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135556 Budhanand - S/O ರಘುನಾಥ್ ಭೀಮ ನಗರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300135557 Sunita - S/O ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ೫-೮-೧೨೭ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135907 Saraswati - W/O ನಂದ ಕಿಶೋರ ಜಾಯದೆ # ಮುನೀಮ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300135928 Surekha - W/O ಜೀವನ ಪಂಚಶೀಲ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139954 ಶಿಲ್ಪಾ - W/O ನಾರಾಯಣ ಕರಾಳೆ ವಾರಡ ನ- 20 ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140023 Mangala - W/O: ಶಂಕರ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140035 Renuka - S/O ಜೈಪುತ್ರ ನ್ಯೂ ಭೀಮ್ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/202212008000021/05/2022
560300140039 Rukshana - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಮೇಶ ನಾರ್ ಅಪಂಕ PHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/2022150010000020/05/2022
560300140049 Varsha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140050 Priyanka - S/O ಅರ್ಜುನ್ ನೇತ್ರೆ ರೈಲ್ವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140072 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಯಯಬರಾವ ಸಾಯಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140077 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ್ ಎ ಪಿ ಎಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140081 Nagamma - S/O: ಜಗನಾಥ 5/9/12/6 ಸಾಯಿ ನPHH(NK) / NCSBiometric****085423/05/2022FPS****085423/05/20226004000023/05/2022
560300140084 Sumanbai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತುಕಾರಾಮ್ ಬಂದಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/2022150010000020/05/2022
560300140086 Anitha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20226004000020/05/2022
560300140088 Prashant - S/O ಶಿವರಾಜ್ ೫/೭/೨೮ ನ್ಯೂ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****734720/05/2022FPS****734720/05/20226004000020/05/2022
560300140098 Renuka - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುಭಾಶ ನಾರ್ ಅಪಂಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140101 Lalita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದತು ನಾರ್ ಅಪಂಕ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20229006000020/05/2022
560300140104 Sujata - S/O: ನಾಗನಾ ಇಂದಿರಾ ನಗರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140116 Kavitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು . . ನಿಯರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/20223002000017/05/2022
560300140130 Shridevi - S/O ಮಾನಿಕಪ್ಪಾ ಜೋಶಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****064424/05/2022FPS****064424/05/20226004000024/05/2022
560300140131 C H Laximi - ಜೋಷೀನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140143 Sunita - W/O ಸಾಯಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20226004000020/05/2022
560300140144 Monika - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140147 Sujata - S/O ಹಣಮಂತರಾವ ೫೭೩೫ ನ್ಯೂ PHH(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/202212008000018/05/2022
560300140157 Rukhaminbai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾಧವರಾವ 5-8-40 ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140163 Pinki - S/O ಶಿವರಾಜ್ ಕಡ್ಡ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂ. PHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/202212008000021/05/2022
560300140185 Indubai - S/O ವಿಠಲರಾವ ಇಂದರಾ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****085423/05/2022FPS****085423/05/20229006000023/05/2022
560300140189 Sameena Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ವಸೀಂ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****064418/05/2022FPS****064418/05/20226004000018/05/2022
560300140195 Chandrakala - S/O ಯಶಪ್ಪ ೧೭೮ ಇಂದಿರಾ ನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140196 Vasanta - S/O ಸೈದಪ್ಪಾ ಇಂದ್ರ ನಗರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140208 Geeta - W/O ಸಂತೋಷ ೫/೯/೨೪೪ ಎ ಪಿ ಎಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140233 Panchasheela - W/O ಮತಿವಂತ 8/7/183/2 . ಜೋಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/20229006000019/05/2022
560300140241 Shridevi - W/O ರಮೇಶ . . ಸಾಯಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/202212008000020/05/2022
560300140249 Savitra - S/O ಸಾಬಣ್ಣ ೫/೮/೨೪೮/೧ ಜೋಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/2022150010000017/05/2022
560300140253 Sangeeta - W/O ಸುಭಾಷ್ ಜೋಶಿ ನಗರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140311 Ashwini - S/O ಕಾಶೇಪ್ಪಾ ನ್ಯೂ ಭೀಮ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/20226004000019/05/2022
560300140313 Usha - W/O ಉಮೇಶ , , ಜೋಶಿ ನಗರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140338 Trishala - S/O: ಲಾಲಪ್ಪಾ ಇಂದ್ರಾ ನಗರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140350 Shamshyad - W/O ಜುಬೇರ್ ಖುರೆಷೀ # ಭಿಮ ನಗರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140354 Priyamka - S/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ೧೧೨ ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140369 Narsamma - W/O ದಿಗಂಬರ ಜೋಶಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/20229006000019/05/2022
560300140440 Anita - S/O ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಪವ ನ ಅಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140513 Archana - S/O ಶೆಂಖರರಾವ ೨/೭/೨ ಇಂದ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/20226004000021/05/2022
560300140521 Pammi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ್ PHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/202212008000021/05/2022
560300140541 Panchasheela - D/O ಕಲ್ಯಾಣಿ ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140543 Sayamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಲರಾಮ ಏ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20226004000020/05/2022
560300140550 Sayamma - S/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ 1 1 ಮಾರ್ಕೆಟ ಏPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20226004000020/05/2022
560300140553 Paregabai - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಶಿವರಾಮಜಿ ಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140558 Kamla Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹನಮಂತ ಸಾಯಿ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140612 Radhamma - W/O ದತ್ತುಕುಮಾರ್ ೫-೧-೧೯೨ ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560300140642 Gousiya Bee - W/O ಮಹಿಯೋದ್ದೀನ್ . . ಜೋಶಿ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/202212008000019/05/2022
560300140652 Laximi - W/O: ಅಕ್ಷಾಯಿ 117 ಏ ಪೀ ಮಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20226004000020/05/2022
560300140659 Suman - W/O ಅಶೋಕರಾವ ಜೋಶಿ ನಗರ ರೈPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/20229006000019/05/2022
560300140662 Fateema Beguma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಕ ಅಕ್ರಮ ಜೋಶPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/20229006000019/05/2022
560300140671 Aarifa Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಫೀಜ್ 5-1-120 PHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/2022180012000019/05/2022
560300140680 Shridevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ಯಾಮ್ ರಾವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140701 Sarita - S/O ಸುಪನರಾವ್ ಜೋಶಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/20226004000017/05/2022
560300140712 Mahananda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****085424/05/2022FPS****085424/05/20229006000024/05/2022
560300140727 Sapna - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸತಾವಜಿ ದೊರಕರ್ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/202212008000018/05/2022
560300140748 Ishwaramma - S/O ದೇಶ್ಮುಕಪ್ಪಾ ೫/೯/೯/೫೯/೯೧ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140751 Resham Begam - S/O ವಾಹಬ್ ಮಿಯ್ಯ ಸಾಯಿ ನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140790 Pooja - S/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 5-9-402 ಇಂದ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140800 Lata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪವನ್ . . ಜೋಶಿ ನPHH(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/202212008000018/05/2022
560300140805 Ambresh - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದರಾಮೆಶ್ವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140808 Rubeena Khan - S/O ಗುಳಬ್ಖಾನ್ ಸಾಯಿ ನಗರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140942 Khutaija Begum - S/O ಮ.ಮಹಿತಾಬ್ ಜನತಾ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/20229006000018/05/2022
560300140949 Shireen Tarannum - W/O ರಾಜಅಹಮೆದ ಮೀರದೆ . . ಸಾಯಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140967 Mumtaz Begam - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಜೀರ ಮಿಯಾ PHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/20226004000017/05/2022
560300140979 Jijabai - S/O ಗಣಪತ ರಾವ್ ಜೋಶಿ ನಗರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140982 Usha - S/O ಮಾಧವರಾವ್ ಜೋಶಿ ನಗರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140998 Sangeeta - S/O ಅಣೇಪ್ಪಾ ಕೆ ಎಚ ಬಿ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/202212008000021/05/2022
560300140999 Raziya Begum - S/O ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ ಶೈಖ # ಭೀಮ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/20229006000018/05/2022
560300141000 Kaveri Mashetti - S/O ರಘುನಾಥರಾವ್ ೦೦ ಸಾಯಿ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/202212008000021/05/2022
560300141004 Sunita - S/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 5-9-400 ಇಂದ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141014 Rani - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಾಯಿ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141023 Gouramma - S/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಯಿ ನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141107 Jyothi - S/O ಶಂಕರ್ ಜೋಶಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****085424/05/2022FPS****085424/05/20226004000024/05/2022
560300141175 Meena - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣೀಕರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141177 Muktabai - W/O ಸದಾಶಿವ್ ೫-೮-೧೮೪ ಜೋಶಿ PHH(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/2022180012000018/05/2022
560300141336 Sunita - W/O ರಘುನಾಥ ೫-೮-೧೫೭ ಜೋಶಿ ನPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/2022150010000017/05/2022
560300141347 ಗೌರಮ್ಮ - W/O ರವೀಂದ್ರ # ಸುಭಾಶ ಚೌಕ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300141591 Kertika - W/O ಪ್ರವೀಣ ಭೀಮ್ ನಗರ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141686 Dashavathi - W/O: ಸಂತೋಷ ಬಲಾತಕೆರ 5/7/224/3 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142136 Rukmini Bai - W/O ರಂಚದರರಾವ್ ಔರದಕರ . . ಭಲಕPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20226004000020/05/2022
560300142163 Rachamma - S/O ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಸಾಯಿ ನಗರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300142214 Goribee - W/O ಪಾಷಾಮಿಯ್ಯ ರೇಲ್‌ವೇ ಸ್ಟೇಶನ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300142215 Chanda Pensalwar - W/O ಪ್ರವೀಣ ಪೆಂಸಲ್‌ವರ 5-10-40-NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142217 Sunita Ghaywat - S/O ಕಾಳೋಬ ಘಯವಟ್ ಜೋಶಿ ನಗರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300142313 ಸಿದಮ್ಮಾ - W/O ಸುಭಾಸ್ ೫/೪/೫೪/೨೧ ಇಂದ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142316 ಚೆಂದ್ರಕಲ್ಲಾ - S/O ರಘುನಾಥರಾವ ಸಾಯಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/202212008000020/05/2022
560300142317 ಉಮಾದೇವಿ - W/O ಓಂಕಾರ್ 5-9-11 . ಸಾಯಿ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****085423/05/2022FPS****085423/05/202212008000023/05/2022
560300142374 ಸೋನಮ್ಮ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಏಪೀಎಮ್‌ಸೀ ಯಾರ್ಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20226004000020/05/2022
560300142408 Laxmi - W/O ಶ್ಯಾಮ # ಏ ಪೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೀPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20226004000020/05/2022
560300142427 ಶಾವು - W/O ಪ್ರಭು 217/2 ಇಂದ್ರ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/20226004000021/05/2022
560300142454 ವಂದನಾಬಾಯಿ - W/O ವಿಠಲರಾವ್ ೫-೮-೨೫೩ ಜೋಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/2022180012000017/05/2022
560300142476 Paramma - W/O ಭೀಮಣ್ಣ ನ್ಯೂ ಭೀಮ್ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/20229006000018/05/2022
560300142507 Pooja - W/O ಸಚಿನ ಭಟ್ ಕಾಲೊನೀ ಶಿವಾಜಿ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****914215/05/2022FPS****914215/05/20226040000015/05/2022
560300142531 Rajeshwari - D/O ಪ್ರಭು ೫/೭/೧೩೭ ಭೀಂ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/20223002000021/05/2022
560300142541 Arati - W/O ಅರುಣ್ 5-7-117 ಹೊಸ ಭೀಮ್ ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142701 Mamata - W/O ಪವನ . ಏಪೀಎಮ್‌ಸೀ ಮಾರ್ಕೆಟ PHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/20226004000021/05/2022
560300142815 V. Geeta - W/O ವಸಂತ ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022150010000021/05/2022
560300142927 Sujata - S/O ನರ್ವೀರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143028 Rajeshwari - W/O ರಮೇಶ #00 ನಾರ್ ನೀಲಾಂಬಿಕಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300143032 Arsha Bee - W/O ಜಾನಿಮೀಯ್ಯ #8/84/1 ಜೋಶಿ ನPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/20226004000017/05/2022
560300143090 Shakuntala. - W/O ಸಂತೋಷ 93 . ಇಂದ್ರ ನಗರ .PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143179 Poonam - W/O ರಾಮ #00 ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300143199 Jyoti - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಶಂಕರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143278 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಿಲಿಂದ ಕುಮಾರ ಹೊಸ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300143310 Enkamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು ಜಾಂತಾ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/2022150010000018/05/2022
560300143456 Ambika - W/O ಗಣೇಶ # ಏ ಪೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೀ PHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20226004000020/05/2022
560300143533 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ ಇಂದ್ರ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/20229006000021/05/2022
560300143534 Jyoti - W/O ಮಾರುತಿ 5-7-225 ಹೊಸ ಭೀಮ್ PHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/202212008000021/05/2022
560300143545 Mallamma - D/O ಹಣಮಂತ್ ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಳ್ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143588 Shobhavati - W/O ವಿಠಲ್ ೧೧೭ ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/202212008000020/05/2022
560300143695 Chandrakala - S/O ಅಣ್ಣಾರಾವ್ ೧-೧-೨೨ ಹಾರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300143770 Malashri - W/O ಜಗದೀಶ 4-1-211 ಸೀ.ಬೀ.ನಗರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143942 Geeta - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ೫-೫-೨೨ ಸುಭಾಷNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144037 Shradha - W/O: ಮಹಾದೇವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 1/4/80 PHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20229006000020/05/2022
560300144093 Ashwini - W/O ಪವನ ಕುಮಾರ ವಾಘಮಾರೆ 5-5-3 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144314 Shobha - W/O ರವಿಂದ್ರ ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144418 Arati - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ . ಹೊಸ ಭೀಮ ನಗರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144518 ಕಲಾವತಿ - C/O ವೆಂಕಟರಾವ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144568 Meharaj Fatima - W/O ಖಾಜಾ ಮಿಯ ಸುಭಾಷ್ ಚೌಕ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300144618 Sheeba Rani - W/O ಪ್ರೇಮದಾಸ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****085423/05/2022FPS****085423/05/20229006000023/05/2022
560300144623 Kalpana - W/O ಸುರೇಶ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 5/9/1240 PHH(NK) / NCS------90000000-
560300144626 Deepa - D/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಾಯಿ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144627 Papakka - W/O ಗಂಗಾರಾಮ 12/2 1 ಸಾಯಿ ನಾಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144650 Ashwini - S/O ಸಿದ್ರಾಮ ಜೋಶಿ ನಗರ್ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/202212008000019/05/2022
560300144651 Pooja - S/O ಸಿದ್ರಾಮ ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/20226004000019/05/2022
560300144652 Yashoda - W/O ನಾಗೇಶ , ಇಂದ್ರ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/20226004000021/05/2022
560300144653 Renuka - W/O ಮನೋಜ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ೨೧PHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022150010000021/05/2022
560300144691 Syeda Salma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಡಾ ಸೈಯದ ಗುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144976 Kirti - W/O ಆನಂದ 5-7-198 ಹೊಸ ಭೀಮ್ ನಗAAY(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/2022200015000018/05/2022
560300145648 Kavita - S/O ರಾಮಣ್ಣಾ ೨೧೩೯ ಓಲ್ಡ್ ಭಿPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20229006000023/05/2022
560300145649 Padmini - S/O ಬಾಲಾಜಿ ರಾವ್ ೨-೪-೨೩ ಓಲPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/202212008000021/05/2022
560300145652 Radha Bai - W/O: ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ್ ಕಾಳೆ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/20226004000021/05/2022
560300145780 Shakuntala - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟಿಲ 5-8-29 ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145875 Pochamma - S/O ಗುಂಡೆಪ್ಪ 00 ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಏPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145883 Kasturi Bai - W/O: ಧನರಾಜ ಮಸ್ಕಲೆ 4/6/13 ಖNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300153764 ವೀರಶೇಟಿ - ವಿರಶೇಟ್ಟಿ ತಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇಂದಿರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300171577 Pochamma - ವಿಳಾಸ: 0, ಜೋಷಿನಗರ ಆಣೆ ನವಿ ಭೀಮನPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20229006000020/05/2022
560300171578 Yallamma - ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಜಮಯ್ಯಾ ಟಿಎಚ್ಎಚ್PHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20226004000020/05/2022
560300171644 Banu - ವಿಳಾಸ: ಸ್ವದಾಗರ , ಮಂತಾ ಕಾಲೋನಿ ನAAY(NK) / NCSBiometric****064420/05/2022FPS****064420/05/2022200015000020/05/2022
560300171692 Aruna - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಬಾಪುರಾವ, ಸುಭಾಶ ಚೌಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300171707 ಬಾಬು ರವ - ಸಾಯಿ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20223002000020/05/2022
560300171744 Parvati - ವಿಳಾಸ: ರೆಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ರೋಡ ಭಾಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/2022200015000021/05/2022
560300171777 Komala - ಕೋಮಲ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ 5/9/12/2, ಬಕ್AAY(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/2022200015000020/05/2022
560300171785 Sujata - ವಿಳಾಸ: S/o ಜಮುನಿ, ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300171787 Zaremma - ಕಾಶೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪಾ ನ್ಯೂAAY(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/2022200015000019/05/2022
560300171789 Ambika - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ, ಹೊಸ ಭೀಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171790 Satyebhama - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ, ಹೊಸ ಭೀಮ ನಗAAY(NK) / NCSBiometric****085423/05/2022FPS****085423/05/2022200015000023/05/2022
560300171795 Gangabai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಸಿದ್ರಾಮ, ಜ್ಯೋಶಿ ನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/2022200015000019/05/2022
560300171796 Basamma - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/202212008000021/05/2022
560300171798 Radhabai - ವಿಳಾಸ:ಜೋಶಿ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/20226004000017/05/2022
560300171799 Vandana Bai - ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/2022180012000018/05/2022
560300171800 Mangalabai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕಾಲೋಬಾ, ಸ್ಟೇಶನ್ ರೋAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171802 Mahebubee - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹಾಜಿ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ, ಜೋAAY(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/2022200015000019/05/2022
560300171803 ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಮಾರ್ಕAAY(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022200015000021/05/2022
560300171824 Sarswati - ಹೊಸ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/2022200015000019/05/2022
560300171825 Parvati - ಹುಸ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022200015000021/05/2022
560300171826 Saraswati - ಹುಸ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022200015000021/05/2022
560300171830 ತೇಜಮ್ಮ ನಾಗಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಇಂದ್ರನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022200015000021/05/2022
560300171832 ಹನಮಂತ - ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300171833 baburao - ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300171834 Zeremma - ವಿಳಾಸ: ಲಾಲಪ್ಪಾ,ಇಂದ್ರಾನಗರ ಭಾಲ್ಕAAY(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022200015000021/05/2022
560300171835 gundamma - ಇಂದರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022200015000021/05/2022
560300171836 Shridevi - ವಿಳಾಸ: ಇದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****064418/05/2022FPS****064418/05/2022200015000018/05/2022
560300171837 Padamvati - ಇಂದ್ರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕ್ಇAAY(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022200015000021/05/2022
560300171838 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಇಂದಿರಾ ನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****085423/05/2022FPS****085423/05/2022200015000023/05/2022
560300171839 Chitramma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮೊಗಲಪ್ಪಾ, ಇಂದಿರಾ ನAAY(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022200015000021/05/2022
560300171840 Pinkamma - ಇಂದ್ರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022200015000021/05/2022
560300171841 ದಾವಿದ - ಇದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022150010000021/05/2022
560300171842 Naziya - ವಿಳಾಸ:- S/o ನವಾಬ ಖಾನ್ 5-9-37/AAY(NK) / NCS------200000000-
560300171843 ಶರಣಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ, ಇಂದಿರAAY(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022200015000021/05/2022
560300171844 Laxmi - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022200015000021/05/2022
560300171845 ಮಾಹಾದೇವ - ವಿಳಾಸ: ಇಂದ್ರನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022200015000021/05/2022
560300171846 Renuka - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮೊಗಲಪ್ಪಾ, ಇಂದಿರಾ ನPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022180012000021/05/2022
560300171847 ಫೂಲ ಬಾಯಿ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171848 ಮಲ್ಲಮಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಉತ್ತಮಕುಮಾರ, ಇಂದಿರಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300171849 ಕುರ್ಶೀದ್ ಬೀ - ವಿಳಾಸ: W/o ದಿ.ಹಮಿದಮಿಯ್ಯಾ, ಜನತಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171850 ಧನರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರತ್ನಪ್ಪಾ, ಇಂದಿರಾ ನAAY(NK) / NCSBiometric****085423/05/2022FPS****085423/05/2022200015000023/05/2022
560300171851 Veeramma - ಸಾಯಿ ನಗರ ಹೊಸ ಅಡಥ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022200015000021/05/2022
560300171852 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಜೈಶಿಲ್ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.PHH(NK) / NCSBiometric****085423/05/2022FPS****085423/05/20226004000023/05/2022
560300171853 ಶಿವರಾಜ - ಇಂದ್ರಿನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022200015000021/05/2022
560300171854 ಸುಭದ್ರಾಬಾಯಿ - ಭಟ ನಗರ, ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171855 laxmi bai - ಭಟ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171856 ಧನರಾಜ - ಭಟ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022200015000021/05/2022
560300171857 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಭಟ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022200015000021/05/2022
560300171858 Rathnamma - ವಿಳಾಸ : ೫-೯-೭/೧೫, ಸಾಯಿ ನಗರ ನಿಯAAY(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/2022200015000020/05/2022
560300171860 Premala - ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/2022200015000020/05/2022
560300171861 ವಾಹಾಬ ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶುಕುರಮಿಯ್ಯಾ, ಸಾಯಿ ನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171862 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/2022200015000020/05/2022
560300171863 ಹಣಮುಂತ - ಹಣುಮಂತ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ೫-೯-೧೨/AAY(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/2022200015000020/05/2022
560300171864 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಹನುಮಂಥ, ಸ಻ಯಿ ನಗರ ಭAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171865 Laxmi - 5/8/146, ಜೋಷಿನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/2022200015000017/05/2022
560300171866 Rajamma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಶಹಿವಣ್ಣಾ, ವಡ್ಡರ ಗಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560300171867 ಪಾಶ ಮಿಯ - ಪಾಶಾ ಮಿಯಾ ತಂದೆ ಉಸಮಾನ ಸಾಬ ೫/೯AAY(NK) / NCS------200000000-
560300171868 ತಜುನ್ ಬೆಗಂ - ವಿಳಾಸ: S/o ಫತ್ರುಮಿಯ್ಯಾ, ಜೊಶಿ ನPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/20229006000017/05/2022
560300171869 ಶಂಕರ ರಾವ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಗಂಜ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022200015000021/05/2022
560300171870 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/2022200015000020/05/2022
560300171947 Fatima Begum - ವಿಳಾಸ: S/o ನಜಿರ ಮಿಯ್ಯಾ, ಮುಲ್ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/202212008000017/05/2022
560300171999 ಸುವರ್ಣಾ - ಅಗ್ನಿ ಶ್ಯಾಮಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300172061 Jeejabai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ, ಭೀಮ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/20226004000019/05/2022
560300172083 sharamma - ವಿಳಾಸ : ಅಶೋಕ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/202212008000019/05/2022
560300172430 Basamma - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ, ಸಾಯಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20226004000020/05/2022
560300172541 Khairun Bee - ಖರುನ್ ಬಿ ಗಂಡ ಸದರಧಾರ ಖಾನ 3-5-18AAY(NK) / NCS------200000000-
560300172944 Kasuturbai - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಶಿವಾಜಿ, ಮುನೀಮ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300173283 Sridevi - ವಿಳಾಸ: ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಕಂಟಯ್ಯಾ,PHH(NK) / NCS------120000000-
560300173290 Jagadevi - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ, ಧಡವಾಯಿ ಗಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173415 Munni Bee Bagawan - ಹೊಸ ಮಾಸೂಮ ಬಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/2022150010000017/05/2022
560300173524 Sameena Begum - ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/2022200015000017/05/2022
560300173525 Rasheeda Begum - ಜೋಶಿ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/20229006000017/05/2022
560300173526 Goushiya - ವಿಳಾಸ: S/o ಎಮ್.ಡಿ.ಹುಸೆನಸಾಬ, ಮಾPHH(NK) / NCS------240000000-
560300173549 Sangita - ವಿಳಾಸ: ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085424/05/2022FPS****085424/05/202212008000024/05/2022
560300173600 chandrakala - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾಗಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಜನತPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/2022150010000021/05/2022
560300173617 Shridevi - ಮು: D/o ಧುಳಪ್ಪಾ, ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/2022150010000020/05/2022
560300173624 Laxmibai - ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300173641 ಪಂಡಿತ ತಂದೆ ನಾಗುರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/20229006000021/05/2022
560300173645 Lakshmi Bai - ಇಂದ್ರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/202212008000021/05/2022
560300173710 Vimalabai - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಂಗಪ್ಪಾ, ಪಾಪವಾ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/2022180012000019/05/2022
560300173758 Mukta Bai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ರಾಮರಾವ, ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20229006000020/05/2022
560300173763 Baiamma - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ, ಸಾಯಿ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/2022150010000020/05/2022
560300173821 Sunita - ವಿಳಾಸ: ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/202212008000020/05/2022
560300173937 ಶಾಲಿ ವಾನ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸನ್ಮುಖಪ್ಪಾ, ಜನತಾ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300174031 Laxmi Bai - ಬಾಬುರಾವ ೫/೪/೧೭, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ,PHH(NK) / NCS------90000000-
560300174091 Rajeeya - ವಿಳಾಸ: S/o ಯಾಸಿನಸಾಬ, ಸಾಯಿ ನಗರ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300174094 Sunita - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300174098 Shantamma - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/20226004000021/05/2022
560300174106 Raziya Begum - ವಿಳಾಸ:ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/2022200015000019/05/2022
560300174107 Rubiya Bee - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಚಾಂದಸಾಬ, ರೈಲವೇ ಸ್ಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560300174109 Mehabunisa Begum - ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೊಡ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/20223002000019/05/2022
560300174110 Gangabai - ರೈಲವೆ ಸ್ಟೆಸನ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/20223002000019/05/2022
560300174111 annapurna - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಕೊಂಡಿಬಾ, ಸ್ಟೇಶನ್ ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300174112 Shahnaaz Begum - ವಿಳಾಸ:ಇಜಾಜ ತಂದೆ ಹಾಜಿ ಮಹೇಬುಬPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/202212008000019/05/2022
560300174113 Sameena Begum - ಜೊಶಿ ನಗರ ಸ್ಟೇಶನ್ ರೋಡ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174118 Malan Bee - ವಿಳಾಸ: S/o ಫತ್ರು ಪಟೆಲ, ಹೊಸ ಮಾಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560300174119 Fatima Bee - ವಿಳಾಸ: S/O ಸೈಯದ ಮಾಜಿದ , ಜೋಶಿ ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300174120 Banu Begum - ಸೈಯದ ಸತ್ತಾರ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಸಾಬ ೫-೮PHH(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/202212008000018/05/2022
560300174125 Rukmini - ನ್ಯೂಭೀಮ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/2022180012000018/05/2022
560300174130 Sainaza Begum - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ಸೈಯದ ಫೈಯುಮ, ಜ್ಯೋಶಿ PHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/202212008000019/05/2022
560300174136 Laxmibai - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/20229006000021/05/2022
560300174146 Sunita - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ದಶರಥ, ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/20229006000019/05/2022
560300174150 Laxmibai - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/20229006000019/05/2022
560300174153 Sundramma - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ, ಭಿಮನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/20226004000018/05/2022
560300174160 Rutamma - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಾಬುರಾವ, ಭಿಮನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/2022180012000019/05/2022
560300174172 Sulochana - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300174175 Parvati - ವಿಳಾಸ: S/o ಸಂಗಪ್ಪಾ, ಭಿಮ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300174176 Kavita - ವಿಳಾಸ: S/o ಶರಣಪ್ಪಾ, ಭೀಮ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/2022150010000018/05/2022
560300174183 Maleka Bee - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಸೈಯದ ರಸುಲ, ಭೀಮ ನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300174186 Nirmala - ವಿಳಾಸ: ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಭೀಮ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/202212008000019/05/2022
560300174187 Mallamma - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300174201 Farzana - ವಿಳಾಸ: ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೊನಿ,ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300174205 Asma Begum - ಭಿಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300174239 Radhmma - ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****064422/05/2022FPS****064422/05/20223002000022/05/2022
560300174248 Ilahi Begum - ವಿಳಾಸ: S/o ಉಮರ ಅಲಿ, ನ್ಯೂ ಮಾಸುಮPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/20226004000019/05/2022
560300174262 nilamma - ಭಿಮನಗರ , ಸ್ಟೇಷನ್ ರೊಡ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300174293 Nagamma - ನ್ಯೂ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/2022150010000018/05/2022
560300174295 ಲಲಿತಮ್ಮ - ಹುಸ ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085421/05/2022FPS****085421/05/20229006000021/05/2022
560300174298 mallamma - ವಿಳಾಶ:ತಂದೆ ಝರೆಪ್ಪ ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174306 ಅಶೋಕ - ವಿಳಾಸ: S/o ಅರ್ಜುನ, ಭಿಮನಗರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300174310 Narsamma - ಭಿಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174353 ಉಮಾಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಝರೆಪ್ಪಾ, ರೈಲವೇ ಸ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****085419/05/2022FPS****085419/05/2022150010000019/05/2022
560300174355 ಓಂಪ್ರಕಾಶ್‌ - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ, ಸಾಯಿ ನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174356 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಸಾಯಿ ನಗರ, ನಿಯರ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ್, ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20223002000020/05/2022
560300174357 Padminibai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನಿವೃತಿರಾವ, ಎ.ಪಿ.ಎಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300174358 sakubai - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ನಾಗುರಾವ, ಜ್ಯೋಶಿ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/20229006000017/05/2022
560300174359 ಜಾನಕಬಾಯಿ - ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174360 ಸುರೇಶ - ವಿಳಾಸ: ಜೋಶಿನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085423/05/2022FPS****085423/05/202212008000023/05/2022
560300174361 ಬಾಬುರಾವ - ವಿಳಾಸ: S/o ಪಾಂಡುರಂಗ, ಜೋಶಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****085418/05/2022FPS****085418/05/20226004000018/05/2022
560300174362 manjola - ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/202212008000023/05/2022
560300174363 ಸುಧಾಕರ - ವಿಳಾಸ:- ಝರೆಪ್ಪಾ, ಮನೆ ನಂ.5-8-98PHH(NK) / NCS------150000000-
560300174364 Parvatibai - ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/20229006000017/05/2022
560300174365 Vimala Bai - ವಿಳಾಸ: S/o ಧುಳಪ್ಪಾ, ಇಂದಿರಾ ನಗರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300174366 ರಘುನಾಥ - ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20226004000020/05/2022
560300174367 ತುಕಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಖತಲೆಪ್ಪಾ, ಸಾಯಿ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20229006000020/05/2022
560300174368 ಸುಂದ್ರಮ್ಮ - ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/2022200015000020/05/2022
560300174369 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300174370 ವಿಶ್ವನಾತ - ವಿಳಾಸ: ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300174371 Kaveri - ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/2022180012000020/05/2022
560300174372 Kamalabai - ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಮಾರಕೆಟ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/2022150010000020/05/2022
560300174373 ದಾಸಪ್ಪ - ಸಾಯಿ ನಗರ, ನಿಯರ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ, ಭಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300174374 ಶಿವಮ್ಮ - ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/20229006000020/05/2022
560300174375 ರಾಜಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ:ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300174376 ರಾಜಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/2022150010000020/05/2022
560300174377 ಬಾಬುರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300174378 ಗಣಪತಿ - ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/2022200015000020/05/2022
560300174379 ಪಾಪಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಗಂಗಾರಾಮ, ಸಾಯಿ ನಗರ ಭPHH(NK) / NCS------120000000-
560300174381 ಮಹೆಬುಬಸಾಬ - ಸಾಯಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****085420/05/2022FPS****085420/05/2022150010000020/05/2022