REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560400176500 Syeeda Shahjhan - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ವಹೀದ್ 2-222 ಯಾಕಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400176910 Ratanamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400177272 Sampavathi - W/O ಬಸವರಾಜ ಯಕತ್ ಪುರ ಮನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400177462 Kashamma - S/O ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಯಕತಪುರ್ ಯಕತಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400178334 Syeda Akifa Zareen - W/O ಶಾಕೆರೊದ್ದಿನ್ #2/114 - ಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560400178441 Mallma - W/O: ಮಣಿಕ ರಾವ್ 2-11 ಯಾಕತಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178470 Sarojani - S/O ದಸವಂತ ೧೭೮/೧/೩೧ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178472 Punemma - S/O ಮೌಗಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178477 Shwetha - S/O ಝಾರೆಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178487 Meenchamma - W/O: ಪ್ರೇಮಾಕುಮಾರ್ 1-22 ಯಾಕತಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560400178513 Asma Begum - S/O ರಜುಬ್ ಅಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178515 Areafa Begum - S/O ಸಲೀಂ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560400178521 Nousheen Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಡಿ ಉಸ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400178534 Salma Begum - S/O ಸಯೆದ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178544 Shobarani Halge - S/O ನರಸಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178572 Mamita - S/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400178587 Shweta - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 58/2/11 ಯಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400178621 ಅಮೀನಾ ಬೇಗುಂ - S/O ಅಜೇಮುದ್ದಿನ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400178651 Sharanamma - S/O ಶರಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178654 Priyanka - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 2-230 . ಯಾಕತಪುPHH(NK) / NCS------60000000-
560400178772 Gousiya Begum. - S/O: ಸೈಯದ್ ಹಲೀಂ ಸಾಬ್ 2-119 PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178914 Meharaj Begum - S/O ದಸ್ತಗೀರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400179215 Bharati - S/O ಭೀಮಣ್ಣ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400179216 SANGEETA - S/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾಕತಪುರ ತಾಲೂಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560400179517 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂತೆಶ್ವರ ಯಾಕಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560400179529 Firdaus - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ಮುಜಕ್ಕಿರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400179700 Ishwari - S/O ಬೀರಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400179712 Geeta - S/O ಝಾರನಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400180066 Ambhika - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ ಯಾಕತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400180068 Shobha - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ೧/೧೧೨ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400180098 Firdous Begum - S/O ಸಯೆದ್ ಮುಲ್ತಾನಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180103 Farheen Begum - S/O ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400180138 Meraz Bee Begum - S/O ಮಹಮದ್ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಸತೋಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****817222/05/2022FPS****817222/05/20223002000022/05/2022
560400180153 Saleha Begum - S/O ಜಲೀಲ್ ಮಿಯಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400180233 Naziya Begum - W/O ವಹಾಬ ಶರಿಫ್ . . . . ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560400180484 Vidyavati - W/O ಶ್ರೀಮಂತ ಯಾಕಟಪುರ ತಾಲೂಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560400180561 Padmavati - S/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 1/101 ಯಾಕತಪುPHH(NK) / NCS------90000000-
560400180576 Bhuvaneshwari - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400180745 Vijay Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಮೇಶ್ವರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400180844 Raisa Begum - S/O ದಸ್ತೆಗೀರ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560400180856 Kavitha - W/O: ರಮೇಶ 2-173 ಯಾಕತಪುರ ಯಾಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560400180951 Kubarabi - W/O ಹಾಲೀಮ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400180970 Sudharani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈರಾಜ 271PHH(NK) / NCS------90000000-
560400180985 Mallamma - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ 2-15 ಯಾಕತಪುರ ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560400180990 Rekha - S/O ನರಸಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400181004 Taslim Begum - S/O ಇಸ್ಮೈಲ್ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181014 Fahim Begum - S/O ರಜಬ್ಬ್ ಅಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400181032 Ruheena Begum - S/O ಮ ಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400181072 Ruthamma - S/O ಶೀನು ಹೌಸ್ ನ 1/27 ನಾರ್ ವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400181074 Sweta - S/O ನರಸಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181075 Sharanmma - W/O ಬಸವರಾಜ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400181102 Najama - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400181120 Ranjitha - S/O ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ೧/೧೦೯ ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400181121 Noorjahan - S/O: ದಿಲ್ದಾರ್ ಹುಸೇನ್ 2-64 ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400181209 Naseema Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹ್ಮದ ಮೆಹಫೂಜ 187PHH(NK) / NCS------180000000-
560400181215 Tabasum Begum. - S/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ನ್ಉದ್ದಿನ್ . PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181253 Laxmi - S/O ಕುಶಾಲ್ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560400181463 Gangamma - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400181484 Sameena Begum - W/O ಶಫೀಉದ್ದೀನ್ ಹೌಸ್ ನ 207/237PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181549 Nirmala - S/O ನರ್ಸಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181572 Ahemadi Banu - S/O ಮ ಡ ಜಲೀಲ್ ಮಿಯಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181620 Sangeeta - S/O ಕಾಶೀನಾಥ ೧-೨೩೬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181963 Roohina Begum - S/O ಹನುಮಿಯ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181992 Mutamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬೀರಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400182274 Samina Begum - W/O ಮೈನೋದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400183610 Surekalaa - S/O: ವೀರಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ಮನೆ ನ-83 PHH(NK) / NCS------90000000-
560400183794 Firdousbegum Momin - W/O ಮುದ್ಸರ ತಾ ಬೀದರ ಯಕತ್ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400183927 Jijabai - S/O ಗುಂಡೇರಾವ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560400183989 Archanaa - S/O ಶರಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400184006 Shivamma - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಯಾಕತಪೂರ ತಾ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560400184013 Tejamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಪ್ಪಾ 1PHH(NK) / NCS------150000000-
560400184036 Narasamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ 399/2/81 . PHH(NK) / NCS------120000000-
560400184038 Sulechanna - S/O ವೀರ ಭದ್ರಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------180000000-
560400184099 Vaishnavi - S/O ಸಂಗಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400184127 Ajameera Begum - S/O ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400184136 Lateefa Bee - S/O ಚಂದ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400184179 Ginnemma - W/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400184208 Geeta - S/O ಶರಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400184221 Vaishnavi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ್ ಹನುಮಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560400184289 Minakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹನ್ ಗಣಾಪುಕರ ಯಾಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560400184605 Naziya Begum - S/O ಸಯೆದ್ ಮುಲ್ತಾನಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400184615 Renuka - W/O ಪಂಡಿತ - - - - PHH(NK) / NCS------150000000-
560400184672 Safiya Bi - S/O ಶುಕುರ ಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400184739 Priyanka - S/O ಮಲಗೊಂಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400184790 Jagadevi - S/O ಕಂಟೆಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400184898 Safiya Begum - S/O: ಮಹಮದ ಇನಾಯತ್ ಅಲೀ 2/141 ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560400184901 Jahida Begum - W/O ಇಭ್ರಹಿಂ ಸಬ್ ಯಕತಪುರ್ ಯಕತಪುPHH(NK) / NCS------150000000-
560400185250 Asiya Parveen - W/O ಜಿಯಉದ್ದೀನ್ # 2-54 . . PHH(NK) / NCS------150000000-
560400185323 Sarasvati - S/O ಭೀಮರಾವ ಯಕತಪುರ್ ಯಕತಪುರ್ ಅಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560400185937 Laxmi - S/O ಮಾರುತಿ ಯಕತಪುರ್ ಯಕತಪುರ್ ಅಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560400186361 Firdous Sultana - D/O ಎಂಡಿ ಸಲೀಮುದ್ದೀನ್ # 9-6-19PHH(NK) / NCS------90000000-
560400186861 Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400187062 Raisa Begum - W/O ಶೈಕ ಯುಸುಫ್ ೪೪ ಶಮಶೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560400187214 ರೇಷ್ಮ ತರನುಮ - W/O ಸಮೀಯೂದ್ದೀನ್ #264/2/43 . PHH(NK) / NCS------120000000-
560400187366 Samreen Sultana - W/O ತೈಯಾಬ್ ಅಲಿ ಹೌಸ್ ನ ಐ-191/1PHH(NK) / NCS------90000000-
560400187395 Samavva - W/O ನಾಗಪ್ಪ ಯಾಕತಪುರ 1/37/PHH(NK) / NCS------60000000-
560400187588 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ #1/80 ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560400187669 Parvati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬೀರಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400188111 Shantamma - S/O: ಶಾಮಣ್ಣ 1/22 ಯಾಕತಪುರ ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400188275 Mallamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತಿಪ್ಪಣ್ಣ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400188344 Satya Savitri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560400188578 Pallavi - W/O ನರೇಂದ್ರ - - - - ಯಾಕತಾಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560400188895 Praveenkumar - S/O ವೈಜನಾಥ್ # 2/1 . . ಹನುಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
560400188987 Sabia Begum - W/O ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಾಬ್ ಯಕತಪುರ್ ಯಕತPHH(NK) / NCS------120000000-
560400189173 Beepassha - S/O ಮ ಡ ಜ್ಯಿನುದ್ದೀನ್ ಯಾಕತಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400189200 Asiya Anjum - S/O ಸೈಯದ ಶರಿಫ ಮುದ್ದೆ ಮನೆ ಸಂಖೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400189290 Bismillabi - S/O ಬಸ್ಹೀರೋದ್ದೀನ್ ಯಾಕತಪುರ ಯಾಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560400189509 Mahebubi - ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಬ್ 268 ಯಾಕಟಪುರ ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560400189532 Halimabi - S/O: ಮಹೆಬೂಬ ಸಾಬ 2-84 ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400189633 Ghalemma - S/O ಜಟಗೊಂಡ ಯಾಕತಪುರ ಯಾಕತಪುರ ಅಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560400189830 Jagdevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ನಾಗೂರಾ ನಾಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560400189931 Meera Bai - W/O ಗೋವಿಂದ ರಾವ 1/108 ಯಕಥಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400190023 ರೇಶ್ಮ ಬೇಗಮ್ - W/O ಸೈಯದ್ ಹುಸ್ಸನ್ ಹೌಸ್ ನ 173/AAY(NK) / NCS------200000000-
560400190061 Laxmi - S/O ಶಂಕರ್ ಯಕತಪುರ್ ಯಕತಪುರ್ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560400190200 Gayitri - S/O ಶರಣಪ್ಪ ಯಕತ್ಪುರ್ ಯಕತ್ಪುರ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400190320 Mauolana B - W/O ಖಲೀಲ್ ಮಿಯ ಯಕತ್ಪುರ್ ಯಕತ್ಪುPHH(NK) / NCS------60000000-
560400190346 Gousiya Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೌಲಾನ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400190357 Rupaa - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಯಕತಪುರ್ ಯಕತಪುರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400190503 Ruksana Begum - W/O ಎಂಡಿ ಅಮೀರ್ ಯಕತಪೂರ ಯಕತಪೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400190594 Pushpalatha - W/O ಅಶೋಕ ಯಾಕಟಪುರ ತಾಲೂಕ ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560400190619 Swapna - W/O ತುಕಾರಾಂ - ಯಾಕಟಪುರ ಯಾಕತಾಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560400190627 Gangamma - ಶಂಕರ್ 2/202 ಯಾಕಟಪುರ ಯಾಕಟಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400190676 Surekha - S/O ದೇವೆಂದ್ರ ಯಕತ್ಪುರ್ ಯಕತ್ಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400190695 Aliya Begum - S/O ಮೌಲಾನ್ ಸಬ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560400190797 Sharada Bai - W/O ಭೀಮರಾವ ಯಕತಪುರ್ ಯಕತಪುರ್ ಅಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560400190991 Mahadevi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ #1/74 . ಯಾಕತಾಪುPHH(NK) / NCS------60000000-
560400191395 Sameena - W/O ಸೈಯದ ಶಹಬಾಜುದ್ದೀನ 2-113 ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560400191744 Sahajaha - S/O: ಮೈನೋದ್ದಿನ್ 2-50 ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------210000000-
560400191979 Mahadevi - S/O ಗುಂಡಪ್ಪ ಯಾಕತಪುರ ಯಾಕತಪುರ ಅPHH(NK) / NCS------120000000-
560400192648 Ramabai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ 1/19ಏ . ಯಾಕತಪುPHH(NK) / NCS------90000000-
560400192693 Laxmibai - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400192994 Jabeen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ಸಲೀಂ ಹೌಸ್ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560400193110 Sanjeevkumar Bhankur - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಭಂಕೂರ 2/5 ಯಾಕತNPHH(NK) / NCS------50000000-
560400193237 Jummabai - W/O ದಿಗ೦ಬರ ರಾವ್ ೧/೧೦ ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400193568 Atiya Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಲ್ಲಾವುದ್ದPHH(NK) / NCS------120000000-
560400196093 Narasamma - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400196094 Raziya Begum - ಯಾಕತಪೂರ ಮುಸುಲ್ವಾರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560400196095 ಮಿಠು ಮಿಯಾ - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400196096 Devindra - ಯಾಕತಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400196097 ಭೀಮಣಾ - ಯಾಕತಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400196098 Lakshmi - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400196100 amrtha basappa - ಯಾಕತಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400196101 narasamma daulappa - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400196102 Narsamma - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400196103 narasamma narasappa - ಯಾಕತಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400196104 malamma gundappa - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****054614/05/2022FPS****054614/05/20223002000014/05/2022
560400196105 Sangamma - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400196106 ಸಂಗಪ್ಪಾ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400196107 Siddamma - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400196108 parvati tippanna - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400196109 jaremma jateppa - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400196110 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400196111 ಸಾದಕ ಅಲಿ ಚಾಂದ ಪಾಶಾ - ಯಾಕತಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400196112 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ಬೀ ಮನ್ಸೂರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400196113 ಮಹಾದೇವಿ ತಿಪ್ಪಣ್ನಾ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400196114 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪೂರ ತಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400196115 ಬಸವರಾಜ ಎಬನಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400196116 ಶಂಕರ ಮರೆಪ್ಪ - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400196117 ಜೈರಾಜು ಬಸಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400196118 ಸಂಜು ಕುಮಾರ ಮಾರುತಿ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400196119 Shakuntala - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------210000000-
560400196120 ಶಾಕೇರಾಬೇಗಂ ಸುಲ್ತಾನ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400196121 Samina Begum - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400196122 chandramma chandrappa - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400204618 ಶಿವಕುಮಾರ - ಯಾಕತಪೂರ ಕೇಳಗಿನ್ ದೊಡ್ಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204619 Sarasvati - ಯಾಕತಪೂರ ತಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204620 ರತ್ನಮ್ಮ - ಯಾಕತಪುರ ತಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400204621 ಸರಸ್ವತಿ ರಮೇಶ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204622 ಪ್ರಕಾಶ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204623 ಮಹಾದೇವಿ - ಯಾಕತಪೂರ ರಾಜಗಿರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400204624 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪೂರ ಬಕ್ಕನೋರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400204625 ಅನೀಸ ಬೇಗಂ - ಯಾಕತಪೂರ ಮೋದಿಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204626 Sangeeta - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400204627 Nilamma - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400204628 Sultan Bee - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204629 Ratnamma - yAktpur ಕ್ಷತಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560400204630 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ಯಾಕತಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204631 ಮಾಣೆಮ್ಮಾ ನರಸಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204632 ನರಸಿಂಗ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400204633 kalavati - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400204634 ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204636 Punnemma - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400204637 Saraswati - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204638 ಲಲಿತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400204639 ಶರಣಮ್ಮ ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400204640 ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಸಯ್ಯ - ಯಾಕತಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204641 tejamma gundappa - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204642 ಶಾಂತಕುಮಾರ ಶಾಮಣ್ಣಾ - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204643 Sushillamma - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204644 ದಶವಂತ ಮರೆಪ್ಪ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400204645 sangeeta sundar - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400204646 ಧನರಾಜ ಜಾನ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204647 Sarojani - ಯಾಕತಪೂರ ತಾ ಬೀದರ ಜಿ ಬೀದರ 585401PHH(NK) / NCS------120000000-
560400204648 ಮೋಜಸ ದೇವಿದಾಸ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400204649 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮರೆಪ್ಪ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204650 kamla maruti - ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಯಾಕತಪೂರ ತಾ PHH(NK) / NCS------210000000-
560400204651 Gangamma - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204652 ಸಂಜು - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204653 ಮುತ್ತಮ್ಮಾ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204654 Kavita - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204655 Amruthamma - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204656 ಕಮಳಮ್ಮ ರಾಮ ಚಂದರ - ಯಾಕತಪೂರ ತಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400204657 ಚಂದ್ರಶೇಕರ ಪುಂಡಲ್ಲಿಕಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204658 ತೇಜಮ್ಮ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪೂರ ತಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400204659 Suganavati - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204660 Sharnamma - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204661 ಶಿವರಾಜ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204662 ಶಿವರಾಜ ಘಾಳಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204663 ದಶರಥ ಮೊಗಲಪ್ಪ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400204664 sangamma maruti - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400204665 ತುಕಾರಾಮ ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204666 ಭೀಮಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204668 Laxmi - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204669 narasmma jateppa - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400204670 Satyamma - ಯಾಕತಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400204671 ತುಕಾರಾಮ ಜೆಟೇಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204672 ತುಕಾರಾಮ ಘಾಳಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400204673 tipamma ningappa - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400204674 ಕಾಲಾಮ್ಮ - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204675 Laxmi - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400204676 ಬಸವರಾಜ ಜಟಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204677 Gangamma - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400204678 ಅಶೋಕ ಶಿವ ರಾಮ - ಯಾಕತಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204679 ghaleppa virappa - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204680 Sangamma - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****179818/05/2022FPS****179818/05/2022210014000018/05/2022
560400204681 ಕಾಶಿನಾಥ ರಾಮಣ್ಣಾ - ಯಾಕತಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204682 Tejamma - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400204683 Tukkamma - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560400204684 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಅರ್ಜುನಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400204685 Premala - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204686 ಶೋಭಾ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400204687 Jagdevi - ಯಾಕತಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204688 Vijay Laxmi - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400204689 ಶಂಕರ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204690 Vijay Laxmi - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204691 ಆಶೋಕ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204692 Jagamma - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204693 Narasamma - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400204694 faimunisa begam asad miya - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400204695 ಪಾಶಮಿಯ್ಯಾ ಖುತುಬ ಸಾಬ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204696 ಅಜಿಮೊದಿನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204697 ಸಿರಾಜೋದ್ದಿನ್‌ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400204698 ಸಲಿಮೊದ್ದಿನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400204699 ಶಫೀಯೋದ್ದಿನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560400204700 ಮಹೆಬುಬ ಅಲಿ ಮ್ಯೆನೊದ್ದಿನ್‌ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400204701 Farheen Sultana - ಯಾಕತಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204702 mohabi amir sab - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400204703 shahedabi mainoddin - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400204704 ನಸಿರೊದ್ದಿನ್‌ ಮೌಲಾನ ಸಾಬ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400204705 ಸಲಿಮಾಬಿ ಮೌಲಾನ ಸಾಬ - ಯಾಕತಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204706 ಕಮಳಮ್ಮ ಕಾಶಿನಾಥ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204707 aimadi begam isuf miya - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204708 MICHAMMA BHEEMANNA - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204709 ತುಕಾರಾಮ ರಾಮಣ್ಣಾ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204710 ಅಮೀರಬೀ ಮೌಲನ ಸಾಬ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400204711 ಮ್ಯೆನೊದ್ದಿನ್‌ ಹುಸೆನ ಸಾಬ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560400204712 ಖಯಾಮೊದ್ದೀನ್‌ ಘುಡು ಸಾಬ - ಯಾಕತಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204713 IRSHAD BI USMAN ALI - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------210000000-
560400204714 Tahera Bee - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204715 ನುರೊದ್ದಿನ್ ಜಲೀಲ ಮಿಯ್ಯಾ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400204716 PHARUKa bi sadak ali - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204717 Khaja Begum - ಯಾಕತಪೂರ ತಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204718 ಇನಾಯತ ಅಲಿ ಹುಸೆನ ಸಾಬ - ಯಾಕತಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204719 Haleema Begum - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204720 Saliya Bee - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400204722 Ahmeda - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****492421/05/2022FPS****492421/05/202212008000021/05/2022
560400204723 ಅಂಮೃತ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204724 ಬಸಿರೋದ್ದಿನ್‌ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204725 sadak ali - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400204726 ಖಾಜಾಮಿಯಾ ಅಜೀಜ ಸಾಬ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560400204727 Raisa Bee - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------240000000-
560400204728 ಖಮರುದ್ದೀನ ಸಾದಕ ಅಲಿ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204729 ಮೌಲಾನ ಮಹ್ಮದ್‌ ಸಾಬ - ಯಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204730 ಸೈಯದ್‌ ಮಕಸುದ್‌ ಅಲಿ ಸೈಯದ್‌ ಮೈನು - ಯಾಕತಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204731 ಸೈಯದ್‌ ಹುಸೇನ ಸಾಬ ಮಹಬುಬ ಸಾಬ - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204732 ಸೈಯದ್‌ ಹಾಲೀಮ ಸಾಬ ಮಹಬುಬ ಸಾಬ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204733 ಮುಸ್ತಾನ ಅಲಿ ಮಹಾಮುದಿನ - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204734 ಪ್ರಭು ನರಸಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204735 gouramma veer sangappa - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400204736 ಬಾಕರ ಅಲಿ ಮಹಮದ ಸಾಬ - ಯಾಕತಪೂರ ತಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204737 ಶಹನಾಜ್ ಬೇಗುಂ - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204738 Narsamma - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400204739 Siddamma - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400204740 Abeda Bee - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400204741 ಚಿನ್ನಮ್ಮ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400204742 ಭಿಮಣ್ಣಾ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204743 ಶಾರದಾ ಬಾಯಿ ಬಸವಣಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400204744 daulath bi chand pasha - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204745 Jagdevi - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400204746 ಮಾರುತಿ ನರಸಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204747 ನರಸಪ್ಪಾ ತಿಪ್ಪಣ್ನಾ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400204748 Siddamma - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204749 ಗುಂಡಪ್ಪಾ ನಾಗಪ್ಪ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204750 Shankremma - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204751 ಶರಣಪ್ಪಾ ಹಲೀಮ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------210000000-
560400204752 Saraswati - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204754 Shantamma - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400204755 ದೇವಮ್ಮಾ ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400204756 Chitramma - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400204757 ಸುಂದರ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400204758 Ramava - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400204759 Pushpavathi - ಯಾಕತಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204760 ಝರೆಪ್ಪಾ ಮರೆಪ್ಪ - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204761 ಸಂಜು ಕುಮಾರ ಝರೆಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204762 ಸುನೀಲ ಝರೇಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204763 ದಶರತ ನರಸಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204764 Rangamma - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204765 ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪೊಚಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400204766 ಹನುಮಂತ ಎಂಕಣ್ಣಾ - ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ವೆಂಕಪ್ಪಾ ವಡ್ಡರ ಮುPHH(NK) / NCS------240000000-
560400204767 ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹಣಮಂತ - ಯಕಾತಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204768 Indramma - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204769 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಂಗಪ್ಪ - ಯಾಕತಪೂರ ತಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204770 ಶೋಭಾ ರಾಮಣ್ಣಾ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204771 Durgamma - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204772 Tukamma - ಯಾಕತಪೂರ ತಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204773 ಹನುಮಂತಪ್ಪ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204774 ಶರಣಪ್ಪಾ ಹಲೀಮ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400204775 ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಿವ ರಾಮ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204776 ನಿಂಗಮ್ಮಾ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204777 ರವಿ ನರಸಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400204778 nagamma gundappa - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400204779 narasappa hanamanth - ಯಾಕತಪೂರ ತಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400204780 Anushamma - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400204781 ಝರೇಮ್ಮ ಬಾಲಪ್ಪ - ಯಾಕತಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400204782 ಸುಭಾಷ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಯಾಕತಪೂರ ತಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400204783 ಸುಂದರ ಶಿವಪ್ಪ - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204784 Sharamma - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204785 ಓಂಕಾರ ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಯಾಕತಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400204786 ಸೂಗಮ್ಮ ಶಿವ ರಾಮ - ಯಾಕತಪೂರ ತಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204787 Sonamma - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400204788 ಜಹೀರ ಮಿಯ್ಯ ಮಹಮೊದ ಅಲಿ - ಯಾಕತಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-</