REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500380811 Kasthuri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಳೆ PHH(NK) / CS------250000000-
560400177733 Roopa - S/O ವೀರಶೀಟಿ ೪೬೫ PHH(NK) / CS------200000000-
560400178454 Naziya Begum - S/O ಎಂಡಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ ೨೭೧ PHH(NK) / CS------150000000-
560400178464 Irfana Begam - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೌಸುದ್ದೀನ್PHH(NK) / CS------350000000-
560400179289 Sarita - W/O: ಸುಭಾಷ್ 1075 ಗೋವ್ತ ಹPHH(NK) / CS------150000000-
560400180022 Shakira Begum - S/O ಆಲಿ ಶಾಹ ೭೮೦ PHH(NK) / CS------200000000-
560400180037 Heena Begam - W/O ಸಮಿಉದ್ದೀನ್ ೨/೧೬೦ PHH(NK) / CS------250000000-
560400180038 Shannu Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೆಮೂದ ಮಿಯPHH(NK) / CS------250000000-
560400180109 Arshiya Begam - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ತಾಜುದ್ದೀನ ಮನ್ಹPHH(NK) / CS------200000000-
560400180578 Pavithra - S/O ಭೀಮ ಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / CS------100000000-
560400180927 Zakiya Begum - W/O ಅಬ್ಬು ಮಿಯ್ಯ ಮನ್ಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / CS------250000000-
560400181236 Syeda Shakira Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಮಹೆಬೂಬ್ ಮನ್ಹಳ್ಳPHH(NK) / CS------200000000-
560400181250 Pooja - W/O ರಾಜು 4117 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಬPHH(NK) / CS------100000000-
560400181583 ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲ ಬಿ - W/O ಯದುಲ್ಲಃ PHH(NK) / CS------250000000-
560400181664 Nussarath Begum - W/O ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾಃ ಕುಅದ್ರಿ 1-99 PHH(NK) / CS------100000000-
560400181912 Mubeena Begum - S/O ಹೈದರ್ ಆಲಿ ೯೩೨ PHH(NK) / CS------100000000-
560400181937 Sapana - W/O ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮನ್ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400182232 Sudha Rani - W/O ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ 1/78 ಭಾಗ PHH(NK) / CS------150000000-
560400182357 Munni Begum - S/O ಬಾಬು ಮಿಯಾ PHH(NK) / CS------200000000-
560400183563 Fatima Bee - S/O ಅಹ್ಮೆದ್ ಸಾಬ್ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಮನ್PHH(NK) / CS------100000000-
560400183949 Begam Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಬಿ ಸಾಬ್ PHH(NK) / CS------250000000-
560400183973 Geetha Heremat - W/O ದೇವೇಂದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇರೆಮಠ PHH(NK) / CS------200000000-
560400184054 Ismail Bi - S/O ಖಾಜಾ ಸಾಬ್ ಮನ್ಹಳ್ಳಿ ತಾPHH(NK) / CS------350000000-
560400184916 Surekha Bai - S/O ಹಣಮಂತ ರಾವ ಮನ್ಹಳ್ಳಿ ತಾNPHH(NK) / CS------00000000-
560400184929 Shehnaaz Bi - W/O ಂಡ್ ಸಲೀಮುದ್ದೀನ ಮನ್ಹಳ್PHH(NK) / CS------250000000-
560400184966 Vijaylaxmi - W/O ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ೧೧೪೭ ಮನNPHH(NK) / CS------100000000-
560400185266 Arifa Begam - W/O ಸಿಜೌದ್ದೀನ್ #100 . . . PHH(NK) / CS------200000000-
560400186499 Samreen Fatima - S/O ಪಾಶಾ ಮಿಯಾ ೧೦೬೪ ಮನ್ನಳ್ಳಿ PHH(NK) / CS------100000000-
560400186900 Sunita - W/O: ಸುರೇಶ # ಬ್ಲಾಕ್ 4 ಮನ್ನಳPHH(NK) / CS------250000000-
560400187119 Rubeena Begum - W/O ಎಮಡಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ 34 ಬೀ/PHH(NK) / CS------100000000-
560400187345 Ahmadi Begum - W/O ಎಮ್‌ ಡಿ ಲೈಕುದ್ದೀನ್ ಹೌಸ್ ನPHH(NK) / CS------250000000-
560400187618 Asifa Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಶೌಕತ್ ಅಲಿ 2/44 ದೂPHH(NK) / CS------50000000-
560400187803 Gangamma - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮನ್ಹಳ್ಳಿ ಮPHH(NK) / CS------100000000-
560400187999 Sridevi - W/O #೨/೧೩೧ ಡಿಗ್ರೀ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಳNPHH(NK) / CS------100000000-
560400188273 Nazeema Begum - W/O ಸೈಯದ ಅತೀಖ ಮನ್ಹಳ್ಳಿ ತಾPHH(NK) / CS------100000000-
560400188328 Nikhat Fatima - D/O ಅಮ್ಜದ್ ಅಲಿ ಶಾಹ # 507 , PHH(NK) / CS------150000000-
560400189888 ಹಬಿಬ್ ಬೆಗುಂ - W/O ಎಂಡಿ ಮೊಇಜಿದ್ದಿನ ಮನ್ಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / CS------100000000-
560400190235 Indu Bai - W/O: ಗುರುನಾಥ ರಾವ್ ಬೋರಳಕರ 2/25NPHH(NK) / CS------50000000-
560400196459 Ananjay - ಹೊಕ್ರಾಣ್ಣಾ (ಬಿ)PHH(NK) / CS------50000000-
560400198961 ಅಬ್ದುಲ ಖಲೀಲ ಮಿಯ್ಯಾ ಖುರೇಶಿ ತಂದೆ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / CS------350000000-
560400198962 Asiya Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / CS------350000000-
560400198963 Ameena Bee - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------200000000-
560400198964 ಅಲಿಶಾ ಇಬ್ರಹಿಮ ಶಾಹ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / CS------350000000-
560400198965 ಶಹೆದ ಬೇಗುಂ - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400198966 hakamabi jamera miya - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / CS------350000000-
560400198967 ದೇವಿಂದ್ರ ಲಕ್ಷಪ್ಪಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400198968 ಶಂಕರ ತುಕಾರಾಮ - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400198969 Rani - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------150000000-
560400198970 Rangamma - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / CS------350000000-
560400198971 Sujatamaa - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------100000000-
560400198972 Seelamma - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / CS------350000000-
560400198973 ಮಾಣಿಕ - ಮನ್ನಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400198974 ಜೈಮಣಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400198975 Sulochanaa - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / CS------350000000-
560400198976 munibi - ಮನ್ನಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400198980 ಕಲಾವತಿ - ಮನ್ನಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400198981 ರವಿ ತಂದೆ ಸೀದ್ರಮಪ್ಪಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / CS------350000000-
560400198982 ಮಹತಾಬ ಅಲಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400198983 ರತ್ನಮ್ಮ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------100000000-
560400198984 ನಾಗೇಶ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400198985 Rehana Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400198986 Prabhavati - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400198987 ಮಹಿಮದ ಅಲಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / CS------350000000-
560400198988 Farzana Begum w/o Gafar Miyya - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400199043 Haseena Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400199055 Laxmi - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------300000000-
560400215428 ಮಾಣಿಕ ಕಲಪ್ಪಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------100000000-
560400215429 shabana begm - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400215430 Khursheed - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400215431 Droupati - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400215433 ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಯುಬ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------250000000-
560400215434 ಅಬ್ದುಲಸಮದ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------150000000-
560400215435 ಜಾಫರ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹೇಮಾನ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / CS------350000000-
560400215436 ಗೊವಿಂದರಾವ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400215438 Shaheen Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400215440 Afsara Banu - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400215441 ಖಲಿಲಮಿಯ್ಯಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400215442 Hafiza Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400215443 ಇಮಾಮಸಾಬ ಮಹೆತಾಬ ಸಾಬ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------100000000-
560400215444 Jaina Bee - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / CS------350000000-
560400215445 ಖಾಜಾ ಮಿಯ್ಯ ನಬಿ ಸಾಬ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400215446 jaituna bi fakaroddina - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400215447 banubegm mahamda miya - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400215448 ಗುಡ್ಡು ಸಾಬ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------100000000-
560400215449 Zareena Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / CS------350000000-
560400215450 Nayimunisa Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400215451 ಬಸಪ್ಪಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------100000000-
560400215452 amir hamja fatru sab - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400215453 Jaitun Begam - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400215454 Sabiha Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400215455 Shakira Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / CS------350000000-
560400215456 ಬಸವರಾಜ ಸಂಗ್ರಮಪ್ಪ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------100000000-
560400215457 Parvatamma - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400215459 ಚಾಂದ ಪಾಶಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400215460 Sajida Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400215461 Gousiya Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / CS------350000000-
560400215462 Tahera Bee - ಮ಻ನಲಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400215464 Raheema bee - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400215466 ಖಲೀಲ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------250000000-
560400215467 ಲತೀಫ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಪೀರ ಸಾಬ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------150000000-
560400215468 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400215469 shamimabi - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------50000000-
560400215470 lalitha - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400215472 Sangeeta - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400215473 jagamma - ಮನ್ನಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400215474 Dhulappa - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / CS------350000000-
560400215475 ತುಳಜಮ್ಮಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------100000000-
560400215476 Sabera Bee - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / CS------350000000-
560400215477 rijavana begm - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------200000000-
560400215478 Syeda Bee - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------100000000-
560400215479 Narasamma - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------200000000-
560400215480 Shaaranamma Rajole - ಮನ್ನಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400215481 jinat sultana - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------350000000-
560400215482 ಲಾಲಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400215483 Savitra Bai - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------150000000-
560400215484 Maqbool - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400215485 Muneera Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400215486 Tahera Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400215487 ಮಕ್ಸುದ ಸೀಲರ ಸಾಬ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------150000000-
560400215488 ಅಲಾವೋದ್ದಿನ ಮೀರನಾ ಸಾಬ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400215489 ಮಹಿಯೊದ್ದಿಮನ ಅನ್ವರ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400215490 Saleema Bee - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------350000000-
560400215492 Rizwana Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400215493 Shaheen Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400215495 ಮಕಬಲ ಮಿಯ್ಯ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------100000000-
560400215496 Tahoora Naseem s/o Kafeel ahme - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400215497 Sugamma - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400215498 Majida Bee - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400215499 ಆಮಿನಾಬಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400215501 Basawashree - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400215502 sumitrabai - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------150000000-
560400215503 mallamma basappa - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400215505 ಆಶೋಕ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400215507 Farhana Begum - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400215508 ರಿಹಾನಾ ಬೇಗಂ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------150000000-
560400215511 ಕಾಶಮ್ಮಾ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400215513 ರಮೇಶ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------150000000-
560400215514 ಈಶ್ವರಿ - ಮನ್ನಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400215515 ಶಿವರಾಜ್‌ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400215516 ಭಿಮಶಟ್ಟಿ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400215517 Shanta Bai - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400215518 ಶಿವರಾಜ್‌ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400215519 nilamma - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400215520 ಲಲಿತಾ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400215521 sushilamma - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400215522 Sharda Bai - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------350000000-
560400215523 sureshasawmi - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400215524 ಕಾಶೀನಾಥ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400215525 Nirmala - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400215526 ನಾಗಶಟ್ಟಿ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400215527 ರೇಶ್ಮಾ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400215528 Shaheen Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------200000000-
560400215529 chandramma - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400215530 Rubeena Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400215531 Bipasha Bee - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400215532 Khamara Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------250000000-
560400215533 Latifa Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------300000000-
560400215534 ಎನ್ ಎ ಶಾ ಖಾದ್ರೀ ದರವೇಜ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400215535 Bismilla Bi - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ.//ಬೀದರPHH(NK) / CS------300000000-
560400215536 ಚಾಂದಶ್ಯಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400215537 ಅಬ್ದಲ.ರಹಿಮ ಶಹ ಮಹಿಬೂಬ ಶಹ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400215538 Pentamma - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400215539 ರತನಕುಮಾರ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------200000000-
560400215540 ಇಸೂಫ್‌ ಅಲಿ ಶಾ ಮಹಿಬೂಬ ಶಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400215541 ಕರಾಮತ್‌ ಅಲಿ ಶಾ ಲತಿಫ ಶಾಹ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / CS------350000000-
560400215542 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾಪಿರಪ್ಪಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------50000000-
560400215543 ಹೈದರ್‌ ಅಲಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400215544 ಫಕರೋದ್ದಿನ್ ಮೀರನ ಸಾಬ - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400215545 Beepasha Dalala - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / CS------350000000-
560400215546 Shamim Begam - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------300000000-
560400215549 Laxmi Bai - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400215550 ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400215551 kastura - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400215552 ನರಸಪ್ಪಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400215553 Pulama - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400215554 ದೇವಿಡ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400215555 ಇಸರತ್‌ ಬೆಗಂ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------350000000-
560400215556 ಪಾಶ್ಯಾಮಿಯ್ಯಾ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400215558 ವಾಹೆದ ಅಲಿ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400215560 Narsamma - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------200000000-
560400215561 ನಯಿಮ ಮಿಯ್ಯ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400215563 mahadevi - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------250000000-
560400215564 ಶಿವರಾಜ್‌ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400215565 Noor Jahan Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / CS------350000000-
560400215566 ಸುಜಾತಾ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400215567 Rafeeqa Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400215568 Asma Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400219066 Sujata - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರNPHH(NK) / CS------00000000-
560400219067 Asma Begum - ಮನ್ನಳಿNPHH(NK) / CS------00000000-
560400219068 ಶಂಕರ ರಾವ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರNPHH(NK) / CS------00000000-
560400234130 Kausar Bee - C/O ಎಂಡಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ . . ಮನ್PHH(NK) / CS------300000000-
560400257563 Dhulappa S/o Maruthi - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400257565 Nazneen Khanum - ಮನ್ನಳ್ಳಿNPHH(NK) / CS------00000000-
560400257570 Shivleela - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400257588 Fareen Sultan W/o Late Rabbani - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400257594 NAJIBUNNISA BEGUM - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400257596 Laxmi - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400257625 Mohammed Yunus S/o Mansoor miy - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400257627 Pavitra - ಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400257628 Eranna s/o Ramanna - ಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400257641 Khuresha Begum - ಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400257644 Tayyab Ali S/o Syed Mahmood - ಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400257647 ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಜಮಿರೊದ್ದಿನ ಜಹಿರಾಬಾದವ - ಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400257649 Masum Bee - ಗ್ರಮ್ ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400257654 Siddamma - ಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400257658 Laiqa Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400257678 Mahadevi - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400257722 Gurappa s/o Rachappa Koheerkar - ಗ್ರಾಮ ಮನ್ನಳ್ಳಿNPHH(NK) / CS------00000000-
560400257726 ಮಂಗಲಾ - ಗ್ರಾಮ ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400257731 Raziya Bee - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400257815 Syeda Rubeena Kouser - ಗ್ರಾಮ ಮನ್ನಳ್ಳಿNPHH(NK) / CS------00000000-
560400257857 Roopa - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400257970 ಶಂಕರಬಾಬ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400258974 Kaveri - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400260133 ಗೊರೀಬೀ ಡಪೂರವಾಲೆ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260193 ಅನವರಮಿಯ್ಯಾ ನಿಡಿವಾಲೆ - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400260195 Rangamma - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260197 Siddamma - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400260198 ಸಂಜೂ ಕುಮಾರ ಜಮ್ಮ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400260199 ಕಮಲಮ್ಮ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400260200 ಶಾರದಾ - ಮನ್ನಳ್ಲಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260201 Thaslimabegam - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400260202 ನರಸಪ್ಪಾ ಡಪೂರ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260203 Meenakshi - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400260206 Shakuntala - ManhalliPHH(NK) / CS------300000000-
560400260214 Paramma - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400260215 ಶೋಭಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260216 ಜಮಿನು ರಹೆಮಾನ ಖಸಾ - ManhalliAAY(NK) / CS------350000000-
560400260219 ಮಾರುಫಸಾಬ ನಿಡ್ಲ - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400260222 Rijavana Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400260223 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260224 ರಹಿಮೊದ್ದೀನ್‌ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260236 sushila bai - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400260239 Abedabi - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400260241 Chandramma - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400260243 Haseena Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400260244 kamalbai - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400260245 Gafurmiyya miyanvalle - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400260246 Savita - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260248 Shabana Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260249 Santamma karachaldor - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260250 Jaleka Bii - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400260252 jaib nabi chand sab - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260254 Rekha - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260256 ಸಾದಕಲ್ಲಿ ಗೌಸಪುರ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260258 Jaishri - ManhalliPHH(NK) / CS------200000000-
560400260259 ಜಾಫರಶಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260261 Arifa Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400260264 ಸಂಗಮ್ಮಾ ತಡಪಳ್ಳಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260265 Gausiya Begam - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260266 ಅಝಮಥಲ್ಲಿ ಚಂದಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400260267 Gopamma - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400260269 ಅಮಿರೊದ್ದಿನ್‌ - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400260285 ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260286 Farzana Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400260287 Arsiya Anjum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260288 ಮಹೆಮುದಅಲ್ಲಿರಾಜಗೇರಾವಾಲೆ - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400260289 ಪ್ರೇಮಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260290 Rizwana Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400260291 Fatima Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260292 Sujata - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260295 Eramma - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260331 Nasreen Begam - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260844 ರವಿ ಕೂಹೀರ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400260847 Laxmi - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400260848 Mahimuda Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400260850 farina begam - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260851 Kulsum Begam - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400260852 ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ ದರ್ವೆಸ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260853 ಮಹೆಬೂಬಅಲ್ಲಿ ಬೈರನಲ್ಲಿವಾಲ - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400260856 Farida Begum - MANNALLIPHH(NK) / CS------300000000-
560400260857 ಸರಸ್ವತಿ ಸುನಾರ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400260858 ಕವಿತಾ ಮಡಪತ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400260859 Anisa Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400260860 Naseema Bee - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260861 ಮಹೆಬಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಲಿಗಲ್ಲ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260862 ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ ಯಾಕತಪುರವಾಲ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260863 Yankamma - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260864 ಬಸವರಾಜ ಅನ್ವರ್ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260865 Asma Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400260867 Ashma Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400260868 ರಜೀಯಾ ಬೇಗಂ - ManhalliPHH(NK) / CS------100000000-
560400260869 Bilkhis Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400260870 ಸಿರಾಜೋದ್ದೀನ್‌ ಹಳ್ಳಿಖೇಡವಾಲೆ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400260871 ಮೊಹಮ್ಮದ.ಶೌಖತ್‌ ಯಾಕತಪುರ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260872 Mahibub Bi - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400260873 ದೌಲತಬೀ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260874 Rizwana Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400260876 Ahmadi Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400260877 ಮದರಸಾಬ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260878 ಜಲೀಲಅಹ್ಮದ ಬೀರನೆಲ್ಲಿವಾಲ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260879 Rizwana Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260880 Rosola Bi - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400260881 Abeda Bee - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400260882 salima begama - ಮ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400260883 Naheeda Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400260884 Isarath Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400260885 Tuljamma - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(K) / CS------100000000-
560400260886 ಆಲಿಮೊದ್ದಿನ್‌ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260887 Amjum Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400260888 Geeta - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260889 Shilpa - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260890 ಬಕ್ಕಮ್ಮ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400260891 ಮಾಣ್ಣೇಮ್ಮಾ ಕರಚಲ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260893 Sunitha - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400260894 Rajeshree - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400260895 Bipasha - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400260896 Aisha begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400260897 ಶಫೀಯೋದ್ದಿನ ಭೀರನಲ್ಲ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400260898 Rekha - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260899 ಪ್ರಕಾಶ್‌ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400260900 ದಾವೂದ ಅಶಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400260901 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಲೀಲ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಖಯುಮ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400260902 ಕಾಳಮ್ಮ ಜಮಾದಾರ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260904 Sakuntala - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400260905 Prabhavati madki - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400260906 ರಮೇಶ ಚಿನಗೆಪಲ್ಲಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400260907 Naphisa Bee - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260908 Sunita - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260910 Manemma - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400260911 Sameena - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400260912 ವಾಜೀದಮಿಯ್ಯಾ ರಾಜಗರಾವಾಲೆ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400260915 Vaishali - ManhalliPHH(NK) / CS------250000000-
560400260916 Rayisa begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400260918 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಾಲಚಡ್ಡ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400260919 ಮೊಹಮ್ಮದ .ಇಸಾಮೊದ್ದಿನ ಚಂದಾವಾಲೆ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260920 ಸುನಿಲ ಪನಾಳ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400260921 ಬೀಪಾಶಾ ಖುರೇಶಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400260922 ದಶರಥ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400260924 Iramma - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260925 ಇಸ್ಮಾಲಶಾ ಗೌಸಪುರ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400260926 Mallamma - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400260927 Rajiya Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260928 Jyoti - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400260929 ಪೂಚಪ್ಪ ಕೊರವ್ವ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260930 ರಾಜು ಕುಮಾರ ಭಾಯಿಕಟ್ಟಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400260931 ಮೊಯಿನ್ ಪಾಶಾ - ಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260932 ಮಹಮದ ಶರಿಫ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260933 ರಾಜು ಮೊಗಡಂಪಲ್ಲ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400260934 Shantamma - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400260935 ರಾಜಕುಮಾರ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400260936 ಮುನ್ನಿರಮಿಯ್ಯಾ ನೂರಬಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400260937 ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ ಸಾತೋಳ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400260938 anita - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400260940 Darasthan be - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400260941 Mahanand - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400260942 Saleha sultana W/o Syed Abdu - ಮನ್ನಳ್ಳಿNPHH(NK) / CS------00000000-
560400261006 Md.Mukhtar Ahmed S/O Maqbool A - ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾ|ಬೀದರPHH(NK) / CS------150000000-
560400262032 makabula shanika ebrahima s - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400262181 MALLAMMA - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400262856 ಘೋಡುಸಾಬ ಮದಿಕುಂಟ್ಯಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400262859 Sushilamma - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400265920 ಮೈನುದ್ದೀನ್‌ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400270061 Tukamma - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400270218 Ismail Sab - S/O: ಘೂಡುಸಾಬ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಮುPHH(NK) / CS------100000000-
560400270535 Parvati - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400270826 Shameem Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400270876 Najima Begum - ಶೇಕ ಮಹೇಬೂಬ ಚಿಟ್ಟಾ ಬೀದರ್585403PHH(NK) / CS------200000000-
560400272880 Ramesh s/o Suryakanth - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400272882 ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ರೇಡ್ಡಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿNPHH(NK) / CS------00000000-
560400272885 Basamma - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400272886 Zakiya Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400272889 Sridevi w/o Maruti - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------50000000-
560400272891 Vijay Kumar s/o Raghunath Rao - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400275125 Nasreen Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400275412 Yallappa s/o Ramalu - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400275413 Farajana Begum - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400275414 Aruna - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400275415 Vasu dev s/o Shankreppa - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400275422 Vijaylaxmi - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400275426 Ravi Kumar s/o Kashinath - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------100000000-
560400275428 Khaseem Bee - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------300000000-
560400275674 Jagdevi - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------250000000-
560400276059 MANEMMA W/O KISHAN RAO - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / CS------200000000-
560400276506 Munnemma w/o Ravindar - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400277088 Pramala - ಮನ್ಣಳ್ಳಿAAY(NK) / CS------350000000-
560400277164 ಖೈರುನ ಬೀ ಗಂಡ ಇಮ್ರಾನ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------150000000-
560400277165 Niramal - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------450000000-
560400278752 Anusha - ಮನ್ನಳ್ಳಿ 69 ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೊನಿ ಮPHH(NK) / CS------100000000-
560400280321 Surekha - W/O ಕಾಡಾಜಿ ೨/೧೩೧ ಮನ್ನಹಳ್ಳNPHH(NK) / CS------50000000-
560400280475 Deendayal Manhalli - S/O: ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಮಣ್ನಳ್ಲಿ 8-11NPHH(NK) / CS------50000000-
560400280476 Rohini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೀಂಡಯಾಲ 2/12 ಮನ್NPHH(NK) / CS------100000000-
560400281477 Priyanka - W/O ಸುಶೀಲಕುಮಾರ್ #35 - ಮನ್ನಳNPHH(NK) / CS------00000000-
560400282962 Kastoor Bai - C/O ಮಣಿಕ 2/75 ಮನ್ಹಳ್ಳಿ ಬೀದರ್ NPHH(NK) / CS------50000000-
560400283293 Girija - C/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಸೌಶೇಟ್ಟಿ ಮನ್ನಳ್ಳಿNPHH(NK) / CS------100000000-
560400284180 Mohamed Shafiuddin - C/O ಫಕ್ರುದ್ದಿನ್ ಹೌಸ್ ನ 12NPHH(NK) / CS------00000000-
560400284272 Manisha - W/O ರಮೇಶ್ ಮನ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕ PHH(NK) / CS------100000000-
560400284821 Mahadevi - S/O ಕರಬಸಪ್ಪಾ ೨/೧೪೫ ಮನ್ನಳ್ಳಿ NPHH(NK) / CS------100000000-
560400285221 Mubeena - W/O ಸದ್ದಮ ಷಾ #4-150 ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CS------200000000-
560400285244 Saleema Bee - C/O ಶೇಕ ಹಕೀಮ 9 ಮನಹಳ್ಳಿ ಬೀದರPHH(NK) / CS------300000000-
560400285251 Nafeesunnisa - W/O ಲಿಯಕಥ ಅಲಿ ಮನಹಳ್ಳಿ ಮನಹಳ್NPHH(NK) / CS------100000000-
560400285445 Saraswati - W/O ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ೧-೪೫/೬PHH(NK) / CSBiometric****731409/06/2023FPS****731409/06/202325000000009/06/2023
560400286325 Sudha - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ #558/2 ಬ್ಲಾಕ್ NPHH(NK) / CS------00000000-
560400286511 Pratibha - W/O ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ೩/೪೭ ಮನ್ನNPHH(NK) / CS------00000000-
560400286751 Sana Afreen - C/O ನಜೀಬ ಅಲಿ ಷಾ ಮನ್ಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / CS------100000000-
560400288173 Mallamma - S/O ವೀರಪ್ಪ 686 ನಿಯರ್ ಪಂಚಾಯಿತNPHH(NK) / CS------100000000-
560400289019 Madhu - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / CSBiometric****337308/06/2023FPS****337308/06/20239060000008/06/2023
560400290056 Anitha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ 459 ಬ್PHH(NK) / CS------100000000-
560400290448 Mallamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಕ್ಕಪ್ಪ 1/33 ಭPHH(NK) / CS------100000000-
560400290454 Dropati - S/O ನಾಗಪ್ಪಾ ೪/೨೨೧ ಮನ್ನಳ್ಳಿ PHH(NK) / CS------250000000-
560400290483 Najma Begum - S/O ಮಹೆಮೂದ್ ಶಾ ಹೌಸ್ 780 ನಾರ್PHH(NK) / CS------200000000-
560400290484 Khaisar Begum. - W/O ಶೈಕ್ ಜೈನುದ್ದೀನ್ - ಮಣ್ನಳ್PHH(NK) / CS------300000000-
560400290489 Yankamma - W/O ಮಾರುತಿ 646 ಹತಿರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾPHH(NK) / CS------200000000-
560400290491 Rizwana - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಮುನೀರ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನPHH(NK) / CS------100000000-
560400291124 Reshma Begam - S/O ಅಕ್ರಂ ಷಾ ಹೌಸ್ ನ 150 ಜಮ್ಮPHH(NK) / CS------200000000-
560400291212 Joyti - S/O ಆಗಮಯ್ಯಾ ೮೩೮ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಅಂPHH(NK) / CS------100000000-
560400291236 Samreen Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೊಹಮ್ಮದ ಜಫಾರ ಕುರೇಶಿ PHH(NK) / CS------250000000-
560400291387 Parveen Begum - C/O ಎಂಡಿ ಮಾಜಿದ . ಮನಹಳ್ಳಿ ಬೀPHH(NK) / CS------200000000-
560400293039 Methere Manohar - S/O ಭೀಮ್ ಅಪ್ಪಾ 111 . . . ಮNPHH(NK) / CS------50000000-
560400293107 Heena Kausar - C/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಮಾಜೀದ 825 ಮನ್ನಳ್PHH(NK) / CS------150000000-
560400293244 Lakpatirao - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಧನರಾಜ 59 ಗೋರನಲಿ ರೋNPHH(NK) / CS------00000000-
560400293348 Mayadevi - W/O ಶಂಭುಲಿಂಗ ಜುಮ್ಮ 17-5-220/1NPHH(NK) / CS------00000000-
560400294397 Kasthuri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಶರಥ # 1/85 ಮನ್ನಳPHH(NK) / CS------100000000-
560400294401 Jabeena Bee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾಯಬೂಬ ಪಾಶ ಮನ್ಹPHH(NK) / CS------250000000-
560400294872 Deepa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಂಕರನಾಗ 457 ನಿಯರPHH(NK) / CS------100000000-
560400295315 Hemavathi - S/O ರವೀಂದ್ರ ಹೌಸ್ ನ 238 ನಾರ್ PHH(NK) / CS------250000000-
560400295318 Afroz - S/O ಯೌಸುಫ್ ಮಿಯಾ ೧೦೦೦ ಮನ್ನಳ್ಳPHH(NK) / CS------100000000-
Top