REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560400177750 Vimala Bai - W/O: ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ 66 ಭಂಗೂರ ಬೇಮಳಖPHH(NK) / NCS------120000000-
560400177751 Channamma - S/O: ವೈಜೀನಾಥ ಕಾಳಗಿ #16 ಭಂಗೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400177752 Jyothi - S/O: ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ #50 ಭಂಗೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400177754 Shanta Bai - W/O: ಮಲ್ಲಯ್ಯ #50 ಭಂಗೂರ ಬೇಮಳಖೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560400177755 Shantabai - S/O: ಶರಣಪ್ಪ #16/ಏ ಭಂಗೂರ ಬೇಮಳಖPHH(NK) / NCS------90000000-
560400178502 Saraswati - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178586 Fatima Begum - S/O: ಹುಸ್ಸೈನ್ ಮಿಯಾ 1/153 PHH(NK) / NCS------180000000-
560400178979 ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಬೀ - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಖಾನ್ 180 PHH(NK) / NCS------90000000-
560400180114 Zeba Baqtiyar - ಮುಜೀದ್ ಖಾನ್ 89 ಭಂಗೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180427 Kaveri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಘಾಳಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400181094 Phula Bai - S/O: ಕಿಶನ ರಾವ 2 PHH(NK) / NCS------180000000-
560400181221 Sangeeta - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ 3-597 ಕುಂಬಾರವPHH(NK) / NCS------150000000-
560400181461 Kavita - W/O: ರೆವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ 51 ಹನುPHH(NK) / NCS------180000000-
560400181727 ರುಬೀನಾ ಬೇಗ0 - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಖಬುಲ್ ಮಿಯ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400182638 Zainab Begum - S/O: ಹುಸ್ಸೈನ ಮಿಯಾ 153 ಭಂಗೂರ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560400182665 Sharanamma - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ #224 ಭಂಗೂರ ಬೇಮಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400182666 Surekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾತ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400182668 Abdul Rsid Kuresi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹದ ರಸುಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400182669 Sujata - W/O ರಾಚಯ್ಯ #26 ಭಂಗುರ ಭಂಗುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400182671 Shruti - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ #224 #1-61, ಭPHH(NK) / NCSBiometric****423322/05/2022FPS****423322/05/20229060000022/05/2022
560400182678 Pushpawati - C/O: ಝಾರೇಪ್ಪ ಮಾರ್ಕುಂದ ಭಂಗೂರ ಬೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400182754 Shardabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ # 8PHH(NK) / NCS------60000000-
560400182809 Sultana Begum - W/O ಜಾವೀದ್ ಮಿಯ್ಯಾ 48 ಭಂಗೂರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400183301 Tahera - W/O ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ ಭಂಗೂರ ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಅPHH(NK) / NCS------120000000-
560400183489 Naziya Begam - W/O: ಸಲೀಂ ಶಾಹ್ #127 ಭಂಗೂರ ಬೇಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560400183491 Jabeena Begam - W/O: ಕಲೀಂ ಶಾಹ್ #127 ಭಂಗೂರ ಬೇಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560400183497 Mahadevi - W/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ #38ಸೀ ಭಂಗೂರ ಬೇಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560400183510 Annapurna - W/O ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಬುಳ್ಳಾ ಭಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400183525 Sadiya Begum - S/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 155 ಫುಗಟ ನಗರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400183530 Sabiha Begum - W/O ಫಸಿಉದಿನ ಭಂಗೂರ ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560400184505 Yasmeen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ #1 PHH(NK) / NCS------90000000-
560400185157 Ratnamma - S/O: ವೀರಯ್ಯ 52 ಭಂಗೂರ ಬೇಮಳಖೇಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400185173 Rohina Begum - S/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜಿಜ್ #146 ಪುಗಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560400185175 Jakiya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಮಿದ #0 ಭಂಗೂರ ಬೇಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560400185176 ಅರ್ಚನಾ - S/O: ಬಸವರಾಜ 59 ಭಂಗೂರ ಬೇಮಳಖೇಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400185177 Dropathi - W/O: ಕಲ್ಲ್ಲಪ್ಪ #67 ಭಂಗೂರ ಬೇಮಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560400185204 Chandrakala - S/O: ಮಹಾ ರುದ್ರಯ್ಯಾ ಭಂಗೂರ ಭಂPHH(NK) / NCS------180000000-
560400185272 Shanthamma - W/O: ಗುರು ನಾಥ್ ಭಂಗೂರ ಬೇಮಳಖೇಡಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400185307 ನೀಲಮ್ಮ - W/O: ಬಸವರಾಜ 59 ಹನುಮಾನ್ ಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560400185455 Sameena Begum - W/O ಇಮ್ರಾನ್ ಮಿಯ್ಯ 126 ಜಿಒ ಟವPHH(NK) / NCS------60000000-
560400185459 Alkarani - W/O: ಅಂಬಾಜಿ 2 ಎನ್ ಏಚ್ 9 ರೋಡ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400185719 Sangeeta - S/O: ಸೋಮಯ್ಯ #26 ಭಂಗೂರ ಬೇಮಳಖೇಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560400185722 Akkamahadevi - S/O: ವೈಜೀನಾತ್ #1-1-22 ಭಂಗೂರ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560400186208 Bujamma - S/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಭಂಗೂರ ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಅPHH(NK) / NCS------120000000-
560400186489 Laxmi - W/O ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ 151ಏ - ಭಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560400186508 Gangamma - W/O: ಭದ್ರಶೆಟ್ಟಿ #81 ಭಂಗೂರ ಬೇಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560400188843 Shivalila - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ 18 ಭಂಗೂರ ಬೇಮಳಖNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400189057 Qayroon Bee - W/O ಮಹಮದ್ ಜಮೀಲ್ ಭಂಗೂರ ಹಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400190497 Farjana Bi - S/O ಸುಲ್ತಾನ ಶಾ #0 . ಜುಮ್ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560400190504 Sabeeya Sultana - W/O ಸಲೀಮ 1/175 0 ಭಂಗೂರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560400190507 Anitahabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿಂದರ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400190527 Kavita - W/O ಪ್ರೀರಪ್ಪ 68 ಭಂಗೂರ - ಭಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560400190631 Shankar - S/O: ದೇವಪ್ಪಾ 116 ಭಂಗೂರ ಬೇಮಳಖೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560400190633 Reshma Begum - S/O: ಮೋಹಮೀದ್ ಹುಸ್ಸೈನ 1/182 ಭಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560400190657 Fatima Begum - W/O ಖಾಜಾ ಮಿಯ್ಯ 1/182 ಬಂಗೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400190719 Fathima Begam - S/O: ಗೌಸೋದ್ಡೀನ್ 156 ಭಂಗೂರ ಅಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560400191066 Kaveri - S/O: ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಬಸವೇಶ್ವರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400191234 Saraswati - W/O: ಮನೋಹರ್ 51NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400191284 Swathi - W/O: ಸಂಜಯಕುಮಾರ 140 ಭಂಗೂರ ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560400191297 Shailaja Panchal - S/O ಮನೋಹರ್ ಪಂಚಾಲ್ ೧೪ ಜನವಾಡರPHH(NK) / NCSBiometric****753516/05/2022FPS****753516/05/202212008000016/05/2022
560400191299 Sridevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಶಾ ಭಂಗೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560400191346 Tippamma - S/O: ಶ್ರೀಮಂತ ಚರ್ಚ್ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCS------120000000-
560400191356 Irfana Begum - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಷಾ #0 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560400191423 Gundamma - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪಾ 175 PHH(NK) / NCS------30000000-
560400191574 Savitha - C/O ದೇವಿಂದ್ರ ಖೇಡೆ 174 ಭಂಗೂರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400192034 Renuka Hirodi - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ ಹೀರೋಡಿ ಭಂಗೂರ ಬೇಮಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560400193080 Mrunali Patil - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಕರ್ ಪಾಟಿಲ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400193198 Zaibun Bee - S/O: ಜೈನೋದ್ದೀನ್ ಶಾ 127 ಫುಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560400193201 Gyanamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮಯ್ಯ 26 ಭಂಗುPHH(NK) / NCS------120000000-
560400193452 Shashikala Patil - S/O: ಗೌಡಪ್ಪ 8-8-245 ಹೌಸಿಂಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400193505 Veeramma - W/O: ಗೌಡಪ್ಪ 18/224 ಭಂಗೂರ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560400193508 Veenasree - S/O: ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ #19 ಭಂಗೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400193639 Amren Begum - S/O: ಖಾಯರಾತ್ ಶಾಹ್ 37 ಶಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****021217/05/2022FPS****021217/05/20226004000017/05/2022
560400193800 Aruna Bai - S/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಹನುಮಾನ್ ಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400193817 Ambika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400193834 Moulan Bee - S/O: ರಶೀದ್ ಮಿಯಾ ಭಂಗೂರ ಬೇಮಳಖೇಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400193934 Priyanka - S/O: ವೈಜೀನಾಥ #19ಏ ಭಂಗೂರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560400199111 ಅಶೋಕ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400199112 ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಜಗನಾಥ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜೀ;AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199113 ಇಂದುಮತಿ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199114 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಪಾಪಯ್ಯಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560400199115 mahadevi - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199116 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199117 ಪ್ರಭು ಶೆಟ್ಟಿ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------30000000-
560400199118 ಪ್ರಭು - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199119 ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199120 ಅಬ್ರಾರ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನಅಲಿ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199121 ಸೈಯದ್ ಹಫೀಜಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಭಂಗೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400199123 ಲತೀಫ್‌ ಮಿಯಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199124 neelamma - ಮು:ಭಂಗೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400199125 ಶಮಿಮ್ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಶೈಕ ಇಬ್ರಾಹಿಮ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199126 ಹುಸೇನಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಸಾಬ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199127 gouramma - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------30000000-
560400199128 Veerupakshappa - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199129 ಗಂಗಮ್ಮ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ;AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199130 ಅನಸರ್ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199131 Kashamma - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199132 ಸುಭಶ್ಚಂದ್ರ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199133 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199134 ಗೊಪ್ಯಾಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇತ್ರೆ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199135 Sarojamma - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ: ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400199136 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560400199137 ಪವಿತ್ರಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560400199138 ಲಿಯಾಖತ ಅಲಿ ತಂದೆ ಆಮದ ಸಾಬ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560400199139 ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಮಹಾನಂದ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400199140 ಮಹಮದ್‌ ಹುಸೇನ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400199141 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199142 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400216247 ಮೈನೊದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------180000000-
560400216248 ಜೈನೊದ್ದಿನ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400216249 ಹಸಿನಾ ಬೆಗಂ ಗಂಡ ಜಾವಿದಮಿಯ್ಯಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560400216250 ಇಸಾಕ್‌ ಶಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560400216251 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------30000000-
560400216252 Raziya Bee - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560400216253 ಮಕ್ ಸೂದ ಖಾನ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400216254 ಶಿವನಂದ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400216255 ಬಕಪ್ಪ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560400216256 Mumtaz begum W/o Khairathisha - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------30000000-
560400216257 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾ ತಂದೆ ಖೈರಾತಿಶಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400216258 ಬಕಪ್ಪ - ಬಂಗುರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400216259 Sangamma W/o Shivakumar - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400216260 ಖೈಯಾಮೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನ ಅಲಿ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400216261 ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560400216262 ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ನಿಂಬೂರ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560400216263 ಜಗದೇವಿ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560400216264 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560400216265 ಮಲ್ಲಿನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400216266 SHOBHAVATI W/O VAIJINATH - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400216267 ಘಾಳೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560400216270 ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560400216271 Nagamma - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560400216272 ಚನ ಶೇಟ್ಟಿ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400216273 Nagamma - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400216274 Neelamma w/o Vithal - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560400216275 ವಿರಣ್ಣಾ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400216277 ನಾಗಶೆಟಿ ತಂದೆ ಭೀಮಶೆಟಿ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560400216278 ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560400216280 ಸೈಯದ್‌ ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560400216282 Manoherbee - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560400216284 Tulsamma - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400216285 ಮಾಲನಬೀ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400216287 Sajeeda Begum - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400216288 ರಿಹಾನಾ ಬೆಗಂ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------180000000-
560400216289 ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560400216290 ಐಲಾವತಿ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400216292 ಕಲಪ್ಪ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400216293 ಜಗನಾಥ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400216294 ಸಿದ್ರಾಮ - ಭಂಗೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400216295 Saunli Begum - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400216296 shabana begam - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560400216297 ಸರದಾರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560400216298 ರಬೀ ನಬೀ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560400216299 ಗೌಸೋದ್ದೀನ್ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡ ತಾ:ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560400216301 ಸುಕಿತ್ರಮ್ಮ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400216302 ಎಒನ್ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400216303 ಶಿವ ರಾಜ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಮೆಟ್ಟಿ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560400216305 ಜಹೀದಾಬಿ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560400216306 ಸಲೀಮ್ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560400216307 ರಹೆಮಾನ್‌ ಸಾಬ ತಂದೆ ಲಾಲಖಾನ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400216309 ದಶಱನ ಲಾಲ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560400216310 ರೇಷ್ಮ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------180000000-
560400216311 Jagadevi W/o Kashianath - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೆಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400216312 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400216313 ಶೇರ ಅಲ್ಲಿ - ಭಂಗೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400216314 Bipasha - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400216315 Jaishreedevi - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400216317 Sangeeta - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400216318 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400216319 ನೀಲಮ್ಮಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560400216320 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400216321 Parveen Begum - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400216322 Jagadevi - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560400216324 Rachamma W/o Basavaraj - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560400216325 ಭೀಮ ರಾವ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400216326 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560400216327 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಕಾಳಗಿ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400216328 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400216330 Savita W/o Rajkumar bulla - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400216331 punyavati - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400216332 ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560400216333 .ಹನಿಫ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400216334 ಸಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಮ್ರುತ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560400216335 ಈರಮ್ಮಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560400216336 anushamma W/o Ashok kambar - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400216337 ಪಾರ್ವತಿ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400219093 priyanka D/o Shantkumar - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400219094 vimala bai - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------50000000-
560400219095 ಬಸಮ್ಮ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400219096 ಶಿವ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400219097 ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಭಿಮಶೆಟ್ಟಿ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400219098 phatru miyan - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400257844 Md Ahemad Miyya S/o Khajamiyya - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೋಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡ ತಾ:ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560400258554 ಜಾವಿದ ಪಾಶಾ ತಂದೆ ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೋಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡ ತಾ:ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560400258856 ಅಮೀರಾಲಿ ತಂದೆ ದಾವುದಮಿಯ್ಯ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೋಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡ ತಾ:ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560400258915 ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ವಾಲಿ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೋಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡ ತಾ:ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560400259144 Mallinath s/o Dhullappa yakatp - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೋಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡ ತಾ:ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400259263 Sharanappa S/o Veerashettyppa - ಮು:ಭಂಗೂರ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400259327 ಜೋಗೇಂದ್ರ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400259333 Md. ಮೈಫುಜ್ ಮಿಯ್ಯ ತಂದೆ ಖಬುಲ್ ಮಿ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೋಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡ ತಾ:ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------210000000-
560400259335 Bushra Parvin - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೋಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡ ತಾ:ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560400260549 Geeta - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೆಡ ತಾ:ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560400260561 malnabi w/o upaaykna - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೆಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560400260639 TANAGI S/O KAMBAR - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೆಡ ತಾ:ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560400260806 NAGAMMA W/O JHAREPPA - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೆಡ ತಾ:ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560400261014 NARSHIHA D/O MANIK - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡ ತಾ:ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560400261418 ಅರ್ಶಾಜಬೀನ್ ಗಂಡ ಸಲಿಮ್ ಖಾನ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೋಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡ ತಾ:ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560400261500 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೆಡ ತಾ:ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560400261530 Rijwana Begam - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೆಡ ತಾ:ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560400261607 Maruti S/o Jaganath - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೋಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡ ತಾ:ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560400261716 Mahadevi - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೆಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560400262485 ವಿಠಲ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------210000000-
560400262486 Manikappa S/o Shivappa - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400262487 ರಾಜಕುಮಾರ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400262488 Saleema Bee - ಬಂಗುರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400262489 tipamma - ಬಂಗುರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560400262491 SHREEDEVI - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400262492 Jyothi - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400262493 ಸಲಿಮ ಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಹಮಿದ ಮಿಯ್ಯಾ - ಬಂಗುರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560400262494 ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400262495 ಮಹಮ್ಮದ ಶಫೀಯೋದ್ದಿನ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400262496 CHANDRAMMA - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400262498 ಮಹಮದ್‌ ಹನೀಫ್‌ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400262499 Iramma - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400262500 ನಜಮಿನಾ ಭಗಂ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400262501 ಶಿವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ;ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560400262502 ಮೈನೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಲಾಲಖಾನ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400262503 ರಹಿಮಾನ್‌ ಸಾಬ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400262504 ಸಮೀನಾ ಬೇಗ0 - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400262505 Vijay Laxmi - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400262506 ಮುತ್ತಮ್ಮ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400262507 ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400262509 ಮಲ್ಲಿನ್ನಾಥ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400262510 Putla Bai - ಬಂಗುರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400262512 sadakabi - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400262513 ರಾಜಕುಮಾರ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400262514 ಬಸಮ್ಮ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400262515 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400262516 Nilamma - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400262517 ಸೈಯೆದ ವಲ್ಲಿಯೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಸೈಯೆದ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ;PHH(NK) / NCS------150000000-
560400262518 ಮ.ಯುಸುಫ ಅಲಿ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400262519 ಬಕಪ್ಪ - ಬಂಗುರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400262520 Reshma Begum - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560400262521 Kalavati - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------180000000-
560400262522 JAGADEVI - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400262523 ವೈಜಪ್ಪ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCSBiometric****021217/05/2022FPS****021217/05/202212008000017/05/2022
560400262524 ಗೌಸೂದ್ದಿನ - ಭಂಗೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400262525 ಶಬಾನಾ ಬೆಗಂ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCSBiometric****389221/05/2022FPS****389221/05/202212008000021/05/2022
560400262526 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಭಂಗೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400262527 ಮುನ್ನಮ್ಮ - bhangoorAAY(NK) / NCSBiometric****804713/05/2022FPS****804713/05/2022200015000013/05/2022
560400262528 ಜಗದೇವಿ - ಭಂಗೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400263035 ಬಾಬುಗೊಂಡ ತಂದೆ ರೇವಣಪ್ಪಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೋಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡ ತಾ:ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560400263041 Radhika - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡ ತಾ:ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560400265938 Surekha W/o Shantappa - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400265940 Gundamma - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400265942 ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400269847 Saleha Begum - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400269897 ಫಾಮೆಡ ಬೆಗುಂ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೋಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡ ತಾ:ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560400269929 SUJATHA - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400269930 ಮಹಾದೇವಿ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400269935 ಯುಸಫ ಮಿಯ್ಯಾ - ಬಂಗುರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400269953 Rehana Begum - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400269967 ರಿಯಾಜೋದಿನ್‌ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400269968 ಮಹಾತಾಬ ಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಹಮಿದಮಿಯ್ಯಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400269975 ಅಜಮೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮೈನೊದ್ದಿನ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560400270271 Gourishankar S/o Shivasharanap - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೋಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡ ತಾ:ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400270382 Khaisar Begam - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400270410 ವೀರಯ್ಯ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400270412 Shabana Begum - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400270519 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400270520 ಚಾಂದ್‌ ಪಾಶಾ ತಂದೆ ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560400270546 ನಾಗಮಣಿ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400270565 ನಿಂಗಪ್ಪ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400270604 ಸಲ್ಲಾವುದ್ದಿನ ತಂದೆ ರಹಿಮಾನಸಾಬ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560400270618 ರುಕಸನಾ ಗಂಡ ಹುಸೇನ್ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400270623 ಸಲೀಮ್ ಖಾನ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400270630 ನೀಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನಾಗಯ್ಯಾ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400270631 ಕುಬೇರ ಬೆಗಂ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400270634 Sheka chand sab - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400270638 SHABANA BEGUM - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400270640 ವೈಜೀನಾಥ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400270642 ಶೇಶಮ್ಮ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560400270649 ಮಹಮ್ಮದ ಹಸೇನ್‌ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400270844 ಶಬಾನ ಬೆಗುಂ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400271058 ಇಮಾಮಶಾ - ಬಂಗುರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560400271086 ಕಲೀಮೋದ್ದಿನ - ಭಂಗೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400271095 ಫೈಯಾಜೂದ್ದಿನ - ಬಂಗುರಾPHH(NK) / NCSBiometric****792320/05/2022FPS****792320/05/2022180012000020/05/2022
560400271098 ಶಬನಾ ಬೇಗಂ - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400271104 Jamaruth - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400271155 Meerabai - ಭಂಗೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400271187 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560400272263 Nagamma W/o Bhimashetty Chama - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ;PHH(NK) / NCS------30000000-
560400272265 Mallamma - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------180000000-
560400273958 Mallamma W/o Nagayya - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೆಡಾ ತಾ:ಜಿ;PHH(NK) / NCS------30000000-
560400275461 Veershetty S/o Ghalleppa Buggi - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400276308 ಖೈರುನಿಷಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಚಾಂದ ಪಾಶಾ ಪಠ - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560400276317 Gangamma W/o Tukaram - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560400276319 Latif S/o Mastansab Serikar - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560400276331 Farida Begam - ಮು:ಭಂಗೂರ ಪೊಸ್ಟ:ಬೇಮಲಖೇಡಾ ತಾ:ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560400277538 Jai Sheela - ಬಕ್ಕಪ್ಪ 1-20 ಸಿಂದೋಲ ರೊಡ ಭಂಗPHH(NK) / NCS------180000000-
560400278049 Ishwaribai w/o Babu Rao - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ 1-125 ಎನ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400278140 Parvati w/o pundalikrao - ಮರೆಪ್ಪ 1-165 ಎಸ್ ಸಿ ಸಮುದಾಯ ಭNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400278402 Ismail Bee - ಚಾಂದ ಸಾಬ 1-154 ಎನ್.ಹೆಚ್.9 ಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560400278450 Laxmi - ವೈಜಿನಾಥ 1-26 ಎನ್ ಹೆಚ್ 9 ರೊಡ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400278500 Chinemma - ನಾಗೇಂದ್ರ 1-119 ಎನ್ ಹೆಚ್ 9 PHH(NK) / NCS------120000000-
560400278566 Gouramma w/o Amarnath - ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ 1-135 ಮಠದ ರೋಡ ಭPHH(NK) / NCS------120000000-
560400278601 Kaveri Bulla - ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬುಳ್ಳಾ 1-233 ಗುPHH(NK) / NCS------150000000-
560400278613 ಶಬಾನ ಬೆಗುಂ - ಚಾಂದಸಾಬ 1-200 ಎನ್ ಹೆಚ್ 9 ರೋPHH(NK) / NCS------150000000-
560400278614 Manjula - ಬಾಬುಗೊಂಡ 1-63 ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ರೊPHH(NK) / NCS------150000000-
560400278760 Tabbasum Begum - ಖಾಜಮಿಯ್ಯಾ 1-137 ಮಠ ರೊಡ ಹತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400278876 ಹಾಜಿಯಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಅ ಅಜಿಜ - ಜಮಾಲಸಾಬ 1-258 ಎನ ಹೆಚ್ 9ರೋಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400279011 Rekha W/o Sangappa - ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ 1-155 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದPHH(NK) / NCS------120000000-
560400279043 Ruksanabegum w/o Saberkhan - ರಹೀಮಾನ ಸಾಬ 1-200 ಎನ್ ಹೆಚ 9 ರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400279106 Chandra Kanth - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 1-139 ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥNPHH(NK) / NCS------50000000-
560400279115 Malashree - ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ 1-46 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400279271 Archana w/o Laxman - ಸಾಯಿಬಣ್ಣ 1-212 ಗುಮ್ಮೆದ ಮಾರುತPHH(NK) / NCS------120000000-
560400279296 Shobhavathi w/o Chitrashekhar - ಗುಂಡಪ್ಪ 1-135 ಮಠ ರೊಡ ಭಂಗೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400279320 Mahadevi w/o Nagashetty - ಶರಣಪ್ಪಾ 1-308 ಬೇಮಳಖೇಡಾ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560400279325 ರೇಷ್ಮ ಬೆಗುಮ - ಛೋಟುಮಿಯ್ಯಾ 1-255 ಮಹೇಬೂಬಸುಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560400279330 ಮೀರಾಬಾಯಿ ಹೀರೋಡಿ - ವೀರಶೇಟ್ಟೆಪ್ಪಾ 1-39 ಹನುಮಾನ ಮಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560400280078 Abedabi - W/O: ಮಹೆಮುದ ಖಾನ್ #10 ಭಂಗೂರ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400280121 Manjushree - S/O: ಬಸಲಿಂಗಪಾ ತಗಾರೆ 1/126/2 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400280161 Shantamma - S/O: ಖಾಥತಲಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ 1/13/1 ಭNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400280176 Neelammaf - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400280197 Laxmi Bai - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪ 88 ಭಂಗೂರ ಭಂಗೂNPHH(NK) / NCS------50000000-
560400281133 Indhu Mathi - S/O: ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ #58 ಭNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400281440 Bakkappa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಝರಪ್ಪ ಭಂಗNPHH(NK) / NCS------50000000-
560400281708 Nagshetty - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಂಡಲಿಕಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400282625 Nasimabanu - S/O: ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ 95 ಭಂಗೂರ ಅಂPHH(NK) / NCS------210000000-
560400282822 Ratnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಯ್ಯಾ ಹೌಸ್ ನ 52 NPHH(NK) / NCS------50000000-
560400285857 Rajamma - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜಗೇರ ತಾಲೂPHH(NK) / NCS------120000000-
560400286942 Gurudevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400287535 Shoba - W/O ಭಗವಂತ ಭಂಗೂರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560400288837 Priyanka - W/O ವೀರೇಂದ್ರ ಬಿರಾದಾರ 117/6 ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400289615 Shilpa - S/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೀರೋಡಿ 41 PHH(NK) / NCS------60000000-
560400289664 Samreenbegum - C/O ಆರೀಫ 1/239 . ಭಂಗೂರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560400289666 Arshiyabegum - S/O: ಅಕ್ಬರ್ ಮಿ 1/239 ಭಂಗೂರ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560400289895 Shamama Bee - W/O: ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ 1-154 ಭಂಗೂರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400289964 Shruti - C/O ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ #135 ಭಂಗುರ ಭಂಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560400289995 Shilpa - S/O: ಶಿವ ಕುಮಾರ್ 44 ಭಂಗೂರ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560400290153 Kalavathi - S/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪ #26 ಭಂಗೂರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560400290155 Afreen Begum - C/O ಶುಕುರ್ ಮಿಯ್ಯಾ 120 ಭಂಗೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400290569 Asharaf Bee - W/O: ಗಫೂರ್ ಮಿಯ 125 ಭಂಗೂರ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------150000000-
560400290570 Vasiya Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೆರಾಜೋದ್ದೀನ್ #1/154PHH(NK) / NCS------120000000-
560400290930 Shama Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹ್ಯಾಬಿಬ್ ಮಿಯ್ಯಾ 89 PHH(NK) / NCS------60000000-
560400291361 Sujata - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೋಮಶೇಖರ್ 178 ಭಂಗೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400292206 Salama Begum - S/O: ಈಸಾಕ್ ಷಾ 1/9 ಭಂಗೂರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560400292457 Minhaj Parveen - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ಫಾರಜ್ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500156144 Droupati Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಘಾಳೆಪ್ಪ ಹೊPHH(NK) / NCS------90000000-
560500187747 SABINAMBEGUM - C/O ಖಾಸೀಮ್ ಸಾಬ 1-338 - ಭಂಗೂPHH(NK) / NCS------180000000-
Top