REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300201131 Khaja Begum - ತಹನೂರ್ ಮಿಯ 3-582 ಶಿಕೆಂದ್ರಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400176255 Shivaraj - S/O: ಸಂಬಣ್ಣ ಬುಕ್ಕುನ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560400176619 ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400176637 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ 164 ಬಸವ ಮಂಟಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560400176638 Padmavati - W/O ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್ ೧೬೪PHH(NK) / NCS------90000000-
560400176674 ನಿಲಾ೦ಬಿಕಾ - W/O ಬಸವರಜ ೭೮/೧PHH(NK) / NCS------120000000-
560400176816 Florance - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 3-3-57 ಹುಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400177207 Vanita - S/O ವೈಜಿನಾಥ . . ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400177409 Anita - S/O ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ೧೦೭ ಆಣದೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400177645 Mamata - S/O ಹಣಮ೦ತರಾವ ಫುಲ್ಲಿ ೭೨ ಅಂಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****277720/05/2022FPS****277720/05/20229006000020/05/2022
560400177648 Gundamma - W/O ದಶರಥ 212 ಸಿಕೀಂದ್ರಪುರ ರೋಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400177703 Lathipha Begum Moujan - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಷೀರ್ ಮಿಯಾ 162 ಅಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560400177705 Mitra Sonabai - S/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ 328 ಅಣದೂರ ಅಣದೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400177742 Lalitha Korer - W/O ದಶರಥ ಅಣದೂರ ೩೧ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400177801 Kaveri - S/O ಹುಲೇಪ್ಪ 00 - ಅಣದೂರ - PHH(NK) / NCS------120000000-
560400177806 Sushilamma - W/O ಸಿದ್ರಾಮ ವೈಶಾಲಿ ನಗರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400177810 Shilpa - W/O ರಮೇಶ 206/2 ವೈಶಾಲಿ ನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400177818 Mangala - S/O ಸುಭಾಷ ಡೊರ # 3/3/128 . PHH(NK) / NCS------150000000-
560400177839 Anjali - W/O ಗೌತಮ 112 ಅಣದೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400177858 Nagappa - S/O ಕಾಶಪ್ಪಾ ವೈಶಾಲಿ ನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400177872 Sujata - W/O ನಾಗನಾಥ್ ೨೦೭/೧ ವೈಶಾಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****277721/05/2022FPS****277721/05/20226004000021/05/2022
560400177887 Nagamma - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400177921 Kaveri - D/O ಪಾಪಯ್ಯ ೨೩೩ PHH(NK) / NCSBiometric****277720/05/2022FPS****277720/05/20223002000020/05/2022
560400177924 Mangala - S/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಫುಲ್ಲಿ ೭PHH(NK) / NCS------90000000-
560400178004 Hallihedkar Gangotri - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ೫೮೨.೫೭೦ PHH(NK) / NCSBiometric****277720/05/2022FPS****277720/05/20226004000020/05/2022
560400178019 Mangla. - S/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ # 3-3-135/1 ವೈPHH(NK) / NCS------90000000-
560400178025 Renuka - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಔಟಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178032 Mangala - S/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ೩-೩-೧೪೫ PHH(NK) / NCSBiometric****277719/05/2022FPS****277719/05/20229006000019/05/2022
560400178053 Priya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ 24PHH(NK) / NCSBiometric****277722/05/2022FPS****277722/05/20226004000022/05/2022
560400178060 Mahadevi - S/O ಲಾಲಪ್ಪಾ ಕೋಟೆ ೨೧೭ PHH(NK) / NCSBiometric****277719/05/2022FPS****277719/05/2022150010000019/05/2022
560400178061 Arati - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪ 517/4 PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178062 Laxmi Bai - S/O ಶಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಫುಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178064 Sonamma - S/O ಸಂಬಪ್ಪಾ ೨೩೭ PHH(NK) / NCSBiometric****277721/05/2022FPS****277721/05/20226004000021/05/2022
560400178065 Chandrakantha - S/O ಶಂತಪ್ಪ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****277720/05/2022FPS****277720/05/20226004000020/05/2022
560400178066 Sulochana - S/O ಸಿದ್ರಮ ಆಣದೂರ ವೈಶಾಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400178067 Laxmi Bai - W/O ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ವೈಶಾಲಿ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****277721/05/2022FPS****277721/05/20226004000021/05/2022
560400178068 Sharanamma - S/O ಶಂಕರ ೨೧೯-೧ PHH(NK) / NCSBiometric****277719/05/2022FPS****277719/05/2022180012000019/05/2022
560400178069 Narsamma - W/O ಮಾಣಿಕ್ ನಿಯರ್ ಅಂಬಿಗರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400178070 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಶ ನಿಯರ್ ಅPHH(NK) / NCS------120000000-
560400178071 ಸವಲಿಂಬಿ - W/O ವಹಿದ ಮಿಯ PHH(NK) / NCSBiometric****277720/05/2022FPS****277720/05/20226004000020/05/2022
560400178075 Kallamma - S/O ಲಕ್ಷ್ಮನ ಕೊರವಾ #೧೮೬ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400178077 Asha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ #202 PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178083 Vidyasagar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಂಡೆಪ್ಪ 0PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178118 Ashwini - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178120 Munnabai - S/O ನಾಗಪ್ಪ ೧೮೬ ಕಮಠಾಣಾ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400178121 Mahadevi - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400178128 Shushilamma - S/O ರಾಮಚಂದ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****277721/05/2022FPS****277721/05/20226004000021/05/2022
560400178148 Minaxi - S/O ಮಾಣಿಕ ನಿಯರ್ ವಾಲ್ಮಿPHH(NK) / NCSBiometric****277719/05/2022FPS****277719/05/20229006000019/05/2022
560400178169 Mangala - W/O ಜಗಪ್ಪ #0 , ಆಣದುರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178519 Surekha - W/O ಶಾಂತ ಕುಮಾರ ೬೩ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178565 Ambika - W/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ೧೫೯ PHH(NK) / NCSBiometric****277722/05/2022FPS****277722/05/20226004000022/05/2022
560400178592 Renuka S Hugar - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಧರ ಹೂಗಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****277720/05/2022FPS****277720/05/20229006000020/05/2022
560400178735 Vimala Bai - W/O ಭಾಗ೦ವತ ೨೮೪ PHH(NK) / NCSBiometric****277720/05/2022FPS****277720/05/20229006000020/05/2022
560400178784 Shakuntala - W/O ವೈಜಿನಾಥ ೫೬ PHH(NK) / NCSBiometric****277722/05/2022FPS****277722/05/20226004000022/05/2022
560400178866 Shobhavati - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178939 Renuka - W/O ಸಂತೋಷ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****277719/05/2022FPS****277719/05/20229006000019/05/2022
560400179101 Shalini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾರಾಜ 322/1 ಎದೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560400179122 Nazeemz Begum - S/O ಸರ್ದಾರ್ ಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****277719/05/2022FPS****277719/05/2022180012000019/05/2022
560400179140 Priyanka - C/O ಹಾಲಮ್ಮ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560400179188 Sumangala - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 132/2 ಅಣದೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400179192 Mallamma - S/O ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ ೧೩೨/೧ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****277720/05/2022FPS****277720/05/20229006000020/05/2022
560400179259 Sugamma - W/O ಚಂದ್ರಪ್ಪ ೩/೩/೮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400179436 Gangamma - W/O ಶಾಂತ ಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400179455 Arshada Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಲೀದ ಪಶಾ 205/4 PHH(NK) / NCSBiometric****277719/05/2022FPS****277719/05/202212008000019/05/2022
560400179513 ಫೈಮಿದಾ ಬೆಗ೦ - W/O ರಫ್ಫಿಯೋದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400179571 Vijaylaxmi - S/O ಸಿದ್ದಾ ರೆಡ್ಡಿ ಆಣದೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400179776 Farhana Begum - S/O ಹಸ್ಸೈನ್ ಮಿಯ್ಯ ೧೬೪ PHH(NK) / NCSBiometric****277720/05/2022FPS****277720/05/202212008000020/05/2022
560400180064 Lakshmi - S/O ಅಶೋಕ ರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400180128 Gayabai - W/O ನರಸಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ 320 ಸರ್ಕಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400180196 Afrin Begam - S/O ಮುನೀರ್ ಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****277719/05/2022FPS****277719/05/2022150010000019/05/2022
560400180310 Sapna - S/O ಶಾಂತಪ್ಪ ಅಣದೂರ ೩-೩-೫PHH(NK) / NCS------90000000-
560400180431 Martha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಯರಾಮ 370PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180670 Movika - W/O ಎಡಿಸನ್ 36 ಅಣದೂರ ಬೀದರ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****277720/05/2022FPS****277720/05/202212008000020/05/2022
560400180790 Jabeen Begum - S/O ಎಮ್ ಡಿ ರಸಿದ್ ಮಿಯ್ಯಾ PHH(NK) / NCSBiometric****277719/05/2022FPS****277719/05/202212008000019/05/2022
560400181028 Chinnamma - C/O ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ . . ಲಕ್ಷ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****277720/05/2022FPS****277720/05/202212008000020/05/2022
560400181210 Jyoti - ಶರಣಪ್ಪ ಪ್ಲಾಟ್ ನ 131 ಹುಂನಾಬದ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400181322 ಕಸ್ತೂರಿ - W/O ಯೇಸುದಾಸ್ ಏದೇನ್ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCS------120000000-
560400181425 Narasamma - S/O ಹಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ ೩/೩/೯NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400181428 Sheshamma - W/O ಜಾನ್ # 1 ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560400181455 Satyamma - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂದುರ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400181458 Rebecca - S/O ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ PHH(NK) / NCSBiometric****811118/05/2022FPS****811118/05/20226004000018/05/2022
560400181468 Jyoti - S/O ಜ್ಞಾನಿ ಎಡನ್ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****277721/05/2022FPS****277721/05/20226004000021/05/2022
560400181545 ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ೧೧೦ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400181585 Vijaya - W/O ಮಾಣಿಕ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560400181602 Sunita - S/O ಮಾರುತಿ ೧೭೨ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400181609 Syeda Rubina Fatima - S/O ಹುಸೆನ್ ಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****277720/05/2022FPS****277720/05/20229006000020/05/2022
560400181661 Parveen - W/O ಮುನೀರ ೮/೨ PHH(NK) / NCSBiometric****277719/05/2022FPS****277719/05/2022210014000019/05/2022
560400181998 Manjula - S/O ಅಶೋಕ ರೆಡ್ದಿ ೫೪೭ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400182280 Prabhavati - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****277720/05/2022FPS****277720/05/20226004000020/05/2022
560400182484 Purnima - W/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ೩/೩/೧/೪ ಆಣದೂರ ಆPHH(NK) / NCSBiometric****277720/05/2022FPS****277720/05/20226004000020/05/2022
560400182738 ರೇಣುಕಾ - ಕಲ್ಲಪ್ಪ 2/259/1 ಅಂದುರ ಅಣದೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400182744 Basamma - W/O ಜಗನಾಥ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400182850 Pampavati - S/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ೪೪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400183088 Renuka Telgur - W/O: ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ತೆಲಗುರ ಅಣದೂರ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400183268 Soubhagya - S/O ಶಿವಪ್ಪಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400183333 Geetadevi - S/O ದ್ವಾರಿಕ ಪ್ರಸಾದ್ 779 - NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400183343 Sapna - S/O ಶುಭಾಷ ರೆಡ್ಡಿ ಅಕ್ಕಮಹಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400183346 Sujatha - S/O ರಘುನಾಥ್ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400183347 Shamrao - S/O ಧಂಡೆರಮ್ . ಅಣದುರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400183354 Sukheshini - W/O ರಾಜು ಎದೇನ್ ಕಾಲೋನಿ ೩NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400183356 Kashamma - W/O ರಾಜೇಶ್ ಏದೇನ್ ಕಾಲೋನಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400183393 Padmini - W/O ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸ ಎದೇನ್ ಕಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400183403 Meri - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ ೩/೩/೧೦೦ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400183410 Sampthi Bai - D/O ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮೌರ್ಯ 12 . ಅಣದೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400183580 Shivananda - C/O ಜಟಿಂಗರಾವ #184 ಅಣದೂರ ಅಣದPHH(NK) / NCSBiometric****277721/05/2022FPS****277721/05/20226004000021/05/2022
560400183810 Chandrakala - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ ೪೨ ಆಣದೂರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400183984 Siddamma - W/O ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****277719/05/2022FPS****277719/05/2022150010000019/05/2022
560400184056 Neelamma - S/O ಗಣಪತರಾವ್ ೧೪೪ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400184190 Sujata - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400184198 Sadiya Begum - W/O ಮೋಹಡ ಕಲೀಂ 193 PHH(NK) / NCSBiometric****277720/05/2022FPS****277720/05/2022150010000020/05/2022
560400184333 Nagmani - S/O ಬಕ್ಕಾ ರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400184336 Rahimanabi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ ಖಾಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560400184436 Udya Bai - S/O ಹನಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400184470 Jaibun Nisa - S/O ಸರದಾರ ಮಿಯಾ PHH(NK) / NCS------180000000-
560400184476 Sarita - S/O ತಿಪ್ಪಾ ರೆಡ್ದಿ PHH(NK) / NCSBiometric****277720/05/2022FPS****277720/05/20229006000020/05/2022
560400184488 Sarswati - S/O: ವಿಠಲ ರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****277720/05/2022FPS****277720/05/2022120080</