REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300191828 Sangeeta - C/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 25 . ಸಿಕಂದ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/20229006000016/05/2022
560400176577 Shobhavathi - S/O: ನರಸಿಂಗ್ ರಾವ ದೊಡ್ಡಿ 169 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400177707 Anjanabai - S/O: ಅಶೋಕ್ ರಾವ್ 4-9ಏ ಅಂದುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400177741 Sameena Begum - W/O ಶೇಕ ಮೊಹಮ್ಮದ 121/2 - PHH(NK) / NCS------30000000-
560400177766 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾವ್ 1-3-PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/20223002000016/05/2022
560400177805 Rekha - S/O ಪೆಂಟೆಪ್ಪ 76/6 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/202212008000019/05/2022
560400177900 Saleema Begum - S/O ಶಾರ್ಫುದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/2022180012000016/05/2022
560400177917 Gouse Miyya - W/O ಜಬ್ಬಾರ್ ಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/2022150010000016/05/2022
560400177918 Farjan Begaum - W/O ಪೀರ್ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/2022180012000016/05/2022
560400177988 Rijvana Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಲೀಂ PHH(NK) / NCSBiometric****744517/05/2022FPS****744517/05/2022150010000017/05/2022
560400177990 Tajabi Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರೇಫ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400177994 Malan - S/O ಫಕ್ರೂದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/20229006000019/05/2022
560400177996 Chandrmma - S/O ವಿಠಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****744517/05/2022FPS****744517/05/202212008000017/05/2022
560400178016 Nasreen Begum - S/O ಸೈಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ #106 -PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/20226004000016/05/2022
560400178017 Sujatha - W/O ಸುದಾಕರ . . . . PHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/20229006000019/05/2022
560400178023 Kashamma - S/O ಲಕ್ಷಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/20226004000016/05/2022
560400178026 Chandramma - W/O ದೇವಿಂದ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/20229006000019/05/2022
560400178027 Prabhavati - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/20223002000016/05/2022
560400178051 Seema Begum - S/O ಸಲಿಮ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/20229006000016/05/2022
560400178074 Gopemma - S/O ಸಂಗಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/20226004000019/05/2022
560400178076 Rojmeri - S/O ರಾಜಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178078 Asha - S/O ಶಿರೋಮಣಿ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/20226004000016/05/2022
560400178080 Nandini - S/O ಪಂಡಿತ ೧೩೧ ವೈಶಾಲಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****277720/05/2022FPS****277720/05/202212008000020/05/2022
560400178081 Sujath - W/O ಸುಂದರ ೧೬೦ PHH(NK) / NCSBiometric****744517/05/2022FPS****744517/05/2022150010000017/05/2022
560400178082 Madeena Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/202212008000016/05/2022
560400178084 Kosob Bee - W/O ಇಸ್ಮಯಿಲ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178085 Heena Begum - S/O ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/202212008000019/05/2022
560400178086 Saremma - W/O ಕಂತಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/2022180012000019/05/2022
560400178087 Priti - S/O ಸಾಲಮನ್ ೧೫೫ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178088 Ratanamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178089 ಸಂಗೀತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು PHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/202212008000019/05/2022
560400178090 Asha - S/O: ವೈಜೀನಾತ್ 41 PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178091 Asma Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಮಿಯ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/202212008000016/05/2022
560400178092 Shridevi - S/O ದಶರಥ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/2022180012000016/05/2022
560400178093 Shalini - S/O ಶಾಮಿಲ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/20226004000016/05/2022
560400178094 Sunita - S/O ಸಮುವೇಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****744512/05/2022FPS****744512/05/202212008000012/05/2022
560400178095 Shantamma - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/20223002000019/05/2022
560400178097 Bharat Bai - S/O ಬಸಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/20226004000019/05/2022
560400178100 Gangamma - W/O ಬಕ್ಕಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/20223002000016/05/2022
560400178101 Afsana Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/20226004000019/05/2022
560400178102 ತಗೆಮ್ಮ - W/O ಭೀಮಶಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400178103 Hamidha Bi - W/O ಖಾಜಾ ಮಿಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400178104 Lalita - S/O ಕಾಂತಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/20226004000019/05/2022
560400178105 Moulana Begam - S/O ಸಲ್ಲಿಮ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/2022150010000016/05/2022
560400178106 Vandana - S/O ಮಾರುತಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178107 Maruti - W/O ಮಾರುತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****744517/05/2022FPS****744517/05/20226004000017/05/2022
560400178108 Mahanand - S/O ಸಿದಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/202212008000016/05/2022
560400178109 Sameena Begum - S/O ಮೂನು ಮಿಯ್ಯಾ ಸಿಕಂದ್ರಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/2022150010000016/05/2022
560400178110 Narasamma - W/O ಶಿರೋಮಣಿ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/20226004000016/05/2022
560400178111 Rajeeya - D/O ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/20226004000016/05/2022
560400178112 Padmavati - D/O ಮಾರುತಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400178114 Gouramma - W/O ದಶರಥ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/20223002000016/05/2022
560400178116 Mahadevi - W/O ಗಣಪತಿ ೩೫ PHH(NK) / NCSBiometric****744517/05/2022FPS****744517/05/20223002000017/05/2022
560400178125 Karabasayya - S/O ವೀರಂತಯ್ಯ ಖಾದರ ನಗರ ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560400178126 Parvati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****924520/05/2022FPS****924520/05/20229006000020/05/2022
560400178127 Sheela - W/O: ದತ್ತಾತ್ರಿ ರಾವ್ 84 ಅಂದPHH(NK) / NCSBiometric****744522/05/2022FPS****744522/05/20226004000022/05/2022
560400178129 Gauramma - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಅಂದುರ್ ವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560400178130 Lalita Bai - S/O: ದತ್ತಾತ್ರಿ ರಾವ್ ಅಂದುರPHH(NK) / NCSBiometric****744522/05/2022FPS****744522/05/202212008000022/05/2022
560400178132 Martha - S/O ದೇವೇಂದ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/20229006000019/05/2022
560400178144 Neelamma - W/O ರವಿಕುಮಾರ್ . . ಸೆಕುಂದರಪುPHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/2022210014000019/05/2022
560400178149 Dilshad - S/O ರುಕಮೊದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400178159 Sushila Bai - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ೭೮/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/20223002000016/05/2022
560400178175 Ashwini - ಸಿಕಂದ್ರಪುರ ಬೀದರ 89/2 ಸಿಕಂದ್ರಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560400178266 Reshma - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 142 ಆಣದೂರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178371 Rajeshri - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178383 Maheshwari - 40/1 ಸಿಕೀಂದ್ರಪುರ ಬೀದರ್ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400179149 Renuka - S/O: ಮನೋಹರ್ ಅಂದುರ್ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****744522/05/2022FPS****744522/05/20226004000022/05/2022
560400179159 Kavita - S/O ಸೈಯಬಣ್ಣಾ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/202212008000016/05/2022
560400179161 Kavitha - S/O ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400179165 Surekha - S/O ಅಮೃತ ರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/2022150010000019/05/2022
560400179166 Shekuntala - S/O ಶರಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400179172 Bhagyashree - S/O: ಶಿರೋಮಣಿ 144 ಅಂದುರ್ ವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400179174 Sunita - S/O ಕಂಟೆಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****744521/05/2022FPS****744521/05/20229006000021/05/2022
560400179177 Jaibhaeem - S/O ತುಕಾರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/20226004000019/05/2022
560400179178 Vijaylaxmi - S/O ದತ್ತು PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/20226004000016/05/2022
560400179179 Malamma - S/O ಗುಂಡಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/20229006000016/05/2022
560400179180 Manemma - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****744517/05/2022FPS****744517/05/202212008000017/05/2022
560400179181 Laxmi - S/O ಶಂಕರ ರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****744520/05/2022FPS****744520/05/2022180012000020/05/2022
560400179183 Sunita - S/O ಬಕ್ಕಣ್ಣಾ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/2022150010000016/05/2022
560400179185 Nagini - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ , , PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/20226004000016/05/2022
560400179206 Mamata - S/O: ಭೀಕ್ಕು ಅಂದುರ್ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400179232 Manjula - W/O: ಸಾಗರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/202212008000019/05/2022
560400179260 Laxmi Bai - S/O: ಜಗನಾಥ 104 ಅಂದುರ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****744522/05/2022FPS****744522/05/2022150010000022/05/2022
560400179261 Rekha - W/O: ಬಕ್ಕಪ್ಪ 138 ಅಂದುರ್ ವಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560400179267 Suvarna - S/O ದಶರತ್ # 194/13 . ಅಣದೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****744522/05/2022FPS****744522/05/20226004000022/05/2022
560400179290 Vijaykumar - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅಣದೂರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400179292 Laxmi - S/O: ಭೀಕ್ಕು ಅಂದುರ್ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400179398 Jagadevi - S/O ಶಶೆಪ್ಪಾ ೮-೩-೧/ಡಿ ಕಮಠಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****888811/05/2022FPS****888811/05/202212008000011/05/2022
560400179459 Minakumari - W/O ಮಾರುತಿ 194-13 ಖಾದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****744522/05/2022FPS****744522/05/20229006000022/05/2022
560400179734 Sunil Kumar - S/O: ಥಾನಸಿಂಗ್ ಅಂದುರ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560400180234 Ramadevi - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 149 PHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/20226004000019/05/2022
560400180260 Laxmi - S/O: ಗಣಪತಿ ಅಂದುರ್ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****744522/05/2022FPS****744522/05/20226004000022/05/2022
560400180345 Meerabai - S/O: ನಾಗಪ್ಪಾ 49 ಸಿಕಂದೆರಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/202212008000019/05/2022
560400180350 Jagadevi - W/O ಭೀಮಶಾ 73/1 ಸಿಕಂದ್ರಪುರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400180386 Sharnamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿನೇಶ PHH(NK) / NCSBiometric****744522/05/2022FPS****744522/05/20226004000022/05/2022
560400180645 Shivalila - W/O ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/2022150010000019/05/2022
560400180732 Ambika - S/O: ಸೈದಪ್ಪಾ #160 PHH(NK) / NCSBiometric****744522/05/2022FPS****744522/05/20226004000022/05/2022
560400180795 Laxmi Bai - W/O: ಗಂಗಾರಾಂ ಅಂದುರ್ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****744522/05/2022FPS****744522/05/20223002000022/05/2022
560400181059 Savitra - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400181319 Premila Bai - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ ಅಂದುರ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****744522/05/2022FPS****744522/05/202212008000022/05/2022
560400181335 Sarita - S/O: ಪಾರಭು ಅಂದುರ್ ವಾಡಿ ಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560400181336 Lata - S/O: ಪಾರಭು ಅಂದುರ್ ವಾಡಿ ಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560400181356 Surekha - S/O ಅಣ್ಣೇಪ್ಪಾ 67 ಸಿಕೀಂದ್ರಾಪುPHH(NK) / NCSBiometric****744520/05/2022FPS****744520/05/202212008000020/05/2022
560400181462 ಸುನಿತ - S/O: ವಿಟ್ಟಲ್ 20 ಅಂದ್ದುರ್ ವPHH(NK) / NCSBiometric****744522/05/2022FPS****744522/05/202212008000022/05/2022
560400181466 Shridevi - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ PHH(NK) / NCSBiometric****753516/05/2022FPS****753516/05/202212008000016/05/2022
560400181467 Chinnamma - W/O ನರಸಿಂಗ್ PHH(NK) / NCSBiometric****744516/05/2022FPS****744516/05/20229006000016/05/2022
560400181472 Nagamma - S/O ಹನುಮಂತ್ ೧೭ PHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/20226004000019/05/2022
560400181492 Shashikala - S/O: ಮನೋಹರ್ ಅಂದುರ್ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****744522/05/2022FPS****744522/05/20226004000022/05/2022
560400181502 Laxmi - W/O ಹನುಮಂತ 189/10 ಅಣದೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****744522/05/2022FPS****744522/05/20229006000022/05/2022
560400181535 Sawitha - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪ 62/1 ಅಂದುರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****744522/05/2022FPS****744522/05/202212008000022/05/2022
560400181538 Sharnnamma - W/O: ವೈಜೀನಾತ್ ಅಂದ್ದುರ್ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****744522/05/2022FPS****744522/05/202212008000022/05/2022
560400181539 Sunita - S/O: ಮಾರುತಿ #137 PHH(NK) / NCS------150000000-
560400181540 Mallamma - S/O: ಗಣ್ಣರಾಂ 89 ಅಂದ್ದುರ್ ವPHH(NK) / NCSBiometric****744522/05/2022FPS****744522/05/20226004000022/05/2022
560400181550 Archana - S/O ಶಂಕರ PHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/20226004000019/05/2022
560400181693 Pooja - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಿಕಿ೦ದ್ರಾರ್ ಸಿಕಿ೦PHH(NK) / NCSBiometric****744519/05/2022FPS****744519/05/20226004000019/05/2022
560400181708 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು ಸೆಕುಂPHH(NK) / NCSBiometric****744517/05/2022FPS****744517/05/20226004000017/05/2022