REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100144350 Shilpa - C/O ಶಂಕರ್ #160, ನಿಜಾಂಪುರ ನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100171410 Sangeeta - C/O ಸಂಜುಕುಮಾರ . . ನಿಜಾಮಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****868722/05/2022FPS****868722/05/2022150010000022/05/2022
560100175903 Shivlila - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭೀಮರಾವ ಭಹೊಂಗೋದೇಶ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560400176877 Vishwalata - S/O: ನಾಗಣ್ಣ #135-1 ಕಮಠಾಣ ಹೋಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400177359 Renuka - S/O ಅರ್ಜುನ ಹಿಂದೋಡಿ # 6/1 . NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400177368 Anjum Begum - W/O: ಇಸ್ಮೈಲ ಹಜ್ಜರಗಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560400177389 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ೧೫೭ ನಿಜಾಂಮಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400177396 ಜಯಮ್ಮ - W/O: ರವಿ 96-157PHH(NK) / NCS------90000000-
560400177413 ಅಂಜಮ್ಮ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಭು 15 ಹಜ್ಜರ್ಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560400177487 ರೆಬೆಕಾ - W/O: ರುಬೆನ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400177498 ರೇಣುಕಾ - W/O: ಮಡೆಪ್ಪಾ ಕಮಲಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400177599 ರೇಖಾ - W/O: ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400177602 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿಕುಮಾರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400177603 ರಾಹೇರಾ ಬಿ - W/O: ಫತು ಮಿಯ್ಯಾ 50 ಹಜರಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400177604 Imalabai - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಕಮಲಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400177697 ಶಕುಂತಲಾ - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ 22PHH(NK) / NCS------60000000-
560400177708 Surekha - W/O ಸಂತೋಷ . . . . ನಿಜಾಮಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400177719 Mangala - W/O: ಜ್ಞಾನದೇವ ಜಗತಾಪ 54 ನಿಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560400177725 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಂಟೆಪ್ಪ 4 ಬಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560400177798 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ರಾವ ಹಜ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400177829 Saleema Begum - W/O: ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ 50 ಹಜರ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400177885 Sangamma - W/O: ವೈಜೀನಾತ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400177886 Saraswathi - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 189 ನಿಜಾಮಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400177889 Salima Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಫರೀದ ಸಾಬ್ 129 ನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400177890 Asha Begum - W/O ಜಾಂಹಾಗೀರ್ . . . . ನಿಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560400177891 Nagamma - S/O: ಶಿವರಾಜ ನಿಜಾಂಪುರ ತಾ. PHH(NK) / NCS------60000000-
560400177892 Gangamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400177893 Chandramma - W/O: ಗುರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕಮಲಪುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400177894 ಈಶ್ವರಿ - S/O: ವೈಜೀನಾಥ ಬಿರದಾರ 167 ನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400177895 Afsana Begum - W/O: ಮಕ್ಸೂದ 50 ಹಜ್ಜೇರ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400177896 Sushilamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾವ ಪಾಟೀಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560400177898 Shardamma - W/O: ಸಂಗಪ್ಪಾ ನಿಜಾಂಪುರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400177899 Sangitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಕಳಾಲ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400177901 Sarshwati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಜ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560400177902 Washiba Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಐಸಾಕ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400177903 Kavitha - S/O: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ನಿಜಾಂಪುರ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560400177906 Jaibunnisa - W/O: ಖಾಜಾ ಮೈನುದ್ದೀನ 167 PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178142 Surekha - W/O ಲೇಟ ನಾಗನಾಥ #3 . PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178340 Rajkumar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400178552 Sangeeta - S/O ಮಾರುತಿರಾವ ೯೭ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178557 Roshni - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ 47 ನಿಜಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400178558 ವಿದ್ಯಾವತಿ - W/O ಈಶ್ವರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400178559 Sampati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನಿಲಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400178570 Jagadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178579 ರೇಖಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178580 ಶೃತಿ - S/O: ಲಾಲಪ್ಪಾ ಭಾವಿಕಟಿ ನಿಜಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400178581 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ 31 ನಿಜಂಪುPHH(NK) / NCS------90000000-
560400178583 Prema - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಂತಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178585 Neelamma - S/O: ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ನಿಜಾಂಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400178599 Mahananda - W/O ರವೀ೦ದ್ರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400178982 Treeshila - W/O ರಾಹುಲ್ 69 - ಕಮಲಪುರ - PHH(NK) / NCS------60000000-
560400179788 ರಾಜಮ್ಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಪ್ಪ ನಿಜಾಂಪPHH(NK) / NCSBiometric****868722/05/2022FPS****868722/05/202212008000022/05/2022
560400179964 ಸುನಿತಾ - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ನಿಜಾಂಪುರ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400179967 Mounika - W/O ಚಾರ್ಲಿಸ್ . . ಹಜ್ಜರಗಿ .PHH(NK) / NCS------90000000-
560400179968 ಜೈಶ್ರೀ - W/O: ಧೋಳಪ್ಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560400180129 Surekha - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ 190/ಸೀ ಅಂದುPHH(NK) / NCS------60000000-
560400180133 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - W/O: ರೆವಣಸಿದ್ದಪಾ 1-138 ರಂಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560400180374 Shivanand - W/O ಶಿವನಂದ # 82 . ಅಂಬೇಟ್ಕರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180398 Gangamma - S/O: ಅರ್ಜುನ್ 120 PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180412 ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ - S/O: ತುಕರಾಮ ನಿಜಾಂಪುರ ತಾ. PHH(NK) / NCS------90000000-
560400180596 Shivaleela - W/O: ಸಂತೋಷ ಕೋಳಾರ ರಸ್ತೆ ನಿಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560400180597 Anita - W/O ಸಂತೋಷ 0 ಮೇನ್ ರೋಡ ಹನುಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560400180599 Sanjeevani - W/O ವಸಂತ್ # 48 ಹಜ್ಜರಗಿ ನಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400180610 Kavitha - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ೩/೯೮/೬ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400180614 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - W/O: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 13 ಹಜರ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400180869 Jagadevi - W/O ಲೋಕೇಶ #45 ನಿಜಾಂಪೂರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400180908 Asha Rani - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಕಮಲಪುರ ಬೀದರ ಕೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560400181039 Haleema - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಸ್ತಗೀರ್ 76 ಹನುಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560400181064 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400181067 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400181076 Geeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560400181077 Rajeshree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈದಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400181080 Sangeeta - W/O ಆನಂದ 119 , PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181086 Rekha - W/O ಪ್ರಭು 108 ನಿಯರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400181162 Alka Shaha - S/O ಗೋವರ್ಧನ್ ಶಹ . ನಿಜಾಂಪುರ ರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400181487 Shashikala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಣಿಕ #47 PHH(NK) / NCS------120000000-
560400181806 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡಿತ್ ನಿಜಂಪುPHH(NK) / NCS------120000000-
560400181941 ಜ್ಯೋತಿ - S/O ಬಸವಣಪ್ಪ ೨-೧೧೭/೩ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400181952 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400183216 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ಪಾಟೀಲ್ 13 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400183318 Rajamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಗನಾಥ 139 ನಿಜಾಂಪುPHH(NK) / NCS------120000000-
560400183583 Suvarna - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ ೯ ನೌಬಾದ ಅಶPHH(NK) / NCS------150000000-
560400183736 ಸುರೇಖಾ - ಶ್ರೀಮಂತ ಹೊಸಮನಿ 23 ಹಜ್ಜರ್ಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400184085 Gangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬಣ್ಣ 1-125 ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560400184369 Pooja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ ಹಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400184721 Shantamma - W/O: ನಾಗಣ್ಣಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚPHH(NK) / NCS------30000000-
560400185520 M Shobha - W/O ಅನಂದ ಚಾವಳಿಕರ ಏಚ್ ನ 157 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400186006 Shashikala - W/O: ಅಜಯ 45 ಹಜ್ಜರ್ಗಿ ನಿಜಾಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560400186438 ಅಂಬವಾ - W/O ತುಳಸೀರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ನಿಜಾಮಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560400186442 Sangeeta - W/O: ಉಮೇಶ ಕಮಲಪುರ ನಿಜಾಮಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400186542 Mutamma - W/O ಶಿವನಂದ . . . . ನಿಜಾಮಪುPHH(NK) / NCS------90000000-
560400186829 Ambika - W/O ಓಂಕಾರ ನಿಜಾಮಪುರ ಬೀದರ ನಿಜಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400188235 Sarswati - W/O ದಶರಥ # 42 . ಹಜ್ಜರಾಗಿ .PHH(NK) / NCS------60000000-
560400188237 Mahadevi - W/O ಅರ್ಜುನ್ # 42 . ಹಜ್ಜರಾಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400189310 Priyanka - W/O ಜೊಸೆಫ್ 00 - ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋಲಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560400190104 Saraswati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ಹಾಲಹಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560400190369 Hanmanth - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತಿಪ್ಪಣ್ಣ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560400190535 Rajkumar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತಿಪ್ಪಣ್ಣ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560400190914 Mahananda - W/O ಶಿವಕುಮಾರ 21 ಕಮಲಪುರ . ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560400191915 Chaitanya - W/O ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಂಪೂರೆ 00 - PHH(NK) / NCS------120000000-
560400191926 Jayashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಕಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560400192192 Gauramma - W/O ಆಕಾಶ್ . . . ನಿಜಾಮಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400192264 Guduma Bee - ಫಾರೀದ್ ಸಾಬ್ 61, ನಿಜಂಪುರ ನಿಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560400192434 Mahananda - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ನಿಜಾಂಪುರ ತಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560400192597 Savitri - W/O ಶಿವಕುಮಾರ 158 ಹಜ್ಜರ್ಗಿ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560400192737 Bandemma - W/O ವಿಜಯ್ . . . . ನಿಜಾಮಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400195680 Rukmini - W/O: ಬಸವಜ ನೆಲವಾಳ್ ಸಂಗೊಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560400197139 sharanama - ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197140 ಸಿಕಂದ್ರ ಸಾಬ - ಹಜ್ಜರಗಿ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀಧರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197141 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ಸಾಬ - ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197142 ಬಿಸಮಿಲಾ - ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ (ನಿಜಾಂಪೂರ) ತಾ. ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197143 ಅನುಲ್ಲ ಪಾಶಾ - ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197144 ರಾಹೂಲ - ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ (ನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400197145 Farida Bee - ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197146 ಗಫೂರ ಸಾಬ - ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ (ನAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197147 Parajana - ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197148 ಹಣಮಂತ - ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ (ನಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197149 manemma - ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197150 ಶಿವಾಜಿ - ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ : ಹಜ್ಜರಗಿ (ನAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197151 ಪಾಡುರಂಗ - ಹಜ್ಜರಗಿ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀಧರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197152 ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಹಜ್ಜರಗಿ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197153 ರಾಜಪ್ಪಾ - ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ (ನಿಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560400197154 ಅಶೋಕ - ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400197155 Gouramma - ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ : AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197156 Raisan - ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ (AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197157 sham bai - ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400197158 Lalamma - ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197159 maruti - ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197160 shobha vati - ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400197161 ಶಿವರಾಮ - ತಂದೆ ಸಂಬಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ : ಹಜ್ಜರಗಿ (ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560400197162 shivat - ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ (ನಿಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560400197163 Sarasvati - ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬೀಧರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400197164 ಹನಮಂತ - ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ : ಹಜ್ಜರಗಿ AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197165 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560400197166 ಮಾಣಿಕ - ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬೀಧರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197167 ಸುನಿತಾ - ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197168 Panchasheela - ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ (ನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400197169 ಬಕಪ್ಪ - ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ : ಹಜ್ಜರಗಿ AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197170 Tejamma - ತಂದೆ ಸಂಬಣ್ಣಾ ಗ್ರಾಮ : ಹಜ್ಜರಗಿ (AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197171 Jagdevi - ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197172 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಗಂಡ ಜಗನಾಥ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ.ಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197173 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಗಂಡ ಅಮೃತ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197174 chandramma - ನಿಜಾಂಪೂರ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400197175 ಮಹೆಂದರ - ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಗ್ರ಻ಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197176 ಪ್ರಕಾಶ್‌ - ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197177 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಗಂಡ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400197178 ಚಿನ್ನಮ್ಮಾ - ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400197179 sunita - ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197180 Vaishali - ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂPHH(NK) / NCS------120000000-
560400197181 ಮಾರುತಿ - ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197182 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ತಂದೆ ಎಂಕಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197183 ಹಣಮಂತ - ನಿಜಾಂಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197184 devendrappa - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197185 ಜಯಶ್ರೀ - ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀಧರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197186 ನಾಗಪ್ಪ - ನಿಜಮಪುರ ತಟ ಬಿದ಻ರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197187 Yalamma - ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ tAPHH(NK) / NCS------90000000-
560400197188 kamalamma - ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ.ಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197189 Manemma - ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197190 Maremma - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400197191 ಜಲಿಂಧರ್‌ - ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197192 sakuntala - ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀಧರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400197193 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197194 Rajamma - ನಿಜಾಂಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197195 jagadevi - ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197196 Tukkamma - ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560400197197 chandramma - ಗಂಡ ದಶರಥ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ.ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560400197198 ಕಾಶಿನಾಥ - ತಂದೆ ದಶರಥ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197199 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ತಂದೆ ಘಾಳೆಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400197200 ಘಾಳಪ್ಪಾ - ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರ AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197201 Priyanka - ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400197202 dropati - ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400197203 ಸಿದಮ್ಮ - ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197204 ಗುರಪ್ಪಾ - ತಂದೆ ಯೆಂಕಪ್ಪ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197205 ಮಾಣಿಕ - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197206 ಎಂಕಪ್ಪ - ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀಧರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400197207 ಮಲಪ್ಪಾ - ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197208 ಶಂಕರ - ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560400197209 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ತಂದೆ ಶಂಕರ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560400197210 ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ - ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರ AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197211 Zaremma - ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197212 Kamalamma - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197214 Vimala - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197215 ಗಣಪತಿ - ನಿಜಮಪುರ ತಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197216 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ನಿಜಮಪುರ ತಾ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400197217 ಮಾಲಮ್ಮ - ತಂದೆ ಝರೆಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197218 Shiva Kumar - ತಂದೆ ದಿಗಂಬರ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197219 Bharti - ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197220 ಅಮ್ರುತ - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀಧರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197221 ಶಶಿ ಕಲಾ - ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400197222 Lalamma - ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರ ಅPHH(NK) / NCS------90000000-
560400197223 Huvamma - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀಧರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197224 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರ AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197225 Ghalamma - ಗಂಡ ನರಸಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ: ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560400197226 ಪಾರಮ್ಮ - ಗ್ರಾಮ ಕಮಾಲಪುರ ತಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197228 ಪಾರಮ್ಮ - ಗ್ರಾಮ ಕಮಾಲಪುರ (ನಿಜಾಂಪೂರ) ತಾ. ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197229 ಅರ್ಜುನ - ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ : ಕಮಾಲಪುರ (PHH(NK) / NCS------30000000-
560400197230 Manju - ಕಮಲಪುರ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400197231 ಬಾಬು - ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಮಾಲಪುರ (ನಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197232 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಗ್ರಾಮ ಕಮಾಲಪುರ (ನಿಜಾಮಪುರ)ತಾ. ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197233 ವೈಜನಾಥ - ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197234 ಕಮಳಮ್ಮ - ಗ್ರಾಮ ಕಮಾಲಪುರ (ನಿಜಾಂಪೂರ) ತಾ. ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197235 ಶಿವಾಜ - ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ (ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560400197236 meenakashi - ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ (ನಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197237 Subhdra - ಗ್ರಾಮ ಕಮಾಲಪುರ (ನಿಜಾಂಪೂರ) ತಾ. ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197238 ಕಾಶಿನಾಥ - ತಂದೆ ಜಟಿಂಗರಾವ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ (AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197239 ಬಂಡಯ್ಯ - ಕಮಾಲಪುರ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197240 Mainamma - ಗ್ರಾಮ ಕಮಾಲಪುರ (ನಿಜಾಂಪೂರ) ತಾ. ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197241 Shashikala - ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197242 Nirmala - ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾಮ ಕಮಾಲಪುAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197243 Parvati - ಕಮಲಪುರ (ನಿಜಾಂಪೂರ) ತಾ. ಬೀಧರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197244 ಶರಣಪ್ಪ - ಗ್ರಾಮ ಕಮಾಲಪುರ (ನಿಜಾಂಪೂರ) ತಾ. ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197245 ನಾಗ ಶೆಟ್ಟಿ - ಗ್ರಾಮ ಕಮಾಲಪುರ (ನಿಜಾಮಪುರ) ತಾ. ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197246 ಪ್ರಭು ಸಟ್ಟಿ - ಗ್ರಾಮ ಕಮಾಲಪುರ (ನಿಜಾಂಪೂರ) ತಾ. ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197247 Vanita - ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400197249 Kasturi Bai - W/O: ಶಿವಶರಾಣಪ್ಪ ಕಮಲಪುರ ಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197250 ವೈಜನಾಥ - ಗ್ರಾಮ ಕಮಾಲಪುರ ತಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197251 renuka bai - ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197253 ಅಶೋಕ - ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ (ನಿಜಾಮಪುರ) ತಾ. ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197254 ಮಸ್ತಾನ್‌ ಸಾಬ - ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197255 ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ - ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ : ಕಮಲಪುರ AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197256 ಮಾರುತಿ - ಕಮಲಪುರ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197257 ವೈಜನಾಥ - ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ (ನಿಜAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197258 shila bai - ಗ್ರಾಮ ಕಮಾಲಪುರ (ನಿಜಾಂಪೂರ) ತಾ. ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560400197259 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197260 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ತಂದೆ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197261 ವೀರ್‌ ಸಟ್ಟಿ - ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197262 ಗೋದಾವರಿ - ಗಂಡ ಮೊನಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ (ನಿಜಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197264 gavaramma - ತಂದೆ ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾಮ : ಹಜ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400197265 ವಿಶ್ವನಾಥ - ತಂದೆ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ :ಹಜ್ಜರಗಿ (AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197266 ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ - ತಂದೆ ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197267 Saleema Bi - ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ (ನಿಜಾಂಪೂರ) ತಾ. ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197268 ಕಾಶಣ್ಣ - ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಕಮಲಪುರ (ನಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197269 ಬಾಬು ರಾವ - ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಗ್ರಾಮ : ಹಜ್ಜರಗಿ (ನAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197270 Shanta Bai - ಭೀಮಣ್ಣಾ S/o Tippanna,h. No-21,AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197271 ಜಗನಾಥ - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ/ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197272 ಬಾಬುರಾವ - ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ/AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197273 Maina Bai Biradar - ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197274 ರಾಮ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197275 ನಿಂಗಪ್ಪ - ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀಧರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197276 palamma - ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197277 sangamma - ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****868722/05/2022FPS****868722/05/20223002000022/05/2022
560400197278 ರಾಜಪ್ಪಾ - ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಮಪುರ ತಾ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197279 Shameem Bee - ತಂದೆ ಚಾಂದಸಾಬ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197280 ಶಿವ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197281 Ningamma Patil - ನಿಜಾಂಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197311 Mallamma - ಯದಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400209821 nagamma - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400209822 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560400209823 vijay laxmi - ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಗ್ರಾಮ : ಹಜ್ಜರಗಿ (ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560400209824 basamma - ಗಂಡ ವಿಠಲ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. PHH(NK) / NCS------30000000-
560400209825 Nagamma - ಗಂಡ ಶಾಮಣ್ಣಾ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರ ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560400209826 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560400209827 siddamma bakkappa - ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಮಪುರ ತಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560400209828 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400209829 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400209830 ಬಸಪ್ಪಾ - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560400209831 ಪ್ರಕಾಶ್‌ - ತಂದೆ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400209832 Sarasavati w/o Arjun - ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. PHH(NK) / NCS------30000000-
560400209833 ತುಕಾರಮ - ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560400209836 ವೈಜನಾಥ - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400209837 Shridevi - ಗಂಡ ಬಾಬು ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ.ಜಿ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560400209838 ಪರೇಗ ಬಾಯಿ - ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560400209839 malamma - ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560400209840 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400209841 Bhagyashri - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400209842 ಗಣಪತಿ - ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400209843 Nanda - ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400209844 Ayodhya - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400209845 Radhabai - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400209846 ಸಿದ್ರಾಮ - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400209848 ನಾಗಮ್ಮ - ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****868722/05/2022FPS****868722/05/20226004000022/05/2022
560400209849 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400209850 tejamma - ಗಂಡ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400209851 ಘಾಳಪ್ಪಾ - ತಂದೆ ಘಾಳೆಪ್ಪ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400209852 ಕೇ ಲಾಸ - ತಂದೆ ರಾಮಪ್ರಸಾದ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400209853 Savita - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400209854 shilpa - ತಂದೆ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400209855 ratnamma - ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400209856 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400209857 ಸಂಗೀತಾ - ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂAAY(NK) / NCS------200000000-
560400209858 Iramma - ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ.ಜಿ. ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560400209859 Mahadevi - ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400209860 Sampavati - ಗಂಡ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಮಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400209861 ಮಾರುತಿ - ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400209862 Laxmi - ತಂದೆ ಪೆಂಟಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ: ನಿಜಾಮಪೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400209863 ಬಸವರಾಜ - ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ.ಜಿ. ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560400209864 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400209866 Laxmibai - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400209867 ವಿಠಲ - ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ.ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400209868 Anjum - ತಂದೆ ಚಾಂದಸಾಬ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560400209869 ಕಾಶಿನಾಥ - ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560400209870 tipanna - ತಂದೆ ರಾಮಗೊಂಡ ಗ್ರಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560400209871 chandramma - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400209872 ಶಿವ ರಾಜ - ತಂದೆ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400209874 ಸಂಜೀವ್‌ ಕುಮಾರ - ತಂದೆ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560400209875 Jagdish - ತಂದೆ ಗುಡದಯ್ಯಾ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400209876 gundamma - ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560400209877 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ನಿಜಾಂಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400209878 ಜಗನಾಥ ತಂದೆ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ - ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ.ಜಿ. ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560400209879 Paramma - ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560400209880 Sunita - ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560400209881 Thejamma - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400209882 guramma - ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ :ನಿಜಾಂಪPHH(NK) / NCS------30000000-
560400209883 ಜಾಲೀಂದ್ರ - ತಂದೆ ವೈಜಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560400209884 ತುಕ್ಕಮ್ಮ - ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಗ್ರಾಮ ಕಮಲಪುರ (ನಿಜPHH(NK) / NCS------180000000-
560400209885 SHRIDEVI - ಬಳವಂತ S/o Sharnappa,H.No-45,NiAAY(NK) / NCS------200000000-
560400209887 Rangamma - ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560400209888 Indumati - ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಗ್ರಾಮ :ಹಜ್ಜರಗಿ (ನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400209889 ಸುಭಾಷ - ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ (ನಿಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560400209890 Shakuntal - ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560400218790 Asharani - ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218792 ಮಲಿಕ ಅರ್ಜುನ - ನಿಜಾಂಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218793 ಶಣ್ಮುಖ - ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಮಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400235090 RESHMA - S/O ಅಶೋಕ 132 . ಕಮಲಪುರ ಕೊಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560400241897 Mangala - H.NO 178 ನಿಜಾಂಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400257789 Shabana Begum - ಮು: ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ:ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560400258955 Rashid Miya S/o Kareem Sab - ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560400259201 Gangamma W/o Omkar Swami - ಮು : ಕಮಲಪುರ ತಾ:ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560400259209 Nagamma W/o Jagannath Swami - ಮು : ಕಮಲಪುರ ತಾ:ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560400259361 Shaheen Begum - ಮು: ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ:ಜಿ: ಬೀದರ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560400259500 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಮು: ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ:ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560400259938 DHANRAJ S/O BHIMANNA METRE - ಮು: ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400260166 Sushilamma - ಮು: ನಿಜಾಂಪುರ ತಾ: ಜಿ: ಬೀದರ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560400260238 ರಮಶ ತಂದೆ ಅಂಬೋಜಿ - AT POST: Kamalapur Tq & Dist AAY(NK) / NCS------200000000-
560400260310 Priya Kumari - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಜು ಕುಮಾರ 93 ನಿಜಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400260403 Sanjukumar S/o Sharnappa - ಮು: ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ:ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------180000000-
560400264193 ನಾರಾಯಣ - ಕಮಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400264213 Annemma - ನಿಜಾಮಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400264216 Gangamma - ಕಮಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400264219 Aktar bi - ಹಜ್ಜರಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560400264220 ಸರಸ್ವತಿ - ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400264223 Munemma - ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400264225 ಕೇಶವ - ಕಮಲಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400264226 ಭಾಸ್ಕರ್‌ - ಹಜ್ಜರ್ಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400264228 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400264229 ಮಾಣಿಕ - ಕಮಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400264230 ಯಂಕಪ್ಪಾ - ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400264236 ಆಮೃತ - ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400264238 ಮಲಪ್ಪಾ - ನಿಜಾಮಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400264241 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಕಮಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400264242 BEEBI BEGAM - ಹಜ್ಜರಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560400264245 ವೈಜೀನಾಥ - ಹಜ್ಜರಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400264248 Basamma - ಹಜ್ಜರ್ಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560400264249 Jayamma - ನಿಜಾಮಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400264250 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಕಮಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400264252 ರಾಜಕುಮಾರ - ನಿಜಾಮಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****605417/05/2022FPS****605417/05/202212008000017/05/2022
560400264253 ಪ್ರಕಾಶ - ಕಮಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400264256 ರೇಹಮಾನ್‌ ಸಾಬ - ನಿಜಾಮಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400264257 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ನಿಜಾಮಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400264259 ಮಾಲನಬೀ - ನಿಜಾಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****817319/05/2022FPS****817319/05/20229006000019/05/2022
560400264267 ಮನ್ಸೂರ್ - ಹಜ್ಜರ್ಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400264270 GANGA SAGAR - ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400264272 Havamma - ಕಮಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400264273 Rathnamma - ಕಮಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400264280 ಸೈದಪ್ಪಾ - ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400264281 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ನಿಜಾಮಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400264284 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ನಿಜಾಮಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400264285 ರಾಮಣಾ - ನಿಜಾಂಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400264289 shobha vati - ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400264290 Kasturi Bai - ನಿಜಾಂಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400264292 ಸುನಿಲಕುಮಾರ್‌ - ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬೀದರ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560400264294 ಕಲ್ಲಪ್ಪ - ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400264295 ರಜಾಕ್‌ ಸಾಬ - ಹಜ್ಜರ್ಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400264297 Mainabai - ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ : ಹಜ್ಜರಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560400265180 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400265181 Rojamma - ಹಜ್ಜರ್ಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400265182 ಬಾರತ್‌ ಬಾಯಿ - ನಿಜಾಮಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400265183 Nagini - ಕಮಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400265184 ರಘುನಾಥ - ಹಜ್ಜರ್ಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400269933 Narsamma - ನಿಜಾಮಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400269959 Aayub Pasha - ಹಜ್ಜರ್ಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400270046 Mahamadriyaj - ನಿಜಾಮಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400270049 JEETAMMA - ನಿಜಾಮಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400270205 GUNDAMMA - ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400270211 ಸುನಿತಾ - ನಿಜಾಮಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400270539 ನಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ - ನಿಜಾಂಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400270619 Kasturi Bai - ರಾಜಗೀರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400271008 Iramma - ಗ್ರಾಮ : ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ.ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400271009 ಮಹಾದೇವಿ - ಗ್ರಾಮ: ನಿಜಾಂಪೂರ ತಾ.ಜಿ. ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560400271108 Kallamma W/o manikappa - ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ (ನಿಜಾಂಪೂರ) ತಾ. ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560400271126 ಕಮಳಮ್ಮ - ನಿಜಾಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****202421/05/2022FPS****202421/05/20226004000021/05/2022
560400271142 Chandramma - ಕಮಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400272150 Manjula - ಬರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400273421 Renuka - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ.ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400273422 Vijayalaxmi - ಗ್ರಾಮ: ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ.ಜಿ. ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560400273423 Rajkumar s/o Sharnappa - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ.ಜಿ. ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560400273428 Ramesh s/o Prabhakar - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400273430 Umesh s/o Prabhakar - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560400273431 Jnannadevi - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400273433 Gundamma - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400273434 Shivanand s/o Rachappa - ಕಮಾಲಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400273435 Sheshikala - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400273440 Sulochana w/o Yeshappa - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400273441 Mamita - ಗ್ರಾಮ ಕಮಾಲಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400273442 Kasturi - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400273443 ರಿಯಾಜ ತಂದೆ ಗಫುರಮಿಯಾ - ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400273445 ಮನೆಮ್ಮ - ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400273446 Manik s/o Maruti - ಗ್ರಾಮ ಕಮಾಲಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400273449 Jaishree - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400273453 Ratnamma - ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400273454 Panchasheela - ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400273456 Sanjukumar s/o Sadev - ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400273459 Bhagyashree - ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400273461 Gundamma w/o Prabhu - ಕಮಾಲಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400273462 sangitha - ನಿಜಾಮ್ ಪುರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400273464 Rukmini - ಗ್ರಾಮ : ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400273466 SAPNA - ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400273468 Manohar - ನಿಜಾಮ್ ಪುರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400273470 Nagubai - ನಿಜಾಮ್ ಪುರ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560400273472 Sunitha - ನಿಜಾಮ್ ಪುರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400273473 Rajkumar s/o Laxman waddar - ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400273474 Amruth s/o Laxman waddar - ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400273475 ಅನೀತಾ - ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400273476 Gouramma w/o Ambaji - ಗ್ರಾಮ ಕಮಾಲಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400273478 Rajanna s/o Mapanna - ಗ್ರಾಮ ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400273479 Ravi s/o Nagappa - ನಿಜಾಮಪುರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400273481 Shobhavati - NIZAMPUR ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400273482 KAMALAMMA - NIZAMPUR ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560400273484 VIJAY LAXMI - NIZAMPUR ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400273486 RAJKUMAR - NIZAMPUR ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560400273488 DROPATI - NIZAMPUR ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400273489 MALLAIYA SWAMY - HAZARGI ಬೀದರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560400273491 jaisri - ಕಮಲಪುರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400273492 Gangaadhar - ಹಜುರ್ಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400273493 chandrappa s/o laximan - ಹಜುರ್ಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560400273494 Rizawanna Begum - ಹಜುರ್ಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400273495 Vishwabramha s/o devindrappa - ಕಮಲಪುರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400273496 Shivkumar S/o kashinath - ನಿಜಾಂಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400273499 Suvarna w/o Kanteppa - ಗ್ರಾಮ ಹಜ್ಜರಗಿ ತಾ. ಬಿದರPHH(NK) / NCS------6