REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560400176357 Premalata - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400176923 Ganapati - S/O ಮೈಸಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400177085 Renuka - S/O ಶಿವರಾಜ್ ಚಿಮಕೋಡೆ ೪೯ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400177086 ಮುನ್ನುಬಾಯಿ - S/O: ಘಳಪ್ಪ 639 ಫತೇಪುರ್ ಫತೇಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560400177686 Ambika - W/O ಶ್ರೀಪತಿ ಸಂತ್ತಪೋರೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400178328 Sujata - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹವಗೊಂಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400178338 Savita - S/O ಕುಶಲರಾವ್ ಸದಲಾಪುರೆ ೧೪೭ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178355 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ # PHH(NK) / NCS------150000000-
560400178389 Rani - W/O ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ೧೭೫ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178408 Sunita - S/O ರಾಮಣ್ಣ ೯೯ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178543 Mubeena Begum - W/O ಸಲಾಹುದ್ದೀನ ೧೧೭ PHH(NK) / NCS------210000000-
560400178634 Chamundeshwari - W/O ಪ್ರಭು ೧೧೯ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178637 Sultana Begum - S/O ಭಿಕ್ಕನ್ ಮಿಯ್ಯಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400178789 Kanchana - W/O ಪ್ರಹ್ಲಾದ 106 ಫತೇಪುರ್ ಜೇ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400178899 Vaishnavi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ 00 - PHH(NK) / NCS------120000000-
560400179109 Tukamma Methre - W/O ಮನಿಕರಾವ ಮೆಥ್ರ್ ೨೮ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400179570 Shridevi - S/O ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಹಾವಗೊಂಡ ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400179572 Ujwala - S/O ಶಂಕರ ಕಳಗೊಂಡ ೯೩ ಫತ್ತೆಪೂರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400180079 Gundamma - S/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಖಾಶಾಂಪುರೆ PHH(NK) / NCS------180000000-
560400180241 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ # 134 PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180554 Priyanka - W/O ಅಪ್ಪಾರಾವ ಪಾಟೀಲ ೧೩೧PHH(NK) / NCS------120000000-
560400180559 Shakira - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ ರಹೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560400180592 Sangeeta - S/O ವಿಠಲ ೧೪೪ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400180594 Shilpa - W/O ಉಮೇಶ ಚಿಂಕೊಡೇ 134 . PHH(NK) / NCS------120000000-
560400180612 Shilpa - S/O ಶಿವರಾಜ್ ಬಿರಾದಾರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400180879 ರೊಪಾ - W/O ಜಾನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ 87 ಶ್ರೀಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560400181104 Shruti - W/O ಹಣಮಂತ 00 - - - PHH(NK) / NCS------90000000-
560400181202 Kausar Begum - W/O ಮಸ್ತಾನ 11 ಫತೇಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400181227 Nagamma Hawagonde - S/O ರಾಮಣ್ಣ ಹವಗೊಂಡ ೧೮೦ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181826 Afreen Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181834 Sudharani - S/O ನಾಗಯ್ಯ ೭೨ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181905 Shreedevi - S/O ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿಟ್ಟೂರ್ #೭ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181907 Shivakala - S/O ವಿಠಲ್ ರಾವ್ #144 - - - PHH(NK) / NCS------30000000-
560400181966 ನೀಲಮ್ಮಾ - W/O ಪಂಡಿತ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ ೦೫PHH(NK) / NCS------90000000-
560400181968 Sudharani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಮಲಾಕರ ಪಂಚಳ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400182035 Shridevi - W/O ರಾಜಶೆಖರ ೨೩ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400182460 Manjula Methre - S/O ಗುಂಡಪ್ಪ ಮೇತ್ರೆ ೨೮ ಫತ್ತೆಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560400182461 ಪೂಜಾ - S/O ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಫತ್ತೆಪೂರ ಚಿಮ್ಕೊPHH(NK) / NCS------90000000-
560400182462 Yashrunisa - S/O ಮಹ್ಮದ ಗೌಸೋದ್ಡೀನ #12 ಫತೇಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560400182463 Shaheda Begum - W/O ಶಾಬೋದ್ದೀನ ೧೦೭ ಫತ್ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560400183144 Vijaylaxmi - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ೫೪ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400183404 Chitrashaila - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ ಫತೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400184030 Shantamma - S/O ಗುಂಡಪ್ಪ ಸಂತ್ತಪುರೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560400184081 Bharatbai - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪ ೧೧೭NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400184106 ಮುನ್ನೆಮ್ಮಾ - W/O ಶಿವರಾಜ ೫೦ PHH(NK) / NCS------180000000-
560400184123 Sampata - W/O ದಶರಥ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400184200 Ghalemma - S/O ಶಿವರಾಮ್ ೫೦ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400184293 Shardamma - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ೯೭ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400184448 Kavita - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 34 ನಿಯರ್ ಅಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400184548 Nijaguna - S/O ಶಿವಬಸಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400184689 Mahadevi - W/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ೬೦NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400184743 Saraswati - S/O ಶಂಕರೆಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ್ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400184846 Shobhawati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400184847 Sujata Sadalapure - S/O ಕುಶಲರಾವ ಸದಲಾಪುರೆ ೧೧೦ ಫತ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400184849 Bibi Fatima - S/O ವಹೆದ ಮಿಯ್ಯ ೧೧ ಫತ್ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560400184852 Laxmi Bai - S/O ಶಂಕೆರಪ್ಪಾ ೨೧ ಫತ್ತೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400184879 Shobhavati - W/O ಬಸವರಾಜ ೧೪೩ ಫತ್ತೆಪುPHH(NK) / NCS------90000000-
560400185915 Narasamma - W/O ಬಸವರಾಜ ಸಂತಪುರೆ # 49 . .PHH(NK) / NCS------120000000-
560400186731 Meera Bai - W/O ರಮೇಶ್ ಫತ್ತೆಪುರ ಚಿಮಕೋಡ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560400187420 Sharadamma - W/O ಅಮೃತ್ ಫತ್ತೆಪೂರ ಚಿಮ್ಕೊಡ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400187700 Surekha - W/O ರಮೇಶ ಯರನಳ್ಳಿ ೧೪೪ ಫAAY(NK) / NCS------200000000-
560400188152 Nagamma - W/O ಅರ್ಜುನ ಹ್ ನೊ-೧೦೦ ಫPHH(NK) / NCS------30000000-
560400188170 Shakuntala - W/O ರಾಜು # 150 , , , ಫತ್ತೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560400188445 Shridevi - W/O ಡೈನಿಯಳ - ಫತೇಪುರ್ - - ಫPHH(NK) / NCS------60000000-
560400188595 Laxmi - S/O ಪುಂಡಲಿಕ್ ಹಾವಗೊಂಡ ೧೨೯ ಫತ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400188752 Humera Begum - W/O ಎಂಡಿ ಯೌನುಸ ೧೫ ಫತ್ತPHH(NK) / NCS------180000000-
560400189308 Parween Begum - W/O ಮುಲ್ತಾನ ಸಾಬ ೧೫ ಫತ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560400189422 Reshma - W/O ವೀಈಈಆರ್ಎಸ್‌ಏಚ್‌ಈಟೀಟೀವೈ ಏಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560400189832 Sadalapur Mallamma - W/O ದಶರಥ 145 ಫತೇಪುರ ಬೀದರ್ ಫತPHH(NK) / NCS------120000000-
560400190465 Mamta - S/O ಪಂಡಿತ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ ೦೫ ಫತ್ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560400191966 Saraswati - W/O ಮಾರುತಿ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ ೦PHH(NK) / NCS------60000000-
560400192276 Mahananda - W/O ಬಲವಂತ ಫತ್ತೇಪುರ ಬೀದರ ಫತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****000322/05/2022FPS****000322/05/20226004000022/05/2022
560400192471 Reshma Begum - W/O ಫಯಾಜ ಆಲಿ ೧೪೫ ಫತ್ತೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560400193775 Umadevi - S/O ಹನಮಂತ ಕೋಲಿ #137 - ಫತ್ತೆಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560400197586 Chandramma - ಫೆತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197587 ರಾಜಪ್ಪ - ಫೆತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197588 Tukkamma - ಫೆತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197589 Mahadevi - ಫೆತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197590 ಶಾಂತಪ್ಪಾ - ಫತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197591 ಸುಮಂತ - ಫತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197592 ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ - ಫತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197593 ಫರಜುಲ್ಲಾ - ಫೆತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197594 Neha Begum - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400197595 ಫಕ್ರೋದ್ದಿನ್‌ ತಂದೆ ನವಾಬ ಮೀಯಾ - ಮನೆ ನಂ 141 ಫೆತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197596 ಶಂತಮಮ್ಮಾ - ಫತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197597 jahedabi - ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400197598 ಮಹಾದೇವಿ ಹಣಮಂತ - ಮಹಾದೇವಿ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400197599 ವಿಠಲ - ಫತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197600 ಮಾರುತಿ - ಫತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197601 Parwati - ಫತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197602 ಬಿರಪ್ಪ - ಫತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197603 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಫೆತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197604 ಬಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ - ಫತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197605 ನಸಿರೊದೀನ್‌ - ಫೆತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197606 ಪಂಡಿತ - ಫೆತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197607 ದತ್ತು - ಫತ್ತೆಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197608 Indumati - ಫತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197609 ನೀರಂಜಪ್ಪ - ಫೆತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197610 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಫತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197611 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಫತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197612 ಭಲ್ಕೇಶ್ವರ - ಫತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197613 ಗೌಸೊದ್ದಿನ್ - ಫತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197614 ನಸಿರೊದ್ದೀನ ತಂದೆ ಚಾಂದ ಸಾಬ - ಮನೆ.ನಂ. 110 ಫತ್ತೆಪುರ ಚಿಮಕೊಡ ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197615 Surekha - ಫತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197616 Haleema Begum - ಚೀಮಕೋಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197617 ಶಂಕರ - ಫೆತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197618 ಸಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಫತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197619 ನರಸಮ್ಮ - ಫೆತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400210753 ರಾಜೀಂದ್ರ ರಾವ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400210754 Chinnamma - ದಶರಥ ತಂದೆ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಫತ್ತೇಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400210755 ಅಬ್ರಾಹಮ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400210756 ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ತಿಪಣ್ಣಾ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400210757 ಸಂಗರಾಮ್‌ - ಫತ್ತೆಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400210758 ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಅಮೃತ - ಮನೆ ನಂ 24 ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400210759 ವಿಠಬಾಯಿ - ಮನೆ.ನಂ 8 ಫತೆಪುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400210760 FATIMA - ಫತೆಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400210761 Kavita - ಮನೆ ನಂ 165 ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400210762 ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ - ಮನೆ ನಂ 176 ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210763 ಪಂಡಿತ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210764 Mumtz Bee - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400210765 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400210766 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400210767 ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400210768 gujamma - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400210769 shankar - ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400210770 ತಿಪ್ಪಣ್ನಾ - ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210771 ಅಡೆಮ್ಮಾ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400210772 Vidyavati - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210773 ಬೀರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ - ಮನೆ ನಂ 52ಫತ್ತೆಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400210774 ಬಸಪ್ಪಾ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210775 narasamma - ಮನೆ ನಂ 101 ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560400210776 ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಶಂಕರ - ಮನೆ ನಂ 109 ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400210777 ಶಿವರಾಜ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210778 Laxmi - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400210779 Aarti - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400210780 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560400210781 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಫತ್ತೆಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400210782 ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ನಿಜಾಮುದ್ದಿನ - ಮನೆ ನಂ 10 ಫೆತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400210783 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210784 ಗಣಪತಿ - ಫೆತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400210785 ಮಾಣಿಕ - ಫಾಥೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210786 ಬಷೀರ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400210787 ಅಬ್ದುಲ - ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210788 ಸುಲ್ತಾನ ಮಿಯ್ಯಾ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400210789 ಮ್ಯೆನೊದ್ದಿನ್‌ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400210790 ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400210791 ಅಬ್ದುಲ್‌ ಸಾಬ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400210792 ಮಾರುತಿ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400210793 ಶೋಭಾವತಿ - ಫಾತ್ತೆಪೂರ ಜೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560400210794 ನೂರುಂದಯ್ಯಾ - ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400210795 ಮೊನಪ್ಪ - ಫತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400210796 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಫತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400210797 Jagdevi - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400210798 ಶಾಮಣ್ಣಾ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400210799 ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಂಕರ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400210800 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210801 ಮಾಣಿಕ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210802 ಶಂಕರ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400210803 ದಶರಧ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400210804 ಶಂಕರ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210805 Sharamma - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400210806 ವಿದ್ಯಾ ವತಿ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400210807 ಸಂತೋಷಮ್ಮಾ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400210808 Jaswin - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400210809 ವಿಮಲಮ್ಮ - ಫತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400210810 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210811 Sharanamma - ಫತ್ತೆಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400210812 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400210813 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400210814 ಮಾಣಿಕ - ಪ಻ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400210815 ನಿಲಮ್ಮಾ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210816 ಬಸವರಾಜ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400210817 KALPANA - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400210818 maruti - ಫೆತ್ತೆಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400210819 ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210820 ವಾಹೇದ ಮಿಯ್ಯಾ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210821 ರುಕುಮೂದ್ದಿನ - ಪತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400210822 ಚಿತ್ರಮ್ಮಾ - ಪತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210823 ಗಣಪತಿ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400210824 begabi - ಫತ್ತೇಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400210825 ರಾಮ ಚಂದರ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210826 anbavva - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400210827 ವಿಠಲ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400210828 ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400210829 Beeramma - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400210830 ಹಣಮಂತ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400210831 ಶಿವರಾಜ - ಮನೆ ನಂ 138 ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400210832 Shivamma - ಫತ್ತೆಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400210833 ಫಕೃದೀನ್‌ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210834 Malan Bee - ಫತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400210835 narasamma - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400210836 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210837 Sunita - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560400210838 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400210839 ಮಾರುತಿ - ಫೆತ್ತೆಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400210840 kavita - ಫೆತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400210841 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400210842 ಮುಮ್ತಾಜ್ ಬೀ - ಫೆತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400210843 ಅರ್ಜುನ್‌ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400210844 ಆಣೆಪ್ಪಾ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210845 ಪ್ರಭು - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400210846 ಸರಸ್ವತಿ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400210847 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400210848 ಜಗನಾಥ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400210849 ರಿಜನಾ ಬೇಗಂ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400210850 ವಿಠಲ - ಫೆತ್ತೆಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400210851 Gopima - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400210852 tasalim begm - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400210853 Makkamma - ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400210854 ಪಂಡಿತ - ಪಂಡಿತ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400210855 satyamma - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400218827 ಬಸವರಾಜ - ಫತ್ತೆಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218828 ಅಮ್ರತ ರಾವ - ಫತ್ತೆಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218829 ರಮೇಶ - ಮನೆ ನಂ 39 ಫೆತ್ತೆಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218831 ಆಶೋಕ - ಫೆತ್ತೆಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218832 ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸ ತಂದೆ - ಸ್ವಾಮಿದಾಸ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಫೆತ್ತೆಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400219643 Kamalamma - S/O ಬಸಪ್ಪ 67 ಫತ್ತಪುರ ಜೇ ಚಿಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560400263883 ಜಗದೇವಿ - ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400263885 Renuka - ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400263887 Saraswati - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400264564 ಕಮಲಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂ. 80 ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400264566 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400264569 Gangamma - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400264570 Saraswati - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400264571 ದತ್ತು - ಫತ್ತೇಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400264573 Sharanamma - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400264575 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400264577 ಮಲಪ್ಪಾ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400264579 ಈರಯ್ಯ - ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400264581 ನಾಗಶಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ - ಕಂಗಟಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560400264583 ಕುಶಲ ರಾವ - ಫತ್ತಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400264585 ಕಮಲಮ್ಮ - ಫತ್ತೇಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400264586 ಕವಿತಾ - ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400264588 SAVITHA - ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400264589 ಮಹಾದೇವಿ - ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400264590 ಪುಂಡ್ಲಿಲಿಕ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400264591 Lata - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400264592 ರಾಜಕುಮಾರ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400264595 ದೇವೇಂದ್ರ - ಫತ್ತೇಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400264596 ಪ್ರಭು - ಫತ್ತಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400264597 Lalita - ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400264599 ನಿಜಾಮುದ್ದಿನ - ಫತೆಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400264601 ಮುತ್ತಮ್ಮ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400264603 ಮಹಾದೇವಿ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400264605 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಫೆತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400264606 ಜಗದೆವಿ - ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400264609 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400264610 ದತ್ತಾತ್ರಿ ಮೇತ್ರ - ಫತ್ತೇಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400264612 ಧನರಾಜ - ಫತ್ತೆಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400264613 Khaja be - ಫತ್ತಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400264615 ravamma - ಫತ್ತಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400270720 ರಮೇಶ - ಚಿಮಕೋಡ/ತಾ/ಜೀ/ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400271605 Navab Miyya s/o Sattar Miyya - ಫತ್ತಾಪೂರ/ತಾ/ಜಿ/ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400271606 Akila Begum - ಫತ್ತೆಪೂರ/ತಾ/ಜಿ/ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400271607 Shridevi W/o Ravikumar - ಫತ್ತಪೂರ/ತಾ/ಜಿ/ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400271608 ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಅನಿಲಕುಮಾರ - ಮನೆ ನಂ 92 ಫತ್ತೆಪೂರ ತಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400271609 Ismail s/o Moulana sab - ಫತ್ತೆಪೂರ/ತಾ/ಜಿ/ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400271610 Syed Hameed S/o Syed Manne sab - ಫತ್ತಪೂರ/ತಾ/ಜಿ/ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400271611 PRASHANT S/O SHANKAR - ಫತ್ತೆಪೂರ/ತಾ/ಜಿ/ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400271643 ಪೂಜಾಶ್ರೀ - ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400275238 Kantamma - ಫತ್ತೆಪೂರ/ತಾ/ಜಿ/ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400276917 SHIVRAJ S/O ANNEPPA - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಅನ್ನಪ್ಪಾ R/O FHATPHH(NK) / NCS------180000000-
560400277059 GUNDAPPA S/o PEERAPPA - ಮನೆ ನಂ. 76 ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400277548 Kalavati - ರಾಜಕುಮಾರ 139 ಫತ್ತೆಪುರ ಚಿಮಕೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560400277821 Asha Lata - ಚಂದ್ರಕಾಂತ 93 ಫತ್ತೆಪುರ ಫತ್ತೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560400278081 Laxmi - ಆನಂದ 77 ಫತ್ತೆಪುರ ಫತ್ತೆಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400278127 Santoshi - ನಾಗೇಂದ್ರ 51 ಫತ್ತೆಪುರ ಫತ್ತೆಪPHH(NK) / NCS------210000000-
560400278229 Kalawati - ಹಣಮಂತ 167 ಫತ್ತೆಪುರ ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400278390 ನಾಜಿಯ ಬೆಗಂ - ಸೈಲಾನಿ 12 ಫತ್ತೆಪುರ ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400278463 ARCHANA - ನರಸಪ್ಪಾ 639 ಫತ್ತೆಪುರ ಫತ್ತೆಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560400278719 ಗಾಯತ್ರಿ - ಪ್ರಭು 115 ಫತ್ತೆಪುರ ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400278784 Sangamma - ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ 154/1 ಫತ್ತೆಪುರ ಫತPHH(NK) / NCS------120000000-
560400278930 Renuka - ಶ್ರೀಪತಿ 53 ಫತ್ತೆಪುರ ಫತ್ತೆಪುPHH(NK) / NCS------90000000-
560400279114 Channama - ಪಂಡಿತ 3/2 ಫತ್ತರಪುರ ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400279147 ಜೀನುಬಾಯಿ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ 117 ಫತ್ತೆಪುರ ಚಿಮಕೊPHH(NK) / NCS------90000000-
560400279419 Shridevi - ಅರ್ಜುನ 155 ಫತ್ತಪುರ ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400279449 Shridevi - ಪ್ರಭು 127 ಫತ್ತೆಪೂರ ಫತ್ತೆಪುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400279451 Sangeeta - ಶಿವರಾಜ 24 ಫತ್ತೆಪುರ ಚಿಮಕೊಡ ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560400279516 Vimala Bai - ನಾಗಗೋಂಡ 187 ಫತ್ತೆಪುರ ಫತ್ತೆಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560400279540 Tejamma - ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 6 ಫತ್ತೆಪುರ ಫತ್ತೆಪುPHH(NK) / NCS------30000000-
560400283849 Ratnamma - W/O ಅಮೃತ್ 84 ಫತೇಪುರ್ ಫತೇಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400284109 Surekha - C/O ರಮೇಶ 134 ಫತೇಪುರ ಬೀದರ ಫತPHH(NK) / NCS------60000000-
560400284110 Bhagyavanti - C/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ #117 , ಫತ್ತೆಪುPHH(NK) / NCS------60000000-
560400284543 Atiya Begum - W/O ಶುಕತ್ ಅಲಿ ೨೧ ಚಿಮಕೊಡ ಫPHH(NK) / NCS------150000000-
560400285298 Rukmini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡಿತ್ # 42 PHH(NK) / NCS------60000000-
560400286314 Anita - W/O ಪ್ರಭು ಕಳಗೊಂಡ ೬೨ ಫತPHH(NK) / NCS------120000000-
560400287034 Saraswati - W/O ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ೧೩ ಫತ್ತೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560400287243 Smt. Kamala Bai - W/O ವಿಠಲ್ ರೋ ೭-೧-೬೭ ರಾಮ್ ಮಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
560400287281 Kausar Bee - W/O ಸೈಯೆದ್ ಮನಸೊರ ೧೪ ಫತPHH(NK) / NCS------90000000-
560400287313 Shilpa - C/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ . ಪತ್ತೇಪುರ ಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560400288726 Shakuntala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಂಡೆಪ್ಪ 41/ಬಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400289869 Gnandevi - S/O ಬೀರಪ್ಪ ಗೊಂಡ 89 , ಗುನ್ನಳ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400290162 Shilpa - C/O ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ 34 . ಫತೇಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400290865 Malashri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ 9-12-19NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400290936 Shaheen Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಖಿಲ್ ಫತ್ತೆಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400291115 Ashwini - S/O ಗುಣವಂತ ರಾವ್ ಸದಲಾಪುರೆ ಫತ್ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560400291174 Bhagyashri - W/O ಸಂಗಯ್ಯ 34 ಫತ್ತೇಪುರ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400291234 Rabheka - S/O ನರಸಪ್ಪ ೧೬೦ ಫತ್ತೆಪೂರ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560400291248 Anitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಣ್ಣಾ 43 - ಫತPHH(NK) / NCS------60000000-
560400291253 Ragini - C/O ಪ್ರಕಾಶ ಏಚ್ ನ 134 ಫತ್ತೇಪುPHH(NK) / NCS------120000000-
560400291289 Anita - W/O ಜೀವನ 70 ನಿಯರ ರೋಡ ಫತ್ತೆಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560400291405 Joythi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 46 ಫತ್ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560400291486 Anitha - C/O ಹುಲೇಪ್ಪ ಹೌಗೊಂಡ 135 . ಫತ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400291927 Babu Hawagonda - S/O ಗುಂಡಪ್ಪ ಹವಗೊಂಡ ೧೨೪ ಫತ್ತೆPHH(NK) / NCS------210000000-
560400292236 Kaveri - W/O ಮೋಹನ 151 ಫತೇಪುರ್ ಫತ್ತೆಪುPHH(NK) / NCS------60000000-
560400292333 Aasha - W/O ಮನೋಹರ 00 - - - ಫತ್ತೆಪುPHH(NK) / NCS------90000000-
Top